PREZENTACE
 Kulturní centrum Hlučín je příspěvkovou organizací města Hlučína
s vlastní právní subjektivitou, která byla zřízena v roce 2000 sloučením
několika subjektů působící ve městě (Kulturní dům, Městská knihovna,
Kino Mír, bývalý Evangelický kostel a Zámek) a to za účelem
organizování kulturního společenského života ve městě Hlučíně a jeho
okolí.
 Činnost KC Hlučín je vždy úzce spjata s potřebami města v této
oblasti. V rámci velkých městských akcí, do kterých jsou zapojené další
organizace města , se stává jejich hlavním koordinátorem.
 Od roku 2008 působila při KC Hlučín internetová městská televize
MTVH, zaniká v roce 2010 a vzniká nástupně pouze TVS KC Hlučín
od dubna 2012
ředitel
prac.na dohodu
kameramani
ekonom
Dramaturg
TVS
ved. Knihovny
Zást. Ředitele KC
knihovnice
knihovnice
knihovnice
úklid
knihovna –zámek
tech.prac.DK
správce zámku
úklid
propagace
tech. prac.
úklid
pracovníci
na dohodu
pokladní
pořadatelé
lektoři
šatnářky
Nakupovaná kultura / divadla / koncerty / dětské
pořady
Společenské akce / plesy / zábavy / setkání
Kurzovní činnost / taneční / jóga / kalanetika / atd.
Vlastní pořady / Koláčobraní / Omlazovna / Pohodový
podvečer s J. Schlossarkovou atd.
Pronájmy /krátkodobé
Akce mimo kulturní dům
Hlučínské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu,
Vánoční zvonky štěstí atd.
Nakupovaná kultura / divadla / koncerty / dětské
pořady
Společenské akce / plesy / zábavy / setkání
Kurzovní činnost / taneční / jóga / kalanetika / atd.
Vlastní pořady / Koláčobraní / Omlazovna / Pohodový
podvečer s J. Schlossarkovou atd.
Pronájmy /krátkodobé
Akce mimo kulturní dům
Hlučínské slavnosti, Rozsvěcování vánočního stromu,
Vánoční zvonky štěstí atd.
SPOLEČENSKÉ AKCE
Společenský ples města Hlučína
Ples mladých
Country bál
Ples seniorů
Dětský maškarní bál
Omlazovna
Hlučínská lilie – Mezinárodní
taneční soutěž s dlouholetou
tradicí
Činnost Sportovního
tanečního klubu KD Hlučín
Ukázka některých
vystupujících v KD za
posledních 5 let
Politické harašení Zuzany Bubílkové
Pavel Novák
Ondřej Havelka a Melody makers
Michal Nesvadba
Ivan Mládek
Divadlo Háta
Milan Markovič
Leoš Mareš
Miroslav Donutil
Divadlo Sklep
Gentleman Singers
Eva a Vašek
Divadlo Járy Cimrmana
Jiří Brabec a Daniel Hůlka
a další …......
Samostatný pořad k 50 výročí KD
Vydání publikace k historii KD
Hlučínské slavnosti
Vlastní akce pro děti s dětmi
Kurz pečení
hlučínských koláčů
KOLÁČOBRANÍ
Z důvodu nedostatků financí, nebyla
zrealizována nutná rekonstrukce pro
digitalizaci kina a z těchto důvodů došlo
v roce 2012 k pozastavení promítání a
ukončení provozu kina.
Téměř 10 let zde působili manželé Motýlovi jako
hlavní kurátoři výstav pod označením GALERIE
ČERVENÝ KOSTEL
Od poloviny roku 2011 dochází z iniciativy Kulturní komise ke změně
v provozování galerijní činnosti v Červeném kostele
Červený kostel organizačně spadá pod KD
Výstavy
Koncerty
Klubové pořady
Jeho proměna v průběhu let
a postupné zprovozňování
Knihovna
Muzeum Hlučínska + IC
Zámecký klub
Zámecký Televizní klub + střižna
( bývala čajovna )
ZUŠ – výtvarný obor
Vedení KC Hlučín
Ředitel
ekonom
Burčákové slavnosti
Burza kroužků pro děti
Zámecké slavnosti
Obce Hlučínska se představují
Zámecká noc strašidel
CoSANostra - festival mladých kapel
Vánoční zvonky štěstí
Městská knihovna Hlučín na Zámku Hlučín,
Počet čtenářů 2 636
(z toho 1 022 mladších 15 let)
Ve fondu má 26 622 svazků (každoroční
obměna kolem 1400 knížek)
Celkový počet výpůjček knih a časopisů
za rok 100 344
Počet návštěvníků 35 432
On-line rezervační systém
vyřízeno 1 766 rezervací
Meziknihovní výpůjční služba
100 vyřízených požadavků
Počet hodin týdně pro veřejnost / z důvodů
snížení rozpočtu nebylo obsazeno místo jedné
knihovnice / snížený počet na 27 hod. týdně
Pobočky pod správou
knihovny
BOBROVNÍKY
DARKOVIČKY
Tradiční aktivity Knihovny
Noc s Andersenem
Týden knihoven
Burza knih
Autorská čtení spisovatelů (Malcharková, Tvrdá, atd.)
