tm 6.
2013/2014
truhlářský
magazín
Pour féliciter - PF
(Pro štěstí)
2014
□ SOUTĚŽ TRUHLÁŘ ROKU □ ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY O
DŘEVU □ HISTORIE DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ □
ZAJÍMAVÉ DŘEVINY □ SPORT
□ Soutěž
Truhlář roku 2013
VZDĚLÁNÍ A
BUDĚJOVICE
ŘEMESLO
2013
ČESKÉ
V rámci 19. ročníku výstavy Vzdělání a
řemeslo 2013 proběhl v pavilonu R 15.
ročník celostátní soutěže Truhlář roku 2013.
Předmětem
soutěže
byla
výroba
jednoduchého truhlářského výrobku (dětská
židlička), doplněná ověřením teoretických
znalostí formou odborného testu. Soutěž
byla vyhlášena pro jednotlivce a pro
družstva škol – 2 žáci za jednu školu. Naši
školu ve dnech 20. a 21. listopadu 2013
reprezentovali žáci 3. ročníku oboru truhlář
Václav Rajtmajer a Ladislav Svoboda.
Václav Rajtmajer se umístil na 8. místě (24
soutěžících
v jednotlivcích)
a
Ladislav
Svoboda na 12. místě. Po sečtení bodů se
naše škola umístila na 6 místě – soutěže se
účastnilo
12
soutěžících
škol
z celé
republiky.
Soutěže
se
zúčastnila
i
Beruffsschule Kresmünster z Rakouska. Dva
žáci z této školy soutěžili jako jednotlivci a
dva jako družstvo.
(Vlček)
ČÁST
PRA –
KTICKÁ
TEORIE
42
42
43
40
36
37
35
35
41
34
35
38
36
33
32
32
33
34
29
31
27
26
27
25
23
24
27
25
26
25
18
24
23
19
21
23
23
22
20
17
17
14
14
15
Σ
BODŮ
POŘADÍ
Σ
BODŮ
ŠKOLA
POŘADÍ
ŠKOLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
132
109
122
132
120
127
116
116
122
120
116
116
109
109
98
97
97
98
82
82
1
7
3
1
4
2
6
6
3
4
6
6
7
7
9
8
8
9
10
10
11
11
-
118
118
5
5
ŽÁK
ŠKOLA
Daniel VÁCHA
SOŠ A SOU Písek
Markus HIEBL
Berufsschule Kresmünster
Petr HŮLKA
SOU Lišov
Ladislav JANOŠ
SOU Český Krumlov
Jaroslav SPÁLENSKÝ
SOŠ A SOU Písek
Martin KOPEČAN
SOU a SOŠ Liberec
Ladislav ŠIMEK
SOU Lišov
Václav RAJTMAJER
SPŠ Tachov
Lukáš ČERNÝ
ISŠ Rakovník
František DOMIN
SOU Český Krumlov
Tomáš STRÓZEWSKI
SOU a SOŠ Liberec
Markus BURGSTALLER
Berufsschule Kresmünster
Pavel ŠERÁK
ISŠ Rakovník
Ladislav SVOBODA
SPŠ Tachov
Michael RŮŽEK
SŠ stav. Ústí n. Labem
Petr LÖFFLER
SŠ stav. Ústí n. Labem
Martin DOLEJŠ
SOU stavební Plzeň
Radek JARINA
SOU Sušice
Jakub VELEGÁN
SOU Sušice
Jaroslav KORANDA
SOU stavební Plzeň
Josef FERENČEK
SOU, SOŠ Trhové Sviny
Martin PAPOUŠEK
SOU, SOŠ Trhové Sviny
Jan HAPALA
SŠ nábyt. Bystřice p.H.
diskvalifikace
Tomáš STOJAN
SŠ nábyt. Bystřice p.H.
diskvalifikace
Mario MÄRRINGEN
Berufsschule Kresmünster
Rein CLEMENS
Berufsschule Kresmünster
33
40
18
27
69
67
66
64
63
62
61
60
59
58
58
57
57
56
55
54
53
51
46
45
41
41
51
67
2.
VÁCLAV RAJTMAJER
LADISLAV SVOBODA
3.
