Download

Maturitní otázka č. 23. 23/ Účetní závěrka. Charakteristika a obsah