www.sutol.cz
Upgrade na IBM Domino & Notes 9
poznatky z praxe
Martin Hansgut
13.11. 2013
www.sutol.cz
O mě
 Praxe s IBM Lotus Domino & Notes od roku 1995 od verze 4
–
–
–
–
Administrace Lotus Domino serverů
Podpora uživatelů
Plánování architektury Lotus prostředí a její nasazení
Zkušenosti s prostředím od několika uživatelů až po tisíce uživatelů
 Autor webu www.hansgut.com
 Přispěvatel na komunitní web SUTOL
about.me/martinhansgut
[email protected]
www.hansgut.com
linkedin.com/in/hansgut/
twitter.com/hansgut_martin
www.sutol.cz
Poznatky z upgrade následujícího prostředí
 Mail cluster
– Tři Domino servery, jeden z nich jako administrační server domény,
LDAP, Collection server DDM
 Aplikační cluster
– Dva Domino servery
 SMTP server
– Interní SMTP server a SMTP Gateway do internetu
– Replikační server v rámci koncernu





Web server (iNotes + Traveler)
Domino LEI
Sametime Community server
Testovací server
Vývojový server
www.sutol.cz
Cíl upgrade
 Převod všech serverů na Windows 2008 R2
 Mít Domino 9 kde to bude možné s ohledem na další SW na serveru
 Oddělení administračního serveru
– Instalace nového serveru přímo s IBM Domino 9
 Snížení počtu mail serverů
 Instalace Traveleru pro BlackBerry 10 via BES 10
www.sutol.cz
Zvolený postup
 Vytvoření samostatného administračního serveru
– Upgrade na vyšší verzi neovlivní mailové, aplikační nebo jiné servery s
SW ICS





Instalace IBM Notes Traveler
Upgrade mail serveru
Upgrade testovacího a vývojového serveru
Upgrade aplikačního clusteru
Upgrade ostatních serverů kde to je s ohledem na další SW možné
www.sutol.cz
IBM Domino
www.sutol.cz
Podporované operační systémy
 Z čeho můžeme vybírat
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Windows 2008 R2 (64 bit)
Windows 2012 (64 bit)
AIX 7.1 Power System (64 bit)
SLES 11 SP1 64 bit for x86_64
SLES 11 SP1 64 bit for zSeries
RHEL 6.x 64 bit for x86-64
RHEL 6.x 64 bit for zSeries
I6.1
I7.1
 S čím musíme počítat
– Všechno to jsou 64 bit operační
systémy
– Vyšší nároky na RAM
– Jiné ODBC ovladače
– Možné problémy u SW třetích
stran
• Antivir
• Zálohování
• ….
www.sutol.cz
Win 2003 Server 32bit na Win 2008 R2 64bit
 Změna verze OS z Windows 2003 Server na Windows 2008 R2
– Upgrade na jednom serveru není možný  musíte instalovat další
Windows Server
– Pokud máte servery ve VMware je to jednodušší
 Změna architektury 32 bit na 64 bit
– Nové verze ODBC driverů
– Nové verze SQL driverů
– SW třetích stran pro 64 bit OS
 Nové defaultní cesty pro instalaci
– Programový adresář: C:\Program Files\IBM\Domino\
– Datový adresář: C:\Program Files\IBM\Domino\data
•
•
•
•
Zvažte vynechání adresáře „Program Files“ a instalace přímo do rootu
Zvažte umístění datového adresáře na jiný než systémový disk
Zvažte samostatný disk pro transakční logy
Zvažte samostatný disk pro full-text index
www.sutol.cz
Přesun na jiný HW a OS
 Důležité: Jako první musíte upgradovat administrační server domino
domény.
