Jabra® CRUISER2
VOL
+
E
MUT
VOL
-
bra
ja
Návod k obsluze
www.jabra.com
PODĚKOVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Popis telefonního reproduktoru Jabra CRUISER2 . . . . . . . . . 2
CO HANDSFREE UMÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ZAČÍNÁME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
angičtina
Obsah
NABITÍ HANDSFREE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ JABRA CRUISER2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SPÁROVÁNÍ HANDSFREE S TELEFONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SPOJENÍ S TELEFONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
UMÍSTĚTE HANDSFREE DO AUTOMOBILU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VÝZNAM INDIKÁTORŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DALŠÍ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY . . . . . . 13
Potřebujete další pomoc? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Údržba handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Slovníček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Jabra CRUISER2
1
Děkujeme Vám za zakoupení handsfree Jabra CRUISER2
Bluetooth®. Věříme, že Vám bude dobře sloužit! Tento návod
k použití Vám pomůže s uvedením do provozu a poskytne Vám
informace o tom, jak jej používat co nejefektivněji.
Popis telefonního reproduktoru Jabra CRUISER2
A Tlačítko pro přijetí nebo ukončení hovoru
angičtina
PODĚKOVÁNÍ
B Zvýšení hlasitosti
C Snížení hlasitosti
D Tlačítko ztlumení hlasitosti
E Tlačítko FM
F Vypínač
G Nabíjecí port
H Ikona stavu FM
I Ikona stavu připojení
J Ikona stavu volání
K Ikona stavu baterie
L Spona na protisluneční clonu
A
B
C
L
FM
H
O
I
D
E
F
I
J
K
VOL +
G
MUTE
Jabra CRUISER2
2
Handsfree Jabra CRUISER2 umožňuje následují činnosti:
- Přijetí hovorů,
- Oznámení jména volajícího
- Ukončení hovorů
- Odmítnutí hovorů*
-Hlasové vytáčení*
- Opakované volání posledního čísla*
- Ztlumení
- Volání třetí strany*
- Přesměrování hovorů
-Režim noční jízdy
- Nastavení hlasitosti
- Po stažení telefonního seznamu bude oznámeno jméno volajícího
- Přenos hudby z mobilního telefonu
- Přenos hovorů nebo hudby do stereofonní soustavy automobilu
prostřednictvím FM vysílače
- Funkce Advanced MultiUse™ – připojení ke dvěma aktivním
zařízením Bluetooth® současně
angičtina
CO HANDSFREE UMÍ
Specifikace
- Doba hovoru až 14 hod./Výdrž v pohotovostním režimu až 300 hod
-Technologie se dvěma mikrofony
- Zvýraznění digitálního zvuku technologií DSP
-Hlasová oznámení™
-Funkce A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý
zvukový distribuční profil) pro přehrávání streamované hudby
- Vysílač FM
- Stavový displej Jabra - stav baterie, stav volání, stav připojení,
stav FM
- Rozměry: D 65 mm × Š 130 mm × V 19 mm
-Hmotnost: 85 gramů
- Provozní dosah až 10 metrů
- Podporované profily Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Specifikace Bluetooth (viz slovníček) verze 2.1 + EDR
-Technologie e-SCO pro lepší kvalitu zvuku
- Dobíjecí baterii lze nabíjet buď autonabíječkou anebo pomocí
USB kabelu
* Závisí na telefonu
Jabra CRUISER2
3
Než začnete handsfree používat, měli byste provést následující
tři kroky:
1 Nabijte handsfree
2V mobilním telefonu aktivujte režim Bluetooth (postupujte
podle návodu k telefonu)
3 Spárujte handsfree s mobilním telefonem
Ovládání handsfree Jabra CRUISER2 je snadné. Tlačítko na
handsfree Příjem/ukončení volání ovládá různé funkce v závislosti
na délce stisknutí.
