02 Venkovní fólie RENOLIT
Propůjčete Vašim projektům jedinečný profil –
kdekoliv na světě
OBSAH:
02 | Venkovní fólie RENOLIT
04 | Kvalita, servis & podpora
06 | Solar Shield Technology
08 | RENOLIT EXOFOL FX
10 | RENOLIT EXOFOL MX
Dekorativní
povrchy
pro venkovní
použití
12 | Renovace | sanace
14 | Technické služby
Venkovní fólie RENOLIT 03
Skupina RENOLIT
VENKOVNÍ FÓLIE RENOLIT.
Když na vnějších hodnotách záleží.
Vysoce jakostní fólie pro venkovní použití RENOLIT dělají svému jménu všechnu čest:
jejich vícevrstvé složení chrání povrch profilů a desek z plastů nebo kovu pro venkovní
použití. Ze široké nabídky našich vzorkovníků zahalíte ty nejrůznější konstrukční prvky
do mnoha různých barev a dekorů. Výrobky RENOLIT EXTERIOR zušlechťují kvalitně
a spolehlivě profily oken a okenic, plotů a domovních dveří, panelů, zimních zahrad
a garážových vrat.
Sloučením tradičních značek RENOLIT a COVA pod jednou podnikatelskou střechou
jsme značně rozšířili paletu naší nabídky. V této brožuře Vám chceme představit nový
svět fólií RENOLIT EXTERIOR. Zde můžete objevit výrobky té nejvyšší kvality a spolehlivosti, na které se můžete díky našim 30letým zkušenostem kdykoliv spolehnout.
Skupina RENOLIT patří ke špičce světových
Pomocí plastových fólií RENOLIT lze zušlech-
výrobců vysoce jakostních plastových fólií
ťovat povrchy nábytku, stavebních prvků a HiFi
a odvozených výrobků pro technické aplikace.
produktů, utěsňovat střešní a podzemní
Tento nezávislý rodinný podnik již více
konstrukce nebo je používat jako výstelku
než 60 let určuje laťku kvality a inovace
bazénů. Fólie, hadičky a výrobky pro lékařské
a zaměstnává v současné době ve více
účely, jako jsou například sáčky na krev, vyrábí
jak 30 výrobních závodech a distribučních
RENOLIT právě tak jako znovu zhodnotitelné
společnostech okolo 4.000 pracovníků.
desky kombinované s přírodními vlákny
Název RENOLIT znamená na celém světě
pro stavební a automobilový průmysl.
technickou kompetenci, moderní design
Mimo to vznikají z fólií RENOLIT výrobky
výrobků a partnerský servis.
pro organizaci práce v kancelářích, vnitřní
vybavení automobilů, samolepící produkty
pro grafický a etiketovací průmysl, jakož
i další technické výrobky.
© VEKA AG
04 Kvalita, servis & podpora
Kvalita, servis & podpora 05
MAXIMÁLNÍ JISTOTA PRO VÁŠ ÚSPĚCH.
Co slíbíme, to dodržíme.
Hodnotit nás můžete podle kvality našich fólií a spolehlivosti našich služeb. Proto Vám
na výrobky RENOLIT EXOFOL nabízíme jistotu v délce až 22,5 roku. Slib, který nemá
obdoby.
Vždy na nejnovější úrovni techniky.
Náš management jakosti
zaručuje dodržování těch
nejpřísnějších zkušebních
kritérií kontroly vstupních
surovin, procesu a výstupní
kontroly a zajišťuje tak
trvale vysokou úroveň
kvality ve výrobě.
Neustále hledáme nové cesty, které by naše fólie ještě
více vylepšily a tím i Vaše výrobky udělaly úspěšnějšími.
Nové kombinace materiálů poskytují povrchům větší
odolnost proti znečištění a škodlivým látkám, moderní
barevné pigmenty odrážejí infračervené paprsky a tím
i teplo. Náš vývoj netestujeme pouze v laboratoři, nýbrž
také pod širým nebem, aby pro naše fólie i po letech
platilo, že barva se nemění.
Výměna informací.
