DIESELSERVIS
www.dieselservis-kromeriz.cz
kontakt: 602 601 433,
602 361 471
®
TOPENÍ, VODA, PLYN
Trávník 140, Kroměříž
s.r.o.
KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ
A KRBOVÉ STUDIO
Mánesova ul., Kroměříž
Tel.: 573 339 308, www.harko.cz
ELEKTROMONTÁŽE
montáž, opravy a revize
elektroinstalací a hromosvodů
v rodinných i bytových domech
OKRESU KROMĚŘÍŽ
Plešovec 60, Chropyně
Úspora proti běžným
způsobům vytápění 50 až 80 %
Tepelná čerpadla
Solární systémy
Kompletní dodávky topení
Ventilační systémy s rekuperací
Kojetínská 3881, Kroměříž
tel.: 573 334 982, 606 156 833 • [email protected]
Mobil: 777 651 065
e-mail: [email protected]
www.levneteplo.cz
číslo 5
KVĚTEN 2013
ročník XVIII
v digitální podobě na www.infonoviny.cz nebo na www.kromeriz.cz
Strategická průmyslová zóna Holešov:
stále minimální zájem
Pneuservis Jelšík, Těšnovice 37
Kroměříž, tel./fax: 573 342 311
Je to již deset let, kdy zastupitelé
Zlínského kraje rozhodli o vzniku velké rozvojové plochy u Holešova.
Následně byl projekt zóny zařazen
Vládou ČR mezi strategické průmyslové zóny. Ačkoliv se řada jiných
nestrategických průmyslových zón
v ČR rychle plnila zájemci, o zónu
vlastněnou Zlínským krajem je zájem
minimální.
Přesto se Strategická průmyslová
zóna (dále jen SPZ) Holešov s rozlohou 360 ha stala zónou roku 2010.
Vzhledem k výsledkům je to tvrzení
poněkud nepochopitelné, ale je hrdě
hlásáno jak na webu vládní agentury
CzechInvest, tak na webových stránkách správce zóny, kterou je Industry
Servis ZK, a. s. – tato společnost je
ve vlastnictví Zlínského kraje.
Naprostá většina pozemků SPZ
Holešov je volných. V zóně stojí
pouze závod společnosti Pokart
a Technologický park Progress. Pár
dalších projektů, o kterých se zmiňuje
správce zóny, plochu nijak výrazně
nezaplní.
Přitom se nebezpečně krátí doba,
kdy má být zóna z větší části zaplněna.
Jinak bude muset Zlínský kraj vracet
dotace. Položilo by kraj vrácení miliardové dotace? Byla by to zcela jistě
velmi citelná rána, peníze by okamžitě
chyběly v mnoha oblastech.
Proč nejdou pozemky ve SPZ „na
dračku“, je celkem jasné. Kromě hospodářské krize je hlavním důvodem
to, že zóna se rozprostírá nad prameništi pitných vod a mnohé typy výroby
zde prostě nejsou vhodné. Ale to se
přece dalo předpokládat ještě před
vznikem SPZ Holešov! Přesto se krajští zastupitelé (v době koalice ODS
a ČSSD) rozhodli pro tuto lokalitu,
ne zrovna vhodnou pro průmyslovou
výrobu.
Jak pružně jedná správce zóny
o jejím naplnění s potencionálními
zájemci? Žalostné výsledky jsou přičítány aktivitě ochránců životního pro-
středí – prý to odrazuje zájemce. I když
se však objeví někdo, jehož usídlení
v této zóně by nemělo ohrozit spodní
vody, je jednání na bodě nula. Například minulý měsíc se TOP 09 začala
snažit vyvolat jednání na krajské úrovni s největším světovým internetovým
prodejcem Amazon.com. Tato společnost plánuje stavbu velkého logistického centra o rozloze asi 100 tisíc m2.
Podle zástupce společnosti Industry
Servis ZK o tom vědí z tisku, ale zatím
se na ně nikdo neobrátil… V dnešní
době se však jen čekat nevyplácí.
Amazon.com se může třeba mezitím
domluvit někde jinde, kde mu pružněji
nabídnou dobré podmínky.
Je chvályhodné, že zástupci města
Holešova nečekají, až někdo z případných zájemců přijde s prosíkem.
Sami, ač by nemuseli, protože SPZ
není ve vlastnictví města, iniciativně
jednají (viz článek). Vždyť vracení
dotace by poškodilo celý kraj.
Jana Janoušková
Slavnostního přestřižení pásky při otevření jarní Florie se zúčastnili i ředitel
výstaviště (první zprava) Ing. Radek Novotný a starostka města Kroměříže
Mgr. Daniela Hebnarová
Jarní Floria rekordní
Tulipány vypadající jako pupata růží
Pavel Svoboda: Jednáme také o naplnění zóny
Tel.: 573 343 310
Štítného 3340/6,
767 01 Kroměříž
VODA • ODPADY
TOPENÍ • PLYN
Nákup – prodej – montáže – opravy
ŽALUZIE
Horizontální i vertikální
lamel. shrnovací dveře,
sítě do oken a dveří.
Opravy i na počkání
u zákazníka.
Vše za přijatelné ceny
Dodávka a montáž do všech typů
oken a dveří.
Kontakty:
602 719 325
E-mail: [email protected]
www.zaluzie-hulin.cz
KNIHAŘSTVÍ
Jana
Foltýnová
„Město Holešov iniciativně jedná
o naplnění strategické průmyslové
zóny, ale pochopitelně informujeme
o tom Zlínský kraj, jako majitele
zóny,“ uvedl pro INFOnoviny starosta
Holešova Pavel Svoboda.
I když je to pro holešovského starostu jaksi aktivita navíc, je v zájmu
nás všech, aby se Strategická průmyslová zóna Holešov co nejrychleji plnila zájemci, kteří by svou činností
neohrožovali zdejší prameniště pitných vod.
Pavel Svoboda v poslední době jedná ohledně zóny především s VŠ báňskou v Ostravě a s Akademií věd Praha.
z Evropské unie, ze kterých by pak
výzkumné pracoviště byly vybudovány. Předběžná představa rozsahu
potřebných pozemků je asi 40 ha.
„V současné době o tomto projektu
jednáme. Vypadá to reálně. Naše město
chce být nositelem projektu. Informovali jsme ministra průmyslu Kubu, který zde byl nedávno osobně přítomen
v zóně. Jsem přesvědčen, že proti tomuto našemu záměru snad žádní aktivisté
protestovat nebudou. Pochopitelně ani
my nechceme, aby byly ohroženy prameniště pitných vod v Holešově a děláme vše pro jejich ochranu,“ vysvětluje
starosta Pavel Svoboda.
Do uvedených záměrů jsou zapojeni i někteří významní a vlivní bývalí
Holešováci, kteří se do Holešova stále
rádi vracejí a kterým také není prázdná zóna lhostejná. Jsou mezi nimi
mimo jiné i prorektor VŠ báňské
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
nebo Ing. Pavel Minařík, který je
poradcem ministra průmyslu pro
oblasti středních a východních asijských teritorií. VŠ báňská totiž spolupracuje s Čínou na odborných projektech. Důležitým předpokladem
realizace záměrů však pochopitelně
bude zajištění finančních zdrojů.
-ja-
Jela i na obhlídku
S desetimetrovou lodí přijeli do
Kroměříže ze směru od Kvasic proti
proudu řeky Moravy, aby lépe zmapovali aktuální situaci, ale hlavně se
jednalo o propagační jízdu na podporu
plavby na řece Moravě a vybudování
plavební komory na Bělově. Jízdy se
zúčastnili také kroměřížský radní
Marek Šindler, zástupci Státní plavební správy, ředitelství Vodních cest
a agentury Baťův kanál.
„Zkusíme to proplout a zjistit, kde
by nakonec bylo nejvhodnější místo
pro přístaviště. Máme sice jedno vytipované, ale zatím není rozhodnuto,“
uvedl Martin Němec z Kroměřížské
plavební s. r. o.
Loď byla neobvykle velká na tuto
část řeky Moravy a tak budila zvěda-
Kollárova 2978, Kroměříž,
tel.: 573 338 425, 608 777 499
vazby diplomových prací • opravy
vazeb knih a časopisů • sbírek
zákonů • dokladů k archivaci •
matričních knih • paspartování
obrázků • drobná kartonáž, kazety
Ostravská VŠ by měla zájem vybudovat externí výzkumné pracoviště
a laboratoře. Akademie věd taktéž
a jednalo by se o externí výzkumné
pracoviště na monitoring spodní
a povrchové vody s celorepublikovým
dosahem. „To by přineslo dokonalý
monitoring jak pramenišť ve zdejší
strategické zóně, tak i monitoring vlivu
případných investic průmyslových
podniků na uvedenou lokalitu,“ logicky předpokládá starosta.
Město Holešov předběžně jedná
s uvedenou VŠ aAkademií věd o založení obecně prospěšné společnosti,
která by požádala o dotační zdroje
573 337 214 * 603 785 568 * Kojetínská 13 * KM
vost kolemjdoucích. Po skončení jízdy Martin
Němec uvedl, že
místo pro přístaviště je stále
v jednání, protože se zatím
k tomu nikdo ze
zástupců uvedených organizací
nechtěl konkrétně vyjádřit a je
třeba k tomu
posouzení dalších lidí.
-ja-
Desetimetrová loď na vodách řeky Moravy budila zaslouženou pozornost
Letošní 37. ročník tradiční pěstitelské
výstavy Floria JARO se zařadil mezi
rekordní. Jak v počtu vystavovatelů, tak
i návštěvníků. A také se tato jarní část
výstav Floria poprvé konala na novém
výstavišti v Kroměříži. Jen za první dva
dny si ji prohlédlo skoro 20 tisíc návštěvníků. Velký areál je schopen pojmout
větší množství návštěvníků, horší to
bylo s parkováním.
K dispozici je dva tisíce parkovacích míst, z toho polovina na nově
vzniklých zpevněných plochách
u areálu výstaviště, ale kvůli obrovskému zájmu o výstavu to nestačilo.
Pořadatelé zajistili i speciální linku
přímo od vlakového a autobusového
nádraží k výstavišti.
K velkému zájmu vystavovatelů
jistě přispělo i to, že se v nových prostorách nemusejí obávat rozmarů
počasí. Lidé přijdou, i kdyby pršelo,
protože prodejní plochy jsou zde
zastřešené. Což ve Věžkách, kde se
konal ještě minulý ročník této výstavy,
tomu tak nebylo. Když bylo deštivo,
návštěvníkům se do Věžek nechtělo
a vystavovatelé pak měli větší vydání
než zisk. V Kroměříži do takového
rizika nejdou. Však jich také na letošní
Florii JARO bylo 282! Z Česka, Slovenska i Polska.
Velký výběr nabízených produktů
a zároveň příznivé ceny se pochopitelně zamlouval i návštěvníkům. Ti
však ocenili i jiné věci. Zejména
výstavu řezaných cibulovin v jedné
z výstavních hal. Tolik druhů tulipánů
nejrůznějších tvarů a barev asi málokdo z nás viděl na jednom místě. Lidé
nešetřili slovy obdivu.
Výstava nabízí široký sortiment
potřeb pro zahrádkáře. Od sadby užitkových a okrasných rostlin, stromů
i keřů nebo třeba hub, až po vybavení
zahrad, nářadí i postřiky. Návštěvníci
mají zájem i o okrasné ryby pro
zahradní jezírka a odborníci zde radí,
jak se o ryby starat. Zájem byl i o soutěž mladých floristů a další doprovodné akce výstavy. Ta v Kroměříži končí
v neděli 12. května.
-ja-
INFOnoviny – květen 2013
2
V plánu je nový biokoridor
Projekt lokálního biokoridoru Barbořina Kroměříž je určen pro rekreaci
občanů, ale biokoridor se zároveň stane také přirozenou bariérou odhlučnění dálnice. Bude totiž vysázen 120
metrů od dálnice. Jeho šířka bude 16
metrů a délka asi kilometr. Rozpočet
457 tisíc má být plně uhrazen operačním programem stejně jako následná
tříletá péče o mladé dřeviny. Náklady
města zde budou minimální, například
pokud by se zde instalovaly nějaké
lavičky. Brzy se dozvíme, zda bude
projekt schválen, ale předpokládá se,
že má vysoké šance na přijetí. Mezi
plánovanými stromy mají být i staré
odrůdy hrušní, jabloní a třešní plus
olše, javory, lípy a další dřeviny.