Výrobky našich truhlářů – po sečtení bodů z toho bylo 6. místo v soutěži škol
(celkem se soutěže Truhlář roku 2013 zúčastnilo 12 škol)
JAK VIDĚL SOUTĚŽ LADISLAV SVOBODA
Já a Vašek jsme byli vybráni na soutěž
Truhlář roku. Týden před soutěží jsme
nacvičovali spoje a dělali dětskou stoličku,
která byla rovnou hodnocená jako kontrolní
práce. Podle materiálu jsme usoudili, že to
bude právě dětská židle. Dva dny před
soutěží jsme si připravili materiál a nářadí.
Ve středu ráno jsme vyjeli v pět hodin. Jeli
s námi i elektrikáři Sivák a Dvořák. Oni měli
soutěž na zapojení bytové instalace a
zapojení motorů. V Českých Budějovicích
jsme byli v osm hodin ráno a my truhláři
jsme měli zahájení v 9.00 hodin. Začínali
jsme praktickou částí. První den jsme měli
na výrobek sedm hodin. Několik škol mělo
nepovolené
nářadí,
chtěli
podvádět.
Naštěstí to komise zatrhla. Já a Vašek jsme
stihli první den složit kostru židle. Po
prvním pracovním dnu jsme pokračovali na
hotelu a pak šli poznávat České Budějovice.
Druhý den jsme měli na práci ještě tři
hodiny a jednu hodinu na test. Celou židli
jsme dodělali půl hodiny před limitem
komplet vybroušenou a slepenou. Na
vítězství to ale nestačilo.
Test se mi zdál lehký a chyb bylo dost,
alespoň u mne. Celkově se mi soutěž líbila.
Akorát se mi nelíbilo nadržování několika
školám. Zhodnotil bych to známkou – 3.
4.
□ dřevo
a rozvoj
civilizace
□ část 2.
V první části seriálu Dřevo a rozvoj
civilizace jsme vás seznámili s kluzáky
vyrobenými
ze
dřeva
a
představili
automobil
Talbot
Boat
Tail
Tourer
s celodřevěnou karoserií z honduraského
mahagonu. Ve 2. části navštívíme muzeum
ve Stockolmu a seznámíme vás s českým
automobilem značky Škoda Coupé 645.
LOĎ VASA
Jen těžko budeme hledat dopravní
prostředek, který znamenal více pro rozvoj
lidské civilizace než právě lodě. V muzeu ve
Stockholmu je vystaven archeologický
skvost, švédská válečná loď Vasa. Tato loď
je jedinou dochovanou lodí na světě, která
pochází ze 17. století. Vasa byla postavena
v letech 1626 – 1628.
Vasa měla být jednou z hlavních lodí
švédského válečného námořnictva, Švédsko
mělo v té době asi dvacet lodí, a byla
postavena na příkaz švédského krále
Gustava II. Adolfa. Stavbu lodi vedl ve
Stockholmu holandský stavitel lodí Henrik
Hybertsson, na stavbě se podílelo přibližně
400 řemeslníků – především tesaři, truhláři,
řezbáři, plachtaři, kováři, natěrači a další
řemesla.
Po
dokončení
patřila
Vasa
k nejmohutnějším lodím, které byly do té
doby postaveny. Délka lodi od přídě na záď
byla 69 metrů, na úrovni hladiny měla šířku
11,2 metrů a ponor 4,7 metry. Loď měla tři
hlavní stěžně, 10 plachet, plocha plachet
činila 1200 m2. Posádku tvořilo 137
námořníků a na palubě bylo dále 400
vojáků
švédského
královského
námořnictva. K výzbroji patřilo 48 děl 24liberních (1 libra = 0,454 kg), 8 děl
tříliberních, 2 děla jednoliberní a 6 moždířů.
Loď byla nejen mohutně vyzbrojena, ale i
mimořádně bohatě vyzdobena. Na mnoha
částech lodi se vyskytovaly náročné řezby,
barevné zdobení a bylo použito velké
množství
zlata.
To
všechno
mělo
symbolizovat moc a bohatství švédského
krále, který pojmenoval loď po vládnoucí
dynastii Vasa.
Po dvou letech od začátku stavby, 10.
srpna 1628, byla vypálena slavnostní salva
z postranních děl a loď poprvé vyplula. Po
několika minutách se do lodi opřel boční
vítr, mohutná loď se silně naklonila,
otevřenými otvory pro děla se do ní
nahrnula voda a loď se po několika
minutách potopila. Údajně při potopení
Vasy zahynulo okolo 50 mužů posádky.
