Chráněné bydlení
Penzion chráněného bydlení Bludov
Nabízíme ubytování v našich penzionech a
poskytnutí dalších služeb chráněného bydlení
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
svého tělesného postižení nebo chronického
onemocnění. Tuto pomoc poskytujeme ve třech
penzionech organizace – v Šumperku, Bludově a
Nových Losinách.
Chráněné bydlení Bludov je vzdáleno asi 5 km od
Šumperka, ve středu obce. Budova je v nájmu od
obce Bludov. V této budově se nachází Zdravotní
středisko (obvodní lékař, zubař, gynekolog atd.),
což je pro naše klienty velkou výhodou.
Dostupnost dalších služeb je v této obci také na
dobré úrovni.
Tel.: 583 238 312
Poslání služby
Posláním chráněného bydlení Sociálních služeb
Šumperk, příspěvkové organizace, je poskytovat
individuální pomoc a podporu lidem s chronickým
onemocněním nebo tělesným postižením, kteří již
nemohou žít ve svém přirozeném rodinném
prostředí. V penzionech chráněného bydlení jim
vytváříme domácí prostředí a usilujeme o zlepšení
stávajících schopností a jejich dovedností v péči o
sebe sama tak, aby mohli žít plnohodnotným
životem.
Penzion chráněného bydlení Šumperk
Výhodou tohoto penzionu chráněného bydlení v
Šumperku je dobrá dostupnost všech veřejných
služeb, které by klienti mohli využívat. Do centra
města je to přibližně 15 minut chůze, vedle penzionu
chráněného bydlení je klientům k dispozici také
autobusová zastávka městské dopravy. V blízkosti
penzionu se nachází zařízení Nemocnice Šumperk,
a. s. Klienti v tomto místě mohou využívat další
nabídky širokého kulturního a společenského vyžití.
Tel.: 583 313 530
Penzion chráněného bydlení Nové Losiny
Cíle služby
Naším prioritním cílem je poskytování kvalitní a
odborné péče. Organizace má stanovené úkoly pro
zvýšení odbornosti, rozvíjení dovedností pracovníků
a zvýšení kvality práce. Dalším cílem organizace je
informování veřejnosti o poskytované službě a
formách individuální pomoci.
Tento penzion chráněného bydlení se nachází v
klidné horské krajinné oblasti Jeseníků asi 30 km od
Šumperka. Tento penzion poskytuje klientům klidné
prostředí okolní přírody. Pro svoji izolovanost od
nejbližší obce jsou zde větší komplikace s
dostupností služeb jiných poskytovatelů.
Tel.: 583 230 294
Principy a zásady poskytovaných služeb
Poskytujeme sociální službu v souladu se zásadami:
- individuálního přístupu ke klientovi
- aktivizačního přístupu ke klientovi
- bezpečného poskytování služby
- respektování soukromí klienta
- rovnoprávnosti
Služby jsou určeny pro:
- osoby s tělesným postižením nebo chronickým
onemocněním od 50 let věku
Doba poskytování služby
- v pracovních dnech od 6:00 do 18:00 hod.
- o víkendech od 7:00 do 18:00 hod.
Kde nás najdete?
Adresa organizace
Sociální služby Šumperk
příspěvková organizace
Sociální služby Šumperk, p.o.
Vančurova 37
787 01 Šumperk
tel.: 583 213 734
e-mail: [email protected]
cCChráněné bydlení
Kontaktní osoba:
Bc. PAVLÍNA GEDUŠOVÁ, DiS
sociální pracovnice
tel.: 583 313 530
e-mail: [email protected]
CHRÁNĚNÉ
BYDLENÍ
Poskytované sociální služby
Organizace poskytuje sociální služby dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách:
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společen. prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí
Šumperk
Tato organizace je členem
České
asociace
pečovatelské
služby
Asociace
poskytovatelů
sociálních
služeb ČR
www.socsluzby.cz
Download

Chráněné bydlení - Sociální Služby Šumperk