Stavební firma
Kroměříž
Kojetínská 3881
tel.: 573 330 279
www. roos.cz
e–
Dům vám zateplím tříme.
peníze vám uše
®
TOPENÍ, VODA, PLYN
KOUPELNOVÉ STUDIO
s.r.o.
Trávník 140, Kroměříž
Tel.: 573 339 308,
tel./fax: 573 343 216
www.harko.cz
ELEKTROMONTÁŽE
montáž, opravy a revize
elektroinstalací a hromosvodů
v rodinných i bytových domech
OKRESU KROMĚŘÍŽ
Plešovec 60, Chropyně
Úspora proti běžným
způsobům vytápění 50 až 80 %
Tepelná čerpadla
všech typů a výkonů
Kojetínská 3881, Kroměříž
tel.: 573 334 982, 606 156 833 • [email protected]
Prodej, montáž, servis
Tel.: 573 355 141,
mobil: 777 651 065, 602 553 776
www.tecer.cz
číslo 8
ŘÍJEN 2012
ročník XVII
v digitální podobě na www.infonoviny.cz nebo na www.kromeriz.cz
Floria poprvé v novém areálu
Pneuservis Jelšík, Těšnovice 37
Kroměříž, tel./fax: 573 342 311
Pozor připravte
své vozidlo na
zimu včas!
Nezapomeňte,
že od 1. 11. 2012 jsou
povinné zimní pneu!
Letos poprvé se vystavovatelé ani
návštěvníci podzimní výstavy Florie
nemuseli obávat, že bude pršet. Nové
výstaviště v Kroměříži je totiž postaveno tak, že i v případě deště budete
deštník potřebovat jen po příchod do
areálu.
Na haly navazují zastřešené prostory s prodejními stánky. Mezi nimi jsou
vysázeny stylové odlišné zahrady:
japonská, sentimentální, provensálská,
stepní, divoká a středoevropská.
Zastřešení prodejních míst je hodně
důležité. Loni třeba celá podzimní
Floria, konaná ještě ve starém areálu
ve Věžkách, propršela. Návštěvníků
přijelo minimum a déšť odradil i čtyři
z původně 48 přihlášených vystavovatelů.
Na letošní podzimní výstavu Floria,
konanou od čtvrtka 4. do neděle 7.
října v nových zastřešených prostorách, se přihlásilo 81vystavovatelů
plus pět škol a 20 řemeslníků. A velkým lákadlem se ukázala být hala
bonsají různých stylů s exponáty
z vyhlášeného uherskohradišťského
Bonsai centra Isabelia.
Hodně návštěvníků i z daleka přilákala do Kroměříže také avizovaná
expozice 170 čarověníků – speciálních shluků větví, vyrůstajících na
stromech nebo keřích bez obvyklé
pravidelnosti.
Pořadatelé zajistili pro návštěvníky
i doprovodný kulturní program
s dechovkou a jazzem.
Hlavně děti byly nadšené z výstavy
zvířátek, dospělé lákaly spíše nákupy.
Pokračování na str. 6 V novém areálu výstaviště je co obdivovat.
Dnes odpovídají
Na co se chcete v příštím období nejvíce zaměřit, jaké pro vás budou priority
v roli starosty Holešova?
Odpovídá nově zvolený starosta
Holešova Pavel Svoboda:
„Dobře víme, že možné aktivity města jsou reálné v závislosti na finančních
možnostech. V Holešově jsme za posledních šest let realizovali několik významných investičních akcí. Z těch nejvýznamnějších je to výrazná rekonstrukce
podstatné části holešovského zámku,
co by kulturního centra Holešova
s dalekým dosahem v regionu, dále pak
vybudování kanalizace Žopy – Dobrotice, stavba několika cyklostezek včetně
veřejného osvětlení, rekonstrukce hřiště
u 3. ZŠ, odpadové centrum, a další drobnější díla, jako jsou např. opravy chodníků a podobně. V současné době probíhá budování kanalizace Količín –
Tučapy a v součinnosti se Zlínským krajem výstavba jižního obchvatu Holešova. Ještě letos chceme zahájit revitalizace holešovských sídlišť, což značí
nové chodníky, nová parkoviště. Zahájili jsme jednání o kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení spojené
Minulý starosta Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík (vlevo) vedle nově zvoleného s řešením místní infrastruktury. Chceme
podle finančních možností zahájit opravu střechy holešovského zámku, provést
rekonstrukci školního hřiště na dalších
základních školách, ještě letos začínáme
s rekonstrukcí domu pro seniory. Spolu
s obcí Přílepy plánujeme hned po
novém roce naše propojení přes budovaný obchvat cyklostezkou. Další plány,
kterých máme v šuplíku nespočet, jsou
závislé, bohužel, na penězích, kterých
se všeobecně nedostává. To je ale problém nejen Holešova. Velmi důležité pro
Holešováky, ale i široké okolí, je oživení
a rozvoj holešovské průmyslové zóny
ve smyslu vytvoření velkého množství
nových a atraktivních pracovních příležitostí. Jsem přesvědčen, že je to otázka pěti až deseti let, kdy oceníme význam
tohoto nadčasového projektu. Mimo
výše uvedené se navíc snažíme v Holešově podporovat sportovní a kulturní
aktivity občanů, což se nám docela
výrazně daří. Já osobně, jako čerstvý
starosta města a dlouholetý člen zastupitelstva, vnímám všechny výše uvedené
realizované i plánované akce jako
kolektivní dílo zastupitelů města. Osobně chci navázat na osvědčený způsob
řízení města mého předchůdce Zdeňka
Janalíka, kterému tímto za jeho předchozí starostování pro Holešov upřímně
děkuji.“
V čem vám při práci starosty pomohly předměty, které jste dříve vyučoval
a co považujete s největší v minulém
období?
Odpovídá minulý starosta Holešova PaedDr. Zdeněk Janalík:
„Obecně mohu říci, že učitelské povolání je výbornou průpravou pro práci
s lidmi. Každý učitel je ve své podstatě
manažer, musí uřídit a zorganizovat třídu v různých situacích. Akonkrétní předmět. Jako matematikovi mi, když to
odlehčím, nedělá problém pamatovat
si čísla, a vážněji je to o logickém a analytickém způsobu myšlení.
Za svůj největší úspěch považuji skutečnost, že po celou dobu pracovalo naše
zastupitelstvo velmi věcně a konstruktivně. Že jsme spolu dokázali mluvit,
řešit problémy a shodnout se na zásadních prioritách a potřebách města, a to
bez ohledu na politickou příslušnost.
Myslím si, že na tom mám jistý podíl
a vnitřně to považuji, i ve srovnání s tím
jak mnohde fungují zastupitelstva měst,
za úspěch.“
starosty Holešova Pavla Svobody.
Z. Janalík do politické funkce odešel
z místa ředitele holešovského
gymnázia. Zastupující ředitelka nyní
odešla na jinou školu a pan Janalík se
proto rozhodl předčasně vrátit na své
předchozí místo.
573 337 214 * 603 785 568 * Kojetínská 13 * KM
Instalatérské práce
* VRUBL *
VODA • ODPADY
TOPENÍ • PLYN
767 01 Kroměříž, Štítného 3340/6
tel./fax: 573 343 310
Nabízíme pronájem
nebytových prostor
v Kroměříži na ulici
Malý Val č. 1552,
100 m od gymnázia.
