OR - MEDIA s.r.o.
PŘESV
ĚDČTE
SE,
ŽE ČTE
NÍ O E
CO AU
MŮŽE
T
BÝT ZÁ
BAVN
É
DVOUMĚSÍČNÍK 1⁄12
49 Kč⁄2,60 Eur
MAGAZÍN NEJEN O EKOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH VOZECH
OPEL AMPERA
7jYdjXcdhi
_^YcZh´
strana 16
012BCX 0598 0028798 65
PŘEDSTAVENÍ + TESTY + STUDIE + NOVINKY + REPORTY + ELEKTRO + HISTORIE + TECHNIKA + INTERVIEW + SPORT + STYLE
www
profil časopisů
ceníky inzerce 2013
PŘEDSTAVENÍ
TOYOTA YARIS HYBRID
strana 8
SPORT
ZERO RALLY
strana 48
PRÁVĚ V PRODEJI
datumy vydání
kontakty
www.or-media.eu
R
ELE
...A DA
LŠÍ
ZAJÍM
AVÉ R
U
profil časopisu Offroad
Časopis OffROAD 4x4magazín vstupuje letos do své osmnácté sezóny. Časopis
OffROAD 4x4magazín je ryze off-roadovou záležitostí a to i v době, kdy se snaží všichni psát o všem si stále drží svou tvář. Najdete v něm tak stále články
Mercede s třídy M
o opravdových terénních vozech, kterých sice stále ubývá, ale pořád mají své místo na slunci. Ano ty „drsné“ off-roady s tuhými nápravami pod karosérií pomalu
vyklízí své pole. Přibývá však každým dnem lehkých off-roadů a SUV vozů, které
chtě nechtě do našeho magazínu také patří. Dále chceme pokračovat v rozvoji
nových rubrik, které jsme v loňském roce zavedli a budeme se tedy i nadále věnovat i užitkovým terénním pick-upům a nákladním vozům
od malých dodávek 4x4, až po velká osmikolová monstra.
100.
Mimo představení a testy všech nových vozů se zaměřujeme ve velké
míře na cestování s těmito vozy a tedy i na životní styl off-road, který zasahuje stále větší skupinu lidí, neboť aktivní prožívání volného času je
n ta k
> lé to je c h y
bližší stále širší skupině obyvatel nejen u nás, ale i v celé Evropě. Proto
e
ř
t
s
z
be
u nás najdete dále pravidelné rubriky s příslušenstvím, tuningem či doplňky vhodné pro každého off-roaďáka či off-roaďačku. Pomáháme tak
vybrat ty správné outdoorové hodinky, vodotěsné fotoaparáty, navigace
GPS do města i do terénu a mnoho dalších šikovných věciček, které se
> R A iD:
Fi A wo
novitsK
budou našim čtenářům hodit. Protože má však off-road i bohatou historii,
R lD c u p
yJ s mini
vítězem
2011
pravidelně ji našim čtenářům připomínáme ve vlastní rubrice.
Poslední významnou částí OffROAD 4x4magazínu je určitě prostor věnovaný motoristickému sportu s vozy 4x4 nějak souvisejícím. Fenoménem jsou určitě pak
reportáže z dálkových rallye typu Dakar či TransOrientale, Mistrovství Světa WRC,
šampionátu rallycrossu a nechybí ani pravidelné reportáže z domácích soutěží
cross country, offroad maratónů, trialů, truck-trialů apod…
Časopis je pak uzavírán obsáhlým blokem až 10 stran soukromé a firemní fotoinzerce, který je čtenářsky velmi
oblíbeným a vděčným tématem. Jak je vidět i přes zprvu „specializované téma“ OffROAD 4x4magazínu se v něm
objevuje pestrobarevná paleta zajímavých rubrik pro širokou inzertní skupinu.
