rgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
řství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně
pořádají
II. Mezinárodní kongres
úrazové chirurgie a soudního lékařství
Nezdary a rizika
v chirurgick˘ch oborec
2. - 3. září 2010, Zámek Mikulov
www.kongres-mikulov.cz
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
POLYTRAUMA A KOMPLIKACE
V CHIRURGICKÉ PÉČI
12. – 13. září 2013
Mikulov, hotel Galant
PROGRAM KONGRESU / SBORNÍK ABSTRAKT
PROGRAMOVÝ VÝBOR / HLAVNÍ TÉMATA
Prezident kongresu
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vice-prezident kongresu
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Generální sekretář
prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Programový výbor
MUDr. Andrej Bilik, Ph.D.
MUDr. Martin Doleček, Ph.D.
MUDr. Jan Krajsa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.
MUDr. Michal Zelený, Ph.D.
MUDr. Rudolf Zvolánek
Hlavní témata
n Přednemocniční péče
n Urgentní příjmy
n Komplikace v chirurgii
n Forenzní problémy
Organizační garant kongresu
SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13
602 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
e-mail: [email protected]
www.symma.cz
ČASOVÝ PLÁN KONGRESU
11. září 2013
16.00 – 18.00 hod
Registrace účastníků
12. září 2013
8.00 – 12.00 hod
9.30 – 9.50 hod
9.50 – 11.15 hod
Registrace účastníků
Zahájení kongresu
Přednáškový blok I.
Soudní lékařství
11.15 – 11.30 hod
Coffee break
11.30 – 13.00 hod
Přednáškový blok II.
Traumatologie I.
13.00 – 13.45 hod
Oběd
13.30 – 15.00 hod
Workshop „Zlomeniny distálního radia“
13.45 – 15.00 hod
Přednáškový blok III.
Chirurgie
15.00 – 15.15 hod
Coffee break
15.15 – 17.00 hod
Přednáškový blok IV.
Urgentní medicína
17.00 – 17.10 hod
Přestávka
17.10 – 18.15 hod
Přednáškový blok V.
Traumatologie II.
20.00 – 24.00 hod
Společenský večer na „Zámku Mikulov“
13. září 2013
8.30 – 11.00 hod
Registrace účastníků
9.00 – 10.30 hod
Přednáškový blok VI.
Traumatologie III.
10.30 – 10.50 hod
Coffee break
10.50 – 12.50 hod
Přednáškový blok VII.
Traumatologie IV.
12.50 – 13.00 hod
Závěr kongresu
Odborný program 12. září 2013
9.30 hod Zahájení kongresu
Zeman P., Kraus R., Mašek M., Hirt M.
9.50 – 11.15 hod Přednáškový blok I.
Soudní lékařství
Předsednictvo: Zeman P., Hirt M., Loyka S.
1. Polytrauma a komplikace v chirurgické péči z pohledu soudního lékaře a práva 10´
Loyka S., Adamus K., Dobiáš M., Duda M., Hrubá K., Vitovják M., Útrata R.
Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
2. Komplikácia v liečbe pomocou katétrov a drénov
Galbavý Š., Šidlo J., Durdík Š.
Ústav súdneho lekárstva LF Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko
10´
3. Posmrtná ztuhlost
Krajsa J., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 10´
4. Smrteľné následky peroperačného poškodenia ciev krku
Šidlo J.1, Kuruc, R.2, Ďurdík Š.3, Galbavý Š.1
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko1
Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovensko2
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko3
10´
5. Otrava benzínem – kazuistika
Daňková E., Brzobohatá A., Pivnička J., Bílková H.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
6. Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti
Zeman M., Šindler M., Vojtíšek T.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
10´
7. Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého
Vojtíšek T., Hirt M., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
11.15 – 11.30 hod Coffee break
11.30 – 13.00 hod Přednáškový blok II.
Traumatologie I.
Předsednictvo: Mičudová E., Mašek M.
8. Analýza úrazů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
Mičudová E.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
10´
Odborný program 12. září 2013
9. Ošetřování hrudní aorty implantacemi stentgraftů na CKTCH v Brně.
Deset let zkušeností s léčením závažných aortálních poranění u těžkých
polytraumat
Malík P., Třetina M., Tomášek A., Horváth V., Ondrášek J.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně
10´
10.Thorakoabdominálne poranenia
Kitka M., Čintala P.
Klinika úrazovej chirurgie UNLP Košice, Slovensko
10´
11.Komplikované osteosyntézy acetabula
Ruber V., Mašek M., Mach P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
12.Osteosynthesa pánve miniinvazivním přístupem
Ječmínek V., Pleva L., Madeja R.
Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava
10´
13.Konická instabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy
Šrám J., Taller S., Lukáš R.
Krajská nemocnice Liberec a.s., Traumatologicko-ortopedické centrum
10´
13.00 – 13.45 hod Oběd
13.45 – 15.00 hod Přednáškový blok III.
Chirurgie
Předsednictvo: Kudrna K., Novák Z.
14.Antikoagulační a antiagregační terapie u nemocných s traumatickým nitrolebním krvácením
Novák Z., Chrastina J., Zvarová M., Hrabovský D., Říha I.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
10´
15. Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejích komplikace a léčba Hanoun G., Smrčka M.
Fakultní nemocnice Brno
20´
16.Poranění bránice u polytraumatu
Otáhal M., Ulman R.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
17.Veľké poúrazové bráničné hernie - kazuistiky
Rindoš R., Kubas V., Uhliarik L., Kubačka I.
Chirurgická klinika Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, Ružomberok, Slovensko
10´
18.Tracheobronchiální trauma
Voldřich M., Novotný P., Tyll T.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
10´
Odborný program 12. září 2013
19.Závažné potracheostomické lézie trachey
Rindoš R.1, Zliechovec J.1, Jerga T.1, Piovarči D.2, Láska M.2, Tripský J.2
Chirurgická klinika ÚVN – FN Ružomberok, Slovensko1
Centrum hrudnej chirurgie NÚTaRCH Vyšné Hágy, Slovensko 2
10´
20.Clostridiové infekce v chirurgii
Kudrna K., Ulrych J.
I. chirurgická klinika 1. LF a VFN Praha
10´
15.00 – 15.15 hod Coffee break
15.15 – 17.00 hod Přednáškový blok IV.
Urgentní medicína
Předsedající: Doleček M., Jelen S.
21.Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči
Mezulianík R.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
10´
22.Koncept urgentního příjmu v krajském zařízení
Märzová D., Janda R., März J.
KKN, a.s., Nemocnice Karlovy Vary
10´
23.Těžké polytrauma s fatálním průběhem... aneb příběh dvou služeb 10´
na traumacentru
Štourač P., Klučka J.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
24.Život ohrožující poranění ledvin
Jelen S., Vašík J.
Fakultní nemocnice Ostrava
25.Polytrauma - vybrané kazuistiky přijatých pacientů
Stoklasová I., Hocková J.
Fakultní nemocnice v Motole
26.Vliv vyhodnocování komplikací a standardizace primární péče o závažně
zraněné pacienty na morbiditu a finanční náročnost
Bútora S., Šimek J., Holeček T., Dědek T.
Chirurgická klinika, TC Fakultní nemocnice Hradec Králové
10´
7´
10´
27.Ošetření krvácení u traumat z pohledu anesteziologa, up to date 2013
10´
Ondrášková H., Čundrle I.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
28.Spolupráce krevní banky a resuscitačního oddělení u příjmu
polytraumatizovaných pacientů
Hocková J., Stoklasová I.
Fakultní nemocnice v Motole
7´
Odborný program 12. září 2013
29.Bezpečnost na urgentním příjmu
Hodanová Y., Bařinová M.
Fakultní nemocnice Plzeň
7´
17.00 – 17.10 hod Přestávka
17.10 – 18.15 hod Přednáškový blok V.
Traumatologie II.
Předsednictvo: Veselý R., Nestrojil P.
30.Kdo si hraje, nezlobí...
Slavíková L., Ilková H.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
7´
31.Kazuistika u polytraumatizovaného pacienta
Olšarová H., Vasmanská S., Kovářová J.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
7´
32.Vliv primární aplikace podtlakové terapie na vznik infekčních komplikací u otevřených zlomenin III. stupně
Petráš M., Krtička M., Ira D., Nekuda V., Švancara J.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
33.Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment syndrom – prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů
Ira D., Krtička M., Nekuda V., Mašek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
34.Řešení defektů měkkých tkání po operacích hlezna a patní kosti
Veselý R., Procházka V., Prokeš J.
Úrazová nemocnice Brno, Klinika traumatologie LF MU
10´
Odborný program 13. září 2013
9.00 – 10.30 hod Přednáškový blok VI.
Traumatologie III.
Předsedající: Mašek M., Reška M., Kala Z.
35.Krvácivé komplikace po resekčních výkonech na pankreatu
Kala Z., Svatoň R., Kodýtková A., Procházka V., Penka I., Válek V., Andrašina T.
Chirurgická klinika LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
36.Osteosyntéza fibuly u zlomenin distálního bérce
Kvasnička P., Otáhal M., Vojtaník P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
7´
37.Naše skúsenosti a výsledky operačnej liečby fraktúry pylónu tíbie
Réves M., Ridoško J.
Oddelenie úrazovej chirurgie FN Trenčín, Slovensko
7´
38.Drtivé poranění předloktí s lézí magistrálních cév
Reška M., Buček J., Veverková L., Konečný J., Kábela M., Čiernik J., Hasara R.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
39.Komplikace poranění končetin Konečný J., Reška M., Čiernik J., Kábela M.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
7´
40.Etážová zlomenina femuru – jak ji řešit ? – kasuistika
Nestrojil P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
7´
41.Operačné riešenie zlomenín pätovej kosti na Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín 7´
Ridoško J., Král L., Krempaský M.
Oddelenie úrazovej chirurgie FN Trenčín, Slovensko
42.Komplexní poranění nohy jako součást polytraumatu
Rak V., Kvasnička P., Otáhal M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
43.Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis
Koudela K., Koudela K. jr., Koudelová J., Weisová D.
LF UK a FN Plzeň
44.Řešení komplikací totálních endoprotéz v podmínkách okresního pracoviště
Janata P., Sirový M., Kovář J.
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
10.30 – 10.50 hod Coffee break
10
7´
10´
Odborný program 13. září 2013
10.50 – 12.50 hod Přednáškový blok VII.
Traumatologie IV.
Předsednictvo: Vašíčková L., Nestrojil P.
45.Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí
a jejich forenzní posuzování
Šrámková T.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
46.Výskyt MRSA a ESBL bakterií na spinální jednotce FN Brno
Vašíčková L., Hanslianová M.
Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno
10´
7´
47.Možnosti využití neurorehebilitačních technik při terapii
spinálních pacientů
Slámová L., Jakšová H.
Klinika úrazové chirurgie LF MU, Rehabilitační oddělení a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
48.Psychické alterace pacientů jako významná komplikace
v traumatologické péči
Neudertová H.
Oddělení klinické psychologie TC Fakultní nemocnice Brno
10´
49.Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně
Karkoška J., Špirka D., Skokanová M., Peprla J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
7´
Traumatologie za mimořádných událostí
50.Role KS MEKA a SPIS při mimořádných událostech
Valentová R.1, Nestrojil P.2
OBKŘ TC Fakultní nemocnice Brno1
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno2
10´
51.Traumateam ČR a Civil Protection EU
Nestrojil P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
52.Traumateam ČR opět v akci – cvičení Tinglev, Dánsko
Slavíková L., Ilková H., Nestrojil P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
10´
53.Činnost USAR při mimořádných událostech a spolupráce s Traumateamem ČR
Vodička P.
