Sayın internet misafirleri
Internet sayfamiza hoş geldiniz. Bu internet sayfalırında alerjik olmayan ürünler ve hizmetler için gerekli
olan ECARF kalite damgası ile ilgili bilgiler sizlere aktarılmaktadır.Alerjiye rağmen yaşama kalitesi
anlamında belli ürünlere ve hizmet yerlerine verilen kalite damgası alerjisi olan kişilerin ürünlerin ve
hizmet yerlerinin seçiminde kolaylik sağlanmasını amaç edinmiştir. Bu damga ürünlerde ve hizmet
yerlerinde kalite kontrolünü garantiler ve alerji ile ilgili sorularda aktif olarak destek sağlar.
Bu damga Avrupa Alerji Araştirma Vakfı-ECARF ın hedeflerini yerine getirmeği ve desteklemeyi
amaçlar.
Bu internet sayfaları devamlı olarak aktuelleştirilmekte olup sizlere ECARF kalite damgasına sahip olan
ürünler ve hizmet yerleri üzerine gerekli bilgiyi verir.
Lütfen bizim bu konuyla ilgili önemli yönerge lerimizi okuyunuz.
Önemli Yönerge
Geçmiste alerjenlere karşı kandolaşımı veya solunum yolu rahatsızları ile tepki gösteren ağır alerjik
hastaların önce bir alerjoloji uzmanına ve gıda uzmanina giderek mesela gıda maddelerine karıştırılmış
alerjenler üzerine bilgi alması ve gerekirse bir provakasyon testi yaptırarak kişisel alerjen dosajını
tespit ettirmesi gerekir.
Bu tip alerjik hastalar yanlarında alerjik bir reaksiyona karşı kullanmak üzere daima
bir ilk yardım seti taşımalıdırlar. Bu ilk yardım setinin kullanımı ancak bir doktor
tarafindan hastaya açıklaması ile mümkündür.
Kalite damgası neleri garantilememektedir.
Alerjilere karşı olan duyarlılık kişiden kişiye ve birçok faktöre bağlı olarak, farklılık göstermektedir. Söz
konusu kalite damgası, şirketleri alerji dostu ürün ve hizmetlerin sunulmasina ilişkin kalite standartlarını
yerine getirmeleri durumunda ödüllendirmekte olup, buna karşın tüm alerji türleri için tam bir garanti
verememektedir.
Örneğin, gıda sektöründeki riskler için sınırlı garanti:


Gıda alerjileri ağzın iç bölgesinin ısırılmasi yoluyla kan dolaşımına geçebilmektedir. Bu
yüzden çapraz bulaşmadan kaynaklanan küçük alerji belirtileri alerji hastalari için en önemli
noktalardan birisi olabilir.
En iyi korunmada bile çapraz bulaşma sadece azaltilabilir, ancak hiçbir zaman tam olarak
ortadan kaldırılamaz, zira bu tür bulaşma gıda ürünlerinin hasatından, diğer ürünler ile
birlikte kara, deniz ya da hava yoluyla taşınmasina kadarki süreçlerde
gerçekleşebilmektedir.
Lütfen nelerin mükellefiyet dışı kaldığını okuyun
Mükellefiyet dışı
Tüm ürün özellikleri ve kriterlerin yerine getirilmesi sorumluluğu sadece üreticilere aittir. Kalite
damgası genel görüşlere dayanmaktadır ve bireysel tedavi ve danışmanlığın yerine kullanılacak
bir yöntem değildir.
ECARF, ürünlerin yanlış kullanımı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
Kalite damgası, bir ürüne ilişkin olarak kişisel alerji gösterme durumuna dair bir garanti
vermemektedir ve genel bir güvenlik sertifikasi olarak düşünülmemelidir. ECARF ürünün
kullanımına bağlı olarak meydana gelecek olumsuzluklar konusunda herhangi bir sorumluluk
kabul etmemektedir.
Kalite damgası sertifikasi ile ödüllendirilmek için hangi kalite ölçütleri
sağlanmalıdır?
Alerji hastalarının günlük yaşam kalitesini arttırdığı ispatlanan ürün ve hizmetler, ECARF-Alerji Dostu
Ürünler için Kalite Damgası almaktadırlar.
Genel olarak,
 Gıda
 Kozmetik
 Temizlik ve
 Deterjan
alanlarındaki tüm ürünler ile,
 Oteller ve
 Gastronomi
gibi hizmet sektörleri, dışarıdan bağımsız bir denetim firmasi gözetiminde kalite standartlarını yerine
getirmeleri durumunda kalite damgası ile etiketlendiriller. Söz konusu ölçütler:
1.) Alerjenlerin yönlendirilmesi
Alerji yönetimi; belli ürünler yoluyla istem dişi ortaya çıkan alerjilerin azaltılması ve / veya alerjiye yol
açan temaslardan kaçınılmasi konularını hedeflemektedir. Bu da ürün ve hizmet süreçlerinin;
— gıdaların üretiminde kullanılan maddelerin denetimi
— fabrikasyonun denetimi
— çalışanların eğitimi,
— kozmetik ve deterjan gibi ürünlerin içeriklerindeki alerji risklerinin azaltılması,
gibi yöntemler yoluyla geliştirilmesi ile başarılabilir.
2.) Düzenli aralıklarla kontroller
Ürünlerin kalite kontrolu veya alerjen miktari dışarıdan bağımsız bir kalite kontrol enstitüsü tarafından
düzenli aralıklarla denetlenmelidir
Gıda maddeleri için gerekli olan ölçütler hali hazırda belirlenmiş bulunmaktadır.
Diğer ürünler içinse, uzmanlarin yardımıyla ölçütlerin oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
Kalite damgası almak için şirketler nasıl başvuruda bulunabilir?
Başvuru iki aşamada gercekleşir. ECARF başvuruda bulunan firmalara kalite garantisi için gerekli olan
danışmanlığı ve bilgiyi sunar.
1.) Şirket yazılı olarak ECARF’a belirli bir ürün için kalite damgası almak isteğini iletir. ECARF
başvuruda bulunan firma ile ilişkiye girerek prozedürün detaylarını kişisel görüşmelerde önerir.
2.) Ürünün ECARF kalite damgası alabilmesi icin gerekli olan kriterleri yerine getirdiğini belirten raporun
bağımsız bir kalite kontrol enstitüsü veya bir bilirkişi tarafindan hazırlanmıs olması gerekmektedir.
Belgenin İngilizce ya da Almanca dilinde yazılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde belgenin
orijinalinin bu dillere resmi tercümesine gerek duyulmaktadır.
Damga için başvuru
Üretici
ECARF
Onay verir
Kalite kontrol
görevi
Kalite
kontrolü
Kriterlerin yerine
getirildiğine ilişkin
sertifikalar
Kalite kontrol
enstitüsü veya
bilirkişi
Hangi ürünün kalite damgası taşıdığını nasıl bileceksiniz?
Kalite damgası ürünün ambalajinda ya da küçük ürünler için ürün kutusunun dış yüzeyinde yer
almaktadır.
ECARF aynı zamanda alerji hastalarının daha kolay ürün seçmelerine olanak vermek için, sertifikali
ürün ve hizmetlerini kurumun internet-sitesi aracılığı ile duyurmaktadır.