Příkaz
Délka stisknutí
Klepnutí
Krátké stisknutí
Poklepání
2 klepnutí rychle po sobě
Stisknutí
Přibližně 1 sekundu
Stisknout a podržet
Přibližně 5 sekund
angičtina
ZAČÍNÁME
NABITÍ HANDSFREE
Než začnete handsfree používat, nabíjejte jej do plného nabití
po dobu dvou hodin. Pro připojení handsfree Jabra CRUISER2
k autonabíječce použijte kabel USB. Autonabíječku zapojte do
zásuvky v automobilu. Ikona stavu nabití baterie během nabíjení
svítí červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, ikona stavu baterie
se rozsvítí zeleně. Handsfree Jabra CRUISER2 lze nabíjet mimo
automobil pouze pomocí kabelu USB.
VOL +
VOL -
MUTE
jabra
Jabra CRUISER2
4
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ JABRA CRUISER2
angičtina
Používejte pouze nabíječku dodanou v balení - nepoužívejte
nabíječky z jakýchkoli jiných zařízení, protože by mohly zařízení
Jabra CRUISER2 poškodit.
Důležité: Životnost baterie bude výrazně snížena, pokud zařízení
ponecháte delší dobu s vybitou baterií. Doporučujeme proto zařízení
dobít alespoň jednou za měsíc.
- Chcete-li handsfree zapnout nebo vypnout, uveďte tlačítko
zapnutí/vypnutí do příslušné polohy
FM
I
O
ÚSPORNÝ REŽIM
Po odpojení od telefonu se handsfree, přibližně po 10 minutách,
automaticky vypne. Handsfree znovu zapnete klepnutím na
tlačítko Příjem/ukončení volání.
SPÁROVÁNÍ HANDSFREE S TELEFONEM
Handsfree se k mobilním telefonům připojuje postupem nazvaným
„párování“. Telefon lze s handsfree spárovat během chvíle několika
jednoduchými kroky.
1 Přepněte handsfree do režimu párování
- Při prvním zapnutí se handsfree Jabra CRUISER2 přepne
automaticky do režimu párování, tzn. může být vyhledáno
mobilním telefonem. Jakmile je handsfree v režimu párování,
uslyšíte hlasové oznámení o „režimu párování“ a ikona stavu
připojení začne rychle blikat.
Jabra CRUISER2
5
3 Telefon nyní vyhledá zařízení Jabra CRUISER2
- Váš telefon handsfree nalezne pod názvem „Jabra CRUISER2“.
- Telefon se následně dotáže, zda chcete provést spárování s
handsfree. Spárování přijmete stisknutím tlačítka „Ano“ nebo
„OK“ na telefonu a potvrdíte heslem nebo číslem PIN = 0000
(4 nuly). Poté telefon potvrdí, že spárování bylo provedeno.
CONNECTIVITY
MobilSurf
BLUETOOTH
Infrared port
Wap options
Synchronization
Networks
SELECT
DEVICES FOUND
Jabra CRUISER2
Jabra CRUISER2
Passkey:
****
SELECT
OK
angičtina
2 Vyhledejte handsfree Jabra CRUISER2 nastavením telefonu
na „Vyhledat zařízení Bluetooth”
- Postupujte podle návodu k použití svého telefonu. Nejprve
zkontrolujte, zda je v mobilním telefonu režim Bluetooth
aktivní. Pak nastavte telefon tak, aby handsfree vyhledal.
Obvykle je třeba v telefonu otevřít nabídku „Nastavit“, „Připojit“
nebo „Bluetooth“ a dále vybrat možnost „Vyhledat“ nebo „Přidat“
zařízení Bluetooth.*
HANDSFREE
Jabra CRUISER2
added.
The handsfree is
now ready for use
SELECT
Manuální režim párování
Pokud chcete použít handsfree s jiným telefonem, nebo pokud
byl proces párování přerušen, můžete handsfree nastavit do
režimu párování ručně.
Zapněte handsfree. Podržte stisknuté tlačítko Příjem/ukončení
volání (asi po dobu 5 sekund), dokud není oznámen „režim párování“.
Pak opakujte kroky 2 a 3 ve výše uvedených pokynech pro párování.
