NAŠE PRAHA 6
• www.nasepraha6.cz
titul je součástí sítě
2/2015
P rah a 6  P rah a 17  Lysolaje  Ne bu š i ce  Předn í Ko pa n i n a  Su c h do l
Miss Renata
Langmannová:
Doma už
se cítím
na Žižkově
Rozhovor na stranách 8 a 9
SC-341660/07
INZERCE
Plánované změny
v MHD hýbají Prahou
Nejvíce připomínek hlásí na
Praze 6
Více na straně 3
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
V Dejvicích je nová
pamětní deska
Režisér František Vláčil žil
v Čínské ulici
Více na straně 5
Značka Jawa
nejsou jen
motocykly!
Lyžovat lze
i kousek od
Prahy
STRANA 13
STRANA 14
[email protected]
SC-350120/02
inzerce
DIVADLO HYBERNIA
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
Vychází již
18. února!
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
MONIKA ABSOLONOVÁ,
IVA MAREŠOVÁ,
68
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-340246/60
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
SC-350183/01
RADEK BALAŠ
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Antoinetta_92x63_9_2014_3.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná
25.09.14 8:24
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
26. února
13. března
27. března
10. dubna
24. dubna
7. května
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
2 kupon.indd
1
9.2.2015 12:09:53
SC-341500/76
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
U NÁS NA ŠESTCE
šéfredaktor:
Martin Solar
tel.: 736 219 468
[email protected]
Dopravní rébus
Společnost Ropid v lednu
zveřejnila, jak po otevření nových stanic metra trasy A do
Motola hodlá od dubna změnit
hromadnou dopravu v Praze.
Reakce Pražanů, kteří mají
živě v paměti zmatky, které
nastaly po změnách v roce
2012, nebyla většinou pozitivní
a většina radnic byla zaplavena připomínkami a stížnostmi.
Sladit všechny požadavky
nebude jistě jednoduché,
protože často jsou úplně protichůdné – co vyhovuje v jedné
části Prahy, nemusí vyhovovat
v druhé. Do dubna však ještě
času na úpravy zbývá dost
a Naše Praha 6 bude připravované změny sledovat.
praha 6
Změny v MHD nenechávají obyvatele
Šestky v klidu
Martin Solar
Praha 6 – Plánované změny
v městské hromadné dopravě, které v souvislosti se
zprovozněním nových stanic
trasy A nachystal Ropid,
vzbudily mezi obyvateli
Prahy vlnu většinou negativních reakcí. Také Rada
městské části Praha 6 přijala
při svém mimořádném zasedání nesouhlasné stanovisko
s redukcí povrchové dopravy MHD v podobě, jak je
nyní navrhována.
Jen na radnici Prahy 6 přišlo
během jednoho týdne téměř
3000 ohlasů týkající se více
než dvou desítek tramvají
a autobusů. Starostovi Ondřeji
Kolářovi dorazila také speciální petice s více než 1500
podpisy za zachování původní
trasy tramvaje číslo 18. Ta má
totiž nově jet místo na Petřiny
na Výstaviště a nahradit ji
mají linky 2, 6 a 22.
NOVÉ STANICE na trase A zamíchají s hromadnou dopravou. Foto: Martin Solar
Co se týká autobusů, tak
třemi nejkomentovanějšími
autobusy jsou linky 180, 108
a 179. Velké výhrady jsou také
k úpravám na lince č. 174,
která má na trase Vypich až
Hradčanská jezdit pouze ve
špičkách a pouze v pracovních
dnech. To odmítá i radnice.
„Vítáme vznik rychlého
autobusového spojení s Andělem linkou 118. Zásadně však
nesouhlasíme s omezením
autobusových linek spojujících Břevnov s Hradčanskou
aVítězným náměstím. Požadujeme zachování četnosti
a směru linek,“ řekla nám
v této souvislosti Petra Kolínská, zástupkyně starosty.
Také Praha 17 má ke změnám celou řadu připomínek.
Zde se zásadní nesouhlas týká
linek 142, 180 a 264. Výhrady
jsou však ještě k dalším třem
autobusovým linkám. Podle
představitelů městské části
je nutné zajistit především
kvalitní spojení mezi Řepy,
Petřinami a Dejvicemi, které
jsou významnou spádovou
oblastí zdejších obyvatel.
„Navrhujeme radikální
změny ve vedení MHD odložit. Je potřeba čas na prověření alternativ a vypořádání
zásadních připomínek Prahy 6. Hlavní město by nemělo
opakovat chybu z roku 2012,“
uvedla Petra Kolínská.
Ve Vokovicích se diskutovalo o nové školce
SVÁTKY
13. 2. Věnceslav, 14. 2. Valentýn, 15. 2. Jiřina, 16. 2. Ljuba,
17. 2. Miroslav, 18. 2. Gizela,
19. 2. Patrik, 20. 2. Oldřich,
21. 2. Lenka, 22. 2. Petr,
23. 2. Svatopluk, 24. 2. Matěj,
Matyáš, 25. 2. Liliana,
26. 2. Dorota, Dorotea
Vokovice – Vnitroblok mezi ulicemi Vokovická
a K Červenému vrchu by se podle představ radnice Prahy 6 měl dočkat změn. Ne všechny tyto
plány však podporují místní občané.
Změny by se měly dotknout především dvou
objektů, které na daném místě nyní stojí. Jde
o budovy, které byly postaveny v roce 1936
z nichž jedna dnes slouží jako mateřská školka.
Její stav však zdaleka neodpovídá parametrům současné doby. Druhý objekt je již deset
let prázdný a podle toho také vypadá. Cílem
projektu je vybudovat v místě novou moderní
školku, přičemž nejprve by v místě zchátralého
objektu měla vyrůst dvoutřídní školka, kam
by se dočasně přemístily děti. Následně by byla
vybudována nová moderní čtyřtřídní přízemní
budova školky a z provizoria by se mohlo stát
komunitní centrum. (mas)
Více na www.nasepraha6.cz
INZERCE
%(=3(£12S71¨D9(³(1(;7
%(=3(£1¸'2029=A£¨1œ'9(³0,
ZDARMA*
%(=3(ý12671Ë9L2ä.$(99$,&6
%(=3(£12S71¨7³¨'A2'2/1œ%803,1*8
SC-350156/01
PobÓH{QÈ3rDKD)ORrHQc_777_ZZZQext.cz
DkFHSODWÈGRSÓLREMHGQ¼QÈVGvHÓPL
3
praha 6
O ULICÍCH PRAHY 6
Evropská
Historie pojmenování Evropské ulice je poněkud komplikovanější, protože v podobě,
jak po ní chodíme a jezdíme
dnes, existuje teprve od roku
1967. V té době došlo ke spojení dosud tří samostatných ulic
v jednu – šlo o část Velvarské
ulice od Vítězného náměstí po
ulici Vostrovskou, celou ulici
Na Červeném vrchu a část
Kladenské od Vokovické až
na hranici Prahy. Celý úsek
od Vítězného náměstí až po
ulici Drnovskou, respektive
Aviatickou, kam byla ulice
prodloužena v roce 1986, byl
pojmenován po V. I. Leninovi
(1870-1924), ruském komunistickém politikovi, bolševickém
vůdci a po vítězné revoluci
i prvním předsedovi vlády
sovětského Ruska. K přejmenování na Evropskou došlo
v roce 1991. (mas)
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
Plánovaná tramvajová trať na Dědinu
vzbuzuje emoce
Dědina – Plány na prodloužení
tramvajové tratě z dosavadní
smyčky Divoká Šárka směrem
na sídliště Dědina jsou staré
jako sídliště samo. Současné
snahy dopravního podniku
o výstavbě nové tratě přes
sídliště Dědina na Dlouhý
Lán naráží na odpor místních
obyvatel.
Obyvatelům Dědiny vadí
předpokládaný úbytek parkovacích míst, zvýšená hlučnost a také změny ve vedení
dopravy, které by mohly vést
ke zvýšení automobilového
provozu v dosud klidných ulicích. Jak bylo patrné z hovorů
přítomných a výkřiků těch
nejhlasitějších z davu, častým
argumentem je, že nechtějí jakékoliv změny a stávající stav
jim vyhovuje.
Nová trať v délce 2,3 km má
mít pět párových zastávek
a končit na Dlouhém Lánu.