Prostory vhodné pro
kanceláře, prodejnu
nebo služby (kosmetika,
kadeřnictví…).
Info na tel.: 603 869 388
Stačí mít kamaráda na Městské policii a telefon v kapse
Městská policie v Kroměříž plní
řadu úkolů, které vyplývají ze zákona,
ale také mnohdy koná přímo nadstandardně. O problémech s parkováním
a jejím přísným trestáním bylo napsáno již mnoho řádků. Příběh, který mi
vyprávěl jeden můj známý se ale
vymyká veškerému chápání.
Můj známý seděl v kavárně na
Masarykově náměstí a viděl, jak
vozidlo místního podnikatele pana
Radovana Křemečka stálo v zákazu
zastavení a to drahně dlouhou dobu.
Protože měl své zkušenosti s Městskou policií a jejími ráznými zákroky,
když také zaparkoval nedovoleně,
zavolal na 156 a oznámil, že vozidlo
Porsche Cayenne s koncovým čtyřčíslím 5555 stojí v zákazu, aby s tím
něco udělali. Takovou bleskurychlou
reakci, která následovala, ale nečekal.
Panu Křemečkovi zazvonil telefon
a ten se slovy, ve smyslu, „zase mě druh nadpraporčík Javorský, který i za ten nejbanálnější přestupek…
Ing. Petr Komínek, Kroměříž
někdo napráskal“, vstal a šel svůj vůz pokutoval nekompromisně každého
přeparkovat. Tolik vyprávění.
Pokud je to pravda a nemám důvod
tomu nevěřit, protože jsem to za několik
dní slyšel od jiného známého (asi to
Křemeček říkal dost hlasitě), policista
na tísňové lince 156 zcela zjevně varoval podezřelého z páchání přestupku,
čímž zneužil pravomoc veřejného činitele. Že jsou auta s VIP značkami v Kroměříži porušující předpisy a silniční
zákon tolerována, to ví již kdekdo, ale,
že příslušníci městské policie dokonce
varují tyto řidiče před možnými postihy,
to je věc nová. Jak se k této situaci postaví zodpovědní vedoucí Městské policie v Kroměříži pan Miloslav Skřebský
a pan místostarosta Miloš Malý? Je toto
správný způsob řízení Městské policie
v Kroměříži?
Tak se mi zdá, že tady chybí sou-
INFOnoviny – říjen 2012
2
Kam se podělo přístaviště?
„Není to dávno, co se v Kroměříži
otevíralo přístaviště, jehož turistický
význam byl v médiích označen za
obrovský, neboť po vybudování plavební komory na bělovském jezu propojí vodní cestu s Baťovým kanálem.
Dnes je všechno jinak. Před několika desetiletími vybudovaný přístup
k vodě, který sloužil po dlouhá léta
majitelům dnes neexistujících domků
jako zdroj vody k zalévání svých
někdejších zahrádek, využil nadšenec
pan Butula jako přístup k vodě pro
vodní turistiku a vodní sporty.
Jaké překvapení nám však připravil
barbarský čin neznámého pitomce,
který při navyšování břehů řeky Moravy schodiště zasypal a tak znemožnil
všem, kteří tento dokonalý přístup
k vodě využívali. Čest jeho památce.“
Toto vyjádření poslal jeden ze čtenářů INFOnovin.
Z malého přístavu na Erbenově
nábřeží v Kroměříži provozoval plav-
by po řece Moravě několik let
Ing. Zdeněk Butula. Právě on inicioval
vznik přístaviště, kde ukotvil svůj
katamarán a hausbót. Ročně vozil
několik stovek zájemců po řece, největší zájem byl o cestu z Kroměříže
do Kvasic.
Velkým problémem však zde byla
neexistence bezpečnostního kotvení,
tzv. vysokovodního stání.
„Když se nepostaví bezpečnostní
kotvení, nemá smysl přístav provozovat. Stačí, když přijde letní voda,
zvedne se hladina o tři metry, tak to
lodě poškodí. Nejhůř to dopadlo
v červnu roku 2009. Přišla přívalová
vlna, kterou nikdo nečekal. Volali mi
známí, ale než jsem přijel, byl hausbót
a tři lodě pod vodou. Opravy stály 70
tisíc,“ vzpomíná Ing. Z. Butula.
Pak mělo město dostat peníze na
vybudování vysokovodního stání pro
rozvoj vodní dopravy. Byla připravena
projektová dokumentace, ale město
jako investor dalo nečekaně projekt
„k ledu“. Kraj peníze (1,1 mil. Kč)
stáhl. Provozovatel plaveb, Ing. Zdeněk Butula i jeho partner a většinový
vlastník mobilhausbotu Ing. Petr
Galatík se na základě těchto událostí
a po zralé úvaze dohodli na přemístění
mobilhausbotu i katamaranu na přístaviště Vodní eldorádo v Kroměříži –
městské části Postoupky. Tam probíhala v loňském i letošním roce výletní
plavba pro různé zájemce, včetně příměstských táborů, hostů kroměřížských penzionů a dalších.
Další plavidla vytvořila malou flotilu na Dlouhém rybníku v Podzámecké zahradě, kde byl po mnohaleté
odmlce obnoven provoz půjčovny
plavidel.
Fyzicky bylo přístaviště zlikvidováno letos při protipovodňovém opatření – navyšování břehů řeky Moravy
v Kroměříži (které však protipovodňovým opatřením vlastně ani není –
po zkušenostech z povodní 1997, kdy
levý břeh řeky Moravy nebyl zatopen
vodou, která by se vylila z kroměřížských břehů řeky). Některé zásahy
v rámci této akce mnozí občané, i hodně chytří, dosud nepochopili.
Ale o tom se již v INFOnovinách
psalo. Je vidět, že vadí i zasypávání
schůdků k vodě. Ale firma, která to prováděla, měla uvedený postup přikázaný.
Investorem je Povodí Moravy.
V roce 2014 se má konečně vybudovat plavební komora na jezu v Bělově, čímž se prodlouží cesta z Baťova
kanálu až do Kroměříže. Součástí
tohoto projektu je také prohrábka
řečiště od Trávnických zahrádek až
po nové přístaviště, které je rovněž
podprojektem stavby plavební komory a mělo by být situováno o něco výše
nad původním přístavištěm. Zde by
také mělo být (zhruba v prostoru pod
lávkou pro pěší) obratiště pro větší
loď. I toto přístaviště je však spíše jen
nástupištěm pro větší i menší plavidla,
ale bez vybudování bezpečného
kotvení ani toto (nebo i jiná přístaviště) nejsou v tomto úseku řeky bezpečná.
Již nyní se předběžně hledá nové
místo pro přístaviště lodí. Zájemci se
již ozvali. Podle informace z radnice
by v místech na Erbenově nábřeží,
kde bylo předchozí přístaviště, měl
být od roku 2018 sportovní přístav.
Proč tedy byl přístup k vodě zničen?
Možná se tento plán nedostal k těm,
kteří zadávali vypracování projektu
navyšování břehů…
-ja-
Zóna předvolebním výbušným tématem
Výbušným tématem se před letošními krajskými volbami stala Strategická průmyslová zóna Holešov.