SPOJENÍ S TELEFONEM
Párování je třeba provést pouze při prvním společném použití
handsfree s telefonem. Když již bylo handsfree s telefonem jednou
spárováno, budou, jestliže je handsfree zapnuto a na telefonu je
aktivován režim Bluetooth, oba automaticky spojeny. Handsfree
může být používáno jakmile je „připojeno“ k telefonu. Jsou-li
zařízení spárována, ale okamžitě se nespojí, klepněte na tlačítko
Příjem/ukončení volání.
* Závisí na telefonu
Jabra CRUISER2
6
Zařízení Jabra CRUISER2 lze pomocí přiložené spony diskrétně a
pohodlně nasadit na protisluneční clonu. Chtete-li dosáhnout
optimální zvukové kvality, umístěte handsfree Jabra CRUISER2
před sebe a hovořte přímo do něj.
VOL +
VOL -
angičtina
UMÍSTĚTE HANDSFREE DO AUTOMOBILU
MUTE
VOL +
jabra
VOL MUTE
jabra
OVLÁDÁNÍ
Přijetí hovoru
- Hovor přijmete klepnutím na tlačítko Příjem/ukončení volání
na handsfree.
Ukončení hovoru
- Aktivní volání ukončíte na handsfree klepnutím na tlačítko
Příjem/ukončení volání.
Uskutečnění hovoru
- Hovor bude automaticky přepojen do handsfree*. V případě,
že se tak nestane, klepněte na tlačítko Příjem/ukončení volání.
Odmítnutí volání*
- Stiskněte tlačítko Příjem/ukončení volání.
Aktivace hlasového vytáčení*
- Stiskněte tlačítko Příjem/ukončení volání. Nejlepších výsledků
dosáhnete při záznamu povelu hlasového ovládání pomocí
handsfree.
* Závisí na telefonu
Jabra CRUISER2
7
angičtina
Opakované volání posledního čísla*
- Není-li zapnuté handsfree používáno, poklepejte na tlačítko
Příjem/ukončení volání.
Ztlumení/zrušení ztlumení
- Stisknutím tlačítka pro ztlumení zvuku během hovoru
ztlumíte mikrofon. Dalším stisknutím ztlumení vypnete.
Nastavení zvuku a hlasitosti
- Požadovanou hlasitost nastavte klepnutím na tlačítko Zesílení/
zeslabení hlasitosti. (V režimu FM není možné používat pro
ovládání hlasitosti handsfree Jabra CRUISER2 – použijte
stereofonní soupravu v automobilu).
Volání třetí strany*
-Tato funkce umožňuje přidržet probíhající hovor a přijmout
čekající hovor na lince.
- Stisknutím tlačítka pro příjem/ukončení volání přidržíte aktivní
hovor a přijmete čekající hovor na lince.
- Stisknutím tlačítka pro příjem/ukončení volání se můžete mezi
oběma hovory přepínat.
-Aktivní volání ukončíte klepnutím na tlačítko pro příjem/
ukončení volání.
Přenos volání
- Chcete-li přepojit hovor z handsfree do mobilního telefonu, podržte
stisknuté tlačítko Příjem/ukončení hovoru, až uslyšíte pípnutí.
- Chcete-li přepojit hovor z mobilního telefonu do handsfree, podržte
stisknuté tlačítko Příjem/ukončení hovoru, až uslyšíte pípnutí.
Přehrát hudbu*
- Pokud váš telefon podporuje přenos zvuku A2DP, můžete do
zařízení CRUISER2 přenášet hudbu nebo jiný typ zvuku.
Režim noční jízdy
- U zapnutého handsfree stiskněte současně tlačítko FM a tlačítko
zesílení hlasitosti. Osvětlení potom zhasne. Dalším stisknutím
můžete osvětlení znovu zapnout. Při zapnutí handsfree se vždy
zapne i osvětlení.
