Jak tisknout z notebooku s Linuxem na FSS MU
Martin Malec <[email protected]>, 13f. ledna 2014
otestováno na Ubuntu 12f.04 LTS (respf. Linux Mint 13 32bit)
Návod je doplněním elementárního návodu poskytovaného CPS pro tisk na tiskárnách v centrálních
počítačových studovnách. (Pokud už vám funguje tisk z Linuxu na CPS, přejděte rovnou k bodu 3, kam
vložíte jako novou sekci ty řádky s [FSS] a příslušnou IP adresou, a pak v CUPS nainstalujete novou
tiskárnu. Jinak projděte všechny body.)
1. Stáhněte si klient SafeQ pro Linux z adresy http://www.muni.cz/ics/services/ups/files/tiskilinux.zip
2. Rozbalte jej a spusťte instalaci (přes sudo jako root).
3. Jako root editujte soubor /etc/sqclient.conf - (z terminálu např. spuštěním sudo nano
/etc/sqcilient.conf). Vložte tam následující část, tato IP adresa je pro barevné i čb kopírky na FSS, liší se ale
název fronty (viz dále)
[FSS]
ServerIP = 147.251.19.77
ServerPort = 4097
Retry = 5
Logs = 0
Log_file = ~/.sqclient/sqclient.log
4. Aby fungovalo ukládání logů, jako normální uživatel si v domovském adresáři případně vytvořte
složku .sqclient (v terminálu mkdir ~/.sqcilient) a vytvořte prázdný soubor sqclient.log (v terminálu touch
~/.sqcilient/sqcilient.ilog)
5. Odhlaste se a přihlaste se (podle návodu YSofu je nutný restart Xserveru a DBus), samozřejmě to vyřeší
i restart počítače a/nebo příslušných služeb
6. Přihlašte se do administrace tiskového démona CUPS - v prohlížeči otevřete adresu http://ilocailhost:631
(možná budete muset zadat své jméno a heslo pokud máte sudo, nebo roota). V Administraci vyberte Přidat
novou tiskárnu (Add printer) a z nabídky síťových tiskáren volbu „LPD/LPR host or printer“. Jako adresu
zadejte sqport://147.251.19.77/bar_onily pro barevné tiskárny (u nich mám otestovaný funkční ovladač,
pokud nastavíte černobílý tisk můžete na těchto tiskárnách tisknout i za ceny černobílého tisku) nebo
experimentujte s černobílými tiskárnami přes sqport://147.251.19.77/cb_onily
7. Vyplňte nějaké jméno tiskové fronty (např. MUNI_FSS_barevne), nějaký popis (např. Ricoh) a popis
umístění (např. FSS). První řádek jména fronty nesmí obsahovat mezery.
8. Jako výrobce tiskárny zvolte Ricoh a jako model se mi u barevné fronty (stejně jako u tiskáren na CPS)
osvědčila volba Ricoh Afcio MP C2800 PXL - zde je důležité, aby se jednalo o PXL ovladač, nikoli
standardní postscriptový (PS) ovladač - nerozumím proč, ale jak obecný postscriptový, tak i specifcký
Ricoh PS ovladač nefungovaly, dokumenty se odeslaly do fronty na pserver, ale se špatným počtem stran a
tiskárny je nerozpoznaly. Ovladač funguje i u jiných modelů kopírek, např. MP C3500. U ČB fronty zkuste
ovladač Ricoh Afcio 2022 PXL.
9. V Defauilt options doporučuji i u té barevné fronty nastavit v záložce Generail černobílý režim (Coilor
mode: Grayscaile), a jen v případě požadavku na barevný tisk si to ručně zaškrnout u tištěného
dokumentu. U ČB fronty není co nastavovat, snad jen výchozí použití duplexu (oboustranného tisku).
10. Můžete tisknout. Po odeslání dokumentu do tiskárny by se měl objevit SafeQ dialog dotazující se na
UČO a sekundární heslo. Tiskovou frontu lze zkontrolovat na htps://pserverfss.ucn.muni.cz kde lze před
tiskem případně dokumenty zrušit.
Pokud chcete mít možnost občas tisknout i na CPS, přidejte do /etc/sqcilient.conf celou sekci z bodu 3
ještě jednou, ale s titulkem třeba [CPS] a IP adresou 147.251.19.76 a přidejte novou tiskárnu v CUPS stejně
jako předtím, pouze jako adresu tiskárny a frontu použijte sqport://147.251.19.76/bar_onily a jako
ovladač zvolte opět nejlépe Ricoh Afcio MP C2800 PXL. Pserver je na htps://pserver.ucn.muni.cz.
Licence: Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 4.0 International
Download

tisk