Tvrzení Jiřího Čunka (KDU-ČSL)
v politické předvolební televizní debatě, že Zlínský kraj před lety koupil
pozemky pro novou budoucí holešovskou zónu za 600 milionů korun, rozpoutalo debatu.
Byl to hodně nesmyslný a předražený nákup. Ale vraťme se do historie.
Vybrat místo pro průmyslovou zónu
v ochranném pásmu vodního zdroje
pitné vody pro téměř 30 tisíc lidí, je
pitomost. A ještě za pozemky zaplatit
mnohonásobně víc, než byla původní
požadovaná částka, to je hodně podezřelé. Předchozí majitel, který pozemky získal v restituci za 21,4 mil., chtěl
prodejem získat alespoň o pár milionů
víc. Jenže dlouho hledal kupce, který
by mu zaplatil „alespoň“ 25 milionů.
Stal se zázrak, že mu Zlínský kraj,
tehdy vedený Liborem Lukášem
(ODS), za nevhodně pro zónu umístěné pozemky nabídl závratných přes
300 milionů? Kolik lidí asi věří, že
všechny miliony (pochopitelně po
zdanění) získal prodávající? Dalších
325 mil. Kč zaplatil kraj za akcie současného správce zóny.
Když před čtyřmi lety vystřídal
hejtmana za ODS nový hejtman
Ve výběrových řízeních místní neuspěli
Někteří majitelé kroměřížských
firem si stěžují, že zakázky přes výběrová řízení města, získávají téměř
Po nečekané přílivové vlně se lodě převracely, protože v Kroměříži chybělo vy- výhradně „přespolní“ firmy. Přitom
sokovodní stání.
v mnoha jiných městech bývají často
preferovány místní firmy, i když jejich
nabídka není ta úplně nejlevnější.
Vybrat neznámou firmu, sídlící
mimo region, může skýtat určitá úskalí. Nejen proto některá města spíše
podporují (pokud to jde a rozdíl není
v nabídkách velký) místní firmy. Tím
dávají práci většinou vlastním občanům.
„Stále častěji se setkáváme s tím, že
z organizací ze sousedních okresů, které si léta práci naší firmy chválí a jsou
spokojené, nám nyní jejich zástupci
říkají, že jim bylo doporučeno najímat
si na opravy jejich místní firmy.Tedy
ne nás.V Kroměříži se naopak zakázky
Velká voda často přinesla naplaveniny.
Foto archiv: Ing. Z. Butula dávají cizím. Už jsem uvažoval, že sídlo
firmy přehlásím třeba do Brna. Tam
budu mít jistě víc zakázek, když budu
místní,“ říká podnikatel z Kroměříže.
Ale protože by to znamenalo propustit
asi dvacítku pracovníků z Kroměříže,
tento krok ještě neučinil. Prozatím.
Pokud tento trend bude pokračovat dál,
budou muset majitelé firem v Kroměříži stejně propouštět.
Co se týká výběrových řízení přímo
města Kroměříže, těch bylo na radnici
od začátku roku vypsáno osm. Žádné
z nich nevyhrála kroměřížská firma.
Rozhoduje téměř vždy cena. A tím
nejnižší nabídka. Pouze u jednoho
výběrového řízení byla rozhodující
i kvalita nabízeného řešení a kvalita
realizačního týmu. Jednalo se o výběrové řízení na zajištění zpracovatele
studií k problematice strategického
plánování v rámci projektu „Zvýšení
kvality řízení – Městský úřad Kromě-
Povedená podvodnice se uchází ve volbách o váš hlas
Asi není zrovna běžné, když někdo
koná opakovaně podvody, obohacuje
se na cizí účet, nerespektuje soudní
rozhodnutí a ještě má tu drzost kandidovat ve volbách na krajského
zastupitele. Paní Renáta Regerová
z Kroměříže tu drzost má.
Už před léty byl o této paní článek
v INFOnovinách. Ne pochvalný.
Tehdy připravila CK Vaca o statisíce. Objednala si zájezdy pro skupiny. Měla na tuto prázdninovou činnost živnostenský list, jinak pracuje
jako vychovatelka školní družiny
při I. ZŠ Komenského Kroměříž.
Od sehnaných klientů vybrala peníze, ale ty si nechala pro sebe a cestovce nezaplatila. Navíc o skupinu
dospívajících dívek se v Chorvatsku
nestarala a nechala dívky samotné
ve vzdáleném středisku, aniž by se
za nimi šla alespoň podívat. A když
jedna z nich onemocněla, odmítla
ji vzít k lékaři. Rodiče byli přitom
doma přesvědčeni, že jejich děti
mají v zahraničí potřebný dozor
pedagoga. Tak, jak jim bylo organizátorkou a pedagožkou v jedné
osobě slibováno.
Nepoučila se. O smutných zkušenostech s touto osobou vypráví jedna
z podvedených, majitelka pražské cestovky paní Lichnovská ve vedlejším
článku.
I letos R. Regerová přesvědčila skupinu lidí, že jim za dobrou cenu zprostředkuje dovolenou v Bulharsku.
Odjeli však jen ti, kteří dostali na
dovolenou příspěvek od zaměstnavatele, což vyžadovalo platbu přes
fakturu přímo na účet cestovní kanceláře. Ti, kteří odevzdali peníze paní
Regerové, neodjeli.
„Renáta Regerová si u nás objednala zájezd pro skupinu osob do Bulharska, zaplatila malou zálohu. Ale
další faktury podle řádně sjednané
smlouvy nezaplatila. Zájezd jsme tedy
zrušili,“ uvádí ředitel cestovní kanceláře BON TON v Hranicích
Ing. Petr Kraus. Netušil, že zprostředkovatelka klienty sehnala, ale vybrané
peníze si nechala. A ti se chystali na
dovolenou, kterou si přece zaplatili.
Podvedeným klientům pochopitelně
neoznámila, že neodjedou.
„Pár dnů před původně plánovaným odjezdem zrušeného zájezdu nás
kontaktoval pán z Hulína, že ještě
nedostali žádné pokyny k odjezdu,“
Smutné zkušenosti ze spolupráce s paní Regerovou
I když jsem soudní proces s paní
Renátou Regerovou vyhrála, dostala
jsem pouze 8 000 Kč jako první splátku, podle soudem nařízeného splátkového kalendáře. Ale žádnou další
splátku již ne. Přitom celková částka,
kterou mi paní Regerová dlužila za
nezaplacení zájezdu pro skupinu lidí
do Řecka, byla 105 775 Kč, nyní s jednou její splátkou je dluh 97 775 Kč.
Tato dlužná částka od roku 2010 nebyla navýšena o úroky z prodlení. Mé
výdaje s právníkem a soudem, včetně
dojíždění do Kroměříže, jsem si hradila sama. Vynaložený čas mi nikdo
nevrátí.
Je to opravdu velká částka, která
mě zatížila a musela jsem si vzít další
úvěr... Samozřejmě jsme podali návrh
k exekuci, ale podle zjištění exekutorského úřadu, paní Regerové běží
ještě dalších devět exekucí, takže
nevím kdy se svých peněz dočkám.
Dovolenou jsem tenkrát doplatila
majitelům hotelu ze své vlastní kapsy,
za což jsem si vysloužila jen špatné
recenze od klientů paní Regerové, kteří zřejmě dodnes netuší, že je okradla.
