Kamera Wi-Fi® s nočním viděním
NETCAM
Uživatelská příručka
F7D7601V2 • 8820aa01175cz Rev. B00
Obsah
Základní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Regulační informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Obsah balení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úvodní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezdrátové nastavení kamery prostřednictvím mobilních zařízení . . . . . .
1. Připojte kameru NetCam do elektrické zásuvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Evropa – prohlášení o shodě EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Obecné bezpečnostní informace: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1
1
2
2
SEZNÁMENÍ S KAMEROU Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přední panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zadní panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Podrobné technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Softwarové funkce a specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlavní okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížeč kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Webový prohlížeč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hardwarové funkce a specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
23
24
24
25
27
Odstraňování problémů, podpora a záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Dvouletá omezená záruka na výrobek společnosti Belkin International,
Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zajištění servisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souvislosti mezi zákonem a zárukou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odborná pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
32
33
Základní informace
Úvodní nastavení
Blahopřejeme k nákupu kamery Belkin NetCam. Toto zařízení vám
umožňuje snadno kontrolovat domov i nejbližší osoby, když jste pryč.
Potřebujete:
Obsah balení
Bezdrátový router, jeho síťový název (SSID) a heslo.
NetCam
Zařízení se systémem Android™ (verze 2.2 nebo novějším); nebo
iPhone, iPad či iPod touch (iOS verze 4.1 nebo novější).
Zdroj napájení
Stručný průvodce instalací
Montážní sada
1
Základní informace
Bezdrátové nastavení kamery
prostřednictvím mobilních zařízení
2. Přepněte kameru NetCam do režimu nastavení (Setup Mode) – přesuňte
přepínač na zadní straně kamery do horní polohy.
Zkontrolujte, zda je přepínač v režimu nastavení a indikátor bezdrátového
signálu Wi-Fi bliká.
1. Připojte kameru NetCam do elektrické zásuvky
2
Základní informace
3. Stáhněte si aplikaci NetCam z obchodu App Store nebo Google Play.
4. Proveďte nastavení v iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.
4.1 Připojte mobilní zařízení k bezdrátovému signálu kamery NetCam.
Přejděte na „Settings > Wi-Fi“ (Nastavení > Wi-Fi) v iPhonu/iPadu/iPodu a
připojte kameru k bezdrátovému signálu kamery.
3
Základní informace
4.2 Spusťte aplikaci NetCam.
4.3 Nastavení kamery
Až vaše zařízení naváže spojení s kamerou, spusťte aplikaci
NetCam. Měla by se zobrazit vyskakovací zpráva, jako je znázorněna
níže. Chcete-li kameru nastavit, klepněte na „Yes“ (Ano).
Klepnutím na „Continue“ (Pokračovat) zahájíte nastavování.
4
Základní informace
4.4 Náhled kamery
4.5 Připojte se k internetu
Kamera zobrazí náhled, až se úspěšně připojí k vašemu zařízení.
Vyberte bezdrátovou síť Wi-Fi pro připojení k internetu.
Klepněte na „Connect Camera to Internet“ (Připojit kameru k internetu).
K síti se také můžete připojit ethernetovým kabelem (není přibalen), stačí
klepnout na „Ethernet“.
5
Základní informace
4.6 Připojte se k internetu
Vyčkejte, až se kamera připojí k internetu.
Pokud máte zabezpečenou síť, zadejte heslo k síti Wi-Fi.
6
Základní informace
4.7 Vytvořte účet
4.8 Použijte stávající účet
Pokud kameru nastavujete poprvé, budete muset vytvořit účet.
Pokud již máte účet, vyberte „Use existing“ (Použít stávající) a zadejte
informace o účtu. Klepněte na „Sign in“ (Přihlásit se).
7
Základní informace
4.9 Nastavte informace o kameře
Klepněte na „Continue“ (Pokračovat). Registrace kamery na serveru zabere
pouze několik sekund.
Vytvořte název a popis kamery.
8
Základní informace
4.10 Nastavení je hotovo
Blahopřejeme!
Přesuňte přepínač nastavení na zadní straně kamery NetCam do spodní
polohy.
Klepnutím na „Finish“ (Dokončit) dokončete nastavení.
