®
Realize Your Product Promise
Praktické ukázky a zkušenosti s ANSYS 15
Seminář ANSYS 15.0 Update
ANSYS
Realize Your Product Promise
Vážená paní/Vážený pane,
společnost SVS FEM (ANSYS Channel Partner pro Českou republiku a Slovensko) každoročně pořádá setkání
při příležitosti vydání nové verze programového balíku ANSYS. Nejinak tomu bude i letos kdy krom
všeobecného přehledu novinek představí odborníci SVS FEM vlastní zkušenosti a především tipy a triky pro
efektivní práci v prostředí ANSYS.
Dovolte abychom Vás proto touto cestou pozvali na setkání „Praktické ukázky a zkušenosti s ANSYS 15“,
které připravujeme na 10. března 2014 v Hotelu Avanti v Brně. Na tomto interaktivním setkáním Vás již
tradičně seznámíme s jednotlivými příklady použití nových technologií ve verzi ANSYS15. Rovněž se zaměříme
na vhodné triky při zvládání komplexních úloh.
Registrační formulář na toto setkání naleznete zde: https://www.svsfem.cz/registrace
Setkání se soustředí především na technickou a odbornou kvalitu. Účast je bezplatná!
Před konáním našeho semináře si Vás také dovolujeme upozornit na sérii webinářů „ANSYS 15“, které jsou
volně a rovněž bezplatně dostupné pro všechny zájemce na portálu ANSYS. Tento přehled novinek je
vhodným odrazovým můstkem před praktickou demonstrací, kterou Vám představíme na našem semináři.
Standardní prezentace novinek, které ANSYS uvolnil jsou dostupné ke stažení již nyní a jejich seznam je
uveden níže.
Setkání je ZDARMA!
Máte-li Vy nebo Vaši kolegové zájem se našeho
setkání zůčastnit, rezervujte si prosím místa na
některém z níže uvedených kontaktů:
Tel.: 607 278 493
Mail: [email protected]
Registrační formulář: http://www.svsfem.cz/registrace
Termín konání: 10. března 2014
Místo konání: Hotel Avanti, Střední 61, 602 00 Brno
Předpokládaný čas konání: 9:00 – 16:00
Tato korespondence je zasílána pouze vybraným subjektům. Příjemci nevznikají příjetím této zprávy žádné náklady.E-mail posíláme v dobré víře, že může být užitečným zdrojem informace
pro Vaše aktivity. Omlouváme se za nevyžádanou poštu. Pokud si nepřejete dostávat podobné informace, odpovězte prosím na tento email a do předmětu zprávy napište “NEZASÍLAT”.
ANSYS
Realize Your Product Promise
Seznam volně dostupných novinek pro ANSYS v15
ANSYS15 FEA - mechanika pevných těles, modelování sestav, efektivní síťování, analýza kompozitů, pokročilé
modelování materálů, efektivita řešiče v lineárních úlohách dynamiky, pokročilé metody nelineární mechaniky pro
adaptivní přesíťování a kontaktní analýzu, zrychlení technologie HPC, virtuální computing a RSM, automaticke Remesh
(Rezoning) v 3D, využití výce jader CPU při generovaní sítě, sloučení vice FEM modelu do jedne sestavy, náhrada
skutečných závitů u šroubů pomocí kontaktních elementu, submodeling v oblasti kompozitů, metoda modální
superpozice pro cyklicky symetrické úlohy, nová implementace metody délky oblouku (Arc Length method), nové
algoritmy a funkce v oblasti akustických analýz
ANSYS15 CFD - generace site s pomocí ANSYS Meshing pro potřeby CFD nabízí vyšší možnosti vytváření mřížky pomocí
Sweep a Multizone algoritmů, s využitím ICEM CFD, ve Fluent Meshing je k dispozici rychlejší grafika, rozšíření
zkratkových kláves, možnosti Wrappingu, Size function, generace site na více jádrech. Zrychlení výpočtů u Fluentu pro
vícefázové proudění (VOF, Euler), zvýšení maximálního počtu složek chemických reakcí (500) a samotné simulace
spalování s pomocí samostatného výpočtu flameletu; možnost definování vícevrstvého shellu a anizotropní vodivosti pro
přestup tepla, S2S model radiace s podporou nekonformního rozhraní v síti, model „Eulerian wall film“ je nyní
kompatibilní s periodickou okrajovou podmínkou, pohybující se stěnou a MRF; v TBR podpora aero-elastického tlumení a
přenos silové odezvy do ANSYS Mechanical, rozšíření vázané (2-way) interakce mezi Fluentem a Mechanical včetně
přenosu tepla; zahrnutí energie v Adjoint výpočtů včetně podpory vícenásobné a topologické optimalizace; nové