Přes sídliště Dědina by měla
být vedena Vlastinou ulicí, což
by si v její nejužší části vyžádalo buď úplné či jednosměrné
V Dejvicích odhalili pamětní
desku režiséru Vláčilovi
Dejvice – Čínská ulice se
27. ledna stala svědkem odhalení pamětní desky významnému českému režisérovi
Františku Vláčilovi, který zde
žil.
Pamětní desku odhalili
v den 16. výročí jeho úmrtí
zástupci městské části Prahy 6
společně s jeho syny, hercem
Janem Kačerem a dalšími hosty včetně široké veřejnosti.
„V minulosti jsme navrhovali, aby bylo Františku Vláčilovi uděleno čestné občanství
Prahy 6. To se nestalo, takže
to budeme prosazovat znova.
Jsem velmi rád, že zde pamětní deska je a dovolím si už jen
připomenout jeho slavný citát:
Kdo chce, hledá způsob, kdo
nechce, hledá důvod,“ uvedl
ve svém projevu Antonín
Nechvátal, zástupce starosty
Prahy 6 odpovídající za vzhled
městské části.
Autorem desky, která má
rozměry půl metru na metr, je
sochař Tomáš Medek. „Celou
desku jsem pojal jako fi lmové
políčko, je černobílá, jako byly
černobílé Vláčilovy filmy,
je stříbrná, jako jsou umělci
4
VLASTINOU ULICÍ by měly jezdit tramvaje. Foto: Martin Solar
zneprůjezdnění pro automobilovou dopravu.
„Radnice Prahy 6 podporuje tramvajovou dopravu, ale
nechceme křižovatku, která
by přivedla tranzitní dopravu do míst, kde dnes není.
Nepodceňujeme také nutné
řešení úbytku parkovacích
míst v souvislosti s výstavbou tramvajové trati,“ řekla
Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty a radní Antonín
Nechvátal k tomu dodal: „My
požadujeme, aby došlo k upuš-
tění od zřízení křižovatky
z ulice Navigátorů - U silnice
a k zachování plného průjezdu
ulice Vlastina v úseku U silnice – Evropská. Pro východní
úsek Vlastiny ulice je potřeba
dopracovat variantní řešení automobilové dopravy po
prodloužení tramvajové trati.“
Další setkání k problematice výstavby tratě a dalšími
stavebními záměry proběhne
23. 2. v ZŠ Dědina. (mas)
Více na www.nasepraha6.cz
Ještě jednou k historii ulice
Charlese de Gaulla
Bubeneč – V minulém čísle
jsme psali o historii názvu
ulice Charlese de Gaulla, kde
byla zmínka i o faktu, že za
války měla ulice dva názvy
a dnes již není jasné, zda byla
v té době rozdělena na dvě
části, či došlo v průběhu tohoto období k jejímu dalšímu
přejmenování.
A ozvala se nám v této
souvislosti osoba nadmíru
povolaná – paní Jana Vondráčková, která v této ulici
žije více než 82 let. Záhadu
pojmenování ulice nám vysvětlila ve svém e-mailu:
„Když došlo k přejmenování ulic, byly stávající
smaltované tabulky s ná-
zvem ulice nejprve přelepeny
papírovým nápisem s novým
názvem a teprve po několika
dnech byly na domy umístěny defi nitivní smaltované
tabulky. V případě naší ulice
byl ten ‚papírový‘ název
‚Pruská‘, ale k našemu překvapení smaltovaná tabulka
pak nesla název ‚Hötzendorfova‘, a tak se ulice jmenovala až do konce války. Takže
‚Pruská‘ platilo jen několik
dní a skutečný název z období války je ‚Hötzendorfova‘.
Svědčí o německé důkladnosti, že ten prozatímní
velmi krátkodobý název
ulice se v nějakých análech
zachoval.“ (mas)
významné dny
stříbrného plátna, a text je
pojat jako závěrečné titulky
od fi lmu,“ vysvětlil nám autor
desky Tomáš Medek. Radnice
za desku zaplatila 185 tisíc
korun.
Pamětní deska v Čínské
ulici je vůbec první deskou
připomínající život a dílo
Františka Vláčila v České
republice. (mas)
14. února 1945 byla poprvé od vypuknutí 2. světové války masivně bombardována Praha. Americké bombardéry B-17, které měly bombardovat Drážďany,
svrhly na obydlené čtvrti Prahy přes padesát tun bomb. Celkem 701 lidí bylo
zabito a 1184 zraněno. Zničeno bylo 183 domů či historických objektů a dalších
zhruba dvě stě bylo poškozeno. Bez přístřeší zůstalo 11 000 Pražanů.
18. února 1126 porazil v bitvě u Chlumce český kníže Soběslav I. německého
krále Lothara III., který chtěl na český knížecí trůn dosadit Otu II. Olomouckého.
25. únor 1948 byl dovršen komunistický převrat v Československu - prezident
Edvard Beneš přijal demisi ministrů a doplnil vládu podle Gottwaldových představ. Protestní demonstrace byly potlačeny a jejich účastníci zatýkáni.
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
praha 6
INZERCE
V Sedlci hořelo v mrazírnách
12. - 15. 2.
SLEVA
*
V areálu mrazíren v Sedlci u Suchdola došlo 19. ledna vypukl rozsáhlý požáru v jedné ze zdejších kanceláří. Kromě jednotek Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy zde zasahovaly i jednotky sboru dobrovolných
hasičů ze Suchdola, Nebušic, Lysolají a HZS Dopravního podniku hl .m.
Prahy, na výpomoc přijela i cisterna ze Středočeského kraje. Požár se
z kanceláře v 2. patře rozšířil na střechu a nakonec se jej podařilo lokalizovat až po třech hodinách pomocí sedmi vodních proudů. Využita musel být
i výšková technika. Předběžná škoda, způsobená požárem, je odhadnutá
na 25 milionů korun. (mas) Foto: HZS hl. m. Prahy
Hrabáč Kvída slaví kulatiny
z každých
SAMIČKA hrabáče kapského Kvída oslavila své desáté narozeniny. Protože je to velká labužnice, jako dárek posloužilo enrichmentové krmítko
s moučnými červy v podobě proutěného kuželu inspirovaného tvarem
termitišť. Kvída se narodila 1. února 2005 v holandské zoo Arnhem a do
Prahy přišla na konci května 2006. (mas) Foto: Zoo Praha
V NĚKTERÝCH částech Prahy již mají
masopustní oslavy za sebou, jako je
tomu v případě Letné, kde průvod
masek vyrazil přes Letenskou pláň
na Staroměstské náměstí. Další akce
byly například v Karlíně, Kbelích či
Hlubočepích. Na Praze 6 vyjde do ulic
masopustní průvod v sobotu 14. 2.
v Suchdole (od 13 hodin) a v neděli
15. 2. v Nebušicích (od 14 hodin). V úterý 17. února můžete od 16 hodin vyrazit
na břevnovský masopust. (mas)
na nábytek
Nabídka platí od 12. 2. do 15. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního
zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen.
*40 % sleva z každých 10 000 Kč se odečítá při nákupu veškerého nábytku.
Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně,
elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SC-350039/03
Masopustní veselí je v plném
proudu
nákupu
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Otravuje vás soused zplodinami?
„ AIDS, ptačí chřipka nebo ebola? Kdepak, jedním z nejmasovějších
zabijáků současnosti jsou nemoci vznikající vinou zplodin z lokálních
topenišť! Každý rok tak celosvětově zbytečně umírají miliony. Jak je na
tom Praha? Které čtvrtě trpí nejvíc? Týká se to i vás? A především –
jak se bránit, když vás soused chce takto udusit?
Martin Dudek, Jan Bělohubý
Je soused, který topí lokálními kamny tak, že do nich hází
odpadky a smetí z domácnosti, „jen“ nepříjemný, nebo
to ohrožuje i zdraví? Podle
zdravotnických odborníků
dotázaných časopisem Naše
Praha stačí jen nanogramové
množství takto vzniklých
plynů v ovzduší, a již mají
destruktivní vliv na náš organismus. Ne však okamžitě:
život v zamořeném prostředí
se podepisuje na genetice,
a následky se pak projevují
ve zkrácené době života nebo
v poškozených chromozomech – ty pak předáváme
potomkům. Podle statistik
EU na následky znečištěného ovzduší ročně umírají
miliony lidí po celém světě
a celá unie průměrně přichází o 11 měsíců života. V ČR,
která oproti jiným zemím
nezakázala využívat lokální
topeniště na pevná paliva, jde
dle informací časopisu Naše
Praha o ještě vyšší číslo, o dva
až tři roky!