* Závisí na telefonu
Jabra CRUISER2
8
Indikátor LED
Stav handsfree
Ikona stavu připojení rychle bliká
Režim párování
Ikona stavu připojení svítí trvale modře Připojeno
Ikona stavu připojení blikne každé
2 sekundy
Pohotovostní režim/
Klidový stav
Ikona stavu volání blikne každou
1 sekundu
Příchozí hovor
Ikona stavu volání svítí trvale modře
Aktivní hovor
Ikona stavu FM svítí trvale červeně
Režim FM
angičtina
VÝZNAM INDIKÁTORŮ
Ikona stavu FM bliká každou 1 sekundu Prohledávání frekvencí
Ikona stavu volání a ikona stavu
připojení bliká
Výběr jazyka
Ikona stavu nabití baterie svítí
(červeně)
Vybitá baterie
DALŠÍ FUNKCE
Funkce Advanced MultiUse™ umožňuje používat zařízení
Jabra CRUISER2 se dvěma mobilními zařízeními.
Zařízení Jabra CRUISER2 podporuje funkci Advanced MultiUse™,
která umožňuje připojit dva aktivní mobilní telefony (nebo jiná
zařízení Bluetooth) současně. Díky této funkci můžete obsluhovat
dva mobilní telefony pomocí jediného telefonního reproduktoru.
Jestliže voláte jedním z připojených telefonů a druhý telefon
začne zvonit, můžete první hovor pozastavit stisknutím tlačítka
pro přijetí/ukončení hovoru. Poklepáním můžete druhý hovor
odmítnout. Jestliže máte dva aktivní hovory, můžete mezi nimi
přepínat stisknutím tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru.
Pamatujte, že funkce opakovaného volání posledního čísla vybere
číslo posledního odchozího volání, a to bez ohledu na mobilní telefon.
Jabra CRUISER2
9
ID volajícího a oznámení jména
Během příchozího hovoru získá zařízení CRUISER2 přístup ke
staženému telefonnímu seznamu a oznámí jméno volajícího.
Není-li jméno v seznamu uloženo a telefon podporuje profil PBAP,
oznámí místo toho číslo volajícího.
angičtina
Přenos telefonního seznamu do zařízení Jabra CRUISER2
Při prvním připojení mobilního telefonu k zařízení CRUISER2 dojde
k přenesení telefonního seznamu.
PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY
Zkontrolujte, že je handsfree spojeno s mobilním telefonem. Při
přehrávání hudby z mobilního telefonu bude hudba automaticky
přepojena do handsfree. Pokud mobilní telefon tuto funkci
nepodporuje, stiskněte tlačítko Příjem/ukončení volání, aby
hudba mohla být přepojena do handsfree. Při příchozím volání
bude přehrávání hudby automaticky pozastaveno. Po ukončení
hovoru je přehrávání opět obnoveno.
ZMĚNA JAZYKA HLASOVÉHO OZNÁMENÍ
Hlasová oznámení poskytují pohodlnější a bezpečnější použití
handsfree Jabra CRUISER2. V závislosti na tom, ve které zemi jste
si zařízení Jabra CRUISER2 zakoupili, jsou na něm k dispozici čtyři
předinstalované jazyky.
1
Angličtina
2
Španělština
3
Němčina
4
Francouzština
5
Ruština
Další jazyky
Angličtinu (USA), angličtinu (Velká Británie), španělštinu, němčinu,
francouzštinu, italštinu, ruštinu, polštinu, brazilskou portugalštinu
a zjednodušenou čínštinu si můžete stáhnout prostřednictvím
samostatného softwaru, který naleznete na stránkách www.jabra.com.
Jabra CRUISER2
10
angičtina
Výchozím jazykem je angličtina. Změnu jazyka proveďte podle
následujících kroků:
- Je-li zařízení Jabra CRUISER2 zapnuté, nastavte stisknutím a
podržením tlačítka pro příjem/ukončení hovoru režim párování,
dokud se neozve hlasové oznámení: „Režim párování“.
- Stiskněte tlačítko FM, dokud není oznámena aktuální jazyková
verze.