99 czk / 4,50 €
léto 2011
a 4x4 sportu
vozech, cestován í, off-roaD
Dvouměsí čník o terénních
+
g
katalo
Hella d
offroala
svět
> NovINk a
PoPrvé také se čtyřvá lceM
/ 4,5 0 €
99 Cz K
AN
2011
- 132 STR > ladoga troPhy
nejDrsnější, nejtěžší a nejDelší
dzim
léto /po
2011
> eXtra vW amarok
LO
ÍŘENÉ ČÍS
ŽE - ROZŠ
VÉ SOUTĚ
- BONUSO
Í VYDÁNÍ
SPECIÁLN
> MaXItest
lanD rover
Discovery 4
2001
2011
1 - CENA 99 Kč / 4,50 €
oFFRoAD 4x4 MAGAZÍN č.2 - léto 201
ní
vydá
1.7.2011 0:04:27
titulka_obsah_6_11.indd 1
í, of f-ro
aD
a 4x4 spo
rtu
2011
vozeC h,
Ce stován
EK
pod zim
Kč / 4,50 €
99
2011 - CENA
R C O MPET
4x4 mAGAzÍN
K
O D
OBRÝ S
č.4 - léto/podzim
KA
extra
> nový druh
oFFRoAd
PR
ORS
CZECH DA
fender
Gler vs. de
vs. Wran
ie
oa d a luc
> of f-r
Ch
po 8 lete
setKání
ria l
> eurot ny
sedlča
o ter én
níC h
IT
er GrJ71
land Cruis
ěsí čn íK
UT
99 Cz K
/ 4,5 0 €
Dvo um
Subaru xV
> Subaru ForeSter
> Subaru outback
priloha subaru.indd 2
13.9.2011
4.11.2011 21:32:29
13:29:19
a
> ra rit
bureKo h2x
11.indd
titulka_obsah_8_
> Subaru Legacy
33
1 19:08:
2.3.201
1
czech
> test
Jeep granD
dakar
ndd
titors.i
compe
1
> př eDs
tAv ení
toyota
LanD Cru
iser J7
CheroKee
CrD
> min ite
st
vW touare
g hybriD
oFFRoAd
titulka_obsah_10
_11.indd
4x4 mAGAzÍN
č.5 - podzim
2011 - CENA
99
Kč / 4,50
€
1
8.11.2011
9:20:37
Výhodné balíčky TISK + INTERNET + FB
Vše co bylo psáno výše o tištěné verzi se plně odrazí ještě s více informacemi, obrázky a videosekvencemi na zcela nové internetové verzi časopisu iOffROAD, který je propojený i s Facebokem bude skoro každý den přinášet
postupně veškerá témata z tištěné verze, rozšiřovat je o další fotografie či horké novinky. Jsme si vědomi toho,
že se trh s médii vyvíjí a tak jdeme tomuto směru naproti. Inzerentům pak nabízíme možnost se na tomto novém
projektu podílet a vymýšlet spolu s námi nevšední a zajímavé kampaně, které budou mít bezprostřední odezvu
v návštěvě Vašich stránek či obchodů.
Je tedy nasnadě výhody obou médií kombinovat a dosáhnout tak za úspory nákladů maximálního možného zásahu potenciálních klientů v tomto oboru.
Vše s terénem spojené…
Naše společnost dále pořádá outdoorové akce, teambuildingy, expedice po celém Světě či jen školu jízdy v terénu
v Čechách a na Slovensku. Všechny tyto aktivity se dále dají propojit i s našimi médii. Prostě vše co se „motá“
kolem terénu nám není cizí a jsme si jisti, že Vám nabídneme zajímavou alternativu pro jakoukoliv kampaň.
profil magazínu Quad
Fenomén čtyřkolek, ať již sportovních či užitkových se rychle rozmohl na starém kontinentu a je stále na vzestupu. Poté co zcela pohltil zemi svého vzniku, tedy Spojené státy, šíří se rychlostí tornáda po celém světě. První čtyřkolky
se i u nás rychle zabydlely již v devadesátých letech minulého století. Tehdy to
byli pouze jednotlivci, ale dnes se řady vyznavačů těchto terénních samohybů
rozrostly na tisíce, i spíše již desetitisíce. Tradici mají setkání a hlavně závody.