TMAVÝ KOUŘ Z KOMÍNA nevěští pro životní prostředí nic dobrého...
s putnami. Kde je to nejproblematičtější? Reportéři
časopisu Naše Praha upozorňují především na místa ve
starší vilové zástavbě, jako
například Spořilov v Praze 4,
Strašnice či Malešice v Praze
10, Jarov v Praze 3, či rozsáhlé
vilové části v Prahách 5, 6, 8
nebo 9. A samozřejmě všude
na okrajích města, kde často
stoupá z komínů podivně barevný a čpavý dým. „Lokální
Komínem proletí bačkory
topeniště nejsou odprašněi smetí z kuchyně
ná ani odsířená a pyrolýza
Ačkoliv je město plynofikova- probíhá na primitivní úrovni.
né a bytové domy napojeny na Navíc lidé šetří a kotle na noc
centrální vytápění, odhadem ,přiškrcují’, čímž dochází
až 10 % domácností Prahy si
k nedokonalému spalování
každoročně objednává uhlíře uhlí. Zároveň klidně do kotle
nebo kamen vyklopí košík na
smetí, přihodí plasty, staré
boty a další odpadky,“ popisuje stav odborník Jiří Bendl
z Přírodovědecké fakulty UK
a Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Nejen že
si tímto zákonem zakázaným
pálením odpadu ničí komín,
jejich činnost má mnohem
závažnější důsledky!
Pozor! Jako bojové plyny
v první světové!
SPALOVAT umělohmotné lahve, navíc
naplněné odpadem, je zákonem zakázáno!
6
Jaké nebezpečí hrozí všem
okolo? „Do vzduchu totiž
stoupají prudce jedovaté
látky, jejichž složení koresponduje s bojovými plyny
používanými v první světové válce!“ varuje čtenáře Naší Prahy Jiří Bendl.
A zcela bezpečno není podle
něj ani při spalování uhlí.
„V kamnech a v kotlech se
u nás většinou topí v tuzemsku vytěženým hnědým
uhlím. To vzniklo v severočeském hnědouhelném
revíru, v oblasti bývalých
sopek, a často obsahuje
negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace
síry, antimon a další těžké
kovy. Jejich spalováním
vznikají zdravotně rizikové
látky, které jsou mutagenní a karcinogenní. Není
před nimi úniku, vážou se
totiž na aerosol a chovají se
jako plyn. Tyto emise pak
prostupují všemi možnými
škvírami a v místech s vysokou koncentrací topenišť
jsou jejich hladiny enormní.
A pozor: nejen ve vytápěných domech a bytech, ale
VÍTE, ŽE:
je Praha čistější než
venkov? Tedy pokud...
Před několika lety zdražení zemního plynu vedlo
v některých mimopražských
lokalitách k návratu k topení
pevným palivem. „Dlouhou
dobu se tradovalo, že nejčistší ovzduší je v jižních
Čechách, ale podle našich
měření například obyvatelé
Prachatic dýchají dnes horší
vzduch než lidé v Praze nebo
Teplicích,“ upozorňuje Radim
J. Šrám, vedoucí Oddělení
genetické ekotoxikologie
Ústavu experimentální
medicíny Akademie věd ČR
a expert WHO. Zjištění, že
v Praze může leckdy být
čistější vzduch než na malém
okresním městě s výrazně
vyšším podílem lokálních
topenišť, může být překvapením. Ale je to tak. Tedy
pokud nemáte souseda šílence, který do kamen dá cokoli!
Jak se bránit? To se dozvíte
na této dvoustraně.
také například v přilehlých
tělocvičnách a školkách.“
Magistrátu pomohou k akci
až stovky mrtvých?
Na přelomu ledna a února
2015 a ještě víc při inverzním
počasí je to problém aktuální. Jenže kudy cesta k nápravě? V první řadě v tlaku
na úřady a magistrát. „Je
s podivem, že to toleruje
90 % lidí v Praze, kteří
Soused zase čoudí! Jak se bránit? Co udělat?
nesmějí vstupovat do domácností
1. Pokuste se souseda nejprve po doba prohlížet kotle, ale již se diskutuje
rém přesvědčit, aby přešel na zemní
o novele, která by toto umožnila.
plyn. Zdůrazněte zdravotní aspekt
pro obě domácnosti i celé okolí.
4. Dalším řešením je oznámení na úřad
městské části. Úředníci mohou
2. Pokud neuspějete, požádejte ho,
zkontrolovat přípustnou tmavost souaby v kotli spaloval jen to, co se
sedova kouře podle Ringelmannovy
smí. Tedy uhlí a dřevo, a nikoliv
stupnice (šest čtvercových polí na
rozřezanou pneumatiku, PET lahve
bílém podkladě měří tmavost kouře).
a další nepovolené druhy paliva.
Pokud výsledky nejsou v souladu
3. Znovu jste neuspěl/a? Nutno přis požadavky zákona o ochraně ovzdutvrdit. Jakmile se z komína začne
ší, může úřad přistoupit k domluvě a při
linout smradlavý odér, volejte
opakovaném prohřešku k pokutě až
městskou policii (156) či Policii ČR
50 tisíc korun. Tématu se věnujeme na
(158), pálení odpadu je v domácnoswww.nasepraha.cz.
tech zakázáno. Muži zákona nyní
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zkracuje vám život až o tři roky!
rozhodnutí a legislativně
zakázali domácnostem topit
uhlím. „Když to šlo v Londýně, Glasgow a v nedávno
v irském Dublinu, proč by
to nemohlo jít také v Praze,
která má oproti nim méně
lokálních topenišť?“ ptá se
odborník Bendl a pokračuje:
„V současné době dispo-
nujeme několika nástroji,
jak majitelům kotlů na tuhá
paliva pomoci s přechodem
na zemní plyn. Mohou například využít finanční dotace
na nákup vysoce účinných
plynových kondenzačních
kotlů a rovněž zateplovat
domy, čímž spotřebu sníží na
minimum.“
Změřte si své topeniště s Naší Prahou sami!
ZJISTĚTE SI: orientační pomůcka časopisu Naše Praha
netopí uhlím a jen pasivně
dýchají vzniklé zplodiny. Že
nepožadují od svých politiků a zastupitelů ukončení
znečišťování ovzduší,“ podivuje se Jiří Bendl. Pražský
magistrát by si podle postřehů redakce Naše Praha
mohl vzít příklad z Londýna,
Foto: Jan Třeštík
který v roce 1953 zahalila
několikadenní mlha jako
z detektivky o Sherlocku
Holmesovi. Byly to však
emise z topenišť na uhlí, plyn
a prach. Za pár dní tu vzrostla úmrtnost o stovky procent
(!). Tento fakt stačil londýnským politikům k ráznému
Pro orientační zjištění si pomůžete
naší pomůckou - pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Tmavost se zjišťuje
okem, v pravém úhlu na směr pozorování, za dne, ne proti slunci, terénu
nebo zástavbě, ze vzdálenosti asi
150 až 400 m. Dívejte se opakovaně
asi 30x v půlminutových intervalech.
0
1
2
Přípustná tmavost je považována za
dodrženou, pokud průměrná tmavost
není tmavší než stupeň 2 (tedy 40 %).
Naše pomůcka slouží pro orientační
laické zjištění – nemusí být ale na
škodu si kouř zdokumentovat fotoaparátem. Další a přesnější fakta
vám poskytnou kompetentní úřady
a orgány.
3
4
5
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/06
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha6.cz
Miss Renata Langmannová: Doma už se
„ Jedna z našich nejvyhledávanějších modelek a Česká Miss
2006 Renata Langmannová pochází z Hané, ale v Praze žije
devět let. Osmadvacetiletá modelka v rozhovoru pro celopražský časopis Naše Praha uvedla, že po letech přechodného bydlení zakotvila spolu s partnerem ve svém
– na Žižkově se cítí už doma.
snů, tak by to bylo asi nejvyšší
patro proskleného mrakodraJak se „holka z malého měspu v nějaké světové metrota“ ocitla téměř den ze dne ve
poli, nejspíše v New Yorku. Já
„velké“ Praze?
jsem od malička chtěla bydlet
Máte pravdu, narodila jsem se
ve velkém městě a byl to můj
nedaleko Vyškova v Ivanovicích sen. Už jako malá jsem doma
na Hané na jižní Moravě a žila
rodičům říkala, že chci bydlet
jsem tam s rodiči celé dětství.
buď v Praze, kam jsme kdysi
Po střední škole na obchodní
jako do velkého města jezdili
akademii ve Vyškově jsem asi
s rodiči za strejdou, nebo
rok přebývala na koleji v Olov New Yorku. No tak se mi
mouci, ale v té době (rok 2006 – splnila ta Praha…!
pozn. redakce) se konala Česká
Miss, kam jsem se přihlásila.