– Výhoda pokud je administrační server na samostatném serveru
• Při jeho upgrade není nutné brát ohled na emaily, aplikace, …
1. Instalace nového serveru s Windows 2008 R2
– Původní i nový server bude mít stejný název
•
Při instalaci nemůže být připojen do sítě
www.sutol.cz
Přesun na jiný HW a OS
2. Instalace 64bitové varianty stejné verze Lotus Domino jako na
původním serveru
– Server stále není připojen do sítě
– Ověřte si zda případný provozovaný systém 3 strany nepožaduje instalaci
32bit verze Lotus Domino
– Programový a datový adresář může být jiný než na původním serveru
– Z původního serveru nepotřebujeme žádné soubory; nepotřebujeme ani
certID, adminID, serverID, …
• Provedeme instalaci jako by se jednalo o první server v domino doméně, ale
použijeme stejné hodnoty jako máme na původním serveru
– Po dokončení logické instalace spusťte Domino server aby se doplnili
informace do notes.ini
– Pokud používáte Domino Cluster, doplňte do notes.ini parametry pro
cluster
– Vypněte Domino server a nastavte Domino služby ve Windows na Manual
www.sutol.cz
Přesun na jiný HW a OS
3. Připojení serveru do sítě
– Přidejte do domény, nakonfigurujte síťové karty, nainstalujte Windows
update
– Přesuňte datový disk z původního serveru na nový a upravte cesty tak,
aby odpovídali instalaci  cesty jsou v notes.ini
– Nainstalujte a nakonfigurujte ODBC ovladače a další SW
– Nezapomeňte na disky pro index, transakční logy a DAOS
4. Spuštění Domino serveru
– Pokud server spustíte jako službu není vidět okno serveru  musíte si
spustit Domino Console
– Do notes.ini se přenesou všechny parametry, které máte uloženy v
konfiguračním dokumentu serveru  výhoda pokud zadáváte parametry
tímto způsobem
– Zkontrolujte zda Vám běží všechny služby které by na serveru měly běžet
(běžely před akcí)
www.sutol.cz
Přesun na jiný HW a OS
 Poznámka:
– Nezapomeňte nainstalovat a nakonfigurovat zálohování
– Po dokončení bodu 4 jsem nechal server jeden den běžet abych si ověřil
že vše funguje
www.sutol.cz
SNMP Domino služba
 Používáte službu SNMP pro odesílání notifikací
 Služba vyžaduje interakci s desktopem
– Ve Windows 2008 toto nastavení vrací chybu
 Řešením je vypnutí této funkcionality ve vlastnostech služby
www.sutol.cz
Domino Console přímo na serveru
 Po přihlášení k serveru Windows není vidět Domino console
– Pokud ve Windows na Domino serveru chceme zobrazit okno Domino
konzole, musíme použít Lotus Domino Console
www.sutol.cz
Upgrade Lotus Domino 8.5.x na Domino 9
 Přesun na nový server s novým OS a 64bit verzí Domino serveru
dopadl dobře
– Můžeme upgradovat na Domino 9
– Před zahájen upgrade ověřte že Vám na novém serveru proběhla záloha
bez chyb
www.sutol.cz
Upgrade Lotus Domino 8.5.x na Domino 9
1. Máte servery ve VMware?
– Pokud ano, vytvořte snapshot, v případě neúspěchu je návrat otázkou
„okamžiku“
– Pro jistotu ještě dělám kopii programového adresáře a systémových DB z
datového adresáře
2. Vlastní upgrade Domino 9 se neliší od upgrade který jste dělali dříve
–
–
–
–
–
Compact, Fixup, Updall na databáze names.nsf, admin4.nsf, event4.nsf
Spustit setup.exe a nechat proběhnout
Nastavit služby ve Windows na manual
Pokud byl po upgrade vyžadovaný restart tak jej proveďte
Spustit design na names.nsf, admin4.nsf, event4.nsf
• U prvního serveru trvá design names.nsf poměrně dlouho, tak se nelekněte a
nepanikařte
www.sutol.cz
Upgrade Lotus Domino 8.5.x na Domino 9
3. Kontrola souborů java.policy a java.security
– Pokud jste v těchto souborech měli provedeny nějaké změny budete je
muset znovu doplnit
– Cesta je <Programový Adresař>\jvm\lib\security\
4. Spuštění Domino serveru
– Pokud jste byli úspěšní, tak server běží
www.sutol.cz
Nová jména Windows služeb
 IBM Lotus Domino 8.5.x a starší
 IBM Domino 9
– Pokud některé aplikace volají tyto služby nezapomeňte tyto aplikace
upravit
www.sutol.cz
TCPIP parametr v notes.ini
 Instalujete nový server Domino 9?
