Dekompresní počítač Freedom – nahrávání nového
firmware a licence
Všechny varianty Freedomu používají stejný firmware, rozdíly ve funkčnosti jsou definované
v licenci. Jak firmware, tak licence jsou zašifrované pomocí silné šifry, čímž se zajišťuje:
 autenticita
 odpovídající firmware pro dané zařízení
 detekce chybného souboru
Distribuce firmware
Poslední verzi firmware je možné stáhnout z našich webových stránek
http://www.divesoft.cz/podpora/freedom-12. Ze stejného místa je možné stáhnout návod na
nahrávání, program DSLoader a ovladač. Program je k dispozici jen pro prostředí Microsoft
Windows.
Instalace ovladače
1.
2.
3.
4.
Rozbalte ovladač ze souboru .zip.
Připojte Freedom dodaným kabelem k USB portu počítače.
Spusťte Freedom
Vstupte do servisního módu: stiskněte obě tlačítka, poté jedno pusťte a opět stiskněte,
pak uvolněte obě tlačítka. Při správném provedení se objeví servisní menu.
5. Vyberte položku Bootloader. Spustí se interní nahrávací program.
6. Stiskněte a podržte stisknuté libovolné tlačítko, dokud se nápis “waiting…” nezmění
na “bootloader mode activated”.
7. Spusťte program Správce zařízení ve Windows (postup záleží na verzi Windows).
8. Nalezněte v seznamu zařízení označené „Neznámé zařízení“
9. Klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte volbu „Aktualizovat software ovladače“
10. Proklikejte se postupně dialogy (záleží na verzi Windows) a zvolte „Vyhledat ovladač
v počítači“, pak vyberte adresář kde máte uložený soubor
divesoft_bootloader_driver32-64.inf.
11. Počkejte až se dokončí instalace ovladače.
12. Windows mohou zobrazit varování že ovladač není podepsaný. Toto varování je
možné ignorovat, bootloader Freedomu používá standardní ovladače dodávané
s Windows, je pouze nutné je spárovat s přístrojem.
13. Nalezněte v seznamu zařízení nově vytvořený COM port a zkontrolujte, zda má číslo
nejvýše 8 (COM1..COM8). Pokud je číslo větší, nastavte jej na vhodnou hodnotu jak
uvedeno výše (Pravý klik – Vlastnosti – záložka „Nastavení portu“ – Upřesnit – číslo
portu COM).
Instalace programu DSLoader
Není zapotřebí plná instalace programu, postačí rozbalení všech souborů do vhodného
adresáře. V případě že se při spuštění nahlásí chyba že nejsou k dispozici knihovny jazyka
C++, je možné je zdarma stáhnout z webu Microsoftu http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=5555. Zvolte vhodnou verzi podle vaší verze Windows.
Popis programu DSLoader
Program DSLoader se používá pro nahrávání firmware a/nebo licence do produktů firmy
Divesoft. Okno programu je rozdělené na čtyři panely:
 Connection se používá pro vytvoření spojení se zařízením. Použitý protokol
umožňuje spojení se zřetězenými jednotkami (routing), pro počítač Freedom je tato
volba nepoužitelná. Ponechte položku “Route path” s původní hodnotou a
nepoužívejte tlačítko „Enable routing“.
 Information obsahuje údaje o připojeném zařízení, verzi interního bootloaderu a stav
nahraného firmware.
 License slouží k nahrávání licence do přístroje. Současně ukazuje základní údaje o
nahrávané licenci.
 Firmware slouží k nahrávání nového firmware. Obdobně jako u licence se i zde
zobrazují základní údaje o nahrávaném souboru. Panel nabízí i možnost spustit nový
firmware ihned po úspěšném nahrání nebo je možné později firmware spustit z menu
Operation.
Nahrávání firmware
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spusťte program DSLoader.
Nastavte COM port na kterém je instalovaný ovladač pro Freedom.
Spusťte interní bootloader dle instrukcí v sekci „Instalace ovladače“.
Během odpočítávání (je třeba neotálet, jsou na to pouze 4 sekundy) stiskněte tlačítko
Connect. Pokud se spojení zdaří, povolí se ostatní pole v aplikaci a Freedom přestane
odpočítávat.
Vyberte soubor s firmwarem. Pokud je určen pro připojené zařízení a není poškozen,
tlačítko Upload se stane aktivním.
Stiskněte Upload a vyčkejte, dokud se firmware nenahraje.
Je možné, že se přístroj během nahrávání zablokuje a nahrávání se zastaví. Freedom se
následně automaticky restartuje během 15 sekund a přejde do režimu bootloader.
V takovém případě stačí stisknout tlačítko Disconnect a celou proceduru zopakovat.
Může se stát, že se při opakování nepodaří navázat spojení. Pak je potřeba odpojit a
opětovně připojit USB kabel a opakovat proceduru.
Nahrávání licence
Dekompresní počítač Freedom se vyrábí v několika variantách podle požadavků a potřeb
potápěče. Všechny varianty používají stejný firmware, rozdíly jsou definované v licenčním
souboru. Licence je individuální pro každý počítač a je vázaná na jeho sériové číslo. Licenci
je možné libovolně aktualizovat, pokud je určená pro příslušné sériové číslo. V případě že se
do přístroje nahraje licence určená pro jiný kus, chová se jako by žádná licence nebyla
nahrána a poskytuje jen zcela základní funkce.
Postup je totožný s nahráváním firmware, jediný rozdíl je že se pracuje s panelem License.
Ujistěte se, že nahráváte licenci se stejným sériovým číslem.
Před nahráváním nové licence se doporučuje uložit si původní licenci na disk počítače.
1. Spusťte DSLoader a navažte spojení s Freedomem dle návodu výše.
2. Vyberte položku „Read License“ z menu Operation.
3. Zvolte jméno souboru pro uložení licence.
Download

Dekompresní počítač Freedom – nahrávání nového