INFORMAČNÍ SYSTÉMY
FAPPZ
(pro prezenční studium)
Prezentuje: Ing. Tomáš Rejdal
Garant předmětu: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.
http://prijimacky.czu.cz

noví studenti se zde přihlásí číslem přihlášky a
rodným číslem. Naleznou zde svoje přihlašovací
jméno a počítačem vygenerované prvotní heslo
pro přihlášení do studijního systému Hroch
Problémy řeší HELPDESK

Oddělení Helpdesk




Přízemí budovy rektorátu (Internetový
pavilon), místnost RE/003
po - pá : 7 - 17 (mimo provozní dobu je k
dispozici záznamník)
[email protected]
2 2438 4444
HROCH (adresa http://hroch.czu.cz )
Změna hesla na http://hroch.czu.cz je nutná!
Studenti prvních ročníků se nejlépe k datu prvního
dne semestru přihlásí do studijní evidence HROCH.

pokud byste to neudělali, nedostali byste se do
ostatních webových portálů, systému Novell, do
mailu…

HROCH (adresa http://hroch.czu.cz) přihlášení a
změna hesla
A jak se v Hrochovi zapsat na
zkoušku ?

Před prvním přihlášením na zkoušku vyplníte
anketu. Vyberte ikonu „Anketa“
A jak se v Hrochovi zapsat na
zkoušku ?

Tady ohodnotíte jednotlivé předměty. Bez
vyplnění ankety není možné se na termíny
zkoušek přihlásit.
A jak se v Hrochovi zapsat na
zkoušku ?

A pak už odkaz „Termíny zkoušekpřihlašování“
zapisování na termíny zkoušek v IS
Hroch

vyberte záložku
„Zapsat“
zapisování na termíny zkoušek v IS
Hroch

zde zaškrtněte
předmět, na jehož
zkoušku se chcete
přihlásit a klikněte na
„Zobrazit termíny“
zapisování na termíny zkoušek v IS
Hroch

vypíše se seznam termínů, tlačítkem „Zapsat“ se
na vybranou zkoušku zapíšete
zapisování na termíny zkoušek v IS
Hroch


zkoušku teď uvidíte pod záložkou „Zapsané“
budete-li se chtít odhlásit, použijte tlačítko
„Škrtnout“
zapisování na termíny zkoušek v IS
Hroch

nebudete-li si s něčím vědět rady, klikněte na
tlačítko „Nápověda“
ISIC karty




Pokud má karta platnou licenci ISIC nebo ALIVE může
uživatel čerpat řadu studentských výhod (více na
www.isic.cz případně na isicpoint.cz).
Na kartě je možné využívat systém univerzitní
elektronické peněženky (UEP). Karta pak slouží i jako
platební prostředek k placení za služby a zboží, které
nabízí a poskytuje univerzita a smluvní partneři působící
v areálu ČZU. Jedná se především o platby za stravování
v menze, platby v automatech, platby kolejného, studijní
poplatky, platby za tiskové a knihovní služby, dále
možnost platit v bufetech a restauracích v areálu ČZU.
Bufety a restaurace přijímající UEP jsou označeny logem
Food Point ČZU:
http://food.czu.cz
Obecné informace na www.uep.czu.cz
Vyzvednutí ISIC karet




Kartové centrum je otevřeno po-pá 8:00-12:00 a 13:00-15:00
Postup při výdeji karet:
Pro vydání karet je rozhodující evidence studenta v IS studium
Hroch – Osobní údaje -> Stav průkazu musí být: „k vyzvednutí“ (karta
se vyhotovuje ve chvíli, kdy je v osobních údajích vidět Vaše fotka).
Následně se dostavte osobně do Kartového centra (1. patro, číslo
místnosti 236b nebo 206) ve Studijním a informační centrum (SIC), kde
Vám bude po prokázání totožnosti (občanským průkazem, indexem,
řidičským průkazem či pasem) vytištěna a vydána příslušná karta, dle
typu studia. Zároveň vám bude vytištěn protokol o převzetí karty
(případně smlouva o používání UEP), který podepíšete a odevzdáte v
kartovém centru. S kartou a podepsanou smlouvou se dostavíte do
Studentské pokladny, která je umístěna v přízemí ve vestibulu
budovy SIC, kde zaplatíte příslušnou částku za kartu a ta vám bude
aktivována. U studentů prezenčního studia bude v případě zájmu po
složení zálohy a odevzdání podepsané smlouvy nahrána na kartu
aplikace UEP.
ISIC Poplatky
Poplatky pro studenty prvních ročníků:
a) Poplatek spojený s výdejem průkazu + licence
ISIC 250,- Kč
b) Vratná záloha pro UEP 300,- Kč
Po vyzvednutí vlastní student průkaz s platnou
licencí ISIC a aktivní Elektronickou peněženkou.
Kredit do UEP je možné dobíjet v hotovosti v
dobíjecích automatech rozmístěných v areálu
ČZU nebo bankovním převodem.