Čtyřkolky si našly své uplatnění i v komunálních službách, či jako dopravní
prostředek lesníků a záchranářů v horských oblastech. Tam, kde
se přes zimu používají sněžné skútry, od jara do podzimu dnes
jezdí čtyřkolky. V popředí prodejů a technického vývoje stále stojí
renomované americké a japonské značky, ale na trhu si již svoje
3 / 2012
neoddiskutovatelné místo našly levnější a stále kvalitnější alternativy z Taiwanu, Koreje nebo Číny. Jak se budou nadále prosazovat
a jak obstojí v tvrdé konkurenci? To můžete spolu s námi sledovat
právě na stránkách jedinečného magazínu OffROAD Quad! A nejen
to. Mimo klasických testů různých značek a provedení vám pravidelREST! 22-23 79 Kč
MU FO
ŘÍKAJÍ
GOESU
BÍDKA OD
NA
Í
PŠ
NEJLE
ně přinášíme komentáře a fotky ze závodů, reportáže z dobrodružných výprav a informace o příslušenství a životním stylu, který dnes
ke Quadům & ATV bez pochyby patří. Úzce je se čtyřkolkami spojena
i jejich letní a zimní alternativa, tedy vodní a sněžné skútry, kterým se
snažíme sezónně také věnovat. V magazínu také najdete recenze na příslušenství, oblečení a další doplňky. Stejně tak se snažíme maximálně provázat
obsahovou stránku s potřebami inzerentů, tak aby aktuální novinky a nabídky byly vždy maximálně rychle dostupné pro všechny naše čtenáře. Věříme, že
i nadále bude tento jediný seriózní magazín o čtyřkolkách na území České republiky přinášet radost
jak inzertním partnerům, tak i široké čtenářské základně, která ví co chce a má svůj styl!
čník pro
příznivce
čtyřkolek
, motorek
terénu...
a všeho do
www .offm
ag.n et
dvouměsí
HÁČEK
JOSEF MAC
H
O BUGINÁC
68-71
TĚ, 900
ET NA VÝLE
BLADE A TARG
VII, ALBÁNSKÁ
KM PŘES BOLÍ
DA, ARCTIC
QUADPARÁ
EXPEDICE,
CAT WILDCAT
NA TUAREG
RALLYE
EXKLUZIVNĚ
03
3,80 Eur
R X8
GLADIATO
12-17
titulka34.indd
452008
POLSKÁ MISE
24-27
01
9 7718
TGB
TSMAN 500,
POLARIS SPOR
NSE
POLARIS DEFE
36-38
29.5.2012
10:59:47
1
Výhodné balíčky TISK + INTERNET + FB
Stejně jako u Offroad 4x4 magazínu máme i internetovou verzi magazínu Quad propojenou s FB, kde jsou
skoro každodenní aktualizace a nabízíme Vám možnost propojit tištěnou verzi magazínu s tou elektronickou
za velmi výhodných podmínek, úspory nákladů a dosažení maximálního možného zásahu potencionálních
klientů.
PŘESVĚ
DČ
ŽE ČTEN TE SE,
Í O ECO
AUTECH
MŮŽE B
ÝT ZÁBA
VNÉ.
profil časopisu AutoECO
DVOUMĚSÍČN ÍK 1⁄12
49 Kč⁄2,60 Eur
MICKÝCH VOZECH
OLOGICKÝCH A EKONO
MAGAZÍN NEJEN O EK
PŘEDSTAVENÍ + TESTY
+ STUDIE + NOVINKY + REPORTY
+ ELEKTRO + HISTORIE + TECHNIKA
+ INTERVIEW + SPORT + STYLE
OPEL AMPERA
65
012BCX 0598 0028798
- tento zcela nový a jediný tištěný časopis je pro čtenáře uznávající pokrokové technologie a mající velmi dobrý vztah ke svému okolí
a životnímu prostředí právě přichází do prodeje. Specializovaný magazín
je však nejen o ekologických vozech a jejich pokrokových hybridních či plně elektrických pohonech, ale dívá se na zajímavé téma dnešní doby také z pohledu ekonomického. Dočíst se v něm můžete například
o tom, do jaké míry jsou ekonomické právě drahé a komplikované hybridní
ústrojí oproti osvědčeným a nízkonákladovým přeplňovaným vznětovým motorům, kterým však konkurují i další alternativní pohony.
