číslo 20 l 11. 11. 2013 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčnik vydavatelství Mladá fronta
Čechům chybějí ambice,
říká Petra Hubačová,
královna českých
startupů str. 14
Jak ochránit
firmu
České podniky ročně
přijdou o miliardy v důsledku
hospodářské kriminality.
Jak škodám předcházet?
9 771805 259207
20
A131013610
inzerce
The only
english
language
business
weekly
in The CzeCh
RepubliC
editorial PROFIT
NEJEN KRIZE, FIRMY SE PEROU
I S KRIMINALITOU
PROFIT
VYDÁVÁ MLADÁ FRONTA a. s.
MEZI VODAMI 1952/9
143 00 PRAHA 4
www.mf.cz
Hospodářská recese přinesla kromě jiných negativních aspektů také
zvýšenou míru kriminality. Obětí se stávají firmy, v Česku je jich každoročně postiženo 29 procent. Je to o jedno procento lepší výsledek,
než představuje průměr ve střední a východní Evropě, oproti předchozímu průzkumu se však situace v tuzemsku zhoršila o pět procent.
Loni se celkové škody v důsledku vloupání do obchodů, restaurací
a dalších objektů vyšplhaly na 1,9 miliardy korun.
A jak už to tak bývá, největší slabinou je podceňování rizika vloupání. Zabezpečení firmy často řeší nahodile, podle nabídek, které
se k nim dostanou, místo aby si nechaly vypracovat celkový koncept
bezpečnosti.
Nejčastější typ hospodářské kriminality v České republice? Je to
zpronevěra, která se na okrádání firem podílí ze 75 procent. A zajímavé je, že hlavní hrozba pro firmy přitom přichází od jejich zaměstnanců. Ti se na hospodářské kriminalitě podílejí ze 67 procent, což je
v porovnání s rokem 2009 výrazný skok. Aby toho nebylo málo, experti
upozorňují, že šéfové firem budou mít brzo zamotané hlavy z počítačové kriminality. Průzkum PwC ČR ukázal, že necelá pětina společností hodlá v letošním roce podnikat výrazné kroky k ochraně svých
klientských dat a duševního vlastnictví.
V hlavním rozhovoru tohoto čísla vám představíme Petru
Hubačovou, která bývá označována za královnu českých startupů.
Před třemi lety rozjela první český inkubátor pro začínající firmy, má
tedy v této oblasti velké zkušenosti a její názory a postřehy jsou skutečně podnětné.
Rád bych vás také upozornil na dvě nové rubriky, které jsme pro vás
v tomto čísle připravili. Jednak jsme ve spolupráci s Adamem Hazdrou,
autorem knihy Skvělé služby, rozjeli testy služeb zajímavých českých
projektů. V prvním dílu jsme se podívali na zoubek portálu Mixit.cz.
Druhou novinkou je rubrika, kterou jsme nazvali Úřednické absurdity. Zaměříme se v ní na administrativu, kterou se podnikatelé musejí
zabývat a ztrácet s ní spoustu drahocenného času, přestože se často
jedná o úkony postrádající smysl.
Dámy a pánové, přeji vám inspirativní čtení.
www.profit.cz
[email protected]
www.facebook.com/profit.cz
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
David Hurta
ŘEDITEL DIVIZE EURO E15
Tomáš Skřivánek
PUBLISHER
Igor Záruba
ADRESA REDAKCE
Pod Kotlářkou 3
150 00 Praha 5 – Košíře
ŠÉFREDAKTOR
Martin Zika, T: 225 347 452, [email protected]
REDAKTOŘI
Dalibor Dostál, [email protected]
Jakub Procházka, prochá[email protected]
INZERCE
David Korn, ředitel, T: 225 347 250, [email protected]
MARKETING
Hana Holková, ředitelka, T: 225 276 276
Jaroslav Tošer, brand manager, T: 225 276 363
VÝROBA A DISTRIBUCE
Soňa Štarhová, ředitelka, T: 225 276 252
SEKRETARIÁT
Martina Minaříková, T: 225 347 298
TISK
Europrint a. s.
PŘEDPLATNÉ PRO ČR
All Production s.r.o.
P. O. BOX 732, 111 21 Praha 1
T: 800 248 248
[email protected]
Reg. zn: MK ČR E 6590
ISSN 1805-2592
C Mladá fronta a. s.
Veškerá práva vyhrazena
Jakékoli užití části nebo celku, zejména přetisk včetně
šíření jakýmkoli způsobem bez výslovného svolení
vydavatele, je zapovězeno.
TITULNÍ STRANA
Tomáš Novák
Martin Zika,
šéfredaktor
2
Číslo 20 / 11. 11. 2013
Profit vychází od roku 1990
3
inzerce
A131015940
PROFIT obsah
OBSAH
Top události...............................................6
Komentář
Nic nevymýšlet,
příliš netvořit a mlčet.............................7
Téma
Ukradené zisky........................................8
zdrojem nejnovějších poznatků v oboru. Zároveň však pro ně představuje vysílání zaměstnanců na tyto akce značné náklady. Jednou
z možností, jak ušetřit finance i čas, je přenos
konferencí na internetu.
Očima podnikatele............................... 22
Polemika................................................. 23
Restart
Totální posedlost inovací................... 24
Zdeněk Cendra má dnes na svém kontě kromě
několika velmi úspěšných projektů také pár
nevydařených, které ho stály nemálo peněz. Je
to přirozené a dá se na tom leccos naučit, říká
k tomu mladý podnikatel.
Makro....................................................... 26
Ekonomická krize nepostihuje firmy jen nižšími
tržbami, ale také vyšší mírou krádeží a jiných
forem hospodářské kriminality. Další vlna
problémů se do firem valí z internetu.
Rozhovor
Petra Hubačová.....................................14
Bývá označována za královnu českých startupů. I když toto označení nemá příliš ráda,
faktem je, že před třemi lety rozjela první český
inkubátor pro startupy TechSquare. Kromě
toho se podílí na řadě dalších projektů, které
souvisejí s inovacemi a podporou podnikání.
Byznys
Rizika exportu lze pojistit...................18
Na vývozu se malé a střední podniky podílejí
téměř 54 procenty, ale jen 18 procent z nich
si pojišťuje své zahraniční pohledávky. Nové
produkty jim pomohou ošetřit exportní rizika.
Příležitost, nebo riziko?......................19
České daňové zákony poskytují málo možností,
jak legálně snížit daňovou zátěž. Jednou z nejvýznamnějších příležitostí je odečet nákladů na
výzkum a vývoj.
Příběh úspěchu
ReplayWell.............................................. 20
Odborné konference jsou pro firmy i instituce
4
Anketa...................................................... 27
Test
Jak se objednává zrní
přes internet........................................... 28
V následujících několika vydáních Profitu se
společně s autorem knihy Skvělé služby Adamem Hazdrou podíváme pod pokličku několika
českých služeb. Začínáme s Mixit.cz.
Zahraničí
Bývalý keltský tygr se chce vrátit.... 30
Po období konjunktury z 90. let minulého století dopadla na Irsko světová ekonomická krize
možná nejcitelněji ze všech zemí EU. Nová
vláda však provedla drastická opatření a dnes
tvrdí, že její snaha začíná přinášet ovoce.
Nenápadně daňovým rájem............... 32
Obchod mezi Českem a Maďarskem po stagnaci způsobené nedávnou světovou ekonomickou
krizí v poslední době ožívá. O výhodnosti investic v zemi za Dunajem se postupně přesvědčují
i čeští podnikatelé.
Úřednické absurdity
Jak dlouho jste na internetu?........... 33
Hotelnictví
V Brně bude vyhlášen
Hoteliér – restauratér roku............... 34
Reality
Chceme to levněji................................. 36
Stále více firem šetří, ale zároveň se nechce
stěhovat z kancelářských prostor, které nyní
využívají. Vyjednávání levnějších smluv, takzvané přejednání, se stalo hlavním tahounem
realitního trhu v České republice v oblasti
administrativních objektů.
Fokus
Vysoká DPH sráží nakladatele......... 38
Velké množství titulů na malém trhu, tvrdý
konkurenční boj i vysoká daň z přidané
hodnoty, na kterou si v branži stěžují všichni
bez výjimky. S tím vším se dnes musejí potýkat
vydavatelé knih v Česku. Přežít, nebo dokonce
být úspěšný není úkol pro slabé povahy.
Fotoseriál................................................ 40
Seminář
Jak přes e-tržiště
získat správný produkt....................... 42
V Pardubicích se na dalším semináři Profitu
diskutovalo především o tom, jak v zadávací
dokumentaci nejlépe specifikovat produkt,
aby zadavatel zakázky dostal přesně to, co
potřebuje.
tip experta
Jak neprodělat na
obchodu se zahraničím
Expanze na zahraniční trhy může vystřelit zisk společnosti raketově
vzhůru. Jsou ale i případy firem, které pokus obchodovat se zahraničím
málem stál existenci. Příčinou byl především kolísající kurz koruny.
Na to, co je potřeba vzít v úvahu, když firma uvažuje o navázání
vztahu se zahraničním partnerem, upozorňuje Petr Dufek, ředitel
makroekonomických analýz ČSOB.
1. Koruna Kolísá oběma směry
Podíváme-li se na vývoj kurzu koruny k euru i dolaru za posledních pět let, trend není
vůbec jednoznačný. Není možné říci, že koruna jen posilovala nebo oslabovala. Z toho
je zřejmé, že předvídat kurz je velmi obtížné.
Oslabení nebo posílení koruny přitom může
velmi nepříznivě ovlivnit celkovou ziskovost společnosti a mnohdy má i zásadní vliv
na konkurenceschopnost firmy jak na domácím, tak i na zahraničním trhu, bez ohledu
na její velikost.
„Mí zahraniční partneři pocházejí ze zemí platících eurem. Dřív bylo snazší kurz
odhadnout, protože koruna víceméně dlouhodobě posilovala. Nyní se ale výrazně pohybuje oběma směry. Nemám čas neustále sledovat devizový kurz a obávat se jeho
dalšího vývoje. Proto jsem se dohodl s bankou, že mi pomůže vhodnými nástroji riziko
omezit,“ konstatuje Slavomír Kubera, ma-
jitel menší společnosti vyrábějící speciální
jízdní kola.
2. od uzavření KontraKtu K jeho
finančnímu vypořádání může
uběhnout dlouhá doba
Délka obchodního případu, tedy doba od počáteční kalkulace nákladů a výnosů po přijetí
platby od odběratele, případně po platbu dodavateli, může být značná. Přitom čím delší
časové období, tím větší nejistota ohledně
možných kurzových výkyvů, a tím pádem
větší potenciálně negativní dopad na provozní
zisk společnosti.
„Ze své zkušenosti vím, že koruna poměrně
kolísá i během jednoho roku. Natož v případě,
kdy od uzavření smlouvy s partnerem po obdržení platby uběhne i několik let,“ zdůrazňuje Irena Vostřálová, jednatelka středně velké
firmy vyvážející strojní součástky do zemí
jižní Evropy. „V době, kdy na jedné straně
Vývoj kurzu koruny k euru (období 31. 8. 2011 – 31. 8. 2012)
Právo
Byznys a nemovitosti:
Co se změní?......................................... 43
Jeden den podnikatele / Názor........ 44
Technologie............................................ 45
Vývoj kurzu koruny k dolaru (období 20. 5. 2013 – 20. 8. 2013)
s našimi obchodními partnery uzavíráme zakázky, si zároveň na straně druhé zajišťujeme
přes banku budoucí směnný kurz pro vypořádání jednotlivých plateb. Tímto účinně omezujeme riziko pohybu kurzu v době od uzavření kontraktu do jeho vypořádání,“ dodává.
3. Kurzové riziKo je v důsledKu
eKonomicKé Krize vyšší
Vinou hospodářské krize klesly marže firem,
a tím se snížila také jejich rezerva na krytí
případných ztrát z kurzových rozdílů. Proto
nyní nabývá zajištění kurzového rizika daleko většího významu než dříve.
4. jaK aKtivně předcházet
riziKům?
Ochránit se proti riziku kurzových výkyvů lze různými způsoby. Například pomocí
tzv. forwardu (termínovaného kurzu), kdy
firma s bankou uzavře smlouvu o nákupu či
prodeji daného množství cizí měny za pevně
stanovený (zajištěný) kurz. Svou pohledávku
nebo závazek tak lze zajistit již v okamžiku
jejich vzniku a s kurzem cizí měny vůči koruně lze již kalkulovat ve finančním plánování.
„Existuje mnoho možností, jak může firma
ve spolupráci s bankou zajistit své podnikání
proti riziku plynoucímu z kolísání devizových kurzů. Podrobnější informace a nezávazné konzultace jsou připraveni bezplatně
poskytnout firemní bankéři ČSOB v kterékoli
pobočce,“ uzavírá Tomáš Perger, segmentový
manažer pro finanční trhy ČSOB.
Poradna................................................... 46
V nové rubrice se budeme zaměřovat na administrativní nesmysly zatěžující podnikatele,
úvodem se podíváme na dotazník statistiků. Za
jeho nevyplnění hrozí pokuta až sto tisíc korun.
Servis....................................................... 48
Portrét:
Jakub Chleboun.................................... 50
petr dufeK
ředitel
makroekonomických
analýz ČSOB
PROFIT top události
komentář PROFIT
STÁTU, K TERÝ CHCE SNÍŽIT
MILIARDOVÉ DAŇOVÉ ÚNIKY z nelegálně dovážených pohonných hmot, se podařilo pročistit trh distributorů benzinu a nafty.
Ze dvou tisíc firem, které byly ještě v září
v registru, jich zbylo jen kolem dvou set.
Jen malý zlomek společností totiž dokázal
složit dvacetimilionovou kauci, kterou nově
nařizuje zákon. V listopadu skončilo období
nutné k získání koncese na prodej pohonných
hmot, pro niž je kauce nezbytná. Pokud by
firmy podnikaly bez koncese, hrozila jim dvacetimilionová pokuta, a tedy likvidace.
„K 1. listopadujsme evidovali 132 složených kaucí a 194 firem, které požádaly o vystavení koncesní listiny. Distributoři měli
možnost se přihlásit a složit kauci nebo dodat potvrzení o bankovní záruce,“ uvedla
mluvčí Generálního ředitelství cel Martina
Kaňková.
Kauce měla zabránit účelovému zakládání
společností, kvůli kterým stát na krácení DPH
ročně přichází o pět až osm miliard korun.
Přiměřeností výše kauce se ovšem ještě bude
na popud Senátu zabývat Ústavní soud.
V září a říjnu se dovoz benzinu a nafty do
Česka z rafinérií v okolních státech výrazně
zvýšil. Podle expertů jsou za tím právě podvodníci, kteří chtěli rychle odprodat co největší množství dovezeného benzinu.
PODNIKATELÉ V ČR ROZHODNĚ
NEŠLÁPLI VEDLE při rozhodování, kterým
směrem se vydat. Jejich přístup k vlastní profesi je pozitivní, drtivou většinu jejich práce
baví. Svůj byznys chce navíc 40 procent z nich
dále rozvíjet.
Pokud nebudou v podnikání pokračovat
sami, mají mnozí vyhlédnutého následovníka. Firmu plánuje předat 36 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu mezi 7000
podnikateli v rámci projektu Město pro byznys, který zpracovala agentura Datank. Zápal
a chuť do práce převládají mezi začínajícími
i zavedenými podnikateli. Největší entuziasmus vyjadřovali zástupci firem s obratem nad
300 milionů ročně (96 procent). „Rozšíření
častěji plánují mladší firmy, například
z oblasti IT nebo ze zpracovatelského průmyslu,“ uvedl manažer segmentového řízení
v Komerční bance Michal Pánek. Pokud podnikatelé uvažují o opuštění firmy, snaží se její
budoucnost dobře zajistit. Téměř dvě pětiny
firem mají vyhlédnutého následovníka. Jen
kolem deseti procent (a to zejména menších)
firem pak přemýšlí o odprodání podílu.
Poznámka Profitu: Vzhledem k tomu, kolik začínajících podnikatelů krachuje, je
jejich entuziasmus, případně snaha zajistit
firmu, již opouštějí, do budoucna dobrou
zprávou. Je ale zřejmé, že ne vždy se nadšení a představy promítnou do reality.
Foto Martin Pinkas
Poznámka Profitu: Přes stížnosti některých distributorů jde o krok, který zabrání
značným daňovým únikům. Přesto není
možné očekávat, že se podvodníky podaří
zcela eliminovat.
DVĚ PĚTINY
PODNIKATELŮ
CHTĚJÍ SVŮJ
BYZNYS DÁLE
ROZVÍJET
MINISTERSTVO PODPOŘÍ PODNIKATELE ŠESTI MILIARDAMI
NA PODPORU PŘEDEVŠÍM MALÝCH
A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ uvolní
v těchto dnech ministerstvo průmyslu a obchodu šest miliard korun. Konkrétně jde
o spolufinancování podnikatelských projektů
v určitých krajích.
MPO vyhlašuje na listopad nové výzvy
do programů Inovace, Rozvoj a ICT a strategické služby. „Otevření výzev operačních programů pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
je jedním z protikrizových opatření vlády pro
6
řešení situace ve strukturálně postižených
regionech. Cílem tohoto opatření je zlepšení
konkurenceschopnosti firem a podpora vytváření nových pracovních míst,“ uvedl ministr průmyslu Jiří Cienciala.
Pomocí dotací ze strukturálních fondů mohou firmy získat zpět až polovinu nákladů vynaložených na konkrétní projekt. Dosud poslední
výzva do programu Inovace byla vyhlášena
letos na jaře. Vláda tehdy uvolnila 2,4 miliardy
korun. Tato částka ale poptávku ze strany firem
neuspokojila, a proto bude poskytnuto dalších
2,5 miliardy. Stejná částka připadne i na program Rozvoj. Na ICT a strategické služby chce
MPO věnovat miliardu korun.
Poznámka Profitu: Díky za každou aktivitu, která podpoří české podnikatele.
V tomto případě navíc vhodnou formou,
kdy firmy vynaloží prostředky na podnikatelské projekty a část se jim vrátí zpět
zásluhou dotací ze strukturálních fondů.
Vzkaz nastávající vládě
NIC NEVYMÝŠLET, PŘÍLIŠ
NETVOŘIT A MLČET
Je nemoc domnívat se, že máme moc.
Český dvorek je z politicko-ekonomického
hlediska natolik zanedbatelný, že mlaskání
nad pocitem vlastní důležitosti je srovnatelné
s oslavami vítězství San Marina ve fotbale.
A že u toho ještě kdejaký snaživec chrochtne,
je už jen důkazem, že nás socialistické funkcionaření ovlivnilo více, než si připouštíme.
České politické hřiště disponuje hráči okresního přeboru, připomínajícími v lepším případě sňatkové podvodníky s květinou v klopě,
v horším polovzdělané burany se sklonem
k alkoholu. Na prstech dvou rukou bychom
spočítali, kolik je v Poslanecké sněmovně či
Senátu opravdových osobností, které něčeho
dosáhly ve vědecko-výzkumném, podnikatelském nebo třeba akademickém světě. Jako
jehly v kupce sena bychom hledali ty, kteří
se domluví plynně alespoň třemi světovými
jazyky, což je ve vyspělém světě znak přiměřené vybavenosti. Na prstech jedné ruky
spočítáme, kdo byl uznán mezinárodní veřejností, například na bázi citací v odborných
časopisech. Jedním z pádných argumentů
tvrzení, že se ve vysokých funkcích střídají
veskrze ňoumové, je fakt, že odejdou-li z politiky, končí ztraceni v podřadných funkcích.
NEKRUŤME HLAVOU
Co je příčinou toho, že nám trvale vládne
hvězdná pěchota? Vzdělaní a schopní si více
než kdokoli jiný uvědomují, že domácí politik
má dnes ve skutečnosti malý manévrovací
prostor. Celosvětová globalizace a geopolitická integrace snižují možnost ovlivnit
tuzemské dění a ti, kteří poznali svět z jiného
úhlu pohledu než zahraničních politických
misí, si tento fakt uvědomují dvojnásobně.
Pokud k tomu připočítáme krátkou životnost vlád, nevyzpytatelnost v chování vládních ministran a hrůzu při pouhé představě,
koho že si vylosuji do poslaneckých lavic jako
spoluhráče, máme výsledek. Nekruťme tedy
nechápavě hlavou nad tím, proč ve volbách
uspěl ten či onen jedinec. Dobrá zpráva je to
naopak pro ty, kteří nemají jiné než politické
ambice: máme-li dostatek finančních zdrojů
Foto Tomáš Novák
OBCHODNÍKŮ
S BENZINEM DRAMATICKY UBYLO
a nešetříme-li kritikou, není vůbec složité
uspět. Lid nechce slyšet řešení, chce vidět
viníka. A pokud si zaplatíme kampaň, kde
bude onen nešťastník vyobrazen na kandelábru, stáváme se záhy parlamentní stranou.
Domnívat se, že nová politická sestava
bude jiná, je utopie. Sebevražda v přímém
přenosu vítěze voleb zatím pouze potvrzuje,
že bude trvat ještě nejméně jednu generaci,
než budeme mít gramotný politický dorost.
Možná už to nyní nebude parlamentní sestava
okresního přeboru, ale jak známo, z okresu
se postupuje do krajských soutěží, nikoli
do první ligy. Při všem respektu k několika
skutečným osobnostem lze předpokládat,
že to v soukolí opozice a chtíče průměrných
z vlastních řad dlouhodobě neustojí a raději
se časem vrátí ke svému řemeslu.
Bylo by tedy více než naivní očekávat zásadní změny v podnikatelském prostředí.
Měli bychom napnout všechny síly a přesvědčovat každého, kdo bude ve vládě, aby
se střežil čehokoli, co by připomínalo tvůrčí
činnost. Posledních přibližně deset strategií
zaměřených na hospodářský růst nebylo designováno úplně špatně. Leč zapomnělo se
na to, že ti, kteří je tvoří, jsou vybaveni jinak
než ti, kteří je naplňují. Snaha byla velká,
realizační schopnost nulová. Musíme tedy
rychle z hrušky dolů. Žádné složité koncepce,
žádná převratné terminologie. Kupecké počty
a jednoduchá řešení, žádné další strategie.
A hlavně netvořit. Firmy si zvykly, že si musejí
pomoci samy a jakákoli, byť dobře míněná
aktivita snaživého politika jim způsobí pouze
další starosti.
Karel Havlíček,
předseda představenstva
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR
7
PROFIT téma
téma PROFIT
Zabezpečení firem
UKRADENé zisky
Ekonomická krize nepostihuje
firmy jen nižšími tržbami, ale také
vyšší mírou krádeží a jiných forem
hospodářské kriminality. Další vlna
problémů se do firem valí z internetu.
Jediný říjnov ý večer na
Rychnovsku se místním firmám velmi
prodražil. Na staveništi v Českém Meziříčí
zloděj nejdříve ukradl nejrůznější nářadí a ze
studny pak odnesl kalové čerpadlo. Ještě týž
večer ukradl v jiném podniku v nedaleké obci
Záměly ze sušičky a drtičky elektromotory,
brusku a třicet železných regálů. Sečteno
a podtrženo, škoda téměř čtvrt milionu. Ještě
vyšší škody způsobil zloděj, který před časem
v Hradci Králové vykradl na pětapadesát kanceláří. Ztráty pro firmy se tehdy vyšplhaly na
dva miliony.
Náhoda? Rozhodně ne. Podle odborníků
zvyšuje dlouhodobá hospodářská recese také
ekonomickou kriminalitu, jejíž obětí se stávají
firmy. Loni se celkové škody v důsledku vloupání do obchodů, restaurací a dalších objektů
vyšplhaly na 1,9 miliardy korun. „Mezi nejohroženější patří obchody s prosklenými výlohami, které nejsou chráněné bezpečnostní
mříží nebo fólií. Lupiči cílí velmi často také
na restaurace, hostince a ubytovací zařízení,“
říká Ivan Pavlíček, odborník na zabezpečení
nemovitostí ze společnosti Next.
Největší slabinou firem je podle něj
podceňování rizika vloupání. Následky přitom mohou být fatální. Netýká se to jen odcizené hotovosti, drahé elektroniky a různých
cenností. „Nevyčíslitelnou ztrátou se stávají
například data uložená ve výpočetní technice.