-ja-
Veškeré
zednické
práce
736 684 749
Co nabízí středisko Europe Direct občanům
V budově Knihovny Kroměřížska
bylo otevřeno Informační středisko
Europe Direct. Je součástí celoevropské
informační sítě, zastávající funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími
občany. O činnosti nového střediska
budeme nyní hovořit s jeho vedoucím
Mgr. Davidem Zapletalem.
Co vaše středisko Europe Direct nabízí
občanům?
Jak už napovídá název, měli bychom být
přímým spojením do Evropy. Poskytujeme
informace většinou praktické, ať už se týkají studia, práce nebo dovolené v zahraničí.
Další oblastí, ve které poskytujeme rady,
jsou možnosti evropských dotací, a to jak
neziskovým organizacím, tak podnikatelům. Také nabízíme publikace a tiskové
materiály o Evropské unii, zajišťujeme kontaktní údaje na organizace EU, se kterými
lidé potřebují jednat. Pokud chce nějaká
česká organizace spolupracovat s podobně
zaměřenou institucí v zahraničí, najdeme
jí vhodného partnera.
Opakují se některé dotazy častěji?
Zatím ne, dotazy jsou velmi různorodé.
Teď ale například poslední dva dotazy byly
shodou okolností podobné, od osob se
zdravotním postižením. První se týkal stěhování do zahraničí za dcerou: Jedu do té
a té země, jak dlouho mi v České republice
budou vypláceny dávky a jak mám postupovat, aby mi byly podobné dávky poskytovány i po přestěhování. Druhý se týkal
výhod ZTP při cestování autem.
Blíží se prázdniny. Pokud za vámi
někdo přijde, že by chtěl vyjet někam na
brigádu do zahraničí, poradíte mu?
Ano. Budeme po něm chtít, aby svůj
požadavek co nejvíce specifikoval. My
následně dodáme informace o tom, co je
potřeba udělat, kde hledat, jaká jsou jeho
práva. Práci mu hledat nebudeme, ale
usnadníme mu hledání. Stejné je to
i v oblasti dotací. Také nezpracováváme
projekty na dotace, ale radíme, z jakých
programů lze aktuálně dotace čerpat a jak
postupovat při získávání dotací.
Pořádáte také akce pro veřejnost. Jaká
byla zatím největší z nich?
Poslechový pořad publicisty Jiřího Černého s názvem Britské kapely šedesátých
let ve stínu Beatles a Rolling Stones.
A jaké akce budou v nejbližší době
následovat?
Od 13. do 17. května budou probíhat
Irské dny, které pořádá europoslankyně
Olga Sehnalová. My se budeme na některých akcích podílet. Jedná se o besedy,
koncerty, výstavy, ochutnávky. Přímo
v Knihovně Kroměřížska se uskuteční beseda, promítání cestopisu a výstava Irsko
mýma očima. 19 lidí nám přineslo své fotografie z Irska. Mnohé z nich jsou velmi
hezké. Je to soutěžní výstava. Návštěvníci
budou moci hlasovat pro tři fotky, které je
nejvíc zaujmou a pak budou třem výhercům
předány ceny. Tato výstava zde bude do
konce května.
Na kterou další akci byste rád pozval
naše čtenáře?
Na Noc literatury, což je celoevropská
akce, která proběhne 15. května. Mottem
akce je „setkání s příběhy a městem tak,
jak ho neznáme“. Čte se z knih současných
S výjimkou dvou týdnů na přelomu čerevropských autorů. Bude v Kroměříži pro- vence a srpna, kdy bude knihovna uzavřebíhat na třech místech, v zámku, v knihovně na.
a v kavárně hotelu U Zlatého kohouta, od
Za rozhovor poděkovala
18 do 23 hodin vždy v půlhodinových interJana Janoušková
valech. Předčítat
bude bývalá herečka
Slováckého divadla
Anna
Slezáková
a členky Divadelního spolku Kroměříž
Jana
Štěpánová
a Marcela Kořínková.
Bude vaše středisko
otevřeno
i přes celé prázdniny?
Mgr. David Zapletal
Rekonstrukce centrální sterilizace je v plném proudu
Již více než měsíc pobíhá rekonstrukce centrální sterilizace Kroměřížské nemocnice, a. s. Opravy se
týkají jak stavební, tak technologické
části tohoto důležitého oddělení.
„Během rekonstrukce dojde ke
změně stavebního uspořádání oddělení, díky čemuž bude odstraněno křížení špinavého a čistého provozu včetně příjmu a expedice,“ vysvětlil ředitel nemocnice Ing. Pavel Calábek.
Po dokončení stavebních prací
budou prostory připraveny pro umístění nové technologie. „Dojde k výměně původních dvou parních a jed-
noho formaldehydového sterilizátoru
za dva parní a jeden kombinovaný
pára s formaldehydem o různých pracovních objemech. Dále dojde
k obměně dvou jednostranných myček
za dvě prokládací,“ doplnil Calábek.
Celkově si rekonstrukce centrální
sterilizace vyžádá 12 milionů korun,
přičemž necelých 5 milionů korun
zainvestuje Zlínský kraj do stavební
části rekonstrukce, zbývající částku
pak uhradí Kroměřížská nemocnice, a. s. pro pořízení nové technologie.
Veronika Klímová
Stavební úřad nařídil
zabezpečení zchátralého domu
Dům v ústí Riegrova náměstí budí
už dlouhou dobu pozornost kolemjdoucích. Jeho prohnilá střecha se propadá a riziko zřícení dospělo tak daleko, že stavební úřad kroměřížské radnice nařídil provést nezbytné zabezpečovací práce. Proto musel být na
několik hodin uzavřen vjezd do horní
části Riegrova náměstí a oslovená firma provedla nejnutnější úkony, které
eliminovaly případné nebezpečí.
„Dům je v insolvenčním řízení. Insolvenčnímu správci jsme nařídili provedení zabezpečovacích prací, ale na
výzvy nereagoval. Poté, co střecha
VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).
Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863
poklesla o dalších 30 cm a nebezpečí
jejího zřícení opět vzrostlo, jsme zajistili okamžité provedení prací na
náklady města,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Miloš Prudil. Podle
něj byla provedena jen nejnutnější
opatření v podobě sundání těžké střešní krytiny a zabednění oken do ulice.
„Náklady spojené se zabezpečovacími pracemi budeme po majiteli vymáhat,“ dodal Miloš Prudil, podle kterého zároveň stavební úřad zahájil
řízení o odstranění nebezpečné stavby.
Mgr. Pavel Zrna
INFOnoviny – květen 2013
3
KAM ZA KULTUROU
Anděl pro Karla Kryla
Nadační fond Karla Kryla vyhlásil
veřejnou sbírku na důstojný pomník
Karlu Krylovi. Jeho písničky v letech
normalizace byly sice zakázané, ale
přesto velmi oblíbené, i když se zpívaly tajně. Sbírka byla vyhlášena 12.
dubna 2013, tedy v den výročí nedožitých 69. narozenin Karla Kryla.
Návrh na sochu vytvořil sochař
Karel Fron – kamarád Kryla z exilu.
Pomník by měl mít podobu bronzového anděla, prostupujícího železnou
oponou na kamenném podstavci ze
tří stupňů, symbolizujících stupně
života zpěváka. Anděl má křídla na
svobodě – na svobodné straně železné
opony a tělo s mečem v ruce na straně
totalitní.
„Děkujeme předem všem dárcům
za finanční pomoc. Všem, kteří měli
Karla a jeho písničky rádi. Doufáme,
že se brzy podaří nashromáždit
potřebný finanční obnos a sochu realizovat. Zatím není určeno, kde bude
socha umístěna. O tom teprve jednáme,“ uvedla pro INFOnoviny Karla
Štruncová, neteř kroměřížského rodáka Karla Kryla.
Číslo účtu sbírky u České spořitelny je: 19 - 329 329 389/0800. -ja-
Vážení pořadatelé kulturních
23. 5. Závěrečný koncert souboakcí! Chcete-li, aby vaše pořady rů a orchestrů ZUŠ. Od 17.30 h,
byly v INFOnovinách uvedeny, po- zámek.
šlete do redakce jejich přehled
25. 5. Klavírní recitál Martina
v dostatečném časovém předstihu. Kobylíka. Koncert absolventa JAMU
začne v 19 h, sala terrena zámku.
BYSTŘICE p. Hostýnem
1. 6. 1. Zámecký gulášfest Hole23. 5. Jo, není to jednoduché. šov 2013. Kořeněný hudbou a zábaKonverzační komedie. Hrají J. Lang- vou. Kapely: Press rock, Los Perdimajer, A. Gondíková, D. Punčochář, dos, Cestující Hudba, Vintage Wine.
B. Kohoutová ad. Kino Klub Sušil od Bohatý doprovodný program pro děti
(bude i velbloud!). Od 10 h, zámecká
19 h.
24. 5. Muzejní noc. K 80 letům zahrada.
2. 6. Celoměstský den dětí s promuzea. Komentované prohlídky
muzea a Loudonské galerie. Ukázky gramem. Zámecký park Holešov.
restaurování keramiky, výtvarné dílny. Velký zábavní program ke Dnu dětí.
Pořádá SVČ, MKS a další.
18 až 21 h, zámek.
2. 6. Pocta Claude Bollingovi II.
1. – 23. 6. Bystřické zámecké slavnosti. Cyklus komorních koncertů. Koncert festivalu Musica Holešov.
2. 6. – 14. 7. Oldřich Kulhánek. Zámek od 19 h.
Výstava známkové a volné tvorby
HULÍN
našeho známého grafika ze sbírek
Poštovního muzea Praha. Zámek.
Předprodej vstupenek – tel.:
573 350 728. Místo konání Kulturní
HOLEŠOV
klub, pokud není uvedeno jinak.
11. 5. Koncert k 15. výročí DPS
Předprodej Městské informační
Zvonky ZUŠ Hulín. Od 17.30 h.
centrum, tel.: 573 395 344.
17. 5. Vojta „Kiďák“ Tomáško.
9.–12. 5. Slavnosti města HolešoSólový koncert folkové legendy v KK
va.
11. 5. Koncert festivalu Musica od 19 h.
19. 5. O Červené karkulce. Hraje
Holešov: Pražský filharmonický
soubor Říše loutek z Kroměříže.
sbor. Zámek.
21. 5.Vstupte!V divadelní hře hrají
18. 5. Operetní melodie. Slavné
árie z velkých světových operet. Od P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský,
L. Švormová. Od 19 h.
19 h, zámek.
stravovat také tak dobře a zadarmo.
Kvůli neustálým stížnostem tedy vedení Barrandova zakázalo Čechům stravovat se uAmeričanů. Jenže americká
produkce protestovala, že jim to zdržuje
práci. Dosáhla zrušení zákazu. Následoval další kolotoč stížností závistivců,
tvářících se, že jim jde o spravedlnost
a rovnost pracovních podmínek, svolávány byly další schůze…
Možná ještě dnes vypráví někdo
z amerických filmařů svým potomkům
o české závisti a touze po banánech…
Při setkání s Lubošem Vraspírem,
který hrál v Amadeovi ve scénách, natáčených v Kroměříži (kam se filmaři
přesunuli z Prahy v květnu 1983) jsem
herci, který bydlí už léta v Kroměříži,
položila otázku na catering. „To si už
nevybavuji. Jídlo nebylo nikdy hlavní
v mém životě. Asi také proto jsem nikdy
nevážil víc než 65 kilo. Při natáčení
Amadea panovala až vojenská kázeň.
Když se řeklo ‚toto je jídlo pro hlavní
představitele a tam je pro kompars‘
nikdo si nedovolil jít jinam, než mu bylo
určeno,“ vzpomíná Lubomír Vraspír,
tehdy herec Slováckého divadla.