Kalite damgası almış olan ürünlerin görüntüleri ve ürünlerle ilgili bilgiler
Kalite damgası almaya hak kazanmış hizmet yerlerinin listesi,
Tüketicinin ürün ya da hizmet üreticisi ile doğrudan iletişime geçmesini ve ayrıntılı sorularını
sorabilmesine olanak sağlayan üreticinin ismi ve iletişim adresleri,
Varsa, ürünün ya da hizmetin kalitesine ilişkin özellikleri anlatan ek bilgiler,
Alerjenlerin mıktarını azaltıcı önlemlerı açıklayan gerekli bilgiler
 ECARF Damgası icin gerekli olan kalite kontrolünü yapan enstitüler
bunu nasıl gercekleştirebilirler.

Kontrol Enstitüleri ECARF kalite damgasının belli ürünlere ve hizmet yerlerine verilmesinde
büyük sorumluluk tasımaktadırlar.

Üreticinin düzenli kontrol ve danışmanlığının sıklığı kullanılan maddelerin ve ürünlerin işlemine
baglıdır ve kontrol enstitülerinin veye bilirkişinin sorumluluğu altındadır.

ECARF kontrol enstitüleri için özel eğitim ve sertifike programları düzenlemektedir. Bu konuda
talep olduğu takdirde bizimle özel bir görüşme yapmanızı rica ederiz. Kontakt kurma
Alerji dostu gıda ürünlerinin kalite damgası hakkında daha ayrıntılı bilgi için; gida maddeleri ,
ürünler ve
servis internet-sitelerini ziyaret ediniz
ECARF Kalite Damgası kullanım şartları nelerdir?
ECARF Alerji Dostu Ürünler için Kalite Damgası verilmesi Avrupa Alerji Araştırmaları
Kuruluşu Merkezi’nin gönüllü bir hizmetidir. Kullanım şartlarına riayet edilmediği
takdirde verilen damga geri alınır. Müracaatta bulunan firma veya kişilerin aşağıdaki
belirtilen kullanım şartlarını yerine getirmesi gerekir.
Kullanim Süresi:
Damga 2 yıllık bir süre için verilir, ancak sürenin uzatılması ECARF kriterlerinin doğru
uygulandığı kanıtlandığı takdirde mümkündür.
Damga için müracaatta bulunan firmalarda aranan şartlar:





Üretici firma Kalite damgasını ancak yapılan yazılı müracaatin ECARF tarafından
incelenmesi ve olumlu karşılanması şeklinde kullanılabilir.
Üretici firma kalite damgasını kullanımı süresince gerekli şartlari yerine getirmeyi garanti
eder.
Üretici firma, birlikte çalıştığı denetim kuruluşunun önderliğinde üretim, hizmet sunma süreci
ya da ürününün içeriğine ilişkin her türlü değişikliği tekrar gözden geçirip, sahibi olduğu
kalite damgasının gerektirdiği koşulların değişikliklere rağmen yerine getirilmiş olduğunu
gösteren ek belgeyi ECARF’a göndermeyi garanti eder.
Üretici ya da hizmet sunucu firma ECARF’in internet üzerinden toplumu bilgilendirmesine
olanak sağlamak için ürün ve hizmetlerinin resimlerini hazırlamayı taahhüt eder. Üretici ya
da hizmet sunucu firma internet için bilgi sağlamayı, ilgili bilgilerin güncel olup olmadığını
düzenli aralıklar ile kontrol etmeyi ve ürün ya da hizmete ilişkin her türlü değişikliği
ECARF’a bildirmeyi taahhüt eder.
ECARF-Kalite damgası tescilli olup hiç bir şekilde değistirilemez.Müracaatta bulunan firma
ECARF-kalite damgasını sadece bir grafik şeklinde ürünlerinde ve reklamlarda kullanmak
zorundadır.Ayrıca reklam mahiyetinde yazılı olarak kullanilmasi ancak ECARFin izni ile
mümkündür. ECARF damga için ön gördügü standart büyüklük 5.0x5.0 santimetredir,
fakat ECARFin müsaadesi ile ürünlerin ambalajinin büyüklüğüne göre değiştirilebilir.