Spíše mě ale zaráží skutečnost, že
takový člověk pracuje stále jako
vychovatelka ve škole a má i nadále
přístup k lidem a dál od nich vybírá
peníze! Kdybych já okradla klienty
své cestovky, tak mi na tři roky zakáží
činnost v podobném sektoru.
Zájezd do Řecka, který paní Regerová konala přes mou CK PRETTY
TOUR, zahrnoval ubytování s polopenzí. Měla zajištěnou svou dopravu,
jejíž majitel také evidoval dluh za
dopravu! Lidé od paní Regerové byli
mylně informováni o ubytovacím
objektu, který byl asi 170 metrů od
moře, ale ona svým lidem naslibovala,
že budou ubytováni přímo u pláže.
A ti si pak stěžovali na nás!
Paní Regerová měla navíc ještě tu
drzost podat na mě trestní oznámení
a musela jsem na výslechu policie
v Praze vypovídat něco, co jsem
vůbec nevěděla o čem je řeč... Pak
jsem byla jako obžalovaná pozvána
k hlavnímu líčení do Kroměříže. Byla
jsem poprvé ve svém životě obžalována! Pro údajný přečin vydírání...
lež nehorázná, byla jsem na infarkt!
Činu jsem se měla dopustit v telefonátu, že ji přejede někdo ode mě
autem a že bude mít v bytě, nebo pod
autem bombu, a že jsem jí údajně
vyhrožovala, že ji zlikviduji i s celou
její rodinou. Dopadlo to naštěstí tak,
že zdravý rozum zvítězil a její křivé
obvinění smetli ze stolu. A to sebou
měla i falešnou svědkyni Markétu
Kozárkovou!
Je neuvěřitelné, že místo, aby paní
Regerová platila dluhy, ještě útočí
a osočuje své věřitele.
Iva Lichnovská,
CK PRETTY TOUR s. r. o.
vrací se ředitel Kraus ke chvíli, kdy
letošní podvod paní Regerové „prasknul“.
Dotyčný pán vysvětlil, že jejich
skupinka čítala 16 osob. Za každého
z nich zaplatili R. Regerové 7 000 Kč
a další peníze si zaplatili za cestovní
pojištění. V domnění, že je budou
potřebovat. I oni podali na vychovatelku z Kroměříže trestní oznámení.
Ta pozastavila své oprávnění k podnikání, podepsala čestné prohlášení,
že nevlastní žádný movitý ani nemovitý majetek a bydlí v pronajatém
bytě. Zažádala o osobní bankrot
a peníze, které neoprávněně získala,
zřejmě opět nehodlá vracet.
O váš hlas se povedená podvodnice
uchází v krajských volbách pod
číslem 43 na hlasovacím lístku
NEZÁVISLÍ.
Jana Janoušková
říž“ a přihlásily se firmy výhradně
z jiných regionů.
„Záleží na tom, jaká jsou zadaná
kriteria konkrétního výběrového řízení. Jestliže je jediným kriteriem cena,
nic s tím neuděláme, když cizí firma
dá výhodnější nabídku. Směrovat to
pouze na kroměřížské firmy je diskriminační. Naší snahou je oslovovat
kroměřížské firmy, ale ty se často
nakonec do řízení ani nepřihlásí,“
uvádí Ing. Aleš Opravil z majetkoprávního odboru města.
Možné výtky například k výběrovému řízení na rekonstrukci objektu
pro mateřskou školu v Mánesové ulici
Kroměříž, kdy BESKYDGROUP
vyhrála podle stavařů s těžko reálnou
nízkou cenou 3,48 mil. Kč, by dopředu byly spekulací. Další v pořadí
uvedl cenu 3,945 mil. Kč.To však neznamená, že se předpokládá, že vítězná stavební firma řízená a vlastněná
dvěma ženami, nemůže odevzdat
dobrou práci. Proč by ne, ženy leckdy
bývají dobré i na vedoucích místech
typicky mužských profesí a město si
snad jistě zjistilo reference o firmě.
Město nyní už neplatí neobjednané
vícepráce, když třeba nabízenou cenu
firmy spočítají tak, že do ní není
zahrnuto vše potřebné. A firmy to většinou respektují. Výjimkou je jak známo rekonstrukce kina Nadsklepí, kde
již bylo zaplaceno mnohem více, než
původně mělo být. Stejný dodavatel
– Pozemní stavitelství Zlín – vyhrál
letos i práce na rekonstrukci Bajdy.
Opět je problém s jeho požadavkem
na zaplacení dalších částek navíc.
Co se týká dodržení kvality díla, na
to si při větších akcích město platí
dozory, menší akce dozorují zaměstnanci městského úřadu.
Tradovaný názor, že pro město kroměřížské firmy těžko získají zakázku,
je třeba prolomit. Nejprve se tyto firmy musejí častěji hlásit do výběrových řízení…
-ja-
z ČSSD, někteří lidé bláhově čekali
vyšetřování podivných nákupů. Leč
nestalo se vůbec nic. Naděje na dělání
pořádků od tehdejšího vítěze voleb –
ČSSD – pohasly s vybledlými předvolebními hesly na billboardech okolo
cest. Byly to zřejmě jen sliby na přilákání voličů.
Do zóny se investoři nehrnou údajně proto, že je krize. A prý také proto,
že jeden hydrogeolog kvůli prameništím pitné vody upozorňuje na nezákonnost zde stavět některé provozy
(například výrobu pneumatik). Tím
podle vedení kraje odrazuje případné
investory. K dovršení všech absurdit
na hydrogeologa oranžovomodrá koalice z vedení kraje vymyslela podání
žaloby… Situace začíná připomínat
absurdní divadlo.
Umlčet oponenty půjde těžko.
Vzniklá občanská sdružení upozorňují na nejzávažnější nedostatky.
Před lety vyřčená Lukášova prognóza, že zóna bude mít v roce 2012
asi 12 tisíc nových pracovních míst,
se nevyplnila. Přestože kraj do zóny
pumpuje stále další a další peníze
a zóna už spolykala více než miliardu,
pracovní místa se zde počítají pouze
na desítky, ne na slibované tisíce.
Zatím samotné město Holešov
nemělo ze strategické zóny krajem slibovaný užitek. Spíše problémy. Bylo
by dobře, kdyby se nakonec našly provozy, které zde nebudou vadit a pak
co nejdříve vznikala nová místa.
Jana Janoušková
Krajské volby
Kandidátní listiny pro nadcházející
krajské volby ve dnech 12. a 13. října,
pro Zlínský kraj zahrnují 22 politických stran či hnutí s celkem 765 kandidáty. Krajské volby rozhodnou
o tom, kdo bude spravovat náš kraj
po další čtyři roky.
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději tři dny před volbami. Pokud ne,
budou pro voliče připraveny ve volebních místnostech.
Volič si vybere jen jeden lístek strany, koalice nebo hnutí. Na této vybrané kandidátce ještě může dát své preferenční hlasy – tím, že zaškrtne maximálně 4 jména těch kandidátů, které
preferuje. Aby se kandidát mohl posunout na lepší umístění v kandidátce,
potřebuje získat minimálně 5 % preferenčních hlasů, zatímco v předchozích volbách to bylo 10 % preferencí.