V době natáčení Amadea mu bylo
53 let a ve filmu hrál majordoma. Za
šest filmovacích dnů dostal asi tři tisíce
korun. A to bylo tehdy víc než průměrný měsíční plat. Ale kdyby mohli být
tehdy čeští herci odměňováni podle
amerických zvyklostí (což naši funkcionáři zakázali), byla by odměna
pochopitelně mnohem vyšší.
K roli se tehdy dostal úplně náhodou.
Na ulici potkal člena českého realizačního týmu spolupracujícího na Amadeovi. Ten si ho pamatoval z předchozího konkursu na roli otce hlavního
hrdiny ve filmu Už zase skáču přes
BAJDOVSKÉ FIFTEENY: 40:40 (shoda)
Ozdravný výlet
Jak stanoví pro členy, jen lehce
naznačené stanovy SSLTC, jsou důležitou složkou činnosti klubové výlety,
ať již tuzemské nebo zahraniční. Jejich
součástí jsou i odborné semináře, na
kterých je účast členů nezbytná. Výlet
s pracovním názvem „hůl opora muže
a státu“ a seminář na téma „respirační
osvěta“ se uskutečnil v obci Rajnochovice, kde je ovzduší srovnáváno
s tatranským a přítel Hrabec tam měl
chaloupku, vhodný travnatý prostor
pro výcvik chůze s holí a zajištěno malé
pohoštění. Oběd a svačinku, včetně pití.
Pro domorodce i rekreanty se
naskytl zcela nevšední pohled na skupinu seniorů, jak se jeden po druhém
elegantně proplétají s holí, vykládanou
slonovinou, mezi dřevěnými kolíky
vyznačující trasu exhibice. Hodnotící
komise shledala všechny účastníky za
schopné, elegantně kráčet a s holí pracovat. Nejschopnější jedinci dokázali
i za pochodu zdravit volnou rukou nic
nechápající obecenstvo. Nejvyšší hod-
nocení „skvělý výkon“ nezískal nikdo.
Hodnocení „slušný výkon“ jeden. Pět
dosáhlo na hodnocení „dobrá práce“.
Ocenění „snaživý výkon“ přidělila
estetická komise dvakrát. Jednou raději
nehodnotila a účastník byl přeřazen do
kategorie „indisponovaných“.
Seminář na téma respirační onemocnění proběhl podle teorie Čínské medicíny.
Pokud se má tělo účinně bránit, musí
mít silnou obranu ČCHI. Na její kvalitu
mají vliv tři zásadní věci. Dědičná
dispozice, kvalitní zažívání, kvalitní
potrava a kvalita vdechovaného vzduchu.
Takto informoval doktor Pavlík
a skupina zvědavých turistů, rekreantů
i domorodců se přiblížila, aby se
dozvěděla, že s dědičnými dispozicemi
nic nenaděláme, nyní dýcháme kvalitní
vzduch na správném místě a jaké potraviny nám byly připraveny, to ochutnáme za okamžik. Pro členy SSLTC
informace zásadní, pro ostatní naslouchající zklamání.
A. O. Novotný
kaluže. Tehdy Lubomír Vraspír konkurs vyhrál, ale roli nakonec získal jiný
herec („Kdykoliv jsem v životě na cokoliv sáhl, tak se mi to lehce vymklo
z ruky,“ komentuje to L. Vraspír).
Okamžitě přemluvil herce, že ho nutně
potřebují a natáčet se bude už za pár
dnů.
„Bylo nesmírně zajímavé, jak bylo
natáčení organizováno. Dokonalý řád.
Přišlo se v 10 a v 16 bylo vše hotovo
podle plánu. To jsem při natáčení nezažil nikdy jindy. Tehdy ve filmu hrál i můj
bývalý spolužák z JAMU Bronislav
Poloczek. Všechny role českých herců
však pochopitelně mluvili Američané.
Já jsem hrál majordoma. Ten stává
CHROPYNĚ
Předprodej vstupenek 573 355 323.
Místo konání: Městské kulturní
středisko Chropyně.
13. 5. Květnový koncert. Vystupují žáci hudebního a tanečního oboru
ZUŠ. Od 17 h.
24.–26. 5. Hanácké slavnosti.
KROMĚŘÍŽ
Pořady se konají v Domě kultury
Kroměříž, není-li uvedeno jinak.
Informace a předprodej v DK tel.:
573 337 422, 573 341 400, předprodej on line na www.dk-kromeriz.cz
14. 5. Alenka v říši divů. Taneční
a pohybové divadlo uvádí SZUŠ DMUSIC. Na námět pohádky Alenka
v říši divů za zrcadlem. DK od 18 h.
15. 5. S brokovnicou na manžela.
Hrají herci divadla Arena Bratislava.
V hlavní roli Z. Kronerová a M. Noga.
Divadelní předplatné. DK od 18 h.
16. 5. Živá kronika – VUS
Ondráš. DK od 19 h.
18. 5. Koncert filmové hudby. DK
od 19 h.
20. 5. Melemed MacKenzie. Koncert, DK od 19 h.
24. 5. Koncert Hradišťanu a Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
u dveří a ohlašuje příchody. V jedné DK od 19 h.
scéně měly projít dveřmi děti, služebnictvo a další osoby podle přesně určeného scénáře. Jenže ten, kdo je zezadu
pouštěl, popletl pořadí. Upozornil jsem
na to pana režiséra Formana, a tak jsem
se stal ten den kladným hrdinou, protože
V koncertním cyklu MUSICA
se pak scéna nemusela přetáčet.
Holešov má posluchač jistotu, že jsou
Ve filmu ale nakonec vypadám pří- mu předkládány velmi kvalitní konšerně. Kvůli paruce. Přitom na před- certy se špičkovými interprety. Jedchozí zkoušce paruky bylo vše v pořád- ním z nich je také Pražský filharmoku. Paruka perfektní. Z radosti jsem nický sbor, jehož koncert je v prograpak ještě parukáři dal litr slivovice. mu letošního cyklu MUSICA HoleJenže při natáčení moje paruka nebyla. šov v sobotu 11. května.
Chybou českého pracovníka. Dostal
Dlouholetou členkou Pražského
jsem jinou paruku. Hroznou. Kudrlinky filharmonického sboru je sopranistka
na poschodí. Měl jsem dojem, že i reži- Romana Hýžová. Rodačka z Bořesér měl co dělat, aby to zkousnul,“ vrací novic byla již v první třídě základní
se k natáčení L. Vraspír, který byl mimo školy vybrána do Holešovského dětjiné vyznamenán hereckou asociací ke ského sboru, nyní působícího pod
svým 70. narozeninám prestižní cenou názvem Moravské děti, ve kterém
Senior prix. V Kroměříži bydlí už od zpívala až do maturity na Gymnáziu
roku 1969 – „Potkal jsem zde manžel- Holešov.
ku,“ vysvětluje s úsměvem, jak se stal
Na holešovských pódiích tedy už
Kroměřížanem, i když pochází z Hrad- zpívala často. Až nyní má však zde
ce Králové. A mimochodem – jejich první vystoupení s Pražským filharsyn Roman se také objevil ve filmu monickým sborem. „S Pražským filAmadeus. Tehdy v dětském komparsu, harmonickým sborem nekoncertujebylo mu 11 let. I když zdědil určité me v malých městech. Účinkujeme
herecké nadání a krásně recitoval, nevy- hodně na světových festivalech a ve
dal se v otcových šlépějích, ale stal se velkých městech u nás a v zahraničí.
lékařem. Alespoň si však s tátou zahrál Ale na koncert do Holešova se moc
v jednom filmu. A zrovna v tom nej- těším. Není nad to zazpívat si opět ve
slavnějším, jaký byl kdy u nás nato- svém rodišti,“ řekla sopranistka, která
čen…
Jana Janoušková se sborem procestovala hodně velký
Amadeus v Kroměříži (2): Catering a vzpomínky L. Vraspíra
Natáčení amerického oscarového
velkofilmu Amadeus před 30 lety provázely nejrůznější problémy, charakteristické pro tehdejší dobu u nás. Nejen
to, že američtí filmaři byli v Československu pod neustálým dohledem Státní
bezpečnosti. Rozbuškou napětí se stala
mimo jiné i z dnešního pohledu tak
okrajová záležitost, jakou je catering.
A to ještě předtím, než se natáčení filmu
přesunulo z Prahy do Kroměříže.
Catering čeští filmaři tehdy neznali.
Stravovali se sami. Do práce si nosili
svačinky nebo podle možností chodili
do kantýn nebo do restaurací. Americká produkce filmu naopak zajistila
catering, což bylo její běžnou praxí.
Vzhledem k tomu, jak omezenou
nabídku potravin poskytoval před 30
lety náš tuzemský trh, byli Američané
nespokojeni. Posílali proto své lidi
nakupovat potraviny k našim tehdy
kapitalistickým sousedům.
Američané pak nabídli Čechům,
kteří s nimi spolupracovali na natáčení
Amadea, aby i oni využívali jejich cateringu. Celý štáb se totiž musel co nejrychleji najíst, aby pauzy nebyly zbytečně dlouhé a mohlo se pokračovat
v natáčení.
Po barrandovských ateliérech se to
rychle rozneslo. A také to, že se za jídlo
cateringu neplatí a že tam jsou dokonce
volně k dispozici i pomeranče, banány
a další lahůdky, které se k nám dovážely
velmi sporadicky nebo vůbec.
Tato situace vyvolávala neustálé
problémy. Barrandovští pracovníci,
kteří nedělali na Amadeovi, záviděli
a stěžovali si. To, že někteří chodí na
catering, se řešilo na odborových schůzích i v místní organizaci KSČ. Prý to
diskriminuje ostatní, kteří se nemohou
31. 5. Dětský den. Od 16 h, koupaliště.
7. 6. Hvězdné filmové melodie.
Letní kino od 20 h. Účinkují pěvecké
sbory Smetana Hulín a sbor Ze Srandy
Kroměříž, Symfonický orchestr studentů a absolventů Konzervatoře P.
J. Vejvanovského Kroměříž.
15. 6. Hulínský Openfest. Od 15
do 24 h.
24. 5. MISS PRINCESS live
v TABU. Večírek před akcí TOP
MÓDA za účasti mexické krásky Carmen Isabel Hernandez Chavez – Miss
Princess of the World 2011 a Miss
Princess of the World Czech Republic
2012 Moniky Vaculíkové. Speciální
fotokout. Klub TABU.
25. 5. Den dětí města Kroměříže.
Letiště od 10 h.
25. 5. Žanna Bičevská a Marta
Töpferová. Koncert, DK od 17 h.
25. 5. TOP MÓDA 2013. Módní
přehlídka ve Sněmovním sálu zámku
od 16.30 h a od 20 h.
26. 5. Filokallia a Achilleas Chaldaiakis. Kostel Cyrila a Metoděje
v PL, od 14 h.
Výstava k výročí
Muzeum Kroměřížska si připomnělo výstavou Muzeum 80: Vaše
muzeum má narozeniny v Galerii
v podloubí osmdesáté výročí založení
svého přímého předchůdce – Městského muzea v Kroměříži.
Na výstavě jsou představeny
významné osobnosti spjaté s historií
muzea nebo s obory v muzeu zastoupenými (J. Slovák, J. Spáčil, J. Coufalík, F. V. Peřinka) a představeny jsou
i bohaté archeologické, historické,
etnografické a přírodovědné sbírky
jak výběrem z původních exponátů
vystavených již ve 30. letech, tak
výběrem z přírůstků muzejních sbírek
z posledních let. Zpestření výstavy
slouží nejrůznější interaktivní prvky,
pro školy je připraven speciální program „Když se řekne muzeum…?“,
který je součástí výstavy.
Výstavu si zde můžete prohlédnout
do 2. června.
Sopranistka Romana Hýžová
po letech opět vystoupí v Holešově
kus světa. Jeho členkou je od roku
1995.
„Jsem moc ráda, že je v Holešově
už třetím rokem tak skvělý koncertní
cyklus, jakým je MUSICA Holešov.