Damga kullanım şartları firmanin imzalanması ile kanunen geçerlidir.Üretici ya da hizmet
sunucu firma söz konusu kullanım şartlarının Alman kanunlarina uygun olarak düzenlenmiş
olduğunu ve bu şartlarin herhangi bir bölümünün aykırı olmasının tüm kullanım şartların
geçerliliği üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını kabul eder.
Kalite damgasınin hak edilmesi ve kullanilmasi sıkı bir işbirliğine dayanmaktadır. Üretici ya
da hizmet sunucu firma ve ECARF, kalite damgasının kullanımına ilişkin her türlü sorun ya
da anlaşmazlığı, durum yasal mercilere intikal ettirilmeden kısa bir zamanda çözmeyi
taahhüt ederler.
Kalite damgasına ilişkin her türlü anlaşmazlık ya da davalarda Almanya-Berlin mahkemelerı
sorumludur.
Üretici firma ECARF’in sorumluluğunu ortadan kaldıran ve aşağıda gösterilen yasal
uyarıları kabul eder. Kalite damgasıni kullanan ürün ve hizmetlere ilişkin açılacak karşı
davalarda, dava ister üretici firmanin kendisine isterse ECARF’a açılmış olsun, üretici firma
dava sürecinde ortaya çikabilecek tüm masrafları üstlenmeyi kabul eder.
Mükellefiyet Dışı
Ürün veya hizmetlerde verilen bilgilerin doğruluğu ve kriterlerin yerine getirilmesi tamamen üreticilerin
sorumluluğu altındadır.Damganın esası genel bir bildiridir ve hiç bir zaman bir bireysel danışma veya
tedavi şekli olarak değerlendirilmemelidir. Yanliş kullanma sonunda meydana gelebilecek herhangi bir
zarara karsı hiç bir garanti üstlenilmez. Damga hiç bir zaman bir ürüne karşı genelde tolerans
garantilemez ve kullanımında bir emniyet belgesi olarak kabul edilemez. Bir üründe mümkün olabilecek
bir intoleransta ECARF hiç bir sorumluluk üstlenmez. Genelde Allerji çok yönlü olup her hastada ayrı bir
seyir gösterebilir.
Kalite damgasina sahip olmak için gıda maddelerinin hangi kalite
ölçütleri yerine getirilmiş olmalıdır?
Ürünlerde beklenilen kalite aşağıda arz edilen taleplerle kanunların belirlemiş olduğu sınırların üzerine
çıkar.
1.)
Alerji Yönetimi
Alerji yönetimi gıda maddeleri aracılığıyla istenmeden ortaya çıkan alerjilerin azaltılmasını
hedeflemektedir.
Bu hedefe ise;

Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan içeriklerin denetimi

Üretim süreçlerinin denetimi

Çalişanlarin eğitimi
gibi üretim süreci unsurlarının geliştirilmesi ile ulaşılır.
Temel Bilgi:
Gıda maddelerinin içinde liste dışında kalan gizli içerikler alerji hastaları için tehlike yaratmaktadır.
Çapraz bulaşma - yani alerji yapıcı gıda maddelerine alerji yapıcı unsurların istemsiz olarak karışması gıda maddeleri içeriklerinin hasat dönemleri, diğer gıda maddeleri ile birlikte taşinmasi ya da üretim
süreci – örneğin, fındıklı ve fındıksız çikolata türlerinin ayni üretim bandında işlem görmesi – ile ortaya
çıkmaktadir.
2.)
Ek Açıklama
ECARF Kalite damgası ile ödüllendirilen gıda maddeleri, sadece alerji yapıcı gıda maddesi içerikleri
hususundaki yasal gereklilikleri yerine getirmiş olmamakta, aynı zamanda muhtemel tüm alerjilerin bir
listesini de ek bir açiklama ile yayınlamaktadır. Söz konusu liste, üretim sürecinde kullanılan her türlü
içerik maddesini ve Avrupa Birliği talimatlarına göre çok küçük miktarda da kullanılmış olsa tüm
muhteviyatı içermektedir.
Aşağida belirtilen maddeler ürünlerde kullanıldıgı takdirde bu maddeler
belirtilmelidir
3.) Ürünlerde düzenli olarak kontrollerle alerjenlerin miktarini tespit
etmek.
Ortaya çıkmasi muhtemel çapraz bulaşmaların kontrol edilmesi için ürünün son halinin düzenli testleri
dişaridan bir denetçi tarafindan yapılacaktır. Son ürün, aşağidaki alerji yapıcı gizli gıda
muhteviyatlarından 10 mg./kg.’dan daha azını içermelidir:
Tahil içeren glüten, kabuklu meyve ve yemişler, yumurta, yer fıstığı, soya, hardal,
kabuklular, balık, süt, kereviz, sülfür dioksit ve sülfit, susam çekirdekleri, acıbakla,
yumuşakçalar.
Buna rağmen, tüm bu hususlar bir gıda maddesinin güvenli olduğu garantisini vermemektedir. Yukarıda
adi geçen maddelerden bazıları için alerji yapıcı gıda maddelerindeki tam miktarlarını tanımlayan kesin
kimyasal testler mevcut değildir. Bununla birlikte, gıda maddelerinin içindeki gizli alerji unsurlarının
miktari ürünün türüne de bağlı olmaktadır. Bazı durumlarda, üreticiler daha az alerjen madde kullanımı
garantiliyebilirler ve alerjensizdir terimini ürünlerinde kullanibilirler.
Gıda maddelerinde aranan özel şartlar
Tahminlere göre Alman nüfusunun % 1- 5 arasında bir oranı gıda maddeleri alerjilerinden sıkıntılar
çekmektedir. Bu alerjilere bir taraftan sayıları hızla artan yeni gıda ürünleri (egzotik meyveler, sebzeler,
tahıllar vb.) diğer yandan da hazır gıda ürünlerinin kullanımının artması neden olmaktadır.
En sık görülen gıda alerjisi reaksiyonları:
 İnek sütü ve tavuk yumurtası
 Findık, baharat, tahıl, meyve
 Balık, kabuklular, et.
türü gıda maddelerinden kaynaklanmaktadır.
Gıda alerjileri:
 Deride görülen değişimler (atopik dermatit, kurdeşen/ürtiker)
 Mide ve bağırsak şikâyetleri (kusma, ishal, karın ağrısı vb.)
 Ağızda ve boğazda kaşınma