A jak je to s počítači a počítačovou
sítí na FAPPZ ?



studenti prvního ročníku si co nejdříve zřídí v
kartovém centru na SICu „ISIC kartu“ nebo
„studijní průkaz ČZU“ (informace na
http://www.sic.czu.cz)
přístup do počítačových učeben fakulty je
možný pouze pro studenty FAPPZ s platným
průkazem ČZU nebo ISIC kartou.
na FAPPZ je pro studenty k dispozici 41 počítačů
- 16 v mezipatrech zadního schodiště, 25
v učebně č.55 v přízemí u poslucháren (zde
vstup na kartu, pokud není výuka)
A jak je to s počítači a počítačovou
sítí na FAPPZ?




provozní doba počítačové učebny A55 na FAPPZ
je Po – Čt 8:00-18:00, Pá 8:00-16:00
u techniků v přízemí (č. dveří A54) je možné
tisknout a vypalovat data
další počítače jsou studentům k dispozici
na internetovém pavilonu v přízemí rektorátu,
na SICu a v PC laboratoři na koleji JIH.
veškeré informace jsou k dispozici na
nástěnkách SPS (středisko počítačových služeb)
v učebně č.55 v přízemí



studenti se přihlašují k počítačové síti pod
stejným uživatelským jménem a heslem jako do
studijní evidence HROCH (to platí pro všechny
další univerzitní aplikace), přihlašují se do
kontextu .STUDENTI.CZU.CZ, celé uživatelské
jméno je tedy např.
XADAM200.STUDENTI.CZU.CZ
e-mailová adresa studenta je tedy např.:
[email protected]
Veškeré problémy řeší HELPDESK (linka 4444,
[email protected], internetový pavilon na
Rektorátě)

pro přihlášení do počítače na FAPPZ stačí
napsat vaše logovací jméno a heslo:
pro přihlášení do PC v místnosti A55 je login: student,
heslo: „bez hesla“

po přihlášení se studentům mapují standardní disky:

H: osobní disk uživatele (30 MB + 20 MB pro poštu).
Disk je umístěn na svazku HOME\username (např.XADAM300)
V domácím adresáři má každý vytvořen adresář WWWHOME,
který slouží pro osobní webovou prezentaci studenta.
Tento adresář je viditelný pro všechny uživatele sítě!

I: disk společný pro danou fakultu (skripta, sylaby, lab.
cvičení, návody,…)
svazek: AF

J: disk společný pro celou ČZU (skripta, sylaby, lab.
cvičení, návody,…)
svazek: COMMON
Z internetu se na disky H:, I:, J: dostanete přes
adresu: https://netstorage.studenti.czu.cz

k dispozici všem studentům je wi-fi síť
EDUROAM, podrobnosti na stránce
www.eduroam.czu.cz

heslo pro připojení na wi-fi síť si nastavíte
na stránkách http://student.czu.cz

na portálu http://student.czu.cz najdete
aktuální informace z ČZU, jídelní lístek,
kontakty na SO, odkazy a mnoho dalšího….

můžete si zde zadat registrační značku auta pro
vjezd do areálu ČZU (studentská parkoviště mají
kapacitu 567 parkovacích míst)

máte zde přehled o transakcích UEP na své
kartě

Transakce můžete sledovat i v aplikaci
Moje ČZU – pro zařízení s Apple iOS a
Android.

jiné studijní materiály můžete nalézt na
stránkách http://moodle.czu.cz

na Moodlu je vedena výuka formou
internetových kurzů

A až se budete chystat psát bakalářskou
práci, musíte si vyplnit podklady v Badisu
http://badis.czu.cz


po přihlášení naleznete návod jak
postupovat
Jak správně citovat a používat informační
zdroje – 4. přednáška IS FAPPZ
▪ všechny důležité studijní informace naleznete
na stránkách: www.af.czu.cz nebo také
www.fappz.czu.cz

návody, harmonogram a studijní plány naleznete na
webových stránkách FAPPZ v sekci Studium ->
Nástěnka studijního oddělení.
Studentský mail





http://mail.studenti.czu.cz
Přihlašovací jméno: [email protected]
Heslo: stejné jako do Hrocha
Cloudová služba Office 365 (50 GB pro
emaily/25 GB pro osobní data, sdílení dat,
možnost online komunikace)
Návod na webu moodle.czu.cz předmět ROX01Z
Office 365 (odkazy na videokurzy).
Návody najdete na www.oikt.czu.cz v sekci
Návody a dokumenty/Pro studenty

a budete-li hledat práci, můžete využít
nabídku pracovních příležitostí na
http://prace.af.czu.cz
A to je vše z toho nejdůležitějšího, co
budete při studiu potřebovat…..
Děkuji za pozornost.

Kontakt:
- Ing. Tomáš Rejdal (technická podpora SO)
- PEF 1.patro č. dveří E215
- [email protected]
Download

01-Prezencni_studium_2014-09-30.pdf 7694KB Nov 04