Pachatelé mají zájem také o doklady, razítka,
tiskopisy, které nezřídka zneužívají k páchání
další trestné činnosti, k zakládání falešných
firem nebo provádění neoprávněných finančních transakcí,“ dodává Ivan Pavlíček.
Vhodnou prevenci představuje instalace certifikovaných bezpečnostních dveří,
mříží nebo bezpečnostních fólií na prosklené
Hlídání zlodějů je základ. Chytré kamery pomáhají prodávat
„Na místo dřívějších analogových kamer nastupují moderní IP kamery připojené k síti,“ říká Dalibor Smažinka ze společnosti Axis
Communications a dodává: „Do těchto kamer můžete podobně jako
do chytrého telefonu nahrát různé inteligentní aplikace, například ty,
které pomáhají optimalizovat provoz v retailu. Kamery nejen chrání,
ale současně analyzují a dodávají klíčové informace pro manažery
prodejen.“
Chytré aplikace například umějí počítat návštěvníky prodejny a exportovat týdenní či měsíční statistiky. Kameru lze také propojit s pokladnou a přesně měřit poměr mezi množstvím zákazníků a tržbami.
8
Další aplikace pomocí takzvaných tepelných map vyhodnotí, na
jakém místě prodejny se nejvíce zdržují lidé. Jednou z funkcí je také
měření délky fronty, což pomáhá s nasazováním pokladních ve
špičkách. Kamera namířená na prodejní regály zase může aktivně
signalizovat, že zboží je vyprodané a je třeba je doplnit.
„Máme za sebou řadu velkých instalací IP kamerových systémů
v obchodních řetězcích. Instalované kamery propojené s pokladním
systémem poskytují manažerům nejenom přehled o dění, ale také
klíčové informace o tom, kolik návštěvníků prodejen skutečně
zakoupilo nějaké zboží. Tento takzvaný konverzní poměr je, společně
s informacemi o návštěvnosti, důležitým parametrem hodnocení
úspěšnosti prodejen i marketingových kampaní,“ doplňuje David
Capoušek ze společnosti NetRex. (dal)
Foto Tomáš Novák
Moderní technologie a aplikace výrazně mění využití
zabezpečovacích technologií. Díky digitalizaci se rozšiřuje i záběr
bezpečnostních kamer.
9
PROFIT téma
téma PROFIT
LÁKADLO PRO ZLODĚJE. Hlavně z obchodů a restaurací ukradli zloději loni majetek v hodnotě
1,9 miliardy. Bezpečnostní fólie a dveře nezvané návštěvníky dokážou zastavit.
Jenže ani instalace zabezpečovacího zařízení mnohdy nestačí. Podobně jako antivirové programy v počítači je třeba i bezpečnostní systémy pravidelně „aktualizovat“.
Především malé a střední firmy přitom tento
fakt obvykle podceňují. „Někdy se setkáváme
s jistou nevolí společností modernizovat své
bezpečnostní systémy. Dva roky starý bezpečnostní systém už ale nemusí být plně vyhovující současné situaci. V takových případech je ideální objednat si bezpečnostní
audit,“ upozorňuje Oldřich Rutar, provozní
ředitel bezpečnostní agentury M2.C.
Zabezpečení svého provozu přitom firmy
často řeší nahodile, podle nabídek, které se
k nim dostanou. Jenže jednotlivé části zabezpečovacího systému pak spolu nemusejí
dobře spolupracovat, a navíc se celkové náklady mohou zbytečně zvýšit. „Firmy mnohdy
podceňují samotný koncept bezpečnosti a nenechají si ho vypracovat. Koncept je totiž
účinnou ochranou před riziky, která mohou
firmě reálně hrozit, a optimalizuje často nesmyslné náklady na fyzickou i technologickou
ostrahu,“ doplnil Oldřich Rutar. Policejní statistiky a zkušenosti odborníků
Obavy firem z počítačové kriminality
ČR
stř. a vých. Evropa
(v procentech)
svět
74
Krádež nebo ztráta
osobních údajů
72
73
Poškození dobrého jména
71
Porušení práv duševního
vlastnictví včetně krádeže dat
74
68
Skutečné finanční ztráty
63
Přerušení služeb
58
Náklady na vyšetřování
a odstranění následků
49
Regulatorní rizika
10
63
72
Jakub Mahdal,
Ivan Pavlíček,
ředitel společnosti Safetica
ředitel společnosti Next
z praxe potvrzují i výsledky mezinárodního
průzkumu poradenské společnosti PwC.
Obětí hospodářské kriminality se v Česku
ročně stane 29 procent firem. To je sice
o jedno procento lepší výsledek, než představuje průměr ve střední a východní Evropě,
oproti předchozímu průzkumu se však situace v tuzemsku zhoršila o pět procent.
NEPŘÍTEL ZA BRANAMI
Data analýzy přitom ukazují, že nejčastějším
typem hospodářské kriminality v České republice je zpronevěra, která se na okrádání
firem podílí ze 75 procent. Náklady spojené
s podvody jsou vysoké. Téměř 38 tuzemských
podniků z České republiky, které se v minulých dvanácti měsících setkaly s podvodem,
uvedlo, že celkové náklady spojené s touto
událostí přesáhly 100 tisíc dolarů (necelé dva
miliony korun), z toho osm procent podniků
utrpělo škodu převyšující pět milionů dolarů,
tedy necelých sto milionů korun.
„Podvody ve firmách však nepředstavují
pouze přímé finanční náklady. Více než dvě
třetiny společností, které se staly obětí hospodářského zločinu, pocítily jako nejzávažnější
nefinanční dopad zhoršení morálky svých
zaměstnanců,“ upozorňuje Jiří Moser, řídící
partner PwC v České republice.
Hlavní hrozba pro firmy přitom přichází
od jejich zaměstnanců. Ti se na hospodářské kriminalitě podílejí ze 67 procent, což
je v porovnání s rokem 2009 výrazný skok.
Tehdy se pracovníci podíleli na kriminalitě ve
firmách 50 procenty. „Právě poněkud choulostivé téma zaměstnanecké kriminality bývá
ze strany zaměstnavatele často podceňováno.
Některé firmy se zároveň obávají, že zavedení
bezpečnostních opatření bude zaměstnanci
negativně vnímáno. Vesměs se ale jedná
o pozitivní krok na obou frontách. Například
dobře navržené přístupové systémy v kancelářských budovách mohou zefektivnit evakuaci a zachránit nejeden život,“ vysvětluje
Oldřich Rutar. Obecně si podle jeho zkušeností podniky většinou dobře chrání své
provozovny, ale bezpečnostní opatření často
pokulhávají v sídlech firem.
Kromě bezpečnostních systémů se v boji
s vnitřní kriminalitou osvědčila také organizační opatření. Celkem 38 společností odhalilo podvod pomocí systémů řízení rizik nebo
během pravidelných interních auditů. Většina
firem je však v této oblasti nadále poměrně
bezstarostná. Na 42 procent podniků neprovádí žádné hodnocení rizik podvodů.
O co lehkomyslnější jsou české firmy
v oblasti předcházení rizik, o to tvrdší tresty
přijímají v případě, kdy podvody nebo krádeže odhalí. Nejčastější reakcí je v případě
79
77
76
77
74
73
74
67
61
63
„Nejefektivnější
obranou před
zloději je kombinace mechanického zabezpečení
s elektronickými
bezpečnostními
systémy.“
Foto next 4x
plochy. „Nejefektivnější je kombinace mechanického zabezpečení s elektronickými
bezpečnostními systémy, například detektory, které registrují narušení prostoru, otevření dveří, oken, vrtání či řezání trezoru.
Vhodné je také použití bezpečnostních kamer. Moderní technologie přinášejí spolehlivé
bezdrátové systémy elektronického zabezpečení, které jsou vhodné jak do vlastních, tak
do pronajatých firemních prostor. Veškeré
návrhy a instalaci zabezpečení je však nutné
konzultovat s prověřenou firmou,“ pokračuje
Ivan Pavlíček.
„Česká republika
je v porovnání se
zeměmi západní
Evropy v ohledu
ochrany dat
o krok pozadu.“
Zdroj: PwC
KAMERY HLÍDAJÍ I PRODÁVAJÍ. Moderní kamery umějí nejenom odhalit
zloděje, ale podporují také prodej. Zaznamenávají, které zboží dochází
v regálech nebo u kterých produktů se lidé nejvíce zdržují.
11
PROFIT téma
téma PROFIT
zaměstnanců propuštění, celkem v 81 procentech případů, u dodavatelů či obchodních partnerů je to pak přerušení vztahů,
a to v 71 procentech. Je to výrazný nárůst
oproti roku 2009, kdy takto reagovalo jen 30
procent podniků. Striktní přístup je rovněž
nad průměrem střední a východní Evropy,
kde takto obdobné situace řeší 53 procent firem, i celosvětových dat, podle nichž globálně
přeruší vztahy 39 procent podniků.
GLOBÁLNÍ ZLOČIN
Tuzemští zaměstnanci budou mít v okrádání
firem brzy zdatnou konkurenci. Většina podniků totiž spoléhá na internet a další informační technologie. Daní za rostoucí propojení je ovšem zvyšování hrozby útoků
zločinců z celého světa. Počítačová kriminalita představuje rychle rostoucí ohrožení
podniků. V současnosti se sice na celkové
hospodářské kriminalitě podílí přibližně
13 procenty, podle expertů však bude v příštích letech rychle růst.
V mnoha firmách se proto budou prevenci
v této oblasti věnovat. „Jak ukázal průzkum
PwC ČR mezi generálními řediteli tuzemských firem, necelá pětina společností hodlá
v letošním roce podnikat výrazné kroky
k ochraně svých klientských dat a duševního
vlastnictví,“ říká Michal Kohoutek, ředitel
Forenzního oddělení PwC ČR.
V porovnání s vyspělými zeměmi nicméně tuzemské firmy v tomto ohledu zaspaly.
„Česká republika je oproti zemím západní
Evropy v ohledu ochrany dat o krok pozadu.
JAK OCHRÁNIT DATA. Ztráta dat je pro firmy mnohem horší než ukradení samotného
notebooku či počítače. K bezpečnému ukládání dat slouží například on-line systém Capsa
Tamní společnosti zjistily, že ochrana citlivých informací je pro ně stejně důležitá jako
ochrana před hackerskými útoky, a v posledních letech se snaží tento handicap dohnat.
U nás jsme tento trend zatím nezaznamenali,“ komentuje stav ochrany dat v Česku
Jakub Mahdal, šéf společnosti Safetica.
Rostoucí bezpečnostní riziko představují
pro firmy mobilní zařízení. Notebooky, tablety nebo chytré telefony sice zaměstnancům
umožňují pracovat nebo posílat data prakticky odkudkoli, kde je dostatečný signál,
Když útočí hacker
Útoky hackerů na české firmy jsou stále častější. Zatímco veřejnost se čas od času dozví
jen o těch největších napadeních internetových stránek, kterým čelí banky, zpravodajské servery nebo politické strany, válka podniků s internetovými agresory je prakticky nepřetržitá.
O útocích na malé a střední firmy se tolik nemluví, ačkoli právě těchto napadení je mnohem více. Menším firmám totiž často chybějí základní bezpečnostní mechanismy. „Faktem je,
že internetové stránky malých a středních firem jsou stále náchylnější k útokům hackerů. Příčinou jsou nedostatečná ochrana ze strany majitelů, nezodpovědné chování a školácké chyby
zaměstnanců bez znalosti základních pravidel IT bezpečnosti. Nezasvěcený pracovník nevědomky kliknutím nainstaluje do firemního počítače cokoli jen proto, že je líný číst složitá ujednání nebo je stresován přemýšlením o něčem, čemu nerozumí. Velmi rozšířeným rizikovým
chováním je také práce s firemním počítačem v prostředí internetových kaváren s nezabezpečenou wi-fi sítí. To samé se týká i firemních tabletů nebo smartphonů,“ varuje Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.
Podle jeho slov neproškolený zaměstnanec představuje z bezpečnostního hlediska stejnou
hrozbu jako útok samotným hackerem. „V poslední době je stále obvyklejší, že firmy neposílají
na specializovaná školení počítačové a internetové bezpečnosti jen IT specialisty, ale potřebné
vzdělávání zajišťují v této oblasti i řadovým zaměstnancům, což dává smysl. Hackerský útok je
vždy velké riziko, ale selhání vlastního pracovníka je gól do vlastní branky s absolutní jistotou,“
uzavírá Jan Dvořák z Gopasu.
(dal)
12
zároveň však firma ztrácí kontrolu nad citlivými obchodními daty.
Z průzkumu společnosti Fujitsu
Technology Solutions vyplynulo, že 40 procent uživatelů firemních mobilních zařízení je
používá pro pracovní i soukromé účely. Hned
čtyři z pěti uživatelů přistupují vzdáleně do
firemní sítě, kde se nacházejí citlivá data, bez
nutnosti ověření oprávnění. A 72 procent dat
uložených v mobilních zařízeních obsahuje
citlivé informace jako obchodní strategie,
záměry či prototypy.
Uhlídat desítky či stovky mobilních zařízení pomáhají firmám specializované
programy jako například Fujitsu Managed
Mobile. Ty umožňují zaměstnavatelům povolit nebo zakázat vybrané mobilní aplikace,
definovat seznam povolených aplikací pro
jednotlivé uživatele, vzdáleně smazat firemní
data a zablokovat zařízení v případě ztráty či
odcizení. Výhodou těchto programů je i průběžná kontrola nad náklady souvisejícími
s provozem mobilních zařízení.
KAŽDÝ TŘETÍ NOTEBOOK
Ztráta mobilních zařízení plných citlivých dat
není nic výjimečného. Více než 54 procent
českých firemních notebooků, které se ztratily, je podle statistik ukradeno při služebních
cestách. „Jakmile opouští mobilní zařízení
firmu, je riziko výrazně vyšší. Ale ani když
zůstává notebook ve firmě, není v naprostém
bezpečí. Svědčí o tom například překvapivě
téměř třetina notebooků ukradených přímo
v českých firmách,“ říká Evžen Pavlovský, obchodní manažer společnosti Intel pro střední
a východní Evropu. Pro srovnání, například
v USA se v podnicích ztrácí jen asi 12 procent
notebooků.
Zatímco průměrná cena ukradeného firemního laptopu je zhruba třicet tisíc korun, podniky odhadují, že cena ztracených
dat dosahuje v průměru dvě stě tisíc korun.
„Fakt, že více než polovina ukradených notebooků nebyla kromě vstupního hesla vybavena ani základním systémem na ochranu
dat, je alarmující. Firmy značně usnadňují
práci každému, kdo se bude chtít seznámit
s obsahem notebooku. Obchodní bilance
a rozpočty, strategická data o plánech společnosti, údaje o zaměstnancích často podléhající zákonu o ochraně soukromých údajů,
vlastní korespondence či důvěrné informace
o zákaznících – to všechno se v nepovolaných
rukou stává nebezpečným materiálem, který
může firmu zásadně poškodit,“ dodává Evžen
Pavlovský.
Vyhnout se hrozbám z internetu bude stále
těžší. Podle analýzy společnosti Cisco loni
vzrostla bezpečnostní hrozba pocházející
inzerce
z internetu o pětinu. Nejvíce bezpečnostních hrozeb se překvapivě nenachází na pornografických stránkách, webech s ilegální
nabídkou léků či hazardními hrami, ale na
běžných webech s nejvyšší návštěvností, jako
jsou vyhledávače, internetové obchody nebo
sociální sítě.
Setkání se škodlivým obsahem hrozí
21krát častěji a na vyhledávačích 27krát
častěji než na stránkách s nelegálním softwarem. Kliknutí na online inzerci znamená
182krát vyšší riziko zavlečení škodlivého
malwaru než návštěva webů s pornografickým obsahem. Ovšem zda tato statistika zásadně změní pohled šéfů firem na to, čemu
by se zaměstnanci měli z bezpečnostních důvodů v pracovní době věnovat, je těžké předvídat. DALIBOR DOSTÁL
A131015530
Hyundai Centrum Praha
DOKONALÉ VOZY S DOKONALOU PÉČÍÍ
K novému vozu
5 let komplexní záruka, plná asistence a kondiční prohlídky
PH
.990 Kč s D
0
9
2
d
o
0
ace
Hyundai i3
vč. klimatiz
a
v
a
b
ý
v
á
pln
výhodné Hyundai pojištění u nás na 1 rok zdarma
výkup vozu protiúčtem
garance nejlepší ceny vozů Hyundai
Náš servis
nejvýhodnější ceny servisních služeb v Praze
náhradní vozidlo zdarma
V.I.P. servisní smlouva
uskladnění sezónních pneumatik
půjčovna příslušenství
Adresa
Českobrodská 42
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
T +420 281 040 011
E [email protected]
www.hyundaipraha.cz
Otevírací doba
Po - Pá: 7.00 - 19.00
So: 9.00 - 15.0013
PROFIT rozhovor
rozhovor PROFIT
PETRA HUBAČOVÁ:
ČECHŮM CHYBĚJÍ AMBICE
Petra Hubačová bývá označována za královnu českých startupů. I když
toto označení nemá příliš ráda, faktem je, že před třemi lety rozjela první
český inkubátor pro startupy TechSquare. Kromě toho se podílí na řadě
dalších projektů, které souvisejí s inovacemi a podporou podnikání.
Jak se člověk vůbec dostane k tomu, že
pomáhá rozjíždět startupy? Jaká byla
vaše cesta?
Něco podobného jsem dělala i předtím, působila jsem s Ondřejem Bartošem v projektu
Tuesday Business Network. Tato platforma vytvářela pro malé a střední podnikatele prostor
pro získávání informací, kontaktů a vzájemné
propojování. TechSquare jsme založili proto,
že jsme chtěli podporovat podnikání trošku
intenzivněji a s větším zaměřením právě na
začínající projekty. Protože jsem tou dobou
měla šestiměsíčního syna a věděla jsem, že se
chci pracovně realizovat, chtěla jsem se věnovat něčemu, kde bych mohla být více pánem
svého času. Což se úplně nestalo.
Pro řadu lidí je založení vlastního byznysu motivováno právě tím, že budou
pány svého času. Vám se to nepovedlo.
Vzdala jste to, nebo věříte, že to půjde?
Já vlastně nyní pánem svého času už více jsem.
Když si chci udělat den volna, protože jsem
unavená nebo chci podniknout se synem výlet, tak si ho udělám, protože vím, že práci
doženu třeba večer. Ale tehdy jsem si to špatně
14
načasovala. Měla jsem malé dítě a rozjížděla
projekt. Když se vám narodí dítě, musíte mu
věnovat sto procent. Když zakládáte firmu,
je to stejné. A skloubit to je hrozně těžké.
Nakonec jsem to s podporou okolí a hodně
i své maminky zvládla, i když to bylo dost na
úkor osobního života a mnohdy jsem hazardovala i se svým zdravím. Protože mě ten projekt
baví, věnuji mu víc času, než kdybych chodila
do zaměstnání. Jen je pro mě důležité, abych
zůstala mámou a věnovala se dostatečně
svému synovi. Ale právě podobné nasazení
mi trochu chybí u startupů a mladých lidí.
Čím to je?
My se za to vlastně na ně nemůžeme zlobit.
Na začátku jsme si neuvědomovali, že když
vyjdete ze školy a je vám devatenáct nebo dvacet, tak nemůžete vědět, co je to tvrdá práce.
Nevíte, co je to zodpovědnost, nemáte v sobě
potřebný dril. To znají lidé, kteří už si něčím
prošli. Já to za sebou mám, takže je mi jasné,
čeho si mám vážit a že ne každá podaná ruka
či pomoc jsou samozřejmostí. Mladí lidé to
tak často berou. Trochu jsme si je rozmazlili.
Díky pozornosti médií, díky tomu, co všechno
jsme jim nabídli my, díky tomu, že je tady více
subjektů, které se snaží upoutat pozornost
startupů. Má kritika se samozřejmě netýká
všech startupů. Hodně záleží na osobnosti.
Jaké byly začátky projektu?
V úvodu se nám strašně zpozdil rozjezd. Bylo
tam více faktorů. Jednak se ukázalo jako problém najít vhodné místo. Upřímně řečeno,
myslela jsem si, že přijdu do realitní kanceláře,
řeknu, že chci tisíc metrů, a všichni se o mě
poperou. Což se nestalo. Hledání prostor se
velmi protáhlo. Další problém nastal, když
pronajímatel těsně před podpisem smlouvy
změnil podmínky, takže nastalo další zpoždění. Ve chvíli, kdy došlo na rekonstrukci
prostor, jsme už měli být dávno nastěhovaní.
Takže jsme přišli o projekty, které jsme měli
nasmlouvané. Proto jsme na začátku v tisíci
metrech čtverečních, kde jsme platili plný
nájem, seděli sami s našimi investory.
Co bylo v této situaci nejtěžší?
Měli jsme problém přesvědčit lidi, aby si do
takového projektu šli sednout. U nás několik let fungovala kultura zavřených dveří.
Představa, že několik projektů umístíte do
jednoho prostoru, byla pro mnohé problém.
Moje očekávání, a možná i trochu naivita,
byla o něco větší, než co přinesla realita.
Nepředpokládala jsem, že tomu budu muset
věnovat tolik času, kolik bylo nutné. Takže
pak už to šlo na úkor mého života, na což
jsem také nebyla připravená. Nepočítala jsem
ani s tím, že ze začátku nemáte žádný příjem,
naopak, vše jde do firmy. Tato zkušenost některým dnešním začínajícím podnikatelům
také chybí. Představa, že budou tři měsíce
makat od rána do noci, aniž by věděli, jestli
budou mít na chleba nebo na rohlíky. Došli
jsme až do bodu, kdy jsme mysleli, že skončíme, protože finance došly. Stáli jsme před
rozhodnutím, jestli projekt zrestartovat, nebo
zavřít. Nakonec jsme zvolili první variantu.
Je nedodržování dohod, které jste
zmínila, typické pro Českou republiku?
Komplikuje to podnikání?
Nedodržování smluv a dohod je opravdu velký
problém. Bohužel se s tím setkávám i při práci
se startupy. Když jsme byli v Silicon Valley
s Romanem Staňkem z firmy Good Data,
řekl něco, co mi utkvělo v paměti: V Americe
si nikdo nedovolí udělat něco jinak, než má
uvedeno ve smlouvě. Kdežto v Česku hledáme skulinky, jak smlouvu obejít. To je náš
základní problém. Vždyť se podívejte, jak se
dají obcházet zákony.
Foto Martin Pinkas
Startup je v posledních letech velmi populární pojem. Je ve vašem oboru těsno?
Před čtyřmi lety, když jsme začínali, byl nápad TechSquare první svého druhu, nepočítám-li Jihomoravské inovační centrum nebo
coworkingové centrum, jako je pražský Hub.
Byli jsme za blázny. Každý si myslel, že to
nemůže fungovat. Že nemůžeme udělat jeden
prostor, kam posadíme třeba dvacet firem,
které nejenom budou sdílet jeden prostor,
služby a mentory, ale mohou navzájem spolupracovat. Za poslední dva roky se situace
samozřejmě změnila. Již nejsme jediní, popularita, která kolem podpory startupů vznikla,
vedla k tomu, že se objevily další subjekty.
15
PROFIT rozhovor
rozhovor PROFIT
Je to jediný nedostatek?
Druhá věc je, že Čechům chybějí ambice.
Nemáme mnohdy potřebnou dravost, chybí
nám vůle jít si za tím, co jsme si vysnili. Třeba
Slováci jsou podle mého názoru dravější.
Nevím, zda je to tím, že je tam méně práce.
Myslím, že Češi se neumějí prodat. Když představuje startup Čech, Rakušan a Američan,
ve většině případů má ten český nejhorší prezentaci. Netuším, jestli je to nedostatkem
sebevědomí nebo pozůstatek mentality z éry
socialismu. Prostě nemáme šťávu. Jednou
z věcí, která nás zpomaluje, je to, že si neumíme říkat o věci a mnohdy čekáme, že nám
vše samo spadne do klína. Často se setkávám
s tím, že když nabídnu někomu pomoc s tím,
že ho propojím se známým podnikatelem,
reakcí je: „Přece ho nebudu otravovat.“
nejjednodušší formou. Tedy výhodným nájmem, kdy projekty platí 4800 korun za pracovní místo. V rámci této částky je již veškeré
zázemí – internet, tisk, pošta, káva, voda,
čaj, administrativní podpora a naše odborná
pomoc či kontakty. Další přidanou hodnotou pro projekty je, že tam sedí investoři. Ač
nemusejí investovat přímo do projektu, pomáhají třeba s přípravou startupů pro jiné investory. Dokážou je na potenciální investory
napojit nebo jim dát zpětnou vazbu.