To je krásné, když se sny plní
Když jsem ji vyhrála, tak jsem
– třeba bydlet v New Yorku
v podstatě den ze dne přesídlila v nejvyšším patře mrakodrado Prahy. Takže jsem přerušila
pu! Úplně vidím ten bazén nastudium na Pedagogické fakultě hoře… výšek se jistě nebojíte.
v Olomouci a přestěhovala jsem Ale teď bydlíte již zhruba rok
se do Prahy.
na Žižkově. Jste tu spokojeni?
S partnerem bydlíme spolu již
V počátku jste si asi vlastní
řadu let, ale nyní téměř rok na
bydlení nepořizovala…
Žižkově konečně ve vlastním
V počátku ne, k výhře totiž pat- bytě. Hodně jsme vybírali –
řil i roční pronájem bytu v Ládví jak lokalitu, tak i typ bydlení.
a s tím spojená i řada povinností Tedy zda volit byt blízko cenvyplývající z korunky České
tra nebo třeba dům za měsMiss. Jenže ten „počátek“ se
tem. Jelikož jsme oba takoví,
trochu protáhl – skoro na devět že město hodně využíváme,
let. Bydlela jsem v těch letech
třeba pro nabídku kultury, kin,
v Praze na několika místech,
divadel, restaurací a společvčetně Vinohrad, u Podvinného nosti, tak nakonec, s ohledem
mlýna či na Pankráci v Praze 4. na dobrou dostupnost, padla
Asi po roce kolotoče kolem Miss volba na Žižkov v nové výstavjsem začala studovat na Policej- bě nedaleko Parukářky.
Jan Bělohubý
Po Praze jezdím často tramvají.
Hlavně když jedu tam, kde se
špatně parkuje. Je to fajn.
ní akademii. Nikdy se v těchto
případech ale nejednalo – už
vzhledem k mé profesi vyžadující časté cestování – o vlastní
bydlení. Pochopitelně – dělat
práci modelky znamená přebývat každou chvíli na jiném
místě. Své bydlení tak příliš
neřešíte a přistupujete k němu
jako k něčemu provizornímu.
Jste hodně městský typ? Jak by
podle vás vypadalo bydlení snů?
Jsem hodně městský typ!
Kdybych si mohla vybrat bez
ohledu na cokoli své bydlení
8
Čím podle vás právě takové
lokality blízko centra bodují?
Právě především dobrou
dostupností. Navíc nejezdím
výlučně autem. Po Praze
jezdím často tramvají. Hlavně
když jedu tam, kde se špatně
parkuje. Je to fajn. Navíc nám
zastavuje přímo před domem.
Jaká další hlediska pro bydlení
blízko pražského centra jste
zvažovali?
Vzhledem k tomu, že plánujeme brzo rodinu, tak se nám
oběma líbí, že tu je všude
V PRAZE JE DEVĚT LET - od vítězství v České Miss 2006
hodně zeleně, u našeho domu
máme park, který je navíc
přístupný pouze rezidentům,
takže tam je i bezpečno. Navíc
kousek od domu máme školku a základní škola je nedaleko. Jsou tu služby a celý servis
– prostě nám to tu vyhovuje.
Je to tu fajn. Myslím, že celá
Praha 3 půjde ještě nahoru.
Co nákupy?
To je snad jediná věc, která tu
na Žižkově není zcela ideální.
Když jsme bydleli na devítce,
tak jsem byla zvyklá chodit na
nákupy na Harfu, anebo jezdit
do Edenu. Chybí mi tu v dosahu
pěkný velký supermarket. Na
Floru také občas zajdu, protože to je nejblíže, ale úplně mi
nevyhovuje. Takže kdyby se
postavil blízko nás na Žižkově
někde v dosahu pěkný supermarket, tak by mi to nevadilo.
Používáte slovo domov po těch
letech a přebývání v přechodném bydlení?
Určitě! Domov je samozřejmě
tam, kde prožijete dětství,
s rodiči. Ale doma už se cítím
v Praze na Žižkově, v našem bytě, kde s partnerem
a rodinou chci trávit další
roky. Není to tu pro mne
přechodné bydliště. Udělali
jsme si byt podle našich představ a s ohledem na rodinu.
V následujících deseti letech
přesídlení neplánujeme. Víc
než místo je pro mne „doma“
spíš prostor, kde je i nastávající manžel a naše budoucí
rodina.
Mimochodem, kde plánujete
svatbu?
S největší pravděpodobností
na Moravě. Rádi bychom,
aby na ní byli všichni naši
příbuzní, a i když jsme
uvažovali o místě v nějakém
exotickém ráji, tak přítomnost našich nejbližších je pro
nás nejdůležitější. Dokonce uvažujeme o vícedenní
svatbě…
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
rozhovor
INZERCE
cítím na Žižkově
Myslím, že málo žen na světě
mělo na sobě před svatbou tolik
krásných svatebních šatů jako
vy. Co vy a tradice?
To máte pravdu – měla jsem
na sobě desítky a desítky
svatebních šatu a jako symbol
to pro mne není nic zcela
výjimečného. Takže já si na
těch svých šatech zas tak moc
nezakládám. Ale budou určitě
krásné, bude mi je šít kamarád a dvorní návrhář Lukáš
Lindner. Své svatební šaty
nechám na něm.
Opravdu do toho nebudete
zasahovat?
Opravdu ne – on mne zná
řadu let a šije na mne celou
dobu. Jen jsem mu řekla, že
chci něco jednoduchého.
Povídali jsme si dnes především
o bydlení a životě v Praze – vy
ale velkou část času s ohledem
na své povolání cestujete po
světě. Když srovnáte zahraničí
a Česko, jaké vidíte největší
rozdíly?
Byla bych raději, kdyby Češi
byli daleko víc otevření vůči
světu. Ale asi to bude spíš
až časem. Je to na dalších
generacích, aby byly „světovější“. Já se teď po měsíci
vrátila z Havaje a to vidíte
úplně zřetelně. Chápu, že
profil
Renata Langmanová (*1986)
Narodila se v Ivanovicích na Hané
na Vyškovsku. Asi třítisícové
jihomoravské město má na svém
kontě kromě několika slavných
rodáků dřívějška i třeba moderátora Jana Rosáka. V současnosti
modelka působí převážně na
mezinárodním poli. Zastává funkci
marketingové a PR ředitelky cestovní agentury Thailand Exclusive
Travel. Mnohaletým partnerem
Renaty Langmannové je majitel
cestovní agentury Ondřej Novotný.
Z charity mj. v poslední době podpořila projekt Girls&Business 2015,
který představuje cílevědomé
ženy v různých oborech a záměrem
je získání prostředků na ženy bez
domova a jejich děti.
tam mají prakticky 365 dnů
v roce sluníčko, ale myslím,
že toho „sluníčka“ mají více
i v sobě. I oni mají problémy jako každý z nás, ale
usmívají se, baví se životem
a je to na nich vidět. Nehledají negativní věci a neutápí
se ve svých problémech.
Základem společnosti jsou
ale lidé a nelze to schovávat
za počasí. U nás totiž cítím
hodně pesimismu a to se
jako národ rozhodně nemáme špatně.
12. - 15. 2.
KUP
3
2
bytové
doplňky,
koberce
a světla
ZAPLAŤ
JEN
Nabídka platí na všechny bytové doplňky, světla a koberce zakoupené od 12. 2. do 15. 2. 2015
ve všech prodejnách Asko nábytek, včetně e-shopu www.asko.cz. Neplatí na produkty
letákové nabídky 50201 a 502M1. Sleva se vždy vztahuje na nejlevnější produkt z nákupu.
NC EUROPARK,
NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/04
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SE SNOUBENCEM Ondřejem jsou již několik let. Foto Jan Penkala a Marek Musil
9
cestování
Pozvánky a tipy na www.nasepraha6.cz
Češi na horách: na víkend zůstávají v Česku,
delší pobyty vybírají raději v zahraničí
„ Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě
každoročně vyráží přes půl miliónu Čechů.
Tuzemské areály Čechy už příliš nelákají.
„Oproti zahraničí je kvalita českých sjezdovek
tristní,“ shoduje se většina lyžařů.
Petra Ďurčíková
Českých lyžařským střediskům dávají lyžaři přednost
jen na krátkodobé pobyty.