-ja-
Zveřejňování zakázek
Je skutečně problém se dozvědět
o vyhlašovaných zakázkách města,
tak jak tvrdí někteří kroměřížští podnikatelé? Je pravdou, že ne všechna
výběrová řízení vyhlašovaná městem
Kroměříž byla oznámena i na jeho
webových stránkách. To, že řízení
chybějící na městském webu bylo na
stránkách zadavatele je sice hezké,
ale jak mají místní vědět, že konkrétní
výběrové řízení pro město organizuje
nějaká brněnská firma?
„V současné době byla vypracována nová směrnice města o zadávání
veřejných zakázek, ve které je stanoveno, že veškeré zakázky budou uvedeny na internetových stránkách města,“ uvedl příznivou zprávu Ing.Aleš
Opravil.
-ja-
INFOnoviny – říjen 2012
3
Fotobraní
KAM ZA KULTUROU
Tradiční výstava fotografií, kterou pořádá občanské sdružení FotoVážení pořadatelé kulturních akcí!
klub Domu kultury Kroměříž, se
Chcete-li, aby vaše pořady byly v INFOnoletos uskuteční od 11. do 28. října.
vinách uvedeny, pošlete do redakce jejich
Místem konání bude vestibul kropřehled v dostatečném časovém předstihu.
měřížského Domu kultury, vernisáž
je ve čtvrtek 11. října od 16 hodin.
BYSTŘICE p. Hostýnem
6. 10. Cestování v čase s obyvateli
zámku. Kostýmované prohlídky zámku
s programem. Od 16, 17, 18 a příp. i 19 h.
6.–28. 10. Výstava prací Karla Bubílka.
Dovolujeme si oznámit zahájení pro- U příležitosti 80. narozenin chvalčovského
vozu nového pracoviště neurofeed- výtvarníka. Zámek.
13. 10. Drakiáda. Na kopci Bártovec od
backu
10 h.
(EEG biofeedbacku) v Kroměříži.
13. 10. Show za všechny prachy. Travesty
skupina Scandal ladiesse s novým pořadem.
Kino klub Sušil od 19 h.
Využití neurofeedbacku na
26. 10. 142. zámecký koncert.
našem pracovišti:
neurofeedback
terapie
poruch pozornosti
hyperaktivního a impulzivního
Foto nese název Na Doubravici a bude součástí Fotobraní.
Foto: J. Ščotka
Výstavy v Chropyni
V chropyňském zámku si můžete
až do 14. října (mimo pondělí) prohlédnout dvě výstavy:
Výstava Křídla motýlí vznikla
spojením dvou sbírek – grafických
listů s náměty motýlů M. Švabinského (1873–1962) a sbírky motýlů
sběratele Josefa Poly (1912–1996),
jehož exponáty pocházejí hlavně
z Chropyně a okolí, ve sbírce jsou
však zastoupeny i některé exotické
druhy.
Další výstava má název Housle
500 – pět století houslí v evropské
ZLATNICTVÍ
Renala
Šafaříkova 212
Kroměříž
SLEVA 30%
na všechny hodinky
SALIX
Ing. Aleš Dubovský
zahradní centrum
Milíčovo nám. 586/4
Kroměříž
(vedle kina Nadsklepí)
tel.: 721 783 006
Zahájení prodeje
ovocných stromků
a růží od 10. října!
Nejširší sortiment
ovocných výpěstků
včetně sloupovitých
stromků, vhodných
pro malé zahrádky.
hudební kultuře. Začátky prohlídek
v 9, 10, 11, 13, 14, 15 a 16 h.
Vystavená rozsáhlá sbírka Karla
Zapletala a Strunalu CZ a. s. ukazuje
tvarovou pestrost houslí a je rozdělená typologicky podle modelů (Stradivari, Guarneri, Amati…) a způsobu
výroby (mistrovské, manufakturní,
industriální produkce).
Součástí výstavy je i barokní
houslařské pracoviště s historickým
pracovním nářadím a expozice výroby houslí, kde je postupně představena výroba, sestavování nástrojů
i jejich konečná povrchová úprava.
Výstava představuje housle a umělecké houslařství v nových souvislostech, bez mýtů a tradovaných
omylů.
Angelika se bude
natáčet i v Kroměříži
Kdo by neznal sérii filmů z šedesátých let minulého století o andělsky krásné markýze Angelice?
Krásnou markýzu tehdy ztvárnila
herečka Michėle Mercierová. Remake slavné filmové série se již
začal natáčet. V roli hlavní hrdinky
se představí Francouzka (její otec je
však Rakušan a matka pochází
z Egypta) třiadvacetiletá Nora Arnezederová. Při troše štěstí ji naživo
můžeme spatřit i v Kroměříži.
Kroměříž je totiž jedním z vybraných českých a moravských měst,
kde se bude nová série natáčet. Dalšími jsou Praha, Telč a Pernštejn.
„Konkrétní podmínky se připravují. Předběžně by to mělo být v listopadu, filmovat se bude prakticky
v celém zámku i v zahradách, celý
zámek bude uzavřen. Na časté dotazy kolem komparzu odpovídáme,
že pravděpodobně se konat nebude,
protože si komparz projekt doveze
vlastní ze zahraničí. Ale to je bez záruky,“ uvedl kastelán kroměřížského zámku Ing. Martin Krčma.
-ja-
chování
specifických poruch školních
dovedností (dyslexie, dysgrafie)
poruch autistického spektra
stavů po poranění mozku
tréninková metoda
rychlosti reakce
koncentrace, soustředění
paměti
Objednávky na níže
uvedených kontaktech:
Mgr. Pavel Palíšek
tel.: 573 330 950
mobil: 605 928 157
e-mail: [email protected]
Více informací
o metodě neurofeedbacku:
www.eegbiofeedback.cz
VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).
Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863
KNIHAŘSTVÍ
Jana Foltýnová
Kollárova 2978, Kroměříž
573 338 425, 608 777 499
vazby diplomových prací,
opravy vazby knih a časopisů,
sbírek zákonů,
dokladů k archivaci,
matričních knih,
paspartování obrázků,
drobná kartonáž, kazety
Z HISTORIE:
Věřte, nevěřte
– psáno před 123 lety
Všechny naše nezdary a neúspěchy čili národní lhostejnosti. A z čeho vyv politickém a veřejném životě jsou vý- plývá lhostejnost? Z prospěchářství
sledkem naší malé národní hrdosti, a sobectví… V úzké komůrce svého
„já“ sestavujeme si rozpočet svých
prospěchů, nadějí a klonů a zapomínáme, že jsme více než jednotlivci. Zapomínáme, že tvoříme národ. Člověk
patří národu a národu patří veřejnost.
Osudy národa mají být i osudem jednotlivce, neboť ten, kdo odtrhne se od
národa, kdo klade osobní prospěch
svůj výše zájmů národních, kdo dovede šťastným býti i na troskách obecného národního blaha, ten jest
i vyloučen navždy z veřejnosti národní. Žijeme dnes ve znamení pokroku. Pokrok jest vnášející. Duch
překonal hmotu orací, leč nepoměr
mezi vzdělaností ducha a vzdělaností
vůle, mezi tím, co člověk zná a chce.“
Tak bylo psáno v novinách Velehrad (I. ročník, č. 8 z 17. 5. 1889).
-vb-
HOLEŠOV
Předprodej Městské informační centrum, tel. 573 395 344.
6. 10. Všetulský jarmark adětské dílny.