9
Základní informace
5. Nastavení na zařízení se systémem Android
5.2 Spusťte aplikaci NetCam.
5.1 Připojte své zařízení k bezdrátovému signálu kamery NetCam.
Až vaše zařízení naváže spojení s kamerou, spusťte aplikaci NetCam. Měla
by se zobrazit vyskakovací zpráva, jako je znázorněna níže. Chcete-li kameru
nastavit, klepněte na „Yes“ (Ano).
Přejděte na „Settings > Wireless and Network > Wi-Fi settings“ (Nastavení
> Bezdrátová připojení a sítě > nastavení Wi-Fi) a připojte kameru k
bezdrátovému signálu.
10
Základní informace
5.3 Nastavení kamery
5.4 Náhled kamery
Klepnutím na „Continue“ (Pokračovat) zahájíte nastavování.
Kamera zobrazí náhled, až se úspěšně připojí k vašemu zařízení. Klepněte na
„Connect camera to Internet“ (Připojit kameru k internetu).
11
Základní informace
5.5 Připojení k internetu
5.6 Připojte se k internetu
Vyberte bezdrátovou síť Wi-Fi pro připojení k internetu.
Pokud máte zabezpečenou síť, zadejte heslo k síti Wi-Fi.
K síti se také můžete připojit ethernetovým kabelem (není přibalen), stačí
klepnout na „Ethernet“.
12
Základní informace
Vyčkejte, až se kamera připojí k internetu.
5.7 Vytvořte účet
Pokud kameru nastavujete poprvé, budete muset vytvořit účet.
13
Základní informace
5.8 Použijte stávající účet
5.9 Nastavte informace o kameře
Pokud již máte účet, vyberte „Use existing“ (Použít stávající) a zadejte
informace o účtu. Klepněte na „Sign in“ (Přihlásit se).
Vytvořte název a popis kamery.
14
Základní informace
Klepněte na „Continue“ (Pokračovat). Registrace kamery na serveru
zabere pouze několik sekund.
5.10 Nastavení je hotovo
Přesuňte přepínač nastavení na zadní straně kamery NetCam do spodní
polohy.
Klepnutím na „Finish“ (Dokončit) dokončete nastavení.
15
Základní informace
Blahopřejeme!
16
Základní informace
1/8 palce nebo
2,5 mm
6. Montáž kamery (volitelná)
Odšroubujte stojánek kamery od základny a odstraňte závaží.
Připojte šrouby ke zdi a zavěste na ně destičku.
17
Základní informace
Vyrovnejte základnu s destičkou a našroubujte stojánek kamery.
18
SEZNÁMENÍ S KAMEROU Wi-Fi
Přední panel
A: Snímač jasu
B: Snímač kamery
C: Infračervená dioda
D: Mikrofon
19
SEZNÁMENÍ S KAMEROU Wi-Fi
B: Network (Síť )
Svítí zeleně: Bylo navázáno připojení k serveru
Svítí oranžově: Připojení pouze k místní síti
Bliká oranžově: Nebylo navázáno připojení k síti
Bliká zeleně: Bylo navázáno připojeno k síti, připraveno k nastavení
C: Napájení
Svítí zeleně: Zapnuto
D: Port RJ45:
Umožňuje provést nastavení přes kabelové připojení a lze použít pro
kabelové připojení
k routeru, když používáte kameru NetCam.
E: Držák kamery
Pozici kamery NetCam můžete upravit pomocí držáku.
F: Resetovací tlačítko
Zadní panel
Reset systému: Chcete-li resetovat systém, stiskněte a podržte tlačítko 1
sekundu.
Výchozí tovární nastavení: Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení,
stiskněte a podržte tlačítko 20 sekund.
Indikátory LED
A: Nastavení
G: Přepínač nastavení
Svítí zeleně: Režim nastavení je zapnutý
Svítí oranžově: Inicializace režimu nastavení
Nesvítí: Režim nastavení je vypnutý
Chcete-li zapnout režim nastavení, umístěte přepínač do horní polohy.
Chcete-li zapnout režim kamery, umístěte přepínač do spodní polohy.