Když chtějí na horách strávit
více času, raději odcestují.
Víkendová „lyžovačka“
Už pár kilometrů od Prahy si
můžete užít zimní radovánky.
V provozu by během února
měly být areály Monínec na
Příbramsku, Chotouň u Prahy
a Šibeniční vrch u Mnichovic.
Provozovatelé slibují alespoň
půlmetrovou nadílku technického sněhu. „Na Monínec jezdíme pravidelně, vždycky ráno
sedneme v Praze na autobus
a večer jedeme zpět. Hlavně
pro děti je to tady ideální,“
řekla nám lyžařka, kterou jsme
zastihli přímo na svahu. Provoz zatím nezahájila sjezdovka
v Kvasejovicích u Sedlce-Prči-
ce, která je závislá na přírodním sněhu. Zavřený zůstává
i příbramský areál Padák.
Alpy jsou sázka na jistotu
Zimní dovolená v téměř
jarních měsících je velmi oblíbená. Kde ale najít ke konci
sezóny ty nejlepší podmínky
pro radovánky na sněhu?
V Rakousku! Ledovec Hintertux dokonce slibuje skvělé
sněhové podmínky po celý
rok. Jedná se o jediné celoroční středisko Rakouska. To
nabízí díky nadmořské výšce
až 3 250 metrů velmi dobré
podmínky. Rakouská vesnice
Walser je s 10 metry nového sněhu ročně považována
za jednu sněhem nejjistější
vesnici na světě. Jistotu sněhu
najdete i v lyžařském středisku Espace Killy, které patří
se 300 kilometrů sjezdovek
k největším ve Francii. „Le-
VOLÍTE ČESKÉ nebo zahraniční lyžování a proč?
DOMA JE DOMA. Ale ledovec je ledovec.
dovcové středisko Allalin ve
Švýcarsku nad náhorní plošinou Saas-Fee nabízí v průběhu
celého roku nejlepší podmínky s prašanem. Vleky v lyžařském středisku vás vyvezou
do výšky 3 600 metrů, kde si
vychutnáte požitek z jízdy až
do léta,“ popsal Ondrej Kubec
ze snowtrex.cz.
Ukradené lyže nahlaste do
15 dnů
Ať už vyrazíte na lyže do Čech
nebo do zahraničí, buďte opa-
trní na své věci. Pokud vám ale
například z hotelu ukradnou
lyže, za škodu odpovídá jeho
provozovatel. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí
ani jednostranným prohlášením například ,za odložené lyže
neručíme‘. Právo na náhradu
škody je pak nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději
15 dní po dni, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl,“ popsal Pavel
Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.
Přemýšlejte už o letní dovolené
Některé cestovní kanceláře už
od Vánoc nabízejí letní dovolené
na takzvaný „first minute“, tedy
dovolené, která se rezervuje
s velkým předstihem. Při výběru
dovolené se ale nenechte zlákat jen
dobře vypadající cenou, zjišťujte,
co vše je v ceně obsaženo a jaké
benefity cestovní kanceláře nabízí.
First minute se vyplatí zejména
rodinám s dětmi, pro které cestovní
kanceláře nabízejí řadu slev. Klíčem
ke klidné dovolené je výběr kvalitní
cestovní kanceláře ale také důkladné pročtení smlouvy. Cestovní
smlouva o zájezdu, jehož součástí
je ubytování, musí obsahovat jeho
polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji
klientům, aby při uzavírání cestovní
smlouvy trvali na doplnění bodů
zájezdu, které považují pro sebe
za důležité a za které si i případně
připlatili. Mezi ně například patří
pokoj s výhledem na moře, úroveň
sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu
je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci
se vyhnou budoucím dohadům,
co bylo v ceně zájezdu zahrnuto,
a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa
z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. (pet)
Už máte jazykový test s certifikátem?
Jazykový test z angličtiny
a francouzštiny s certifikátem otevírá dveře k zajímavé
a lépe placené práci i studiu
v zahraničí i doma. Získat ho
lze v Bohemia Institutu s.r.o.
Bohemia Institut je akreditovaným testovacím centrem
největší světové testovací
společnosti ETS a nabízí
v rámci časově omezeného pi-
10
lotního programu test s elektronickým vyhodnocením
pouze za 600 korun. Světově
nejrozšířenější mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
či francouzštiny společnosti
ETS Global jsou: TOEIC, TOEFL ITP nebo TOEFL Junior,
případně TFI (francouzština).
Jde o uznávané zkoušky mající i verzi pro mladší stu-
denty a žáky či angličtináře
začátečníky (TOEIC Bridge).
Výhodou je rychlé vyhodnocení testu (do 14 dnů), jistota,
že multiúrovňový test vždy
úspěšně složíte (test deklaruje
vaši znalost ve škále A1-C1;
testem tedy nikdy „nepropadnete“), detailní rozbor
znalostí i akreditace zkoušek
Ministerstvem školství ČR.
K testu lze doobjednat
tištěný certifikát a detailní rozbor znalostí (Score
Report) pouze za cca 1000
až 1800 korun (dle kurzu).
Více e-mailem: [email protected],
telefonicky: 274 776 256,
724 173 829, osobně: Bohemia Institut, Tuklatská 3,
Praha 10. Heslo PILOTNÍ
PROJEKT. (pr)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
Takovou školu najdete jen v Praze
Nevzdávejte se naděje
2013 zatopily přízemí, které je
stále neobyvatelné. V Chuchli
tak probíhá jen praktické vyučování u koní. Náhradu jsme
našli v zapůjčených budovách
ve Strašnicích.
Střední škola dostihového sportu
a jezdectví u závodiště Velká
Chuchle je republikovým unikátem, jako jediná v ČR už přes 60
let poskytuje komplexní vzdělání
dostihových jezdců a vedoucích
pracovníků v oblasti chovu
i tréninku dostihových a sportovních koní. Proto jsme požádali
ředitelku školy Soňu Froňkovou
o odpověď na několik otázek.
Co škola studentům nabízí ?
Zájemci mají na výběr tři obory.
Jezdec a chovatel koní – tříletý
obor s výučním listem. Dále je
Chovatelství – čtyřletý denní
obor s maturitou a pro absolventy s výučním listem nabízíme tříleté dálkové nástavbové
Trenérství dostihových a sportovních koní s možností si doplnit maturitu. Povodně v červnu
FOTOGRAFIE místo slov se jmenuje výstava fotografií, kterou najdete v metru ve
stanici Florenc. Jde o snímky pořízené Romanem Benickým v Adeli Centru v Piešťanech, kde se léčí také české děti trpící mozkovou obrnou. Právě těm, jako jediným
nepřispívá na léčbu pojišťovna. Adeli Centrum nabízí unikátní metodou, která dovede
pohnout i s beznadějnými případy. Více na adeli-method.com (tík)
Jaké jsou podmínky pro přijetí
na školu?
Žákem se může stát kdokoliv, kdo má opravdový zájem
o koně, nebojí se dřiny, má
fyzickou kondici a odpovídající
zdravotní stav. Podrobnosti
najdete na našich stránkách
www.dostihovaskola.cz
Pořádáte nějaké akce pro
veřejnost?
Každoročně to jsou dny otevřených dveří, (letos 30. 1.
a 27. 2. vždy v 9 hodin, ne
později) kde se zájemci dozví
vše o škole a vzdělání a hlavně se podívají na závodiště
a do stájí, kde najdete 30 koní
různých plemen určených pro
výuku. V sezoně lze přijít i na
pravidelné dostihy. Program
se připravuje, více najdete na
www.velka-chuchle.cz, www.
dostihyjc.cz, www.ceklus.cz
a www.dostihovaskola.cz.
INZERCE
Bowling v Dejvicích!
774 900 004
cestovní kancelář
SLEVY AŽ DO
30 %
ZA VČASNÝ NÁKUP
Lazarská 13/8, Praha tel.: 800 202222
www.bowling-dejvice.cz
Odjezdy / Odlety
PRAHA
on-line rezervace:
www.ckglobtour.cz
SC-350128/01
55+
SC-350177/01
ZDARMA
Seniorský
program
SC-350154/01
DĚTI DO 16 LET
Bílá 6, Praha 6
p 4
11
volný čas
Kulturní přehled je na www.nasepraha6.cz
Břevnovem projde
masopustní průvod
Poznejte svět z pohledu
pražských bezdomovců
DEJTE DÍVKY NA
fotbal
Ženská sekce klubu FK
Dukla Praha
pořádá od
ledna 2015
náborové
tréninky.