 Používáte nastavení komprese pro TCPIP port?
 Zkontrolujte parametr TCPIP v notes.ini
 Pokud nastavíte kompresi již při instalaci dostane se do parametru
chyba
– Chybná hodnota TCPIP=TCP,0,15,0,,32
– Správná hodnota TCPIP=TCP,0,15,0,,12320
 Oprava chyby
1. Otevřete nastavení portu, zakažte kompresy a uložte nastavení
2. Otevřete nastavení portu, povolte kompresy a uložte nastavení
www.sutol.cz
IBM Notes
www.sutol.cz
Instalace Notes 9
 Nová položka v instalační průvodci
– Browser plug-in
 Nové výchozí instalační cesty
– Programový adresář: C:\Program Files\IMB\Notes
– Datový adresář C:\Program Files\IBM\Notes\data
 Není problém upgrade z verzí 8.5.x
– Osobně preferuji (pokud to je možné) čistou instalaci
www.sutol.cz
Instalace Notes 9 – podporované OS






RHEL 6
Ubuntu 10.4 a 12.4
Mac OS X 10.7 a 10.8
Win 7
Win 8
Win XP
www.sutol.cz
Domovská stránka Discovery | Zjišťování
 Nově od Notes 9
 HTML stránka generována ze šablony
– HTML stránka - <Datový adresář>\populatedHTML.htm
– Šablona - <Datový adresář>\populatedTemplated.txt
 Discovery stránku není možné uživatelsky nastavit jako domovskou
stránku
– Pravé tlačítko myši na záložku  nastavit jako domovskou stránku
 Discovery stránku je možné nastavit přes Desktop settings a politiku z
Domino serveru
– Je možné nastavit jaké odkazy budou v Custom Applications
• Bohužel je možné nastavil pouze linky na lokální repliky
– Je možné zakázat zobrazit Additional Resources
www.sutol.cz
Podpora SHA-2
 Certifikáty SHA-2 jsou v ČR povinné od 1.1.2010
– Stejnou podmínku má pouze Brazílie
 V Lotus Notes nejsou podporovány, ale až po verzi Lotus Notes 8.5 je
bylo možné importovat
 Ve verzi Lotus Notes 8.5.1 byl import zakázán
– Různí admini řešili různým způsobem
 Díky tlaku českých zákazníku a IBM ČR se povedlo prosadit změnu
 S příchodem Notes 9 přichází podpora SHA-2
– Import je možný standardním způsobem
www.sutol.cz
Pořadí emailů ve schránce
 Má být nejnovější email v doručené poště nahoře nebo dole?