možnosti pro deformující se mřížku (CFX, Fluent); rozšíření SRS modelů turbulence a stěnových funkcí, speciální okrajová
podmínka pro lopatkové stroje u CFX, podpora výpočtu na GPU u Fluentu
ANSYS15 LF EMAG - využití produktů ANSYS Maxwell a ANSYS Simplorer pro elektromechanické simulace, redukce
přechodových dějů, snížení výpočetní náročnosti 2D simulací, výrazné urychlení postprocessingu 3D úloh, vylepšení
vektorového hysterezního modelu, nová nelineární impedanční okrajová podmínka pro tenkostěnné ocelové konstrukce,
možnosti simulace vibrací a hluku u elektrických strojů, simulace plasmy, customizace prostředí pro elektrické stroje,
vylepšení pro simulaci bezdrátového přenosu elektrické energie, zpřehlednění programu SIMPLORER, nový výkonový
MOSFET modul a knihovny prvků pro simulace systémů hybridních vozidel
ANSYS15 HF EMAG - pokročilé metody řešení v HFSS zejména s ohledem na zvýšení rychlosti a zlepšení
škálovatelnosti jak u přímého maticového řešiče, tak u hybridních FEM/MoM, dva druhy interfejsů: 3D interfejs pro
prostorové modely a rozhraní pro E-CAD modely, nové robustní a rychlé technologie tvorby sítí optimalizované pro
křemíkové substráty, čipy, integrované obvody a desky plošných spojů, vylepšené materiálové modely pro složité
kompozitní elektronické sestavy, zakřivené prvky v HFSS-IE na zvýšení přesnosti a urychlení simulací anténních a
radarových systémů, nové typy portů, výrazné urychlení transientních simulací využitím grafických procesorů (GPU),
paralelizace hybridních simulací (FEBI) a simulací s velkým počtem portů
ANSYS15 Icepack - simulace přestupu tepla s prouděním pro elektronické aplikace, implementace nového robustního
algoritmu pro řešení ustálených stavů, nově zahrnutý turbulentní model k-ω SST, možnost simulace směsí, vlhkosti a
znečištění v elektronických aplikacích, vylepšení vstupních parametrů pro solární zdroje, implementace časové závislosti
elektrických proudů při výpočtu Jouleových ztrát, zpřístupnění parametrů programu Icepak do prostředí Workbench,
paralelní simulace (HPC pack), využití grafických procesorů (GPU) při simulaci radiace, vylepšení zobrazení výsledků na
objektech modelu, detailnější energetická bilance a vylepšení nástrojů pro vyhodnocení transientních simulací
Tato korespondence je zasílána pouze vybraným subjektům. Příjemci nevznikají příjetím této zprávy žádné náklady.E-mail posíláme v dobré víře, že může být užitečným zdrojem informace
pro Vaše aktivity. Omlouváme se za nevyžádanou poštu. Pokud si nepřejete dostávat podobné informace, odpovězte prosím na tento email a do předmětu zprávy napište “NEZASÍLAT”.
SVS FEM s.r.o.
www.svsfem.cz
[email protected]
+420 543 254 554
SVS FEM s.r.o. je česká firma, která se od roku 1991 specializuje na výpočty metodou konečných prvků (FEM). V současné
době má tým s více než desítkou analytiků - specialistů na problematiku FEM. Za dobu své existence řešila více než 400
různých FEM projektů jak pro tuzemské tak i zahraniční zákazníky. V současné době patří mezi špičková pracoviště v
tuzemsku i v zahraničí v oblasti simulací velmi rychlých dynamických jevů a spolupracuje na několika mezinárodních
projektech v oblasti vojenství. Od roku 1992 firma působí jako ANSYS Channel Partner pro Českou Republiku a Slovensko.
V této oblasti celou dobu velmi úzce spolupracuje s partnerskou firmou CAD FEM GmbH. Od roku 2004 je držitelem
certifikátu ISO 9001:2009, což zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality prováděných služeb.
ANSYS and any and all ANSYS, Inc. brand, product, service and feature names, logos and slogans are registered trademarks
or trademarks of ANSYS, Inc. or its subsidiaries in the United States or other countries. All other brand, product, service and
feature names or trademarks are the property of their respective owners.
© 2013 ANSYS, Inc. All Rights Reserved.
Download

Praktické ukázky a zkušenosti s ANSYS 15