Jakou dobu mají firmy na to, aby rostly
pod ochranou vašeho akcelerátoru? Jak
rychle se musejí postavit na vlastní nohy?
Na začátku jsme říkali, že firma by u nás měla
být maximálně dva roky. Ale máme i firmy,
které s námi začínaly a jsou tam již třetí rok. Je
to výhodné, protože částečně suplují naši roli.
Jsou tam se startupy jako ti zkušenější, radí
jim, dávají zpětnou vazbu. Je zdravé mít startupové prostředí doplněné o zkušenější lidi.
Firmy, které jsou u nás déle, nevyhazujeme.
Důvodem, proč se firmy odstěhují, je většinou
jejich velikost. Když už jsou ve více kancelářích, dává smysl, aby si našly něco svého
a odstěhovaly se. Naše krédo zní: Budeme
rádi, když přijdete, a pyšní, když odejdete.
Ale samozřejmě od nás občas odejdou i firmy,
kterým TechSquare prostě nevyhovuje.
Kolika projektům jste od roku 2010
pomohli s rozjezdem?
TechSquare je sdílený prostor, kde mohou
firmy využívat zázemí pro rozjezd. Kromě
toho na stejné adrese a se stejnými investory
působí projekt StartupYard, což je akcelerační
program na šest měsíců. Za tři roky prošlo
našimi prostorami sedmdesát projektů, jen
zhruba patnáct jich umřelo, ostatní fungují.
Některé vyrostly, jiné ne. Stalo se nám, že po
šesti měsících z firmy o dvou zaměstnancích
odešla firma o patnácti lidech.
Vstupujete do projektů finančně a prodáváte pak podíly, když firma vyroste? Co
je podle vás pro projekt přidaná hodnota?
Model podílu a finančního vstupu do projektu jsme chtěli dělat na začátku. Pak jsme
zjistili, že místní trh na to nebyl připravený.
Takže jsme podporu startupů realizovali
Jak byste tedy úspěch definovala?
Úspěch je mít nápad a vůbec ho přivést k životu. Aby fungoval, aby měl nějaký reálný
smysl. Občas se prostě stane, že se to celé, ať
už vlastní vinou či z jiných příčin, nepovede.
Pak si velmi vážím lidí, kteří se oklepou a jdou
dál. V lepším případě se s námi o své chyby
podělí, protože i ty nás posouvají dál, jsou
součástí našeho vývoje.
Pozorujete mezi startupy nějaké módní
vlny, co se týká zaměření a podobně?
Pohybuji se hlavně v oblasti technologií.
Nejjednodušší věc, kterou může startup udělat, je nějaká aplikace. Těch vzniká opravdu
hodně. Často se setkávám s tím, že jsou to už
jen aplikace na aplikace pro aplikace. Chybějí
mi nové nápady, skutečné inovace. Věci, které
bych opravdu využila v denním životě. Proto
společně se Seznamem vypravujeme autobus na vídeňský Pioneers Festival, který je
hodně zaměřen právě na nové technologie
a inovace.
inzerce
Také mám dojem, že řada inovací jsou jen
projekty pro projekty. Kde vidíte prostor
pro technologické novinky, které mohou
být skutečně užitečné?
Velmi opomíjená skupina jsou senioři.
Technologie pro telefony a další přístroje se
primárně vyvíjejí pro mladé lidi. Jak populace
stárne, měli bychom se více zaměřit na tuto
skupinu lidí. Velkou budoucnost má určitě 3D
tisk a vzdělání. V poslední době mě velmi zaujala vzdělávací aplikace z projektu eCorinth.
Najedete si na strom, přiblížíte si list, ukáže se
vám jeho struktura, přes Wikipedii si vylistujete
potřebné informace. Za chvíli půjde můj syn do
školy a já si dokážu představit, že by ho taková
zábavná forma výuky bavila. Samozřejmě to
pak ovlivňuje přístup dětí ke vzdělání.
Mění se vaše preference?
Musím říci, že já osobně nyní vyhledávám
starší a dospělejší lidi, kteří mají již něco za
sebou, je jim třeba přes třicet a rozhodnou se
rozjet něco svého. Mají doma rodiny a vědí, že
už to opravdu není o „hraní si“, ale o skutečně
tvrdé práci. Ta se jednoho krásného dne promění v zisk, který ty jejich rodiny uživí. Baví
mě i netechnologické projekty. Byla jsem nyní
v porotě soutěže Živnostník a Firma roku
a uvědomila jsem si, jak je strašně důležité
právě netechnologické projekty podporovat.
Ať už je to farma nebo švec. Řemesla vymírají
a z technologií se pak nenajíme. Možná si
dům jednou naše děti vytisknou...
Co by podle vás zjednodušilo startupům
a vůbec začínajícím podnikatelům život?
Určitě zjednodušení administrativy.
Založení firmy, pokud vše napíšete správně
a nikde nezapomenete háček nebo čárku,
vám zabere přes měsíc. Problematické jsou
i časté změny zákonů nebo vysoké daně za
zaměstnance.
Je startup každá firma, která začíná,
nebo tahle škatulka vyžaduje i nějakou
inovativnost, nápad?
Stalo se z toho tak trochu moderní slovíčko.
Občas mám pocit, že teď už je startup skoro
všechno. Podle mě by to měl být již zrealizovaný nápad, který má své první zákazníky,
své první příjmy a má potenciál dalšího
růstu. Hrozně ráda bych tam pak viděla ten
prvek inovativnosti a možnost něco změnit.
DALIBOR DOSTÁL
A131013601
Podle čeho vybíráte projekty, se kterými
spolupracujete? Dáte na intuici, nebo
děláte analýzu založenou na tvrdých
datech?
Dáváme na projekt jako takový a na intuici.
Jak se mi líbí, jak na mě zapůsobí zakladatelé a tým. Na těch to stojí a padá. Získat
tvrdá data u startupů, když se v dané chvíli
mnohdy jedná jen o nápad, je velmi obtížné.
Je to všechno o lidech.
Foto Martin Pinkas
Na jaké typy projektů se zaměřujete?
Když nás osloví startup, je většinou z oboru
technologií. Tedy z oblasti, ke které máme
nejblíže. I když nyní se snažíme najít i zajímavé netechnologické projekty. Se zástupci
projektu si řekneme si, proč k nám chtějí, co
dělají, v jaké jsou fázi, co by jim pomohlo,
a samozřejmě se ptáme, jaké mají ambice
a co je to za lidi. Začít mohou ze dne na den.
Vědí, jaké mají možnosti, a pak už je na nich,
zda a jak toho využijí či nikoli. Něco jiného
je StartupYard, jehož součástí je tříměsíční
intenzivní mentoring. Pak musejí firmy
ukázat, kam se posunuly, takzvaný Demo
Day. Spolupracujeme se zahraničím, abychom startupům pomohli v cestě na jiné trhy.
A máme propojení i na Silicon Valley.
firmy v zahraničí a podobně. Pak jsou projekty, které si jedou lážo plážo, ale něčím si
zaslouží medializaci a jsou vidět.
Petra hubačová (38)
V současnosti řídí startupový projekt TechSquare. Podílí se rovněž na projektu Život
nápadům zaměřeném na podporu ženského
podnikání. Spolupracuje také na projektu
Inovujeme. Je ambasadorkou vídeňské akce
Pioneers Festival a hostitelkou Pioneers
Unplugged pro Českou republiku. Organizovala první inspirativní konferenci TEDx ve
střední Evropě, poté dvakrát TEDxPrague,
nyní se podílí na přípravě TEDxPragueWomen. Pochází z Karlových Varů, vystudovala
střední ekonomickou školu. Má čtyřletého
syna Prokopa.
Které firmy, jimž jste pomáhala s rozjezdem, se například na trhu prosadily a jste
na ně nejvíce pyšná?
Hrozně nerada to říkám. Je to jako s dětmi.
Nemůžete říci, že jedno máte radši než to
druhé. Tím, že jsem s nimi od začátku, vidím,
jaké pokroky dělají. Úspěšnost se u nás hodně
měří finančními výsledky, což je pochopitelné, ale i medializací. Sama však vím, že
mediální obraz je někdy trochu falešný. Umí
dát určité „pozlátko“. Já úspěchy hodnotím
podle toho, jak firmy makají a jak chtějí věci
posouvat dopředu. Jsou projekty, odkud za
vámi každý druhý den chodí a ptají se na
kontakty, chtějí propojení na různé mentory,
17
PROFIT byznys
byznys PROFIT
Odečet nákladů na výzkum a vývoj
RIZIKA EXPORTU
LZE POJISTIT
PŘÍLEŽITOST, NEBO RIZIKO?
Stále více českých podnikatelů
přemýšlí o tom, že svoje tuzemské aktivity
rozšíří také do zahraničí. Vstup do neznáma
však mnohé z nich odrazuje. Rizikový pro ně
může být hned první krok. Například úspěšný
výrobce železářského zboží zvažuje účast na
veletrhu na Ukrajině. Stojí před rozhodnutím,
zda si pronajmout stánek, udělat prezentaci
a objednat propagační materiály. Lákavou
šanci na získání nových zákazníků však provázejí otazníky. Pokud by neuspěl, investované peníze by přišly vniveč.
Podobná rizika pro malé a střední podniky nově pokrývá Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Ta byla dosud
vnímána především jako instituce zajišťující
export velkých firem. Nyní začala poskytovat osm produktů právě pro malé a střední
společnosti. Mezi nimi je také pojištění vývozců proti finančním ztrátám souvisejícím
s pronikáním na nové trhy, včetně reklamy,
inzerce, propagačních materiálů a účasti
na obchodních akcích a veletrzích. Ať už je
podnikatel zajišťuje z vlastních prostředků
nebo úvěru.
„Produkty jsou upraveny tak, aby jejich
využití znamenalo pro malé a střední firmy
co nejmenší administrativní zátěž a zároveň
aby mohly být jejich obchodní případy projednány co nejrychleji,“ říká Jan Procházka,
předseda představenstva a generální ředitel
EGAP. Přeloženo do řeči čísel: malé firmy by
měly vyplňovat o 20 procent méně formulářů
a vyřídit formality o 50 procent rychleji.
Krytí nabízí EGAP i pro další fáze obchodů, včetně pojištění vývozce proti riziku,
že dovozce ve stanoveném termínu řádně nezaplatí celou fakturovanou částku, tedy cenu
za dodané zboží nebo služby.
NEDOMYŠLENÝ PŘÍSTUP
Nové produkty pro malé a střední firmy
18
Foto reuters
Na vývozu se malé a střední podniky podílejí téměř 54 procenty,
ale jen 18 procent z nich si pojišťuje své zahraniční pohledávky.
Nové produkty jim pomohou ošetřit exportní rizika.
zavedla EGAP na základě průzkumu, který
provedla společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Z něj vyplynulo, že na celkovém exportu se firmy
z této kategorie podílejí téměř 54 procenty.
Loni přitom jejich vývoz vzrostl o 98 miliard
a 747 milionů korun, tedy o 6,56 procenta.
Zahraniční pohledávky si ovšem pojišťuje
Kolik to stojí?
Výše pojistného u EGAP se liší nejenom
podle délky trvání, ale také podle rizikovosti
jednotlivých regionů nebo zákazníků. Například u pojištění krátkodobého vývozního
dodavatelského úvěru ve výši jednoho milionu korun do Afghánistánu na dva roky je
výše pojistného podle rizikovosti klienta od
3,79 do 4,3 procenta. Výše pojistky úvěru
stejných parametrů pro Čínu se pak pohybuje od 0,71 do 1,99 procenta. Pro některé
země, například USA, nelze pojistku čerpat,
protože země je dostatečně stabilní a podnikatelé mohou využít standardní nabídku
komerčních pojišťoven.
jen 18 procent z nich. „Jde o velmi nízké číslo,
když uvážíme, že 60 procent exportérů vyváží
své zboží alespoň do jedné země mimo EU,
kde jsou zřetelná komerční i politická rizika.
Firmy argumentují snahou ušetřit náklady,
vyhnout se administrativní zátěži nebo jsou
přesvědčené, že žádné pojištění nepotřebují.
Tento přístup je pochopitelný, ale zároveň
poněkud nedomyšlený,“ říká Jiří Grund, místopředseda Asociace exportérů.
Za posledních pět let pojistila EGAP v průměru 36 malých a středních podniků ročně.
Do příštího roku by chtěla toto číslo zdvojnásobit. K tomu má napomoci série seminářů
po celé České republice a spolupráce s asociacemi sdružujícími exportéry a se státní
agenturou CzechTrade. Zvýhodněné služby
pro malé a střední firmy mohou využívat
všechny podniky, které spadají do této kategorie podle kritérií Evropské unie. Tedy mají
méně než 250 zaměstnanců a jejich bilanční
suma nepřesahuje 43 milionů eur nebo obrat
za poslední uzavřené účetní období není vyšší
než 50 milionů eur.
DALIBOR DOSTÁL
Zákon o daních z příjmů umožňuje
již téměř deset let podporu výzkumu a vývoje ve formě zvláštní odčitatelné položky.
Kromě zákona upravuje tuto oblast i pokyn
D-288. Přes existenci několika výkladových
nejasností jsou podmínky popsány relativně
srozumitelně a poskytují poplatníkům dobré
východisko pro rozhodnutí, zda odečet uplatnit. V případě pochybností je navíc možné
správce daně požádat o závazné posouzení.
Podnikatelé mohou odečíst některé náklady dvakrát – nejprve tyto daňově uznatelné náklady snižují výsledek hospodaření,
podruhé lze o tyto náklady v podobě dodatečného odečtu snížit daňový základ v daňovém
přiznání. Podnikatel podmínky stanovené
zákonem může splňovat a ani si toho není
vědom. Přitom stačí vyvíjet nové výrobky
či výrobní postupy a pak už je k odečtu nákladů na výzkum a vývoj třeba splnit jen určité administrativní požadavky. Např. pokud
na vývoj nového výrobku vynaložíte jeden
milion korun, můžete si snížit svou daňovou
povinnost až o 380 tisíc korun.
Na rozdíl od řady zahraničních programů
české předpisy nepožadují, aby byl poplatník
vlastníkem výsledků výzkumné a vývojové
činnosti. Odčitatelnou položku lze uplatnit
i v případech, kdy je výzkum a vývoj zajišťován pro jiné subjekty.
Od 1. ledna 2014 bude nově možné odečíst náklady na externí služby, pokud budou
poskytnuty veřejnou vysokou školou nebo
výzkumnou organizací. V současnosti jsou
tyto náklady s několika málo výjimkami
vyloučeny. Dále bude možné od základu
daně kromě stávajících 100 procent odečíst
také 110 procent z těch nákladů na výzkum
a vývoj, které převyšují náklady vynaložené
v předcházejícím zdaňovacím období.
Co zvážit?
Nejprve je třeba odpovědět na otázku, zda
činnost vašeho podniku zahrnuje i činnosti
Foto Jan Rasch
České daňové zákony poskytují málo možností, jak
legálně snížit daňovou zátěž. Jednou z nejvýznamnějších
příležitostí je odečet nákladů na výzkum a vývoj.
výzkumu a zejména vývoje. Ty jsou vymezeny
široce – jedná se například o zavedení nových
či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení a technologií, výrobu funkčních vzorků
atd. Klíčovou podmínkou je přítomnost „ocenitelného prvku novosti“ a „vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty“.
Další otázkou je výše kvalifikovaných nákladů. Patří mezi ně zejména osobní náklady,
odpisy majetku a další provozní náklady.
Vzhledem k časovým nárokům na přípravu
a průběžnou aktualizaci dokumentace a oddělenou evidenci kvalifikovaných nákladů
bude výše dosažené daňové úspory dalším
významným rozhodovacím kritériem.
Bude-li odpověď na obě otázky příznivá, je
třeba vypracovat písemný projekt obsahující
veškeré náležitosti. Mezi ně patří například
cíle, předpokládaná doba řešení projektu
a celkové očekávané výdaje v jednotlivých
letech, také způsob kontroly a hodnocení
výsledku a v neposlední řadě i schválení statutárním orgánem. Kompletní dokument je
přitom třeba schválit ještě před zahájením
výzkumného a vývojového projektu.
Závazné posouzení
Závazné posouzení poplatníkovi poskytuje
rozumnou míru jistoty, že správce daně nebude odečet rozporovat. Na druhé straně
však existuje riziko, že v případě pochybností správce daně žádost raději zamítne.
V praxi proto poměrně často vídáme situace,
kdy poplatníci o závazné posouzení nežádají
a spoléhají na kvalitu zpracovaného projektu
a podpůrné dokumentace.
Odpočet nákladů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje může být
při dodržení všech podmínek velmi zajímavou možností snížení základu daně z příjmů.
Odpočet je navíc možné kombinovat s dalšími formami podpory, například slevou na
dani.
Ondřej Janeček, Martin Hladký,
autoři jsou partnerem, resp. manažerem
daňového oddělení EYs
19
PROFIT příběh úspěchu
příběh úspěchu PROFIT
REPLAYWELL
KOFERENCE SE STĚHUJÍ
NA INTERNET
Odborné konference jsou pro firmy i instituce zdrojem nejnovějších
poznatků v oboru. Zároveň však pro ně představuje vysílání
zaměstnanců na tyto akce značné náklady. Jednou z možností,
jak ušetřit finance i čas, je přenos konferencí na internetu.
I když Igor Szöke, šéf brněnské
firmy ReplayWell, hovoří o svém projektu jako o začínajícím startupu, jeho firma
si dokázala za krátkou dobu v oboru udělat
výborné renomé. Jeden příklad za všechny.
Společnost, která se zaměřuje na elektronické
zpracování odborných konferencí, pracovala
také pro ICASSP, nejznámější světově uznávanou konferenci o zpracování signálů a řeči.
„Naším typickým zákazníkem jsou pořadatelé středně velkých konferencí se stovkami až
několika tisíci návštěvníků,“ říká Igor Szöke.
Stále více podobných akcí si podle něj nachází
publikum právě přes internet. „Organizátoři
chápou videozáznamy jako silný marketingový nástroj. Nejen k nalákání návštěvníků na
další ročník, ale též jako prostředek k uchování znalostí z minulých akcí,“ dodává Igor
Szöke. Kromě konferencí patří k zákazníkům
školy nebo vzdělávací agentury.
HLEDÁNÍ A TITULKY
I když se může zdát, že není nic jednoduššího než umístit videozáznam z konference
na web, bez špičkových technologií a knowhow se to neobejde. „Staráme se o kompletní
audiovizuální produkci. Od natočení až po
prezentaci na internetu. Vše je na jednom
místě a snadno dohledatelné. Naše síla je
hlavně ve zpracování dat. K videozáznamům
synchronizujeme slajdy z PowerPointu, převedeme řeč na text a podrobně měříme sledovanost. Díky převodu řeči na text snadno
doplníme videa titulky a návštěvník video
jednoduše najde přes vyhledávače, jako jsou
Google nebo Seznam. Video je pro vyhledávač čitelné,“ upozorňuje Igor Szöke na hlavní
přidanou hodnotu služby.
20
ZVLÁDNOUT EXOTIKU.
Kvalitní záznamy ve
světových jazycích
se daří automaticky
přepisovat s chybovostí
pod 5 procent.
Brněnský tým vědců
v čele s Igorem Szökem
nyní učí počítače
rozumět i nekvalitním
záznamům řeči,
exotickým jazykům
a nářečím.
Díky otitulkování přednášek řečníků
mohou zájemci na internetu hledat v jejich
vystoupeních podle klíčových slov stejně
snadno, jako jsou zvyklí orientovat se v textových dokumentech. Pokud je tedy z dvoudenní konference zajímá jen jedno konkrétní
téma, nemusejí trávit dlouhé hodiny sledováním celého záznamu a čekat, až se „jejich“
přednáška objeví. Stačí zadat klíčové slovo
a získají přehled o všech příspěvcích, kde se
o daném tématu hovořilo.
Za firmou ReplayWell přitom nestojí
ostřílení byznysmeni, ale vědci z brněnského
Vysokého učení technického. Společnost
vznikla z výzkumné skupiny [email protected]
na Fakultě informačních technologií. Ta se
před několika lety zúčastnila významného
evropského projektu AMI zaměřeného na nahrávání, indexování a online zpřístupňování
různých setkání. Brněnští vědci pro projekt
dodávali technologie na zpracování řeči. Díky
tomu měli k dispozici potřebné poznatky
a rozhodli se vytvořit produkt, který zatím
chyběl: prohlížeč záznamů, který bude dobře
vypadat a umožní vyhledávání v pořízených
nahrávkách například pomocí klíčových slov.
Nejdříve naprogramovali klasický software,
který se instaloval do počítačů. Později svoje
řešení zjednodušili tak, aby bylo pro uživatele
přístupnější, a vyvinuli aplikaci pro webové
stránky.
Protože jejich myšlenka měla velký potenciál pro komerční uplatnění, zaujala investora
Jana Všianského, který se stal spoluzakladatelem nově vzniklé společnosti ReplayWell.
„Investor byl a je důležitý hlavně jako člověk s nadhledem a rozhledem. Někdo, kdo
se nás ptá na důležité otázky a nenechá nás
zabřednout v nesmyslných detailech,“ říká
Igor Szöke.
Čeští vědci přitom nebyli jediní, kdo zkušenosti z evropského projektu využil k vytvoření
byznysového projektu. Experti ze Švýcarska
realizovali podobnou službu jako odborníci
z Brna, ale vydali se spíše cestou pořizování
záznamů. V Austrálii vznikla firma, která
zužitkovala know-how z projektu k výrobě
mikrofonního pole pro konference.
KOUZLO VIZITKY
Spolupráce s mateřskou univerzitou pokračuje v Brně i nadále. „Snažíme se zkušenosti
z komerce vracet zpět na akademickou půdu.
Na FIT VUT jsme orientovaní na aplikovaný
výzkum, takže naše bádání má vždy jasnou
vizi v praktickém nasazení. Popsání hromad papírů není náš cíl,“ upozorňuje šéf
ReplayWell.
Jak byznys přenosů z konferencí funguje?
Modelů je několik. „Nejčastěji pracujeme tak,
že za pořízení a zpracování nám zaplatí organizátor konference. Jsou to prostě náklady
jako třeba občerstvení nebo pronájem sálu.
A on si musí spočítat, jestli mu tato reklama
přinese dostatek nových účastníků na příští
akci,“ vysvětluje Igor Szöke. Někteří organizátoři konferencí mohou nabízet přístup k záznamům jako extra balíček, kdy si účastník
inzerce
A131015634
kam míří výzkum
Vývoj technologií zpracování řeči a videozáznamů pokračuje v Brně dál. V rámci související služby SuperLectures.com vyvinuli vědci zapojení do projektu ReplayWell
službu pro automatický přepis audio- nebo
videozáznamů s možností ručních úprav.
Automatický rozpoznávač totiž dělá chyby.
K vytvoření přepisu, s nímž lze dále pracovat, slouží nový produkt SpokenData.com.
Tam si mohou zájemci nahrát jakýkoli záznam a zpět dostanou automatický přepis,
jejž lze dále využívat. Výzkum se zaměřuje
na to, jak automatický rozpoznávač co nejlépe naučit, aby se přizpůsobil konkrétním
datům uživatele. Například specifickému
slovníku nebo konkrétnímu druhu diktafonu,
tedy aby výsledky automatického přepisu
byly co nejlepší.
připlatí a může se k zajímavým přednáškám
vracet. Případně si lze koupit pouze záznamy.
„Nicméně naše zkušenosti ukazují, že o záznamy, které nejsou volně k dispozici, není
zájem. Už jen obyčejné zaheslování přístupu
k záznamům, kdy je heslo rozdáno všem na
konferenci, vede ke čtvrtinové návštěvnosti,“
zmiňuje vědec.
