Postup při rezervaci lůžka pro příští akademický rok 2015/2016
přes webové rozhraní
(pro studenty VŠCHT Praha ubytované na kolejích)
Rezervace pokoje na stávajícím pokoji (1.4.2015 – 13.4.2015 včetně).
1.
2.
3.
4.
Přihlaste se přes uživatelské jméno a heslo na stránce www.ubytovani.vscht.cz.
V menu potvrďte položku “Stav žádosti“.
Vyberte období 09/15– 06/16, nebo 09/15 – 08/16.
Pomocí tlačítka “Podat žádost“ rezervujete pokoj, kde právě bydlíte. Tímto se aktivuje
přehled o stavu žádosti .
Rezervace lůžka na jiném než stávajícím pokoji (17.04.2015 - 30.4.2015
včetně).
Přihlaste se přes uživatelské jméno a heslo na stránce www.ubytovani.vscht.cz.
V menu potvrďte položku “Stav žádosti“.
Vyberte období 09/15 – 06/16, nebo 09/15 – 08/16.
Zvolte “Podat žádost“. Tímto se aktivuje přehled o stavu žádosti, Váš počet bodů
ke splnění požadavků pro přidělení pokoje na koleji VŠCHT Praha a možnost
si alokovat pokoj.
5. Vyberte preferovanou kolej, na které chcete bydlet, potvrďte položku “Vybrat pokoj“
a vyberte Vámi preferovaný pokoj.
1.
2.
3.
4.
Rezervace lůžka studenta VŠCHT, který aktuálně nebydlí na kolejích:
Možný stejný postup bez možnosti rezervovat pokoj
Rezervace na partnerské pokoje, jednolůžkové pokoje
a pro studenty jiných VŠ pouze na Provozním odboru Správy účelových
zařízení VŠCHT Praha – kancelář na koleji Sázava
Zkontrolujte si správnost Vašich osobních údajů, podle zvážení doplňte
chybějící (www.ubytovani.vscht.cz).
Pozn.:
Dotazy týkající se ubytování směrujte na Provozní odbor SÚZ VŠCHT Praha
(Provozní odbor SÚZ, kanceláře na koleji Sázava, Ludmila Valachová a Olga Skálová,
tel: 220447120, 220447123, [email protected], [email protected]).
Download

Postup rezervace lůžka přes webové rozhraní (rezervace pokoje na