– Každý může preferovat jiné nastavení podle toho kam chce rolovat pro
starší emaily
– Až do verze Notes 9 bylo potřeba případnou změnu defaultního řazení
řešit programovou úpravou
 Tři možnosti nastavení
– Uživatel
• v předvolbách poštovní schránky
– Administrátor
• Desktop settings přiřazení na základe politik ze serveru
• Parametr do notes.ini AUTO_SORT_DATE= 11 or 12
www.sutol.cz
Potvrzení o zobrazení (Return Receipt)
 Nové parametry pro řízení Return Receipt
– iNotes_WA_SendReturnReceipt=n
• n =2 – zobrazí dialog zda uživatel chce odeslat informaci o zobrazení
• n =1 – vždy odešle informací o zobrazení pokud ji odesílatel požadoval
• n =0 – nikdy neodešle informací o zobrazení pokud ji odesílatel požadoval
www.sutol.cz
Změna hesla dostupná z menu
 Změna hesla v předchozích verzích
znamenala složitou cestu
– Soubor  Zabezpečení  Zabezpečení
uživatele  současné heslo  Změna hesla 
současné heslo  zadat nové heslo
 Nyní je změna dostupná přímo z menu Soubor
– Pokud máte jako domovskou stránku Discovery,
tak musíte otevřít nějakou databázi
www.sutol.cz
Klávesové zkratky
Ctrl+Shift+V – zobrazí dialog Paste Special …
Ctrl+Alt+V – vloží obsah schránky jako prostý text
Ctrl+R* – vytvoří odpověď na zprávu nebo kalendářovou položku
Ctrl+Shift+R* – vytvoří odpověď všem na zprávu nebo kalendářovou
položku
 Ctrl+1,2,3* – otevře email, kalendář, kontakty




Poznámka:
Zkratky označené hvězdičkou jsou dostupné až po povolení v
Preferences… - Basic Notes Client Configuration – Additional options –
Enable alternate keyboard shortcuts (defaultně vypnuto)
www.sutol.cz
Browser plug-in
 Součástí instalačního wizardu je instalace plug-inu pro web browser
– Podporovaný je zatím pouze FireFox
 Instalační soubory browser plug-in jsou dostupné i samostatně
– Pozor ! Pokud nainstalujte browser plug-in ze samostatné instalačky na
počítač kde je instalovaný IBM Notes, bude tento odinstalován
 Chcete IBM Notes i borwser plug-in na jednom počítači?
– Instalujte pomocí instalačky IBM Notes a ve wizardu zvolte instalaci
browser plug-inu
www.sutol.cz
Archivace emailů
 Přes vyhledávací centrum možnost hledat současně v mailu i v
archivu
– Prohledáván pouze lokální archiv  archiv na archivačním serveru není
prohledáván
• Řešením může být vytvoření lokální repliky archivu
 Archiv přístupný offline (lokální replika)
– Není přístupný přes standardní odkaz v outline poštovní schránky
 APAR LO77610
– https://www-304.ibm.com/support/entdocview.wss?uid=swg1LO77610
www.sutol.cz
Synchronizace kontaktů
 V předvolbách je možnost nastavit, že všechny nové kontakty budou
označeny jako soukromé
– Pokud jsou synchronizovány do schránky jsou dostupné pouze pro
vlastníka
• Při delegaci přístupů do schránky je ostatní uživatelé nevidí
 Defaultně zapnuta synchronizace kontaktů
– Desktop settings umožňuje pouze zapnout synchronizaci  přes politiku
není možné defaultní synchronizaci vypnout
www.sutol.cz
Našeptávané adresy
 Máte v lokální adresní knize stejné jméno jako v Domino directory
 Obtížně jste rozlišovali které je lokální a které serverové
 Nyní tomu je konec
 Existuje parametr TypeaheadShowServerFirst=1 do notes.ini
– Zajistí, že prvně budou zobrazeny kontakty z Domino directory a následně
kontakty z lokální adresní knihy
www.sutol.cz
Kategorizace emailu dle data doručení
 Zobrazení emailu v kategorii dle data doručení bylo často požadováno
uživateli
– Výsledkem byly lokální úpravy poštovních schránek  komplikace při
upgrade
 S příchodem IBM Domino & Notes 9 je tato funkce defaultně dostupná
www.sutol.cz
Aktuální ODS databází na straně klienta Notes
 Standardně je po instalaci ODS 43
 ODS pro Notes 9.0 je 51
– Menší velikost databáze a rychlejší odezva
 Uživatel
– Do notes.ini parametr Create_R85_Databases=1
– Load compact –ODS
 Admin
– Desktop Settings -> Mail -> Enable upgrade of all local NSFs to latest
ODS version
www.sutol.cz
IBM Notes Traveler
www.sutol.cz
Lotus Notes Traveler
 Nástroj pro synchronizaci PIM aplikací
 Nenahrazuje MDM
– ale může být dostatečný pokud Vám stačí základní funkce
• Zajištění synchronizace
• Bezpečnostní politiky
 Udělejte si seznam požadavků na funkce které potřebujete
– Zjistíte zda Vám bude stačil IBM Lotus Notes Traveler
• Můžete ušetříte nemalé investice do plného MDM
• Licence je součástí licence IBM Domino  neplatíte nic navíc
– Pokud budete chtít přejít na plnohodnotné MDM
 Pamatujte že ani Traveler ani plnohodnotné MDM nebude umět to co
nemožní operační systém mobilního zařízení
www.sutol.cz
Nové podporované platformy
 S příchodem nové verze IBM Lotus Notes Traveler jsou podporovány
nové platformy mobilních zařízení. Aktuální seznam je následující:
–
–
–
–
–
–
–
Windows Mobile
Nokia
Windows Phone
Android
Apple
BlackBerry OS 10
Surface
www.sutol.cz
Nové možnosti a nastavení
 S příchodem verze 9.0.0.1 přišly i některé nové možnosti a nastavení
– Pro iOS a Android můžete omezit v jaké aplikaci bude možné otevřít
přílohu.
– Můžete zakázat export nebo uložení přílohy
– Emaily, které mají zakázáno kopírování je nyní možné číst i v mobilním
zařízení
– Možnost nastavení Out of Office z mobilního zařízení
– Více účtů v Traveler Companion
– Widget na plochu MD s Androidem
www.sutol.cz
Traveler Companion
 Klient pro iOS (iPhone i iPad)
 Přichází s IBM Notes Traveler 9.0.0.1
 Vyžaduje na straně serveru instalovaný IBM Notes Traveler 9.0.0.1
 Co přináší?
– Možnost spravovat Out Of Office
• Můžete jej z mobilního zařízení zapnou, vypnout, nastavit text OoO
– Můžete pracovat (číst a odesílat) se zabezpečenými emaily
• Šifrované, podepsané, zakázané kopírování
www.sutol.cz
Tipy pro nastavení
www.sutol.cz
Parametry v NOTES.INI
 Nejsou přímo spojené s IBM Domino & Notes 9, ale mohou být
užitečné
– Nenastavujte bezmyšlenkovitě, zjistěte si co parametr dělá










CREATE_R85_DATABASES=1
HTTP_PWD_CHANGE_CACHE_HOURS=0
Update_Fulltext_Thread=1
ftg_use_sys_memory=1
Server_Cluster_Auxiliary_Port=*
LOG_DISABLE_SESSION_INFO=1
LOG_SESSIONS=2
Debug_Threadid=0
HidePromptFailoverInc=1
MailBoxDisableTXNLogging=1
www.sutol.cz





Log_DisableTXNLogging=1
Schedule_DisableTXNLogging=1
FTBasePath=d:\full_text  Updall -f
EnableSrvCfg_nab_Update=1
ENABLE_SRVCFG_NAB_UPDATE=1
– set config server_restricted=0 update
www.sutol.cz
Co mi v IBM Domino & Notes stále chybí







Podpora Full Clients (Notes, Admin, Designer) pro Mac OS X
Aplikovat pravidlo na emaily které jsou již ve schránce
Přidávat emailům kategorie a klíčová slova
Možnost na kliknutí označit emaily, které mají být archivované
Nastavit pravidlo kde by jako podmínka bylo Out-Of-Office is enabled
Postoupit email jako EML přílohu
Požívat plnohodnotně MS Outlook jako klienta emailu, kalendáře,
kontaktů, úkolů a rezervací proti IBM Domino serveru
www.sutol.cz
Otázky
www.sutol.cz
Download

Upgrade na IBM Domino & Notes 9