Naopak bez omezování přístupu počty
zhlédnutí záznamů výrazně překonávají
množství účastníků konferencí. Například na
letošní brněnskou konferenci BarCamp přišlo
asi 850 lidí, přes internet ji jen za čtyři měsíce
vidělo zájemců zhruba desetkrát více.
Pořadatelé konferencí se nemusejí obávat, že by jednoho dne zůstaly přednáškové
sály prázdné a všichni sledovali jen online
prezentace. „Konference byly, jsou a budou.
To nejdůležitější na konferencích je přímé
setkání s ostatními, navazování kontaktů
a sdílení zkušeností. A to online záznamy
nikdy nenahradí. Ty jen mohou světu ukázat: ,Podívejte se, jaké borce potkáte na naší
akci.‘ A pokud firmy pošlou na konferenci
zaměstnance, jen aby seděli a poslouchali,
tak ano, firma může ušetřit. Ale hromádka
vizitek a telefonních čísel je to nejcennější,
co si z konference odnášíte,“ vysvětluje Igor
Szöke.
DALIBOR DOSTÁL
PROFIT očima podnikatele
polemika PROFIT
ŠTRÚDLEM PROTI ŠIKANĚ
A TELEFONování V LETADLE
Manažerka zvolila nejistotu.
Dlouholetá manažerka se rozhodla odejít
z dobře placené práce a začala péct štrúdly
v Benešově u Prahy. Zní to jako poměrně
obyčejná zpráva. Kdyby, jak jsem se dočetla,
nepředcházela tomuto kroku šikana v práci,
výpověď a odvaha něco zkusit a nechodit
s nataženou dlaní pro podporu. Není jednoduché se rozhodnout. Stálý plat a otravná
šéfová v práci, nebo nejistota a sama sobě
šéfem? Obdivuju každého a paní se štrúdly
držím palce. Úplnou náhodou jsem tenhle
týden ochutnala višňový štrúdl s marcipánem
v jedné benešovské restauraci, byl famózní.
Kraus za Youssefem?
Hvězda páteční late night show Bassem
Youssef v Egyptě už nesmí vystupovat.
Foto reuters
šéfka yahoo si koupila
pohřební službu
Marissa Mayerová, prezidentka Yahoo, si
koupila pohřební službu. Zaradovala jsem se.
Mylně jsem se domnívala, že i slavná a chytrá
Marissa konečně pochopila, že mobilní aplikace už nejsou ty jediné možné investice, a šla
do byznysu, který bude potřeba pořád. Mýlka.
Marissa si koupila pohřební ústav kvůli pozemku, na kterém stál. Ceny pozemků v Palo
Altu totiž závratně rostou a pohřební ústav
sídlí ve čtvrti, kde si prý svá sídla staví místní
elita, včetně Marissy. Majitel se tedy rozhodl
k 30. říjnu tohoto roku pohřební službu uzavřít a budovu a pozemek prý prodal za téměř 12 milionů dolarů. Zajímalo by mě, jak
Marissa k nové nemovitosti přistoupí...
SOLIDÁRNÍ PŘIRÁŽKA:
ANO, ČI NE?
Porušil prý dohodu s televizní stanicí. On
sám ani jeho štáb sice prý nevědí, co porušili. Ale to je celkem jedno, prostě už nebude
pořad uvádět a basta. Po zhlédnutí páteční
late night show Jana Krause jsem zvědavá,
jestli nebude Jan Kraus následovat Bassema
Youssefa. Nevím, jestli má s televizní stanicí
Prima nějakou dohodu, ale divila bych se,
kdyby se z návrší nad Prahou nikdo neozval.
Názorná ukázka, jak obtížné je těžce si poranit koleno o zeď a polská píseň o Milošovi
z Varšavy v podání blondýny Moniky bude
testem velkorysosti českých médií. I když
Krausovi bych tedy nic zakazovat nechtěla,
mám dojem, že by se to mohlo obrátit proti
cenzorům samotným.
Čech starostou New Yorku?
Zní to pěkně, že? Dnes už je ale jisté, že to
tak nebude, protože republikánský kandidát Jan neboli Joe Lhota s českými kořeny
nakonec neuspěl. Svůj etnický multikulturní
původ ovšem prý v rámci předvolební kampaně používali úspěšně oba kandidáti. Lhota
zdůrazňoval, že pochází částečně z Čech, ale
v rodině má i předky s italskými a židovskými
kořeny. Jeho rival de Blasio vytáhl do boje
s ještě těžším kalibrem, afroamerickou manželkou, což mohlo v některých částech New
Yorku přidat body. Dobrá inspirace pro české
volební kampaně. Manželky, až na pár výjimek, zůstávají v pozadí. Páni politici, zkuste
zpestřit předvolební kampaně skrze své drahé
polovičky. Jak říká jeden český konzervativní
politik, „chceš-li poznat svého obchodního
partnera, poznej jeho ženu“. Rozšířila bych
to i na volené politiky.
Ahoj, jsem v letadle
Poslední zpráva, která mě zaujala, se týká letecké přepravy. Americké letecké společnosti
povolí během letu, včetně startu a přistání,
více elektronických zařízení. Zatím sice nebude možné telefonovat, ale předpokládám,
že i to se časem povolí. Představa je to příšerná. Taky vás tak rozčilují lidé, kteří v tramvaji na celé kolo probírají osobní věci, informují, kudy právě tramvaj projíždí, případně
konstatují „Jsem v tramvaji“? Dovedete si
představit telefonáty v letadle? „Ahoj, jsem
v letadle. Právě jsme proletěli nad Alpami.
Doma budu tak v šest. Mají jen těstoviny
a kuře. No nic, dám si kuře.“ Doteď byla pro
mě největší pohroma v letadle malé dítě v blízkosti mého sedadla, soused s nadváhou nebo
s urputnou potřebou si povídat. Zanedlouho
by to mohl být vášnivý telefonista. Ještě že je
Evropa tak konzervativní, zatím se k podobným benevolencím nechystá.
Margareta Křížová,
investorka a partnerka Central European
Advisory Group
Letos byla zavedena tzv. solidární daň. Zaměstnanci, na něž
se vztahuje, budou muset v příštím roce podat vlastní daňové
přiznání. Je to rozumné opatření? Bude mít solidární daň
jako taková spíše pozitivní, nebo negativní důsledky?
PRO
PROTI
MÉNĚ NÁKLADNÉ ŘEŠENÍ
ZBYTEČNÉ NULOVÉ PŘIZNÁNÍ
Důvodem k zavedení solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši
sedmi procent z tzv. nadlimitního příjmu, bylo úsilí o snížení deficitu veřejných
rozpočtů pod tříprocentní hranici vůči HDP a snaha rozložit dopady úsporných opatření na všechny skupiny obyvatel. Opatření zároveň koriguje často
kritizovanou degresivitu celkového odvodového zatížení fyzických osob, kdy
vysokopříjmoví poplatníci kvůli stropům u povinného pojistného měli do loňska
výrazně nižší mezní sazbu celkového zatížení příjmu. Zavedení solidárního
zvýšení daně by se mělo týkat cca 80 000 osob.
Podávání daňového přiznání zaměstnanci znamená méně administrativně
nákladné řešení. Alternativou by bylo, aby všechna povinnost spočinula na
bedrech zaměstnavatele. Komplikované by to bylo zvláště tehdy, kdy v některých měsících plat překročí danou hranici a vzniká povinnost uhradit zálohově
solidární přirážku, v některých měsících nikoli. Může se také stát, že celkový
roční součet bude nižší než stanovený limit, ačkoli v některých měsících tomu
tak nebylo. V těchto případech by stejně museli zaměstnanci daňové přiznání
podávat a zároveň by byli administrativně zatěžováni i zaměstnavatelé.
Proto je jednodušší cestou stanovení povinnosti podat daňové přiznání pro
zaměstnance. Solidární zvýšení se týká i poplatníků, kteří jako podnikatelé
podávají přiznání tak jako tak, a je pravděpodobné, že i mezi zaměstnanci
je významná skupina, která by z jiných důvodů stejně upřednostnila podání
daňového přiznání.
Výnosy ze zavedení solidárního zvýšení daně z příjmů fyzických osob se
odhadují na 1,5 miliardy korun v roce 2013, 1,9 miliardy korun v roce 2014
a 2,2 miliardy korun v roce 2015. Daňové inkaso se zvýšilo ovšem již v samotném závěru loňského roku, kdy někteří zaměstnavatelé s ohledem na chystané
opatření předsunuli výplatu odměn vybraným zaměstnancům.
Pro určitou kategorii zaměstnanců se jedná především o diskriminující
předpis. Zaměstnanci, kteří nemají žádné jiné příjmy než ze závislé činnosti, popřípadě z výnosů z kapitálového majetku, které podléhají srážkové dani, nejsou povinni podávat vlastní přiznání k dani z příjmů. Proto
převážná většina zaměstnanců v ČR využívá možnost nechat si provést
roční zúčtování daně zaměstnavatelem.
Tato možnost se však nyní bere vysokopříjmovým zaměstnancům, na něž
se vztahuje solidární daň, a navíc se jim ukládá povinnost podat vlastní
daňové přiznání. A to i tehdy, pokud museli tento sedmiprocentní odvod
provést byť i jen za jeden jediný měsíc v roce například v důsledku výplaty
bonusů. Vlastní přiznání tedy ve svém důsledku znamená větší administrativní, ale při sestavení přiznání daňovým poradcem i peněžní zátěž
pro vysokopříjmovou skupinu zaměstnanců. Ze správního pohledu je tento
předpis navíc zcela nadbytečný. Především proto, že v normálním případě
nemůže v rámci tohoto přiznání dojít ke vzniku přeplatku či nedoplatku na
dani z příjmů. Ve výsledku se tedy jedná z pohledu daňového poplatníka
o zcela zbytečné „nulové“ přiznání. Česko patří v evropském srovnání i přes zavedení solidární daně k zemím
s nižšími sazbami daně z příjmů fyzických osob. Solidární daň jako taková
bude mít dle mého názoru i přesto spíše negativní důsledky. Zásadně platí,
že každé zvýšení daně má za následek zvýšení snah o využití daňových
optimalizací a v horším případě i daňové úniky. Jsem proto přesvědčena,
že celková výše výběru solidární daně nestojí vůbec v poměru k souvisejícímu pobouření vysokopříjmových osob. Solidární daň je jasně špatným
signálem pro osoby, které chtějí vyzkoušet něco nového a podnikat. Stát
by se naopak měl zaměřit na podporu malých a středních podnikatelů,
a stimulovat tak podnikaní a vytváření nových pracovních míst.
Ladislav Minčič
Lucie Vorlíčková
I. náměstek ministra financí
daňová poradkyně a auditorka, Vorlíčková Partners
Dejte nám i ostatním vědět, co si o tom myslíte vy! Těšíme se na vaše názory na www.profit.cz a www.facebook.com/profit.cz
22
23
PROFIT restart
restart PROFIT
Zdeněk Cendra
TOTÁLNÍ
POSEDLOST INOVACÍ
Na svém kontě má kromě několika velmi úspěšných projektů
také pár nevydařených, které ho stály nemálo peněz. Je to
přirozené a dá se na tom leccos naučit, říká mladý podnikatel.
NEZAPOMÍNAT NA ZÁKAZNÍKA
Podnikat začal už na střední škole a hned
jeho první zákazník ho přivedl do problémů,
protože mu za objednanou službu nezaplatil. „Novináři málokdy píšou o tom, že se
úspěch firmy dostavil až třeba na padesátý
pokus nebo že většina začínajících společností zkrachuje,“ upozorňuje Zdeněk Cendra.
Faktorů, které mohou začínající byznys odsoudit k zániku, je podle něj celá řada, vůbec
to nemusejí být pouze jednoznačné chyby.
24
Když se například v roce 2002 pokoušel rozjet projekt Český WAP, trvalo mu tři čtvrtě
roku, než musel připustit, že fungovat nebude. Cendra dodnes Český WAP považuje
za dobrý projekt, kterému se stala osudnou
sázka na špatného koně. Jak se totiž později
ukázalo a dnes je zřejmé, WAP technologií
budoucnosti nebyl.
O firmě SuperHosting.cz, která začala
fungovat před necelými 10 lety, už byla řeč.
Další projekt Zdeněk Cendra rozjel v roce
2008, tedy v době, kdy už bylo jasné, že
SuperHosting.cz bude úspěšný. Podle svých
slov se chtěl posunout na další úroveň a vytvořit firmu, která bude konkurenceschopná
i v zahraničí. S dalšími pěti kolegy se tedy
zavřel do pracovny a společně vyvinuli
Bijk.com, nástroj na monitorování serverů.
Jenže když se po dvou letech vývoje rozhodli,
že produkt konečně představí veřejnosti, zjistili, že je sice výborný, ale trh o něj nestojí.
Přímým konkurentem byl totiž open source,
který je zadarmo, takže proč by někdo měl
za de facto stejnou věc platit? „Tehdy jsem si
uvědomil, že jsme na projektu pracovali příliš
dlouho, nestanovili jsme si žádný závazný
termín dokončení prací. Ale hlavně jsme se
neptali zákazníka, co by opravdu potřeboval.
Příliš dlouho jsme věřili, že to je tak dobré, že
to klientům ani není třeba ukazovat,“ vzpomíná Zdeněk Cendra. Bijk.com jede dodnes,
ale ve „spánkovém“ režimu.
Foto Martin Pinkas
Zdeněk Cendra patří k druhé pomyslné
vlně úspěšných polistopadových podnikatelů. Na svůj věk 27 let toho má na svědomí
opravdu hodně. V první řadě zdařilou službu
SuperHosting.cz, která pronajímá prostor
pro umístění serverů svých klientů, zajišťuje
veškeré technické podmínky pro fungování
serveru a připojení k internetu a také servery
pronajímá. Existuje od roku 2004, dnes zaměstnává okolo 40 lidí a patří ve svém oboru
k největším na tuzemském trhu.
Vloni Cendra se svým týmem rozjel globální službu s názvem CDN77. Zjednodušeně
řečeno jde o síť pro doručování dat, která
umožňuje internetovým společnostem a službám fyzicky skladovat a doručovat data v co
nejbližší lokalitě uživatelů. Projekt, který
konkuruje gigantům, jako je Amazon, po
více než roce existence funguje velmi dobře.
Z hlediska obratu a marží dokonce lépe než
všechny předešlé Cendrovy aktivity.
Cesta mladého podnikatele se zkrátka zdá
přímočará a lemovaná úspěchy, skutečnost
ale tak růžová není. Několik projektů Zdeňku
Cendrovi nevyšlo a prodělal na nich nemalou
sumu peněz. Je ale přesvědčen, že občas šlápnout vedle je přirozené a že z chyb se člověk
může hodně naučit.
UKRADENÝ ÚSPĚCH
Jenže největší neúspěch měl teprve přijít.
Další pokus o dobytí globálního trhu startoval koncem roku 2010 s projektem nazvaným
Cloudee.eu. Technologií budoucnosti se zdál
být cloud, a tak obsahem projektu měl být
pronájem cloudových serverů po celé Evropě.
Nová firma byla založena ve Velké Británii,
stejně tak bankovní účet či účetnictví, a za
devět měsíců bylo vše připraveno k rozjezdu.
A ten byl více než slibný.
Jako jedni z prvních v Česku tehdy provozovatelé Cloudee.eu zákazníkům umožnili zadat číslo kreditní karty přímo do webu
a pak už si z ní mohli strhávat peníze. Na účet
začaly peníze skutečně chodit a po čtvrt roce
dosahovala firma výborného obratu okolo
30 tisíc dolarů měsíčně. Navíc byl zřejmý neustále rostoucí trend. Firma tehdy z obavy,
aby zvládala uspokojit rostoucí požadavky
klientů, začala masivně investovat do hardwarové výbavy. Náklady dosahovaly až
100 tisíc korun týdně a najednou byl v jejím
majetku hardware v hodnotě přibližně 3 miliony korun.
Vše se zdálo perfektně nastartované. Jenže
pak jako blesk z čistého nebe přišla zpráva, že
má firma zablokovaný účet. Zjistilo se totiž,
že většina plateb byla provedena kradenými
platebními kartami. Cloudee.eu byl postaven
velmi jednoduše a kromě jiného umožňoval za nakoupený server zaplatit kreditkou
bez nutnosti ověření totožnosti zákazníka.
inzerce
Tato „nabídka“ anonymity se po internetu
rychle roznesla a začali ji využívat ti, kteří
nemají zrovna bohulibé úmysly. Proto firma
následně verifikaci zavedla, ovšem poté jí poklesly konverze o 95 procent. Do měsíce byl
projekt zastavený a jeho skóre bylo neveselé:
přibližně minus šest milionů korun.
NEVYMÝŠLET HLOUPOSTI
Pro Zdeňka Cendru a jeho tým to byl už druhý
významný neúspěch, ale rozhodli se hledat
pověstnou pozitivní stránku věci. „Hodně mě
to naučilo, mimo jiné rychlému rozhodování.
Pokud jste malá firma a chcete porazit velkého konkurenta, máte možná jen jednu, zato
docela významnou výhodu, a to právě možnost rychle se rozhodovat a věci měnit. Také
jsem si uvědomil, že i když má firma třeba
už dvacet zaměstnanců, měl bych každý den
aspoň chvíli strávit se zákazníky. Minimálně
si číst to, co o firmě říkají, jaké e-maily píšou
atd. Pokud totiž šéf firmy ztratí s klienty kontakt, začne po čase vymýšlet hlouposti,“ tvrdí
Zdeněk Cendra.
Podle svých slov je dnes doslova posedlý tím, aby nový prvek nebo celý projekt
klientům co nejdříve ukázal a zjistil, co si
o něm myslí. Důvod je jasný, trh se neustále
mění, takže je potřeba i rychle konat. Další
sousloví, kterým dnes internetový podnikatel charakterizuje svůj přístup, zní totální
posedlost inovací. Osvědčilo se mu si prakticky denně zaznamenávat jakékoli nové nápady, ať už se jedná o drobnosti anebo zásadní věci. A jednou týdně z nich pak vybere
ty nejlepší.
Za mimořádně důležité dnes považuje bavit se s kolegy a spolupracovníky o jejich pocitech a pohledu na věc. „Stalo se mi, že jsem
některé kolegy doslova uštval. Oni mi nedokázali říct, že některé úkoly nezvládnou, protože už toho chci moc, a já to nebyl schopen
vycítit. Takže jsem o některé spolupracovníky
přišel, a v některých případech to byla významná ztráta,“ říká Zdeněk Cendra.
A ještě jedna věc je podle něj nezbytná
pro úspěch v podnikání: vytrvalost. I přes
své mládí už ví, že byznys je běh na dlouhou
trať a že i úspěch je občas střídán negativním
obdobím. Podstatné je nevzdat se a poučit
se z chyb.
A131013919
SLUŽBY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
ČESKÉ REPUBLIKY
Mám pro vás několik úkolů, Alenko, pište si: je potřeba ověřit
podpisy ke smlouvě s dodavatelskou firmou a získat tipy
a kontakty na odběratele našeho zboží v zahraničí.
To nebude problém.
Potom mi zjistěte, jaké doklady potřebujeme
e
ci
k vývozu zboží do Jordánska, a tento měsíc chci
také navštívit nějaký seminář k občanskému zákoníku.
oníku.
Budete to mít odpoledne, pane řediteli.
Jak je možné, že to vždycky stihnete tak rychle?
e?
Já si všechno zajistím na jednom místě, pane řediteli.
diteli.
Využívám služeb Hospodářské komory
ry
České republiky.
www.komora.cz
HOSPODÁŘSK Á KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Martin Zika
PROFIT makro
anketa PROFIT
ZLEPŠENÍ V PRŮMYSLU
A JINÉ SLIBNÉ VYHLÍDKY
Pozitivních dat přicházelo z české
ekonomiky až donedávna jako šafránu. Od
léta letošního roku se však celková situace do
značné míry mění. Hlavním motorem ekonomického oživení je větší než očekávané zlepšení v průmyslu, za kterým stojí především
zahraniční zakázky. Recese české ekonomiky
je, zdá se, definitivně za námi. Radost z lepšího než očekávaného vývoje však lehce tlumí
fakt, že na skutečné oživení, tedy to, které se
výrazněji projeví v našich peněženkách, si
zřejmě budeme muset ještě chvíli počkat.
4,2
Překvapivý srpnový růst
průmyslové produkce
v procentech
Jedním z nejpřekvapivějších údajů z poslední doby byl více než čtyřprocentní meziroční růst průmyslové produkce za měsíc srpen, což z povolaných osob nečekal prakticky
nikdo. Překvapení bylo o to výraznější, že se
jednalo o první kladnou hodnotu od loňského
července. Protože se zpracovatelský průmysl
podílí na české ekonomice přibližně jednou
třetinou, je dost možné, že se po zveřejnění
údajů o HDP za letošní třetí čtvrtletí dočkáme
dalšího, tentokráte snad strukturálně výraznějšího zlepšení. Ve prospěch optimistické
nálady dále hovoří vývoj u populárních indexů
nákupních manažerů (výrobní PMI), které
napříč světem hodnotí aktuální ekonomické
podmínky v odvětví zpracovatelského průmyslu. V případě České republiky dosahuje
výrobní PMI v posledních měsících nejvyšších hodnot ve středoevropském regionu a je
nejvýše za tři roky. Podobně pozitivní vývoj lze vysledovat i u nových průmyslových
zakázek.
51,3
Index nákupních manažerů
v eurozóně za říjen
Protože je postupné zlepšování našeho
hospodářství působeno především vývojem
26
Kurz Eura vůči koruně
(4.října - 4.listopadu)
JAK VÝSLEDKY VOLEB
OVLIVNÍ PODNIKÁNÍ
V České republice?
25,9
Voliči v České republice před několika dny rozhodli
o složení Poslanecké sněmovny a tím i o příští vládě. Jak
nová politická situace ovlivní podnikání v této zemi?
25,8
25,555
4. 10.
25,7
25,835
4. 11.
25,6
25,5
Zdroj: ČNB
v zahraničí, expanzi v průmyslovém sektoru
logicky odpovídá stále se zvětšující přebytek
zahraničního obchodu. Určitým rizikem pro
dosavadní křehký hospodářský růst tažený
především zahraniční poptávkou může být
výraznější posílení koruny. V tomto směru
však ve prospěch udržení stávajícího oživení
úspěšně koná Česká národní banka. ČNB je
v prostředí nulových úrokových sazeb a stále
se snižující inflace nucena hledat alternativní nástroje, kterými by bylo možné odvrátit
hrozbu poklesu cenové hladiny. Přibližně od
léta minulého roku se proto v souvislosti s výkonem měnové politiky stále častěji skloňuje
možnost nákupu devizových rezerv za účelem
oslabení kurzu koruny.
25,835
Průměrný kurz koruny vůči
euru
Očekávaný pozitivní dopad na inflaci
spočívá ve snaze o zvýšení dovozních cen.
Vedlejší efekt pak představuje mírná podpora českých exportérů prostřednictvím
slabšího měnového kurzu. Takže riziko výraznějšího posílení koruny v tuto chvíli, zdá
se, nepřichází v úvahu. Česká národní banka
doposud intervenovala pouze slovně, požadovaného úspěchu v podobně výraznějšího
vlivu na inflaci však dosaženo nebylo. Bude
proto zajímavé sledovat, zda se bankovní rada
po některém z nadcházejících zasedání ke
spuštění kurzových intervencí proti koruně
skutečně odhodlá. S ohledem na dosavadní
vývoj spotřebitelských cen je tato možnost
i nadále vysoce pravděpodobná.
1,8
Zářijová inflace v procentech
Nízká inflace je více než čehokoli jiného
důsledkem nízké schopnosti spotřebitelů
utrácet. Pádným důvodem tohoto stavu je
dosavadní pokles reálných mezd v podnikatelské i nepodnikatelské sféře a přetrvávající
stále poměrně vysoká míra nezaměstnanosti.
Klíč ke zlepšení současného stavu mohou mít
firmy, které přetaví současný pozitivní sentiment ve vyšší investiční činnost a rozšiřování
provozu. Na nové vládě bude, aby jim k tomu
zajistila co nejvhodnější prostředí.