Příčinou katastrofy byla nedostatečná
stabilita lodi. Aby bylo možné umístit na loď
větší množství děl byla postavena vysoká
nástavba se dvěma palubami pro děla. Pro
větší stabilitu lodi bylo dno lodi zatíženo
velkými kameny, ale přes 120 tun zátěže
byla loď příliš vratká.
Začátkem 50. let začal po lodi pátrat
soukromý průzkumník Andres Franzén.
V roce 1956 se mu podařilo objevit vrak
Vasy. Po několika letech přípravných prací
byl vrak lodi Vasa 21. dubna 1961 vytažen
na hladinu. V lodi a v okolí vraku bylo
nalezeno tisíce artefaktů a také pozůstatky
námořníků. Nalezené předměty – děla,
zbraně, nástroje, mince, příbory poskytly
archeologům
neocenitelné
množství
informací o životě na začátku 17. století.
Bylo vyzvednuto přes 14 000 dřevěných
předmětů, z toho bylo 700 soch. Dřevěné
předměty byly ošetřeny a vráceny na
původní
místo
na
lodi.
Ochranným
prostředkem byl polyetylen glykol (PEG) ve
vodě rozpustný voskový produkt, který
postupně prostupuje dřevem a nahrazuje
tak vodu, ve které byl vrak lodi 333 let
ponořen.
5.
Loď sama byla vyrobena převážně
z dubového dřeva, které může pod vodou
vydržet i stovky let. Určitě je zajímavé, že
po zrezivění kovových částí
pohromadě dřevěné kolíky.
držely loď
(upravil hoh)
6.
□ dřevo
a rozvoj
civilizace
□ část 2.
DŘEVĚNÉ KAROSERIE AUTOMOBILŮ
Dřevo se používalo i na začátku výroby
automobilů. První automobily byly ještě
podobné kočárům, jen s tím rozdílem, že je
místo koní poháněl motor. První karoserie
byly tedy celodřevěné (v minulém čísle
jsme
vám
představili
vůz
anglické
automobilky Clement Talbot – Talbot 14/65
Boat
Tail
Tourer
z roku
1932
s celodřevěnou karoserií z honduraského
mahagonu) později se zhotovila dřevěná
kostra karoserie, která se oplechovala.
K výrobě koster pro karoserie automobilů
byl nejčastěji používán jasan a buk.
V dnešním
čísle
nahlédneme
pod
oplechování jednoho z nejelegantnějších
automobilů, který byl vyroben českou
automobilkou. Je to sportovní automobil
ŠKODA COUPÉ 645 z roku 1934. Fotografie
jsou z rekonstrukce firmy OLD TIMER
TRUHLÁŘSTVÍ KRUPIČKA.
(hoh)
DOBOVÝ PROSPEKT ŠKODY COUPÉ 645
7.
KOSTRA KAROSERIE Z JASANU
… A DOBOVÝ SNÍMEK ELEGANTNÍHO AUTOMOBILU
(FOTO Tomáš Dvořák)
8.
□ zajímavé
dřeviny - II
V našem druhém zastavení u zajímavých
dřevin, které rostou na našem území, vám
představíme další neobyčejný strom.
TRNOVNÍK AKÁT (Robinia pseudoacacia)
Trnovník akát je dřevinou zdomácnělou.
Pochází z Mexika a ze Severní Ameriky.
První akát byl dovezen z Virginie, z lesů
Appalačských hor,francouzským královským
zahradníkem Vespasianem Robinem a
zasazen v Paříži v roce 1660. V Českých
zemích je poprvé zmiňován v roce 1710. Po
francouzském zahradníkovi nese i dřevina i
latinský název.
Je známo asi 20 druhů trnovníků, z toho
dva druhy rostou na našem území. Trnovník
akát dorůstá výšky až 30 m, strom se jen
málokdy dožívá přes 200 let. Trnovník akát
je řazený mezi 40 nejvíce invazivních dřevin
na světě. Svou toxicitou (jedovatostí)
působí na ostatní rostliny ve svém okolí,
které posléze úplně vytlačí. Jeho blízkost
snese pouze bez černý a vlaštovičník větší.
V České republice se vysazoval hlavně ve
20. letech minulého století, dnes se však již
nevysazuje.
Trnovník akát má úzkou nažloutlou běl a
mohutné hnědozelené jádro. Akátové dřevo
je tvrdé a těžké – objemová hmotnost je
770 kg/m3 při vlhkosti 15 %, a těžko
štípatelné. Dřevo je velmi odolné ve styku
se zeminou. Pod zemí ho proti hnilobě ve
dřevě obsažené flavonoidy mohou chránit i
více než 100 let. Dřevo dobře hoří i za
syrova.