Abychom Vás mohli co nejlépe podporovat, musíme
Kromě toho udržujeme intenzivní kontakty s výrobci
spolu mluvit, neboť pouze přímý kontakt zprostředkuje
lepidel a strojů, se zkušebními institucemi a pracovní-
spolehlivou odezvu, zda naše výrobky splňují Vaše
mi skupinami a můžeme tak přímo při vývoji našich
požadavky v praxi. Společně s Vámi vyjasníme, jakým
výrobků uplatnit ty nejnovější poznatky.
způsobem budeme naše výrobky dále zpracovávat,
jakými metodami a s jakým vybavením. Vy přitom
budete těžit z naší celosvětové podnikové sítě:
kontaktní osoba v místě Vašeho sídla s přístupem
ke všem odborným informacím naší skupiny se postará
o Vaše potřeby a v případě nutnosti i o osobní podporu: naši aplikační technici sledují cestu fólie z výroby
až po zabudování okna.
K našemu zákaznickému servisu
patří individuální poradenství
pro mnohočetné možnosti použití
fólií, právě tak jako na míru šitá
řešení speciálních požadavků.
06 Solar Shield Technology
Solar Shield Technology 07
SOLAR SHIELD TECHNOLOGY.
Aby horko a sluneční záření nezanechaly žádné stopy.
K bezpečnostnímu konceptu výrobků RENOLIT EXOFOL patří ochrana konstrukčních prvků
před nadměrnou tvorbou tepla v profilu. Pomocí technologie slunečního štítu - Solar Shield
Technology (SST) jsme zajistili tvarovou stabilitu profilů a těsnost oken i při silném
slunečním záření.
Teplota klesá.
SST působí na celou konstrukci jako ochranný štít.
Zatímco polymetylmetakrylátová vrstva (PMMA)
Konstruktéři a projektanti
se přesvědčí rychle, jakmile
uvidí výsledky SST – testu.
Architekt tak získává volnost
v projektování, výrobce oken
jistotu.
infračervené záření propouští, pigmenty v zbarvené
základní fólii infračervené paprsky odráží. Tím
se významně snižuje tvorba tepla v profilu.
Všechny plasty jsou chráněny.
Reflexe infračerveného záření v základní fólii nechrání
pouze fólii samotnou, nýbrž i lepidlo a profil. A protože
se infračervené paprsky k profilu vůbec nedostanou,
profitují z toho jak světlé tak tmavé plasty. Tento doposud jedinečný bezpečnostní koncept jsme postupně vy-
Transparentní vrstva PMMA
Zbarvená základní fólie s SST
vinuli až do posledního detailu a používáme ho dnes
u obou variant fólií RENOLIT EXOFOL MX a RENOLIT
EXOFOL FX.
PVC-Profil
Okna a dveře mají delší životnost.
SST optimalizuje reflexi tepla u všech dekorů,
především však u tmavých barev a dřevodekorů.
Speciální fólie brzdí proces stárnutí profilů, zvyšují
tak životnost konstrukčních prvků a zlepšují energetickou efektivitu – dveře a okna těsní spolehlivě.
Náš test odolnosti proti
povětrnostním podmínkám
provedený v žhavě horkém
americkém státě Arizona
prokázal, že teplota profilů
kašírovaných tmavou fólií
nepřesahuje 60 °C.
08 RENOLIT EXOFOL FX
RENOLIT EXOFOL FX 09
RENOLIT EXOFOL FX.
Fólie pro celý svět.
Venkovní fólie RENOLIT EXOFOL FX prostě nezná žádné meze. Nejnovější vývoj propůjčuje konstrukčním prvkům
doposud nepoznanou životnost – k radosti každého, na budoucnost myslícího stavitele.
O jednu vrstvu lepší.
Znázornění skladby fólie:
RENOLIT EXOFOL FX je vícevrstvá fólie s celkovou
Transparentní vrstva PVDF
tloušťkou 180 μm. Vrchní vrstva je z polyvinylidenfluo-
Tisková barva
Primer/
Adhézní vrstva
ridové fólie (PVDF), druhá vrstva z transparentního
a základní ze zbarveného polymetylmetakrylátu
(PMMA). Barevné pigmenty v základní fólii odrážejí
Transparentní vrstva PMMA
infračervené paprsky a snižují zahřívání profilu.
Zbarvená
základní fólie PMMA s SST
Odpuzuje nečistoty.