Jan Šedivý
Česká spořitelna
Petra Cieslar Neumanová,
ředitelka Dream-Cars
Výsledky voleb jsem přijala s mírnou skepsí a obavou, zda se vůbec podaří sestavit
fungující stabilní vládu. Současná politická
situace má velký vliv na chování lidí, vyvolává v nich obavy před nestabilitou a dále se
prodlužující krizí. Nespokojený člověk řešící
sociální nebo jiné potřeby se začíná zbavovat
„luxusu dopřávat si radost“. Jsme půjčovna
aut snů. Výjimečné vozy si nepůjčují jen movitější skupiny, ale našimi zákazníky jsou i lidé,
kteří si prostě snaží splnit svůj dlouholetý sen
v podobě řízení supersportovního vozu. Ráda
bych byla optimista a věřila, že i v této době,
si lidé budou chtít i nadále dělat radost a plnit
si své sny, potěšit druhé i sebe a nenechají se
otrávit politickými půtkami.
a z hlediska pořadí dopadly podle posledních předvolebních průzkumů. Osobně je pro
mě velmi pozitivní zprávou, že levice nezískala v Poslanecké sněmovně většinu, a snad
nám tedy nehrozí sestavení případné vlády
založené na podpoře komunistů. Také stojí
za zmínku úspěch nových subjektů a návrat
lidovců do sněmovny, což naznačuje, že voliči
již mají dost korupčních kauz a přejí si v české
politice změnu způsobů.
Co se týče podnikání, tak transparentní
a rovné podmínky jsou základem a nutnou
podmínkou dobře fungující ekonomiky.
Doufám, že ve světle volebních výsledků začnou politici skutečně pracovat jako řádní
hospodáři a přestane rozkrádání naší země
ve velkém. Koneckonců to by mělo být hlavní
prioritou nejen pravicové, ale případně i levostředové vlády.
Abra Software, generální ředitel
Ekospol, generální ředitel a předseda
představenstva
Volební výsledky příliš nepřekvapily
Jannis Samaras,
Kofola ČeskoSlovensko, generální ředitel
Martin Jirmann,
Evžen Korec,
našich produktů implementovat, nebude málo.
A říkám bohužel, protože nejhorší je nestabilita podnikatelského prostředí, ta mi opravdu
vadí. Vypadá to, že nakonec nebudeme mít
levicovou vládu, takže asi naštěstí nezažijeme
déjà vu se znovuzaváděním registračních pokladen, což nás v roce 2006 stálo spoustu ztracené energie a peněz. Ocenil bych však, kdyby
nová vláda více podpořila elektronizaci státní
správy a obecně celého byznysu.
Volby do Poslanecké sněmovny náš byznys zcela jistě ovlivní. Jak moc, to bude nyní
záležet na tom, jestli se podaří vyjednat parlamentní většinu a jakou se podaří sestavit
vládu. Každá nová vláda má logicky tendenci
měnit zaběhlý systém, takže jsem si jistý, že
legislativních změn, které budeme muset do
Volby dopadly tak, jak dopadly, a já věřím,
že se politická scéna začne pročišťovat. Chci
věřit tomu, že se budou v politice měnit pravidla hry a že díky tomu se začne zvedat obecné
povědomí o morálce. Lhát bude nemorální
a zákulisní hry nebude potřeba hrát. Tím
bude dán dobrý příklad směrem k byznysu
a celé společnosti.
Pokud by byla sestavena vláda tak, jak
tomu současný stav nasvědčuje, mohlo
by se hospodaření státu měnit k lepšímu.
Významný vliv získal nový hráč, který by
nemusel akceptovat zavedený způsob fungování politiky. Mohl by mít sílu na to, aby
přenastavil pravidla a fungování státu dobrým směrem.
27
PROFIT test
test PROFIT
Skvělé služby pod lupou
JAK SE OBJEDNÁVÁ
ZRNÍ PŘES INTERNET
V následujících vydáních Profitu se podíváme pod pokličku
několika českých služeb. Začínáme se serverem Mixit.cz.
Od roku 2010 si na stránkách
Mixit.cz můžete objednat směs ovesných
vloček, ovoce a čokolády podle vlastní chuti.
Do nabídky později přibyly kaše a tyčinky.
Müsli na míru objednávají tisíce lidí, Mixit je
populární i na sociálních sítích. Zakladatelé,
kteří se potkali na VŠE, se dokonce dostali
i do pořadu Den D České televize, kde se ale
nedohodli na investici. Jak jsou nastaveny
jejich služby?
Tesco, Ladybox a Mixit
Objednat si müsli na míru je bezesporu zajímavá myšlenka, ovšem objednávání potravin přes internet není nijak nové. Už před
několika lety s ním začal Amazon či Tesco
a formou služby Potraviny online se v minulém roce dostalo i k nám. Také s tematicky
zacílenými zásilkami se v ČR v poslední době
roztrhl pytel, zákazníky sbírají třeba Ladybox
28
nebo Chlapská zásilka. I Mixit jde v duchu
duchaplných, kvalitních zásilek pro prémiový segment, který si chce vybrat přesně to,
co potřebuje.
Jak probíhá objednávka?
Stejně jako většina internetových služeb
ani zákazníkova cesta k Mixitu nezačíná
na webu, ale doporučením někoho, kdo již
službu vyzkoušel. „Zákazníci k nám chodí
hlavně napřímo díky tomu, že jde o jedinečný
produkt,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů
Martin Wallner. Mixit má krátký, snadno
zapamatovatelný název, u kterého je celkem
malá pravděpodobnost, že jej do vyhledávače
i zákazníci, kteří přicházejí poprvé, napíšou
špatně.
Další zastávkou na cestě za vlastním müsli
je domovská stránka Mixit.cz. Úvodní strana
je koncipována velmi jednoduše. Na třech
obrázcích, Základ – Ovoce – Ořechy, je naznačen postup při tvorbě směsi. Horní nabídka má
pouze šest položek, které jsou srozumitelně
pojmenovány (Otázky, Hotové Mixit apod.).
Zbytek úvodní stránky tvoří novinky a další
nabídka, ovšem tyto informace jsou potlačeny
a neodrazují od dalšího kroku při nákupu.
Tím je míchání samotné směsi, kdy se
zobrazí seznam základních surovin a další
volitelné příměsi, jako jsou semínka, sušené
ovoce či několik druhů čokoládových lupínků. Vybrané položky spolu s nutričními
hodnotami se zobrazují na pravé straně, takže
máte neustále přehled o tom, z čeho je směs
vytvořena.
Dalším krokem je potvrzení objednávky
a výběr barevného tubusu, ve kterém müsli
přijde. V tomto kroku vás Mixit ještě upozorní, že můžete změnit název směsi, který
se pak na tubusu objeví.
Jak se dá očekávat, následuje vyplnění
údajů o kupujícím, platba a finální potvrzení objednávky. Příjemná je možnost objednání bez registrace, kterou známe z dalších
českých e-shopů, třeba z Mallu.cz. Po dvou
dnech vám dorazí pestrobarevný tubus a můžete začít zobat.
Inspirace
Z pohledu služeb se u Mixitu můžete inspirovat zejména důrazem na jednoduchost
průchodu celým procesem. Od počátku se
pracuje s obrázky, srozumitelným a hravým
jazykem (Maxisměs Fík), hlavní informace,
jako je cena či složení, máte neustále na očích.
Nezdržují zbytečné podstránky a tlačítka,
stránky se načítají rychle.
Výrazná je také image služby, založená
na atmosféře „rodinného krbu“, která pracuje s teplými barvami a milou grafikou.
Zpracování tubusů odpovídá grafice webu
a značku odlišuje. Ve službě se rovněž vyskytuje řada maličkostí, které image podtrhují.
Okno s vybranými přísadami má například
tvar tubusu.
Na okraj poznamenávám, že i na sociálních sítích, které má řada českých služeb
pouze jako nutný přívěsek, a jsou tudíž buď
prázdné, nebo mrtvé, je Mixit aktivní, a to
jak na Facebooku (přes 40 tisíc příznivců),
tak na Twitteru (přes 500) i na Google Plus
(přes 600). Je otázkou, zda jsou poslední
dva kanály skutečně potřeba, Mixit ovšem
rozhodně nespí. Je také silně medializován,
objevil se prakticky ve všech hlavních českých médiích.
Co skřípe?
Na druhou stranu problémů, na které jsme při
objednávání müsli narazili, bylo hned několik.
Při prvním nákupu jsme si vůbec nevšimli
rozšířené nabídky při tvorbě směsi, zůstali
jsme pouze na stránce Cereálního základu
a celé müsli složili z něj. To se pravidelným
zákazníkům asi často nestává, ovšem nakupujete-li poprvé jako my, měli byste vědět,
že možností je více. Odkaz na přechod do
dalších kategorií je sice úplně dole, ovšem je
nevýrazný a snadno se přehlédne. „Odhadem
99 procent mixů obsahuje kromě cereálního
základu i ovoce a oříšky. Přiznávám ale, že
s rozšiřujícím se sortimentem a produktovými
řadami není snadné udržet intuitivní prostředí
a často se nad některými novými řešeními
přeme,“ dodává k tomu Martin Wallner.
Druhá stopka nás čekala při vyplňování
dodacích údajů. Chtěl jsem Mixit poslat své
ženě jako překvapení čili jako dárek. Už jsem
se blížil konci objednávky a stále jsem nikde
neviděl možnost dárkového balení ani dodací
adresu, proto jsem znejistěl a začal hledat
pomoc. V kontaktech jsem našel e-mail a telefon. Na posílání e-mailu jsem neměl čas,
tak jsem vytočil mobilní číslo. Dovolal jsem
se a člověk z Mixitu mi poradil, ať napíšu do
poznámky v posledním kroku, kam chci müsli
poslat a že to chci bez faktury.
Problém jsem vyřešil, nicméně vzhledem
k tomu, že Mixit je luxusní zboží, mohla by
být možnost dárkového balení zabudována
přímo do služby, případně by se mohlo zobrazit číslo na podporu či nabídka využití okna
pro online konverzaci během objednávky, aby
zákazník nemusel složitě hledat kontaktní
údaje jinde. „O implementaci uvažujeme,
i když by to zřejmě vyžadovalo administrativní posilu do týmu,“ poukazuje na ekonomickou stránku věci Martin Wallner.
Menší překážku představovalo také zadávání e-mailové adresy při platbě kartou
přes český platební systém GoPay. To je u podobných systémů spíše neobvyklé a zdržuje
to (e-mail se zadává již na počátku objednávky, tak proč ho požadovat znova, že?).
Z pohledu mužského zákazníka se jeví také
nabídka tubusů jako omezená. Neříkám, že
by na nich měla být sportovní auta, ale něco
méně „křehkého“ by se hodilo.
Sečteno podtrženo:
Jedna minus
Na službách Mixit.cz jsou znát tři roky fungování. Nákupní proces odsýpá, zbytečně
vás nebrzdí, dovoluje vybrat si, ale také nabízí předvolby, pokud nemáte čas. Image je
dotažená na všech místech, od webu po papírový tubus, ve kterém vám müsli přijde.
Vytknout lze pouze drobnosti, případně nepřipravenost služby na méně obvyklé scénáře
(dárkový nákup). Celkově vzato je Mixit.cz
skvělá služba, která nabízí mnoho inspirace
i pro ostatní, zejména v jednoduchosti provedení. To ostatně potvrzuje i Martin Wallner:
„Počet vrácených balíků je hluboko pod jedním procentem, máme velmi loajální zákazníky, dobře se s nimi komunikuje, fandí nám
a my máme díky tomu pocit, že má náš byznys
smysl,“ uzavírá.
Adam Hazdra,
autor knihy Skvělé služby a externí
spolupracovník redakce
29
zahrančí PROFIT
Zahraniční obchod
Bývalý „keltský tygr“
se chce vrátit
Po období konjunktury z 90. let minulého století dopadla
na Irsko světová ekonomická krize možná nejcitelněji ze
všech zemí EU. Nová vláda však provedla drastická opatření
a dnes tvrdí, že její snaha začíná přinášet ovoce.
Hospodářský růst bude letos podle posledních prognóz minimální, odhady hovoří o 0,2
procenta. V příštím roce už by ale měla irská
ekonomika růst o necelá dvě procenta HDP.
V minulých rozpočtech se drasticky škrtalo
ve veřejném sektoru a vláda zvyšovala daně.
Díky tomu se jen letos podařilo zvýšit příjem
do státní pokladny o zhruba 2,5 miliardy eur
a plánovaný schodek rozpočtu na rok 2014
klesne z letošních 7,6 pod 5 procent HDP.
Bankovní trh zatím zůstává silně regulován. Zátěžové testy irských finančních domů
ukázaly, že přebujelý bankovní sektor neodpovídá velikosti země a do budoucna se počítá
pouze se dvěma velkými finančními institucemi – Bank of Ireland a AIB. Problémem
Irska zůstává úprk mladých lidí za prací do
zahraničí. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou
pro ně kromě Velké Británie také Kanada
nebo Austrálie.
Dobrou zprávou pro obchod je nárůst irského exportu. V zemi, která byla v letech
prosperity známá dokonalým systémem investičních pobídek, se stále více daří i českým
Foto profimedia.cz
PROFIT zahrančí
BLBÝ A BLBĚJŠÍ. A ještě nejblbější… Chlapec
při protivládních protestech drží transparent
s nelichotivým označením členů vlády včetně
premiéra Endy Kennyho (uprostřed)
exportérům, kteří sem letos vyvezou zboží
za zhruba 300 milionů eur. Především jde
o drobné či střední podnikatele, kteří podnikají zejména ve službách. V zemi investují do
propagace a rozvoje obchodní i servisní sítě
také pobočky českého Zetoru nebo nadnárodní Škody Auto.
Investice v Česku
Irsko nepatří k nejčastějším investorům na
území České republiky, přesto u nás působí
zhruba pět desítek společností s irskou majetkovou účastí. Největším irským zaměstnavatelem, který tu dává pracovní příležitost
stovkám lidí, je logistická a spediční firma
Maurice Ward Group.
K významným irským investorům se řadí
firma Mergon International. Zabývá se technologiemi na lisování plastů pro automobilový průmysl a zdravotnictví a pro sídlo své
jediné pobočky na evropském kontinentu si
vybrala Brno.
V podniku ZPA Trutnov má většinový
podíl irská firma Kilcullen. Ta investovala
kromě energetiky do komerčních nemovitostí například do logistického parku Nupaky
poblíž Prahy, STAZAP logistického centra v Praze 10, Rosmarin Business Centre
v Holešovicích či Burzovního paláce v centru Prahy. Čeští posluchači jistě znají komerční rádia Country, Radio 1 či Kiss, která
byla součástí irské sítě Radio Investments
a Metromedia Inc.
JAKUB PROCHÁZKA
Malý trh, velká konkurence
Foto reuters
VLÁDA OTÁČÍ
KORMIDLEM. Irský
ministr financí Michael
Noonan (vpravo)
před budovou vlády.
Kabinet předkládá
do parlamentu
rozpočet na rok 2014
s výrazně nižším
schodkem než letos.
Co mají Češi kromě vřelého vztahu
ke konzumaci piva společného s Iry? V poslední době je to rychle rostoucí státní dluh.
Vláda Zeleného ostrova má ale pádnější důvod k obavám než česká – Irsko totiž patří
k pěti nejzadluženějším zemím na světě a deficit rozpočtu na letošní rok dosáhne téměř
osmi procent HDP. Státní dluh, který výrazně
narostl po krachu tamních bank, se může
podle pesimistických prognóz vyšplhat až
na 136 procent HDP. Aktuálně mají v Evropě
vyšší deficit už jen Itálie a Řecko.
30
Na silnějších partnerech závislé Irsko by
zřejmě nepřežilo turbulence, které nastaly
v souvislosti se světovou finanční krizí. Proto
se v roce 2010 dohodlo s EU a Mezinárodním
měnovým fondem na záchranném úvěru v celkové hodnotě 85 miliard eur. Země, která své
závazky vůči věřitelům zatím dokáže splácet,
bude zároveň prvním státem eurozóny, který
tento úvěrový program v prosinci opustí .
„Irsko má rezervy zhruba 25 miliard eur.
Finanční polštář nám poskytuje ten druh
pojistky, již potřebujeme,“ řekl nedávno
ministr financí Michael Noonan. „Jsme na
cestě k tomu opustit záchranný program EU
a MMF 15. prosince. A nebude cesty zpět,“
doplnil ho premiér Enda Kenny.
Léčba šokem pomalu zabírá
Nový irský kabinet se pustil do reforem, což
mu na popularitě logicky nepřidává, léčba
šokem v podobě tvrdých restriktivních opatření nicméně zabírá. Mezinárodní instituce
sice stále varují před optimismem, podle
irské vlády se ale již blýská na lepší časy.
IRSKO JE ZEMÍ, jíž se zatím daří přes odpor
EU udržet nízkou korporátní daň ve výši 12,5
procenta, na kterou láká do země zahraniční
investory. Založení firmy je navíc administrativně jednoduché a pro zahraničního podnikatele vstupujícího na irský trh neexistují
téměř žádné byrokratické překážky.
Přesto se vyplatí přes velvyslanectví kontaktovat poradenskou firmu, která vám při
vstupu na trh poradí v právních i finančních
záležitostech. Registraci firem má na starost
úřad Companies Registration Office, na jehož
stránce www.cro.ie zjistíte, jaké registrační
procedury je potřeba absolvovat, a najdete
zde i seznam nutných poplatků. Nově vzniklý
subjekt se musí zaregistrovat také na daňovém úřadu. Nemovitost si můžete pořídit za
stejných podmínek jako irský občan.
Vstup na irský trh má ovšem svá rizika.
Čeští podnikatelé se na malém otevřeném
trhu potýkají s obrovskou konkurencí nadnárodních firem či firem ze zemí nejvýznamnějších obchodních partnerů Irska, tedy Velké
Británie a USA.
Je potřeba obrnit se trpělivostí a počítat
s tím, že výdaje na zavádění nového produktu
nebo služeb na trh se mohou vyplatit až po
delší době. Zahraniční firmy bývají často
neúspěšné, protože přecení potenciál trhu,
případně špatně vyhodnotí finanční náročnost jeho dobývání. Nejvýhodnější pozicí pro
českého podnikatele je spolupráce s velkou
nadnárodní společností. Vstupenkou na irský
trh může být úspěšná spolupráce s britskými
nebo americkými firmami.
Českého podnikatele může zaskočit i výše
nákladů. Kromě výdajů na místní zaměstnance je třeba počítat s vysokými náklady
na pojistné, bezpečnost práce a na veškeré
vedlejší služby – právní, účetní apod. V Irsku
jsou navíc velmi vysoké životní náklady.
Dobré je sbírat informace o veřejných výběrových řízeních, kde je velký podíl vložené
práce a kde lze zajistit subdodávky pro hlavního (zejména irského) kontraktora. Mezi
perspektivní odvětví pro české vývozce patří
technologie z oblasti ochrany životního prostředí, obnovitelné zdroje energie, dodávky
pro zdravotnická zařízení, IT, technologie
v potravinářství či potraviny a nápoje.
Partneři přátelští
i neústupní
Irové mají v sobě anglosaskou zdvořilost,
ale překvapí vás i přirozenou uvolněností,
typickou spíše pro Jihoevropany. Na rozdíl
od Angličanů mají tendenci přejít rovnou
bez delší společenské konverzace k jádru
věci. To je možné odlehčit krátkou diskusí
o fotbalu či o počasí. Jen si dávejte pozor
na politiku.
Vůči cizincům bývají Irové přátelštější
a vstřícnější než jejich britští kolegové. Za
přátelskou otevřeností se však skrývají zkušení a často neústupní vyjednávači, kteří
tvrdě prosazují své zájmy. Pokud dokážete
svého partnera zaujmout a přesvědčit, že
mají vaše návrhy smysl, je za jejich realizaci
ochoten bojovat více než vy. K tomu je ovšem
potřeba obchodní zdatnost i dokonalá odborná znalost v oboru, jejíž absenci Irové
neodpouštějí.
Termíny obchodních schůzek je vhodné
sjednávat i potvrzovat předem. Po podepsání
smlouvy se Irové snaží přesně plnit veškeré
sjednané závazky. Totéž ovšem očekávají i od
svých obchodních partnerů, u kterých oceňují
spolehlivost. Irsko je malá země s malým trhem a tamní obchodníci se mezi sebou dobře
znají. V případě, že je zklamete, řeknou si vše
mezi sebou a pak už nemáte šanci.
(red)
31
PROFIT zahraničí
ÚŘEDNICKÉ ABSURDITY PROFIT
Obchod s Maďarskem
Dotazník o vybavenosti moderními technologiemi
NENÁPADNĚ
DAŇOVÝM RÁJEM
JAK DLOUHO
JSTE NA INTERNETU?
Země za Dunajem se po letech ekonomické recese snaží zvýšit svou atraktivitu pro
zahraniční investory. A byť se pověsti o tamní
vysoké míře zdanění zatím zcela vyvrátit nepodařilo, Maďarsko se může stát zemí zaslíbenou i pro naše podnikatele. „Daň z příjmu
právnických osob je zde u daňového základu
do 500 milionů forintů (zhruba 43 milionů
korun) pouze deset procent, což je pro většinu
firem obrovská výhoda. Až u vyšší částky je
daň devatenáctiprocentní, tak jako v ČR,“ upozorňuje Csaba Belák, zástupce firmy Gordia,
která poskytuje poradenství a servis Čechům,
již mají zájem o vstup na maďarský trh.
Maďarsko se výrazným snížením korporátní daně nenápadně zařadilo mezi země
označované jako daňový ráj. Od roku 2009
do poloviny roku 2012 narostl počet českých
firem se sídlem v Maďarsku o 41 procent na
944 společností a invaze českých investorů
pokračuje. „Tempo růstu počtu českých
a slovenských firem, které jsou kontrolovány
vlastníky s oficiálním sídlem v Maďarsku,
je v posledních třech letech impozantní,“
uvádí analytička ČEKIA Petra Štěpánová.
Důvodem jsou nejen nízké daně pro malé
a střední podnikatele, ale také osvobození od
daní z dividend, stejně jako zdanění příjmů
plynoucích z licenčních poplatků.
Maďarsko má pro zahraniční investory
připravené i další benefity. „Například jednoduché a levné zakládání obchodních společností. Nebo speciální daň KIVA se sazbou
16 procent, která může nahradit daň z příjmů
právnických osob a odvody z mezd na straně
zaměstnavatele pro podniky s maximálně
25 zaměstnanci a s obratem do 500 milionů
forintů,“ prozrazuje Csaba Belák.
Zahraniční podnikatelé musejí počítat
i s méně příjemnými věcmi. Především je to
jazyková bariéra či neznalost prostředí. Maďaři
mají navíc poněkud jiné chápání podnikatelské
Soukromé kliniky a privátní lékaři by se měli starat především o zdraví
svých pacientů. Jenže to zdaleka není jejich
jediná povinnost. Stejně jako podnikatelé
v dalších oborech musejí každý rok vyplňovat
řadu dotazníků, které jim zasílají nejrůznější
instituce.
„Stát sice dotazováním podnikatelů získává solidní přehled o fungování ekonomiky,
otázkou ale je, zda je takto rozsáhlý sběr dat
opravdu potřebný. V loňském roce jsme zjistili, že kdybychom na sebe položili všechny
statistické formuláře, vydaly by na sedmisetstránkovou knihu,“ říká Ondřej Pivoňka,
analytik společnosti Datank, která zjišťovala
stav statistického šetření podnikatelů pro
anketu Absurdita roku.
Obchod mezi Českem a Maďarskem po stagnaci způsobené nedávnou
světovou ekonomickou krizí v poslední době ožívá. O výhodnosti
investic v zemi za Dunajem se postupně přesvědčují i čeští podnikatelé.
32
kultury. „Je to tam více závislé na osobních
vztazích než na uzavřených dohodách. Když
Maďar podepíše smlouvu, má v tu chvíli upřímnou snahu ji dodržet. Bude se snažit, ale kontrola plnění se hodí. Člověk si musí vybudovat
s partnerem užší vztah, pak už existuje důvěra,“
upozorňuje zástupce společnosti Gordia.
VZÁJEMNÝ OBCHOD ROSTE
Maďarsko patří k důležitým obchodním partnerům Česka, vloni se umístilo jedenácté na
žebříčku těch pro nás nejvýznamnějších.