7jYdjXcdhi
_^YcZh´
strana 16
www.au
to
oe
ec
co
o.cz
KALEIDOS
KOP
PŘEDST
AVENÍ
TESTY
STUDIE
PŘEDSTAVENÍ
TOYOTA YARIS HYBRID
SPORT
ZERO RALLY
vám představí také vozidla s ekonomicky zajímavým alternativním palivem LPG či CNG („stlačený zemní plyn“)
PRÁVĚ V PRODEJI
i se všemi jejich výhodami a nevýhodami. Poradí a naznačí čtenářům také to, jaké může mít s tím či oním vozem provozní náklady
a v jaké době se např. začne vyplácet dieselový, LPG či CNG pohon
oproti tradičnímu benzínu. To vše je popisováno v zajímavých testech nejen z pohledu jednotlivce, ale také z pohledu firmy, která
přemýšlí jakou nejvýhodnější flotilu automobilů zvolit pro své účely,
ať již na silnici či do terénu.
Nahlédneme do budoucnosti jednotlivých výrobců a značek. Naopak se také podíváme do historie, kde a kdy se začala tzv. „eco“
auta objevovat. V době vzniku prvního elektromobilu však nešlo příliš
o ekologický aspekt, jako
nalezení jiného a třeba i zajímavějšího pohonu. Tenkrát neuspěla, ale nyní hrají prim. Nezapomeneme ani
na sportovní a závodní odvětví, které začíná s motory a hybridními pohony čím dál více operovat.
Podle výše zmíněných kritérií si jistě každý čtenář a fanoušek motorismu najde v novém magazínu
své, ale na druhé straně v něm může inzerovat téměř každý dovozce, jenž se snaží klást
důraz na ekologii, snížení spotřeby, aerodynamiku, design a pokrokové technologie – tudíž v dnešní době
každá, nejen automobilová značka.
bude část věnovaná lifestylu na téma „eco“, tedy
Dalším z témat v našem novém magazínu
budeme sledovat a psát o dalších pokrokových značkách v odvětvích, která jsou technicky založena –
např. hodinářství, elektronika, audio-video technika, počítače. Podobně se však zde mohou vidět i značky
dalších odvětví, které kladou důraz na ekologii, recyklovatelné materiály či používání přírodních materiálů
jako např. oblečení, kosmetika a jiné doplňky.
strana 8
strana 48
Výhodné balíčky TISK + INTERNET + FB
Jelikož máme několik dalších tištěných i elektronických medií jako např.: OffROAD 4x4magazín, QUAD
magazín, je tedy nasnadě výhody všech médií kombinovat a dosáhnout tak za úspory nákladů maximálního možného zásahu potenciálních klientů v těchto oborech.
NOVINKY
REPORT
Y
ELEKTR
O
...A DALŠ
Í
ZAJÍMAV
É RUBR
IKY
Ceníky a rozměry inzerce
Offroad, Quad, AutoECO
84 000 Kč
3360 €
1/2 strany 42 000 Kč
1680 €
1/2 strany
42 000 Kč
1680 €
1/3 strany 28 000 Kč
zrcadlo 172 x 280 mm
spad
210 x 297 mm
+ 5mm na každou stranu
zrcadlo
86 x 280 mm
spad
105 x 297 mm
+ 5mm na každou stranu
zrcadlo 172 x 140 mm
spad 210 x 148,5 mm
+ 5mm na každou stranu
zrcadlo 57,4 x 280 mm
spad
70 x 297 mm
+ 5mm na každou stranu
1/3 strany 28 000 Kč
1/4 strany 21 000 Kč
1/8 strany 10 500 Kč
1/16 strany 5 250 Kč
zrcadlo 172 x 93,4 mm
spad
210 x 99 mm
+ 5mm na každou stranu
zrcadlo - výška
86 x 140 mm
spad - výška
90 x 148 mm
zrcadlo - šířka
172 x 66,25 mm
spad - šířka
210 x 74,25 mm
+ 5mm na každou stranu
zrcadlo
podval
zrcadlo
1 strana
1120 €
840 €
inzerce v burze 1 modul1 000,OffRoad 43x43mm
Quad 39x39mm
(40 €)
420 €
86 x 70 mm
172 x 35 mm
1120 €
210 €
86 x 35 mm
EXTRA příloha: 190 000,- (7600
1. obálková strana 125 000,- (5000
2. a 3. obálková strana 99 000,- (3960
4. obálková strana 107 600,- (4304
€)
€)
€)
€)
Podklady:
Pouze v elektronické podobě, formát tiskové PDF verze 3 nebo 4, fonty v křivkách, rozlišení 300dpi. V jiném formátu dle domluvy.