USAR ČR, HZS hl. m. Praha
15´
12.50 hod Závěr kongresu
11
Posterová sekce
1. Polytrauma - nejčastější příčina smrti u dopravních nehod
Ďatko M., Zelený M., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2. Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu
operovaných zraněných s kraniocerebrálním poraněním
Chrastina J., Novák Z., Hrabovský D., Říha I.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně
3. Odběr a zpracování sterna
Skokanová M., Karkoška J., Špirka D., Peprla J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
12
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Mikulov, hotel Galant
Parkování
Možnost parkování v areálu hotelu Galant. Počet parkovacích míst je omezen.
Registrační poplatky
Do 30. 5. 2013
Od 31. 5. 2013
Na místě
Lékaři
Kč 1 400,-
Kč 1 600,-
Kč 1 800,NLZP
Kč 1 100,-
Kč 1 300,-
Kč 1 500,/V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, oběd dne 12. 9. a 13. 9., vstupenka na
společenský večer, kongresové materiály a DPH./
Studenti denního studia mají vstup na kongres ZDARMA.
Registrace účastníků
12. září 2013
8.00 – 12.00 hod
13. září 2013
8.00 – 11.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.
Prostory
Sál AURELIUS – přednáškový sál
Salonek „Pálava“ – workshop
Předsálí přednáškového sálu – doprovodná výstava
Kongresové materiály
Při registraci obdržíte jmenovku a kongresový set.
Oběd
Obědy formou buffet se vydávají v hotelové restauraci dne 12. září 2013 od 12.00 do 14.00 hod
a dne 13. září 2013 od 12.00 do 14.00 hod. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 12. září 2013 na Zámku Mikulov. Pozvánku na
společenský večer obdržíte při registraci účastníků.
Informace pro přednášející
Kongresová technika
Přednášející má k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš, laserové ukazovátko a náhledový
monitor. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD nebo
USB Flash disku.
Certifkát bude zaslán všem účastníkům kongresu e-mailem.
13
SBORNÍK ABSTRAKT
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ
CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
POLYTRAUMA A KOMPLIKACE
V CHIRURGICKÉ PÉČI
12. – 13. září 2013
Mikulov, hotel Galant
Jednotlivé přednášky kongresu budou dostupné online prostřednictvím
portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X].
Po skončení kongresu bude na portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]
zveřejněn postkonferenční sborník
Abstrakta neprošla jazykovou kontrolou.
15
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Obsah
Vliv vyhodnocování komplikací a standardizace primární péče o závažně
zraněné pacienty na morbiditu a finanční náročnost . ....................................................................................19
Bútora S., Šimek J., Holeček T., Dědek T.
Otrava benzínem - kazuistika ...................................................................................................................................19
Daňková E., Brzobohatá A., Pivnička J., Bílková H.
Polytrauma - nejčastější příčina smrti u dopravních nehod . ........................................................................20
Ďatko M., Zelený M., Schneller K.
Komplikácia v liečbe pomocou katétrov a drénov ...........................................................................................20
Galbavý Š., Šidlo J., Durdík Š.
Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejích komplikace a léčba ...........................................20
Hanoun G., Smrčka M.
Spolupráce krevní banky a resuscitačního oddělení u příjmu polytraumatizovaných pacientů......20
Hocková J., Stoklasová I.
Bezpečnost na urgentním příjmu............................................................................................................................21
Hodanová Y., Bařinová M.
Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu operovaných
zraněných s kraniocerebrálním poraněním . .......................................................................................................22
Chrastina J., Novák Z., Hrabovský D., Říha I.
Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment
syndrom - prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů .........................................................................22
Ira D., Krtička M., Nekuda V., Mašek M.
Osteosynthesa pánve miniinvazivním přístupem . ...........................................................................................23
Ječmínek V., Pleva L., Madeja R.
Život ohrožující poranění ledvin...............................................................................................................................23
Jelen S., Vašík J., Ječmínek V., Ječmínková R., Fikoczek H.
Krvácivé komplikace po resekčních výkonech na pankreatu .......................................................................23
Kala Z., Svatoň R., Kodýtková A., Procházka V., Penka I., Válek V., Andrašina T.
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně .................................................................................24
Karkoška J., Špirka D., Skokanová M., Peprla J.
Thorakoabdominálne poranenia ............................................................................................................................24
Kitka M., Čintala P.
Komplikace poranění končetin ................................................................................................................................25
Konečný J., Reška M., Čiernik J., Kábela M.
Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis ........................................................................................25
Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D.
Posmrtná ztuhlost . .......................................................................................................................................................25
Krajsa J., Schneller K.
16
SBORNÍK ABSTRAKT
Clostridiové infekce v chirurgii..................................................................................................................................25
Kudrna K., Ulrych J.
Osteosyntéza fibuly u zlomenin distálního bérce .............................................................................................26
Kvasnička P., Otáhal M., Vojtaník P.
Polytrauma a komplikace v chirurgické péči z pohledu soudního lékaře a práva..................................26
Loyka S., Adamus K., Dobiáš M., Duda M., Hrubá K., Vitovják M., Útrata R.
Ošetřování hrudní aorty implantacemi stentgraftů na CKTCH v Brně? 10 let zkušeností
s léčením závažných aortálních poranění u těžkých polytraumat ..............................................................26
Malík P., Třetina M., Tomášek A., Horváth V., Ondrášek J.
Koncept urgentního příjmu v krajském zařízení.................................................................................................27
Märzová D., Janda R., März J.
Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči...............................................................................................27
Mezulianík R.
Analýza úrazů v souvislosti s poskytování zdravotní péče..............................................................................27
Mičudová E.
Etážová zlomenina femuru - jak ji řešit - kasuistika ..........................................................................................27
Nestrojil P.
Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči . ..............................28
Neudertová H.
Antikoagulační a antiagregační terapie u nemocných s traumatickým nitrolebním krvácením ....28
Novák Z., Chrastina J., Zvarová M., Hrabovský D., Říha I.
Kazuistika u polytraumatizovaného pacienta ....................................................................................................28
Olšarová H., Vasmanská S., Kovářová J.
Ošetření krvácení u traumat z pohledu anesteziologa, up to date 2013...................................................29
Ondrášková H., Čundrle I.
Poranění bránice u polytraumatu ...........................................................................................................................29
Otáhal M., Ulman R.
Vliv primární aplikace podtlakové terapie na vznik infekčních komplikací
u otevřených zlomenin III. stupně . .........................................................................................................................29
Petráš M., Krtička M., Ira D., Nekuda V., Švancara J.
Komplexní poranění nohy jako součást polytraumatu ...................................................................................30
Rak V., Kvasnička P., Otáhal M.
Drtivé poranění předloktí s lézí magistrálních cév ...........................................................................................30
Reška M., Buček J., Veverková L., Konečný J., Kábela M., Čiernik J., Hasara R.
Naše skúsenosti a výsledky operačnej liečby fraktúry pylónu tíbie.............................................................31
Réves M., Ridoško J.
Operačné riešenie zlomenín pätovej kosti na Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín...............................31
Ridoško J., Král L., Krempaský M.
17
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Veľké poúrazové bráničné hernie - kazuistiky ....................................................................................................32
Rindoš R., Kubas V., Uhliarik L., Kubačka I.
Komplikované osteosyntézy acetabula ................................................................................................................33
Ruber V., Mašek M., Mach P.
Odběr a zpracování sterna . .......................................................................................................................................33
Skokanová M., Karkoška J., Špirka D., Peprla J.
Možnosti využití neurorehebilitačních technik při terapii spinálních pacientů . ...................................34
Slámová L., Jakšová H.
Kdo si hraje, nezlobí... ..................................................................................................................................................34
Slavíková I.
Polytrauma - vybrané kazuistiky přijatých pacientů.........................................................................................34
Stoklasová I., Hocková J.
Smrteľné následky peroperačného poškodenia ciev krku..............................................................................35
Šidlo J., Kuruc R., Ďurdík Š., Galbavý Š.
Konická instabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy...............................................................35
Šrám J., Taller S., Lukáš R.
Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní posuzování........35
Šrámková T.
Těžké polytrauma s fatálním průběhem … aneb příběh dvou služeb na traumacentru.....................36
Štourač P., Klučka J.
Výskyt MRSA a ESBL bakterií na spinální jednotce FN Brno............................................................................37
Vašíčková L., Hanslianová M.
Řešení defektů měkkých tkání po operacích hlezna a patní kosti...............................................................37
Veselý R., Procházka V., Prokeš J.
Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého .........................................................................................38
Vojtíšek T., Hirt M., Schneller K.
Tracheobronchiální trauma .......................................................................................................................................38
Voldřich M., Novotný P., Tyll T.
Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti............................................................................38
Zeman M., Šindler M., Vojtíšek T.
18
SBORNÍK ABSTRAKT
Vliv vyhodnocování komplikací a standardizace primární péče o závažně zraněné
pacienty na morbiditu a finanční náročnost
Bútora S., Šimek J., Holeček T., Dědek T.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Chirurgická klinika
Úvod: Triáž rizika (věstník MZ ČR, částka 6; 28.11.2008; 10. Traumatologická péče v ČR) je nástrojem
centralizace specializované péče o závažně zraněné pacienty, která je provázena zvýšenou
morbiditou a provozně-ekonomickými nároky. Smyslem takto organizované péče je kontinuální
zvyšování její kvality a efektivity.
Cíle: Stanovení trendu morbidity a nákladů na péči v populaci triáž pozitivních úrazových pacientů
s ISS nad 15 primárně léčených v TC FN HK v souvislosti s agendou vyhodnocování komplikací a se
standardizací včasné péče.
Metoda a materiál: Analýza dat prospektivně sestavovaného registru Traumacentra (TC) Fakultní
nemocnice Hradec Králové, kde jsou klasifikovány mj. komplikace dle Claviena a Dinda (1. bez
intervence; 2. medikamentozní léčba; 3. reoperace; 4. návrat na JIP pro orgánovu dysfunkci; 5.
exitus). Soubor 466 triáž pozitivních (Trg +) úrazových pacientů s ISS nad 15 primárně přijatých
v letech 2008–10 je porovnán se souborem 161 pacientů z roku 2011 v souvislosti s agendou
rozboru komplikací a s implementací standarů (ATLS? v primární péči – strukturovaná komunikace
mezi ZZS a TC, prvotní zajištění a stanovení priorit; Protokol masivních transfuzí).
Výsledky: Soubor 2008–10 n 466 pacientů (věk prům. 43, med. 39 let; ISS prům. 29, med. 25,
orgánová dysfunkce závažná 62%; UPV prům. 8,3 dne; JIP prům. 12,3 dne; komplikace 63,5% (1.-2.
st. 20,4%, 3.-4.st 18,9%, exitus do 8h od zranění 11,3% a po 8h 12,9%); hospitalizace prům. 24,2 dne;
účet prům. 335 tis Kč (bez komplikací 192 tis Kč, s komplikacemi 1.-2.st 453 tis Kč, 3.-4.st. 652 tis Kč,
exitus do 8h 52 tis Kč a nad 8h 332 tis Kč).
Soubor 2011 n 161 pacientů (věk prům 46, med. 45 let; ISS prům. 32, med. 26; orgánová dysfunkce
závažná 53%; UPV prům. 7,0 dnů; JIP prům. 10,7 dne; komplikace 61,5% (1.-2.st. 21,1%, 3.-4. 15,5%,
exitus do 8 h od zranění 10,6% a po 8h 14,3%); hospitalizace prům. 20,2 dne; účet prům. 296 tis Kč
(bez komplikací 152 tis Kč, s komplikacemi 1.-2.st 467 tis Kč,
3.-4. st. 602 tis Kč, exitus do 8 h 89 tis Kč a nad 8 h 254 tis Kč).
Diskuse: Přes vyšší věk a závažnost zranění pacientů v roce 2011 došlo k poklesu ukazatelů
morbidity a nákladů na péči o více než 6 milionů Kč v relaci k předchozímu období.