Potenciál vzájemné výměny zboží a služeb je
stále vyšší, i díky čilým kontaktům zástupců
obou zemí v rámci visegrádské čtyřky.
Stabilní růst česko-maďarského exportu
i importu narušila hospodářská krize v roce
2008, kdy došlo k poklesu našeho vývozu
o téměř 27 procent a dovozu zhruba o třetinu.
Letošní obrat však už bude pravděpodobně
nejvyšší v celé historii. V Maďarsku znají
především české automobily a strojírenské
výrobky, které představují více než dvě pětiny
z celkového objemu zboží dováženého z ČR.
Výrazně se zvyšuje poptávka po českých produktech chemického průmyslu a potravinách.
Prakticky u všech komodit došlo loni i letos
k meziročnímu nárůstu.
V roce 2012 byl největším českým investorem v Maďarsku miliardář Andrej Babiš,
majitel Agrofertu. Jeho firma převzala distribuční síť zemědělských výrobků od maďarské společnosti IKR Zrt, její letošní obrat
dosáhne zhruba 2,7 miliardy korun. Babiš zároveň získal čtyři dceřiné zemědělské firmy,
které hospodaří na 70 kilometrech čtverečních půdy a věnují se chovu prasat a zpracování vepřového masa.
Do Maďarska expandovala také společnost
Prague Top Estates, vlastník licence na provozování největší realitní sítě v ČR Re/Max,
která s Re/Max Europe nedávno uzavřela
dohodu o převzetí maďarské pobočky.
Z maďarské strany představovala loni
největší investici v České republice expanze
ropné společnosti MOL, která nakoupila čerpací stanice Pap Oil. Celkový počet čerpacích
stanic u nás dosáhl 150 a zmíněný petrochemický gigant už je mezi pěti největšími
prodejci paliv na českém trhu. Skupinu MOL
u nás zastupuje Slovnaft Česká republika.
JAKUB PROCHÁZKA
NEVYPLNÍŠ? MÁŠ TO ZA STO
Právě formulář o počtu pracovníků ve zdravotnických zařízeních, jehož součástí je dotazník o jejich vybavenosti moderními technologiemi, patří mezi nejabsurdnější dokumenty,
které musí podnikatelé ve zdravotnictví,
stejně jako další zdravotnická zařízení, vyplňovat. Za jeho nevyplnění hrozí v některých
případech pokuta až 100 tisíc korun.
Současné otázky týkající se využívání informačních technologií ve zdravotnických
zařízeních jsou přitom podle odborníků zastaralé, nicméně povinně je muselo v roce
2011 vyplnit 28 450 zdravotnických zařízení.
Pod hrozbou pokut je návratnost vyplněného
formuláře obrovská: 99,4 procenta.
Český statistický úřad sice výsledky statistického průzkumu vydává ve shrnující
podobě, ale státu jako takovému získaná
data téměř k ničemu nejsou. Nemůže nutit
lékaře, aby měli vlastní webové stránky či
donutit pacienty zubařů, aby komunikovali
e-mailem stejně intenzivně jako například
pacientky gynekologů. „Je proto nutné zvážit,
Foto profimedia.cz
Foto archiv
V nové rubrice se budeme zaměřovat na administrativní nesmysly
zatěžující podnikatele, úvodem se podíváme na dotazník
statistiků. Za jeho nevyplnění hrozí pokuta až sto tisíc korun.
zda musíme podstupovat všechna mezinárodní šetření, pokud má pro nás dosavadní
skladba otázek minimální využití,“ dodává
Ondřej Pivoňka.
Zbytečnost formuláře dokazuje také vyjádření ministerstva zdravotnictví, které výstupy z něj hodnotí pouze jako statistickou
veličinu. „Vybavení internetem či prezentace
ambulance nebo lékárny prostřednictvím webových stránek není podmínkou k poskytování zdravotní péče, žádné takové opatření
ministerstvo zdravotnictví ani nezvažuje.
Počet webových stránek lékařů nepovažujeme za ukazatel úrovně poskytované péče,
ukazatel sledujeme pouze jako statistickou
veličin, která především ve spojení se šetřením internetového připojení ukazuje na
technologický postup elektronizace zdravotnictví,“ komentuje mluvčí ministerstva
zdravotnictví Viktorie Plívová.
K ČEMU TO VLASTNĚ JE?
To, že data slouží spíše jako samoúčelný nástroj pro různé statistické sestavy bez praktického využití, se Českému statistickému úřadu
nedaří příliš vyvrátit. „Český statistický úřad
využívá data získaná z výše uvedeného šetření především pro mezinárodní srovnání.
Data byla a jsou poskytována Evropské komisi a OECD. Současně, s roční pravidelností, publikujeme data v brožuře Informační
společnost v číslech a ve Statistické ročence.
V neposlední řadě zodpovídáme dotazy z řad
běžných uživatelů statistik, včetně akademické půdy,“ říká Markéta Arce z ČSÚ.
Spíše než zrušení nesmyslného dotazníku
se podnikatelé ve zdravotnictví dočkají jeho
aktualizace a vyřazení některých zastaralých
otázek. „ČSÚ v současné době pracuje na aktualizaci stávajících otázek, které by lépe odpovídaly stupni adaptace ICT ve zdravotnictví
a současně by poskytovaly možnost mezinárodního srovnání. V případě jejich úspěšné
aplikace by nová data mohla být k dispozici
za rok 2015,“ dodává Markéta Arce. Nové
otázky by podle ní měly být detailnější a měly
by pokrýt oblasti, jako jsou elektronické zdravotní záznamy, výměna zdravotnických informací, podpora pacienta, případně dotazy
z oblasti telemedicíny a domácí péče, takzvaná telehomecare.
DALIBOR DOSTÁL
33
PROFIT hotelnictví
hotelnictví PROFIT
V BRNĚ BUDE VYHLÁŠEN
HOTELIÉR – RESTAURATÉR ROKU
V hotelu International Best Western Brno se bude ve
dnech 21.–22. listopadu konat výroční konference, kterou
pořádá Asociace hotelů a restaurací České republiky.
jako se mění naše společnost
a život se zrychluje, stejně tak se mění mnohé
obory podnikání, hotelnictví nevyjímaje.
Trendy současného hotelnictví hovoří celkem
jasně. Zákazník chce přesné a snadno dostupné
informace o službách a cenách ubytovacích
zařízení, orientuje se podle recenzí ostatních
zákazníků a o svůj zážitek je naopak připraven se dělit nejen s přáteli, ale také s ostatními
prostřednictvím recenzních stránek, jako je
například Tripadvisor, a sociálních sítí.
To vše musejí hoteliéři reflektovat ve
své každodenní činnosti a neustále sledovat světové trendy. Právě nové tendence
v oboru hotelnictví a gastronomie a jejich
pravděpodobný vývoj bude řešit výroční konference AHR ČR. Je určena provozovatelům
hotelů, penzionů, restaurací a všem, kdo se
zajímají o dobré jídlo a cestování. Akce přináší informace o směřování v oboru z celého
světa. Dvoudenní konference, jejíž program
vzniká širokou diskusí odborníků, přinese
pohled na budoucnost a profitabilitu oboru,
nové manažerské přístupy a příležitosti, jak
uspět v silně konkurenčním prostředí.
Přednášek se ujali přední domácí i zahraniční odborníci. Hostem konference bude
například také paní Eliška Coolidge Hašková,
která působila mnoho let v Bílém domě.
Během galavečeře budou pak vyhlášeni
držitelé výročních cen za rok 2013 z řad hoteliérů a provozovatelů restaurací. Ocenění
těch nejlepších v oboru vzniká letos nejen
na základě online ankety, které se zúčastnila
většina z více než dvanácti set členů asociace,
ale ve finále vybírala také odborná komise.
Kritériem je samozřejmě kvalita služeb, ekonomické výsledky nominovaných, ale také
jejich aktivní přístup k oboru a snaha udělat
pro něj něco navíc.
Více informací, včetně výsledků ankety
Hoteliér a Restauratér roku, je k dispozici na
stránkách www.ahrcr.cz.
Václav Stárek,
Co pro vás znamená výroba tohoto
ocenění?
Je to pro nás další velký úspěch. Celé dílo
je široká spolupráce hodně lidí od grafiky po
34
Jak se postupuje, pokud se stane, že
uprostřed práce se na díle něco pokazí?
Práce se sklem je jedno veliké riziko.
KOPIE NEEXISTUJE
Rytecká práce
zobrazení číšníka na
ocenění pro vítěze
ankety Hoteliér roku
trvá 10-15 hodin,
každý kus je originál.
Sklo je špatný vodič tepla a je velmi křehké.
Každé škrábnutí se musí složitě odstraňovat. Postupujeme od znova, ale děláme
raději jeden záložní. Musíme ke sklu přistupovat velmi opatrně, ale stát se může
cokoli.
Co byste popřál tomuto ocenění AHR
ČR?
Za svůj tým přeji držitelům ceny mnoho
dalších úspěchů, jak pracovních, tak v životě.
Užijte cenu ve zdraví a svou práci dělejte nadále s láskou!
Zdeněk Kunc
NALÉZT DOBROU SLUŽBU JE SNADNÉ
KAŽDÝ RYTEC TVOŘÍ ORIGINÁL
Jaký je současný stav českého sklářství?
České sklářství stále dokazuje své kvality
ve všech oborech.
Jak dlouho trvá rytecká práce na zobrazení číšníka („Oskara“)?
Deset až 15 hodin čisté práce, a to je zapotřebí šablona. Samotné rozkreslení by zabralo
více práce a času. Příprava a manipulace dvě
hodiny. Rytina číšníka je ruční práce. Jak dosáhnout toho, aby jednotlivé kusy nebyly
různé, jak moc se liší od skici?
Každý rytec tvoří originály, ale jak udělat kopie? Je to nemožné! Dá se jen přiblížit
rozmístění práce pomocí šablony. Šablona se
nalepí na daný kus a opískuje v boxu. Rytec
si určí hloubku pískování. Objekt se očistí
a další práce je pouze na šikovnosti mistra.
Právě Pavel Vydra, který pro tuto práci byl
vybrán, je člověkem, který se dokáže opakovaně ke skice přiblížit.
prezident AHR ČR
Nový design výročních cen AHR ČR
Mimořádné ocenění AHR ČR je spojeno se soškou číšníka, vyrobenou uměleckým
studiem manželů Mottlových z Karlových
Var. Toto ocenění převzal jako první pan režisér Jiří Menzel za film Obsluhoval jsem anglického krále. Od letošního roku nesou stejný
motiv také další ocenění v podobě skleněných
talířů, které získají nejlepší hoteliéři a restauratéři roku 2013. Zeptali jsme se tvůrce tohoto díla, pana Zdeňka Kunce, uměleckého
skláře z Nového Boru.
Vydry. Ruční hodinářská práce pod lupou, a to
doslova. Pavel používá speciální optické brýle.
Kotoučky průměru jeden milimetr až jeden
centimetr, tam se to jinak nedá dělat.
kartonáž. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli
podílet na této spolupráci. Podle vzorku je
talíř krásné dílo. Budeme moc rádi, když ho
ocení ti, co tak tvrdě pracovali, a talíř si odnesou domů.
Jak vzniká takové dílo?
Vše začalo vzorkem. Po schválení pískovací šablony jsme udělali jeden cvičný kus na
obroušený blok skla...
Surovina, ploché čiré sklo, se nařeže vodním
paprskem. Tabuli velmi důkladně očistíme a její
povrch potřeme tekutinou pro její stálý lesk.
Položíme ji na formu požadovaného tvaru a vložíme do fusingové pece. Ta za vysokých teplot
700 až 800 °C zajistí lehnutí skla do formy. Po
vyndání z pece práce pokračuje v kulinářské
dílně. Opracujeme okraje a drobné nečistoty
z formy za pomoci brusičských kotoučů různých materiálů. Přichází čas šablony. Nalepit,
opískovat, očistit a dál už je to v rukou Pavla
Přestože slýcháme mnoho kritických slov na téma úroveň služeb
a naší gastronomie a vždy je co zlepšovat,
nemáme se za co stydět. Za poslední desetiletí u nás vzniklo mnoho originálních
a úspěšných gastronomických konceptů,
které jsou oblíbené mezi hosty. Vznikají
nové hotely a mnoho jich bylo zrekonstruováno. Jejich služby jsou mnohdy konkurenceschopné i ve srovnání s tradičními turistickými destinacemi, jakými jsou například
Rakousko nebo Švýcarsko. Jen je třeba vědět, jak vybírat.
Tak jak se vyvíjí technologie v oblasti
komunikací, vyvíjí se také komunikace se
zákazníkem. Dnešní hotelový host chce získat rezervaci online po internetu, a to obratem. Mít možnost srovnat ceny a nabízené
služby a k orientaci využít recenze – názory
předchozích hostů, kteří se o své zkušenosti s ostatními dělí na mnoha internetových stránkách. AHR ČR sleduje tento trend
a připravila pro domácí i zahraniční turisty
portál Czechadvisor.cz, který zároveň mnoho
hoteliérů využívá k tomu, aby s ním propojili
své vlastní webové stránky a umožnili hostům
dělit se o své zkušenosti co nejjednodušeji.
Stále platí, že se hotely dělí do tříd podle
počtu hvězdiček, kterými se pyšní na fasádě.
Málokdo ale ví, že systém klasifikace je u nás
nepovinný, a tudíž pokud má mít host jistotu,
že je zařízení vybaveno tak, aby odpovídalo
mezinárodním standardům v kvalitě a rozsahu poskytovaných služeb, může sáhnout po
hotelech, které mají oficiální klasifikaci podle
systému HSU (Hotelstars Union). Opět není
nic snazšího než na webu Hotelstars.cz vybrat
lokalitu a hotel, u něhož asociace garantuje
vybavenost v souladu s počtem hvězd deklarovaným daným ubytovacím zařízením.
Máte chuť na tradiční českou gastronomii?
Není problém. Již téměř 400 restaurací z celé
republiky se snaží nabízet hostům tradiční
české pokrmy, jejichž receptury často mnoho
let „spaly“ někde v kuchařských šuplících,
nebo i kvalitní českou klasiku, kterou vždy
rádi ochutnají jak domácí, tak zahraniční
hosté. Tyto restaurace jsou zařazeny do projektu Ochutnejte Českou republiku a každý
poutník si je může najít v kraji, kam právě
cestuje, na webu Czechspecials.cz. Nalezne
tam nejen restaurace s adresou a kontaktem,
ale také tradiční receptury včetně fotografií.
Díky tomu můžete zkusit překvapit své přátele novým receptem i doma.
Jak je vidno, také informace o službách
hotelnictví a gastronomie jsou dnes běžně dostupné na internetu a díky mobilním technologiím můžete vybírat přímo na ulici nebo někde v lese u vody. Přejeme vám dobrou chuť,
šťastnou cestu a mnoho krásných zážitků.
Václav Stárek,
prezident AHR ČR
35
reality PROFIT
Foto Tomáš Novák 2x
PROFIT reality
CHCEME TO LEVNĚJI
Stále více firem šetří, ale zároveň se nechce stěhovat z kancelářských
prostor, které nyní využívají. Vyjednávání levnějších smluv,
takzvané přejednání, se stalo hlavním tahounem realitního
trhu v České republice v oblasti administrativních objektů.
Desítky procent na nájemném
mohou ušetřit firmy, které v posledních měsících vyjednávají o nájemní smlouvě na další
období. Rostoucí konkurence mezi developerskými projekty a zároveň horší kondice
tuzemských firem vyhladovělých dlouhou
ekonomickou krizí vede k dramatickému
přehodnocení podmínek, za kterých jsou
podniky ochotné využívat administrativní
prostory.
36
Podle odborníků je to s nájemními podmínkami v moderních kancelářských prostorách podobné jako s hypotékami. Klienti,
kteří kupovali rezidenční nemovitosti v letech
2005 až 2010 s poměrně vysokým hypotečním úrokem, si v současnosti při refinancování mnou ruce. A stejně tak firmy s nájemními smlouvami z téhož období mohou nyní,
kdy jednají o nových podmínkách, dosáhnout
velmi zásadních úspor.
LAVINA SLEV
Developerské společnosti a majitelé budov
sledují řadu nových kancelářských projektů,
které vyrůstají především v metropoli,
a jsou pro udržení nájemníků ochotni přicházet s nejrůznějšími výhodami a slevami.
„Nabídkové ceny nájmů zůstávají opticky
stabilní či klesají jen velmi zvolna. Avšak flexibilita majitelů v poskytování různých druhů
pobídek je mnohem vyšší. Efektivní nájemné
může být nižší i o desítky procent,“ říká
Václav Bouček, vedoucí oddělení nájemců
v poradenské společnosti DTZ. Jednou z podmínek, jak dosáhnout výhodnější smlouvy, je
podle něj především včasné zahájení vyjednávání o nových podmínkách. Ideální doba
je zhruba dva roky před vypršením současné
nájemní smlouvy.
Velmi výrazně se trend přejednávání nájemních smluv neboli renegociace projevil
především v prvním pololetí letošního roku.
Ve druhém čtvrtletí dosáhl objem přejednávání podílu 57 procent na celkovém trhu a byl
nejvyšší za několik posledních let.
Mezi největší přejednání v prvním pololetí patřila smlouva na téměř 21 000 metrů
čtverečních pro Raiffeisenbank v budově City
Tower v Praze 4, smlouva na 7200 metrů čtverečních pro CA Technologies v areálu The
Park nebo nájem na 6458 metrů čtverečních
pro RWE v objektu Prosek Point C.
Renegociace v posledních čtyřech letech
tvořily průměrně minimálně čtyřicetiprocentní podíl na hrubé realizované poptávce,
což představovalo asi 29 000 metrů čtverečních za čtvrtletí. Loňský podíl přejednaných
nájemních smluv je nejvyšší za posledních
deset let. K velkému stěhování firem využívajících prostor nad 4000 metrů čtverečních
loni došlo jen ve dvou případech, kdy do nových kancelářských prostor přešly společnosti ADP a Unilever.
Zmíněné výhody a pobídky v rámci lepších podmínek se například u pětiletých
smluv na plochu s výměrou okolo jednoho
tisíce metrů čtverečních dají vyjádřit nájemními prázdninami často od tří do pěti
měsíců či příspěvkem na vnitřní vybavení
kanceláří. Konkrétní nastavení pobídek je
přitom ovlivněno mnoha faktory, jako jsou
neobsazenost budovy, atraktivnost lokality
či například záměr majitele budovu v budoucnu prodat.
Nabídková výše nájmů v moderních kancelářích zůstává několik čtvrtletí po sobě
stabilní. Pro pražské centrum se pohybuje
měsíční nájemné od 18 do 20,50 eura za
metr čtvereční. Druhou nejdražší oblastí je
Anděl s cenami 16,50 až 18 eur za metr čtvereční. Nájemné v oblasti Pankráce a ulice
Budějovická v současnosti dosahuje rozmezí
14 až 15,50 eura za metr čtvereční. V lokalitách Karlína, Chodova či Nových Butovic se
nejvyšší požadované nájemné rovněž pohybuje kolem 15 eur.
Razantnějšímu propadu cen brání stabilní
výše neobsazenosti kancelářských prostor
v metropoli, která se již zhruba poslední rok
a půl pohybuje kolem 11,5 až 12 procent.
Nové přírůstky ploch jsou tedy zhruba v rovnováze s požadavky firem. Ročně se obsazuje
přibližně 100 000 čtverečních metrů.
NOVÍ HRÁČI
V Praze v současnosti pokračuje výstavba několika developerských projektů. Z velké části
jde o menší projekty do 10 000 metrů čtverečních, dostavby starších developerských
celků nebo jejich další etapy. Jedinou větší
dokončenou budovou se v roce 2013 stane
Florentinum v Praze 1. Ještě letos nabídne
v devíti podlažích 49 tisíc metrů čtverečních
kancelářské plochy. Dalších více než šestnáct
tisíc metrů čtverečních by mělo vzniknout na
podzim příštího roku v komplexu administrativního centra Quadrio, dříve známého jako
Copa Centrum, ve Spálené ulici.
Změny v oblasti kancelářských prostor
se odrážejí také ve způsobu výstavby dalších projektů. Do budoucna bude růst podíl
spekulativního developmentu administrativních budov bez zajištěných nájemců. Platí
to například v případě druhé a třetí etapy
projektu River Garden Office, v jehož rámci
vzniká 22 200 metrů čtverečních kancelářských ploch, nebo pro projekt S9 Florenc,
který vytvoří 2850 metrů čtverečních kanceláří v Praze 8. Oba projekty byly zahájeny
v posledních měsících roku 2012, stejně jako
realizace projektu City West v Praze 5 s celkovou výměrou 24 000 metrů čtverečních. Do
těchto prostor v pražských Stodůlkách by se
však po dokončení v roce 2014 měla stěhovat
centrála společnosti Vodafone.
Ani ekonomická krize přitom nevedla
ke snížení nároků na energetické standardy a udržitelnost budov. Právě naopak.
Dlouhodobě totiž vedou k výrazné úspoře
nákladů za energie. „Pokračuje preference
udržitelné architektury a výstavby. O certifikaci usiluje šest ze sedmi projektů a označení
LEED nebo BREEAM se už stalo standardem. Ostatně ne náhodou se staví především
v Praze 1, 4 a 8, což jsou lokality v souladu
s certifikacemi kvalitně obsloužené veřejnou
dopravou,“ doplňuje Václav Bouček.
DALIBOR DOSTÁL
NOVÉ KANCELÁŘE SRÁŽÍ CENY. V Praze se v současné době dokončuje několik
administrativních objektů. Ceny na trhu s novými pronájmy kanceláří sice příliš dramaticky
neklesají, ale zákazníci si mohou vyjednat výrazné slevy u starších smluv.
37
PROFIT Fokus
fokus PROFIT
Knižní trh
VYSOKÁ DPH SRÁŽÍ
NAKLADATELE
Velké množství titulů na malém trhu, tvrdý konkurenční boj i vysoká
daň z přidané hodnoty, na kterou si v branži stěžují všichni bez
výjimky. S tím vším se musejí potýkat vydavatelé knih v Česku.
Přežít, nebo dokonce být úspěšný není úkol pro slabé povahy.
Méně překladů,
více českých autorů
„Vysoká DPH ovlivnila ekonomické výsledky
nakladatelů, přesto jsme nejen soběstační, ale
dokážeme i vydělat. Obecně vydáváme méně
překladů a zaměřujeme se spíše na českou literaturu, na nové autory. Dříve jsme měli v edičních plánech zhruba osmdesát procent knih
z překladů a dvacet procent domácích titulů,
38
Dvacet let na trhu
Brána je tradičním nakladatelským domem,
který si za dvacet let působení na trhu vybudoval silné postavení. Zaměřuje se na populárně-naučnou historickou literaturu, v řadě
Osobnosti dějin vycházejí knihy o významných lidech. V nabídce najdou čtenáři i detektivky a prózy známých světových a českých autorů či horolezeckou literaturu.
V listopadu bylo nakladatelství oceněno
čestným uznáním E. E. Kische za dlouhodobé vydávání literatury faktu.
dnes je poměr opačný – asi 60 : 40 ve prospěch
našich autorů. U zahraničních titulů musíte
nakoupit drahá práva, a navíc zaplatit překladatele. Pokud si najdete svého nadějného
českého spisovatele nebo spisovatelku, spokojí se s nižším autorským honorářem,“ uvádí
majitel Brány. Kdo se vydal touto cestou, může
být pro ostatní inspirací, mnozí nakladatelé
ovšem kvalitní české autory neseženou.
Podle Doležala tkví podstata právě v tom,
jak vydavatel dokáže zaujmout čtenáře svou
celkovou nabídkou a kteří spisovatelé pro něj
píší. Brána, jež patří počtem vydaných titulů
k větším hráčům na trhu, se zatím o svůj osud
obávat nemusí. Přesto spoléhá na to, že nová
vláda daň z přidané hodnoty sníží. „Strany,
které uspěly ve volbách, to slibovaly. Hnutí
ANO Andreje Babiše, které samo sebe označuje za pravicovou stranu, slíbilo dokonce
nulovou sazbu pro knihy, sociální demokraté
pět procent,“ připomíná.