Od 9 do 13 h, areál TYMY. Prodej perníčků,
medu, řemeslných výrobků atd. Dále výtvarné, rukodělné, taneční a sportovní dílny pro
děti.
11. 10. Točení v kruhu a keramická dílna. V TYMY centru od 16 do 17 h, s možností
vyzkoušet si zdarma práci s keramikou.
11. 10. Co dochovala paměť. Křest knihy
bystřického autora Tomáše O. Machače
s hudebním doprovodem cimbálovky Bystřica. Městská knihovna Holešov od 17 h.
18. 10. Láska a párečky. Mistrovsky
napsaná francouzská komedie, vycházející
z reálného života. Stala se Hrou Francie 2005.
Hrají: S. Postlerová, K. Zíma, K. Janečková
a další. Kino Svět od 19 h.
19.–21. 10. 10. mezinárodní festival outdoorových filmů. V zámeckém New Drive
clubu. Bližší informace na www.outdoorsfilms.cz.
20. 10. Disco. DJ Steve a DJ Šmakin od
22 h, New Drive club.
23. 10. Křeslo pro hosta. Beseda s Markem Měchurou o cestování po Bulharsku.
V čajovně TYMY od 17.30 h.
28. 10. Koncert pro Holešov: Španělské
inspirace. Účinkuje pěvecký sbor Moravské
děti. Velký sál zámku od 17 h, vstupné
dobrovolné.
30. 10. Pocta Claude Bollingovi. Hraje
Filharmonie B. Martinů, klavír K. Košárek,
dirigent P.Pololáník. Koncert k výročí vzniku
samostatného československého státu. Zámek
od 19.30 h, vstupenky k vyzvednutí v MKS.
31. 10. Tajuplný zámek. Veselá divadelní
pohádka. Kino Svět.
2. 11. Slavnost broučků. Od 17 h na
náměstí Dr. E. Beneše.
10. 11. 13. ročník festivalu Bluesový podzimek. New Drive club od 19 h.
HULÍN
Předprodej vstupenek – tel. 573 350 728.
Místo konání Kulturní klub, pokud není
uvedeno jinak.
5. 10. Jimi Hendrix – revival kapela
RED HOUSE z Holešova. Od 20 h.
12. 10. Vernisáž výstavy fotografů
HK12. Od 20 h.
15. 10. Hulínský Oskar. 10. ročník soutěže, kategorie řečník. Od 16 h.
18. 10. Čtvero ročních období. Zábavný
program populární pražské travesti skupiny
Hanky panky. Od 19 h.
19. 10. Roman Dragoun – recitál. Koncertní recitál zpěváka amuzikanta, který působil v kapelách Futurum, Progres 2, Stromboli
či T4. Od 20 h.
21. 10. Vernisáž výstavy výtvarníků
amatérů. Vystavují: I. Drápalová – šperky,
M. Kopčilová – portréty, J. Veselá – obrázky,
Mgr. Z. Kubíček – šperky. Od 16 h.
31. 10. Bůh masakru. Uvádí Divadelní
spolek Kroměříž. Konverzační komedie francouzské autorky Yasminy Rezy o dvou manželských párech, které řeší konflikt svých
synů.
2. 11. Jam session no. 2. Setkání muzikantů, kteří zahrají ve stylu rock, funky, blues,
jazz. Od 20 h.
4. 11. O třech motýlcích. Pohádka o síle
motýlího přátelství. Od 14.30 h.
10. 11. Hulín má (taky) talent 3. Amatérská talentová soutěž jednotlivců i skupin
bez rozdílu věku. Přihlášky do 26. 10. na KK
Hulín.
11. 11. Ochutnávka Svatomartinských
vín. Posezení uvína s hudbou v lidovém tónu.
16. 11. Dámská jízda. Pořad nejen pro
ženy. Od 17.30 h.
23. 11. Arakain. Koncert české rockové
legendy. Od 20 h.
CHROPYNĚ
Předprodej vstupenek 573 355 323.
Místo konání: MKS Chropyně.
19. 10. Posezení s cimbálovou muzikou
Dubina. MKS od 19.30 h.
KROMĚŘÍŽ
Pořady se konají v Domě kultury Kroměříž, není-li uvedeno jinak. Informace
a předprodej v DK tel. 573 337 422,
573 341 400, předprodej on line na
www.dk-kromeriz.cz
6. 10.Den kraje v Muzeu Kroměřížska.
Pestrý program a volný vstup do muzea od
10 do 16 h.
6. 10. Maria Doyle Kennedy. Koncert
irské hudebnice. Klub Starý pivovar od 19 h.
11. 10. Líčení aúčesy nejen do tanečních.
Café Castello 14 až 18 h.
12. 10. Kdopak by se konce bál. S travesty
skupinou Screamers v DK od 19 h.
16. 10. Oskar a růžová paní. V rámci
předplatného v DK uvádí Slovácké divadlo
Uherské Hradiště od 18 h.
17. 10. Lubomír Brabec. Koncert kytarové legendy v kině Nadsklepí od 19 h.
21. 10.O perníkové chaloupce aneb
Jenom tak. Pohádka v Domě kultury od
14.30 h.
23. 10. Japonské obřady a kuchyně.
Workshop. Kino Nadsklepí od 18 h.
23. 10. Koncert Aka TOMBO. Japonsko-česká komorní hudba. Vystoupí Nao
Higano, dále R. Janečková, M. Vaitová,
M.Gajdoš, O.Hubáček, J. Habart, J. Kadavý
apěvecký sbor Smetana Hulín se sbormistryní
L. Poláškovou. Kino Nadsklepí od 19 h.
24. 10. Oldřich z Chlumu – román askutečnost. Beseda se spisovatelem V. Ondruškou. Knihovna Kroměřížska od 17 h.
24. 10. Kaligrafie a origami. Ukázky
a workshop. Nadsklepí od 18.30 h.
24. 10. DJ Anime. Multimediální projekt.
Kino Nadsklepí od 21.30 h.
25. 10. Lidé z Akagi. Vernisáž v kině Nadsklepí a beseda s fotografem J. Štreitem. Od
19 h.
28. 10. Rusalka. Pohádka pro děti. Dům
kultury od 14.30 h.
31. 10. Povídání ocestování.Beseda scestovatelkou, populární spisovatelkou a redaktorkou Českého rozhlasu P. Jazairiovou
a redaktorem zahraniční redakce Radiožurnálu M.Dorazínem. Knihovna Kroměřížska
od 16.30 h.
31. 10. Petr Spálený, Apollo Band
aMiluška Voborníková. Koncert. Dům kultury od 19 h.
9. 10. Honza aFrantišek Nedvědi s kapelou. DK od 19 h.
Buduje se nové informační centrum,
ještě není vše dořešeno
V přízemí hlavní budovy radnice,
v křídle do Prusinovského ulice, již bylo
zahájeno budování nového Informačního centra (dále IC). Dosud provozuje
IC v Kroměříži na Velkém náměstí
Ing. Oldřich Kuchař, ale zastupitelům se
nelíbilo, že se každoročně platí soukromé osobě příspěvek za služby pro
město.
Příspěvek města na činnost současného IC byl v posledních třech letech
zvýšen z původní částky 465 000 Kč na
490 000 Kč. Stačí na uhrazení necelých
30 % nákladů provozovatele. O doplatek
25 000 Kč však muselo IC každý rok
speciálně žádat.