Je diskutován vliv jednotlivých implementovaných provozních standardů na celkové snížení
morbidity a na změny četnosti a struktury komplikací a jejich zpětný dopad na popsaný trend.
Závěr: Sběr a vyhodnocování komplikací léčby jsou podkladem k implementaci provozních
standardů s cílem minimalizovat morbiditu zraněných pacientů. Vzhledem ke vztahu mezi triáž
pozitivitou a závažností zranění je zásadní cílovou skupinou pro analýzy a vyplývající intervence
populace triáž pozitivních pacientů s ISS nad 15, kde mají přijatá opatření hodnotitelný dopad na
zvýšení kvality a efektivity péče.
Otrava benzínem - kazuistika
Daňková E., Brzobohatá A., Pivnička J., Bílková H.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Autoři prezentují případ úmrtí po náhodné otravě benzínem. Jednalo se o úmrtí staršího muže na
zahradě rodinného domu. Po provedení zdravotní pitvy a toxikologického vyšetření byla zjištěna
příčina úmrtí ? otrava benzínem při těžkém stupni opilosti. Následným šetřením policie ČR na
místě nálezu zemřelého bylo zjištěno, že k otravě došlo náhodně a to s největší pravděpodobností
záměnou benzínu za alkohol.
19
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Polytrauma - nejčastější příčina smrti u dopravních nehod
Ďatko M., Zelený M., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Autoři příspěvku (posteru) prezentují několik případů tragických dopravních nehod
z Jihomoravského kraje. Jedná se o různé typy smrtelných dopravních nehod s odlišným
nehodovým dějem, ovšem příčina smrti je ve všech případech stejná ? polytrauma. Každá dopravní
nehoda je podrobně popsána z hlediska soudně-lékařského nálezu a rovněž je bohatě obrazově
dokumentována.
Komplikácia v liečbe pomocou katétrov a drénov
Galbavý Š., Šidlo J., Durdík Š.
Ustav súdneho lekárstva Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, Slovensko
Neočakávané úmrtie po chirurgickom zákroku môže byť spôsobené aj technickým omylom, čo je
neadekvátny spôsob realizácie správnych lekárskych rozhodnutí.
Demonštrujeme niekoľko prípadov z tejto kategórie, kde došlo k exitu po nesprávnej aplikáci
drénov pri chirurgickej liečbe.
Frontobazální poranění a zlomeniny baze lební, jejích komplikace a léčba
Hanoun G., Smrčka M.
Fakultní nemocnice Brno
Frontobazální poranění představuje komplex kombinací různých typů poranění mozku, mozkových
obalů, skeletu baze lební , kalvy a obličejového skeletu. Tvoří až 9% všech penetrujících poranění
mozku a bývá často komplikováno poraněním bazální části mozku, poškozením mozkových nervů,
poraněním cév, pneumocefalem, likvorovou píštělí a vznikem pozdních zánětlivých komplikací.
Likvorea, pneumocefalus, opakované meningitidy, případně jiné příčiny si často vynutí revizi
přední jámy lební.
Analyzovali jsem soubor 113 našich pacientů u kterých byla v rozmezí let 1997 – 2011 řešena
kranionazální komunikace plastikou přední jámy lební. Průměrně bylo provedeno každý rok
10–15 výkonů. Cílem operačního výkonu byl vodotěsný uzávěr defektu tvrdé pleny a baze lební
přímou suturou tvrdé pleny nebo pomocí periostálního laloku na cévní stopce, fasciálním štěpem
nebo jiným transplantátem. Konkrétní způsoby provedení byly závislé na aktuálním operačním
nálezu. Většina plastických výkonů baze přední jámy lební byla provedena akutně v rámci řešení
frontobasálního poranění s hematomem, s impresivními frakturami klenby lební, při otevřených
poraněních. Menší podíl tvoří výkony prováděné prochronickou posttraumatickou nosní likvoreu
nebo meningitidy. Ve sdělení se zmiňujeme
i o možnosti konzervativního postupu léčby.
Klíčová slova: Likvorea, kranionazálni komunikace, baze přední jámy lební.
Spolupráce krevní banky a resuscitačního oddělení u příjmu
polytraumatizovaných pacientů
Hocková J., Stoklasová I.
Fakultní nemocnice v Motole
Souhrn: Aplikace krevních přípravků, zejména u akutních příjmů na resuscitačním oddělení je
poměrně komplikovaná. Ve většině případů není známa krevní skupina pacienta. Zejména při
20
SBORNÍK ABSTRAKT
rozsáhlém poranění s masivní krevní ztrátou pacient krevní přípravek potřebuje ihned. V těchto
případech je proto nesmírně důležitá spolupráce resuscitačního oddělení a krevní banky.
Klíčová slova: Krevní banka, Resuscitační oddělení
Příjem polytraumatizo­vaného pacienta na resuscitační oddělení je vždy spojen s masivní náhradou
krevních přípravků a derivátů. Jedná se zejména o pacienty, kteří mají rozsáhlá poranění s velkou
krevní ztrátou. Oddělení krevní banky ve FN v Motole veškeré krevní přípravky nakupuje od
ostatních pracovišť. Největšími dodavateli jsou FN Královské Vinohrady, VFN a potom také
nemocnice mimo Prahu. Krevní banka ve FN v Motole provádí všechna dostupná vyšetření podle
potřeby jednotlivých oddělení. Jedná se zejména o:
n Předtransfuzní vyšetření
n Vyšetření krevní skupiny+RhD
n Screening protilátek
n Test kompatibility
n Ozařování TRF přípravků dle požadavku oddělení
Provádí dále i řadu speciální vyšetření a v případě nejasných laboratorních nálezů například
identifikace protilátek, provádí konzultace s referenční laboratoří v Ústavu hematologie a krevní
transfuze. Resuscitační oddělení má 10 lůžek a přijímá pacienty zejména z terénu. Nejčastější
diagnózou je polytrauma, kranicerebrální poranění nebo závažné trauma. Sestra při nahlášení
příjmu od Záchranné služby musí informovat krevní banku, jaký požadavek na počet krevních
přípravků a v jakém časovém úseku je potřeba. Při těchto akutních příjmech je prakticky vždy
pacient ohrožen na životě. Ve většině případů se podávají univerzální přípravky, protože pacient
potřebuje podat krevní přípravky okamžitě. Pro krevní banku je také velmi důležité, aby sestra
odebrala krevní vzorek u pacienta dříve, než se tento univerzální přípravek podá. Při masivních
náhradách je potom komplikované určit správnou krevní skupinu pacienta. Pokud se univerzální
přípravek nepodá, vrací se okamžitě do krevní banky. Dodací list je podepsán lékařem, který
potvrdí, že přípravek byl řádně skladován a může být použit pro dalšího pacienta. Při opakovaných
převodech krevních přípravků se používají výhradně přípravky deleukotizované. V případě potřeby
uchovávat přípravek po omezenou dobu na oddělení se využívá řízený monitoring chladících
i mrazících zařízení.
Nicméně aplikace transfuzních přípravků zvlášť u pacientů z vitální indikace klade na sestru i lékaře
vysoké nároky.
Literatura:
Aplikace transfuzních přípravků a krevních derivátů IIOS19_2009–2 – přílohy
Bezpečnost na urgentním příjmu
Hodanová Y., Bařinová M.
Fakultní nemocnice Plzeň
Emergency Fakultní nemocnici v Plzni je oddělení organizačně spadající pod Anesteziologicko
resuscitační kliniku. Jsou zde přijímáni převážně nemocní se selhávajícími základními životními
funkcemi. Nezanedbatelnou část, ale tvoří i pacienti pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
kde je předpokládané zvýšené riziko agresivního chování. Setkáváme se však také s agresivním
chování příbuzných či jiného doprovodu těchto klientů. Autorky se ve svém sdělení zabývají
technickými a organizačními prostředky pracoviště, které jsou využívány při ošetřování agresivních
pacientů.
21
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Vliv věku, alkoholové intoxikace a charakteru poranění mozku na prognózu
operovaných zraněných s kraniocerebrálním poraněním
Chrastina J., Novák Z., Hrabovský D., Říha I.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vyšší věk je uváděn jako významný negativní faktor ovlivňující výsledný funkční stav po
kraniocerebrálním poranění. Podobně je možné horší prognózu předpokládat u zraněných
s mozkovou kontuzí, vyžadující operaci pro expanzivní chování. Jednoznačný negativní vliv
alkoholové intoxikace při úraze není literárními daty potvrzen. Ve skupině 246 zraněných (201
mužů, 45 žen), operovaných v letech 2007 ? 2011 pro kraniocerebrální poranění byl sledován
vliv věku, alkoholové intoxikace při vzniku poranění (hladina alkoholu nad 1 promile ? nejčastěji
pomocí osmolarity a klinické známky ebriety) a významného kontuzního ložiska s nutností
operačního výkonu na prognózu zraněného. Ve skupině ve věku pod 60 let bylo při úrazu pod
vlivem alkoholu 54,1% zraněných a nad 60 let věku byl tento podíl 35,7%. Četnost expanzivně se
chovajících kontuzí byla vyšší u zraněných s alkoholovou intoxikací a nad 60 let. Statistická analýza
vztahu prognózy k věku prokázala statisticky významně horší výsledek ve skupině ve věku nad 60
let, který byl průkazný i v podskupině zraněných bez vlivu alkoholu. Statisticky významný rozdíl
v prognóze mezi skupinou zraněných pod vlivem a bez vlivu alkoholu nebyl prokázán. Přítomnost
významného kontuzního ložiska ovlivňovala prognózu ve skupině zraněných mladších 60 let.
Využití podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment
syndrom - prevence komplikací při uzávěru a krytí defektů
Ira D., Krtička M., Nekuda V., Mašek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Cíl: Zhodnocení efektivity podtlakové terapie při uzávěru dermatofasciotomií pro kompartment
syndrom bérce.
Úvod: Kompartment syndrom (KS) je definován jako zvýšení tlaku uvnitř uzavřeného prostoru
(kompartmentu) s potenciálním rizikem nevratného poškození struktur v něm uložených (sval,
nerv) s následným rozvojem jejich ischemie a nekrózy. Terapie KS spočívá v provedení akutní
dermatofasciotomie (DF) a uvolnění všech kompartmentů v postižené oblasti. Vzhledem
k otoku dané lokality, včetně svalových bříšek, vzniká v místě provedeného kožního řezu defekt,
jehož primární sutura není možná a zásadním problémem je jak dočasné tak i definitivní krytí.
K dočasnému krytí defektů lze použít syntetické materiály, např. na bázi polyuretanové pěny
(COM). V poslední době je s velkým efektem užívána také podtlaková terapie.
Materiál a metodika: Retrospektivní studie, hodnocen soubor 38 pacientů po DF bérce
v důsledku úrazu s následným KS léčených v Traumacentru FN Brno v letech 2006–2013. Soubor je
rozdělen do 2 skupin. V první skupině 13 pacientů, byl defekt po DF bérce ošetřován opakovanými
převezmi pomocí COM-u s následnou postupnou odloženou suturou nebo plastikou pomocí
dermoepidermálního (DE) štěpu. V druhé skupině 15 pacientů byl primárně defekt po DF uzavřen
COM-em a poté při prvním převazu byla aplikována podtlaková terapie s elastickou ligaturou.
Následně dle lokálního stavu byly opakovaně provedeny převazy pomocí podtlakové terapie.
Definitivně byl defekt uzavřen odloženou suturou resp. zakryt DE štěpem. Výsledky léčby obou
metod byly hodnoceny dle následujících kriteriích: Podíl odložených sutur a plastik pomocí
DE štěpu, počet převazů od DF k definitivnímu krytí defektu, časový interval od provedení DF
k definitivnímu uzávěru defektu.