Mnozí podnikatelé v oboru v současné
době krachují a noví mají podle Zdeňka
Doležala nulovou šanci na úspěch. Dají se
v této situaci najít i pozitiva? „Trh se po zvýšení DPH svým způsobem pročistil. Zmizeli
nakladatelé, kteří na trh nepatřili. Koupili si
práva na tři knížky, udělali si překlad a tím
skončili.“ Něco podobného se týká i distribučních společností. Většina z nich postupně
zkrachovala a zbyly jen ty velké a zavedené.
Pokud má firma vysoké náklady, snaží
se ušetřit na tisku, který pro ni představuje
jednu z největších položek. Majitelé tiskáren
jsou na vydavatelích knih a periodik bytostně
závislí. „Jestliže jim včas platíte, vybudujete
si dlouhodobě pozitivní vztah. Samozřejmě
nám byly tiskárny ochotny vyjít vstříc se snížením cen i po nárůstu DPH. Když vědí, že
jste spolehliví, raději vám sníží cenu a vezmou
vaši zakázku. Někdo sice slibuje více, ale když
nemáte důvěru, že vám zaplatí, dáte přednost
jistotě,“ říká Doležal.
Prodej do komise
a fenomén Vánoc
Vydavatelé musejí prodat většinu nákladu,
nutným minimem je zhruba 60 procent. Pak
by se jim měly investované peníze alespoň
vrátit, byť v takovém případě nevydělají.
Téměř všechna nakladatelství dnes využívají služeb distribučních firem. Distributor
knihu přímo nekupuje, ale bere tzv. do komise. Peníze tedy nakladatelství dostane jen
za skutečně prodané výtisky. Distributor si
účtuje zhruba polovinu z doporučené ceny
knihy, kterou určí nakladatel.
Brána se chlubí tím, že si v tomto směru
dokázala vyjednat specifické podmínky.
„Máme výhodu v tom, že jsme uzavřeli
smlouvu s velkou distribuční společností
Euromedia, která nám část zboží zaplatí do
Foto Martin Pinkas
V České republice, kde vychází kolem
20 tisíc knižních titulů ročně, je v současné
době registrován neuvěřitelný počet pět tisíc
nakladatelů, zdaleka ne všichni ale na trhu
aktivně působí. „Nakladatel je každý, kdo je
registrovaný, ale řada z nich vydává maximálně jednu knihu ročně. Těch, kteří vydávají
více než šedesát titulů ročně a zásobují převážnou část čtenářů, je jen kolem dvaceti,“
upozorňuje majitel pražského nakladatelství
Brána Zdeněk Doležal.
Už v roce 2011 prosadila Nečasova
vláda zvýšení DPH na knihy a tiskoviny na
10 a 14 procent. Začátkem letošního roku
se pak DPH zvýšila na 15 procent, což je
třetí nejvyšší sazba v Evropě. „Daň z přidané hodnoty, která byla zvýšena nelogicky
a v rozporu s tím, jaký je trend v Evropě,
samozřejmě zvyšuje náklady a cena knih
roste. Každopádně se dnes prodává méně než
před tímto nesmyslným krokem,“ potvrzuje
Doležal. Nakladatelé stejně jako knihkupci
sice říkají, že berou ohled na své zákazníky,
přesto podle statistik vyšplhala průměrná
cena knížek za uplynulých dvanáct měsíců
z 225 na 260 korun. Průměrný počet titulů,
které si zakoupí jeden čtenář za rok, klesl
z 13,5 v roce 2011 na 10,7 letos.
třiceti dnů, aniž ví, zda se knihy podaří prodat,“ prozrazuje majitel. Minimální množství
zboží se pak prodá přímo v nakladatelství
nebo si je může čtenář objednat přes internet.
Čtenáři titulů Brány toho zatím přes zajímavé
slevy příliš nevyužívají, byť obecně popularita
internetových prodejů roste. „Možná to souvisí i s tím, že si většinou knihy kupují starší
lidé, kteří si raději zajdou do kamenného obchodu,“ doplňuje. Pro ekonomiku firmy je
důležitý také fenomén Vánoc. Od října do
prosince se prý prodá až 70 procent z roční
produkce knih.
E-knihy? Čtenář
je konzervativní
Všichni významnější čeští nakladatelé považují za důležitou účast na velkých mezinárodních veletrzích, kde domlouvají nákup
nových hitů pro své čtenáře. „Jezdíme na
mezinárodní veletrhy do Frankfurtu či do
Londýna. Bez toho není možné, aby kdokoli
v branži fungoval. Máme domluvené schůzky
s velkými zahraničními nakladatelskými
domy, které nám nabízejí nové tituly. My si
vybereme a oni nám je pošlou k posouzení,“
prozrazuje Doležal.
Průměrný náklad se dnes v Česku pohybuje kolem 1500 výtisků. To je ale podle
majitele Brány jen nutné minimum. Kdo
vydává méně knih na jeden titul, určitě se
neuživí.
V Česku se sice zvyšuje prodej elektronických knih – v dubnu 2013 jich byl prodán
zhruba čtyřnásobek oproti roku 2012, podle
Zdeňka Doležala ale e-knihy ty klasické z trhu
nevytlačí. „My jsme s e-knihami naprosto
neuspěli, a to jsme zařadili i tituly, které by
měly zajímat mladé lidi – například fantasy
sérii Conan. Naši konzervativní čtenáři jsou
zvyklí si knihu přečíst, dát si ji do knihovny
a vracet se k ní.“
Při podnikání v branži je podle Zdeňka
Doležala důležitá především zkušenost a znalost prostředí. „Nakladatel už musí být nějakou dobu na trhu, aby uspěl. Musí mít za
sebou nějaké autory, zkušenosti z branže.
A také zavedené portfolio knížek. Před osmi
lety jsem vlastnil Naše vojsko. To jsem prodal
a koupil Bránu. Už v té době to bylo ziskové
nakladatelství, přestože vydávali jen kolem
30 titulů ročně. Dnes je nutné, abychom vydávali minimálně 60, nicméně nám se daří
uvádět na trh zhruba 85 titulů za rok a mezi
vydavateli beletrie jsme asi na dvanáctém
místě,“ uzavírá.
JAKUB PROCHÁZKA
39
PROFIT fotoseriál
NEJSTARŠÍ NÁBYTEK sVĚTa
Továrna v Bystřici
pod Hostýnem je
nejstarší výrobnou
ohýbaného nábytku
na světě. V roce 1861
ji tam založil Michael
Thonet a její výrobky
od roku 1953 známe
pod značkou Ton.
Dnes firma navazuje
na řemeslné tradice
aplikací současných
trendů a za své
produkty obdržela
řadu ocenění, např.
Red Dot Design
Award pro křeslo
Merano. Svůj nábytek
vyváží Ton do více
než 60 zemí světa.
Foto Martin Pinkas a archiv firmy
 Dokončení. Po lakování židle
čekají na čalounění, pokud si jej
zákazník zvolil v objednávce.
 Kompletace. Zkušení zaměstnanci zvládnou spojit židli číslo 14 i za dvě a půl minuty.
40
41
PROFIT seminář
právo PROFIT
Elektronizace veřejných zakázek
Nový občanský zákoník
JAK PŘES E-TRŽIŠTĚ ZÍSKAT
SPRÁVNÝ PRODUKT
byznys A nemovitostI:
CO SE ZMĚNÍ?
V Pardubicích se na dalším semináři Profitu diskutovalo především
o tom, jak v zadávací dokumentaci nejlépe specifikovat produkt,
aby zadavatel zakázky dostal přesně to, co potřebuje.
Nový občanský zákoník přinese kromě jiných mnoho změn i do oblasti
nemovitostí. Některé bychom bez nadsázky mohli označit za revoluční.
Foto archiv
V městě perníku se v hotelu Euro koncem října konal další seminář časopisu Profit.
Většina účastníků uvedla, že už má za sebou určité zkušenosti s využíváním elektronického tržiště. A vesměs všichni si je pochvalovali. Proto se diskutovalo především
o detailech, o tom, jak celý proces nakládání
s veřejnými zakázkami pomocí e-tržiště co
nejvíce zefektivnit. Dotazy z publika tedy
směřovaly například k tomu, jak co nejlépe
zpracovat zadávací dokumentaci.
Jeden z dotazů zněl takto: Jak při sepisování poptávky specifikovat například pracovní
rukavice nebo čisticí prostředky, abychom pak
nedostali nekvalitní zboží, které bude sloužit
42
jen chvíli? Je možné do zadání napsat jméno
konkrétního výrobku, se kterým máme dobré
zkušenosti? „V tomto případě jde o problém
veřejných zakázek jako takových, značková
specifikace je vyloučena,“ uvedl Pavel Eger
ze sdružení Tendermarket. „Respektive je
možné název výrobku použít, ale jen v případě, kdy to nelze specifikovat jinak, tedy
pomocí obecných parametrů. Zároveň je třeba
v dokumentaci připustit, že bude-li dodavatel
schopen nabídnout technicky obdobné řešení,
vy ho akceptujete,“ dodal Pavel Eger.
Jiří Dobčák z elektronického tržiště Gemin
poznamenal, že zadavatel může chtít předložení vzorku a také produktového listu, v jehož
rámci bude vyžadovat shodu například s určitou normou ČSN. Popřípadě si může zjistit,
pokud to lze, přesnou technickou specifikaci
výrobku, který se mu osvědčil, a tyto vlastnosti pak vyžadovat.
„V rámci elektronického tržiště máte ještě
jednu možnost, a sice udělat tzv. průzkum
trhu, což není regulérní výběrové řízení,“
řekl Jakub Reinisch ze společnosti Český trh.
„Tam je možné popsat specifikaci produktu
i pomocí značek a pak počkat, co uchazeči nabídnou. Podle toho, jaké nabídky dostanete,
následně můžete upravit zadání pro konkrétní
veřejnou zakázku,“ doplnil Jakub Reinisch.
MARTIN ZIKA
s novým institutem, tzv. právem stavby.
Právo stavby bude samostatnou nemovitou
věcí a stavba, kterou na základě tohoto práva
postavíte, bude jeho součástí. Právo stavby
budete moci prodat nebo zastavit, podobně
jako dnes stavbu samotnou.
Foto profimedia.cz
JAK TO UDĚLAT?
O nástrahách
specifikování
poptávky mluvil Pavel
Eger ze sdružení
Tendermarket.
Dalším oborem, který zcela zásadně
změní nový občanský zákoník, jsou nemovitosti. Jaké úpravy podnikatele čekají?
Úvodem se podívejme na situaci, kdy podnikáte ve vlastní budově. Zatímco dnes jsou
stavby samostatnou věcí, od příštího roku
stavby jako věci v právním slova smyslu
přestanou existovat a stanou se součástí
pozemku.
Po 1. 1. 2014 najdete v katastru ve výčtu
nemovitostí pouze pozemky. Důvod k obavám však není namístě. Provozujete-li činnost
ve vlastní budově, ale pozemek pod ní vlastní
někdo jiný, účinnost nového občanského zákoníku nijak neomezí vaše užívací práva.
Pokud byste se ale rozhodli budovu prodat,
budete omezeni zákonným předkupním právem vlastníka pozemku. Na druhou stranu
i vám, coby vlastníku stavby, bude svědčit
předkupní právo k pozemku.
Trochu komplikovanější situace může
nastat, pokud si své prostory teprve stavíte nebo případně hodláte stavět. Stavíte-li
z vlastních zdrojů na vlastním pozemku, není
se čeho bát. Dříve či později stavba splyne
s pozemkem.
Určité problémy však mohou vzniknout
tehdy, jestliže na stavbu čerpáte úvěr a v úvěrové smlouvě máte jako podmínku čerpání
další části úvěru zápis rozestavěné stavby do
katastru nemovitostí. Nově už totiž nebude
možné rozestavěnou stavbu do katastru nemovitostí zapsat. Pokud vaše stavba již dosáhla takové fáze, že je patrné alespoň stavebnětechnické uspořádání prvního nadzemního
podlaží, bude nejlépe se dohodnout s bankou,
rozestavěnou stavbu nechat zapsat ještě letos
a okamžitě k ní zřídit zástavní právo. Pokud
tak daleko se stavbou ještě nejste nebo zápis rozestavěné stavby do účinnosti nového
občanského zákoníku nestihnete, připravte
se na vyjednávání s bankou.
Stavíte-li na cizím pozemku, je důležité,
abyste měli možnost stavět z právního hlediska pečlivě ošetřenu. Je tedy třeba připravit,
vyhotovit a podepsat správnou smluvní dokumentaci, případně sjednat potřebné věcné
právo, které vám oprávnění stavět na cizím
pozemku zajistí i po 1. 1. 2014.
Největší změna vás čeká, pokud investici
teprve plánujete a hodláte stavět na cizím
pozemku. Jestliže si možnost stavby na cizím
pozemku smluvně nezajistíte ještě před koncem roku a plánujete stavbu trvalého rázu,
nebudete moci využít právní prostředky,
které se vám nabízejí dnes. Myslí se tím věcné
břemeno nebo nájem, protože ty nezabrání
splynutí vaší stavby s cizím pozemkem. Pro
tyto případy přichází nový občanský zákoník
Pronájem podle nové úpravy
A co ti, kdo si prostory pro podnikání pouze
pronajímají? Především by měli vědět, že se
práva a povinnosti z nájmu budou řídit automaticky novým občanským zákoníkem. To
ovšem nemusí znamenat, že se jejich práva
a povinnosti ze dne na den změní. Jestliže
jako nájemce máte s pronajímatelem uzavřenu podrobnou smlouvu, je velká pravděpodobnost, že po dobu trvání nájmu se pro
vás nic nezmění. Naopak byste měli zbystřit,
má-li vaše nájemní smlouva jen dvě nebo tři
strany.
Pro všechny se změní proces ukončování
nájemního vztahu u prostor sloužících k podnikání. Nový občanský zákoník zavádí tzv.
námitky proti výpovědi. Ten z partnerů, který
dostane výpověď, má měsíc na to, aby k výpovědi, pokud s ní nesouhlasí, vznesl písemné
námitky. Nevezme-li druhá strana výpověď
do měsíce zpět, může vypovídaná strana výpověď napadnout u soudu do dvou měsíců od
uplynutí lhůty pro zpětvzetí výpovědi.
Skončí-li nájem výpovědí pronajímatele
a důvodem výpovědi nebude hrubé porušení
povinností nájemce, může vám jako nájemci
vzniknout právo na náhradu za výhodu, kterou
pronajímatel nebo nový nájemce získají převzetím vámi vybudované zákaznické základny.
Nájem bude možno nově zapsat do katastru nemovitostí, ovšem vždy jen se souhlasem
pronajímatele. Michaela Kazdová
advokátní kancelář Bányaiová Vožehová
43
PROFIT názor
JE TO SHON. ALE BAVÍ MĚ TO
CESTA Z KRIZE VEDE
PŘES AKVIZICE
Nabídka Profitu popsat svůj
běžný den mě zaskočila. Běžný den? Co
to je? Mám školicí dny, dny v kanceláři,
dny u klientů, kurzy, strategické výjezdy,
přednášky a dny volna. Ale běžné dny už
moc nemívám. V naší společnosti, která
se zabývá přípravou a realizací firemních
akcí na míru, je každý den jiný. Jediné, co se
relativně pravidelně opakuje, jsou zhruba
dva dny týdně v kanceláři.
Vstávám pozdě
Nikdy jsem nebyl ranní ptáče, takže pokud
nemusím, vstávám až kolem deváté. Často
ovšem pracuji večer do jedenácti a občas
třeba do tří ráno. Den začínám teplou sprchou, následuje ledově studená. Krásně
mě to probere. K snídani mám většinou
nějaké to zrní, myšleno müsli, pak ovoce
a bílý jogurt.
Na krátké poradě s kolegy probereme
nové zakázky. Každé roční období je jiné,
a tak na jaře a na podzim vládnou výjezdní
akce jako teambuilding, teamspirit či zábava, na podzim městské hry, v zimě vánoční a novoroční večírky. U modulárního
vzdělávání se mohu zatím jen domnívat,
že kromě léta bude rovnoměrně rozložené
přes celý rok. A léto? To mají všude dovolené, takže my máme trochu klidu na
přípravu nových programů.
Často obědvám s klienty, stejně by
museli jíst, tak proč nespojit příjemné
s užitečným? Někdy zajdeme s klientem
na horolezeckou stěnu, na squash či na
kolečkové brusle. Je příjemné udělat něco
pro své tělo.
Odpoledne většinou procházím nové
materiály či nabídky připravené mými spolupracovníky nebo chystám dlouhodobý
strategický plán firmy. Rád také pracuji
na nových modulech vzdělávacího systému
ModularX, což je unikátní systém kratších
workshopů, který vznikl na základě analýzy
vzdělávacího procesu. Asi nikoho, kdo chce
zlepšit svou fyzičku, by nenapadlo jednou
za rok zajít do posilovny a dvakrát osm hodin dřít. A v čem že se od posilovny liší kurz
komunikace, vedení projektů nebo třeba
time managementu? Po pravdě.
Kromě většího zapojení mozku na úkor
těla moc rozdílů není. Obojí chce malé
dávky, pravidelnost a korekci. A na tomto
principu je postaven ModularX. Jednou za
44
čtrnáct dní zábavnou formou účastníkům
přiblížíme nějakou techniku či metodu. Na
dalším setkání se spolu s lektorem ohlédneme za uplynulým obdobím a hlavně za
tím, jak se danou techniku dařilo používat
v pracovním životě. Příště přidáme další
techniku. Celý cyklus trvá zpravidla tři měsíce, což je také doba, po jakou si návyky
fixujeme.
S notebookem
až do postele
Rád s přítelkyní vařím, většinou u toho
probereme, co se přes den stalo. Následně
zalezeme do postele, notebooky na klín
a jede se dál. Nabídky, přípravy, školicí
materiály, závěrečné zprávy… Na usnutí
většinou nějaký lehčí film.
Je to shon. Peníze, které si vyplácím,
jsou hodně pod republikovým průměrem
a na dovolené jsme letos ani vloni nebyli,
ale firma roste a mě to baví.
Situace na českém ICT trhu neopravňuje k přílišnému optimismu. Tradiční trh je přesycen ve dvou
směrech: velkým počtem firem konkurujících si na
malém prostoru a neustále stoupajícím počtem absolventů technických univerzit hledajících práci
v ICT. Tedy v oboru, který získal akademickou popularitu převyšující možnost praktického uplatnění.
Zároveň trvá poptávka po velmi specifických ICT
službách a odbornících na ně, ale to je zase jiný
příběh.
Situace jednoznačně volá po konsolidaci a recept
na ni není složitý.
Tam, kde jednomu docházejí síly, dvěma se jde
lépe. V lokálních firmách, které samy nezvládají
vzdorovat sílícím tlakům okolí, stále pracují vynikající pracovníci s desítkami let zkušeností a především s důkladnou znalostí místního trhu, jeho
specifik a požadavků. Po eventuální akvizici a začlenění do struktury větší, dynamičtější společnosti
získávají obrovskou podporu nových technologií
a zkušených kolegů, zatímco sami přinášejí bonus
v podobě vlastní expertizy. Celý byznys se tak výrazně zefektivňuje.
Zákazník si může u jediného dodavatele vybrat
ze širokého portfolia profesionálně zajišťovaných
služeb a produktů. Specialisté na různé oblasti
firemního ICT sdružení pod „jednou střechou“ dokážou zvážit výhody a nevýhody všech možných
řešení a případně je mezi sebou zkombinovat tak,
aby byl výsledek pro klienta co nejvýhodnější a ušitý
na míru. A zároveň se přitom o něj starají lidé, se
kterými se dlouhodobě zná, o nichž ví, že mají v jeho
regionu tradici a prokazatelné zkušenosti. A to je,
jak jsme se již mnohokrát ujistili, pro české, a zvláště
pro oblastní firmy nesmírně důležité.
V našem oboru se tak sváří různé, často protichůdné tendence. Nutnost udržet se na špici vývoje,
pracovat s těmi nejlepšími zahraničními partnery,
a být tím pádem takříkajíc „světový“ se doplňuje
se stoupající důležitostí oblastního zaměření a lokálně orientovaných zkušeností. Skloubit vhodně
načasovanou akvizicí všechny priority a nabídnout
klientům nejmodernější řešení v kombinaci s plně
prozákaznickým přístupem je tou nejvhodnější cestou k budoucímu úspěchu.
Ladislav Habásko,
Jaroslav Procházka,
ředitel firmy Diamantina Training
generální ředitel Infinity
technologie PROFIT
Online reputace
DBÁTE NA SVOU POVĚST?
Pár zlých pomluv dokáže na internetu dokonale zdevastovat
složitě budovanou image firmy. Není proto divu, že je obraně
reputace online předpovídána velká budoucnost.
Co dnes většina lidí udělá nejdřív, když se zajímá o firmu nebo jednotlivce? Napíše dané jméno do vyhledávače.
Na základě pár nalezených odkazů především na první straně vyhledávače si následně
udělá názor. Jde o vlastně podobný jev, který
psychologie nazývá haló efekt. Na základně
prvního dojmu si lidé dělají obrázek, který už
se jen velmi těžko mění. A v případě internetu
jde o tak mocný nástroj, že rozhoduje o kariérách jednotlivců či úspěchu společností.
Stačí přitom velmi málo. Jediná kritická
věta, negativní ohlas, rozhořčený zákazník
či jakékoli jiné znaménko na kráse a okamžitě se veškerá kredibilita zhroutí. Je proto
až s podivem, že obrana internetové pověsti
jako služba pro firmy i jednotlivce poprvé
dostala konkrétní podobu až v roce 2006,
kdy vznikla firma Reputation.com. Založila
tím obor nazvaný online reputation management (ORM).
Pozitivní dopředu
Jak samotný název napovídá, nejde jenom
o řešení již vzniklého problému, jako je pomluva na internetu, ale o nástroj, který má
kontrolovat zejména pořadí, ve kterém se zobrazují ve vyhledávačích informace. Účelem je
pozitivní informace dostat na přední místa
a ty negativní odsunout na zadní, kde je menší
statistická pravděpodobnost, že si jich někdo
všimne. V některých případech lze pomluvy
nebo nežádoucí informace nechat úplně
vyškrtnout.
V České republice můžete objevit hned
několik poskytovatelů ORM. Jedním z nich
je i Jan Hýsek se svými stránkami eReputace.cz. „Jedním z prvních klientů, kterým
jsem poskytoval službu ORM, jsem byl já
sám. Již několik let mne na internetu pronásleduje vážně duševně nemocný člověk,
jehož identitu znám,“ vysvětluje Jan Hýsek,
jak se ke službě dostal. Zmíněný muž o Janu
Hýskovi šířil pomluvy na sociálních sítích,
Foto profimedia.cz
PROFIT jeden den podnikatele
vytvářel falešné stránky a zveřejňoval osobní
údaje. Při ochraně reputace v takové chvíli
nejde o žádné IT nástroje, ale o psychologii
a právo. Jsou kontaktováni provozovatelé
serverů, kteří následně smažou požadované
informace, odkupují se webové stránky obsahující negativní informace a podnikají se
další kroky, aby byly negativní informace
odsunuty z prvních míst ve vyhledávači.
Případně se na negativní informace reaguje,
aby si návštěvník sám udělal lepší obrázek
o celé situaci.
negativního obsahu, který je dohledatelný
na první straně Googlu a Seznamu po zadání názvu firmy, značky produktu či jména
člena managementu,“ říká Martin Vinš ze
společnosti Effectix.
Jakým způsobem se za službu platí? Lze
využít celou řadu modelů od předplatného
za monitorování a správu image až po fixní
paušál za stanovený počet hodin. První možnost využívají zejména firmy v zemích, kde je
služba rozvinutá, druhou zmiňuje jako nejčastější variantu Martin Vinš z Effectixu.
PETR ŠVIHEL
Jak si stojím ve vyhledávači?
Přestože ORM ve své podstatě dává do rukou nástroj na správu online obrazu podle
oslovených poskytovatelů služby, české klienty soustavná kontrola zatím příliš nezajímá. „Drtivá většina poptávek od klientů
přichází až ve chvíli, kdy zjistí, že o nich někdo píše negativně zaměřený obsah, a to už
může být pozdě. Zájem je především o napravení reputace ve vyhledávačích, tedy přebití
Plusy a minusy podle
Profitu
Mocný nástroj na ovlivňování internetu
Služba je v ČR v začátcích
Hodnotu služby lze jen složitě vyčíslit
Při úvodní analýze lze v podstatě vždy
říct, že firma není dostatečně bráněná,
podobně jako u antivirové ochrany
45
PROFIT poradna
poradna PROFIT
Dobrý den, v rámci své podnikatelské
praxe hojně uzavírám smlouvy se spotřebiteli. V této souvislosti bych se rád
zeptal, na co si dát podle nové právní
úpravy pozor, zejména pak, co se mění
oproti stávající právní úpravě?