Od příštího roku bude nové IC na radnici provozováno přes Knihovnu Kroměřížska. Příspěvek na provoz IC pro
uvedenou organizaci bude muset být
vyšší než 490 tisíc. Knihovna totiž nemůže provozovat všechny činnosti, kterými si současné IC vydělává na provoz.
Například směnárna pochopitelně není
nutností, ale přes turistickou sezonu je
dosavadní směnárna v IC jedinou směnárnou, která je návštěvníkům města
i občanům k dispozici i v neděli.
Ing. O. Kuchař nabídl městu k odprodeji kopírky atiskárny. Apočítač zdarma,
pokud přijmou do příštího IC některou
ze současných pracovnic. Každá má svůj
počítač i s veškerým know how, které
v něm má za dobu svého působení uloženou. Jednal s městem rovněž o odkoupení zásob suvenýrů a publikací v ceně
asi půl milionu korun. Vsezoně oně bývá
zájem a nechat vyrobit jiné by se městu
jistě hodně prodražilo. Zástupci města se
ještě nevyjádřili, zda je odkoupí. Publi-
kace nejsou prospekty. Ty se v IC rozdávají zdarma.
Přestože rozhodnutí města vlastně
ukončí činnost současného IC, jeho majitel je ochoten novému IC pomoci v rozjezdu a poskytnout několik desítek
smluv s obchodními partnery. Pomoc
i s předáním know how, které pracně budoval 20 let, podmiňuje Ing. Kuchař tím,
že v novém IC získá místo alespoň jedna
z jeho současných pracovnic. Ani to není
zatím dořešeno.
Původním rozhodnutím mělo být
nové IC v objektu radnice vybudováno
za asi milion korun, později byl rozpočet
na úpravy zvýšen na 2,9 mil. Kč. Stavební zakázku získala firma Ptáček zKojetína, nábytek dodá firma z Prahy,
o zabezpečení a počítačovém vybavení
se bude jednat zvlášť.
-ja-
INFOnoviny – říjen 2012
4
Holešovský pěvecký soubor Moravské děti ve Španělsku. Přivezl další zlatou medaili ze světové soutěže. Zatím nejúspěšnější výsledek z historie souboru byl roku 2010, kdy Moravské děti přivezly hned několik medailí z pěvecké olympiády v Číně.
Moravské děti přivezly do Holešova opět zlato!
Začátek letošních prázdnin nebyl
pro všechny školou povinné jenom
oddechem a relaxací – Moravské děti
tyto dny věnovaly perné přípravě na
mezinárodní festival sborů, který se
konal již potřicáté ve španělském
Cantonigros. O tom, že se příprava
vyplatila svědčí i to, že z kategorie
dětské sbory přivezli opět zlato, které
bylo i finančně podloženo 800 eury.
Nesmím ale opomenout – zlato
přivezly z tohoto festivalu již před
„21 lety“ – a to pod vedením zakladatele sboru pana Karla Košárka.
Tehdy to byla legendární cesta – pro
nás nejdelší – kilometrově i dobou
pobytu – 15 dní, 6 500 km a 75 dětí
ve dvou autobusech… (pro bývalé
členy – vzpomínáte – povinnou
skladbou byla SARDÁNA...)
Festivalu se zúčastnily sbory z 26
zemí celého světa – od Argentiny, Islandu, Číny, Indonésie, Filipín, Venezuely, Izraele, Ruska, Moldávie...
A my jako jediný sbor z České republiky.
Naše soutěžní kategorie – „lidová
píseň“ byla nejenom pro dětské
sbory, ale soutěžily v ní i sbory dospělácké a ty, kteří se folklóru věnují
celým svým zaměřením, takže konkurence byla pořádná a naše umístění
– 8. z 17 sborů je také velmi dobré.
Cantonigros se nachází v horách,
v severní části Španělska, které se nazývá Kalalánsko a specifikou tohoto
Tel.: 800 555 090
e-mail: inforeality-zvonek.cz
www.reality-zvonek.cz
Rychlé zpeněžení
vaší nemovitosti!
92725 – BOV 4+kk, Hulín
Prodej novostavby mezonetového BOV
4+kk v Hulíně ve 2. patře. Byt se skládá
z obyv. pokoje s kuch. koutem, WC, koupelny, chodby a schodištěm do ložnice,
šatny, vstupem na půdu.
CENA: 1 775 000 Kč
92614 – Novostavba RD 5+1 KM
Prodej novostavby dvoupodlažního RD
v centru Kroměříže. Dispozičně 5+1,
garáž součástí. Nyní probíhá výstavba –
možnost klientských úprav dispozice. Poloha v žádané a klidné lokalitě ve středu
města.
CENA: v RK
91694
92614
92722
92594
91694 – BOV 2+kk Otrokovice
Prodej novostavby bytu 2+kk v blízkosti
centra Otrokovic o ploše 62 m2. Lodžie
(7,8 m2), výtah, sklep. Parkoviště před
domem, možnost dokoupit garáž.
CENA: 1 550 000 Kč
92725
92722 – RD 5+1 KM Barbořina
Prodej řadového RD disp. 5+1 s garáží
a zahradou na sídlišti Barbořina. Technické přízemí – garáž, prádelna, pracovna, v patře kuchyně s obývací částí
a koupelna, ve 2. patře 3 pokoje s koupelnou. Interiér původní, udržovaný, dům po
revitalizaci (2008 – fasáda, plast. okna,
střecha). Vytápění plynové. Okrasná
i užitná zahrada.
CENA: 2 900 000 Kč
92693
92693 – RD 6+1 Jarohněvice
Prodej RD disp. 6+1 o obytné ploše
170 m2 se zahradou (cca 2000 m2) a průjezdem. Dům je po rekonstrukci interiéru
(izolace, rozvody, topení, podlahy dřevěné, kuchyně, sanita, okna dřevěná, střecha). Vytápění ÚT plyn + krb s rozvody
tepla do podkroví. Na zahradě pergola
a posezení. Koncový řadový, veškeré IS,
vl. studna. Adaptace je provedena se zachováním původního venkovského
ducha (stropní trámy ap.)
CENA: 2 750 000 Kč
92594 – Chata 3+kk Chvalčov
Prodej chaty 3+kk (5 lůžek) s pozemkem
400 m2 v rekreační zóně na Chvalčově,
Hostýnské vrchy. Voda, elektřina zavedena. Topení krb + tuhá paliva. Prodej vč.
movitého vybavení. Vstup přímo do lesa.
CENA: 890 000 Kč
festivalu je to, že v dětské kategorii
je povinná skladba v katalánštině –
a pro nás to byla skladba L. Lamote
de Grignona (1872–1949) s názvem
„GATS“ . V překladu „Kočky“. Hodnotí se nejenom hudební provedení,
výraz, barva, ale také precizní katalánština, která je úplně jiná než klasická španělština. Samotní Španělé
ne vždy katalánštině rozumějí. Nebylo ani jednoduché sehnat někoho,
kdo nám s katalánštinou pomůže –
ale nakonec se povedlo – a fonetický
překlad nám napsali až na Univerzitě
Karlově v Praze. O tom, jak naše
sbormistryně Lenka Polášková
skladby nacvičila ukazuje i bodové
ohodnocení, které udělila mezinárodní devítičlenná porota – na prvním
místě Moravské děti – skoré 130
bodů – před sborem z Moldávie se
119 body, a sborem z Ruska s počtem
107,5 bodu a dalšími. O tom, že radost byla nesmírná snad ani nemusím
psát.