Moji příbuzní a přátelé jsou vždy každým koncertem nadšeni. O to víc jsem
ráda, že zde vystoupí i Pražský filharmonický sbor,“ zakončuje Romana Hýžová náš rozhovor pochvalnými
slovy pro pořadatele koncertního
cyklu. A má pravdu, dramaturgovi
holešovského festivalu MUSICA
Holešov MgA. Karlu Košárkovi
a jeho spolupracovníkům se daří
vybírat program koncertního cyklu
velmi dobře.
-ja-
INFOnoviny – květen 2013
4
V záhlinickém Muzeu Františka Skopalíka
Muzejní večer „Věnec z Hané
a Záhoria“ uspořádalo 3. května Město Hulín ve spolupráci se Záhorským
muzeem ve Skalici k zahájení Cyrilometodějského roku. Místem konání
bylo Muzeum Františka Skopalíka
v Záhlinicích.
Součástí programu byl i křest
nových muzejních vstupenek. Autorkou jejich grafického návrhu je hulínská malířka Eva Milotová. Ta byla
zároveň i autorkou textů, které zde
četla společně se starostou Hulína
Mgr. Romanem Hozou.
K pohodě večera přispěly i písničky v podání LH Skaličan. Kromě
Středověký den s biskupem Brunem
Chcete-li se alespoň na chvíli přenést do středověku a sledovat například šermířské klání soupeřů oděných
historickým šatem, možná to zažijete
při středověké slavnosti na Velkém
náměstí v Kroměříži v sobotu
18. května. Středověká slavnost začne
v 10 hodin a program potrvá do 17
hodin.
Slavnost nese název Středověký
den s biskupem Brunem a pořádá ji
město Kroměříž společně se sdružením historického šermu Biskupští
manové. Její konání je spojeno s oslavami 750. výročí trvání města Kroměříž.
Zároveň se na Velkém náměstí
18. května uskuteční i 4. Hrnčířské
a keramické trhy plus městské farmářské trhy. Začínají již v 8 hodin,
končí v 17 hodin.
-ja-
poetických textů Evy Milotové
nemohla chybět ani malá historická
slovní exkurze o osobnosti hanáckého
vlastence a národopisce Františka
Skopalíka (1822–1891).
Malé muzeum věnované vzpomínce na tuto významnou osobnost stojí
za prohlídku. Jsou zde vystaveny
i nejrůznější praktické exponáty
z běžného života našich předků. Nádobí, formy na máslo, raznice pro
předtisk výšivek na prádlo, stolařské
nářadí, dřevěná pračka, zemědělské
dobové stroje… Pokud pojedete třeba
na výlet přes Záhlinice, zkuste se
zastavit i za poznáním v muzeu na
návsi u kostela.
-ja-
Dny města Holešova
I letos jsou pořádány Dny města
Holešova jako obvykle začátkem
května. Letošní termín byl zvolen od
9. do 12. května. Sobotní program
začne vystoupením folklorních souborů od 14 h v zámeckém parku,
pokračovat bude oceněním osobností
města od 16.30 h v sala terreně zámku
a večerním koncertem Pražského filharmonického sboru. Nedělní program zahrnuje slavnostní mši v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie od 9.30
h a připomínku Dne matek v sálu kina
Svět od 14 hodin.
„Na Dny města Holešova vždy zveme zástupce partnerských měst. Nejvíce spolupracujeme se slovenskými
Turčianskými Teplicemi, polskou
Pszcztinou a chorvatským Desinićem,“ uvedl místostarosta města
Mgr. Rudolf Seifert.
-ja-
Divadelní předplatné podzim 2013
Zahajujeme prodej divadelního předplatného podzim 2013. V letošní podzimní sezoně nabízíme další novinku Komorní předplatné. Divadelní předplatné A se bude konat tradičně v divadelním sále Domu kultury. Komorní
předplatné B bude uváděno v Klubu Starý pivovar a ve společenském sále
Domu kultury.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „A“ – září – FIGAROVA SVATBA –
Klicperovo divadlo Hradec Králové; říjen – KALIBŮV ZLOČIN – Slovácké
divadlo Uherské Hradiště; listopad – S NADĚJÍ I BEZ NÍ – Komorní scéna
Aréna Ostrava; prosinec – ČTYŘI DOHODY – Jaroslav Dušek.
KOMORNÍ DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ „B“ – září – POPRVÉ VDANÁ – Taťjana Medvecká – Agentura MR Praha; říjen – TICHÝ TARZAN –
Husa na provázku, Brno; říjen – FRACTURED a TANEC MAGNETICKÉ
BALERINKY – Alfréd ve dvoře; listopad – MAGOR – Divadlu U stolu Brno;
prosinec – BETLÉM aneb PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU – Husa na provázku, Brno
Předprodej vstupenek na pokladnách Domu kultury a kina Nadsklepí
i online rezervace od 15. května od 12 hodin.
AB
Orlovna a Corpora S
Od 20. května do 16. června se
v kroměřížské Galerii Orlovna uskuteční výstava prací umělců skupiny
Corpora S. Tuto skupinu tvoří šest
umělců. Mikoláš Axman a Michal
Šarše už v Orlovně vystavovali v roce
2009 při jedné z nejúspěšnějších
kolektivních výstav v dějinách galerie – 11x3. Letošní výstavy se zúčastní celá skupina, tedy ještě Dušan Černý, Jiří Mikeska, Pavel Šlegl a Petr
Štěpán. Kurátorem výstavy je bývalý
ředitel Středočeské galerie Praha
PhDr. Ivan Neumann, který o skupině
napsal:
„Celou dosavadní tvorbu Corpory
S nespojují formální znaky, které by
byly předem formulovány a ideologizovány a potom vlastními díly
vytvářely nějaký skupinový styl, ale
spojuje je především příbuzné vnitřní
naladění, zásadní rozhodnutí pro tvorbu, jež směřuje k vytvoření trvalého
díla, které otevírá svět tak, aby se stal
‚neskrytostí‘ starého řeckého myšlení.“
Ing. Jiří Antoš, CSc.
Malířka Eva Milotová a starosta Hulína Mgr. Roman Hoza při křtu vstupenky
do muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích
V Domě kultury Kroměříž
V době pořádání Irských dnů v Kroměříži od 13. do 17. května
připravila Restaurace a kavárna Scéna zajímavou gurmánskou
produkci irských jídel. Irsko je s českým prostředím nepřímo
spojeno s keltskou minulostí, což se promítá do společenské
a kulturní vzájemnosti malé středoevropské země a vzdáleného
Erinu. Naše polední menu (u nás už zlidovělé „meníčko“) obohatí
následující speciality:
1. Corned Beef (vařené hovězí maso se studenou hořčičnou
omáčkou s koprem, dušená zelenina a brambory)
2. Coddle and Boxty (vepřová klobása dušená s cibulí, slaninou a brambory, bramborové placky)
3. Irish Stew (dušené jehněčí maso s kořenovou zeleninou,
cibulí, brambory, petrželkou a tymiánem)
4. Cottage Pie (zapečený masový koláč z brambor, mleté
hovězí maso a sýr)
5. Colcannon and Beef (šťouchané brambory s hlávkovým
zelím a cibulkou, dušené hovězí kousky v pivu s hříbky)
Přijďte ochutnat jídla, která u nás nejsou běžně nabízena!
Alenka v říši divů v divadelním ztvárnění žáků SZUŠ D-MUSIC z úspěšného chropyňského představení bude inscenována rovněž v kroměřížském Domě kultury
14. května. Světoznámou pohádku připravil učitel SZUŠ D-MUSIC Ondřej Bernkopf se svými žáky i s dětmi ze svého přerovského sdružení UA Street Art
Dětský denknihy
v Hulíně
rekordů. Pro děti budou při-
Oslavy MDD se v Hulíně uskuteční v pátek 31. května na koupališti od 16 hodin. Dětský den pořádá
SVČ Hulín. Na odpoledne plné
zábavy nezapomeňte přijít se špekáčkem, kvůli zápisu do Hulínské
praveny soutěže, ukázky pokusů
debrujárů, malování na obličej,
ukázky policejní techniky, lanové
překážky, zumba, diskotéka a závěrečný ohňostroj.
Den dětí v Holešově
Celoměstská oslava dne dětí
v Holešově proběhne 2. června od 14
hodin v zámecké zahradě. Děti čeká
velká výprava do pohádkového lesa,
po trase se budou setkávat s různými
pohádkovými postavami a u těchto
pohádkových bytostí budou plnit různé úkoly. Dále se můžete těšit na kolotoče, skákací hrad, Pacifik, dětské dílny a workshopy: kouzelnická škola,
skákací boty, kin-ball, žonglování,
střelba z luku, bubnování, jízda na
koni atd.
Hlavními organizátory Dne dětí
v Holešově je SVČ Tymy společně
s MKS a městem Holešov. Pro malé
i velké návštěvníky budou připraveny
stánky s bohatým občerstvením. Součástí oslav Dne dětí bude také program, na kterém vystoupí děti
z různých kroužků SVČ Tymy i ze
škol.
Kroměříž: MDD na letišti
Pro malé i velké děti je každoročně
v Kroměříži pořádán Den dětí města.
Letos se uskuteční v sobotu 25. května
od 9 do 14 hodin, opět jako v předchozích letech v prostorách letiště
a Bagráku. Letos bude zase velká
nabídka nejrůznějších atrakcí. Od
lanového centra, vystoupení kouzelníka Hadaše, historického šermu,
taneční skupiny Dance power, žáků
SZUŠ D-MUSIC, prohlídky vrtulníku
a letadel, projížděk na koních i na
lodičkách až po hasiče a záchranáře
v akci a výcvik služebních psů.
Letošní Den dětí města Kroměříže
bude zpestřen novou atrakcí, kterou je
zobrazení dobového života Velkomoravanů – historické boje, hod oštěpem
a lukostřelba, ukázky dobových řemesel, například tkaní na destičce, ukázky
a ochutnávky jídel tehdejší kuchyně,
ukázky kovářského řemesla.
-ja-
UPOZORNĚNÍ
ve dvoře areálu Straka
Kroměříž
Komenského nám.
Město Kroměříž a Dům kultury
v Kroměříži pořádají v sobotu
25. května 2013 Den dětí v prostorách letiště a vodní plochy Bagráku.
Upozorňujeme, že v den konání této
akce bude z důvodů bezpečnosti
návštěvníků omezen a zakázán průjezd a parkování na všech příjezdových komunikacích k letišti v obou
směrech: v době od 7 do 9 hodin bude
povolen pouze průjezd, od 9 do 15
hodin zde bude úplný zákaz vjezdu
a parkování.
AB
INFOnoviny – květen 2013
5
MUDr. P. Matoušek: Léčba chladem v kryokomoře má výborné výsledky
Zájemců o léčbu chladem v kryokomoře přibývá. Výsledky léčby jsou
totiž velmi dobré. Proto jsou lidé
ochotni jezdit do kryocentra i značné
vzdálenosti. Dobrou zprávou nyní je,
že bylo otevřeno kryocentrum
i v našem regionu.
První kryocentrum na Hané najdeme v Kojetíně. Ve vile mezi vlakovým
nádražím a Centrem žilní chirurgie.
V neobvykle řešené vile se kromě
kryokomory a cvičebny H.E.A.T.
nachází i vodoléčba, whirlpool (kde
se voda mění po každém použití!)
a infrasauna. Nabídku moderního
léčebného a relaxačního komplexu
služeb v péči o zdraví a tělo doplňuje
nabídka nejrůznějších druhů masáží.
Co je kryoterapie? „Je to metoda,
při které je tělo vystaveno na krátkou
dobu dvou až tří minut extrémně nízké
teplotě. Léčebný smysl mají hodnoty
mezi minus 120 až minus 130 stupňů,
proto máme v naší kryokomoře nasta-
ven kosmický chlad –125 °C. Léčba
chladem má výborné výsledky především při kloubních problémech, protože léčí jak chronická zánětlivá revmatická onemocnění, tak i artrózy,
bolesti vaziva a kloubů, včetně tenisového loktu nebo zánětu Achillovy šlachy. Pozitivně působí také při léčbě
lupenky, ekzémů, astmatu, alergií, roztroušené sklerózy a dalších nemocí,“
uvádí chirurg MUDr. Pavel Matoušek,
Ph.D., který je majitelem nového kryocentra v Kojetíně.