Karel Z., Trhový Štěpánov
Foto profimedia.cz
Nový občanský zákoník (dále jen NOZ)
poskytuje výklad pojmu spotřebitel a stanoví, že spotřebitelem je každý člověk, který
mimo rámec své podnikatelské činnosti
nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem. Je nutno zdůraznit, že spotřebitelem
je člověk jako osoba fyzická, a nikoli osoba
právnická. Právnickým osobám pak náleží
ochrana podle obecných
ustanovení NOZ.
Zvláštní ochrana
náleží spotřebiteli,
je-li s ním uzavírána smlouva
distančním způsobem (tedy „na
dálku“) či mimo
obchodní prostory
podnikatele. Společnými
prostředky ochrany spotřebitele pro obě uvedené
kategorie smluv je zvýšená informační povinnost.
Sjednoceny jsou také podmínky
pro odstoupení od smlouvy, kdy
lhůta pro odstoupení
i nadále činí
14 dnů.
46
Novinkou v NOZ je zavedení procesněprávní lhůty pro odstoupení spotřebitelem
od smlouvy. Lhůta tedy bude nově zachována, pokud spotřebitel v jejím průběhu
odešle podnikateli oznámení o odstoupení
od smlouvy, a to rozdílně od dosavadní
hmotněprávní povahy lhůty, kdy oznámení
muselo být podnikateli v 14denní lhůtě nejen odesláno, ale i doručeno.
Smlouvy uzavírané distančním způsobem jsou takové smlouvy, které jsou uzavřeny za použití prostředků komunikace
na dálku, tedy kupříkladu prostřednictvím
reklamy v tisku s objednávkovým katalogem, prostřednictvím telefonu, televize či
veřejné komunikační sítě. Demonstrativní
výčet obsažený v dosavadní právní úpravě
v NOZ nenalezneme a musíme vycházet
z poměrně široce koncipované obecné definice. Příslušná ochranná ustanovení korigují zejména informační povinnost, minimální obsah údajů a postup předcházející
uzavření smlouvy.
NOZ definuje, jaké veškeré smlouvy
lze považovat za smlouvy uzavírané mimo
obchodní prostory podnikatele, přičemž
jde například o smlouvy uzavřené během
zájezdu organizovaného podnikatelem,
v obydlí spotřebitele apod. Do této kategorie smluv jsou nově zařazeny také
smlouvy, k jejichž uzavření dojde bezprostředně poté, co podnikatel oslovil
spotřebitele mimo obchodní prostory.
Spotřebiteli je dle NOZ poskytnuta zvýšená ochrana v případě, kdy zaměstnanci podnikatele mimo obchodní prostory prezentují kolemjdoucím výrobky
či služby a následně se spotřebitelem uzavírají smlouvu v prostorách, kde
podnikatel provozuje svoji
činnost. Dle současné
právní úpravy by se
na takto uzavřenou smlouvu nenahlíželo jako
na smlouvu
uzavřenou
m i m o
pro story
Zaměstnanec chce výplatu předem
obvyklé k podnikání, a nebylo by tak možno
odstoupit ve 14denní lhůtě.
Rovněž bychom měli upozornit na
změny týkající se záruční doby u zboží zakoupeného spotřebitelem. Současná právní
úprava poskytuje zákonnou záruční dobu
v délce 24 měsíců. Toto již nadále platit nebude. Nově bude na rozhodnutí podnikatele,
zda záruku k nabízenému zboží poskytne,
přičemž musí respektovat záruku poskytnutou výrobcem, pokud je uvedena na obalu
zboží, v připojeném návodu nebo reklamě.
Pokud ke zboží nebude dána žádná záruční
doba, odpovídá podnikatel jen za vady, které
mělo zboží v době prodeje, bez ohledu na to,
že se vada projeví později. Spotřebitel bude
mít možnost uplatňovat nároky z vad po
dobu 24 měsíců. V prvních šesti měsících od
koupě však spotřebitel nebude nucen prokazovat, že reklamovanou vadu mělo zboží
od počátku. Tato úprava je však zdrojem
nejasností, objevují se i názory, že zákonodárce měl v úmyslu dvouletou záruční dobu
zachovat, ale nepřesnou formulací umožnil
výklad jiný. Je proto možné, že jednoznačný
závěr přinese časem až soudní
praxe. Tyto skutečnosti
by každopádně měl
mít podnikatel na
paměti a řádně je
při prodeji zboží
spotřebiteli
uvážit.
Jan Vozár,
advokátní
koncipient,
Švehlík & Mikuláš
Jeden z mých zaměstnanců se chystá
na delší dovolenou a v této souvislosti mne požádal o výplatu mzdy předem. Jak mám v této situaci postupovat? Musím mzdu vyplatit celou?
Zuzana P., Jihlava
Mzda zaměstnance je dle zákoníku práce
splatná po vykonání práce, a to nejpozději
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo
na mzdu. Zaměstnavatel má v rámci výše
uvedené zákonné lhůty povinnost sjednat
ve smlouvě (kolektivní nebo individuální),
stanovit vnitřním předpisem nebo určit
mzdovým výměrem konkrétní pravidelný
termín výplaty mzdy.
Pokud zaměstnanec čerpá dovolenou
v pravidelném termínu výplaty mzdy, je
mu zaměstnavatel povinen vyplatit mzdu
před nástupem na dovolenou, pokud se se
zaměstnancem nedohodne na jiném dnu
výplaty mzdy. V případě, že výplatu mzdy
před nástupem na dovolenou neumožňuje
technika výpočtu mezd, je zaměstnavatel
povinen vyplatit zaměstnanci před jeho nástupem na dovolenou přiměřenou zálohu
a zbývající část mzdy je povinen vyplatit
nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po návratu
zaměstnance z dovolené.
Foto Jan Rasch
Co se změní ve smlouvách se spotřebiteli?
Pokud tedy den výplaty mzdy připadne
na dobu, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou,
zaměstnavatel je v zásadě povinen vyplatit
zaměstnanci mzdu nebo přiměřenou zálohu na mzdu před nástupem na dovolenou
i bez žádosti zaměstnance. Zaměstnanec
a zaměstnavatel se mohou domluvit na jiném termínu výplaty, v praxi proto doporučujeme upravit tuto problematiku detailně
v pracovní smlouvě.
Zuzana Ferianc,
advokátka, Baker & McKenzie
Jak zvládnout šikanu mezi zaměstnanci?
Obávám se, že se v naší firmě rozmohla
šikana mezi zaměstnanci. Mohu její
původce jako zaměstnavatel nějak postihnout? Jaké musím mít důkazy?
Vladimír D., Praha
Zaměstnavatel by měl jakékoli podezření na
šikanu na pracovišti důkladně vyšetřit, a pokud se potvrdí, že se jedná o šikanu, zasáhnout. Šikana se může projevovat různými
způsoby, proto vyšetřování a prokazování
není vždy jednoduché, zejména v případech,
kdy se jedná o různé formy verbálního psychického nátlaku.
Prvním krokem zpravidla bývají schůzky
zaměstnavatele s jednotlivými zaměstnanci,
zejména se zaměstnancem, který tvrdí, že
je obětí šikany. Dále s jeho kolegy, nadřízenými zaměstnanci, personálním oddělením
i s označeným původcem šikany. Na základě
svědeckých výpovědí může zaměstnavatel
získat představu o situaci. Zaměstnavatel
by měl posoudit i případné písemné důkazy,
pokud existují (typicky například e-maily
s nevhodným obsahem apod.).
Pokud se v průběhu vyšetřování prokáže,
že některý ze zaměstnanců porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané práci,
je možné takového zaměstnance postihnout. V případě šikany ze strany kolegů
může šikanující zaměstnanec porušovat
např. povinnost plnit pokyny nadřízených
vydané v souladu s právními předpisy
a spolupracovat s ostatními zaměstnanci.
V případě šikany ze strany vedoucích zaměstnanců obvykle šikanující vedoucí zaměstnanec porušuje povinnost vytvářet
příznivé pracovní podmínky.
Možný postih zaměstnance za porušení
závisí na intenzitě porušení povinností
a může se pohybovat od písemného upozornění až po okamžité zrušení pracovního
poměru. Zaměstnavatel by však vždy měl
mít dostatečné důkazy o porušení povinností konkrétním zaměstnancem, a to zejména v případě výpovědi či okamžitého
zrušení pracovního poměru šikanujícího
zaměstnance.
Zuzana Ferianc,
advokátka, Baker & McKenzie
47
PROFIT servis
servis PROFIT
Daňové termíny
středa 20. listopadu
• Daň z příjmů
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
• Pojistné
– podání hlášení k záloze na pojistné na
důchodové spoření za říjen 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25. listopadu
• Spotřební daň
– daňové přiznání za říjen 2013
– daňové přiznání k uplatnění nároku
Knihovna pro podnikatele
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů, zelené nafty a ostatních
(technických) benzinů za říjen 2013
(pokud vznikl nárok)
– splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
• Daň z přidané hodnoty
– daňové přiznání a daň za říjen
– souhrnné hlášení za říjen
– výpis z evidence za říjen
• Energetické daně
– daňové přiznání a splatnost daně
z plynu, pevných paliv a elektřiny za
říjen 2013
pondělí 2. prosince
• Daň z příjmů
– odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za říjen 2013
• Daň z nemovitostí
– splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 tisíc korun)
úterý 10. prosince
• Spotřební daň
– splatnost daně za říjen 2013 (mimo
spotřební daň z lihu)
ÚTERÝ 19. LISTOPADU
Další regionální seminář časopisu Profit
s názvem Jak pomocí elektronických tržišť
efektivně nakládat s veřejnými zakázkami
se uskuteční v Jihlavě. Bude se hovořit
o změně zákonů při zadávání veřejných
zakázek, o tom, co přinášejí elektronická
tržiště a jaké bude jejich budoucí využití,
účastníci si také budou moci poslechnout
praktické zkušenosti zadavatelů veřejných
zakázek atd.
Více na http://seminare.profit.cz
STŘEDA 20. LISTOPADU
Celostátní třídenní přehlídka středních
škol, učilišť, VOŠ a dalších typů škol se
již tradičně uskuteční na Výstavišti České
Budějovice. Jedná se již o 19. ročník.
Celou výstavou se prolíná nové téma
celoživotního vzdělávání, které nabízí
možnost informovat o rekvalifikacích,
distančním studiu, jazykových kurzech
48
atd. Výstava také prezentuje spolupráci
školské a podnikatelské sféry.
Více na [email protected]
ČTVRTEK 21. LISTOPADU
Časopis Profit organizuje v Ostravě komplexní jednodenní školení k novému občanskému zákoníku pro podnikatele. Jak
změní nové soukromé právo podnikání od
roku 2014? Co musejí podnikatelé v souvislosti s rekodifikací udělat? Členové
orgánů a jejich povinnosti od roku 2014.
Novinky v jednání za podnikatele. Co se
změní při uzavírání smluv? Změny u nemovitostí. Daňové dopady rekodifikace.
Rezervace vstupenek na
[email protected],
http://seminare.profit.cz/planovanasetkani
problémů, které dnes musejí řešit,
potřebují manažeři specifickou sadu
interpersonálních dovedností. Na
základě svých zkušeností i zkušeností
svých studentů manažerů formulují
autoři, lektoři pražské TC Business
School, klíčové dovednosti, které
si manažeři musejí osvojit v zájmu
úspěšné spolupráce se svými kolegy
i s ostatními zájmovými skupinami.
Vyšlo v edici Action Learning – praktický
management.
Management Press, 260 stran, cena
247 Kč, ISBN 978-80-7261-259-8
Spoluprací k úspěchu
Rastislav Zachar
Akce pro podnikatele
PONDĚLÍ 18. LISTOPADU
CzechTrade organizuje teritoriální seminář zaměřený na podnikatelské prostředí
ve Velké Británii. Michal Mravinač,
vedoucí zastoupení MPO v Londýně,
přiblíží perspektivy teritoria a možnosti
asistenčních služeb pro podporu a rozvoj
obchodních a investičních aktivit českých
firem ve Velké Británii.
Více na [email protected]
Moderní management
v teorii a praxi
Leo Vodáček, Oľga Vodáčková
úterý 26. listopadu
Seminář Daňové a účetní aktuality
roku 2013, změny od 1. 1. 2014, pořádá
Regionální hospodářská komora Brno.
Účastníci získají aktuální informace o vývoji daňové a účetní legislativy a souvisejících výkladech daňové správy.
Více na [email protected]
STŘEDA 4. PROSINCE
Seminář Konkurenceschopnost podniku
v mezinárodním obchodě aneb jaký bude
rok 2014? pořádá agentura CzechTrade
v Praze, v Dittrichově ulici 21. Diskuse na
semináři bude o ekonomice a podniku v čase
krize a po ní, konkurenceschopnosti ekonomiky a podniku, o budoucnosti eura, dolaru
a nastupu juanu. Také o trendech v mezinárodním obchodě a o tom, co vše se změní.
Více informací na
[email protected]
PONDĚLÍ 9. PROSINCE
Dvoudenní intenzivní seminář Obchodní
vyjednávání, zvládání námitek proběhne
rovněž organizuje agentura CzechTrade.
Cílem akce je nalézt nová kreativní řešení
obchodních případů v interakci s kolegy
z obchodní praxe a natrénovat
„nanečisto“ strategie a techniky, které
zajistí optimální výsledek.
Více informací na
[email protected]
Kniha předních domácích odborníků
a zkušených autorů vymezuje hlavní
témata, pojmy a úkoly managementu
a přináší přehled jeho hlavních „škol“.
Seznamuje se strukturou a s typickým
obsahem manažerské práce, podrobně
se věnuje jednotlivým manažerským
funkcím a podává úplný přehled směrů
současného managementu a také řadu
doporučení, jak uplatňovat nástroje
moderního managementu v podmínkách
nepřetržitých kritických změn. Kniha
je proto vhodná jak pro pracovníky
podnikové praxe, tak i pro studenty
VŠ, VOŠ i SŠ a pro účastníky různých
manažerských programů.
Management Press, 360 stran, cena
359 Kč, ISBN 978-80-7261-232-1
Tajemství spolupráce
v týmech
Sláva Kubátová, David Müller,
Tomáš Bujna, Viktor Bosák,
Jan Bloudek
Vzhledem k povaze „komplexních“
Rastislav Zachar v současné době
působí ve firmě Business Success, která
pomáhá firmám zvyšovat prosperitu
prostřednictvím seminářů a studijních
programů pro manažery i zaměstnance.
Na základě svých dlouholetých
zkušeností sepsal ty nejjednodušší rady
a myšlenky, které se stanou zdrojem
inspirace i motivací pro lidi v pracovním
procesu. Na knihu nemusíte mít spoustu
času, stačí ji otevřít na kterémkoli místě
a během pár sekund načerpat impulzy
na další dny či hodiny. „Neuvěřitelně
jednoduché, funkční a inspirativní
návody pro lidi v každé pozici. Na
druhou stranu také velmi zavazující,
protože se už člověk nemůže vymlouvat,
že neví. Přečtěte si tuto knihu a vracejte
se k ní. Rozšíří váš pohled a uvolní vaši
tvůrčí energii,“ řekl o ní Michal Jílek,
generální ředitel Zepter International
pro Českou a Slovenskou republiku.
Mladá fronta, 184 stran, cena 142 Kč,
ISBN 978-80-204-2845-5
Internetové stránky
pro podnikatele
KOMPLEXNÍ SERVIS
PRO PODNIKATELE
www.businessinfo.cz
Chod portálu BusinessInfo.cz ministerstva průmyslu a obchodu zajišťuje
agentura CzechTrade. Jeho hlavním
úkolem je sdružování, utřídění a prezentace informací o podnikání a pro
podnikání na jednom dostupném
a přehledném místě s cílem výrazně
přispět k posílení informační konkurenceschopnosti hospodářských subjektů a jejich vývozních schopností.
Na webu najdete např. sadu informací
a znalostí pro začínající podnikatele ve
formě průvodců a návodů pro řešení
běžných „životních situací“. Zkušeným
exportérům a podnikům s exportním
potenciálem jsou určeny zastřešující
informace o možnostech, novinkách,
akcích a konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů. Portál
integruje a zprostředkovává společnou
nabídku služeb státu v zahraničí, tedy
servis firmám od všech zástupců státu
v oblasti exportu a investic atd.
JAK PRODÁVAT NA INTERNETU
www.mujprvnieshop.cz
Domnívat se, že stačí založit obchod
a zboží se bude prodávat samo, by bylo
velmi naivní. Projekt Můj první e-shop
provede podnikáním na internetu od
samotného prvního nápadu až k budování silné pozice e-shopu. Na jeho
přípravě spolupracovali weboví vývojáři, právníci, odborníci na uživatelský
komfort atd. K dispozici jsou ke stažení
všeobecné podmínky pro e-shop, které
definují fungování online obchodu.
49
inzerce
A131012566
PROFIT portrét
Zakladatel upcyklace v Česku
KDE
DÁVAT VĚCEM NOVÝ ŽIVOT
21. 11. 2013 OSTRAVA
Clarion Congress Hotel Ostrava
Jakub Chleboun, ředitel společnosti Respiro
Vysloužilé věci měly donedávna
před sebou dvě cesty. Buď na skládku, či do
spalovny, kde skončily v podstatě bez užitku.
Anebo k recyklaci, kde se materiál, z něhož
byly vyrobeny, znovu „přetavil“ a byl pak použit k výrobě nových produktů.
Nová móda však dává druhý život vysloužilým věcem jako takovým. Pestrobarevné
tašky, diáře, peněženky, kabelky, batohy nebo
klíčenky vyrobené ze starých billboardů nebo
plachet na auto. Anebo zajímavě působící
tašky vyhotovené z použitých cykloduší, typické svou černou barvou a jemným vzorkem
prozrazujícím původ materiálu. Řadě žen učarovaly šperky z plochých spojů s typickým
zeleným podkladem, muži nedají dopustit na
nezničitelné boty z pneumatik. Nový směr,
kterému se říká upcyklace, se zabydluje také
v Česku.
„Idea přetvoření věci s nízkou hodnotou
na výrobek s vysokou hodnotou je obzvláště
v Čechách stará desítky let. Igelitové sáčky
od mléka sloužily jako lyžařská kukla v době,
kdy neexistoval Gore-Tex, a laciný koberec
značky Kovral suploval, nalepen na palubní
desku Škody 120, mahagonové obložení palubek zahraničních vozů,“ říká Jakub Chleboun,
majitel společnosti Respiro, která se na upcyklaci zaměřuje.
INSPIRACE V ZÁMOŘÍ
Firma, která vznikla v Ostravě, se od počátku zaměřovala na originální design, především triček. S upcyklací začala před třemi
Jakub Chleboun (38)
Rodák z Ostravy. Autor řady nových projektů, designér, kreativní tvůrce, fotograf
a filmař i manažer. Více než deset let se živil fotografováním, psaním scénářů a natáčením dokumentů o lidech. V roce 2002 založil značku Respiro. Věnuje se cestování,
je zapálený jeskyňář a potápěč. Říká, že je
vděčný za ekonomickou krizi, která se před
lety rozšířila z USA do Evropy, protože jeho
firmě pomohla najít cestu udržitelného rozvoje, na kterou před nástupem recese podobně jako další podniky zapomínala. Má
rád ostrá a exotická jídla, jeho oblíbenou
barvou je „british racing green“.
lety v rámci distribuce svých výrobků v USA
a v Kanadě. „Tam je takovéto využití produktů
vnímáno jako trend pro naši smysluplnou,
zábavnou a ekologickou budoucnost. Trend
je daleko silnější než v Evropě,“ pokračuje
Jakub Chleboun. Viděno českou optikou ho
lze označit za průkopníka v oboru.
Mezi největší přednosti tohoto směru patří práce s obrovským, téměř neomezeným
spektrem nejrůznějších materiálů. „Tašky
pro partnery Loprais Teamu jsme vyráběli
z plachty závodního kamionu, z obalů na léky
vyrábíme designový nábytek do čekáren pro
farmaceutické firmy, produkty z desek plošných spojů vtipně dokreslují atmosféru Dolní
oblasti Vítkovic. Favoritem letošní zimy jsou
boty s podrážkou z pneumatik – samozřejmě
zimní vzorek,“ popisuje majitel společnosti
Respiro.
BRÝLE Z LYŽÍ
Největší zájem je podle něj o ty nejvtipnější
výrobky: batoh z duší a brýle z lyží. Firma
sází nejenom na to, že výrobky z použitých
materiálů mají punc odpovědného a zeleného
produktu, ale také na to, že vlastně každý výrobek je originál, žádný druhý není stejný. Díky
svému původu mají nejenom svoji vnitřní filozofii, ale i příběh.
I vzhledem k tomu poptávka po těchto výrobcích stále roste. „Za poslední tři roky, co
se této oblasti věnujeme, je v České republice
cítit obrovský nárůst zájmu o originální a ekologická řešení. Naši zákazníci, ať jsou to koncoví uživatelé nebo firemní klientela, se dobře
baví a to je pro nás důležité,“ zmiňuje Jakub
Chleboun. Dominantním zákazníkem jsou
zatím firmy, které tyto výrobky využívají především jako svůj příspěvek v rámci společenské odpovědnosti. Naproti tomu v zahraničí
mají větší podíl na prodejích koncoví zákazníci
přesycení standardní nabídkou výrobků v nákupních centrech.
A čím chtějí z Ostravy překvapit trh v nejbližší době? „Osobně se těším, až dokončíme
kolekci slunečních brýlí vyrobených z vyřazených skateboardů,“ uzavírá Jakub Chleboun.
DALIBOR DOSTÁL
50
REGIONÁLNÍ
SEMINÁŘE
„
cena vstupenky:
2000 Kč
čas: 9.00 – 17.00
rezervace
vstupenek:
[email protected]fit.cz
VÍCE INFORMACÍ
Ing. Michaela Výtisková
e-mail: [email protected]
seminare.profit.cz
ŘEČNÍCI
Jak změní nové
soukromé právo podnikání
od roku 2014
“
PROGRAM
JUDr. Monika
Novotná
advokátka/partner
Rödl & Partner
Mgr. Jitka
Ivičičová
advokátka
Rödl & Partner
JUDr. Dagmar
Dubecká, Ph.D
advokátka/řídící
partner
Kocián Šolc
Balaštík
Mgr. Monika
Štýsová
advokátka
Rödl & Partner
Mgr. Bc. Martin
Kubík
advokát
Kocián Šolc
Balaštík
JUDr. Alena
Bányaiová, CSc.
advokátka/partner
Bányaiová,
Vožehová
Ing. Miroslav
Kocman, LL.M.
daňový poradce
Rödl & Partner
Mgr. Michaela
Kazdová
advokátka
Bányaiová,
Vožehová
• Rekodifikace soukromého práva
• Základní principy nového občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích
• Jak se změní uzavírání smluv
• Členové statutárních orgánů a jejich povinnosti
• Daňové dopady rekodifikace
• Úprava nemovitostí
Ing. Petr Tomeš
daňový poradce
Rödl & Partner
Moderátor Adam Vojtěch
GENERÁLNÍ PARTNER
ZÁŠTITA
PARTNER/PODNIKATELSKÁ SDRUŽENÍ
PARTNER/PRÁVNICKÁ SDRUŽENÍ
PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
,
u
k
d
i
b
a
n
m
a
!
V
t
u
e
o
m
n
a
t
i
l
e
m
Ud nelze od
u
o
r
e
kt
Více zákazníků
kazníků
BUĎTE
VIDĚT NA INTERNETU
KONZULTACE ZDARMA
Pomůžeme Vám získat více zákazníků tím, že budete vidět ve výsledcích vyhledávání na internetu a odlišíme Vás od konkurence.
www.vicezakazniku.cz
tel.: 800 70 14 25
Download

Jak ochránit firmu - Švehlík & Mikuláš