DENNÍ POŠTOVNÍ A DALŠÍ RAZÍTKA
VAMBERK HISTORIE A SOUČASNOST:
1851 – 1918
1918 – 1939
1939 – 1945
1945 – 1992
1993 - 2009
2561 WAMBERG -- VAMBERK ( Č-12 )
* 1.5.1851 > 1918 >ČSR
1. W A M B E R G E. 1
č. 1851 1(30)2(26)3(24)4(34)5(24)6(14)7(24)
m: 18. . 1(120)
5(80)6(50)
2. W A M B E R G / V A M B E R K E. 171
č: 1886 7(16)8(8)9( )
( 28.10.86 )
(2) 2 razítka - malé rozdíly v provedení (2SU).
( 21.2.94 )
3. V A M B E R K * W A M B E R G * G. 121
ČSR
č: 1899
8(40)9(6)
4. V A M B E R K * W A M B E R G * G. 123
ČSR
č: 1899
8(40)9(6)
5. V A M B E R K * W A M B E R G /a G.138
č: 1905 9(6)
MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK 14. DÍL
Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918 : str. 255
R E K A P I T U L A C E POŠTOVNÍCH RAZÍTEK VAMBERK - WAMBERG :
Katalog č. Použití od Ve sbírce
Jiné Datum
Poznámka
E. 1
1851 1876
1874
25.7.1874
Častolovice
E.171
1886 1897
G.121
1899 1899
G.123
1899 1899
G.138
1905 ????
Označení
dle Monografie
Rok
sbírka
E.
E. 1
E.171
G.121
G.123
G.138
6.2.1876
24.1.1899
2.6.1899
26.7.1899
1
Průměr
G.171
G.121
G.123
Průměr
Průměr
Průměr
27 mm
26 mm
31 mm
X
X
X
X
WAMBERG / VAMBERK
E.171
Ve sbírce
I. - II.typ
10. 9.1894
25.1.1897
I.typ
II.typ
31.5.1897
31
5
97
10
9
97
5.7..1897
10.9.1897
I.
I.
I.
II.
II.
I
Použito od
28.10.1886
Použito od
15.6.1897
19.1.1899
UKÁZKY TYPŮ POŠTOVNÍCH RAZÍTEK WAMBERG - VAMBERK :
1. W A M B E R G E. 1
č. 1851 1(30)2(26)3(24)4(34)5(24)6(14)7(24)
m: 18. . 1(120)
5(80)6(50)
Nejstarší dochované razítko E. 1, WAMBERG 5.2.1876
2. W A M B E R G / V A M B E R K E. 171
č: 1886 7(16)8(8)9( )
(2) 2 razítka - malé rozdíly v provedení (2SU).
Korespondenční lístek, příchozí razítko 14.4.1889 WAMBERG - VAMBERK E.171
3. V A M B E R K * W A M B E R G * G. 121
I.typ
č: 1899
8(40)9(6)
II.typ
15.5.1899
4. V A M B E R K * W A M B E R G * G. 123
I.typ
2.6.1899
č: 1899
8(40)9(6)
II.typ
23.3.1900 – XII
5. V A M B E R K * W A M B E R G /a G.138
8.VII. 1918 a
21.10.1900 – 6
č: 1905 9(6)
1918 – 1939
1939 – 1945
1945 – 1992
ČR 1993 – 2009
ČSSR – OVS
ČESKÁ REPUBLIKA
VAMBERK – OVS
ČESKÁ REPUBLIKA
VAMBERK – STROJOVÁ RAZÍTKA
ČESKÁ REPUBLIKA
VAMBERK – APOST
Katalog POFIS 2005
ČESKÁ REPUBLIKA
CENNÉ NÁLEPKY
APOST
1994 – 2005
517 54 VAMBERK od: 27.1.1995
Katalog strana: 93
NA ZÁVĚR:
Přes největší snahu se mě nepodařilo sehnat
do dnešního dne lepší razítka.
Proto se velmi omlouvám, v případě že se mě
podaří opatřit kvalitnější razítka tak tento
soubor přepracuji.
Děkuji za pochopení.
[email protected]
Text o razítcích:
MONOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK 14. DÍL
Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918 : str. 255
Text o apostech:
Katalog POFIS 2005: Cenné nálepky APOST 1994 - 2005
Mapa ČESKOSLOVENSKA vytvořena ze
známek ČECHY a MORAVA
Download

DENNÍ POŠTOVNÍ A DALŠÍ RAZÍTKA VAMBERK HISTORIE A