Pro některé ženy může být zvláště
nyní před létem zajímavou informací
i to, že po opakované kryoterapii mizí
celulitida. I toto je výsledek působení
extrémně nízkého chladu, po kterém se
několikanásobně zvýší prokrvení
pokožky a zároveň se zrychlí odplavování škodlivých produktů metabolismu.
Účinky kryoterapie posílí následné
cvičení k prohřátí organismu. Ideální
je k tomu H.E.A.T. program, který je
právě v kojetínském kryocentru
k dispozici i jako součást uvedené
terapie.
Pozitivní účinky kryoterapie při
léčbě či prevenci řady zdravotních
problémů bohužel nemohou využívat
všichni: „Kontraindikací je vysoký
krevní tlak, alergie na chlad, ale také
hnisavá, nádorová nebo akutní respirační onemocnění, případně infekce
kůže. Kryoterapie se také nedoporučuje po prodělání srdečního infarktu.
V tomto případě je vhodné návštěvu
kryocentra odložit na pozdější dobu,“ Po návštěvě kryokomory se jde cvičit.
vypočítává možné kontraindikace
doktor Matoušek.
Zaujala vás terapie chladem, ale
máte obavu, že pobyt při teplotě –125 °C nezvládnete? Za dvě minuty v tomto chladu určitě nezmrznete.
Naopak se návštěvníci kryocenter
shodují, že se po krátké terapii cítí
mnohem lépe a plni energie.
Zatím je nová kryokomora v provozu pouze ve středu, počítá se ale
s provozem dvakrát týdně (pondělí
a čtvrtek). Zaváděcí cena jedné kryoterapie je 300 Kč včetně H.E.A.T. programu. Je možné zakoupit i cenově
zvýhodněné permanentky. Bližší
informace naleznete na www.kryocentrumkojetin.cz.
Jana Janoušková, -i-
V kraťasech a rukavicích do –125 °C
MUDr. Pavel Matoušek u kryokomory.
KRYOCENTRUM KOJETÍN
První kryocentrum na Hané
Náměstí Republiky 870, Kojetín
www.kryocentrumkojetin.cz, tel. 601 501 661
Když člověk o něčem píše, není na
škodu si to sám zkusit. Jenže jsem
typický zmrzlík, v zimě vždy víc navlečená než ostatní. Takže představa
pobytu v kryokomoře „vytopené“ na
kosmický mráz –125 °C, mě poněkud
děsí.
Ale zase na druhé straně jsem
dosud slyšela od lidí, jezdících do
vzdálených kryocenter, samé superlativy. A jak jim to zdravotně prospívá.
Mráz je suchý a není prý problém
vydržet v něm dvě minuty. A také, že
po mrazivé terapii se člověk cítí mnohem lépe.
Když to zvládli jiní, půjdu do toho
také. Napřed nám změří tlak a musíme
odložit všechny kovové předměty.
V kraťasech, tričku, rukavicích, čelence a termopodkolenkách (stačí prý
silnější ponožky, ale když já mráz
opravdu nerada), s rouškou přes obličej vstupujeme do kryokomory. Je pro
dva. A s Alenou jsme prý první ženské
(kromě obsluhy), které se jdou v Kojetíně mrazit.
Máme chodit. Napřed chodíme
dokola, pak raději v nevelkém prostoru šlapeme na místě. Ťukání vyfasovaných dřeváků nevnímám. Musím
ten chlad vydržet, i když bych mohla
kdykoliv odejít dřív.
Po minutě ze mě padá všechna únava, nastřádaná za posledních několik
dní práce do pozdních nočních hodin
a trvalého nevyspání. Dostavuje se
zvláštní pocit. Je
mi zima, ale přesto se cítím dobře. Druhá minuta
se mi zdá o něco
delší než ta první.
Pak z mikrofonu
zazní: Konec,
můžete jít.
Venku odevzdáváme jen roušky. Oblečení je
naše, jinak si zde
lze vybavení do
pobytu v kryokomoře zapůjčit.
Pak jdeme cvičit.
Já
volím
H.E.A.T., Alena
raději orbitrek.
Plna elánu získaného chladem,
bych ráda v rychlém tempu na
přístroji šlapala déle než 15 minut, ale
pospícháme zpět do Kroměříže.
Byl to opět dobrý nápad, vyzkoušet
si na vlastní kůži něco, o čem chci
napsat článek. A to mnohem lepší než
ten před lety, kdy jsem se svým stra-
chem z výšek lezla na tovární komín
kvůli fotce do novin. Ale strachy se
přece mají překonávat. A mrazu se už
pro příště nebojím. Do kryokomory
pojedu hned další týden…
Jana Janoušková
Libor Hučík: Věříme, že najdeme to nejlepší řešení pro Vás i Váš dům
Hučík s.r.o. vyznačuje jistotou a stabilitou. Naši klienti
se mohou stoprocentně spolehnout na naše služby a vědí,
že jsou v dobrých rukou.
Důvěra nevzniká jen tak, ta
se získává po dlouhou dobu
a je potřeba o ni pečovat. Ti,
kteří s námi spolupracují, otevřeně říkají, že si cení profesionálního přístupu – to nás
moc těší a vážíme si toho.
Naše služby jsou velice
komplexní a jsou nastavené
tak, aby byl každý spokojen.
Je to hlavně
Někteří klienti si rádi určité
věci zabezpečují sami, jiní
o důvěře
V současné, nejisté době, zase požadují kompletní
kdy téměř každý pociťuje služby s tím, že nemají žádné
důsledky krize, se firma problémy s vyřizováním
a papírováním. Každý se
zkrátka rozhodne na základě
předložené nabídky a my
zajistíme vše ostatní. Naše
koncepce vychází z filozofie, že správce na sebe přebírá co nejvíce povinností
a vlastníci provádějí pouze
kontrolní činnost.
Firma Hučík s.r.o. působící v oblasti správy nemovitostí
letos slaví 15 let od svého založení. V roce 1997 firma spravovala celkem 800 bytových jednotek. V současné době
společnost Hučík s. r. o. zajišťuje správu pro 3 440 bytů
včetně vedení účetnictví pro pět bytových družstev a 122
společenství vlastníků jednotek. Celková působnost se rozprostírá v obcích Kroměříž, Chropyně, Brno, Holešov,
Luhačovice, Hulín, v Hranicích na Moravě, v Lipníku nad
Bečvou v Javorníku a také ve Vyškově. Podílíme se i na
správě bytového fondu Města Kroměříže.
Kde nás najdete?
Sídlo firmy se přestěhovalo do vlastních prostor na
Albertovu ulici. Toto nové
zázemí poskytuje zaměstnancům firmy stálou oporu
pro jejich práci. Kanceláře
jsou vybaveny moderní
technikou – používáme kvalitní program se zajištěnou
pravidelnou aktualizací,
určený pro správu nemovitostí a vedení účetnictví.
Současně jsou kanceláře
poměrně blízko centru města a disponují vlastní parkovací plochou, což je pro klienty určitě výhoda.
V naší firmě pracuje celkem šest lidí, kteří pocházejí z Kroměříže a blízkého
okolí. Jsme rozděleni tak,
že každý má svou sféru
působnosti, za kterou odpovídá. Pravidelně se účastníme školení, zvyšující naši
kvalifikaci a přispívající
k profesionálnějším službám.
Nejlepší řešení
rychlejšímu a co nejkvalitnějšímu řešení. Zákazníci
nás mohou navštívit přes
týden v úřední hodiny, ale
když nastane např. havárie,
jsme na telefonu i o Vánocích. Naši klienti vědí, že se
na nás mohou kdykoliv
maximálně spolehnout.
Patnáct let na
Naším heslem je, že problémy jsou převlečené mož- trhu – 15 let jistoty
nosti a podle toho také přis- a stability
tupujeme k jednotlivým Firma Hučík s.r.o. poskyzáležitostem. Každý pro- tuje kvalitní služby a bezblém pro nás představuje pochyby se řadí mezi stápříležitost a výzvu k co nej- lice v oblasti nemovitostí.
Nejlepší zákazník je spokojený zákazník a podle
toho přistupujeme k lidem.
O důvěryhodnosti svědčí
také fakt, že za poslední
rok k nám přešlo více
než…. bytů. Jsme za to velmi vděční a děláme to nejlepší, aby byl každý spokojen.
Rádi vás uvítáme osobně
v naší kanceláři nebo telefonicky na čísle 573 333
901, mob. 603 814 573, kde
vám poskytneme bližší
informace o našich službách.
INFOnoviny – květen 2013
6
Ayurvéda: Ve zdravém těle zdravý duch
Letadlem společnosti Qatar Airways, které nás má přepravit z Mnichova do Colomba na Srí Lance
a tam v tropickém ráji se oddat přírodní medicíně Ayurvéda, očistit tělo
a duši v harmonii s přírodou, musíme
nejdříve překonat let přes arabský
svět. V Doha je mezipřistání a většina cestujících cestu končí.
Letadlo z Mnichova do Dohy je do
posledního místa plně obsazené.
V Economy Class je to jako v krabičce
sardinek. Ostatně, co bychom chtěli
za 600 eur… Na sedadlech za námi
se chystá na dlouhý let arabská rodinka. Netrvá dlouho a čtyři rozdovádění
chlapci si začínají hrát s těmi šmejdy,
kterým se říká SMARTPHONE,
I PAD, alespoň pro mě svět neznámý,
nenáviděný. Není divu. Jsem z generace Beatles, která vyrostla na jiných
technických zázracích...
Nedlouho po vzlétnuti letadla do
klidných výšin začali chlapci za
našimi sedadly hrát hry. Podle výkřiku radosti asi právě sestřelili nepřátelský letoun, potopili námořní flotilu… Ničili nepřítele s takovou
radostí a nadšením, že každý úspěch
byl kopancem do sedadel před nimi.
Co zásah, to pořádný kopanec...
Nepomohla ani dvojitá dávka
„pochodujícího Johnnieho Walke-
Zprvu jsem snil o vychlazeném
ra“, kterou mi letuška na mé přání –
12stupňovém moku, svíčkové,
bez ledu – naservírovala.
Konečně Doha a další let v jiném vepřové kýtě, tlačence s cibulí... Po
letadle do Colomba. Turbulence pár dnech pití čaje, vody, masážích,
v bouřkových mracích nad Srí Lankou cvičení jógy, jsem nabyl dojmu, že
byly pohlazením proti letu předešlé- do těla se vrací zdravý duch a kila
mu. Pak už šlo vše
hladce,
když
s námi taxík uháněl po nové dálnici
do místa klidu
a pohody na jižním
cípu země, do
resortu SURYA
LANKA AYURVEDA BEACH
RESORT ve vesničce Talalla...
Na mapě připomíná Srí Lanka
kapku
vody Autor článku ve stylovém oděvu orientu
v Indickém oceánu. Ostrov, který nazvali cestovatelé na váze k mé radosti ubývají. NádHanzelka a Zikmund už před mnoha herné prostředí v pečlivě udržovalety RÁJEM NA ZEMI. Ještě dnes ném kokosovém háji resortu a kilojsou místa turisty téměř nedotknu- metr dlouhá pláž, kde jen rybáři brzy
telná. Jedním z nich je rybářská ves- ráno a v podvečer třídili dary moře.
nička Talalla na jižním cípu země. Někdy žralok, jindy rejnok či pořádIdeální místo pro splynutí těla a duše ný tuňák byl odměnou jejich těžké
v harmonii s přírodou. Po dobu tří dřiny.
To hlavní však byla ozdravná
týdnů jsem se věnoval léčebné kúře
Ayurvéda, přírodní léčbě starší více kúra, Ayurvéda...
Vladimír Vidimský
než 3000 let pocházející z Indie.
Romantický závan z doby století páry v Kroměříži
Vlaková záhada u Květné zahrady v Kroměříži
Na nedávné výstavě k historii
železnice v Kroměříži byla vystavena i fotografie parní lokomotivy
s vagony v blízkosti zdejší Květné
zahrady. Byl přítomen i majitel historického snímku, vlakový nadšenec
Stanislav Domanský. Uvedl, že
pátral mezi pamětníky, ve kterém
období a kudy souprava v těchto
místech po kolejích jezdila. Jenže
se vzpomínky lidí značně rozcházely.
