Europass - životopis
Osobní údaje
Příjmení, Jméno
Křížková Martina
Adresa
V Holešovičkách 1156/29, 182 00, Praha, Česká republika
Telefon
+420 284 688 461
Fax
+420 284 688 460
E-mail
Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví
Mobilní telefon:
+420 603 448 998
[email protected]
Česká republika
2.8.1970
žena
Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
2002-doposud
Výkonná ředitelka
vedení společnosti, analýzy územního a regionálního rozvoje, podpora při negociacích v oblasti fondů
EU, metodické příručky, poradenství v oblasti fondů EU a národních dotací, řízení projektů
Euro Managers, s.r.o., V Holešovičkách 1156/29, 182 00, Praha, Česká republika
poradenství
2001-2002
Projektový manažer
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Koordinace programů předvstupní pomoci EU, monitoring implementace programů EU
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc, Letenská 15, 118 10 Praha 1
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Strana 1/2- Životopis
Příjmení Jméno
státní správa
1997-2001
Marketingová ředitelka
Řízení marketingových aktivit firmy, marketingová podpora při zavádění nových služeb a produktu,
brand management, podpora při realizaci studií a výzkumu
PricewaterhouseCoopers, Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
poradenství
1995-1997
Senior manažer
PR programu předvstupní pomoci Phare, zavádění Phare v regionu CEEC
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská unie, 2002-2010 24082010
Název/jméno a adresa zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
The Rowland Company
poradenství
Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace
2000-2001
MBA
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Všeobecný management a Marketing
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz
Rochester Institute of Technology (USBSP)
Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
Období
Dosažená kvalifikace
ISCED 6
1988-1995
Mgr.
Hlavní předměty / profesní dovednosti
Historie a Politologie
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz
Univerzita Karlova
Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci
ISCED 6
Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk(y)
Český
Jiný jazyk(y)
Sebehodnocení
Porozumění
Mluvení
Čtení
Ústní interakce
Psaní
Evropská úroveň (*)
Poslech
Samostatný ústní
projev
Anglický
C1
C1
C1
C1
C1
Německý
Francouzský
B1
B1
B1
B1
B1
A2
A2
A2
A1
A2
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Organizační schopnosti a
dovednosti
Technické znalosti a dovednosti
Počítačové znalosti a dovednosti
Řidičský průkaz
Strana 2/2- Životopis
Příjmení Jméno
Řízení projektů a projektových týmů, koordinace činností v rámci projektového týmu
strategické analýzy územního rozvoje, finanční a ekonomické analýzy
MS office, MS project
Ano, kategorie B
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropská unie, 2002-2010 24082010
Download

Europass - životopis - Euromanagers s.r.o.