- Chcete-li vybrat nový jazyk, stiskněte tlačítko Zesílení nebo
Zeslabení hlasitosti.
- Vyberte preferovaný jazyk a stiskněte tlačítko FM, dokud není
oznámen nový jazyk.
Poznámka: Funkci hlasového oznámení lze vypnout. Jestliže při
volbě požadovaného jazyka klepnete na tlačítko Zesílení hlasitosti
nebo Zeslabení hlasitosti, pípnutí indikuje vypnutí funkce hlasového
oznámení. Jakmile uslyšíte pípnutí, stiskněte tlačítko FM; funkce
hlasového oznámení bude vypnuta.
POUŽITÍ FM VYSÍLAČE
FM vysílač v handsfree umožňuje přenášet hovory a hudbu
z mobilního telefonu do stereofonní soustavy automobilu v
případech, kdy jsou telefonní reproduktor a autorádio naladěny
na stejnou frekvenci.
- Spojte mobilní telefon s handsfree.
- K nastavení režimu FM klepněte na tlačítko FM. Ikona stavu FM
se rozsvítí červeně a zařízení oznámí frekvenci FM.
- Rádio ručně nalaďte na stejnou frekvenci FM, čímž vše připravíte
pro přenos hovorů nebo hudby z telefonu do stereofonní
soustavy automobilu.
- Pokud tuto funkci nepoužíváte, FM vysílač se automaticky po
10 minutách vypne.
ZMĚNA FREKVENCE FM
Při nastavení režimu FM bude handsfree vždy přenášet hovory
i hudbu na FM frekvenci, která byla použita jako poslední. Má-li
FM vysílač pracovat správně, je nutné vyhledat volnou rádiovou
frekvenci. Volná rádiová frekvence je taková frekvence, na které
nevysílá žádná komerční ani veřejná rádiová stanice. Během
řízení dochází ke změně prostředí, a tím se kvalita FM zvuku může
zhoršovat v důsledku rušení. Je-li výkon zvuku nedostatečný,
lze vybrat novou frekvenci FM.
Jabra CRUISER2
11
angičtina
- Nastavte režim FM.
- Stiskněte tlačítko Zesílení hlasitosti tak dlouho, až uslyšíte
oznámení „Vyhledávám“.
- Po nalezení a oznámení nové frekvence rádio ručně nalaďte
na stejnou frekvenci FM. Handsfree automaticky tuto novou
frekvenci uloží.
Klepnutím na tlačítko Zesílení hlasitosti nebo Zeslabení hlasitosti
se frekvence na handsfree změní o 0,2 MHz a umožní tak jemně
naladit signál.
POUŽITÍ FM VYSÍLAČE, JE-LI FUNKCE HLASOVÉHO OZNÁMENÍ
VYPNUTA
Je-li funkce hlasového oznámení vypnutá, můžete si vybrat kterýkoliv
z naprogramovaných frekvenčních kanálů v následujícím pořadí:
Indikace LED
(režim výběru frekvence FM)
Předem naČ.
programovaná Stav
kanálu
Stav
Stav
frekvence
nabití
Stav FM
volání Bluetooth
baterie
1
88,1 MHz
Nesvítí Nesvítí
2
88,3 MHz
Nesvítí
Svítí
Nesvítí
Svítí
3
88,5 MHz
Svítí
Nesvítí
Nesvítí
4
88,7 MHz
Nesvítí
Svítí
Svítí
5
88,9 MHz
Svítí
Nesvítí
Svítí
6
89,1 MHz
Svítí
Svítí
Nesvítí
7
89,3 MHz
Svítí
Svítí
Svítí
Bliká
Při výběru požadovaného kanálu FM frekvence postupujte
následovně:
- Spojte mobilní telefon s handsfree.
- K nastavení režimu FM klepněte na tlačítko FM. Výchozí
frekvenční kanál je 88,1 MHz.
- Chcete-li přejít k dalšímu nebo předchozímu kanálu, stiskněte
tlačítko Zesílení hlasitosti nebo Zeslabení hlasitosti.
