Download

2. kapitola – stupnice c dur přes dvě oktávy, akord c dur přes dvě