V pátrání jsem pokračovala, ale
skutečně bylo obtížné nalézt někoho,
kdo by si vzpomněl přesně na trasu.
Dokonce jeden člověk tvrdil, že vláček projel okolo Květné zahrady,
odbočil dolů za Kozánkovou vilou,
projel Štěchovicemi a pokračoval
směrem k zámku. Jenže aby vyjel
prudký kopec k zámku, musela by
to být spíše zubačka. Tento názor
byl tedy zcela jistě nesprávný.
Nakonec se pomocí několika
jiných pamětníků podařilo vytipovat
nejpravděpodobnější trasu, která
podle informace Marie Zahradníkové měřila jen 750 metrů. Vedla s největší pravděpodobností od školy
U Sýpek, okolo staré sýpky odbočila
doprava a před Květnou zahradou
za místem, kde je dnes parkoviště,
odbočila opět doprava ke škole.
Pokud se vám tato trasa nezdá,
protože by zde vláček těžko „prokličkoval“, je to jen úhel dnešního
pohledu. Před 65 lety zde bylo podstatně víc volného prostoru, protože
obytné domy před Kozánkovou
vilou ještě neexistovaly.
Parní lokomotiva Jiřinka vozila
pasažéry v období výstavy 100 let
českého národního života v Kroměříži 1848–1948. „Slavnostní zahájení se konalo 20. června 1948,
posledním dnem výstavy byl 22.
srpen 1948 a návštěvnost překonala
veškeré očekávání. První odhady se
pohybovaly kolem 250 000, další
500 000 návštěvníků. Výstavu nakonec zhlédlo přes 600 000 lidí,“ uvedla ředitelka Okresního archivu
v Kroměříži PhDr. Jitka Zezulová.
Výstava probíhala v Květné
zahradě, ale i na školách. A nebyla
nouze o spoustu doprovodných akcí,
včetně častých představení oper
a operet ve skleníku Květné zahrady.
Jednou z atrakcí byl i vláček.
A dokonce i před Květnou zahradou
v té době nevídaný lunapark s autodromem a stěnou smrti. A také s velkým ruským kolem. Kolem projížděl
vláček s parní lokomotivou a ztrácel
se v dlouhém zábavním tunelu.
Vláček se jmenoval Jiřinka a prý
se jmenoval po dceři jednoho z ředitelů výstavy – Jiřině Janíčkové, nyní
Mrázové. I ona si to dosud myslela,
před 65 lety jí to řekl tatínek. Měl ji
určitě rád a chtěl jí udělat radost.
Bohužel jsem jí po letech musela říct
po kom skutečně lokomotiva dostala
své jméno, za což se jí ještě jednou
omlouvám. V zájmu objektivity však
uvádím i dále zjištěné informace
o vláčku, který nejezdil jen v Kroměříži, ale měl celkem pohnutou historii.
Parní lokomotiva byla vyrobena
v Berlíně roku 1927. Za války byla
prodána do protektorátu a vystřídala
několik majitelů. Po válce ji vlastnila
Břízu pokáceli,
aniž by to předem oznámili
Bříza poskytovala příjemný stín,
sedávaly pod ní maminky s dětmi. Až
do minulého měsíce. Přijelo auto
KTS. Lidé mysleli, že se zase jedou
zkracovat větve. Paní z vedlejšího
domu si totiž stěžovala, že listí břízy
jim padá do rýny. Takže bříza byla
udržována tak, aby její větve nepřečnívaly. Jenže tentokrát pracovníci
KTS ve vnitrobloku Březinovy ulice
v Kroměříži káceli.
Zdeněk Grygera: Chtěl bych zůstat u fotbalu
Zdeněk Grygera (*14. května 1980 v Přílepech) je český fotbalový obránce. Je to bývalý reprezentant České republiky, univerzální rychlostně vybavený obránce,
dobře čte hru. Kvůli zdravotním
problémům přerušil v prosinci 2012
profesionální kariéru, nevyloučil
však svůj návrat v létě 2013
v rakouské nebo české lize. To mimo
jiné píše o Zdeňku Grygerovi Wikipedie.
Zdeněk Grygera se po téměř deseti
letech vrátil ze zahraničního angažmá.
Skvělý fotbalový obránce, který hrál
celkem 65krát za náš národní reprezentační tým, začínal hrát jako šestiletý kluk v Holešově, kde byl jeho
prvním trenérem otec. Pak hrál za
Zlín, Drnovice, pražskou Spartu, Ajax
Amsterdam, Juventus Turín a londýnský Fulham. Nyní uvažuje co dál. Je
po operaci kolena a jak sám nyní říká,
na profi fotbal to už po zranění není.
Ale u fotbalu by chtěl zůstat. Třeba
jako manažer, případně nevylučuje
později ani roli trenéra. Nyní moderuje pro televizi a rozhlíží se, co se za
ty roky u nás změnilo, takže spíš
mapuje situaci.
S reprezentací vyhrál ME hráčů do
21 let, byl třetí na ME v Portugalsku
2004, hrál za ČR na MS v Německu
2006 a na ME v Rakousku a Švýcarsku 2008. Zkusme se prostřednictvím
jeho vzpomínek vrátit alespoň
k některým zlomovým utkáním.
Zápas proti Francii v roce 2003, kde
vstřelil svůj první reprezentační gól:
„Rád vzpomínám. Zápas nám vyšel,
hráli jsme přitom ve Francii. Od té
doby jsem začal pozorovat větší zájem
o moji osobu ze zahraničí. Asi po půl
roce jsem pak odešel do Ajaxu.“
ME 2004, památné utkání s Nizozemskem, které naši vyhráli 3:2,
i když původně prohrávali 0:2. Mnozí
experti jej považují za zápas desetiletí
Zdeněk Grygera v dresu londýnského Fulhamu
v Evropě: „Pro fanoušky to byl asi
jeden z nejlepších zápasů nároďáku,
ale mně se moc nepovedl, já hrál jen
v prvním poločase. Na šampionátu
2004 byla úžasná atmosféra, měli
jsme na to hrát finále.“
ME 2008, kde jsme nešťastně
vypadli v základní skupině. Po prohře
s Tureckem, kdy náš tým vedl 2:0, ale
během poslední čtvrthodinky Turci
vstřelili do naší branky tři góly. „Měli
jsme neuvěřitelnou smůlu. Hlavně při
vyrovnávajícím gólu. Vždyť brankáři
Petru Čechovi se minimálně pět let
předtím a pět let po tom nestalo, že
by mu tak nešťastně vypadl míč…“
A protože hrál Zdeněk Grygera ligu
hned v několika zemích, nešlo se
nezeptat, ve které z nich to bylo nejtěžší. Prý v italské. Co se týká taktiky,
z fotbalového hlediska i fyzické
náročnosti. A také po psychické stránce. Italové jsou až fanatičtí fanoušci,
což klade větší tlak i na jednotlivé hráče. Fotbalisté tam jsou známí. Naštěstí
hrál na severu Itálie, který je o něco
klidnější než jih.
Na Itálii stejně vzpomíná nejraději
ze svých zahraničních štací. „Líbilo
se nám tam, také jsme se naučili dobře
italsky. Také si vážím toho, že jsem
tam hrál v jednom klubu s Pavlem
Nedvědem,“ zdůrazňuje Z. Grygera,
který v minulosti hrál i proti takovým
hráčům jako jsou David Beckham,
Zinedine Zidane, Christiano Ronaldo… Jaké to je, nastoupit proti takovým hvězdám? „Každý se soustředí
na svůj výkon, aby ho to nesvazovalo.
Nelze mít trému z hvězdných protihráčů,“ říká Zdeněk s úsměvem.
Nyní náš bývalý úspěšný reprezentant bydlí v Přílepích u Holešova
s manželkou Lucií a dětmi – sedmiletým Davidem a tříletou Klaudií.
Syn, který začal hrát už jako malý za
fotbalovou školu Juventusu, chodí od
ledna do české první třídy v 3. ZŠ
v Holešově. V některých předmětech
ostravská stavební firma E. Bartoše
a tehdy dostala jméno Jiřinka po
podnikatelově manželce. Pod tímto
jménem jezdila i roku 1948 v Kroměříži. Později lokomotivu zmodernizovali pro jízdy v Praze. Už to
nebyla Jiřinka. Nevkusným oplechováním získala „modernější“ vzhled.
Vedle tří nápisů PIONÝR byla ještě
opatřena rudou hvězdou a portrétem
pionýrky. Takto jezdila dvě sezony
v pražské Stromovce.
Parní lokomotiva Jiřinka měla
výkon 40 koní, rozvor 1400 mm
a služební hmotnost 7,7 tuny.
Pokud má někdo ze čtenářů snímek vláčku nebo lunaparku před
Květnou zahradou z roku 1948 nebo
bližší informace, ozvěte se prosím
na adresu nebo telefon, uvedený na
poslední straně v tiráži těchto novin.
Výstava samotná je totiž perfektně
zadokumentovaná, ale atrakce před
ní ne.
Jana Janoušková
měl náskok, protože do první třídy
začal chodit už v Itálii a pak i v Anglii.
A fotbal hraje za Holešov. Stejně jako
kdysi jeho táta. David však začínal
v Juventusu… Jaký bude jeho fotbalový osud?
Když jsme se se Zdeňkem Grygerou rozloučili, protože musel vyzvednout syna z angličtiny, zamířila jsem
do holešovského Městského kulturního střediska. Tam jsem vyslechla
úsměvnou historku z nedávného plesu
města Holešova. Zdeněk Grygera
daroval do tomboly míč a dres se
svým podpisem. Losovala zpěvačka
Heidi Janků, která nevěřícně zírala,
že paní s vylosovaným číslem losu
místo převzetí ceny prohlásila, že se
výhry vzdává. Zpěvačka nechápala,
jak se někdo může takové výhry
vzdát. Až jí Jana Slovenčíková vysvětlila, že výherkyní je paní Lucie Grygerová… A tak se losovalo znovu.
Jana Janoušková Zdeněk Grygera v dresu Juventusu Turín
„Proč nám to nikdo nedal předem
vědět? Všem je nám to líto. Byla tu
alespoň hezká zeleň. Z jedné strany
je kruháč, tak lidi raději větrají do
dvora, který už teď není tak hezký. A tu
břízu jsme si tu sázeli sami,“ připomíná Jana Foltýnová, která je předsedkyní zdejšího společenství vlastníků a stěžuje si na postup pracovníků
města před i po skácení jejich stromu.
-ja-
INFOnoviny – květen 2013
Strana nejen
pro ženy
7
SEMPRAterm
nejen pro zahrádkáře
Zahrádkářská prodejna SEMPRA- vě Hanáckých osiv), ukrývá mnohé
term, umístěná v Kroměříži u hlavní poklady pro zahrádkáře. Dostanete
cesty na Tovačovského ulici (v budo- zde koupit semena v širokém sortimentu, základní nářadí i novinky,
hnojiva, postřiky na nemilované
škůdce našich zahrádek, substráty,
zeminy, travní osiva od největšího
a nejkvalitnějšího dodavatele v naší
republice. Mimo jiné prodejna vede
i sortiment pro chovatele, ať už se jedná o krmivo pro králíky, slepice nebo
kuřata. „Také máme levnější i základní krmiva a pamlsky pro psy a kočky.
Dokonce i pro rybáře nabízíme různé
šroty, směsi s vůní vanilky, třešní, višní. Velký sortiment je zastoupen
v nabídce různých truhlíků nebo květináčů,“ vypočítává alespoň to nejdůležitější z nabídky prodejny její
majitelka Milena Hrabalová.
To, že zde mají kvalitní sadbu,
dokládá i to, že poměrně rychle letos
prodali 22 tun sadbových brambor
a například 1,2 tuny cibule sazečky.
Zákazníci se vracejí. Už z předchozích let vědí, že právě zde seženou
kvalitu za výhodnou cenu.