Zadávání inzerátů:
Inzerce se přijímá na základě písemné objednávky nebo smlouvy, která musí obsahovat jméno a sídlo zadavatele, IČ, DiČ, bankovní spojení a přesnou specifikaci
požadovaného inzerátu. Zadavatel je seznámen s podmínkami inzerce a v objednávce potvrdí svůj souhlas. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro inzerci je
zodpovědný zadavatel.
Stornovací poplatky:
100% z celkové ceny od 40 dnů před vydáním
Reklamace:
Pouze písemná do 10 dnů od obdržení výtisku
Platební podmínky
Fakturace probíhá max. 5 dnů po uveřejnění inzerce. Fakturu obdrží zadavatel spolu s dokladovýcm výtiskem se splatnotsí 14 dní ode dne vystavení.
Datumy vydání
číslo
1
2
3
4
5
6
uzávěrka
dodání do tiskárny
expedice
počet stran
cena (MOC)
18.1.2012
8.3.2013
7.5.2013
19.7.2013
13.9.2013
1.11.2013
25.1.2013
15.3.2013
17.5.2013
26.7.2013
23.9.2013
8.11.2013
30.1.2013
20.3.2013
22.5.2013
2.8.2013
30.9.2013
15.11.2013
112
112
112
112
112
112
99
99
99
99
99
99
Náklad: 15 000 ks,
Distribuce po celé ČR a SR: Mediaprint & Kapa a SEND předplatné.
Rozsah - tisk:
Rozměr A4 (297x210mm)
Minimálně 118 stran,
plnobarevný ofset, vazba V1
číslo
1
2
3
4
5
6
uzávěrka
dodání do tiskárny
expedice
počet stran
cena (MOC)
18.1.2013
15.3.2013
17.5.2013
19.7.2013
13.9.2013
15.11.2013
25.1.2013
22.3.2013
24.5.2013
26.7.2013
20.9.2013
22.11.2013
30.1.2013
27.3.2013
29.5.2013
31.7.2013
25.9.2013
27.11.2013
84
84
84
84
84
84
79
79
79
79
79
79
Náklad: 15 000 ks,
Distribuce po celé ČR a SR: Mediaprint & Kapa a SEND předplatné.
Rozsah - tisk:
Rozměr A4 (297x210mm)
Minimálně 84 stran,
PŘESV
plnobarevný
ofset,
ĚDČTvazba V1
E SE,
ŽE ČTE
NÍ O E
CO AU
MŮŽE
TEC
BÝT ZÁ
BAVN čísloH
É.
