14. května 2013
Informační kriminalita
Praha
konference „2013: Novinky v prevenci online
kriminality“
Vývoj informační kriminality v ČR
Dnešní informační kriminalita obsahuje odlišnou strukturu, než tomu
bylo například v roce 1999, v době expanze informační kriminality u nás, kdy
se jednalo téměř ve všech případech o porušování autorských práv.
V současné době je obsahem informační kriminality široká škála jednání osob
počínaje podvodnými aktivitami, v rámci nichž dochází k prodejům
neexistujícího zboží, dále krádeže virtuální identity, phishingové útoky,
krádeže údajů z platebních instrumentů a neoprávněné přistupování k cizím
účtům, zcizování elektronických dat a probíhající elektronické komunikace,
útoky zaměřené na destabilizaci datové komunikace až k šíření dětské
pornografie, extrémismu, vydírání, vyhrožování a nově i nebezpečným
pronásledováním konče.
2
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
Statistická evidence Policie ČR
V souhrnu se jednalo za rok 2012 o 1559 případů, v nichž byl
identifikován prvek informační kriminality a 2195 případů, v nichž byl mezi
sledovanými místy identifikován internet a ostatní počítačové sítě.
Z celkového počtu případů byla definována množina 1382 případů, kde byl
primárním motivem i cílem útoku bezprostřední finanční profit, a to v celkové
výši 100,095 mil. Kč.
3
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
4
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
5
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
On-line formulář „hlášení kyberkriminality“
na webových stránkách policie.cz
počet hlášení od 1.8.2012 do 28.2.2013 (1/2 roku)
• celkový počet hlášení 2303
• denní průměr hlášení 11
6
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
zjevná trestná činnost
14%
podezření protiprávního jednání k prověření
24%
55%
7%
nesmyslná oznámení
jednání jehož řešení nespadá do působnosti Policie ČR
7
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
nebezpečné pronásledování
porušení 1%
autorského práva
pomluva
2%
2%
podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatel 5%
výroba a šíření pornografie
6%
ostatní trestná činnost
12%
podvod
42%
neoprávněný přístup k počítačovému systému
30%
8
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
Změny které se již odehrály, jsou třeba a jsou k diskusi
• trestní právo hmotné
• nálezy Ústavního soudu versus provozní a lokalizační údaje dle
zákona o elektronické komunikaci
• povinnosti versus zákon o některých službách informační společnosti
• usnesení vlády a navazující nařízení Ministerstva vnitra ČR, kterým
se stanoví pravidla a způsob zabezpečování kontroly užívání
počítačových programů v působnosti Ministerstva vnitra ČR
• spolupráce v mezinárodním prostředí
• postih protiprávních aktivit v nových typech služeb
• ochrana poškozených
9
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
Bezprostřední očekávání trendů v oblasti informační kriminality
• šíření malware a přechod do mobilních platforem
• projevy nesouhlasu s politickými a jinými veřejnými názory formou
hackerských útoků
• další profesionalizace pachatelů informační kriminality a
propracovanější dělba jednotlivých rolí
• větší zapojení tzv. botnetových sítí
• útoky na využívání tvz. cloudových úložišť dat
• větší možnosti pachatelů veškeré trestné činnosti zastírat vzájemnou
komunikaci či výměnu dat
10
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
Děkuji za pozornost.
plk. Mgr. Karel Kuchařík
vedoucí odboru informační kriminality
úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejní prezidium ČR
[email protected]
11
Informační kriminalita l plk. Mgr. Karel Kuchařík
Download

Informacni_kriminalita.pdf