Astım
gibi belirtileri içermektedir.
Gıda alerjilerinin teşhisi genelde hayli zordur, zira gıda ürünleri genellikle tek bir maddeden değil, farklı
içeriklerin karışımından oluşmaktadır. Teşhis konusundaki diğer bir zorluk da, - örneğin; sütlü bir
çikolatanin içinde yer alan Findık ya da portakal suyunun içindeki süt gibi gizli alerji yapıcı ürünlerinden
kaynaklanmaktadır. Soya, yer fıstığı, kereviz ya da baharatlardan kaynaklanan gıda alerjileri hazır
yiyeceklerde sık görülmektedir.
25 Kasim 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gıda maddelerinin etiketlenmesine ilişkin yeni bir
AB yönergesi yürürlüğe girmiştir. Yönerge, gıda maddesi üreticilerine, ürünlerinin tüm muhteviyatını
ayrıntılı olarak belirtme zorunluluğu getirmektedir. Buna rağmen söz konusu liste, 14 potansiyel alerji
muhteviyatını içerirken, gizli alerji yapıcı maddeler ile ilgili ayrıntılı bilgilerin etiketlenmesine gerek
duyulmamıştır. Bu gizli alerji yapıcı maddeler de alerji hastaları üzerinde önemli sorunlar
yaratabilecektir. Bu durumdan muzdarip birçok alerji hastası, üretim sürecinde çapraz bulaşma ile
ortaya çıkabilecek gizli alerjilerden korunma yolları hususunda ve kişisel alerji eşik düzeylerinin testler
yoluyla ölçülmesi için bir alerji uzmanına ya da diyetisyene danışmalıdır.
Aşağıda yer alan muhteviyatlar üretim sürecinde bilinçli olarak
kullanılmalari durumunda etiketleneceklerdir:
AB yönergelerine göre etiketlenecek
14 alerji yapıcı gıda maddesi muhteviyati:
(2003/89/EG ve 2006/142/EG sayılı talimat)
Ek Açıklama
Tahıl içeren glüten:
Buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday,
kamut ya da melez bitki türlerinden gelen ürünler
ve bunların yan ürünleri.
Baharatlar:
Anason, kimyon, papatya, kişniş, tarçın, karabiber
Kabuklu Meyve ve Yemişler:
Badem, fındık, ceviz, baladur ağaci cevizi,
pekan cevizi, Brezilya cevizi, Şam fıstığı,
Avustralya fındığı ve bunların yan ürünleri.
Yumurta ve yan ürünleri
İt üzümü ailesine ait meyve ve sebzeler:
Havuç, biber, domates, acı biber
Fıstık ve yan ürünleri
Soya fasulyesi ve yan ürünleri
Hardal ve yan ürünleri
Yengec, pavurya ve yan ürünleri
Balık ve yan ürünleri
Süt ve yan ürünleri (laktoz içeren ürünler)
Kereviz ve yan ürünleri
Sülfür dioksit ve sülfitler (bazi yiyecek ve içeceklerde
kullanilan koruyucular kilo ya da litre başina 10 mg.’i
geçmesi durumunda SO2 olarak deklare olması gerekir.)
Susam çekirdeği ve yan ürünleri
Acı bakla ve yan ürünleri
Midye, salyangoz ve yan ürünleri
Meyveler: Kavun, kivi, mango, muz, elma, armut,
kayısı, kiraz, erik, şeftali, nektarin, Çin ağaci meyvesi
Diğer muhtelifler:
Denizka, Siyam baklasi aroması, Keçiboynuzu aroması
Haşhaş tohumu, Peru balsam yağı, Darı, Karabuğday
Kosmetik ürünleri için yeni ölcütler
Kosmetik maddeler icin gecerli olan yeni ölçütler kosmetik dalında yapılan en yeni araştırmaların
sonuçlarına dayanarak yapılmıs ve bilhassa neurodermitis hastalarını göz önüne alarak hazırlanmıştır.
Genel bilgileri aşagı bölümde bulabilirsiniz. Bu bölümde çeşitli teknik terimler direkt olarak kosmetik
üreten firmalara içeriklidir ve bunların tercümesi yoktur.
Kosmetikler icin ECARF ölçütleri
Allerjik hastaların kullanabileceği kosmetiklere ECARF damgası ancak bu kosmetik ürünlerin son teknik
yöntemlere uygun deneylerden geçmiş olması ve bilhassa hassas tenli tüketicilerin ve neurodermitis
hastaların güvenle kullanabileceği şartı ile verilir.
a) Sayısal risk degerlinderilmesi
Sayısal risk degerlendirilmesi bu branjın bir terimlemesidir ve genelde bir ürünün kullanılmasında beklenilen riski
değerlendirir.Mesela bir vucüt losyonun değerlendirilmesi bunun genelde bütün vücudu kapsayan deride kullanıldığını göz
önüne alırken bir şampuanın değerlendirilmesi üreticinin de belirtmis olduğu gibi sadece saçların yıkanmasında olabilecek
riskleri değerlendirir. Bu risk değerlidirilmesinin genelde bir toksıkoloji uzmanı tarafından yapılmasi gerekmektedir ve imkan
dahilinde ise IFRA nin (Uluslararası Koku Kuruluşu) ilkelerini de kapsaması gerekir.
Sayısal Risk Değerlendirmesi şu bölümleri kapsar:
1. Nesil’in tanımlanması (Beklenmeyen Duyarlılık Seviyesi – önceleri NOEL olarak
adlandırılmaktaydı). Bir ürünün ihtiva edebilecegi her türlü allerjenlerin belirlenmesidir. NESIL
bir ürünün yapılmasında kullanılan herhangi bir maddenin allerji varsayımını belirtir.Nesil
insanlarda ve hayvanlarda gerçekleştirilen güvenilir ve tekrarlanabilir testlerden elde edilen
sonuçlara dayanır.(Mesela Lokal Lenf Bezi Testi veya Human Repeat Insult Testi).NESIL
genelde belli bir alandaki miktarı belirler (µg/cm2) ve maddelerin bu miktarlarda yeni allerjiye
sebep olamayacığını tasvip eder.
2. İlgili üründe uygulama için Duyarlılaştırma Değerlendirmesi Faktörleri’nin (SAF) tanımlanması.
Yukarıda da belirtildigi gibi bu faktör ürünlere göre değişiktir.
Bu tanim şu noktalara işaret etmelidir:
— Bireyler arasındaki değişiklikler (genelde 10x faktörü olarak varsayılır)
— Formülleştirme etkileri
— Cilt yüzeyi uygulama etkileri
3. Bir kisinin kullanabilecegi en yüksek miktari tanımlayan (AEL) NESIL’in SAF’a bölünmesi ile
ortaya cıkar.
4. Genelde bir tüketicinin bir ürünü kullandigi zaman maruz kaldığı bütün allerjen maddelerin
