„Letní škola FIT pro dívky“ na FIT VUT v Brně
Ve dnech 3. 9. 2012 až 7. 9. 2012 proběhla na FIT VUT akce „Letní škola FIT pro dívky“ určená hlavně pro studentky středních škol. Akce proběhla v rámci projektu ESF OPVK a jeho
části „Podpora systematické práce se studenty“.
Důvodem pro uspořádání této akce je skutečnost, že procento dívek mezi studenty FIT
a podobně zaměřených škol, je velice nízké, a to i vinou společenských předsudků o uplatnění
žen v informačních technologiích. Přitom podle našich zkušeností jsou informační technologie pro ženy ideálním oborem, kde jsou oceňovány pro svou kreativitu, ale i pečlivost a svůj
specifický pohled na řešení problémů. Cílem této akce je ukázat dívkám, že informační technologie zahrnují řadu pro ně zajímavých oblastí. V průběhu letní školy si dívky vyzkoušely
různé oblasti IT od tvorby webových stránek, hrátky s elektronikou v hardwarových
laboratořích, létání v leteckém simulátoru vyvíjeném na FIT, zpracování biometrických údajů
pomocí přístrojů z naší biometrické laboratoře, generování fraktálů, až po samotné
programování.
Protože příklady táhnou, pozvali jsme na
poslední den letní školy na besedu skupinu
několika žen, které se ve svém profesním životě
úspěšně zabývají informačními technologiemi.
Dívky měly možnost si s nimi neformálně
popovídat o důvodech, proč se rozhodly pro tuto
oblast a jaké výhody má práce v IT například pro
osobní a rodinný život.
V průběhu letní školy jsme pro dívky
zorganizovali
dvě
soutěže,
literární
a fotografickou, obě na téma „žena a počítač“.
Předsedou poroty literární soutěže byl prof. Jiří
Pavelka z Fakulty sociálních studií Masarykovy
univerzity, odborník na média a literaturu.
Jednotlivé lekce zajišťovali pracovníci FIT VUT
i externí pracovníci, se kterými na podobných
akcích dlouhodobě spolupracujeme. Výukový
program letní školy měl tuto strukturu:
V kurzu "Identita člověka a praxe
biometrie" si dívky vyzkoušely například
profesionální snímání otisků prstů.
„Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“
CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Pondělí 3. 9. 2012
„Holčičí“ bezpečnost počítače
Garant: AVG
Vyučuje: Robert Kapp
Hardwarové hrátky
Garant: Ing. Richard Růžička, Ph.D.
Vyučuje: Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
Teorie a praxe: Letecký simulátor FIT
Garant a vyučující: Ing. Peter Chudý,
Ph.D., MBA
Úterý 4. 9. 2012
Identita člověka a praxe biometrie
Přednášející: Ing. Michal Doležel
Počítačový design
Téma: WordPress – jak na vlastní web
Garant: Škoda Auto
Vyučuje: MgA. Jitka Koucká
Středa 5. 9. 2012
Filmové efekty s pomocí počítačové
grafiky
Garant: Doc. Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
Vyučuje: Ing. Radek Bartoň
Zpracování digitální fotografie – I.
Vyučuje: Ing. Michal Seeman
Zpracování digitální fotografie – II. Téma: Photoshop a jiné nástroje
„Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“
CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Vyučuje: Ing. Roman Juránek
Umělecká grafika II.
Vyučuje: Dr. Tomáš Staudek
Čtvrtek 6. 9. 2012
EXURZE IBM včetně diskuze s ženami z
IT oblasti
Přednáška IBM: Project foundations,
communication skills
Přednášející: Jana Mitzoda, Jolana
Baroušová
Prázdninové síťování
Garant:Ing. Rudolf Čejka
Vyučuje: Ing. Rudolf Čejka
Sociální sítě
Garant: IBM
Vyučuje: Ing. Jan Valdman, PhD.
Pátek 7. 9. 2012
Literární soutěž – autorské čtení
nejlepších příspěvků, vyhlášení
Panelová diskuze s ženami v IT,
uzavření Letní školy, závěrečný raut.
Garantem Letní školy FIT pro dívky je prof. Jan M. Honzík.Vlastní průběh akce zajišťovala
členka pracovního týmu v rámci projektu Ing. Šárka Květoňová, Ph.D. Letní školy se
zúčastnilo 14 dívek. Výherkyněmi Literární soutěže se staly Marie Faltusová (Gymnázium
Brno – Řečkovice), Alice Šindelková (Biskupské gymnázium) a Martina Magdoňová
(Gymnázium Šternberk). Podrobné informace o letní škole lze najít na webové stránce
věnované těmto aktivitám: www.fit.vutbr.cz/holky.
Ing. David Martinek
„Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“
CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Mezi besedujícími byly zastoupeny současné i minulé studentky FIT a další ženy, které se
úspěšně prosadily v oblasti IT.
„Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“
CZ.1.07/2.3.00/35.0004
Download

Letní škola FIT pro dívky_Martinek