Výsledky: V skupině bez použití podtlakové terapie se podařilo uzavřít DF u 9 z 13 pacientů
(69%). U 4 pacientů (31 %) bylo nutné k uzávěru defektu použití DE štěpu. V případě že byl defekt
uzavřen suturou, bylo potřebné k definitivnímu uzávěru v průměru 4 převazů (včetně DF a sutury).
22
SBORNÍK ABSTRAKT
Průměrná doba od DF k odložené sutuře byla 10 dní. V skupině s použitím podtlakové terapie se
podařilo uzavřít DF ve všech 15 případech (100%). K uzavření defektu suturou, byli potřebné 4
převazy. Průměrná doba od DF k sekundární sutuře činila 11 dní.
Závěr: Aplikace podtlakové terapie při uzávěru DF bérce významně přispívá k snížení nutnosti krytí
defektu pomocí DE štěpu. Stejný počet převazů a podobně dlouhá doba od DF k uzávěru rány
odloženou suturou v obou skupinách je patrně důsledkem významně vyššího procenta úspěšné
odložené sutury v skupině léčenou podtlakovou terapií.
Klíčová slova: kompartment syndrom, dermatofasciotomie, podtlaková terapie
Osteosynthesa pánve miniinvazivním přístupem
Ječmínek V., Pleva L., Madeja R.
Traumatologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava
V přednášce autoři prezentují své zkušenosti s osteosynthesou pánve miniinvazivní technikouať už perkutánní,či s pomocí miniincicí,nebo pomocných incisí.Prezentují příklady s použitím
navigace,nebo jen RTG zesilovače.Indikací jsou synthesy SI kloubů,zadní hrany acetabula,přední
a zadní pilíř acetabula.
Život ohrožující poranění ledvin
Jelen S.1, Vašík J.2, Ječmínek V.3, Ječmínková R.1, Fikoczek H.4
Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava, 708 52 1
Oddělení urologické FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava, 708 52 2
Traumatologické centrum FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava, 708 52 3
Ústav radiodiagnostický FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava, 708 52 4
Trauma ledvin patří mezi častější úrazy, signifikantní poranění tvoří ale jen 5-10% z veškerých
traumat ledvin, tj. stupeň 2-5 dle AAST (American Association for the Surgery of Trauma).
Závažná poranění ledvin s život ohrožujícím krvácením se vyskytují v 5-6% z výše uvedeného
a jsou reprezentována stupněm 5 dle AAST- dilacerace ledviny nebo avulze renálního hilu
s devaskularizací ledviny.
V našem sdělení dokumentujeme 3 závažná poranění ledvin, která jsme ošetřili během 10 dnů
měsíce června roku 2013. Jednalo se o dilaceraci pravé ledviny následkem sportovního úrazu,
vzácně se vyskytující izolované poranění renální arterie vlevo sdružené s traumatem nadledviny
a rupturou sleziny a raritní zranění – dilaceraci dystopické pravé ledviny s avulzí žíly dystopické
ledviny odstupující z v.iliaca communis. Všechna tato traumata byla provázena významnou
hemodynamickou nestabilitou a vynutila si urgentní radikální operační řešení.
Krvácivé komplikace po resekčních výkonech na pankreatu
Kala Z., Svatoň R., Kodýtková A., Procházka V., Penka I., Válek V., Andrašina T.
Chirurgická klinika LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Autoři referují o literárních i vlastních zkušenostech diagnostiky a léčby krvácivých komplikací po
resekčních výkon na slinivce břišní.
Výrazně odlišují management u včasného krvácení a u pozdějších krvácení , kdy je klíčovou roli
v diagnostice a léčbě hraje radiolog ,resp. intervenční radiolog.
23
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně
Karkoška J., Špirka D., Skokanová M., Peprla J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Cíl práce: Tkáňová zařízení na celém světě používají ke zpracování muskuloskeletálních tkání
různé metody s použitím různých technologií. Od přijetí Zákona 296/2008 Sb. a Vyhlášky 422/2008
Sb. se situace v České republice radikálně změnila a bylo nutné se zásadním způsobem vypořádat
s požadavky legislativy, které dopadli i na oblast muskuloskeletálního bankingu. Autoři popisují
vývoj nového technologického zařízení tzv. Izolátorového pracoviště, ve kterém je tkáň hermeticky
uzavřena a zpracována v superaseptickém prostoru (třída čistoty A) a oddělena od operativy, která
provádí zpracování.
Soubor a metody: Muskuloskeletální tkáně jsou získány v rámci multitkáňových odběrů. Po
příslušné kontrole kvality jsou propuštěny ke zpracování v čistých prostorech.
Oblast zpracování muskuloskeletálních tkání je principiálně jedním z nejzávažnějších
a nejsložitějších technologických problémů muskuloskeletálního bankingu. Jádro problému
spočívá především v operacích, které produkují obrovské množství částic. Jedná se o činnosti jako
je tvarování a čištění kostního materiálu s použitím fréz, mikrofréz, pil a technologických proplachů.
Při těchto operacích dochází k narušování všech prostor klasifikované třídy čistoty. Pokud dochází
k takovému zpracování v neuzavřeném prostoru je ohrožen personál a rizikem crosskontaminace
je ohrožena i zpracovávaná tkáň. Jedním ze způsobů jak vyřešit problém těchto operací je použít
pro zpracování muskuloskeletálních tkání specificky upravenou technologii izolátorů.
Výsledky: Národní Tkáňové Centrum používá ke zpracování muskuloskeletálních tkání od listopadu
2011 Izolátorové pracoviště IZV5210. Zařízení má specifickou ergonomii, je v režimu podtlaku
s tlakovou kaskádou mezi jednotlivými komorami. Na začátku procesu je uvnitř izolátorového
pracoviště definovaná třída čistoty A. Tkáň je uvnitř zpracovaná do finální podoby a vystupuje
z izolátoru až v sekundárním obalu. Zpracování pomocí tohoto technologického zařízení eliminuje
možnost ohrožení kvality tkáně a personálu na minimum.
Závěr: Národní Tkáňové Centrum v Brně vyvíjelo technologické zařízení Izolátorové pracoviště
IZV5210 tak, aby splňovalo nejpřísnější kritéria pro aseptický způsob zpracování a to i v globálním
měřítku. Vývoj trval 2 roky a technologie plně odpovídá požadavkům legislativy České republiky
a požadavkům SÚKL.
Thorakoabdominálne poranenia
Kitka M., Čintala P.
Klinika úrazovej chirurgie UNLP, Košice, Slovensko
V našej práci sa venujeme závažnosti a úskaliam pri thorakoabdomi­nálnych poraneniach u pacientov
ošetrených na našej klinike za obdobie posledných rokov, incidencii, diagnostike a liečbe, ktorú
demonštrujeme na kazuistikách. Pri prvoradom ošetrení krvácania v brušnej dutine s léziami
parenchýmových orgánov a tráviacej rúry, kladieme dôraz na ošetrenie instabilného hrudníka. Pri
liečbe nestabilného hrudníka hlavne u pacientov postihnutých polytraumou vykonávame toaletu
a stabilizáciu hrudnej dutiny, čo výrazne urýchľuje stabilizáciu stavu pacienta a pomáha pri liečbe
sprievodných komplikácii kontúzie pľúc, pretrvávajúceho hemothoraxu a brochnopneumonie.
Výsledky potvrdzujú, že včasná diagnostika a ošetrenie dutinového poranenia brušných orgánov
a následné ošetrenie instabilného hrudníka výrazne zlepšuje šancu na prežitie pacientov.
24
SBORNÍK ABSTRAKT
Komplikace poranění končetin
Konečný J., Reška M., Čiernik J., Kábela M.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Poranění končetin jsou nejčastějším poraněním ošetřovaným v traumatologických ambulancích
a na traumatologických odděleních. Jejich ošetření je v rozsahu od ambulantně prováděných
jednoduchých sutur a fixací až po opakované operace za hospitalizace s dlouhodobým doléčením
a rehabilitací u závažných poranění.
Autoři rozebírají komplikace poranění končetin se zaměřením na komplikace poranění měkkých
tkání, zejména se soustředí na problematiku infekce a kompartment syndromu. Více pozornosti je
věnováno kompartment syndromu horní končetiny.
Literární údaje jsou doplněny kazuistikou pacienta s drtivým poraněním ruky a předloktí
komplikovaným kompartment syndromem.
Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis
Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D.
LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň
V práci autoři vypracovali indikační schema k aloplastice kolenního kloubu u poúrazové artrozy,
upozornili na patologické zvláštnosti související s traumatem a zaměřili se na typ implantátu
vhodný pro poúrazovou gonartrozu. Jsou prezentovány jednotlivé kazuistiky a v závěru autoři
shrnuli své poznatky a zkušenosti s aloplastikou kolenního kloubu u poúrazové gonartrozy.
Posmrtná ztuhlost
Krajsa J., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Odhad doby smrti patří mezi ty nejproblematičtější a nejsložitější úkoly prováděné v rámci
prohlídky či ohledání těla zemřelého. Posmrtnou ztuhlost možno řadit mezi ty posmrtné změny,
které jsou pro alespoň přibližný odhad doby smrti, bez pochyb velmi důležité. Autoři v příspěvku
shrnují základní poznatky o využití hodnocení posmrtné ztuhlosti k odhadu doby smrti a zejména
upozorňují na některé ne zcela standardní situace, se kterými se lékař na místě nálezu zemřelého
může setkat.
Clostridiové infekce v chirurgii
Kudrna K., Ulrych J.
I. chirurgická klinika 1. LF a VFN Praha
Zvyšující se četnost infekcí vyvolaných Clostridium difficile.
Vyšší riziko infekcí Cl. difficile u traumatologických pacientů.
Nosokomiální infekce - forenzní konsekvence.
Významným vektorem přenosu infekce Cl. difficile u traumatologických pacientů je zdravotnický
a pomocný personál (bariérová opatření).
Závažnost infekce Clostridium difficile a vysoká mortalita u traumatologických pacientů souvisí
s přítomností významných komorbidit.
25
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Osteosyntéza fibuly u zlomenin distálního bérce
Kvasnička P., Otáhal M., Vojtaník P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Lýtková kost přenáší v případě neporaněné kosti holenní 3–16 % axiálního zatížení z kolenního
na hlezenný kloub. Zlomenina fibuly doprovází zlomeninu distální třetiny tibie v 76–83 % případů
a u více než poloviny pacientů je fibula zlomena ve stejné výši jako tibie. Fixace fibuly při zlomeninách
distální třetiny diafýzy bérce zlepšuje stabilitu při axiální i rotační zátěži a pacienty je pak možno
nechat dříve zatěžovat poraněnou končetinu chůzí, která hojení zlomeniny urychluje. Pokud je tudíž
zlomena i distální fibula, je žádoucí provést její osteosyntézu k zajištění tzv. ? rámové konstrukce?
distálního bérce jako prevence vzniku možné úhlové dislokace. K nejčastějším metodám patří
osteosyntéza dlahou nebo intramedulárně zavedeným Kirschnerovým drátem podle charakteru
lomu. Pokud zvolíme k provedení osteosyntézy intramedulární hřeb, stabilizace zlomeniny distální
fibuly by měla předcházet zavedení nitrodřeňového hřebu. V některých případech dojde ke zhojení
zlomeniny fibuly při dosud ne zcela konsolidované a zhojené zlomenině tibie. Na rtg snímcích
je obvykle patrný svalek na mediální straně tibie, zatímco laterálně je lom více patrný. V těchto
případech je indikována extrakce kovu a provedení fibulotomie, která umožní kompresi v místě
lomu při zátěži. V přednášce prezentujeme několik pacientů operovaných na Klinice Úrazové
chirurgie FN Brno.
Polytrauma a komplikace v chirurgické péči z pohledu soudního lékaře a práva
Loyka S., Adamus K., Dobiáš M., Duda M., Hrubá K., Vitovják M., Útrata R.
Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN v Olomouci
Polytrauma v medicíně může být provázeno mnohdy i řadou dílčích diagnostických omylů, absencí
přidružených nebo dokonce základních zjištěních.