Fólie RENOLIT EXOFOL FX je vysoce jakostní plast,
odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření, který
Po dlouhou dobu hezká a bezpečná.
si uchovává lesk po celou dobu své životnosti. Její
Fólie RENOLIT EXOFOL FX přináší konstrukčním prvkům
minimální povrchové napětí odpuzuje nečistoty
novou barevnost. Díky trojvrstvé skladbě fólie září
a usnadňuje údržbu, dokonce i graffiti lze odstranit
každá barva stejně i přes intenzivní UV zatížení
bez větší námahy. Efekt easy-to-clean fólie RENOLIT
po celou dobu životnosti. Díky Solar Shield Technology
EXOFOL FX otevírá pro konstrukční prvky nové
chrání RENOLIT EXOFOL FX navíc profily před silným
možnosti uplatnění, například při vnějším ztvárnění
slunečním zářením. Testy odolnosti proti povětrnostním
fasád výškových budov.
podmínkám podle RAL 716/1 a EN 513–2 potvrdily,
že fólie RENOLIT EXOFOL FX zdaleka předčí směrnice
jakosti RAL.
Proto na tento produkt poskytujeme jistotu v trvání
až 22,5 roku – 15 let ve formě záruky na fólii a dalších
7,5 roku na náš sanační servis.
Fólie RENOLIT EXOFOL FX otevírá nové obzory. Její jedinečná
životnost ji předurčuje jako
ideální povrch pro každé klima.
10 RENOLIT EXOFOL MX
RENOLIT EXOFOL MX 11
RENOLIT EXOFOL MX.
Klasika mezi venkovními fóliemi.
Dekorativní, vysoce jakostní PVC fólie RENOLIT EXOFOL MX již celá desetiletí zušlechťuje
profily všeho druhu těmi nejkrásnějšími barvami a povrchovými strukturami. Pro individuální fasády, které určují měřítka estetiky a funkčnosti.
Úspěšná síť.
Hlubokotažná fólie RENOLIT
EXOFOL MT pro kašírování
desek a dveří doplňuje paletu výrobků.
Díky síti tvořené zákazníky, výrobci lepidel a strojů
vzniklo systémové spojení okenního profilu, fólie
a lepidla. Díky fóliím RENOLIT EXOFOL MX se toto
spojení osvědčuje v celé Evropě již více než 30 let.
Fólie RENOLIT EXOFOL MX
usnadňuje život. Postačí údržba
jednou za rok a optika fasády
zůstává trvale krásná.
Osvědčená technologie.
Fólie RENOLIT EXOFOL MX se skládá ze dvou vrstev
Absolutně snadná údržba.
a je spolehlivě reprodukovatelná: spodní vrstva PVC je
Nároky na údržbu jsou překvapivě nízké: jedno jediné
nosičem potisku, svrchní transparentní vrstva chrání
čištění ročně pomocí prostředků pro domácnost nebo
barvy a dekory. Tuto tvoří polymetylmetakrylát (PM-
mýdlovým roztokem, houbou nebo měkkým kartáčem
MA), čelící nevyzpytatelnosti evropského klimatu
postačí, aby se obnovil krásný vzhled po celou dobu
a umožňující absorpci více jak 95 % UV záření. Další
životnosti fólie.
jistotu poskytuje naše záruka pro fólie RENOLIT
Neustálý pokrok.
EXOFOL MX v délce až 10ti let.
Naši inženýři a designéři v kompetenčních centrech
ve Wormsu a Cramlingtonu se starají o udržení optické a technické kvality této klasiky tradičně dle
Znázornění skladby fólie:
nejnovějších poznatků. V současné době se nabídka
Transparentní vrstva PMMA
Zbarvená základní fólie PVC s SST
Tisková barva
© A. op‘t Hoog B.V.
dekorů rozčleňuje na dvě kolekce s označením
„Classic“ a „Premier“, které společně čítají více než
70 barev a dřevodekorů. Doposud bylo vyrobeno více
než 100 variant.
12 Renovace | Sanace
Renovace | Sanace 13
ZE STARÉHO NOVÉ.
Lepší dojem díky novému vzhledu.
Moderní materiály otevírají četné možnosti pro renovaci historických budov. Tak mají
i recyklovatelná, energeticky úsporná nebo protihluková okna z PVC jako estetická alternativa právě takovou životnost, jako okna z klasických materiálů.
Výrobky RENOLIT EXOFOL se hodí kamkoliv.
Trvalé a trvanlivé.