DVOUMĚSÍČNÍK 1⁄12
strana 16
012BCX 0598 0028798 65
PŘEDSTAVENÍ + TESTY + STUDIE + NOVINKY + REPORTY + ELEKTRO + HISTORIE + TECHNIKA + INTERVIEW + SPORT + STYLE
OPEL AMPERA
dodání do tiskárny
expedice
počet stran
cena (MOC)
11.2.2013
3.5.2013
2.8.2013
1.11.2013
15.2.2013
10.5.2013
9.8.2013
8.11.2013
19.2.2013
15.5.2013
14.8.2013
13.11.2013
64
64
64
64
49
49
49
49
49 Kč⁄2,60 Eur
MAGAZÍN NEJEN O EKOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH VOZECH
7jYdjXcdhi
_^YcZh´
uzávěrka
1
2
3
4
www.au
to
oe
ec
co
o.cz
KALEID
OSKOP
PŘEDST
AVENÍ
Náklad: 10.000 ks
Distribuce po celé ČR a SR: Mediaprint & Kappa a SEND předplatné
TESTY
STUDIE
PŘEDSTAVENÍ
TOYOTA YARIS HYBRID
strana 8
SPORT
ZERO RALLY
strana 48
NOVINK
Y
Rozměr - rozsah – tisk:
Rozměr
A4V(297x210mm)
PRÁVĚ
PRODEJI
Rozsah minimálně 64 stran,
Tisk plnobarevný ofset, vazba V1
REPORT
Y
ELEKTR
O
...A DA
LŠÍ
ZAJÍM
AVÉ RU
BR
IKY
Tištěno na ekologický – recyklovaný papír
Kontakty
Vydavatel
OR MEDIA s.r.o.
Miloslav Janáček
[email protected]
Inzerce / marketing / PR oddělení
Marcela Plasová
[email protected]
mobil: +420 737 229 009
Adresa redakce
OR MEDIA s.r.o
Olomoucká 2332
198 00 Praha 9, Motorest Hummer, 3.km D11 směr HK
tel.: +420 281 933 121
fax: +420 281 933 053
asistentka inzerce
Dáša Brezovar
mobil: + 420 733 786 009
[email protected]
tel.: +420 281 933 121
fax: +420 281 933 053
[email protected]
kontakty pro inzerci na Slovensku:
Tomáš Ladanyi
[email protected]
+421 2/502 009 27
PŘESV
ĚD
ŽE ČTE ČTE SE,
NÍ O E
CO AU
MŮŽE
TECH
BÝT ZÁ
BAVN
É.
DVOUMĚSÍČNÍK 1⁄12
49 Kč⁄2,60 Eur
MAGAZÍN NEJEN O EKOLOGICKÝCH A EKONOMICKÝCH VOZECH
OPEL AMPERA
strana 16
012BCX 0598 0028798 65
PŘEDSTAVENÍ + TESTY + STUDIE + NOVINKY + REPORTY + ELEKTRO + HISTORIE + TECHNIKA + INTERVIEW + SPORT + STYLE
7jYdjXcdhi
_^YcZh´
www.au
to
oe
ec
co
o.cz
KALEID
Zástupce šéfredaktora:
Jiří Švamberk
[email protected]
Spolupracovníci redakce:
Jindřich Lasík, Daniel Pejzl,
Jaroslav Jindra,
Marián Chytka, Fred J. Krijgsman
Robb Pritchard
Grafika - PrePress:
Ing. Jiří Baborovský
Graphic Factory s.r.o.
tel.: +420 777 127 009
[email protected]
Šéfredaktor:
Ing, Daniel Pejzl
[email protected]
Spolupracovníci redakce:
Jiří Kaloč, Matěj Oliva, Dep,
Ollie Roučková
Grafika - PrePress:
Ing. Jiří Baborovský
Graphic Factory s.r.o.
tel.: +420 777 127 009
[email protected]
Šéfredaktor
Jindřich Lasík
[email protected]
PŘEDSTAVENÍ
TOYOTA YARIS HYBRID
SPORT
ZERO RALLY
Spolupracovníci redakce:
Daniel Pejzl, Jiří Kaloč
strana 8
strana 48
PRÁVĚ V PRODEJI
Grafika - PrePress:
Intrika design
tel.: 739 094 300
[email protected]
www.or-media.eu
OSKOP
PŘEDST
AVENÍ
TESTY
STUDIE
NOVINK
Y
REPORT
Y
ELEKTR
O
...A DA
LŠÍ
ZAJÍM
AVÉ RU
BR
IKY
Download

OR - MEDIA s.r.o.