Jabra CRUISER2
12
angičtina
- Rádio ručně nalaďte na stejnou frekvenci FM, čímž vše připravíte
pro přenos hovorů nebo hudby z telefonu do stereofonní
soustavy automobilu.
Poznámka 1: Během změny frekvencí bliká ikona stavu FM každou
1 sekundu.
Poznámka 2: Během změny frekvencí je slyšet opakované pípnutí
a frekvence lze rozpoznat podle kombinace stavových indikátorů.
(Viz tabulka výše.)
UPGRADE SOFTWARU
Software handsfree je možné upgradovat. Otevřete webové stránky
www.jabra.com a řiďte se pokyny.
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Slyším praskavé zvuky
- Bluetooth je rádiová technologie, což znamená, že je citlivá na
předměty umístěné mezi handsfree a připojeným zařízením.
Je navržena k použití pro handsfree a připojené zařízení ve
vzdálenosti do 10 metrů od sebe, bez velkých předmětů v cestě
mezi nimi (stěny atd.).
V handsfree není nic slyšet
- Zvyšte hlasitost handsfree.
- Zkontrolujte, zda je handsfree spárováno se zařízením, které hraje.
- Klepnutím na tlačítko Příjem/ukončení volání zkontrolujte,
zda je telefon připojen k handsfree.
Mám potíže s párováním
- Je možné, že jste v mobilním telefonu zrušili spárovaní
s handsfree. Postupujte podle pokynů k párování.
V handsfree chci resetovat seznam spárovaných zařízení
Handsfree může zaregistrovat seznam až 7 mobilních telefonů.
Chcete-li seznam odstranit, podržte současně stisknutá tlačítka
Příjem/ukončení volání, Zesílení hlasitosti a tlačítko FM. Pípnutí
indikuje, že seznam byl z paměti handsfree odstraněn. Při dalším
zapnutí přejde handsfree do režimu párování jako při prvním
zapnutí nového zařízení Jabra CRUISER2.
Jabra CRUISER2
13
Nelze použít funkci Odmítnutí hovoru, Přidržení hovoru,
Opakovaná volba nebo hlasové vytáčení
Tyto funkce závisí na tom, zda váš telefon podporuje profil
handsfree. I když je profil handsfree zaveden, funkce odmítnutí
hovorů, přidržení volání a hlasové vytáčení jsou volitelné funkce,
které nejsou podporovány u všech zařízení. Podrobnosti naleznete
v příručce svého zařízení.
Pamatujte, že některé funkce mohou být obsluhovány pouze
z primárního zařízení, např. hlasové vytáčení pomocí handsfree
Jabra CRUISER2 se 2 mobilními telefony.
angičtina
Bude handsfree Jabra CRUISER2 pracovat s jiným zařízením
Bluetooth?
- Handsfree Jabra CRUISER2 je navrženo tak, aby pracovalo s
mobilními telefony vybavenými technologií Bluetooth. Může
rovněž pracovat s jinými přístroji vybavenými technologií
Bluetooth, které jsou kompatibilní s technologií Bluetooth
verze 1.1 nebo vyšší a podporují profil náhlavní soupravy,
handsfree nebo profil pokročilé distribuce zvuku.
Nelze spojit handsfree s rádiem prostřednictvím FM vysílače
- Zkontrolujte, zda je rádio zapnuté a handsfree je nastaveno do
režimu FM (ikona stavu FM svítí).
- Jestliže rádio při hledání stanic nedokáže najít FM frekvenci
nastavenou handsfree, příslušnou FM frekvenci je třeba naladit
na rádiu ručně. Způsob ladění frekvencí na rádiu najdete v
příručce k rádiu. Přečtěte si návod k obsluze rádia a zjistěte,
jakým způsobem lze frekvenci ručně změnit.
- Jestliže je rádio vybaveno režimem TA (Dopravní informace),
funkci TA vypněte a rádio by mělo být schopno najít handsfree
pomocí funkce vyhledávání frekvencí. Jestliže se to nepodaří,
frekvenci nalaďte ručně.