Zatíženo bývá i správným nebo optimálním strategicko-taktickým postupem.
U hromadných nehod je důležitá rychlá individuální diagnostika případně rozhodnutí o naléhavosti
okamžité či následné péče.
Ze soudnělékařského hlediska jde převážně o stanovení diagnostických priorit, a to jednak
vzhledem k případnému řešení pochybení a příčinné souvislosti, ale i vzhledem k plnění úrazového
pojištění. Z právního hlediska jde pak mimo jiné o etické a profesní pravidla koncipovaná v zákoně
o zdravotních službách.
Ošetřování hrudní aorty implantacemi stentgraftů na CKTCH v Brně?
10 let zkušeností s léčením závažných aortálních poranění u těžkých polytraumat
Malík P., Třetina M., Tomášek A., Horváth V., Ondrášek J.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně
Ve sdělení rozebereme 27 konsekutivních pacientů, kteří byli na našem pracovišti ošetřeni pro
traumatické léze hrudní aorty implantací stentgraftů. Prakticky ve všech případech se jednalo
o polytraumata, z nichž většina byla důsledkem závažných dopravních nehod.
Zmíníme se o etiologii vzniku traumatických lézí aorty a jejich nejčastějších lokalizacích, pokusíme
se ukázat a obrazově dokumentovat nejčastější CTA a AG obrazy jednotlivých typů postižení, jakož
i rozebrat děje, které k daným typům postižení vedou.
Zmíníme některé zajímavé případy, které jsme na našem pracovišti ošetřovali – většinou v úzké
spolupráci s některým z brněnských traumatologických center, ale i po příjmu ze vzdálenějších
mimobrněnských nemocnic, kdy domluva s traumacentrem proběhla až následně.
26
SBORNÍK ABSTRAKT
V prezentaci popíšeme a předvedeme techniku implantace hrudních stentgraftů, což budeme
dokumentovat bohatou obrazovou a video dokumentací, popíšeme typy postižení, při kterých musí
vlastní implantaci stentgraftu předcházet redirekce supraaortálních tepen a zmíníme se i o následné
péči a sledování takto ošetřených nemocných. Uvedeme také případy, které vyžadují reintervence.
Časné i dlohodobé výsledky, při jejichž hodnocení se omezíme pouze na procedury u traumatických
lézí, které jsme na našem pracovišti takto ošetřili, jsou excelentní. Jen krátce znímíme i další
spektrum onemocnění, pro které jsou u nás stentgrafty již od roku 2003 implantovány.
Závěr: Ošetřování traumatických lézí hrudní aorty implantací stentgraftů je velmi efektivní,
rychlou a ve vyškolených rukou relativně snadnou a bezpečnou metodou léčby, která je v případě
závažných polytraumat také prakticky jedinou možnou kauzální terapií a umožňuje rychlé
přesunutí nemocných k dalším nutným operačním korekcím. V nejednom případě se jedná o život
zachraňující výkony.
Koncept urgentního příjmu v krajském zařízení
Märzová D., Janda R., März J.
KKN, a.s., Nemocnice Karlovy Vary
Autoři ve svém sdělení přibližují provoz urgentního příjmu v nemocničním zařízení krajského typu
a zhodnocují 1. rok fungování.
Polytrauma v přednemocniční neodkladné péči
Mezulianík R.
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o.
Prezentace rekapituluje zásadní principy ošetření polytraumatu v terénu podle ATLS protokolu
s názornou ukázkou kazuistik.
Analýza úrazů v souvislosti s poskytování zdravotní péče
Mičudová E.
Fakultní nemocnice Brno
Poskytování zdravotní péče je doprovázeno celou řadou situací, které jsou rizikové pro zdravotnický
personál a mohou být zdrojem vzniku úrazů nebo i nemoci z povolání. Jde o jev který je nepříjemný
jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. K úrazu v souvislosti s výkonem povolání dochází
selháním jedince, organizačních a provozních podmínek na pracovišti nebo systému v oblasti
bezpečnosti práce.
Znalost rizikových faktorů, které vedou ke vzniku úrazů, četnost výskytu určitých druhů úrazů a také
informace o jejich následcích, jsou důležitým zdrojem pro nastavení efektivních preventivních
opatření. Jejich cílem je zabránění vzniku úrazů nebo alespoň snížením jejich následků, jenž zvyšují
náklady zaměstnavatele a mají negativní dopad na jedince i pracoviště.
Ve své přednášce jsem se zaměřila na analýzu úrazů evidovaných ve FN Brno, včetně jejich dopadu
na zaměstnance i zaměstnavatele. Jako zástupce managementu zdravotnického zařízení si
uvědomuji problémy spojené s úrazy vzniklými v souvislosti s výkonem povolání.
Etážová zlomenina femuru - jak ji řešit - kasuistika
Nestrojil P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Autor prezentuje kasuistiku etážové zlomeniny femuru, řešenou atypicky kombinovanou
osteosyntézou.
27
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči
Neudertová H.
Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno
Vzhledem k dostupným statistickým údajům o epidemiologii úrazů a psychiatrické prevalenci
v rámci české populace se dá očekávat u pacientů s prodělaným traumatem i jisté procento
pacientů s psychiatrickou diagnózou.
I přesto, že v současné době nejsou známy žádné objektivní statistické údaje sledující koincidenci
mezi psychiatrickou anamnézou a sklonem k úrazovosti, tak vzhledem k teoretickým znalostem
o obrazu afektivních poruch a poruch osobnosti (zvl. hraniční, narcistní, histriónská porucha
osobnosti) se dá u těchto pacientů očekávat vyšší procento úrazovosti než je odhadovaná
prevalence v běžné populaci.
Běžná klinická praxe hovoří o zkušenostech, kdy léčebná péče o tuto skupinu pacientů není jednoduchá.
Vyžaduje zvýšené nároky nejen na lékaře, ale i na celý ošetřovatelský tým. Pacienti většinou vykazují
potíže v adaptaci na dlouhodobou hospitalizaci, dochází k dramatickým behaviorálním projevům
v průběhu akceptace změny fyzického zdraví, časté jsou rozličné reakce z důvodu výrazné psychické
dekompenzace, která není vždy pro ošetřujícího lékaře snadno pochopitelná.
V prezentaci se budeme zabývat popisem jednotlivých obrazů nejčastějších psychiatrických poruch,
které mohou vést ve vztahu mezi lékařem a pacientem ke snížené pracovní alianci komplikující
primární léčebnou péči. Zmíníme efektivní komunikační strategie a léčebný management vedoucí
k co nejrychlejší psychické kompenzaci pacienta a k nastavení účinných copingových strategií.
Antikoagulační a antiagregační terapie u nemocných s traumatickým nitrolebním
krvácením
Novák Z., Chrastina J., Zvarová M., Hrabovský D., Říha I.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Sdělení retrospektivně analyzuje vliv antikoagulační a antiagregační terapie u nemocných
s poúrazovým intrakraniálním krvácením na klinický stav zraněných a výsledky léčby. Mimo
ovlivnění krevního srážení antitrombotickou terapií je nutné vzít do úvahy také možnosti zrušení
efektu této terapie, které je obtížnější u antiagregační terapie, zvláště u nových preparátů.
V souboru 328 zraněných s poúrazovým nitrolebním krvácením léčených na pracovišti autorů
v letech 2008 - 2012 bylo 15 warfarinizo­vaných zraněných (8 žen, 7 mužů) a 46 zraněných
s antiagregační terapií (21 žen, 25 mužů)(nejčastěji s ASA), všichni starší než 55 let. Obě uvedené
skupiny byly porovnány s kontrolním souborem 77 zraněných s normální koagulací (27 žen, 50
mužů) ve věku nad 55 let. Zranění mladší 55 let a skupina zraněných starších 55 let s poruchou
krevního srážení jiného původu nebyli do srovnání zařazeni. U všech zraněných s antitrombotickou
terapií byla terapie vedena ve spolupráci s hematologem. Podíl zraněných se špatnými výsledky
léčby je nejvyšší u warfarinizovaných zraněných. Výsledky práce nepotvrdily statisticky významný
vliv antikoagulační nebo antiagregační terapie na klinický stav zraněných po kraniocerebrálním
poranění a progresi rozsahu nitrolebního krvácení. Při hodnocení rozsahu poranění mozku
hodnocený podle přítomnosti kontuzně hemoragického ložiska naznačují možnost vyšší riziko
vzniku významného kontuzně hemoragického ložiska u zraněných s antiagregační terapií.
Kazuistika u polytraumatizovaného pacienta
Olšarová H., Vasmanská S., Kovářová J.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Komplikace a kazuistika u pacienta s polytraumatem.
28
SBORNÍK ABSTRAKT
Ošetření krvácení u traumat z pohledu anesteziologa, up to date 2013
Ondrášková H., Čundrle I.
Fakultní nemocnice Brno
Autoři ve svém příspěvku poukazují na změny v přístupu během léčby krvácejících traumatických
pacientů.
Poranění bránice u polytraumatu
Otáhal M., Ulman R.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Poranění bránice u polytraumatizovaného pacienta může uniknout pozornosti při prvotním
vyšetření. Při akutní laparotomii pro hemoperitoneum je vyšetření bránice nezbytnou součástí
revize dutiny břišní. V ostatních případech by měly narůstající příznaky abdominální i hrudní vést
k dalším vyšetřením upřesňujícím diagnozu a k cílenému terapeutickému zásahu. Prezentována
kazuistika pacientky s ISS 33, u níž byla ruptura bránice prokázána 5. den po úrazu.
Vliv primární aplikace podtlakové terapie na vznik infekčních komplikací
u otevřených zlomenin III. stupně
Petráš M., Krtička M., Ira D., Nekuda V., Švancara J.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Cíl: Porovnat výsledky léčby měkotkáňového poranění u závažných otevřených zlomenin
metodou primární aplikace podtlakové terapie (PT) a metodou zavedení proplachové laváže (PL)
se současnou suturou kožního defektu, ev. při ztrátovém poranění kůže pak zakrytím kožního
defektu polyuretanovým COM-em.
Úvod
Závažné otevřené zlomeniny zpravidla díky vysokoenergetickému mechanismu úrazu s následným
znečištěním poraněného měkotkáňového krytu a zlomené kosti jsou zatíženy vysokým počtem
infekčních komplikací. Literaturou udávaný výskyt infekčních komplikací při využití standardních
chirurgických postupů je 25 – 66%. Podtlaková terapie je v klinické praxi užívána k léčbě akutních
i chronických ran a její využití při terapii otevřených zlomenin, díky kontinuální derivaci ranného
sekretu, působením podtlaku na zvýšené prokrvení v místě aplikace, podpoře angiogeneze a zvláště
dokonalé bariéře proti zevnímu prostředí může v kombinaci s antibiotickou a chirurgickou terapií
představovat vhodnou metodu léčby poraněné kosti i měkkých tkání u závažných otevřených
zlomenin.
Materiál a metodika
Retrospektivní studie, hodnocen soubor 39 pacientů s 41 závažnými otevřenými zlomeninami (III.
stupeň dle Gustilo-Andersonovy klasifikace) léčených v Traumacentru FN Brno v letech 2007–2012.
Soubor byl rozdělen do 2 skupin. 1. skupina 19 pacientů s 20 otevřenými zlomeninami, podstoupila
standardní ošetření otevřené fraktury stabilizací zevním fixátorem, důkladným debridmentem
měkkých tkání, zavedenou PL a provedenou suturou kožního poranění či krytí defektu
polyuretanovým COM-em. Ve 2. skupině 20 pacientů s 21 otevřenými zlomeninami s identickým
principem ošetření otevřené zlomeniny, ale kožní kryt nebyl primárně suturován a byla lokálně
aplikována PT a definitivní sutura kůže či jiný typ krytí kožního defektu byl proveden až při lokálně
příznivém stavu a negativním bakteriologickém stěru. Výsledky léčby obou metod byly hodnoceny
v následujících kriteriích: vznik povrchního/hlu­bokého infektu v ráně, časný/pozdní výskyt infekce,
vzniky osteomyelitidy, hodnocením časového intervalu do nálezu negativního bakteriálního stěru
29
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
v ráně. Získané hodnoty byly testovány pomocí Fischerova přesného testu a pomocí Mann Whitney
U testu.