Dřevo se používalo pro výrobu železničních
pražců, dřevěných kol, násad nebo sudů a
zátek do sudů. Dnes se z akátového dřeva
vyrábějí plotovky, zahradní nábytek nebo
zařízení na pískoviště. Kůra byla díky
vysokému
obsahu
tříslovin
využívána
v koželužství.
Kromě květů je celá rostlina jedovatá.
V kořenech, kůře a semenech je obsažen
toxalbumin robin, který porušuje tkáně a
paralyzuje
nervovou
soustavu.
Z hospodářských zvířat působí silně toxicky
zejména na koně. Projevem otravy jsou
především kolikovvé bolesti břicha, křeče,
srdeční slabost. Při těžké otravě přecházejí
příznaky v ochrnutí až smrt.
Trnovník však obsahuje i léčivé látky.
Trnovník byl dovezen jako medonosný
strom. Med z květů akátů má velmi světlou
barvu a je označován jako nejlepší a
nejléčivější. Květy obsahují velké množství
nektaru, silici, flavonoidy (robinin, akaciin)
a další látky. Med se používá pro
ochucování a podporu chuti k jídlu. Květ je
jako droga sbírán pro farmaceutické
zpracování. Kůra z mladých rostlin se
v lidovém léčitelství v minulosti využívala
při léčbě zimnice a proti bolestem hlavy.
(hoh)
9.
BOHATÉ KVĚTENSTVÍ
TRNOVNÍKU AKÁTU
MOHUTNÉ JÁDRO
HLUBOCE ZBRÁZDĚNÁ KŮRA
10.
□ … a ještě něco o sekvojích
O největších a nejmohutnějších stromech
naší planety jsme psali již v minulém
ročníku Truhlářského magazínu. V tomto
čísle přidáváme ještě pár obrázků těchto
fascinujících rostlin.
Dvojice národních parků Sequoia a Kings
Canyon
se
nachází
v Kalifornii,
na
západním úpatí pohoří Sierra Nevada.
Národní
park
Sequoia
je
druhým
nejstarším národním parkem v USA, byl
založen v roce 1890 a jeho rozloha činí
1 557 km2. V jeho západní části se
nacházejí háje obřích sekvojí. Lokalita
s největší koncentrací těchto gigantů se
nazývá Giant Forest – Les obrů.
(hoh)
ZIMNÍ ROMATIKA V NÁRODNÍM PARKU SEQUOIA
11.
V KORUNĚ GIGANTU
Z HISTORIE TĚŽBY SEKVOJÍ
12.
□ … zimní těžba dřeva
V minulosti
se
těžilo
dřevo
nejvíce v zimních měsících, od
listopadu do konce února, tedy
v době vegetačního klidu rostlin.
Ve dřevě je méně vody než
v jarních a letních měsících. Při
vysychání
čerstvě
pokáceného
dřeva
během
přepravy
a
skladování na pilách tak nevznikají
výrazné výsušné trhliny.
Další velkou výhodou je, že
dřevo, které obsahuje minimum
mízy (výživných látek), nenapadají
biologičtí
škůdci
–
plísně,
dřevokazné houby a dřevokazný
hmyz. Proto se naši předkové,
kteří těžili dřevo v zimě, obešli bez
chemické impregnace a stavby ze
dřeva byly trvanlivé.
V současné době se v České republice vytěží ročně přibližně 17 mil. m3 dřeva. Není tedy
možno těžit pouze v zimním období. V letních měsících se ale na skladech chrání čela kulatiny
postřikem.
(hoh)
ZE ZIMNÍ TĚŽBY NA TACHOVSKU ROK 2012 (FOTO Jaromír Hohler)
13.
□ …. nářadí
V tomto čísle TRUHLÁŘSKÉHO MAGAZÍNU představujeme hoblík římsovník.
Římsovník
německé
výroby
E.C.E.
s korpusem z dubu, má nastavitelné ústí
pomocí křídlaté matice.
Oproti českým římsovníkům má mimo
hoblovacího želízka ještě klopku. Šířka
želízka je 30 mm a úhel řezu 49°.
… a ještě malý římsovník kanadské firmy VERITAS … cena 4 700,- Kč.
14.
□ …dřevořezba
Autorem těchto uměleckých předmětů je Čeněk
Zedník, který je vyučený malířem porcelánu, dnes
je mu 85 let.