Lada Valachová: Metoda RUŠ je účinná
Metoda RUŠ je alternativní psychoterapií. Název vznikl jako zkratka: Rychlá a Účinná změna Skutečnosti.
Lada Valachová z Kroměříže, která se tímto způsobem řešení pro blémů zabývá jako jediná v našem
okrese, si první certifikát metody
RUŠ udělala před pěti lety a stále si
potvrzuje pozitivní účinky této
metody.
„Je účinná a rychlá. Tato vysoce
efektivní metoda práce s lidským
podvědomím jednoduše řeší příčiny
mnohých problémů. Může se jednat
například o problémy ve vztazích
nebo problémy ve vztahu člověka
k sobě, včetně například podceňo-
LADA VALACHOVÁ
Alternativní psychoterapie
metodou RUŠ
www.terapielada.cz
tel.: 728 479 572
vání a malé sebedůvěry, dále kupříkladu řeší
prožitá traumata nebo
různé fobie, stavy
úzkosti či deprese
a další problémy,“
vysvětluje Lada Valachová.
Když má člověk
nějaké trápení, se kterým si neumí poradit,
může problém narůstat
a dokonce přerůst
v nemoc. Metoda RUŠ
podle L. Valachové
odstraňuje negativní
myšlenky, ale aby se
mohly vyčistit negace,
chce to leckdy i odvahu člověka otevřít takzvaně svou 13. komnatu. „Měla jsem například několik klientů,
kteří měli astma a sho- Lada Valachová
dou okolností jsme
SVČ Tymy – Holešov nabízí na
došli k tomu, že se jako malí cítili na hrdinu a otevřít se. Pak je metoda letní prázdniny bohatou nabídku přísami. Když se pak zbavili negací, RUŠ velkým přínosem,“ říká s úsmě- městských i pobytových táborů.
nemoc polevila. Je třeba nehrát si vem terapeutka.
-i- Tábory jsou určeny dětem od 6 do15
let. Podle domluvy se mohou zúčastnit také předškoláci. Každý tábor
Holešovské Tymy
má určité zaměření, např. sportovní,
slaví 10. narozeniny výtvarné, přírodovědné, turistické,
Srdečně zveme širokou veřejnost máme zaměřené tábory taky na znana Dny otevřených dveří, které se kový jazyk aj. holešovský sporťák,
uskuteční 13.–17. května od 15 do 17 keramické tvoření, Toulky se zvířáthodin. Bude možnost navštívit krouž- ky, Putování s pokémony atd.
Pobytové tábory organizujeme na
ky, bude i prohlídka prostor, dětská
dílnička a v případě příznivého počasí táborové základně v Podhradní Lhotě
skákací hrad. 14. 5. od 15.30 h pořádáme akci malování křídami
u TYMY. 16. 5. od 16 h bubnování
a cinkání – seminář pro rodiče s dětmi,
cena 50 Kč. 18. 5. OTEVŘENÝ
DOMEČEK od 10 do 13 h, čekají
vás dětské dílny, atrakce pro děti, skákací hrad, Pacifik, kočár s koňmi,
BlueControl ocení nejvíce ti, kteří
sportovní a taneční aktivity, vstup pracují častěji s počítačem.
zdarma. 18. 5. od 20 h Country večer
Je více druhů čoček do brýlí, které
se skupinou TEXAS pro přátele a pří- napomáhají proti únavě očí při práci
znivce TYMY, vstupné dobrovolné, s počítačem. Ale HOYA BlueControl
dáreček do tomboly vítán.
je skutečně převratná novinka, proTěšíme se na vás!
tože jedině tyto čiré čočky odbouráMgr. Jarmila Vaclachová, vají i tzv. modré světlo.
ředitelka SVČ
V Oční optice Rozehnalová se již
Majitelka zahrádkářské prodejny Milena Hrabalová ve svém království
A také zde v případě potřeby
mohou dostat dobrou radu. Já se
například paní Hrabalové minule
dotázala, proč mi letos nekvetou
narcisy, stejně jako všem mým známým z Kroměříže, kterých jsem se
ptala, zda jejich narcisy na zahrádce
měly letos květy. Do debaty se zapojila i další zákaznice – paní Svatoslavě Novotné také narcisy nekvetou
a je z Chropyně. Bylo nám sděleno,
že se jedná pravděpodobně o fusariózu, což je houbové onemocnění.
Léto s TYMY
OČNÍ OPTIKA ROZEHNALOVÁ
Dobrovského 207, Kroměříž
a na rekreačním středisku Retaso
v Beskydech. Také pobytové tábory
mají různé zaměření např. Dobrodružství s indiány, Poznáváme přírodu
Hostýnských vrchů, Léto s tancem,
Harryho kouzelný ateliér, Pokusmánie, Léto na koni, Hravá angličtina,
Čáry máry, Hip hop a break dance.
Máme také nabídku pro dospělé –
Muzikoterapie pro dospělé na Retasu.
Zájemci se mohou informovat v kanceláři TYMY 573 396 928, případně
na 734 358 563 nebo na našich stránkách www.tymycentrum.cz.
-i-
Převratná novinka nejen
pro nositele brýlí:
Tel.: 573 331 524
www.optika-rozehnalova.cz
Se Soňou Rozehnalovou nejen o módních trendech v brýlích
Svou první oční optiku otevřela
Soňa Rozehnalová již v roce 1990.
Její otec byl optik a ona vystudovala
stejný obor. Nyní má její kroměřížská optika také několik poboček ve
Zlíně a další jsou v Uherském Hradišti a Přerově. Nabízejí vysokou
profesionalitu a obrovský výběr
módních a sportovních značek brýlí. Není divu, že se na Soňu Rozehnalovou obracejí pořadatelé módních přehlídek, aby doplnila módní
kolekce vyhlášených návrhářů
výběrem nejvhodnějších brýlí.
Už léta spolupracujete při pořádání módních přehlídek, kde vaše
brýle nosí na předváděcím molu
i naše nejznámější missky a modelky.
Se kterou z nich se vám nejlépe spolupracovalo?
Asi s Andreou Verešovou. Je vysoce
profesionální, přitom velmi příjemná
a kamarádská. Dobře se s ní nejen
spolupracovalo, ale i povídalo.
A se kterou byla spolupráce nejhorší?
S profesionálními modelkami byla
spolupráce vždy bezproblémová,
s našimi brýlemi, které jsme jim vybrali, byly vždy velice spokojené.
Jaké tvary brýlí jsou nyní nejmódnější?
Nyní se vrací retrostyl, 60. léta minulého století. Takže spíše větší obroučky,
kulatějších tvarů a různě barevné.
Kovové nebo plastové?
Většinou plastové a největší zájem
zůstává o obroučky černé a hnědé barvy. Ale do popředí se pomalu dostávají
pastelové barvy, zvláště v odstínech
modré, červené, fialové a růžové.
Jaký je zájem o značkové brýle?
U nás dost velký, protože máme certifikovaný prodej značkových skel
a obrub.
Brzy bude léto. Jaké jsou novinky
ve slunečních brýlích?
Stálý zájem přetrvává o brýle tzv.
pilotky. Dost lidí k nám přijíždí také
například pro brýle značky BVLGARI, protože jsme jedni z pěti exkluzivních prodejců této módní luxusní
značky.
Na kolik takové luxusní sluneční
brýle přijdou?
BVLGARI zhruba od čtyř tisíc
korun. Je to ruční práce a některé části
bývají zlacené. Ale máme pochopitelně i jiné velmi kvalitní sluneční brýle
několikanásobně levnější.
A co se týká kvality skel?
Ke všem u nás prodávaným sluneč-
Soňa Rozehnalová
ním brýlím, nejen od BVLGARI,
dostane zákazník certifikát pravosti
a kvality výrobku.
Když pomineme cenu a značku na
brýlích, liší se nějak zásadně brýle
koupené u vás a například v supermarketu?
Pochopitelně. A velmi. Levné brýle
ze supermarketu jsou výlisky. V případě dioptrických brýlí nejsou vycentrované, což se u mnoha lidí může stát
po určité době jejich používání problémem, který se projeví ve zhoršení
zraku. V případě slunečních brýlí jsou
brýle z optiky zhotoveny z opticky
vysoce kvalitního materiálu, který
nezkresluje vidění.
Jaký je zájem o polarizační brýle?
Berou si je hlavně řidiči do auta,
protože se jim přes ně dobře vidí.
Zabraňují odleskům vozovky. Pro bezpečnou jízdu jsou ideální.
Jaká je odbornost personálu
u vás?
Na měření zraku zde máme vysokoškolsky vzdělanou optometristku
specializovanou na oční vady s praxí
na oční klinice, v obchodě máme
optičku s dlouholetou praxí.
Ptala jsem se tak proto, že mám
velmi špatnou zkušenost s jednou
kroměřížskou optikou. Když byla
dcera malá, nechtěla nosit brýle. Pak
jsem si ve stejné optice nechala udělat také brýle, ale nějak divně zkreslovaly vzdálenosti a bolely mě z nich
oči a hlava. Nechala jsem oboje brýle
přeměřit u oční lékařky. Byly špatně
udělané a já zjistila, že je v optice připravila zaměstnankyně, vyučená
v úplně jiném oboru. S vyměněnými
skly v jiné optice už dcera brýle nosila
bez problémů.
To není tak výjimečný případ. Slyšela jsem o podobných situacích od
našich zákazníků.
Jenže i nyní některé optiky zaměstnávají nekvalifikované lidi. Copak
to nevadí profesní společnosti optiků? Vždyť pak na nekvalitní práci
doplácejí zákazníci svým zdravím.
Společenstvu českých očních optiků
tato situace vadí a připravuje opatření. Odborníkům se pochopitelně nelíbí, když kvůli neodborně zhotoveným
brýlím se lidem oči spíše zhoršují. Stačí například posunout ohniskovou
vzdálenost a je problém, o kterém
zákazník vlastně ani neví. Vše musí
být přesně zaměřeno a zhotoveno.
Za rozhovor poděkovala
Jana Janoušková, -i-
začaly prodávat – díky exkluzivitě
dva měsíce předtím, než přijdou oficiálně na náš trh! Jsou určeny nejen
na dioptrické brýle, lze je dát i na
nedioptrickou čočku.
LCD a LED počítačové a televizní
obrazovky, chytré telefony, tablety,
zářivky v interiéru a GPS zařízení
vyzařují modré světlo, také známé jako
vysokoenergetické viditelné světlo.
Přestože je modré světlo samo o sobě
přírodním jevem jako součást denního
světla, nadměrná expozice může mít
nežádoucí účinky na naše oči.
Povrchová úprava BlueControl
neutralizuje modré světlo a přispívá
k omezení únavy očí a pocitu napětí
v očích. Udržuje tak naše oči v lepší
kondici. Tato úprava je nabízena
v kombinaci s antireflexní vrstvou
Hi-Vision LongLife, která je až
sedmkrát odolnější proti poškrábání
než běžné vrstvy.
-i-
Podobně jako loni u česneku. V případě napadení narcisů je nutné změnit sadbu za zdravou, protože jinak
nemoc přetrvává do dalších let a rozšiřuje se.
-i-
PEDIKÚRA JANA
– přístrojové ošetření nohou
Rozsáhlé pedikérské
služby podologickým
přístrojem, skvělé výsledky
bez rizika poranění
skalpelem
MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
Vrchlického 3282/3,
Kroměříž (budova Telecom, přízemí).
Tel.: 775 440 655
Caffé Castello
Caffé Castello, kavárna nejen
pro rodiče s dětmi, Ztracená ulice Kroměříž.
Květnové akce:
st 15. 5. v 19, GAMBIE, povídání
s R. Posoldou o cestě do této
země v rámci projektu Kola pro
Afriku
po 20. 5. 15–18, Bazárek nejen
dětského oblečení
st 22. 5. v 16, MALTA – zajímavosti o zemi, památky a studium
s Ing. Lukeszem z MAXIMUM,
jazykové agentury
čt 23. 5. v 16, CARVING s P. Vítkovou – vyřezávání z ovoce
a zeleniny, nutno se přihlásit
v kavárně
po 27. 5. 9–18, Blešák – přijďte si
nakoupit nebo doneste něco prodat
st 29. 5. v 16, Analýza chodidel
(nejen) dětí s odborníky ze Světa
zdraví
Změna termínů vyhrazena.