Výsledky
Výskyt infekčních komplikací ve sledovaném souboru byl sledován u 15 pacientů, ve skupině
pacientů s aplikovanou podtlakovou terapií vznikl 1 hluboký (4,8%) a 3 povrchní infekty (14,3%) ,
ve skupině pacientů se zavedenou proplachovou laváží byl výskyt infekčních komplikací výrazně
vyšší, 4 hluboké (20%) a 7 povrchních infektů (35%). Stejně tak ve skupině pacientů s PT nedošlo
k recidivě infektu či vzniku osteomyelitidy oproti kontrolní skupině, kdy došlo k recidivě lokální
infekce v 5 případech (p=0,021) a vznik osteomyelitidy byl pozorován u 2 pacientů. Průměrná doba
k získání negativního bakteriologického stěru se mezi 2 skupinami pacientů významně lišila, 12
dnů u pacientů s aplikovanou PT; 22 dny u pacientů se zavedenou PL (p=0,001).
Závěr
Aplikací PT v rámci primárního ošetření závažné otevřené zlomeniny dochází ke statisticky
významnému zkrácení doby bakteriální kontaminace poraněného měkotkáňového krytu
a zlomené kosti. Primární aplikace PT statisticky významně snížila riziko recidivy infekce.
Komplexní poranění nohy jako součást polytraumatu
Rak V., Kvasnička P., Otáhal M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Komplexní poranění nohy patří k nejzávažnějším poraněním vůbec, nikoliv bezprostředním
ohrožením života, ale svými často velmi mutilujícími účinky na pacienta, délkou léčby,
opakovanými chirurgickými výkony. V rámci polytraumatu jde o často opomíjené poranění,
v pozadí bezprostředně život ohrožujících úrazů. Pokud neprovedeme řádné prvotní ošetření
těchto poranění, dovolí-li nám to celkový stav pacienta, riskujeme vznik trvalých následků, které
v konečném důsledku pacienta sužují mnohdy nejvíce. Jedná se o komplexní poranění orgánového
celku ? nohy, jejího kožního krytu, šlach, vazů, kostí i nervověcévního svazku, mnohdy ztrátová.
Vyžaduje ošetření na specializovaných pracovištích, komplexní léčbu, promptní řešení, ale dobře
načasované. V rámci ošetření polytraumatu jde o hrubé obnovení délky nohy, alespoň přibližného
tvaru klenby, repozice luxací jednotlivých kloubů a dočasné krytí kožních defektů a to pomocí zevní
fixace, K drátů a syntetických náhražek kůže. Jsou to jednoduché a krátké výkony, na které navazuje
definitivní ošetření. Je nutná spolupráce traumatologů, plastických a cévních chirurgů, případně
psychologů a protetiků. Tato problematika je bohužel ne vždy řešena způsobem odpovídajícím
závažnosti stavu a ani v oblasti publikační a kongresové není příliš diskutována.
Drtivé poranění předloktí s lézí magistrálních cév
Reška M., Buček J., Veverková L., Konečný J., Kábela M., Čiernik J., Hasara R.
I. chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pacient s poraněním distálního předloktí v drtičce plastů ? pracovní úraz, při primárním ošetření
lékařem RZP vysloveno podezření na cévní a neurologickou lézi. Definitivní ošetření s časovou
prodlevou, neboť na pracovišti kam pacienta původně RZP přivezla, byl odmítnut. Po přijetí na
kliniku RTG s nálezem tříštivé zlomeniny dist. třetiny obou konců předloketních kostí, lokálně
výrazná kontuze měkkých tkání, hluboká rána volárně 5 cm, parestezie v distribuci n. medianus,
nehmatné pulsace na a. radialis a a. ulnaris.
Operace pod clonou ATB, otevřená revize, debridement, nález okluze a. radialis i a. ulnaris
na podkladě intimální ruptury, n. medianus makroskopicky intaktní. Ve spolupráci s cévním
30
SBORNÍK ABSTRAKT
chirurgem provedeny bypassy nejprve na a. radialis a následně na a. ulnaris venózním štěpem
z VSM, stabilizace skeletu primárně LCP dlahami, uzávěr rány za pomocí COM.
V dalším průběhu využití NPWT, postupný ústup otoku i parestezií, prokrvení končetiny v normě,
zbylý drobný defekt vyřešen dermoepiderm. štěpem. Po propuštění pacient nepřišel 4 měsíce
na kontrolu, následně na RTG zlomeny dlahy s nezhojenými zlomeninami bez větší dislokace.
Reoperován, provedena reosteosyntéza a spongioplastika, t.č. zlomeniny ve fázi hojení se
zřetelnou konsolidací lomných linií, neurocirkulace periferie končetiny je v normě, stejně jako
hybnost i svalová síla.
Závěrem je nutné poukázat na multidisciplinární přístup, který by v dnešní době měl být
samozřejmostí. I přes finálně dobrý výsledek ale zůstává k zamyšlení primární odmítnutí pacienta
s ohroženou vitalitou končetiny ve specializovaném zdravotnickém zařízení.
Naše skúsenosti a výsledky operačnej liečby fraktúry pylónu tíbie
Réves M., Ridoško J.
Oddelenie úrazovej chirurgie FN Trenčín, Slovensko
V porovnaní s ostatnými typmi fraktúr dolnej končatiny je incidencia fraktúry pylónu tíbie 3–10 %
zo všetkých zlomenín tíbie a asi 1% zo všetkých zlomenín dolnej končatiny. No napriek tomu ide
o veľmi závažné poranenie najmä ak nastane poškodenie artikulačnej plochy a okolitých mäkkých
tkanív.
Principiálne ide zväčša o vysokoenergetické poranenia, kde sa uplatňuje priamy aj nepriamy
mechanizmus, ktorý spôsobí porušenie kontinuity, nielen tkaniva kosti, ale aj okolitých mäkkých
štruktúr (dopravné nehody, pády z výšky, športové úrazy, úrazy vo vyššom veku, atď.).
Na oddelení úrazovej chirurgie FNTN sme retrospektívne spracovali súbor 50 pacientov, ktorí boli
operovaní pre fraktúru pylónu tíbie /jún 2008– jún 2012/. Pri liečbe a diagnostike sme vychádzali
z AO Müller Classification / 43-A extraarticular fractures, 43-B partial articular fractures, 43-C
complete articular fractures/.a Gustilo-Anderson Classification.
Z hľadiska optimalizácie operačnej liečby jednoznačne v súbore pacientov dominovala
miniinvazívna technika (MIPO) s použitím LCP /Synthes/ a anteromediálneho opračného prístupu,
kde sme kombinovali otvorený alebo zatvorený spôsob repozície fragmentov s čo najlepšou
rekonštrukciou artikulačnej plochy talokrurálneho skĺbenia.
V bezprostrednom pooperačnom priebehu sme hodnotili percento výskytu včasných pooperačných
komplikácií -povrchového alebo hlbokého infektu operačnej rany a okolitých mäkkých
tkanív,kompartment syndrómu a infekciu kosti. Následne sme pomocou RTG vyšetrenia hodnotili
dynamiku konsolidácie zlomeniny, exaktnosť jej repozície, stabilitu osteosyntézy a možný výskyt
neskorých pooperačných komplikácií- tibiotalárnej artrózy, pseudoartrózy v mieste zlomeniny.
V závere sme v zhodnotili spokojnosť pacienta s pooperačným stavom a rozsahom pohybov na
základe špecializovaného skórovacieho systému? AOFAS Hindfoot.
Kĺúčové slová: pilón tíbie, otvorená a zatvorená repozícia, LCP,MIPO, AO Muller classification,
A­OFAS
Operačné riešenie zlomenín pätovej kosti na Odd. úrazovej chirurgie FN Trenčín
Ridoško J., Král L., Krempaský M.
Oddelenie úrazovej chirurgie FN Trenčín, Slovensko
Kalkaneus je jedna z najzložitejších kostí v ľudskom tele. Aj keď zlomeniny pätovej kosti nepatria
k veľmi častým poraneniam vyskytujú sa len asi v 2 % všetkých zlomenín. Ich morbidita nie je
31
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
zanedbateľná. Jedná sa síce o poranenie pomerne malej časti ľudského tela, ale svojimi funkčnými
dôsledkami v oblasti nohy je veľmi závažné. Keďže toto poranenie postihuje ľudí prevažne
v produktívnom veku, predstavujú zlomeniny pätovej kosti závažný socio-ekonomicko-medicínsky
problém.
Na Oddelení úrazovej chirurgie FN Trenčín sme za trojročné odbobie /25.2.2008 ? 2l.12.2010/
operačne riešili 64 pacientov so zlomeninou pätovej kosti. Realizovali sme 65 operácií, keďže
u jedného pacienta sme realizovali osteosyntézu zlomeniny oboch pätových kostí.
Na základe retrospektívnej štúdie sme si overovali optimálnu metódu liečby zlomenín pätovej
kosti. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa metodiky operačného zákroku.
skupina – súbor pacientov, u ktorých bola zlomenina a pätovej kosti riešená otvorenou repozíciou
a stabilnou fixáciou / zlomeniny LCP dlahou Syntes.
skupina – súbor pacientov u ktorých bola zlomenina pätovej kosti riešená miniinvazívne,
zatvorenou repozíciou a perkutánnou fixáciou Kirschnerovými drôtmi a skrutkami.
U sledovaného súboru pacientov sme hodnotili a porovnávali:
výskyt včasných pooperačných komplikácií v zmysle povrchového, alebo hlbokého infektu
v operačnej rane, infekcie kosti prípadne výskytu kompartment syndrómuna základe RTG vyšetrenia dynamiku konsolidácie zlomeniny, exaktnosť jej repozície a stabilitu
osteosyntézy vo vzťahu k meraniu Böhlerovho, Gissanovho, talokalkaneálneho, tarsometatarsálneho
a kalkaneárneho inklinačného uhla.
výskyt neskorých komplikácií,ako je poúrazová subtalárna artritída na základe kongruencie
kĺbnej plochy podľa Sandersa a artrosis rating scale podľa Almanachera, výskyt laterálneho
a tibiotalárneho impigement syndrómu, výskyt neurovaskulárnych komplikácií, komplikácií vo
vzťahu k peroneálnym šľachách a možný výskyt pseudoartrózy v mieste zlomeniny
spokojnosť pacienta s pooperačným stavom a hodnotenie rozsahu pohybov nohy na základe
skórovacieho systému špecializovaného na oblasť nohy ? AOFAS / American Orthopaedic Foot and
Ankle Society/ clinical rating system, pre oblasť päty – Ankle hindfoot scale.
V oper. riešení zlomenín pätovej kosti je v súčasnej dobe štandardom metóda ORIF, pri ktorej je ako
prostriedok zlepšenej vizualizácie zadnej kĺbovej plochy používaná otvorená artroskopia. Lepšiu
peroperačnú vizualizáciu je možné dosiahnuť použitím 3D RTG. Pri štandardnom použití LCP dlahy
sa spongioplastika nepoužíva a vek pri spolupracujúcom pacientovi už nie je kontraindikáciou
operačného zákroku. Pri menej dislokovaných typoch zlomenín typu IIA, IIB podľa Sandersa je
trendom artroskopicky asistovaná perkutánna osteosyntéza. Z hľadiska prezentácie a porovnania
výsledkov liečby zlomenín pätovej kosti je vhodné hodnotenie stavu podľa jednotného
skórovacieho systému.