miktarının tanımlanması (CEL) Bu hesaplanırken IFRA’in koymuş olduğu standardları
kapsaması gerekir.
5. AEL’in her zaman değer olarak CEL’den daha büyük olması gerekir.
b.) Human skin patch testi ve ürün kullanım testi:
30 hasta üzerinde 21 gün Kümülâtif “İritasyon Patch” testi.
ya da
Yüzde ellisi hassas cilde sahip olan en az 100 kişi oluşan bir gurupta (atopik hastalar her iki gurupta
da olabilirler) Human Repeat Insult Patch Test (HRIPT) testinin yapılması
20 neurodermitis hastası üzerinde ürün kullanım testi.
Başarı kriteri: Hic bir hastada veya cok azında bir alerjik reaksiyon görülmesi
c.)
Sağlık konularına ilişkin tüketici şikâyetlerini takip sisteminin olması:
Bu aşama şu kriterleri kapsamaktadır:
Üreticilerin iletişim bilgilerinin basit bir şekilde tanımlanması (Telefon numarası ve e-posta
adreslerinin ambalajın üzerinde yer alması vb.)
İlgili tüketiciler ile uzman/eğitimli personel aracılığıyla doğrudan kişisel takip
Sağlık hususundaki tüketici şikâyetlerinin etkin bir şekilde kayıt altına alınması ve ürün kalitesini
yükseltebilmek icin değerlendirilmesi
Üründe kontak allerji süphesi oldugu zaman bunu bir dermatoloji uzmanin epikutan teste
kullanabileceği sıvı maddeleri organize etmesi
Hotellerde aranan özellikler
Son senelerde alerjik hastaların sayısı bilhassa batı endüstri ülkelerinde dramatik bir şekilde artmaktadir. Bunun önemli
sebeplerinden biri alerjenlerin miktarinin bilhassa oturum sahalarında artmış olmasıdır.
Oturum sahalarinda alerjen olarak bilhassa ev tozu uyuz böcegi, küf, hayvan saçları ve pollenler bulunmaktadır. Bu yüzden
allerjisi olan hastaların beklenmedik bir şekilde mesela bir otelde bu allerjenlere maruz kalması bu kisiler için sihhat
yönünden büyük problemler yaratmaktadır.
Alerjenin miktari odanın ısısı, oturan kişilerin alışkanlıkları ve vücut aktivesi tarafindan belirlenir.Oturum sahasında yüksek
rutubet küf oluşmasını kolaylastırır.sentetik maddelerden üretilmis halı yatak örtüleri ev tozu uyuz böceği için iyi bir üreme
sahası oluşturur.. Bazı bitkilerde alerjen ihtiva edebilirler.
Restorantlar
RESTORANLAR
İsteğe bağlı olarak her yemeğin içinde kullanılan muhteviyatın bildirilmesi
Özel yemeklerin siparişinin olanaklı hale getirilmesi ya da alerji hastalarının sakınması gereken ürünlerin düşünülerek
önceden kişisel ihtiyaçlara yönelik yemeklerin hazır bulundurulması
Kahve içindeki sütün; inek sütü olmayan, laktozsuz alternatifleri
Fındık ve badem içermeyentahılürünleri ve ekmeğin kahvaltida sunulmasi
Belirli miktarda özel yiyeceğin hazır bulundurulması (bkz. EK)
Alerjilerden korunma yolları konusunda mutfak personelinin, güncel eğitimlerinin verilmesi ve bilgilendirilmesi. Söz konusu
eğitimler uzmanlar tarafından verilmelidir.
Yemek ya da menü listesi üzerinde bir işaret (Bkz. EK)
Kapali Mekanlar
Otel Odaları
Sigara içilmeyen / evcil hayvanlarin girmesinin yasak olduğu odalar (sigara dumanı hava yoluyla, evcil hayvanlar ise solunum
yoluyla ortaya çıkan alerjilerin en sık sebepleri arasinda gelmektedir.)
Alerji dostu odalarda, hiçbir alerji yapıcı bitki yer almamalıdır. Küflerin artışını önlemek için saksı bitkileri hidrofonik içinde
saklanmalıdır.
Istek üzerine uyuz böceği alerjisi hastalarına yönelik olarak:
Odalarda halı kullanılmaması
yastik, nevresim örtüleri ile çarşaflara uyuza karşı dirençli örtüler sunulması
Deniz seviyesinin 1500 m.’den yüksek bölgelerinde uyuz böceği bulunmadığından, bu bölgelerde yer alan otellerde böyle bir
uygulamaya gerek duyulmamaktadır.
Otel odalarinda kalite onaylı bir klima sistemi bulunması ya da odaların pencerelerinin açılmasının mümkün olması
İsteğe bağlı olarak otel misafirlerine hipo-alerjik vücut koruma ürünleri (aromasız sabun, şampuan ve vücut losyonu)
sunulmalıdır.
Evcil hayvanlar tüyleri aracılığı ile bir bulaşmaya imkân vermemek için, sadece istek üzerine belirlenmiş ve alerji hastalarına
tahsis edilen odalara uzak olan bölümlerde kabul edilmelidir.
Toplu Kullanıma Açık Alanlar
Alerji yapıcı kapalı mekân bitkilerinden sakınma (sarmaşık, çim ile çimen ve çiçeklenmiş hazel ya da huş çalılarının
kullanıldığı dekoratif çiçekler)
Klimalı lobi, restoran ve güzellik salonu gibi bölümlerde, söz konusu klimalarin üretici firmanın rehberliğinde diş
denetimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu aletlerin filtrelerinin düzenli araliklarla değiştirilmesi gerekmektedir.
Restoran ve lobide sigara içilmeyen bölümler olmalıdır.
Evcil hayvanlarin restorana girişi yasak olmalıdır.
Restoran için özel duyurular
1.
Açik büfe yemeklerin üzerinde “herhangi bir gıda maddesine karşi alerjiniz var ise, lütfen personelimiz ile iletişime
geçiniz. Size yardımcı olmaktan memnun olacağız” ibaresi yazılmalı. (Ana dili İngilizce olmayan ülkelerde bu mesaj hem
o ülkenin dilinde, hem de İngilizce olarak yazılır)
Mesajın altında ECARF kalite onayı damgası bulunmalıdır.
2.
“a la carta” restoranlarda ise aynı mesaj ya menü kartında, ya da masaların üzerinde küçük bir şekilde yazılı olarak
bulunmalıdır.
Mutfakta alerji hastalarının en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden belirli miktarlarda
hazır bulunmalıdır:








Yumurtasız spagetti, pirinç, patates (soyulmamış)
Soya sütü, soya yoğurdu
Laktozu azaltılmış süt
Kerevizsiz bulyon çorba özü
Derin dondurulmuş fileto balık ve yumurtasız ekmek kırıntılari ile kaplanmış tavuk ürünleri
En az bir çeşit yumurtasız ve fındıksız dondurma türü ile sütsüz ya da yumurtasız meyve püresi türü
Bir paket glütensiz ekmek
fındıksız ve bademsiz müsli
Resepsiyon alanı, odalar ve internette yer alacak duyurular


“alerji dostu otel”
kalite kontrollüdür
Bu duyuru otelin türüne göre farklı şekillerde yazılabilir. Ancak “kalite onaylı” ibaresi ve ECARF mührü mutlaka bulunmalıdır.
Bu duyuru mesaji İngilizce ve otelin bulunduğu ülkenin dilinde yazılmalı ve resepsiyonun görülen bir yerinde, otelin bilgi
broşürlerinde, web-sitesinde ve odalarinda yayınlanmalıdır.
AB yönergelerine göre etiketlenecek
14 alerji yapıcı gıda maddesi muhteviyati:
(2003/89/EG ve 2006/142/EG sayılı talimat)
Ek Açıklama
Tahıl içeren glüten:
Buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday,
kamut ya da melez bitki türlerinden gelen ürünler
ve bunların yan ürünleri.
Baharatlar:
Anason, kimyon, papatya, kişniş, tarçın, karabiber
Kabuklu Meyve ve Yemişler:
Badem, fındık, ceviz, baladur ağaci cevizi,
pekan cevizi, Brezilya cevizi, Şam fıstığı,
Avustralya fındığı ve bunların yan ürünleri.
Yumurta ve yan ürünleri
İt üzümü ailesine ait meyve ve sebzeler:
Havuç, biber, domates, acı biber
Fıstık ve yan ürünleri
Meyveler: Kavun, kivi, mango, muz, elma, armut,
kayısı, kiraz, erik, şeftali, nektarin, Çin ağaci meyvesi
Diğer muhtelifler:
Denizka, Siyam baklasi aroması, Keçiboynuzu aroması
Haşhaş tohumu, Peru balsam yağı, Darı, Karabuğday
Soya fasulyesi ve yan ürünleri
Hardal ve yan ürünleri
Yengec, pavurya ve yan ürünleri
Balık ve yan ürünleri
Süt ve yan ürünleri (laktoz içeren ürünler)
Kereviz ve yan ürünleri
Sülfür dioksit ve sülfitler (bazi yiyecek ve içeceklerde
kullanilan koruyucular kilo ya da litre başina 10 mg.’i
geçmesi durumunda SO2 olarak deklare olması gerekir.)
Susam çekirdeği ve yan ürünleri
Acı bakla ve yan ürünleri
Midye, salyangoz ve yan ürünleri
Cafeler, kahvehaneler ve hazır yiyecek dükkânlari için kontrol listesi
Yiyeceklerin muhteviyatinda kullanılan gıda maddelerinin tüketiminin aşağıda ekte bulunan listeye göre bildirimi
Yumurtasız ve fındıksız ve kerevizsiz ürünlerin kişiye özel olarak seçilebilme olanağı
Kahve içindeki sütün; inek sütü olmayan, laktozsuz alternatifleri
Personelin alerjiye ilişkin soruları nasıl cevaplaması gerektiğine ilişkin garanti bilgisinin yazılı protokolü (kısa süreli / geçici
işçilerin eğitimi dâhil)
DÂHİLİ
Sigara içilmeyen bölgelirin olması
Evcil hayvanların girmesinin yasak olduğu bölgeler
Çiçek düzenlemesinde huş ağacı, çalı gibi tipik çiçek tozu taşıyıcı bitkilerin yer almamasi, olduğu takdirde bunların
tanımlanmasi
AB yönergelerine göre etiketlenecek
14 alerji yapıcı gıda maddesi muhteviyati:
(2003/89/EG ve 2006/142/EG sayılı talimat)
Ek Açıklama
Tahıl içeren glüten:
Buğday, çavdar, arpa, yulaf, kılçıksız buğday,
kamut ya da melez bitki türlerinden gelen ürünler
ve bunların yan ürünleri.
Baharatlar:
Anason, kimyon, papatya, kişniş, tarçın, karabiber
Kabuklu Meyve ve Yemişler:
Badem, fındık, ceviz, baladur ağaci cevizi,
pekan cevizi, Brezilya cevizi, Şam fıstığı,
Avustralya fındığı ve bunların yan ürünleri.
Yumurta ve yan ürünleri
İt üzümü ailesine ait meyve ve sebzeler:
Havuç, biber, domates, acı biber
Fıstık ve yan ürünleri
Meyveler: Kavun, kivi, mango, muz, elma, armut,
kayısı, kiraz, erik, şeftali, nektarin, Çin ağaci meyvesi
Diğer muhtelifler:
Denizka, Siyam baklasi aroması, Keçiboynuzu aroması
Haşhaş tohumu, Peru balsam yağı, Darı, Karabuğday
Soya fasulyesi ve yan ürünleri
Hardal ve yan ürünleri
Yengec, pavurya ve yan ürünleri
Balık ve yan ürünleri
Süt ve yan ürünleri (laktoz içeren ürünler)
Kereviz ve yan ürünleri
Sülfür dioksit ve sülfitler (bazi yiyecek ve içeceklerde
kullanilan koruyucular kilo ya da litre başina 10 mg.’i
geçmesi durumunda SO2 olarak deklare olması gerekir.)
Susam çekirdeği ve yan ürünleri