Starší žákyně (dívky od 13 do
15 let) trénují vždy v pondělí
a ve středu od 18,30 do 20,00
na Julisce, kdežto mladší
kategorie (dívky od 5 do
12 let rozčleněné do skupin
dle věku) trénují v pondělí
a ve středu od 17,00 do 18,30
v kryté hale. Na trénink stačí
sportovní oblečení, sportovní
obuv, případně obuv do haly
a láhev na pití. Příspěvky
činí 2400,- Kč na půl roku
a zahrnují sportovní oblečení
a míč. (mas)
Netradiční prohlídku města
z pohledu, jaký asi neznáte,
nabízejí průvodci z projektu
Pragulic. Uvidíte při ní hlavní město tak, jak jej vnímají
bezdomovci, kteří denně řeší
otázky, kde se najíst, napít,
zahřát, přespat či něco získat
zadarmo.
Průvodci po místech spjatých s bezdomovectvím jsou
lidé, kteří s ním mají bezprostřední zkušenost, a tak jsou
všechny informace naprostou autentické, stejně jako
místa, na která se dostanete.
Cílem sociálního podniku
Pragulic je přiblížit veřejnosti svět bezdomovců a měnit
stereotypy dlouhodobě zažité
Již pojedenadvacáté vyrazí do
ulic Břevnova masopustní průvod. Na cestu se vydá v úterý
17. 2. 2015 a letos, stejně jako
loni, vyjde od KC Kaštan.
Masky se u Kaštanu sejdou
v 15,45 a poté, co starosta Prahy 6 udělí průvodu masopustní
právo, se všichni vydají kolem
16 hodiny za náležitého veselí
masek i ostatních návštěvníků
na svoji cestu po Bělohorské
až k hotelu Pyramida, kde
bude pochována basa. Průvod
doprovodí bubeníci a další hudebníci. Dorazí i kejklíř Vítek
se svojí družinou a dlouhorukými Chudadly i další maškary. Pro masky je v průběhu
průvodu připraveno občerstvení. Doporučeno je vzít si
s sebou bubínky, řehtačky či
trumpetky!
U hotelu Pyramida čeká
všechny pravá česká zabijačka
s posezením, hudbou a tancem.
Pro děti je připraveno divadlo
a žonglérská škola a na závěr
večera se chystá ohňová masopustní show. Dětské masky
dostanou malý dárek. (mas)
v naší společnosti. Zároveň
se snaží usnadnit návrat
bezdomovců do normálního
života, jelikož jim průvodcovství posiluje sebevědomí
a zajišťuje stabilní fi nanční
příjem.
Dospělí zaplatí za komentovanou prohlídku 250 Kč,
studenti 180 Kč. Informace
o termínech prohlídek najdete na www.pragulic.cz. (mas)
KDE VÁS VSTUPNÉ NEZRUINUJE
Vydat se s celou rodinou do muzea, galerie nebo zoologické zahrady
je poměrně nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se vstupné neplatí.
senátoři na zahraničních cestách
Trčkovská galerie
nebo které si naopak zahraniční
Trčkovská galerie byla vybunávštěvy od nás odvážejí. Galedována v dlouho nepřístupných
sklepních prostorách Valdštejn- rie je volně přístupná veřejnosti
každý den od 10 do 16 hodin
ského paláce. K vidění je stálá
z prvního nádvoří Valdštejnskévýstava protokolárních darů,
tedy předmětů, které dostávají ho paláce. (pet)
Kontakt: Marie Sůrová (hlavní trenérka žákyň), mobil: 732 649 888,
e-mail: [email protected]
INZERCE
řádková inzerce
INZERCE
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-341943/47
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
SC-350062/02
SC-350169/01
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Malování od 202Kč m
Mal
o
vání od 20,- Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
2
tel. 272 734 264, 607 719 394
-67(1$320$7(³6.¤'292/(1¤1(%252',£
6$02m,9,7(/"3³(0¸i/¨7(269¤035$&291¨083/$71§1¨"
SC-341711/04
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
$NUHGLWRYDQpY]GĆOiQtYRERUXÄ3RUDGFHSURYĪåLYX´YiPGiSĚtOHåLWRVWXSODWQLWVHQDWUKXSUiFH
QDSĚYHGRXFÈwNROQÈMÈGHOQ\YØ{LYRYØSRUDGFHYHILWQHVVFHQWUXVDQDWRULÈFK
3ĚLKODVWHVHQDUHNYDOLILNDþQtDNUHGLWRYDQĪNXU]
d325$'&(3529¸m,98q='$50$YFHQÇ.Ã
12
+/¨'œ1¨'§7¨$2%£(5679(1¨=$-,i7§12
.RQWDNW(NRODQGLDVUR6<1277,3$5e1$86ODYLHD3UDKD²9UãRYLFHNXU]\
HNRODQGLD#JPDLOFRPZZZHNRODQGLDF]âiUND+DYHONRYiWHO
(YD6ODQiWHO0tVWRNRQiQtNXU]X6<1277,3$5e1$'pONDFHOpKRNXU]XKRGLQ
SC-350173/01
SC-350189/01
(GXNDþQtDNWLYLW\MVRXUR]GĆOHQ\GRWĆFKWRWĚHFKEORNĤNXU]Ĥ
$NUHGLWRYDQĪNXU]Ä3RUDGFHSURYĪåLYX´
0DQDåHUVNpY]GĆOiQtY]iNODGHFKSRGQLNiQtDĚt]HQt
0LQLSUD[HÄ([NXU]HGRSURYR]X´
$EVROYHQWL]tVNDMtRVYĆGþHQtR~VSĆãQpPDEVROYRYiQtNXU]XDNUHGLWRYDQpP0â07
• Přijmeme pracovníky úklidu – dle
dohody, tel.: 737 991 105, e-mail:
[email protected]
• Levně vyklízení, odvoz, výkup. Vyklízení bytů, garáží, sklípků. Bourání
byt. jader i s odvozem na skládku za
5900 Kč. Odkup funkčního nářadí,
sport. potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma. www.interierservisgroup.cz. Tel.: 603 715 285
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu. Vše za
rozumnou cenu! Volejte: 773 484 056
• ELEKTROINSTALACE – OPRAVY
i v panelových bytech. Revize. Stavební dokončení. Tel.: 608 278 778
• Spojení půjček bez registru. Úvěr
na exekuci. Oddlužení. 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
• WWW.TOPMARKET.CZ. E-shop
specializovaný na kamerové systémy
a bezdrátové alarmy.
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788
• Z každého nákupu peníze zpět! Baťa,
Albert, OMV… Aktivace zdarma:
www.mylyconet.com/marekmaly
• Koupím poštovní známky, starší
pohledy a dopisy. Přijedu. Tel.:
606 286 629
• Truhlářská pohotovost – opravy nábytku na zavolání. Volejte :
775 254 002, www.tomainterier.cz
• Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10,
9 od 149Kč/měs. T:728991247,
www.sidloprofirmupraha.cz
Denní zpravodajství na www.nasepraha6.cz
Značka Jawa – to nejsou
jen motocykly
bilů. Prvním autem z produkce Jawy byl licenční vůz
DKW Meisterklasse, který
byl prodáván pod názvem
Jawa 700. Již zcela ve vlastní
režii byl v roce 1937 uveden
do prodeje automobil Jawa
Minor vyráběný ve 4 variantách karosérie. Po válce byl
podnik zestátněn a v rámci
řízeného hospodářství byla
pro fi rmu vyčleněna úloha
AUTOMOBILY JAWA vás oslní svým
výrobce motocyklů.
designem. Foto: Martin Solar
„Automobily Jawa 700
Národní technické muzebudou na výstavě zastoupeny
um ve spolupráci s Auto Jawa otevřeným čtyřsedadlovým
klubem připravilo krátkopolokabrioletem z roku 1935
dobou výstavu, na které vea uzavřeným čtyřsedadlořejnosti představuje dnes již
vým tudorem z roku 1936.
poněkud zapomenutou slávu Vůz Jawa Minor se návštěvautomobilů Jawa.
níkům výstavy představí
Firma Jawa, za jejímž
hned ve třech karosářských
zrodem v první třetině miverzích. Tyto sériové autonulého století stál František
mobily pak doplní sportovní
Janeček, vznikla nejprve jako kupé Jawa 750, postavené
zbrojovka. V roce 1929 začal
v roce 1935 ve třech kusech
licenčně vyrábět německé
pro závod 1000 mil českoslomotocykly Wanderer. Ze
venských,“ uvedl Petr Kožíšspojení počátečních písmen
ek, vedoucí oddělení silniční
fi rem Janeček a Wanderer
a lodní dopravy NTM.
vznikl i název těchto motoVýstava potrvá do 19. dubna.
cyklů a v roce 1934 i automo- (mas)
volný čas
RECEPT
Zamilovaný koláč
přímo z Francie
Ingredience
Těsto (forma o průměru 27 cm)
– 225 g hladké mouky, 150 g
másla, 75 g cukru moučka,
1 vejce, 3 g vanilkového cukru
Náplň – 300 g vlašských
ořechů, 250 g hořké čokolády,
200 g rozinek, 100 g másla, 50 g
cukru krupice, 250 ml smetany.
Postup
Nechte povolit máslo, přidejte
vanilkový i moučkový cukr,
do směsi rozklepněte vejce, promíchejte a postupně
přisypávejte mouku. Těsto dejte
na 1 -2 hodiny odpočinout do
lednice. Potom natlačte těsto
do vymazané formy a pečte asi
25 minut na 190-200 stupňů.
Mezitím připravte náplň: v rendlíku rozpusťte máslo, přisypte
cukr a nechte dobře rozpustit.
Poté přidejte hořkou čokoládu
(nejlépe 60%) a opět pomalu
rozpusťte, nalijte smetanu a nakonec vsypte rozinky a vlašské
ořechy. Dobře promíchanou
směs vlijte do vychladlého korpusu a celý koláč dejte ztuhnout
do chladničky.
Recept je z pekárny a cukrárny La Petite France
krátce ze Šestky
Michal Viewegh bude číst v Průhonu
Autorské čtení s populárním spisovatelem Michalem Vieweghem proběhne
v kulturním centru Průhon (Socháňova
1220/27 Praha-Řepy) 18. února od
18 hodin. Číst se bude z jedné z jeho nejnovějších povídek a těšit se můžete i na
autogramiádu. Vstupné je dobrovolné.
Duben v Pešti zahrají v Klubovně
V dejvické Klubovně (ulice Generála
Píky) vystoupí 17. února litoměřická
skupina Duben v Pešti. Temný folk-rock s nádechy gotiky a existencionální české texty – to je v kostce jejich
charakteristika. Koncert začíná ve
20 hodin.
KŘÍŽOVKA – ... JE UMÍSTĚNO NA VÍTKOVĚ V BUDOVÁCH PAMÁTNÍKU OSVOBOZENÍ.
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha6.cz
VYZKOUŠELI JSTE
V Alibi vám
naservírují i hudbu
Kavárnu Alibi najdete snadno
při cestě z Kulaťáku na Pražský hrad. Její provozovatelé
si dávají záležet na kvalitě
podávané kávy. K dispozici je
samozřejmě široká nabídka
dalších nápojů i něco k zakousnutí, to vše za velmi
přijatelné ceny. V této kavárně
ovšem myslí i na osvěžení
duchovní, takže zde nechybí
pravidelné výstavy a koncerty. Kavárna je kuřácká. (mas)
Kde: Svatovítská 6, Praha 6,
Po-Pá 9,00-24,00 hodin
So-Ne 14,00-24,00 hodin
Nemáte v bytě někoho cizího?
Jak získat tyto informace?
Pokud pronajímáte byt, pak
osoba, které jste poskytli
nájemní smlouvu, se může
i bez vašeho souhlasu do
nemovitosti přihlásit k trvalému pobytu. Navíc přihlášení k trvalému pobytu může
u problémových nájemníků
znamenat třeba příchod
exekutora. Víte, jak zjistit,
kdo všechno je u vás v bytě
přihlášen?
O seznam těchto osob zažádáte na kterémkoliv úřadu
obce, k předložení žádosti
potřebujete platný občanský
průkaz nebo cestovní pas
k prokázání své totožnosti,
výpis katastru nemovitostí
a vyplněnou žádost o sdělení
údajů z evidence obyvatel (formulář vydá evidence obyvatel).
Správní poplatek činí 50 Kč.
Výpis dostanete obratem. (kam)
Milujete lyžování? Jde to i v Praze!
Jste fanoušci lyžování? A věděli jste, že jezdit na lyžích či snowboardu můžete i tehdy, aniž byste se vzdalovali nějak daleko od
Prahy, třeba odpoledne po práci? Máme pro vás hned několik tipů
na to, kde můžete své vášni popustit uzdu.
U Jílového u Prahy se nachází malé lyžařské středisko Chotouň.
Zde najdete jednu sjezdovku dlouhou 300 metrů, na kterou se
dostanete pomocí dvou vleků poma, hned vedle se nachází stráň
s jednoduchým vlekem pro nejmenší. Funguje zde lyžařská škola,
půjčovna lyží. Areál funguje od 9 do 21 hodin, o víkendu od osmi.
Za celodenní lyžování zaplatíte 300 korun, za hodinové 100 korun, dále je možné platit podle počtu hodin nebo si zakoupit
bodovou jízdenku. Za dětský vlek zaplatíte 50 korun na hodinu.
Středisko disponuje sněhovými děly, takže se lyžuje skoro po
celou sezónu. (mik)
PRÁVNÍ PORADNA
Vyklizení bytu
po skončení nájmu
I pronajímatel je
dnes chráněn. Po
skončení nájmu
bytu již není povinen zajišťovat pro
nájemce bytové
náhrady, tedy
náhradní byt, ubytování či přístřeší. Povinnost pronajímatele je zúžena pouze na zajištění
úschovy věci nájemce, který si
své věci např. z bytu neodnese, a to na dobu šesti měsíců.
Byt stačí předat bez sepsání
protokolu o jeho předání,
nájemci stačí pouze předat
klíče od bytu pronajímatele.
Podrobnosti k této ožehavé
problematice můžete najít
v našem podrobnějším článku
na webech.
Mgr. Zoltán Duna
www.nasepraha6.cz
Turné k příležitosti 70. výročí
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
SC-341925/02
SC-350119/02
INZERCE
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 6?
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Zavolejte nám a my to zařídíme!
14
příští číslo vychází 27. 2. 2015
SC-341500/46
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC- 341951/01
tel.: 773 161 747
Praktický servis na www.nasepraha6.cz
Ukradli torzo Jupitera Snowboarďáci
SO 21. 2. / ČT2 / 21:40
Rendymu a Jáchymovi je šestnáct
a konečně mohou vyrazit na svou
první „pánskou jízdu“ bez rodičů.
Slavný americký film oceněný pěti
Oscary se tématicky vrací do období vietnamské války. Hrají: R. De
Niro, J. Savage, M. Streepová aj.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stigmata
D. Mooreová se pokusí ve firmě,
kde oba pracují, svést M. Douglase, s nímž měla kdysi poměr.
Když neuspěje, obviní ho
ze sexuálního obtěžování. 85%
Mel Gibson a Julia Robertsová
v psychothrilleru o podivínském
newyorském taxikáři, který vidí
všude kolem sebe nějaké spiknutí.
kde kamenná socha ronila krvavé slzy. Hlavní roli ztvárnila
Patricia Arquetteová.
NE 22. 2. / Nova / 22:45
ÚTERÝ
ROMANTICKÝ
Štěstí
Navždy spolu
PO 20. 2. / ČT2 / 21:45
PO 20. 2. / Prima / 20:15
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve filmu,
který vypráví o neobyčejných
zázracích docela obyčejných
každodenních lásek.
Život Paige a Lea poznamenala
tragická autonehoda, která ženě přivodila amnézii. Paige nikoho nepoznává, ani manžela,
ale ten se rozhodl bojovat.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
26. 2.
85%
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Když se Mitchel po třech letech
vrací z vězení, má ty nejlepší
úmysly... V hlavních rolích 75%
C. Farrell a K. Knightleyová.
Spiknutí
PO 16. 2. / Prima / 22:45
Dvacetiletá kadeřnice Frankie
vede bezstarostný život. Vše se
změní, když jí matka z cesty
po Mexiku pošle „obyčejný“
suvenýr – růženec z kostela,
NE 22. 2. / Prima / 21:30
NE 15. 2. / Nova / 22:55
ČTVRTEK
16. 2.
PONDĚLÍ
20. 2.
PÁTEK
HOROR
Londýnský gangster
NE 15. 2. / ČT1 / 21:45
Skandální odhalení
Nestává se, že volné pokračování
filmu předčí úspěch prvního.
Komediím Něžné kuře a Ukradli
torzo Jupitera se to podařilo.
Lovec jelenů
24. 2.
SO 14. 2. / ČT1 / 22:10
21. 2.– 22. 2.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Partie krásného
dragouna
podivné praktiky fešného Rudiho Macháčka. Jaroslav Marvan v nezapomenutelné roli.
ÚT 24. 2. / ČT1 / 20:55
Mordparta rady Vacátka řeší
loupežnou vraždu staré ženy
z Libně a přitom se přijde na
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Replikant
90%
ho lze jen s pomocí jeho klonovaného dvojníka. V titulní
roli Jean-Claude Van Damme.
ČT 26. 2. / Nova / 22:15
Kriminální thriller o psychopatickém zabijákovi, který si říká
Torch a který vyhledává ženy,
jež jsou podle jeho názoru
špatnými matkami. Dopadnout
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
14. 2.– 15. 2.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
Do každého domova patří
, nejaktuálnější televizní časopis
INZERCE
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
NON-H
NON-HANDICAP
HATOP
NDGASTRO
ICAP & HOTEL
19. - 22. 2. 2015
PRAGOMEDICA
P
RAGOMEDICA
19. - 22. 2. 2015
18. ROČNÍK VÝSTAVY PRO ZDRAV
ZDRAVOTNĚ
D9. VELETRH
OTNĚ POS
POSTIŽE
POSTIŽENÉ
TI GASTRONOMII,
NÉ
PRO
HOTELY A RESTAURACE
36. R
36
36.
ROČN
ROČNÍK
NÍK Z
ZDRAVOTNICKÉHO
DRAVOTNI
T CKÉHO VELETRHU
22.
2
2. - 24.
24. www.top-gastro.cz
10.
10. 2014
Výstaviště
Výst
Vý
ýsta
staavviišštěě PPraha
st
raahaa - Holešovice
raha
Hol
o eš
ešov
ovice
www.incheba.cz
ww
ww
w..in
inch
hebba.
a.czz
a.cz
Monika Žídková
patronka veletrhu
V ST U P Z
I>K6A
JGB:I;:H
™CDKč< D
=>7>8:
:M
w
H@
™76GB6C
>6A>IN
:HN6HE:8
™9:A>@6I
I6
HKč
O8:Aw=D
DARMA
SC-350098/01
PŘIJ
AJTE
ĎTE A VYHR
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor: Jan Bělohubý, odpovědný redaktor: Martin Solar, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Pavel Bendík,
tel.: 603 780 189, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci: tel.: 605 292 899;
e-mail: [email protected] • náklad 67 700 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21856 • vychází 13. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
www.incheba.cz
15
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
-HPLOHW&HOØVYÔM{LYRWMVHPE\OÃLQQØYHVSRUWXYHVSROHÃHQVNÄP{LYRWÇ{LOMVHPEH]X{ÈY¼QÈOÄNÔD{GRVYØFK
OHW3DNSÓLwO\EROHVWLQHPRFLFXNURYNDRSHUDFHVUGFHY\VRNØNUHYQÈWODNREH]LWDNWRPXQDYÈFwHGØ]¼NDO
ÕQDYDPDO¼WQRVWQHVSDYRVW7DNPL]Q¼PØNROHJDSRUDGLOX{ÈYDW6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\2QMHX{ÈY¼ML{URNDSU¼YÇ
VLREMHGQ¼YDOSOHFKRYNXQRYRX-¼MVHPSRMHKRGRSRUXÃHQÈ]DÃDOW\WRPLQHU¼O\X{ÈYDWWDNÄDMVHPQDGwHQYDwÈP
YØURENHPMHOLNR{VHPL]OHSwLOFHONRYØ]GUDYRWQÈVWDYML{SRGÎ]H=DwOHWHPLSURWRGDOwÈDGÇNXML
/XPÈU3DONRYVNØ2VWUDYD
9SURVLQFLMVHPVHSURQHVQHVLWHOQRXEROHVWN\ÃOÈUR]KRGOREMHGQDWYDwHPLQHU¼O\3RPÇVÈFÈFKMVHPPRKO
FKRGLWEH]EROHVWL3URPÇWRMH]¼]UDNDWÇ{NRKOHG¼PVORYDNY\M¼GÓHQÈWRKRFRFÈWÈP2EMHGQ¼Y¼PVLPLQHU¼O\ML{
SRWÓHWÈWHQWRNU¼WLSURPDQ{HONXEDOHQÈQDMHGQRX 0LODQ0LQ¼ULN+DYÈÓRYiXPEDUNOHW
7HQWRPÔMÃO¼QHNPÔ{HWHRWLVNQRXW0LQHU¼O\MVHPVLREMHGQDODML{YURFHSRGHOwÈÕYD]HLGREUØFKRKODVHFKYDwLFK
]¼ND]QÈNÔDOHPÇODMVHPSRFLW{HPLQDPÄSUREOÄP\VDUWUÎ]RXQHSRP¼KDMÈWDNMVHPMHSÓHVWDODX{ÈYDW/RQLQDMDÓHMVHP
VHNSUDYLGHOQÄPXX{ÈY¼QÈYU¼WLODDYØVOHGHNVHGRVWDYLO,WODNVHPLVURYQDOQDWROLN{HX{QHPXVÈPX{ÈYDWOÄN\]OHSwLOD
VHOXSÄQNDWDNÄWRSURVSÇORPØPYODVÔP0LQHU¼O\X{PLGRwO\WDNSRVÈO¼PQRYRXREMHGQ¼YNXGRSRUXÃXMLDGÇNXML
0DUFHOD0LNXQGRY¼.RSÓLYQLFH
'REUØGHQ-HPLOHWDMVHPW\SLFNØSURGXNWGQHwQÈGRE\3ÓÈwHUQÇVHVWUDYXMLNRXÓÈPDWÇORFYLÃQ¼PVHY\KØE¼P
REORXNHP 0¼P SRFLW {H YwHFKQ\ VYÄ KÓÈFK\ GR{HQX SRWUDYQÈPL GRSOÍN\ 6DPR]ÓHMPÇ EH] ÕVSÇFKX $OH YDwH
PLQHU¼O\ PL Y\UD]LO\ GHFK 1HMHQ{H VH PL SR S¼U GQHFK XSUDYLOR ]D{ÈY¼QÈ DOH SR PÇVÈFL X{ÈY¼QÈ YDwLFK PLQHU¼OÔ
MVHPQDMHGQRX]MLVWLOD{HPÇSÓHwHOFKURQLFNØNDwHODSÓHVWDORPÇEROHWNROHQRNYÔOLNWHUÄPXMVHPPXVHODLYQRFL
YVW¼YDWDE\FKKRW]YUR]FKRGLODDY]DODVLWDEOHWXQDEROHVWWDN{HVHQ\QÈLY\VSÈP-VHPFKRGÈFÈUHNODPDQDYDwH
PLQHU¼O\DREMHGQ¼Y¼PGDOwÈG¼YNX
6GÈN\(YD.OLPHQWRY¼3UDKD0RGÓDQ\
.PLQHU¼OÔPPÇSÓLYHGOPODGwÈV\QNWHUØSURGÇODOLQIHNFLQDM¼WUHFKGORXKRGREÇPDURGLODKOHGDOQÇFRSUR]OHSwHQÈ
]GUDYÈ1DUD]LOQDYDwHPLQHU¼O\NWHUÄRGWÄGRE\SUDYLGHOQÇX{ÈY¼PHREDGYDX{VNRURURN\-¼RVREQÇMVHPSR]QDOD
]OHSwHQÈXVYÄKROÄNDÓHSÓLSUHYHQWLYQÈFKSURKOÈGN¼FK1DMHGQRXVPÇÓXMHNOHSwÈPXFKROHVWHUROFXNULWODN1DVREÇ
SDNFÈWÈP]OHSwHQRXNYDOLWXYODVÔSÓHVWDODMVHPPÈWFKXzQDVODGNÄP¼PSUDYLGHOQRXVWROLFL]FHODY\PL]HO\QRÃQÈ
NÓHÃHYOØWN¼FKDXVWXSXMÈEROHVWLYNRWQÈNXSR]ORPHQLQÇ,NG\E\VH]OHSwLORMHQMHGQR]YØwHXYHGHQÄKRVWRMÈWR]DWR
/XGPLOD/HGYLQRY¼+UDQLFH
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-350141/01
Kamenné zdraví, s.r.o.
Download

NP6 - 2/2015 - Naše Praha 6