Veľké poúrazové bráničné hernie - kazuistiky
Rindoš R., Kubas V., Uhliarik L., Kubačka I.
Chirurgická klinika Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN, Ružomberok, Slovensko
Veľké i menšie bráničné hernie, vzniknuté pri úrazoch hrudníka ostávajú často nepoznané a správnu
diagnózu stanovíme nezriedka pri náhodných vyšetreniach alebo inom úraze v období niekoľko
mesiacov i rokov po prvej traume.
Autori predstavujú v kazuistikách na predoperačných CT scanoch a potom na záberoch z operácie
dve veľké bráničné hernie, pričom najmä prvá bola naozaj obrovská. Na nej chcú autori ukázať,
že pacient po úraze môže žiť dlhú dobu s takmer kompletnou herniáciou brušných orgánov
do hrudníka. Dislokácia kompletného horného GIT-u, prakticky celého tenkého čreva a časti
pankreasu, viac ako polovice hrubého čreva do hrudníka boli spojené u pacientky klinicky
32
SBORNÍK ABSTRAKT
s postupne sa zhoršujúcou dyspnoe, netoleranciou námahy a tlakovými bolesťami za hrudnou
kosťou, ktoré vyústili do globálneho respiračného zlyhávania. Potrebný dvojdutinový výkon
pacientky ( torakotomia vľavo, laparotomia s repozíciou orgánov do brušnej dutiny ) bol spojený
pooperačne období s potrebou dlhodobej hrudnej aj brušnej drenáže, prechodnými atakami
respiračnej insuficiencie, ťažkou hypoproteinémiou.
Prezentáciou chcú autori upozorniť na polytraumy, kde pri kombinovanom poranení hrudníka
s iným poranením môže byť pre bolestivý stav a riešenie iného poranenia prehliadnuté závažné
poranenie bránice s herniáciou brušných orgánov do hrudníka. RTG hrudníka či CT vyšetrenie môže
takýto stav včas odhaliť, preto odporúčame tieto vyšetrenia zaradiť do štandardov , používaných
pri ošetrení najmä u účastníkov dopravných havárií či ľudí, poranených pri prudkých pádoch
a nárazoch.
Komplikované osteosyntézy acetabula
Ruber V., Mašek M., Mach P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
V roce 2012 bylo v Traumacentru FN Brno řešeno 345 polytraumat. Celkem jsme na Klinice úrazové
chirurgie v témže roce ošetřili 102 zlomenin pánve, z toho 71 operačně. Osteosyntéza čistě
zlomeniny acetabula byla provedena u 11 pacientů. Další stabilizace acetabula byly provedeny
v rámci stabilizace pánevního kruhu.
Přednáška se především zabývá rozborem 3 složitých zlomenin acetabula a jejich řešením. Zejména
pak rozborem možných příčin selhání provedených montáží. Dále jsou uvedeny některé obecné
principy a postupy, které jsou základem ?úspěšné? osteosyntézy acetabula. Jedná se o důsledné
předoperační plánování, volbu operačního postupu, výběr implantátu, ale rovněž správně vedenou
následnou pooperační péči a rehabilitaci pacienta.
Odběr a zpracování sterna
Skokanová M., Karkoška J., Špirka D., Peprla J.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Cíl práce: Odběr kadaverózních muskuloskeletálních tkání, mezi něž se sternum řadí, a jejich
následné zpracování je jednou z mnoha činností, jimiž se zabývá Úsek tkáňových transplantátů
Národního Tkáňového Centra v Brně. Všechny postupy, od odběru až po odeslání finálního
transplantátu k příjemci, jsou řízeny legislativou ČR (zákon 285/2002Sb. ? transplantační zákon
a 296/2008Sb. ? zákon o lidských tkáních a buňkách, vyhláška 422/2008Sb.).
Soubor a metody: Odběry muskuloskeletálních tkání jsou prováděny na spolupracujících
pracovištích ústavů patologie a soudních lékařství pracovníky Národního Tkáňového Centra.
Po primárním posouzení vhodnosti dárce je sternum odebíráno v rámci muskuloskeletálního
odběru pouze, je-li odběr indikován před pitvou dárce. Samotnému odběru předchází specifický
proces posouzení odběrového místa, identifikace a vyšetření těla dárce, fixace těla, desinfekce
a rouškování operačního pole prováděné za aseptických kautel. Po chirurgické přípravě dárce
je sternum odebráno a je proveden otěr tkáně pro mikrobiologickou kontrolu. Tkáň je sterilně
zabalena a označena jedinečným identifikačním číslem včetně popisu. Po návratu odběrového
týmu je sternum uloženo do karantény v hlubokém mražení (-80°C), kde setrvává až do doby
zpracování. Zpracování je podmíněno negativními výsledky příslušné kontroly kvality (virologie,
mikrobiologie a výsledky pitvy, atd.)
Zpracování následně probíhá v čistých prostorech v unikátním technologickém zařízení
v Izolátorovém pracovišti (tř. čistoty A, na pozadí třídy čistoty C). Principem práce v tomto zařízení
33
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
je zpracování biologického materiálu uvnitř technologického zařízení, bez narušení vnitřní čistoty
prostředí.
Zpracování sterna spočívá v odstranění kostních a svalových reziduí žeber a periostu včetně
chrupavčité části procesuss xyphoideus pomocí speciálního instrumentária a frézovacích přístrojů.
Štep je vytvarován do základní struktury, která je tvořena kortikospongiózní strukturou manubria
a těla sterna. Následně je štěp promyt v technologickém proplachu. V průběhu zpracování jsou
získány mikrobiologické stěry/otěry. Štěp je po laváži v ATB odpovídajícím způsobem zabalen.
Výsledky: Po zpracování je štěp uložen při teplotě –80°C ve validovaných a kontinuálně
monitorovaných hlubokomrazících boxech. Na základě negativních výsledků mikrobiologie je
transplantát propuštěn pro použití u příjemce odpovědnou osobou tkáňového zařízení podle
zákona 296/2008 Sb. §6 odst. 3.
Závěr: V rámci činnosti Národního Tkáňového Centra bylo připraveno a použito pro pacienty 5
sternálních transplantátů. První výsledky transplantací byly operatéry hodnoceny jako výborné.
Národní Tkáňové Centrum je jediné z tkáňových zařízení na světě, které připravuje sternální
transplantáty.
Možnosti využití neurorehebilitačních technik při terapii spinálních pacientů
Slámová L., Jakšová H.
Fakultní nemocnice Brno
Terapie pacientů po spinálním tarumatu je založena na rozsáhlé a specifické péči širokého
multidiscipli­nárního týmu. Její nedílnou součástí je léčebná rehabilitace, která svými prostředky
pracuje na facilitaci volní motoriky a na následném maximálním využití tohoto potenciálu ve
smyslu soběstačnosti v lokomočních a sebeobslužných úkonech. Rehabilitační postupy, které tvoří
základ terapie spinálních pacientů, vychází ze základních neurofyziologických principů a geneticky
preformovaných základů pohybu. Při aplikaci takovýchto technik lze CNS opakovaně nabízet
informace o optimálním nastavení kloubních segmentů v návaznosti na činnost svalového aparátu
a vést tak pacienta k jeho maximálnímu lokomočnímu stádiu. Cílem příspěvku bude nastínit obsah
některých těchto technik využívaných na našem pracovišti.
Kdo si hraje, nezlobí...
Slavíková I.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Kazuistika, dva muži v ebrietě, výbuch granátu, těžké polytrauma.
Polytrauma - vybrané kazuistiky přijatých pacientů
Stoklasová I., Hocková J.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN Motol
Cíl: Seznámení se zajímavými kazuistikami našich pacientů, se zaměřením na příčinu
polytraumatu.
Úvod: Poranění pacientů je často souhrnem různých příčin, jejichž důsledky jsou devastující.
Zabýváme se vybranými případy.
Souhrn: Kazuistiky čtyřech pacientů a průběh jejich příjmu a léčby.
Závěr: Přijímání pacientů s těžkým poraněním se řídí standartní postupem. Jejich příčiny bývají
ale velmi různorodé.
34
SBORNÍK ABSTRAKT
Smrteľné následky peroperačného poškodenia ciev krku
Šidlo J.1, Kuruc R.2, Ďurdík Š.3, Galbavý Š.1
Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko1
Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovensko2
Klinika onkologickej chirurgie, Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Bratislava, Slovensko3
Úvod: Cieľom práce je demonštrácia prípadu iatrogénneho poškodenia 45-ročného muža počas
operácie v oblasti krku so smrteľnými následkami.
Kazuistika: Pacient 6 mesiacov pred operáciou prekonal chrípkové ochorenie, po ktorom sa
mu manifestovala v oblasti krku vľavo hmatateľná rezistencia. Opakovanými laboratórnymi
vyšetreniami sa nepodarilo stanoviť presnú diagnózu. Pre cytologické vyšetrenie bol odobraný
nereprezentatívny materiál. Bola indikovaná operácia pre odstránenie suspektného nádoru glomus
caroticum s bioptickým vyšetrením.
Výsledky: Počas operácie došlo k poškodeniu a. carotis interna a v. jugularis interna vľavo. Následne
došlo k trombóze ľavej a. carotis communis a ľavej a. cerebri media. Príčinou smrti bola ischemická
encefalomalácia ľavej pologule mozgu. Histopatologickým vyšetrením bola stanovená diagnóza
extraadrenálneho paragangliómu glomus caroticum vľavo.
Záver: Operáciu vykonávali otorinolaryngológovia. Pravdepodobnosť iatrogénneho poškodenia
počas operácie a smrteľných následkov mohla byť výrazne znížená účasťou cievnych chirurgov.
Konická instabilita pánevního kruhu a komplikace osteosyntézy
Šrám J., Taller S., Lukáš R.
Krajská nemocnice Liberec a.s., Traumatologicko-ortopedické centrum
Horizontální a vertikální nestabilita pánevního kruhu jsou zavedené pojmy, které určují operační
postup a pooperační zátěž. V poslední době se setkáváme s konickou instabilitou, kde nejsou
dány jasně parametry osteosyntézy, hlavně zadního segmentu pánevního. Na příkladu 3 pacientů
popisujeme příčiny selhání osteosyntézy při výrazné zátěži sakra. Autoři doporučují zásady
osteosyntezy i pooperační rehabilitační zátěže.
Sexuologicko-andrologické aspekty traumatických míšních lézí a jejich forenzní
posuzování
Šrámková T.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC Fakultní nemocnice Brno
Erektilní dysfunkce (ED) i anejakulace jsou běžnými důsledky transverzální míšní léze (TLM).
Etiologie je neurogenní a závisí na výšce a rozsahu míšního postižení. Cílem léčby erektilní
dysfunkce a infertility je umožnit žít paraplegickým párům sexuální život a mít biologicky vlastní
děti jako jejich nepostižení vrstevníci. ED bývá následkem kompletní léze horního motoneuronu
při poranění míchy nad segmentem T 12. Hlavní úlohu v erektilní funkci u mužů s TLM hraje sakrální
centrum S2 ? S4 segmenty míchy. Až 75% mužů s TLM ztrátou erekce. Vzhledem k denervaci penisu
při transverzální míšní lézi dochází k deoxygenaci topořivých těles s důsledkem zvýšení růstového
faktoru beta-1 (TGF-beta 1) spolu s nálezem apoptózy v buňkách endotelu, hladké svalovině
a fibroblastech. Signifikantně se zvyšuje množství kavernózního kolagenu, a to je hlavní příčina
vzniku fibrózy topořivých těles s poruchou venookluzivního mechanizmu erekce. Proto je u mužů
po přerušení míchy indikována časná farmakoterapeutická intervence s cílem navození oxygenace
penisu a předejít tak vzniku ireverzibilních změn. Hovoříme o tzv. ?rehabilitaci penisu. V terapii
ED používáme I-PDE5 (inhibitory PDE5) s efektem léčby 65 ? 78%. U non-respondérů perorální
léčby je indikována intrakavernózní léčba PGE1 (prostaglandin E1) s léčebným efektem 80 ? 94%.
