Referenční listina IPH Servis
Parní a vzduchové ofukovače, vodní děla
Název zakázky
Servis parních
ofukovačů kotle RK9
Inspekce a servis
ofukovačů
regeneračního kotle
Opravy parních
ofukovačů
Oprava 60 ks parních
ofukovačů
Dodávka parních
ofukovačů
Dodávka parních
ofukovačů ClydeBergemann
Revize a oprava
parních ofukovačů
Střední opravy parních
ofukovačů
Dodávka zvukových
ofukovačů
Dodávka 4 ks vodních
děl Clyde-Bergemann
Oprava 30 ks parních
ofukovačů
Dodávka 7 ks vnějších
trubek pro ofukovače
kotle K5
Dodávka vodního
omývače ClydeBergemann
Dodávka 2 ks vodních
děl Clyde-Bergemann
Servis vzduchových
ofukovačů pro čištění
ABS1 a ABS2
Revize a opravy
parních ofukovačů
kotle K5
Dodávka 2 ks parních
ofukovačů ClydeBergemann
Dodávka převodovky
Clyde-Bergemann
Oprava ofukovačů na
ABS1 a ABS2
Zákazník
Rok
Rozsah zakázky
Mondi Štětí, a.s.
Nepřetržitý komplexní servis 50 ks
2002- parních ofukovačů včetně
2013 náhradních dílů na regeneračním
kotli RK9
Mondi Packaging Paper
Ružomberok
2002
DEZA Valašské
Meziříčí
United energy a.s.,
OJ Komořany
Biocel Paskov a.s.
Servisní práce během zastávky na
ofukovačích regeneračního kotle
2005- Kusové opravy parních ofukovačů
2013 včetně dodávky ND
Generální oprava 60 ks parních
2005
ofukovačů včetně dodávky ND
Dodávka parních ofukovačů
2005 včetně montáže a uvedení do
provozu
Dodávka parních ofukovačů pro
čištění regeneračního kotle
Biocel Paskov a.s.
2005
ČEZ, a.s. – Elektrárna
Dětmarovice
2006
Dalkia Olomouc a.s.
2006
Biocel Paskov a.s.
2007
Biocel Paskov a.s.
2007
United energy a.s.,
OJ Komořany
2007
Dalkia ČR, a.s.
Dalkia Olomouc a.s.
2007- Výměna vnějších trubek
2008 ofukovačů na kotli K5
Biocel Paskov a.s.
2008
Biocel Paskov a.s.
2008
ČEZ, a.s. – Elektrárna
Dětmarovice
2008- Pravidelná údržba vzduchových
2013 ofukovačů včetně středních oprav
Dalkia ČR, a.s.
Dalkia Olomouc a.s.
2008- Pravidelná údržba parních
2013 ofukovačů
Invelt, a.s.
Plzeňská teplárna a.s.
2009
Dalkia ČR, a.s.
Dalkia Olomouc a.s.
ČEZ, a.s.
Elektrárna Dětmarovice
2009
2009
Střední oprava vzduchových
ofukovačů sazí výměníku tepla
Střední oprava 11 ks parních
ofukovačů
Dodávka zvukových ofukovačů pro
čištění regeneračního kotle
Dodávka vodních děl pro čištění
regeneračního kotle
Generální oprava 30 ks parních
ofukovačů včetně dodávky ND
Dodávka výsuvného vodního
omývače pro čištění
regeneračního kotle
Dodávka vodních děl pro čištění
regeneračního kotle
Dodávka 2 ks parních rotačních
ofukovačů
Dodávka převodovky ClydeBergemann pro OF kotle K5
Opravy vozíků, převodovek a
hlavních ventilů
Název zakázky
Zákazník
Dodávka ND pro
ofukovače ABS
Oprava parních
ofukovačů
Výměna vnějších
trubek ofukovačů
Dodávka vnějších
trubek ofukovačů
Dodávka parních
ofukovačů Clyde
Bergemann
Dodávka ND pro parní
ofukovače RK9
Střední opravy 12 ks
parních ofukovačů
Clyde-Bergemann
Dodávka parních
ofukovačů Clyde
Bergemann
ČEZ, a.s.
Elektrárna Dětmarovice
2009
Martinská teplárna, a.s.
2009
Martinská teplárna, a.s.
2009
Mondi, a.s.
2009
Dodávka 10 ks vnějších trubek
Deza, a.s.
2010
Dodávka 6 ks ofukovačů pro
rekonstrukci kotle K7
Mondi Štětí a.s.
2010- Dodávka vnitřních trubek,
2012 převodovky, parních ventilů
Bukocel a.s.
(Slovenská republika)
2010
Oprava 12 ks ofukovačů během
CZZ, následný pravidelný servis
Deza, a.s.
2010
Dodávka 6 ks ofukovačů pro
rekonstrukci kotle K7
Deza, a.s.
2010
Dodávka a instalace ventilátoru
těsnícího vzduchu pro nové parní
ofukovače
2010
Opravy parních ventilů
Ventilátor těsnícího
vzduchu
Opravy parních
ofukovačů
Moravskoslezské
cukrovary, a.s,
OZ Opava
Bukocel a.s.
(Slovenská republika)
Rok
Rozsah zakázky
Dodávka ND z materiálu ALLOY22
– vnější trubky, podpěrná oka
Opravy ofukovačů kotle K4,K6 a
K7
Dodávka a výměna 2 ks vnějších
trubek
Servis parních
ofukovačů kotle RK3
Oprava parních
ofukovačů
Dodávka ND pro parní
ofukovače
Úprava ofukovačů
GGH1/GGH2
Plzeňská teplárenská,
a.s.
ČEZ a.s.
Elektrárna Dětmarovice
Rozvody těsnícího
vzduchu
Bukocel a.s.
(Slovenská republika)
2011
Energetika Třinec a.s.
2011- Opravy parních ofukovačů kotlů
2013 K11/K12
Servis parních
ofukovačů kotlů
K11/K12
Opravy parních
ofukovačů
Ofukovač na vstup do
EKA RK9
Parní ofukovače pro
retrofit Teplárny
Strakonice – kotel K1
Čištění ohříváku
vzduchu
Zařízení pro čištění
RK2
Parní ofukovače
mazutového kotle
Synthos a.s.
ČEZ a.s.
Elektrárna Poříčí a.s.
Mondi Štětí a.s.
Tenza a.s.
Teplárna Strakonice
Bukocel a.s.
Biocel a.s.
EKOL a.s.
2010Pravidelný servis 12 ks ofukovačů
2013
Oprava 2 ks ofukovačů PS-SL
2010
včetně dodávky ND
2010
2011
Dodávka 3 ks parních ventilů
Přestavba 6 ks oscilačních
ofukovačů na hrablový typ
Dodávka a instalace rozvodů
včetně ventilátoru těsnícího
vzduchu
2011- Opravy parních ofukovačů kotlů
2012 K7/K8
Dodávka a montáž ofukovače PS2012
SB na vstup do ekonomizéru RK9
Dodávka 4 ks rotačních ofukovačů
2012 D92, ventilátoru těsnícího vzduchu
a řídícího systému
Dodávka a montáž 4 ks axiálních
2012 ofukovačů PS-AL včetně řídícího
systému
Montáž 4 ks vodních děl, ustavení
2012
a nájezd 13 ks parních ofukovačů
Dodávka 6 ks rotačních ofukovačů
2012
D92
Download

Referenční listina IPH Servis Parní a vzduchové ofukovače, vodní děla