20
Podrobné technické údaje
Softwarové funkce a specifikace
Webová aplikace
• Sledování kamery v reálném čase
• Zvuk v reálném čase ve vybraných webových prohlížečích pro
počítače (Internet Explorer®, Firefox® a Google Chrome™)
• Nastavení kamery
• Aktualizace firmwaru kamery
• Vymazání kamery
• Pozvěte přátele ke sledování kamery
• Aktivace/deaktivace e-mailových výstrah
• Správa uživatelských účtů
• Vytvoření nového uživatelského účtu
• Reset hesla
Aplikace v systému iOS nebo Android
- Nastavení kamery
- Sledování kamery v reálném čase
- Ukládání snímků a videí z živého přenosu
- Jednosměrný přenos zvuku v reálném čase
- Nastavení kamery
• Aktivace/deaktivace e-mailových výstrah
• Sdílení kamery
• Nastavení stavu kamery (online, offline, soukromí)
• Přenos videa (snímková frekvence, rozlišení videa, kvalita)
- Obecná nastavení
• Reset hesla
• Automatické přihlášení
- Pozvěte přátele ke sledování kamery
21
Podrobné technické údaje
Konfigurace
kamery
Konfigurace kamery
Name (Název): Název kamery
Share/unshare (Sdílet/zrušit sdílení): Zpřístupní kameru vašim přátelům, nebo její
dostupnost zruší.
Status (Stav): Změna stavu kamery na online, offline nebo soukromí.
Rotation (Otočení): Vyberte Normal (Normální) nebo Flipped Vertically (Vertikální
otočení) pro videa.
IR: Pro infračervené diody vyberte „Auto“” „On“ (Zap.) nebo „Off“ (Vyp.).
Snímková frekvence: Až 30 snímků/s
Kvalita: 1-5 (nejlepší = 5)
Velikost videa: 160x120, 320x240, 640x480.
Microphone > Enable/Disable Microphone (Aktivovat/deaktivovat Mikrofon)
Email alert (E-mailová výstraha) > Enable/Disable email alert (Aktivovat/deaktivovat
e-mailovou výstrahu)
Hlavní okno
22
Podrobné technické údaje
Pořiďte
snímek
Nahrajte
video
Aktivujte
mikrofon
Prohlížeč kamery
23
Podrobné technické údaje
Webový prohlížeč
Ochrana
Na tento odkaz se dostanete přes Internet Explorer, Netscape,
Firefox nebo Google Chrome: http://www.belkin.com/netcam
Vyskakovací zpráva vás upozorní, když se někdo pokusí přihlásit k vašemu
účtu současně s vámi, a chrání tak vaši bezpečnost před hackery.
Potom můžete kameru sledovat prostřednictvím počítače.
24
Podrobné technické údaje
Hardwarové funkce a specifikace
Fotoaparát
Zachycení statických snímků
Podporuje statické obrázky JPEG
s rozlišením VGA a 0,3 MP
Funkce pro video
Úprava velikosti a kvality obrázku.
Otočení a zrcadlové otočení obrázku.
Obrazový snímač
1/4palcový snímač CMOS
s rozlišením VGA
Objektiv
Ohnisková vzdálenost: 3,1 mm, F2,6
Úhel pohledu
Vodorovně: 64°
Zvuk
Zvukový vstup
Vestavěný mikrofon -38 dB ± 2 dB
Diagonálně: 80°
Komprese zvuku
G.711, PCM
Infračervené diody
Svisle: 48°
8 infračervených diod, 850 nm
Síť
Vzdálenost osvětlení 8 metrů
Infračervený režim
Síťové rozhraní
Rychlý ethernet 10/100Base-TX
Bezdrátová síť 802.11b/g/n
Vždy vypnuto
Bezdrátové připojení
Bezdrátová síť 802.11b/g/n
se zabezpečením WEP/WPA/WPA2
- Infračervený režim se zapne,
když hodnota osvětlení klesne
přibližně na 3 luxy.
Rádiové specifikace
Radiofrekvenční pásmo:
Pásmo ISM 2,4 GHz
Vždy zapnuto
Automatický režim
Kanály: Liší se podle země
- Infračervený režim se vypne,
když hodnota osvětlení klesne
přibližně na 8 luxů.
Snímač okolního světla
Radiofrekvenční výstup
- 802.11n: průměrně 14 ± 1 dBm
560nm detektor osvětlení
vyhovující normě RoHS
- 802.11g: průměrně 14 ± 1 dBm
- 802.11b: průměrně 16 ± 1 dBm
Video
Anténa
Typ: Čipová anténa, SMD
Kodeky
MJPEG, JPEG pro statické obrázky
Rozlišení
160x120, 320x240, 640x480
Zisk: špičkový 1,3 dBm
Snímková frekvence:
Až 30 snímků
Účinnost: přibližně 65 %
25
Podrobné technické údaje
Obecné
Systém
Napájení
Procesor RT5350
Vstup: 100-249 V ~, 50/60 Hz,
Výstup: 5V stejn., 1 A
Rychlost: 360 MHz
Paměť DRAM: 64 MB
Paměť flash: 8 MB
Tlačítko
Tlačítko Reset
- Resetování systému: Systém
vyresetujete, když tlačítko stisknete
méně než 1 sekundu.
- Výchozí tovární nastavení: Chcete-li
obnovit výchozí tovární nastavení,
stiskněte a podržte tlačítko 20 sekund.
Přepínač
Přepínač režimu nastavení: Zapne
či vypne režim nastavení.
Externí napájecí adaptér AC/DC
26
Podrobné technické údaje
Požadavky na systém
Resetování kamery
iPhone, iPad či iPod se systémem iOS 4.1 či novějším, nebo chytrá
zařízení se systémem Android verze 2.2 či novějším
Tlačítko „Reset“ se používá ve výjimečných případech. Pokud
funkce kamery nebudou fungovat (což je málo pravděpodobné),
vyresetujte kameru ostrým hrotem. Resetovací tlačítko se nachází
na místě, kam směřuje šipka. Při resetování kamery musí být
přepínač v poloze „OFF“ (Vypnuto). Kamera po resetování obnoví
výchozí nastavení.
Počítačové operační systémy: Windows® XP, Windows Vista®,
Windows 7, nebo Mac OS® X verze 10.6.8 Snow Leopard
Počítačové prohlížeče: Internet Explorer 8, Google Chrome 16,
Firefox 11.1, Safari® 5.1 s nejnovějším přehrávačem Adobe Flash
Player
- Resetování systému: Chcete-li resetovat systém, stiskněte a
podržte tlačítko 1 sekundu.
- Reset na výchozí tovární nastavení: Chcete-li obnovit výchozí
tovární nastavení, stiskněte a podržte tlačítko 20 sekund.
27
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Jak mohu kamery sdílet s přáteli?
Pokud zakoupím více kamer, mohu se k nim připojovat
pod stejným uživatelským jménem?
Přihlaste se ke svému účtu. V části konfigurace kamery
vyhledejte ikonu „Sharing“ (Sdílení). Zadejte e-mailové adresy
svých přátel a pozvěte je ke sledování své kamery.
Pod svůj účet můžete přidat neomezený počet kamer, ale
každá by měla mít jiný název. Obrázek níže znázorňuje,
že pod svým účtem můžete mít různé kamery.
28
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Jak mohu aktualizovat firmware?
Mohu změnit své uživatelské jméno?
Vstupte na svůj účet NetCam z webového prohlížeče. V části
věnované konfiguraci kamery vyskočí podobné okno, jako je znázorněno
níže. Klepněte na
„Update Now“ (Aktualizovat nyní). Přechod na nový firmware zabere
přibližně 5-10 minut.
Uživatelské jméno identifikuje váš účet a po nastavení je již nelze
změnit. Pokud se vám uživatelské jméno přestane zamlouvat, máte
jedinou možnost – vytvořit si nový účet. Pokud jste si na starém
účtu zaregistrovali nějakou službu, nelze ji převést na nový účet.
Zapomněli nebo ztratili jste heslo?
Přihlašovací obrazovka NetCam aplikace obsahuje odkaz „Forgot your
password?“ (Zapomněli jste heslo?), který vás přenese na stránku pro
přihlášení k účtu. Zadejte své uživatelské jméno a e-mailovou adresu a
klepnutím na resetovací tlačítko zahajte proces nastavení nového hesla.
Odborná pomoc
USA
http://www.belkin.com/support
29
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Dvouletá omezená záruka na výrobek
společnosti Belkin International, Inc.
Čeho se tato záruka netýká?
Všechny výše uvedené záruky jsou neplatné, pokud výrobek Belkin nebyl
poskytnut společnosti Belkin k prohlídce na žádost společnosti Belkin
na náklady vlastníka, nebo pokud společnost Belkin dojde k závěru, že
výrobek Belkin byl nesprávně instalován, jakýmkoli způsobem změněn
nebo narušen. Tato záruka na výrobek Belkin se nevztahuje na zásahy
vyšší moci, jako jsou záplavy, zemětřesení, údery blesku, válečné akty,
vandalismus, krádeže, běžné opotřebení, mechanické poškození, ztráta,
zastarání, zneužití, poškození v důsledku výkyvů napájení (tj. výpadků
a poklesů), neautorizované programy či modifikace a změny zařízení.
Rozsah záruky.
Společnost Belkin International, Inc. („Belkin“) původnímu
nabyvateli tohoto výrobku Belkin zaručuje, že výrobek neobsahuje
chyby v návrhu, montáži, materiálu ani zpracování.
Délka platnosti záruky.
Společnost Belkin na tento výrobek poskytuje dvouletou záruku.
Jak odstraníme případné problémy?
Záruka na výrobek.
Společnost Belkin dle svého uvážení bezplatně (vyjma poštovného)
nahradí nebo opraví jakýkoli závadný výrobek. Společnost Belkin si
vyhrazuje právo bez předchozího upozornění ukončit výrobu jakéhokoli
výrobku a odmítá veškeré záruky na opravu nebo výměnu takových
výrobků. Není-li společnost Belkin schopna opravit nebo vyměnit výrobek
(například z důvodu ukončení jeho výroby), nabídne zákazníkovi vrácení
peněz nebo dobropis na nákup jiného výrobku ze stránky Belkin.com
na částku odpovídající nákupní ceně výrobku podle původního dokladu
o koupi, sníženou o srážku vyplývající z přirozeného opotřebení.
30
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Zajištění servisu.
2.Zástupce služeb zákazníkům společnosti Belkin vám poskytne pokyny, jak
odeslat doklad o koupi a výrobek Belkin a jak postupovat při reklamaci.
Chcete-li zajistit servis výrobku Belkin, musíte provést následující kroky:
Společnost Belkin si vyhrazuje právo prohlédnout poškozený výrobek
Belkin. Všechny náklady na přepravu výrobku Belkin za účelem prohlídky
společností Belkin nese výhradně kupující. Jestliže se společnost Belkin
na základě svého výhradního uvážení rozhodne, že poškozené zařízení
není potřeba zasílat společnosti Belkin, může společnost Belkin dle svého
výhradního uvážení určit servisní středisko, které zařízení prohlédne a určí
náklady na jeho opravu. Případné náklady na odeslání výrobku do/z tohoto
servisního střediska a příslušný odhad nese výhradně kupující. Poškozený
výrobek musí zůstat k dispozici za účelem prohlídky, dokud není nárok
vyřešen. Po vyřízení nároku si společnost Belkin vyhrazuje právo na náhradu
podle platných pojistných smluv, které může mít kupující uzavřené.
1. Obraťte se telefonicky na společnost Belkin International,
Inc., na čísle uvedeném na straně 33, a to do 15 dní
od události. Připravte si následující údaje:
a. Výrobní číslo výrobku Belkin.
b. Místo zakoupení výrobku.
c. Datum zakoupení výrobku.
d. Originální doklad o nákupu.
31
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Souvislosti mezi zákonem a zárukou.
ZNĚNÍ TÉTO ZÁRUKY VYJADŘUJE VÝHRADNÍ ZÁRUKU
SPOLEČNOSTI BELKIN. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY,
AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO, VYJMA STANOVENÝCH ZÁKONEM,
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NEBO
PODMÍNKY KVALITY, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. TAKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
(POKUD EXISTUJÍ) JSOU ČASOVĚ OMEZENÉ TOUTO ZÁRUKOU.
Některé právní řády neumožňují omezit trvání vyplývajících záruk,
takže předchozí omezení se na vás nemusejí vztahovat.
SPOLEČNOST BELKIN NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ
NEBO VÍCENÁSOBNÉ ŠKODY, MEZI KTERÉ MIMO JINÉ NÁLEŽÍ
OBCHODNÍ ZTRÁTA ČI ZTRÁTA ZISKU ZPŮSOBENÁ PRODEJEM
NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKÉHOKOLI VÝROBKU BELKIN, I KDYŽ
BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA.
Tato záruka vám dává určitá práva. Můžete mít rovněž další práva,
která se mohou v různých státech lišit. Některé státy neumožňují
vyloučit nebo omezit odpovědnost za vedlejší nebo následné škody,
takže výše uvedená omezení se na vás nemusejí vztahovat.
32
Odstraňování problémů, podpora a záruka
Odborná pomoc
USA
http://www.belkin.com/support
Spojené království
http://www.belkin.com/uk/support
Austrálie
http://www.belkin.com/au/support
Nový Zéland
http://www.belkin.com/au/support
Singapur
1800 622 1130
Evropa
http://www.belkin.com/uk/support
Informace o odborné pomoci najdete na naší stránce
www.belkin.com, přejděte do části věnované odborné pomoci.
Pokud se chcete na technickou podporu (odbornou pomoc) obrátit
telefonicky, zavolejte na příslušné číslo z následujícího seznamu*:
*Místní sazby
33
Země
Číslo
Internetová adresa
RAKOUSKO
0820 200766
www.belkin.com/de/networking/
BELGIE
07 07 00 073
www.belkin.com/nl/networking/
www.belkin.com/fr/networking/
ČESKÁ REPUBLIKA
239 000 406
www.belkin.com/uk/networking/
DÁNSKO
701 22 403
www.belkin.com/uk/networking/
FINSKO
0972519123
www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIE
08 - 25 54 00 26
www.belkin.com/fr/networking/
NĚMECKO
0180 - 500 57 09
www.belkin.com/de/networking/
ŘECKO
00800 - 44 14 23 90
www.belkin.com/uk/networking/
MAĎARSKO
06 - 17 77 49 06
www.belkin.com/uk/networking/
ISLAND
800 8534
www.belkin.com/uk/networking/
IRSKO
0818 55 50 06
www.belkin.com/uk/networking/
ITÁLIE
02 - 69 43 02 51
www.belkin.com/it/networking/
LUCEMBURSKO
34 20 80 85 60
NIZOZEMSKO
0900 - 040 07 90
NORSKO
81 50 0287
www.belkin.com/uk/networking/
POLSKO
00800 - 441 17 37
www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGALSKO
707 200 676
www.belkin.com/uk/networking/
RUSKO
8-800-555-0231
www.belkin.com/networking/
SLOVENSKO
08000 04614
www.belkin.com/networking/
SLOVINSKO
0800 80510
www.belkin.com/networking/
JAR
0800 - 99 15 21
www.belkin.com/uk/networking/
ŠPANĚLSKO
902 - 02 43 66
www.belkin.com/es/networking/
ŠVÉDSKO
07 - 71 40 04 53
www.belkin.com/uk/networking/
ŠVÝCARSKO
08 - 48 00 02 19
www.belkin.com/de/networking/
www.belkin.com/fr/networking/
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
0845 - 607 77 87
www.belkin.com/uk/networking/
OSTATNÍ ZEMĚ
+44 - 1933 35 20 00
www.belkin.com/uk/networking/
0,10 € za minutu
www.belkin.com/nl/networking/
Regulační informace
Evropa – prohlášení o shodě EU
Toto zařízení splňuje náležité požadavky směrnice R&TTE 1999/5/EC, směrnice EMC 2004/108/EC a směrnice 2006/95/EC pro nízké
napětí. Kopii „Prohlášení o shodě“ (označení CE) pro Evropskou unii lze získat na webové stránce: www.belkin.com/doc
Obecné bezpečnostní informace:
• Pouze pro vnitřní prostředí.
• Lze provozovat pouze s dodaným napájecím adaptérem.
• Dodaný napájecí adaptér se používá k vypnutí produktu. Síťová zásuvka musí být v blízkosti produktu a musí být snadno dostupná.
Informace o likvidaci produktu najdete na webové stránce http://environmental.belkin.com
34
belkin.com
© 2012 Belkin International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Veškeré názvy jsou ochrannými známkami příslušných výrobců.
Windows, Windows Vista a Internet Explorer jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo dalších zemích. iPad, iPhone, iPod touch, Mac OS a Safari jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. Wi-Fi je registrovaná
ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance. Android, Google Chrome a Google Play jsou ochranné známky společnosti
Google Inc. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Android, Google Chrome a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
F7D6701v2_8820aa01175cz
Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, Spojené království
Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt,
Francie
Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Německo
Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio Gamma,
4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid – Španělsko
Belkin Italy & Greece
Via Nino Bonnet, 4/6
Milan 20154
Itálie
Belkin B.V.
Tupolevlaan 1
1119 NW Schiphol-Rijk,
Nizozemsko
Download

NETCAM - Belkin