35
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Až u 97–99% mužů s postraumatickou transverzální míšní lézí bývá ejakulační děj porušený. Větší
šanci na zachování ejakulace mají muž nad T6 segmenty míchy, nejmenší při lumbosakrálním
postižení. Aby se ochrnutí muži mohli stát biologickými otci, je indikované ejakulát vybavit
medicínsky pomocí arteficiální ejakulace (vibrostimulace, elektroejakulace) nebo spermie získat
operační cestou. Při použití metod arteficiální ejakulace je třeba mít po ruce prostředky k řešení
autonomní dysreflexie (muži nad T 6). Pro těžkou patospermii (astenozoospermie, snížená
pohyblivost spermií) je nezbytné k oplození oocytů ženy použít metodu asistované reprodukce,
intracytoplaz­matickou injekci spermie do vajíčka (ICSI). Muž, který utrpěl úraz s důsledkem TLM,
má právo být odškodněný v souladu s vyhláškou č. 440/2001 Sb. položka 0970 a 0961 (do 45 let),
pokud mu nebyla diagnostikována ED nebo neplodnost před úrazem, nebo netrpí-li genetickým
onemocněním, které by plodnost vylučovalo, a v příčinné souvislosti s úrazem nedosahuje erekce
a/nebo ejakulace. Zahrnutí položek 0961 a 0970 do položky paraplegie (0752) nebo tetraplegie
(0753) znamená nesprávný, účelový výklad vyhlášky poškozující těžce zdravotně postižené.
Těžké polytrauma s fatálním průběhem … aneb příběh dvou služeb na
traumacentru
Štourač P., Klučka J.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Úvod: Polytrauma je v současné době jedním z hlavních příčin úmrtí obyvatel v produktivním
věku. Vyhláškou ministerstva zdravotnictví ČR, která definuje povinné minimální diagnostické
a terapeutické možnosti, byla péče o polytraumati­zované pacienty soustředěna do zařízení
koncentrujících pacienty, kteří vyžadující tento typ péče, traumacenter. Předložené kazuistiky
ukazují průběh péče o dva těžce polytraumatizované pacienty ve dvou následujících pohotovostních
službách traumacentra Fakultní nemocnice Brno se zaměřením na průběh anesteziologické péče.
Kazuistika 1: 70-letý pacient havaroval v osobním voze, při kterém probořil stěnu garáže. Byl
vyprošťován HZS, od počátku v bezvědomí, intubován, krční límec, přítomna oběhová nestabilita,
přes masivní volumoterapii a vazopresorickou (NRA) podporu progredovala hypotenze, poté
transportován na OUP FN Brno. Na OUP vyšetřen v režimu polytraumatu, pokračováno v podpoře
oběhu a masivní objemové náhradě. Traumatologem byla indikována operační revize dutiny břišní
pro rozsáhlé hemoperitoneum. Po příjezdu na operační sál následovala asystolie s okamžitou
KPR. Pokračováno v masivní objemové náhradě včetně hemoterapie. Provedena drenáž hrudníku
vpravo. Po 30 min KPR bez obnovy hemodynamicky významného oběhu konstatován exitus
letalis.
Kazuistika 2: 58 letý pacient zavalen stromem při jeho kácení, od počátku byl v bezvědomí. Z pod
stromu byl vyprošťován, po vyproštění asystolie s následnou KPR trvající 20 min., po zajištění
dýchacích cest, drenáži hrudníku za podpory oběhu katecholaminy byl proveden letecký transport
na OUP FN Brno. Při příjezdu na OUP nehmatné pulzace, masivní podpora oběhu katecholaminy,
UPV, TT 33.1°C. Zobrazovací vyšetření identifikovala laceraci dolního pólu ledviny l.dx. s etravazací
kontrastní látky v hilu ledviny vlevo, dále hematom pravého laloku jater a retroperitoneální hematom.
Vše bez indikace k akutní operační revizi. Laboratorně byl identifikován Hg 88, trombo 69, INR 2.38,
Fib 1.06, pH 6,96, BE –17,7. Následovala agresivní terapie poruchy vnitřního prostředí na lůžkovém
oddělení KARIM. Pro pokračující krevní ztráty do hrudního drénu byla následně indikována revize
hrudní dutiny na operačním sále. Po příjezdu na operační sál progredovala oběhová nestabilita
a pokračovali jsme s volumoterapií a masivní hemoterapií. Přes aktivní opatření se rozvrat vnitřního
prostředí prohloubil. V průběhu revize dutiny hrudní byla provedena sutura perikardu, lacerované
plíce vlevo a byl drénován pneumothorax vpravo. Při následné revizi dutiny břišní se evakuovalo
2000ml krve a koagul. Pooperačně při transportu na kontrolní CT při oběhové nestabilitě zástava
oběhu s okamžitou KPR, která byla neúspěšná. Byl konstatován exitus letalis.
36
SBORNÍK ABSTRAKT
Závěr: Předložené dva kazuistické příklady si dokumentují, že i přes veškeré diagnostické
a terapeutické možnosti, které jsou k dispozici v traumacentru, je iniciální tíže traumatu zásadním
prognostickým faktorem bez ohledu na průběh další péče.
Výskyt MRSA a ESBL bakterií na spinální jednotce FN Brno
Vašíčková L.1, Hanslianová M.2
Klinika úrazové chirurgie LF MU, Spinální jednotka a Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Brno1
Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno2
Cílem sdělení je upozornit na výskyt meticilin resistentní Stafylococcus aureus (MRSA) a ESBL
bakterií na spinální jednotce (SJ) FN Brno v letech 2010 ? 2012, na komplikace, které působí, včetně
zvýšení ekonomických nákladů na léčbu, na nutnost opatření barierového či alespoň částečně
barierového přístupu při ošetřování pacientů s těmito infekty.
Metoda. Zjišťovaly jsme výskyt MRSA a ESBL bakterií na SJ od jejího založení v roce 2010 do
31.12.2012, materiál, ze kterého byly vykultivovány a jednotlivé typy bakterií ESBL. Současně jsme
propočítali cenové rozdíly v léčbě MRSA oxacilinem ( 2 g á 6 hod. i.v.) a vankomycinem(1g á 12 hod.
i.v.) oproti linezolidu (600mg á 12 hod. i.v.) a u ESBL bakterií srovnání augmentinu1,2g á 8hod. i.v.)
oproti meropenemu (1g á 6 hod. i.v.).
Výsledky. V roce 2010 bylo detekováno ze 64 u 3 pacientů = 4,7% 10 záchytů MRSA a u 3 pacientů=
4,7% bylo detekováno 8 záchytů ESBL. V roce 2011 byla ze 105 pacientů MRSA detekována ve 2
záchytech u 1 pacienta = 0,9%, ESBL v celkem 203 záchytech u 38 pacientů = 36,2%. V roce 2012,
kdy bylo hospitalizováno 155 pacientů, byla MRSA detekována u 7 pacientů = 4,5% ve 25 záchytech
a ESBL u 51 pacientů = 32,9% ve 237 záchytech. Z ESBL bakterií byla nejčastěji Klebsiella pneumoniae
ESBL - v roce 2010 u 4,7% pacientů, 2011 u 28,6% pacientů a v roce 2012 u 28,4% pacientů. Druhou
nejčastější ESBL bakterií byla Escherichia coli ESBL, která se v roce 2010 nevyskytla vůbec, v roce
2011 v 7,6% a v roce 2012 v 7,7%. Nejčastější lokalitou výskytu byla moč a potom stěr z rány.
Diskuse. Při klinickém výskytu MRSA je pacient izolován, existují guidelines barierového přístupu
a počet výskytu se v našem sledovaném období nezvýšil. Pacienti s ESBL bakteriemi nejsou
izolováni, není u nich barierový přístup. V našem vzorku pacientů je jejich výskyt vysoký. Jedná se
o nemocniční kmeny a je nutné přijmout exaktnější ošetřovatelské přístupy ve snaze limitovat další
zvyšování výskytu a produkci více resistentních ESBL bakterií.
Závěr. Guidelines pro ošetřování MRSA pozitivních pacientů jsou obecně známy a používány. Pro
ESBL positivní pacienty zatím neexistují, ale odd.klinické mikrobiologie FN Brno tyto guidelines
připravuje a budou použity i na spinální jednotce.
Řešení defektů měkkých tkání po operacích hlezna a patní kosti
Veselý R., Procházka V., Prokeš J.
Klinika traumatologie LF MU a Úrazová nemocnice Brno
Zlomeniny hlezna a patní kosti jsou velmi častá poranění, která jsou více či méně úspěšně ošetřována
na chirurgických pracovištích všech stupňů. Problémem však může být řešení pooperačních
komplikací. Práce se zabývá řešením pooperačních komplikací měkkých tkání.
Krytí defektů měkkých tkání dolní třetiny bérce, oblasti hlezenného kloubu a oblasti paty je
doména volných laloků. Distálně stopkovaný suralis lalok na nervově-cévní stopce arteria suralis
superficialis a nervus suralis byl poprvé popsán Masqueletem.
Léčili jsme touto metodou 46 pacientů s defekty měkkých tkání jak poúrazovými, tak i v rámci
pooperačních komplikací. Všechny laloky zůstaly vitální. Ve čtyřech případech jsme pooperačně
řešili marginální nekrózu. Velké laloky vykazovaly venózní kongesci.
37
V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Prezentujeme klinické zkušenosti použitím modifikované původní operační techniky. Výhody
tohoto laloku spatřujeme ve spolehlivém cévním zásobení, jednoduchosti a rychlosti chirurgické
procedury a také v možnosti zachování intaktních velkých cév.
Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého
Vojtíšek T., Hirt M., Schneller K.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
V rámci přijímání balíčku reformních zákonů ve zdravotnictví došlo mj. ke změnám v administrativní
podobě Listu o prohlídce zemřelého (dříve List o prohlídce mrtvého).
Vyhláška č. 297/2012 Sb. o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování
a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého
dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého) nabyla
účinnosti 1. ledna 2013. Od tohoto data jsou v medicínské praxi používány nové, a to podstatně
složitější formuláře příslušného tiskopisu.
Autoři prezentují půlroční zkušenosti s novým administrativním postupem, a to v rámci vztahu
poskytovatele zdravotních služeb provádějící prohlídku těla zemřelého a poskytovatele
provádějícího příslušnou pitvu.
Tracheobronchiální trauma
Voldřich M., Novotný P., Tyll T.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Autoři presentují kazuistiku polytraumatizo­vaného pacieta s těžkým tracheobronchiálním
poraněním. Úskalí primárního ošetření, záludnosti prioperační péče.
Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti
Zeman M., Šindler M., Vojtíšek T.
Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
V letech 2008 – 2011 probíhal na Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně, I. IKAK a oddělení
lékařské genetiky FN Brno grantový výzkum (IGA MZ ČR 1044–3) týkající se problematiky náhlé
srdeční smrti u osob mladších 40– ti let. V uvedeném období byly podrobeny zkoumání případy
náhlých úmrtí celkem 27 osob. Součástí výzkumu byla i genetická analýza materiálu odebraného
při pitvě zemřelého a materiálu odebraného žijícím příbuzným, kteří projevili zájem. Původně
analyzovaných genů bylo sedm (KCNQ1, KCNH2, KCNE1, SCN5A, KCNE2, ANK2 and TNNT2).
V současné době se nabízí možnosti analýzy dalších ?nových? 46– ti genů v multiplexu pro
kardiomyopatie. Cílem prezentace je obeznámení s touto alternativou diagnostiky náhlé srdeční
smrti.
38
Download

program - V. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního