Tisková zpráva
10. 2. 2014
Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod
Síť mateřských center o.s. uspořádala 10. února 2014 společně s organizací Vodafone Czech Republic druhý
kulatý stůl se zaměstnavateli. Tématem setkání odbornic v oblasti personalistiky a komunikace byla
propagace diverzitních témat dovnitř firmy a získávání top managementu pro jejich podporu. Hostem setkání
byla viceprezidentka pro lidské zdroje společnosti Vodafone Jitka Schmiedová.
Kolem kulatého stolu, který i tentokrát zaštítila Síť MC v rámci svého projektu Společnost přátelská rodině, se sešly
personalistky firem: Česká spořitelna, Direct Parcel Distribution CZ, Plzeňský Prazdroj, Siemens, Škoda Auto, Tchibo
Praha, Vodafone Czech Republic, Zentiva Group, a představitelka Sítě MC.
Diverzita ve firmách není zaměřená pouze genderově, tedy na ženy a muže, ale týká se i rodičů po mateřské a
rodičovské dovolené, OZP zaměstnanců nebo osob 50+. „Při prosazování diverzitních témat je potřeba si pro nejvyšší
vedení připravit fakta a čísla. A obrnit se trpělivostí, protože změny v této oblasti se většinou prosazují pomalu a
postupně“, zdůrazňuje Jitka Schmiedová.
Účastnice kulatého stolu se v diskusi shodly, že důležitá je podpora zdola, tedy když jsou diverzitní opatření
realizována na základě zjišťování reálných potřeb zaměstnanců. Důležitý je také osobní prožitek, který umožní
pochopit zkušenost toho druhého. Jako užitečné se v oblasti genderové diverzity jeví mentoringové a síťovací
programy, které propojují ženy, pomáhají jim zvládat náročné pracovní situace, vyjednávat v ryze mužském světě
nebo čelit novým výzvám.
Další dvě setkání se uskuteční v České spořitelně a ve společnosti Siemens. Na programu bude age management
včetně práce s generací Y, tedy věkovou skupinou 30-, a firemní péče o děti. Koordinace kulatých stolů zůstává i
nadále v péči týmu projektu Společnost přátelská rodině – tedy pod záštitou Sítě mateřských center a ve spolupráci
s jednotlivými firmami.
Kontakt:
Klára Vlková, 602 178 844, [email protected]
Společnost přátelská rodině
Projekt rozvíjí tradiční kampaň Sítě MC Společnost přátelská rodině vyhlášenou v 2004. Zaměřuje se na motivaci zaměstnavatelů
k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření pro slaďování rodinného a pracovního života jejich zaměstnanců. Důraz je
kladen na rodinu v každé životní fázi, tzn. na všechny generace a jejich potřeby. Aktivity projektu směřují především
k zaměstnavatelům – mapování, workshopy, publikace, oceňování certifikátem Společnost přátelská rodině.
Na realizaci projektu se partnersky podílí společnost LMC, s.r.o. a Jihomoravský kraj. Partnerem soutěže se stala také společnost
Business Leaders Forum. Více: www.materska-centra.cz a www.familyfriendly.cz
Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů,
úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro
všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku
nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty
podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz
Download

Různorodý pracovní tým přináší firmám mnoho výhod