Bližší info na tel.: 603 345 340.
Výstavy: do 15. 5. výstava fotografií a obrazů Tomáše Krejčího, od
15. 5. výstava fotografií z Gambie.
SALON EF
Eva Formánková
nový e-shop
www.kadernictvi.com/eshop
velká akce
na letní vlasovou kosmetiku
– jen v našich salonech
To nej pro vaše vlasy
nakupujte výhodně...
INFOnoviny – květen 2013
8
Řádková inzerce G Řádková inzerce
Řádkovou inzerci a zároveň plakáty pro výlep přijímá CK FRČÍME,
tř. 1. máje 281 (naproti budovy MěÚ) v Kroměříži. Otevřeno Po–Pá
9–12 h, 13–17 h. Ceník: 1 řádek nekomerční 15 Kč, komerční 25 Kč
(+ DPH 20 %). Rámeček: příplatek 20 %, bílé písmo na černé ploše:
příplatek 100 %. Vše plus DPH 21 %.
RŮZNÉ
• Prodám el. vláčky „HO“ vagony,
lokomotivy, domečky, elektroniku,
koleje atd., velké množství.Tovární
svářečku KS 250 + dlouhý kabel +
elektrody. Harpunu 90 cm + příslušenství.Tel. 602 738 633.
Fotografie v mé hlavě
Je to pořád dokola. Jdu městem
a najednou situace, která volá po
zmáčknutí spouště. Fotoaparát s sebou
nemám, ale i kdybych měla, ten jedinečný okamžik je tak krátký, že bych
ho stejně zachytit nestihla. A tak ve
své hlavě nosím snímky, které se nedají
znovu naaranžovat a o nichž mohu jen
někomu vyprávět. Příklady? Zde jsou:
Výkladní skříň s dámským prádlem, kde mezi podprsenkami a kalhotkami sedí živý bílý pudl.
Dva bezdomovci před Justiční školou, z nichž jeden se snaží kamarádovi
vytrhnout zub.
Koncert v Podzámecké zahradě.
Nevím už, kdo hrál, ale návštěvníků
bylo tolik, že židle nestačily. Posluchači tedy stojí, soustředěně poslouchají a mezi nimi stejně soustředěně
poslouchá vetřelec – arcibiskup
M. Chotek. Busta církevního hodnostáře je totiž umístěna na podstavci
a jeho hlava dokonale zapadá mezi
hlavy ostatních posluchačů.
Před mnoha lety Závod míru s průjezdem Kroměříží. Zdá se, že všichni
už projeli a lidé se začínají rozcházet.
Najednou – kde se vzala tu se vzala –
jede na kole poštovní doručovatelka
s brašnou přes rameno. Má největší
aplaus.
Sobotní ráno. Jdu z trhu s taškou
zeleniny. Před „starým obchodňá-
OKRESU KROMĚŘÍŽ
kem“ rázuje nevěsta. Právě si nechala
učesat vlasy a připevnit závoj s květinami. Na sobě má tričko, džíny
a pantofle.
Ano, je to pořád dokola. Naposled
loni v Piešťanech. Krásný den. Skupina kluků a holek s ještě mokrým
maturitním vysvědčením v kapse
dovádí na náměstí u vodní fontány.
Fascinovaně je pozoruji. Nikdy jsem
nebyla tak nádherně živá a veselá jako
oni. Na fotoaparát, třebaže ho mám
na krku, si vzpomenu teprve ve chvíli,
kdy odcházejí. Ještě dnes mě to mrzí.
Měla jsem je zachytit a fotografie jim
poslat. I oni se jednou setkají po padesáti letech od maturity. Mohlo by na
ně dýchnout jejich devatenáct let.
Obrázky v hlavě časem blednou.
Slova – ta jsou zachytitelná. Když
občas nahlédnu do složky, do níž si
zapisuji různá „odposlechnuto“, jsou
slova spolehlivě na svém místě a já
se vždy znovu pobavím – třeba touto
příhodou: Moji známí přijeli do Kroměříže navštívit nemocného příbuzného. Město neznali, tak přibrzdili,
aby se zeptali, kudy k nemocnici.
Dotazovaný muž se na ně nevěřícně
podíval se slovy: To ví každý blbec,
kde je nemocnica! Úsloví „To ví každý blbec“ mí známí pak dlouho používali pokaždé, když nad něčím zaváhali.
Petra Adamcová
• RYBÁŘI I NERYBÁŘI! Lov
pstruhů a ostatních druhů ryb na
rybníku Zámeček Kroměříž. Sportovní rybolov, celoroční lov na přívlač, mušku! Návnady, nástrahy,
nástražní rybičky i na sumce – celoroční prodej! Bližší informace o lovu
na tel.: 602 738 633. Vybavení pro
lov nakoupíte v nové rybářské prodejně na sídlišti Slovan, ul. Sokolovská, Kroměříž.
• PRODEJ PSTRUHŮ A OSTATNÍCH DRUHŮ RYB NA GRIL,
UZENÍ, PEČENÍ, atd. NA OBJEDNÁVKU. MOŽNOST DOVOZU!!!
TEL. 602 738 633, www.jakoz.cz
• Prodám levně čalouněnou postel,
velkou 120 x 200 cm, málo používanou. Cena dohodou. Info na tel.
602 277 048.
• Řez, kácení stromů. 725 447 338.
• Kdo daruje hluboký kočárek, toho
prosím o zavolání na tel.: 721 864 176.
Předem děkuji.
BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• Prodám řadovou garáž v Hulíně
na ulici Záhlinická naproti restaurace Celnice. Garáž má svou
vlastní zaizolovanou montážní
jámu, možno použít i jako sklep.
Před garáží venkovní městské
ovětlení. Možno používat ihned.
Cena dohodou. Kontakt PO– NE
8–20 hod, 602 719 325.
Pozor na kapsáře!
Terčem zloděje se stal dvaasedmdesátiletý muž.
S kapesními krádežemi se setkáme
opravdu často. Kapsáři vyhledávají
místa s větším výskytem lidí a využívají jejich nepozornosti. Samotná krádež bývá blesková a předem pečlivě
nacvičená. Kapsáři kradou nepozorovaně. Mnohdy se okradený o chybějící peněžence dozví až později a na
jiném místě, než kde k odcizení došlo.
Terčem neznámého kapsáře se stal
také dvaasedmdesátiletý muž. Zloděj
si ho vyhlédl na výstavišti v Kroměříži. Využil shluku několika osob
u jednoho ze stánků a nepozorovaně
mu odcizil peněženku, kterou měl
uloženu v přední kapse kalhot. Muž
krádež zjistil až mimo areál a o několik desítek minut později. Přišel tak
o osobní doklady, doklady k vozidlu
a patnáct set korun. Neznámý pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu krádež. V případě dopadení mu hrozí až dvouleté vězení.
Doporučujeme všem, aby v místech většího výskytu lidí jako jsou
například nákupní centra, hromadné dopravní prostředky, kina, divadla, hrady, zámky či muzea věnovali
zvýšenou pozornost svým věcem,
neponechávali je volně odložené bez
dozoru a nenosili u sebe vyšší
finanční hotovost.
por. Mgr. Simona Kyšnerová,
tisková mluvčí
REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz
PRONÁJMY BYTŮ (cena/měsíc)
쐍 1+0 KM Albertova, 7. p, 5 500 vč.
en.
쐍 1+1 KM Spáčilova, 11. p., 5 400
vč. en.
쐍 2+1 KM Ulička, opravený s vl.
topením, 6 000 + en.
쐍 2+kk KM Ztracená, nový mezonetový byt s venkovním posezením,
10 000 + en.
쐍 3+kk KM Ztracená, nový mezonetový byt s venkovním posezením,
12 000 + en.
쐍 2+1 KM Moravská, 2. p. s lodžií,
8 900 vč. en.
쐍 2+1 KM Tovačovského 4. p. s výtahem, 8 200 vč. en.
쐍 3+1 Chropyně s lodžií, 2.p., 8 200
vč. en.
쐍 2+kk KM Stoličkova, 8 000 vč. en.
쐍 3+1 KM Prusinovského, 64 m2,
opravený, 5 000 + en.
PRODEJ
쐍 BOV 1+0 KM Albertova, 7. p.
410 000 Kč.
쐍 BOV 1+1 Úprkova 6. p., INFO
v RK.
쐍 BOV 3+1 Zdounky, 1. p. 103 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 BOV 2+1 Zdounky, 2. p. 104 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 RD KM Slovan, patrový 5+1, podsklepený, podl. plochy 131 m2, dvě
terasy, pozemek 362 m2, 2 690 000 Kč,
cena k jednání.
쐍 RD 1+1 Šelešovice, 250 000 Kč.
쐍 RD Těšnovice, stylový 4+1 s garáží,
po kompletní rekonstrukci, terasová
zahrada, 1 950 000 Kč.
쐍 RD Tetětice, 5+1 se samostatnou
stodolou a pozemkem 946 m2,
890 000 Kč.
쐍 RD Morkovice 5+1 s poz. 820 m2,
1 500 000 Kč
쐍 RD Morkovice, 3+1 (132 m2) a 1+1
(42 m2) s průjezdem a poz. 372 m2,
800 000 Kč.
쐍 KM Postoupky, původní zemědělská usedlost s pozemkem 3 500 m2,
1 990 000 Kč.
쐍 RD 3+1 Újezdsko, část. opravený
s garáží, 420 000 Kč. SLEVA!
쐍 RD 4+1 Hulín, Zahradní v rekonstrukci, s poz. 1000 m2, 1 200 000 Kč.
쐍 RD 2+1 Prusinovice, 270 000 Kč.
쐍 Garáž Morkovice, 80 000 Kč.
PRONÁJMY nebytové
쐍 KM V. nám., kancel. 46 m2,
6600/měs. + en.
쐍 KM Erb. nábř., garáž, 600/měs.
ZAHRADY
쐍 Kost. u Hol. 547 m2 se zahr. chatkou
s napojením na el.
쐍 Hradisko, 15 000 m2, 50 Kč/m2.
SLEVA!
쐍 Horní Zahrady, 12 000 m2, 350
Kč/m2.
STAVEBNÍ POZEMKY
쐍 KM Kostnická, stavební proluka
298 m2, 600 000 Kč.
- Těšánky, 2.300 m2, IS na hranici,
250 000 Kč.
Více najdete
na www.reaia.cz
Posprejoval kontejnery i garáž
7. května sdělili holešovští policisté
podezření z trestného činu poškození
cizí věci jednadvacetiletému mladému
muži z Holešova. Mladík letos v lednu
postříkal spreji oranžové a fialové barvy
pět plastových kontejnerů na odpad
a šedým sprejem pak fasádu i vrata jedné z řadových garáží v Holešově. Na
kontejnerech i garáži vytvořil pokaždé
stejné obrazce, které se skládaly z pís-
men ARD. Nejvíce se vyřádil na garáži,
kde jeho dílo zabralo plochu o rozměru
350 x 250 centimetrů. Škoda, kterou
svým počínáním způsobil, byla vyčíslena na bezmála sedm tisíc korun.
Nedávno se hulínským policistům
podařilo společně s kriminalisty pachatele vypátrat a usvědčit. Nyní mu za spáchanou trestnou činnost hrozí až rok
vězení. por. Mgr. Simona Kyšnerová
Vydává J. agentura. PhDr. Jana Janoušková, IČO 621 55 261, v nákladu 22 500 ks, vydáno dne 10. 5. 2013. Adresa: INFOnoviny, Žerotínova 2947/13, 767 01 Kroměříž. Telefon (mobil):
602 783 300, e-mail: [email protected], WWW: http://www.infonoviny.cz. Texty v rámečku nebo opatřené značkou -i- jsou uvedeny v rámci placené inzerce. Registrace u MK ČR pod registračním číslem
E 12097. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno. Rozšiřováno zdarma do domácností a firem v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni a ve Zdounkách. Dále ve vybraných obcích do obchodů.
Download

naleznete ZDE.