Acı bakla ve yan ürünleri
Midye, salyangoz ve yan ürünleri
Sertifikali Temizlik Sistemleri
Son senelerde alerjik hastaların sayısı bilhassa bati endüstri ülkeklerinde dramatik bir şekilde
artmaktadır.Bu artmanin çok çeşitli nedenleri vardır.
Önemli faktörlerden biri oturma odalarinda alerjenlerin artmasidir (oda alerjenleri). Bu tanım bir odanın
icinde genelde alerjik reaksiyonlara (saman nezlesi, alerjik astma veya alerjik dermatitis
(neurodermitis))sebep olan bütün alerjenleri kapsamaktadır.
Aşağıda bu alerjenlerle ilgili bilgileri bulacaksınız. Bu bilgiler size odaların içinde alerjen miktatırının
azaltılması ve önlenmesi için yardımcı olacaktır.
Yaşanan odaların içinde en çok uyuz böcekleri, küf, hayvan tüyleri ve çiçek tozu alerjen olarak
bulunmaktadır. Bunlar alerjisi olan hastalar için devamlı bir sorun yaratmaktadır. Bunun yanında kısa da
olsa herhangi bir ev hayvanına değinmek aynı şekilde alerjiye sebep olabilir. Allerjisi olan hastaların
beklenmedik bir şekilde mesela bir otelde bu alerjenlere maruz kalması bu kişiler için sıhhat yönünden
büyük problemler yaratmaktadır.
Alerjenin miktari odanın ısısı, oturan kişilerin alışkanlıkları ve vücut aktivesi tarafından belirlenir.Oturum
sahasinda yüksek rutubet ve az havalandırma küf oluşmasını kolaylaştırır.Sentetik maddelerden
üretilmis halı yatak örtüleri ev tozu uyuz böceği için iyi bir üreme sahası oluştururlar.
Uyuz böcekleri örümcekgiller ailesinden olup aşağı yukarı 10.000 ayrı cinse ayrılırlar ve her yerde
mevcutturlar. Insan gözüyle görülmeyecek kadar ufak ulan bu hayvanciklar (0.1-0.5 mm) genelde nemli
ve sıcak bir ortamda mesela nemli evlerde veya yeni yapilmis ve kurumamis binalarda veya alcak enerji
ileten evlerde yaşarlar.Kendileri su içemedikleri için yükek nemli olan yerlerde yaşamak zorundadırlar. (
20 derece, yüzde 80 nem miktari) Genelde yatak odalarında , yorganlarda, döşek ve yastıklarda
yaşarlar.Aynı zamnada koltukların üzerinde ,yer halılarında, perdelerde rastlanabilirler. Normal sartlar
altinda her evde bu hayvancıkları bulmak mümkündür. Bunlar kendilerini insan ve hayvan derisinden,
mantarlardan ve ev hayvanlarının tüylerinden beslerler. Bir insan günde aşağı yukari 1,5 gram deri
kaybetmektedir. Bu miktar 1.5 milyon uyuz böceğini beslemeğe yeter.
Alerji uyuz böceklerinin kendisinden degil çıkartığı dışkıdan oluşmaktadır.Genelde uyuz böcegi dışkısı
alerjen olan maddeleri içerir. Alerjik semtomların şiddeti uyuz böceklerinin sayısına ve çıkardıkları
dışkının miktarina bağlıdır.
Bir gram tozun içinde uyuz böceklerinin sayisi 100 olduğunda alerji olma varsayımı artmakta iken bu
sayı 500 çıktığında bir alerjik astımın ortaya çıkması ihtimalide artmaktadır .Bazan bir gram tozun içinde
10000 uyuz böceği bulanabilir.
Kapalı yer alerjisinin tedavisi geneldeuyuz böceklerinin azalması ile başlar. Ilk hedef alerjen miktarının
azalmasıdır. Bu hayvansal alerjenlerde mümkündür ancak uzun bir zaman içinde başarılabilinir.Bir ev
hayvanın ihtiva ettiği alerjenler en aşağı sekiz hafta yüksek miktarlarda evin içinde mevcutturlar.
Bilhasse kedi allerjenleri heryerde olduklarindan mesela ayakabi ile evin icine taşınırlar.
Aşağıdaki yöntemler alerjenlerin azalmasını sağlarlar:









Halıların odalardan çıkarılması
Yatak odalarının cok az veya hiç ısıtılmaması
Yatak odalarından ev hayvanlarını uzak tutulması
Yatak takımlarının devamli temizlenmesi
Çok toz toplayan ağır perdelerin evde kullanılmaması
Klima ve hava nemlendiricilerinin kullanılmaması
Çocukların bezden oyuncaklarının temizlenmesi
Yatak ve yatak takımlarının özel olarak uyuz böceklerinin içine giremiyeceği şekilde olması
Odaların temizliginde kullanılan malzemelerin özellikle temizlik sırasında toz ve alerjenleri havaya
dağıtmamasına dikkat etmek gerekmektedir.
Genelde 60 derecenin üzerinde ısı veya eksinin altında 10 derece uyuz böceklerinin ölmesini sağlar.
Alerjen miktarini azaltmak ancak devamli olarak alerjenlerin yatak odalarından kalkması ile mümkündür.
Download

Kalite damgası neleri garantilememektedir.