Využíváme moderní výdobytky, aniž bychom igno-
Ale co dělat, když se musí sanovat profil, který byl fólií
rovali historické tvary, barvy a povrchy. Venkovní
již jednou kašírovaný? Pro takové případy vyvinul
fólie nabízejí díky své rozmanitosti barev a dekorů
RENOLIT EXTERIOR speciální metodu, s jejíž pomocí
nesčetné množství variant provedení. Přirozeně
mohou být profily znovu celoplošně kašírovány. Nez-
působící povrchové struktury lze použít v harmo-
bytné know-how mají naši vlastní školení odborníci,
nickém sousedství s tradičními komponenty. A navíc
kteří jsou připraveni kdykoliv pomoci přímo na stavbě.
se přizpůsobí jakémukoliv zadanému tvaru: věcnému
Ve smyslu trvalé udržitelnosti celé stavby nebo její
obdélníku, kulatému nebo obloukovému profilu, oknu
části.
Nový vzhled, nižší spotřeba energie: okenní systémy kašírované fólií
přispívají značným dílem k úspoře
energie při sanaci velkých sídlišť,
jako například v berlínské čtvrti
Märkisches Viertel.
s příčkami nebo bez nich.
RENOLIT je aktivní i na konci životního cyklu profilu:
jsme zakládajícím členem nadace Vinyl Foundation,
která jako sdružení zpracovatelů PVC aktivně podporuje iniciativu Vinyl Plus. V tomto partnerství se výrobci
PVC dohodli, že do roku 2020 zrecyklují ročně 800.000
tun odpadů obsahujících PVC.
To nejlepší uvnitř i venku: nová, energeticky úsporná okna
z PVC nešetří pouze energii, ale vypadají také opticky velmi
dobře.
© Profine GmbH – International Profile Group
© VEKA AG
14 Technické služby
Technické služby 15
NAŠE TECHNICKÉ SLUŽBY.
Abyste byli vždy o krok napřed.
Fólie RENOLIT EXOFOL patří ve své oblasti trhu k mezinárodní špičce. Za tím stojí –
kromě nekompromisního zaměření na kvalitu – neúnavná výzkumná a vývojová činnost
tak, abychom naše uznávané výrobky dělali ještě lépe.
RENOLIT svou široce rozvětvenou,
aktuální paletou dekorů nabízí
vždy vhodnou venkovní fólii
pro každý koncepční nápad
a každý styl budovy.
Udávat trend.
Vytvářet nápady.
Díky neustálému pokroku v technologii barev, tisku
Líheň nápadů RENOLIT SE chce nejen vytvářet vize,
a ražby dosáhly naše dřevodekory takový stupeň per-
ale tyto i prosadit až do sériové výroby. V platformě
fekce, že vypadají jako pravé. Póry ve dřevě působí jako
HORIZON se potkávají impulsy pro nové suroviny
vybroušené, jemné struktury matně sametově, hrubé
a technologie, pro nové funkčnosti a trhy. Za dopo-
povrchy vypadají jako opískované. Perspektivní trendy
sud největší úspěch projektu HORIZON lze považovat
v architektuře sleduje náš servis trendů pro design
vývoj technologie Solar Shield Technology.
a barvy Colour Road a úplně nové oblasti použití odkrývá naše továrna nápadů HORIZON.
Testování výrobků.
Kromě kreativních nápadů tvoří základnu našeho
úspěchu kvalita a spolehlivost. Proto naše fólie
před jejich uvolněním do výroby podrobujeme
nejrůznějším zátěžovým testům. Pod americkým
pouštním nebem musí přečkat bez poškození mnoho
tisíc hodin, právě tak jako v proměnlivém evropském
klimatu nebo při laboratorních zkouškách, jejichž
intenzita je srovnatelná s dlouhodobým účinkem silného slunečního záření při měnících se povětrnostních
podmínkách. Pravidelné zkrápění čistou vodou patří
do testovacího programu právě tak jako jasné světlo
xenonového testu, které svým složením odpovídá
přirozenému slunečnímu svitu.
Business Unit RENOLIT EXTERIOR
RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50
67547 Worms
Germany
Phone: +49.6241.303.0
Fax: +49.6241.303.1117
RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Cramlington
Northumberland, NE23 8AQ
United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096
[email protected]
www.renolit.com
Download

venkovní fólie renolit.