Soška Panny Marie byla vyrobena roku 1985,
dárek k 60. narozeninám, obraz slunečnic o deset
let později k 70. narozeninám a obraz Panny Marie
s Ježíšem k osmdesátinám.
Vyfoceno
u
Arnoštky
Asbergerové
(mé
prababičky). Předměty jsou vyřezány z lípy.
(Filip Tesař)
15.
□ toulky
Tachovskem – II
PŘÍRODNÍ PARK SEDMIHOŘÍ
Sedmihoří je krásná dominantní vrchovina
v západní části Stříbrské pahorkatiny mezi
Horšovským Týnem a Borem u Tachova.
Své jméno získalo díky sedmi výrazným
kopcům tvořícím půlkruhový, na sever
otevřený zalesněný hřbet z tvrdé porfyrické
žuly s mnoha skalními útvary. Nejvyšším
vrcholem je Racovský vrch vysoký 619 m a
dále Chlum, Rozsocha, Písečný vrch,
Rybniční vrch, Křakovský vrch a Třískovec.
Sedmihoří získalo v roce 1994 statut
přírodního parku.
Sedmihořím prochází několik značených
turistických cest a je zde i naučná stezka.
Stezka tvoří okruh dlouhý 10,6 km a má 14
zastavení. Na informačních tabulích jsou
turisté seznámeni s geologií, geomorfologií,
faunou i flórou Sedmihoří.
Možná se vám bude při svých toulkách
zdát Sedmihoří pusté a neosídlené. Podle
archeologických
výzkumů
zde
však
existovala dávno zaniklá hradiska. Na
Velkém a Malém Chlumu stávalo hradisko
zaujímající plochu kolem 10 ha. Také na
vrcholu Rozsochy, dalšího vrchu, existovalo
pozdně halštatské hradiště a strážiště,
které bylo využíváno od pravěku až do 17.
století.
Z bizarních skalek na Rozsoše vyniká
skalisko s kruhovým otvorem "skalního
okna". V pravěku se v Sedmihoří těžily
železné
rudy
důležité
pro
výrobu
bronzových předmětů. Ve středověku byly
žulové
balvany
rozseté
po
lesích
zpracovávány kameníky na schody, portály,
stavební překlady nebo sloupky božích
muk. Pozůstatky této činnosti jsou na
kamenech patrné dodnes.
Sedmihoří je zalesněné, střídají se zde
borové a smrkové porosty, místy jsou
bučiny. Z některých vrcholů jsou krásné
výhledy do okolí. Co ale zaujme každého
návštěvníka nejvíce, jsou úžasné žulové
balvany roztroušené jak v proláklině, tak na
úbočích i vrcholcích Sedmihoří. Tato
vrchovina patří i k velmi zajímavým
archeologickým lokalitám západních Čech.
Nálezy dokazují, že Sedmihoří bylo osídlené
již v pravěku.
Zdroje:
Zdeněk Procházka, (Antonín Kondrys :
Horšovskotýnsko, Historicko- turistický
průvodce č. 9, Nakladatelství Českého lesa
1998)
Západočeský kraj A-Z (Jan Kumpera:,
Západočeské nakladatelství 1989)
(upravil hoh)
16
MAPA REZERVACE
KÁMEN NA CHLUMU
17.
KÁMEN NA TŘÍSKOVCI
MYSTICKÝ KÁMEN NA MÍSTĚ PRAVĚKÉHO HRADIŠTĚ
(FOTO Liběna Steibnitzová)
18.
sport
V tachovské
sportovní
hale se 15. listopadu
2013 hrál souběžně se
sálovou kopanou i turnaj
v šachu.
Truhlář Miroslav Mucha
sice
neobhájil
loňské
prvenství, ale konečné 2.
místo je možno hodnotit
jako úspěšné.
Další truhlář na stupních vítězů – Václav Rajtmajer obsadil 3. místo.
19.
OPTICKÝ KLAM
6. ČÍSLO TRUHLÁŘSKÉHO MAGAZÍNU VYCHÁZÍ 30. ledna 2014
PŘÍSPĚVKY DO TRUHLÁŘSKÉHO MAGAZÍNU POSÍLEJTE NA ADRESU:
damnovsky@seznam.cz
UZÁVĚRKA 7. ČÍSLA JE 14. března 2014
STŘEDNÍ PRŮMYS LOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1
20.
Download

Truhlářský magazín č.6 - Střední průmyslová škola Tachov