Malování s A. Dudkem
Pasování čtenářů 2 . tříd
Maraton čtení (spolupráce s Gymnáziem J. Kainara)
Výstavy malířů a fotografů v prostorách knihovny
Spolupráce se ZUŠ – výtvarný obor
Ohlédnutí
V rámci oslav 750 let
realizovala knihovna
celoroční vědomostní
soutěž 750 hlučínských
zlaťáků
K tomu knihovna
zpracovala informační
publikaci 750 x Hlučín
V roce 2008 vzniká MTVH , jako internetová
televize . Vypracovala se na velmi dobrou (a nejen
zpravodajskou ) úroveň, přesto v roce 2010
zaniká. Jelikož KC Hlučín mělo závazky na
televizní zpracování zakázek v rámci projektů
Hlučín zdravé město, vzniká následně TVS KC
Hlučín .
Po MTVH zůstal v KC Hlučín pracovník (videospecialista) ,
který na půl úvazku byl využíván pro práci v kině
Výroba TVS KC Hlučín (rok 2010 )
DVD Svaté přijímání
DVD Filmová kronika Hlučín 2009
Videovizitky reprezentanti města Hlučína
Beskydská symfonie + 62 videovizitek obcí z Regionu Beskyd
DVD Štěrkovna open 2010
DVD prevence kriminality 1. díl SENIOŘI
2. díl MLÁDEŽ
3. díl DOPRAVA
DVD Popeláčci aneb Jak na odpady v Hlučíně
Záznam koncertu D. Hůlky a J. Brabce se souborem Sluníčko
Rok 2011
DVD prevence kriminality 4. díl ZLODĚJNA
DVD Vánoční příběh aneb Jak to bylo v Betlému
DVD Záznam z projektu TRAMTÁRIE 2
Zpravodajský filmový magazín HLUK (5. dílů)
Granty
Moravskoslezský kraj
Hlučínská lilie
Signály z Hlučínska Studio NENUDO
Silésia
Čtvero ročních období
Město v městě EU Hlučín –Namyslów
Hlučínsko-Namyslowski GEJZÍR spolupráce
Mezinárodní spolupráce s partnerským městem
Namyslów
Spolupráce na akcích
SRA Hlučín - vzájemná pomoc při zapůjčováni lavic,
stanů atd. pro kulturní akce
Společná organizace mnoha aktivit - Pivní slavnosti,
Burčákové slavnosti , Hlučínská velryba, Hlučínská flotila,
Den dětí , spolupráce na realizaci grantových projektů
Dům dětí a mládeže - Hlučínský talent, Drakiáda, Burza
kroužků, Zámecká noc strašidel , Den dětí
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín - při vernisážích, využití
baletu na akcích Živé obrazy Hlučína, Hlučín 20 let od
sametu, Křest knihy Kronika jednoho roku , akce ZUŠ v KD
, spolupráce s výtvarným oborem na zámku – výstavy – Noc s
Andersenem
Muzeum Hlučínska – dílčí podíl na některých akcích. Muzejní noc a
noc kostelů , konference 90 let k připojení Hučínska k ČS atd.
Sbor dobrovolných hasičů - Dětský den, stavění majky
Spolupráce s městem
Odbor životního prostředí a komunálních věcí
Aktivní podíl na akcích v rámci projektu
Hlučín zdravé město
Televizní besedy, přednášky, Týden mobility,
fotografická soutěž Den stromů ,
Hlučín bez úrazu , Den Země
Popeláčci – aneb jak na odpady v Hlučíně
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví
Komunitní plánování / Kluby klubům, práce v komisích , Den soc. služeb
Prevence kriminality - besedy s občany /
Fotografické soutěže a výstavy
Nejdelší fotografická soutěž
v historii KC Hlučín
Hlučín v detailu
Netradiční akce na jezeře ve spolupráci s SRA Hlučín
 ZUD
 Obce Hlučínska se představují
 Festival kultury Hlučínska
 Co 4 roky Ples Hlučínska
Dostupnost kultury
všem obyvatelům Hlučína
Akce pro širokou veřejnost
( Slavnosti a všechny venkovní akce)
Zaměřené na skupiny obyvatel :
Děti / mládež / střední věk / pokročilý
věk / senioři /
Download

Prezentace KC na www.pdf - Kulturní centrum Hlučín