- Zda bude rádio schopno vyhledat frekvenci nastavenou
handsfree, závisí u rádia na citlivosti funkce hledání. U některých
rádií lze nastavit citlivost, a tím při vyhledávání umožnit nalézt
frekvenci handsfree. Jestliže se to nepodaří, frekvenci nalaďte
ručně.
- V městské zástavbě může být obtížné najít neobsazenou
frekvenci. Proto doporučujeme používat frekvenci z horního
nebo dolního konce frekvenčního pásma FM (například 88,1
nebo 107,7 MHz), kde je nejvyšší pravděpodobnost, že najdete
neobsazenou frekvenci.
Jabra CRUISER2
14
2. E-mail: Anglicky [email protected]
Francouzsky [email protected]
Holandsky [email protected]
Italsky [email protected]
Německy [email protected]
Polsky [email protected]
Rusky [email protected]
Skandinávské jazyky [email protected]
Španělsky [email protected]
Informace: [email protected]
3. Telefon: Belgie Česká republika
Dánsko Finsko Francie Itálie Lucembursko Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko
Rakousko Rusko Spojené království Španělsko Švédsko Švýcarsko Mezinárodní angičtina
Potřebujete další pomoc?
1. Webová stránka: www.jabra.com
(nejnovější informace o podpoře
a návody k obsluze online)
00800 722 52272
800 522 722
70 25 22 72
00800 722 52272
0800 900325
800 786532
00800 722 52272
0800 1826756
0800 0223039
800 61272
0801 800 550
00800 722 52272
00800 722 52272
+7 495 660 71 51
0800 0327026
900 984572
020792522
00800 722 52272
00800 722 52272
Jabra CRUISER2
15
angičtina
Údržba handsfree
- Produkt Jabra CRUISER2 skladujte vždy vypnutý a zabezpečený.
- Neuchovávejte jej v extrémních teplotách (v teplotách vyšších
než 45 °C – včetně přímého slunečního záření – nebo nižších
než –10 °C). Mohlo by dojít ke zkrácení životnosti baterie a
k omezení provozuschopnosti. Vysoké teploty mohou rovněž
snížit výkon zařízení.
- Chraňte produkt Jabra CRUISER2 před deštěm a jinými
kapalinami.
Slovníček
1. Bluetooth je rádiová technologie, která umožňuje propojovat
na krátkou vzdálenost různá zařízení, jako například mobilní
telefony a náhlavní soupravy, bez použití kabelů (do vzdálenosti
přibližně 10 metrů). Další informace naleznete na adrese
www.bluetooth.com.
2. Profily Bluetooth představují různé způsoby komunikace
zařízení Bluetooth s jinými zařízeními. Telefony vybavené
technologií Bluetooth podporují profil Headset, Handsfree
nebo oba tyto profily. Pro podporu určitého profilu je třeba,
aby výrobce zavedl příslušné povinné funkce do softwaru
telefonu.
3. Párování umožňuje vytvořit jedinečné a šifrované spojení
mezi dvěma zařízeními podporujícími technologii Bluetooth
a dovoluje jim mezi sebou komunikovat. Nebyla-li zařízení
Bluetooth spárována, nebudou fungovat.
4. Heslo nebo PIN je kód, který zadáváte do svého mobilního
telefonu, aby se mohl spárovat se soupravou Jabra CRUISER2.
Tím může dojít ke vzájemnému rozpoznání telefonu a náhlavní
soupravy CRUISER2 a k jejich automatické spolupráci.
5. V pohotovostním režimu produkt Jabra CRUISER2 pasivně
čeká na volání. Po ukončení hovoru prostřednictvím mobilního
telefonu přejde handsfree do pohotovostního režimu.
Likvidaci produktu provádějte v souladu se
zákonnými předpisy a normami příslušného státu.
www.jabra.com/weee
Jabra CRUISER2
16
© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
81-03272 B
© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
MADE IN KOREA
Type: HFS002
www.jabra.com
Download

Jabra® CRUISER2