Ocenění žáci na MÚ za rok 2013
Tereza Bosáková - žákyně devátého ročníku s příkladným chováním a výborným
prospěchem po celou dobu školní docházky. Toto ocenění si především zaslouží za
vynikající práci ve školním Žákovském parlamentu, ve kterém aktivně pracuje již od
šesté třídy. Pro své vrstevníky i mladší spolužáky pomáhá vymýšlet a organizovat
soutěže a mimoškolní akce. Tereza patří k těm, které rády pomáhají druhým a pro stmelení
kolektivu udělají maximum, bez ohledu na vlastní prospěch a své další aktivity, ve kterých je
úspěšná jako je např. divadlo, tanec a modeling.
Sára Ohnheiserová – je žákyní sedmého ročníku s vynikajícími studijními výsledky. Je
zástupce školního žákovského parlamentu, kde se podílí mimo jiné především na propagaci
akcí. Ocenění získává za výbornou reprezentaci školy ve volejbalu, florbalu a lehké atletice.
Jako zástupkyně družstva, které vyhrálo okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice, jako
zástupkyně školního družstva, které vyhrálo okresní kolo v atletickém víceboji –
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – a postoupilo do krajského kola. Sára
vyhrála v tomto závodě celkově soutěž jednotlivkyň.
Lukáš Zeman – žák devátého ročníku , který sklízí úspěchy především ve sportovních
soutěžích. Ocenění získává jako kapitán a zástupce velmi úspěšného družstva florbalistů
naší ZŠ, které se v letošním školním roce umístilo na vynikajícím 2. místě v okrese
v kategorii H4 Orion florbal Cupu, z celkového počtu 33 zúčastněných družstev.
Markéta Orlíková - je žákyně devátého ročníku se vzorným chováním a vynikajícím
prospěchem. Je aktivně se také zapojuje do mimoškolních akcí pořádaných žákovským
parlamentem, při kterých pravidelně pomáhá. Toto ocenění dnes ale přebírá jako vyhlášená
nejlepší hráčka a zároveň kapitánka úspěšného družstva florbalistek naší ZŠ, které se
v letošním školním roce umístilo na vynikajícím 2. místě v okrese v kategorii D4 Orion
florbal Cupu.
Marek Měsíc - žák osmého ročníku se vzorným chováním. Pomáhá při mimoškolních
aktivitách , je oporou v třídním kolektivu. Je hráčem již zmíněného stříbrného družstva
florbalistů naší ZŠ v okrese v kategorii H4 Orion florbal Cupu. Již třetím rokem se účastní
dopravní soutěže. Ocenění Marek přebírá jako kapitán obou družstev mladších i starších
žáků, kteří v obou kategoriích okresního kola Dopravní soutěže získali druhé místo.
Nikola Krejsová – žákyně osmého ročníku, která vyniká ve všech sportech . Nejvíce
úspěchů má v basketbale, florbale. Toto ocenění přebírá jako brankářka všech florbalových
družstev naší školy a úspěšného družstva florbalistek , které se jak už bylo zmíněno
v letošním školním roce umístilo na vynikajícím 2. místě v okrese v kategorii D4 Orion
florbal Cupu. Zde také získala titul Nejlepší brankář okresu Nový Jičín hned ve třech
kategoriích – D3, D4 a dokonce i v kategorii chlapců H4, byť jenom zaskakovala za
nemocného spolužáka.
Petr Lapčík –je žákem sedmého ročníku. Své ocenění získává za vzornou reprezentaci školy
v košíkové florbalu a atletice. Je členem družstva mladších žáků, kteří vyhráli okresní
kolo Poháru rozhlasu v atletice a jako člen družstva, které vyhrálo okresní kolo
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a postoupilo do krajského kola. Petr obsadil
ve své kategorii jednotlivců 2. místo.
Anetě Ondrušíková pochvala za příkladné chování, výborné studijní výsledky a vzornou
přípravu na vyučování po celou dobu školní docházky. Aneta pomáhá při akcích školy. Svým
milým a laskavým vystupováním ovlivňuje přátelskou a pohodovou atmosféru v kolektivu
třídy.
Ocenění získává také za výbornou reprezentaci školy po dobu své docházky na druhém
stupni ve vědomostních soutěžích v oblasti českého jazyka, zeměpisu a dějepisu na úrovni
okresních kol.
Alena Malá – je vynikajících žákyní čtvrtého ročníku . Letos, tak jako minulý rok získala
první místo v oblastním i okresním kole recitační soutěže a postoupila dále do krajského
kola v Ostravě. Tady se ve velké konkurenci umístila na pěkném třetím místě.
Danielka Ferencová je výbornou žákyní druhého ročníku . Přes školní, oblastní kolo
recitační soutěže se dostala do kola okresního, kde získala ve své kategorii (1.-3. tříd)první
místo a zajistila si postup do krajského kola.
Sára Strempková - je výbornou žákyní třetího ročníku . Přes školní, oblastní kolo recitační
soutěže se dostala do kola okresního, kde získala druhé místo hned za Danielkou
Ferencouvou a zajistila si také postup do krajského kola. V tomto kole , této kategorii se již
(kromě prvního místa) pořadí dětem neuvádí, ani dál již nikam nepostupují.
Aleš Pirnos - je žák osmého ročníku se samými výbornými . V letošním školním je
úspěšným řešitelem dějepisné olympiády na úrovni okresního kola. Úspěchu ale dosáhl také
v okresním kole recitační soutěže, kde ve své kategorii získal pěkné třetí místo.
Download

Naši ocenění žáci na MÚ