Cesta pro zlato byla dlouhá téměř
pět tisíc kilometrů a během cesty jsme
také poznali spoustu krásných měst –
středověké město UNESKA ve Francii – Carcassonne, hlavní město Španělska Barcelonu, Monacké knížectví
s Monakem a Monte Carlem, italské
Milano s největší gotickou katedrálou
a slavnou operní scénou La Scala, kde
vystupují ti nejslavnější hudební mistři a také horskou soutěsku ve Švýcarsku – Via Mala a další zajímavá
místa. Nesmím zapomenout na malé
městečko s necelými 900 obyvateli,
které bylo naším festivalovým domovem – Santa Maria ď Oló. Zde jsme
bydleli v rodinách, a starali se o nás
opravdu jako o vlastní. Filozofií festivalu je totiž to, aby se festivalu zúčastnilo co nejvíce sborů a bylo vše
cenově dostupné, tak se snaží všechny
účastníky ubytovat v rodinách
v okruhu 40 km od místa dění a tyto
rodiny to dělají všechno zdarma –
ubytují dvě tři osoby, a dokonce chystají snídaně a někteří jako bonus ještě
navíc i večeře, které jsou ve Španělsku pozdní. Někdy i kolem půlnoci.
Jedinou odměnou pro tyto Katalánce byl koncert, který jsme pro ně
nachystali v jejich kamenném kostelíku. Kostel obrazně praskal ve švech
a bouřlivý potlesk všech diváků nás
velmi potěšil. Rozloučení nám nachystali v podobě půlnočního rautu
na náměstí, kde jsme byli jak my, tak
všechny rodiny, u kterých jsme byd-
leli a společně jsme vše oslavili.
Cesta byla náročná, o to víc, že po
celou dobu venkovní teplota byla
přes 30–35 stupňů Celsia a domů
jsme přijeli trochu unavení, ale
šťastní. Festival nám přinesl velký
úspěch, nezapomenutelné zážitky,
nové kontakty, známosti, okusili
jsme život a atmosféru jižní Evropy.
Ráda bych touto cestou poděkovala za úžasné nasazení především
sbormistryni Lence Poláškové, klavíristce Martině Mergentalové,
samozřejmě celému sboru Moravské
děti, a všem, kteří finančně podpořili
naší cestu k úspěchu: městu Holešov,
Ministerstvu kultury ČR, Nadaci
děti, kultura, sport Uherské Hradiště
a JUDr. Zdeňku Novákovi.
Poděkování si zaslouží také rodiče
dětí a všichni naši přátelé, kteří nás
přivítali opět za docela vydatného
deště v Holešově.
Proč náš prázdninový úspěch připomínáme nyní? Chystáme nyní
Koncert pro Holešov, inspirovaný
španělskými zážitky, na neděli 28.
října na zámku v Holešově, na který
jste samozřejmě srdečně zváni.
Jana Slovenčíková,
Moravské děti
Výstava fotografií v Hulíně
Navazujeme na úspěšnou jarní
výstavu a přinášíme její podzimní
pokračování. 12 amatérských fotografů z Hulína a Kroměříže bude
v prostorech Kulturního klubu Hulín
vystavovat své kolekce fotografií.
Vernisáž výstavy bude v pátek 12.
října se zahájením ve 20 hodin.
Na vernisáži můžete opět čekat
příjemnou muziku a občerstvení.
V pátek 12. října zahraje Kamil
Horák (TOUJOURS) a v pátek 19.
října na závěr výstavy je přichystaný
recitál Romana Dragouna.
Potvrzení vystavující jsou Monika
Rygálová, která je zároveň dramaturg
výstavy, dále Tom Stehlík, Barbora
Součková, Marek Hořava, Jiří Soporský, Petr Ivančic, Miroslav Mlčák,
Simona Zlámalová, Jan Nemrava,
Karel Halašta a Eva Lachendrová. V přísálku bude expozice
obrazů hulínského malíře Jana Kraváčka.
Výstavu pořádá občanské sdružení
Jiná kultura Hulín společně s hulínským
Kulturním klubem. Karel Souček
Vedení účetnictví,
zpracování daňových přiznání, mezd.
ING. MARTA MACHÁČKOVÁ
1. máje 623, Kroměříž
Tel.: 605 407 618
5
AKCE:
„Po přečtení článku – Cyklostezky: Značení kulhá – v INFOnovinách č. 7 se ostře
ohrazuji za Městskou policii Kroměříž,“ tak
začíná dopis ředitele MP Kroměříž
M. Skřebského. Pan ředitel míní, že jeho
MP je „nepravdivě osočována z pokutování
cyklistů za účelem plnění městské kasy“,
protože na cyklostezce v ulici Obvodová prý
jeho strážníci dosud neudělili žádnou pokutu.
Na argument, že o konkrétní cyklostezce je
jen první odstavec článku adalší text je obecný, přičemž MP přece běžně pokutuje cyklis-
ty, reagoval pan ředitel poněkud podrážděně.
Když textM. Skřebský pochopil tak, že slova
o pokutování vztáhl na jednu konkrétní
cyklostezku, na které se dosud zrovna nepokutovalo, omlouvám se za formulaci opokutování cyklistů v případě, že jsou vztažena
na cyklostezku Obvodová.
Každopádně nyní panu řediteli doporučuji přečíst si článek na 1. straně těchto novin
a zajistit, aby jeho lidé netelefonovali předem těm, kteří parkují v zákazu stání, byť
by se jednalo osyna některého z členů městského zastupitelstva.
Jana Janoušková
I v letos byly vyhodnoceny obce
Zlínského kraje, které nejlépe třídí
odpad. V kategorii obcí do 500 obyvatel
patřilo prvenství Skašticím z našeho
okresu. Každý občan Skaštic vytřídí
za rok v průměru 62 kilogramů odpadů
(v kategorii měst vyhrály Luhačovice,
s kontem 65 kg vytříděných odpadů na
občana a v kategorii obcí nad 500 obyvatel má vítězná Jablůnka dokonce
98 kg na obyvatele).
To, že se nejedná o náhodný úspěch
Skaštic v soutěži O keramickou popelnici, hovoří jasně fakt, že v předchozích třech ročnících soutěže se Skaštice umístily vždy na krásném druhém
místě. Proto byl starosta obce požádán
o prozrazení příčin opakovaného
úspěchu:
„Naše obec je jednou ze zakládajících obcí (ještě Hulín, Chropyně,
Kyselovice, Žalkovice, Pravčice
a Zářičí) dobrovolného svazku obcí
s názvem RESO. Svazek vznikl v roce
1992 s cílem věnovat se svozu a třídění
odpadu – papír, plast, sklo, plechovky.
Ze začátku to bylo těžké. Obce finančně přispívaly na provoz. Ale postupem
času se to zlepšovalo. Do obcí se umístily kontejnery na tříděný odpad, v té
době ještě železné. Občané si pomalu
zvykali na nošení odpadu do jiných
nádob než do popelnic. Později se ukázalo, že to má smysl. V obci bylo na
začátku pouze jedno sběrné hnízdo.
Dnes jsou v obci čtyři. Tvoří je kontejner na bílé sklo, barevné sklo, papír,
plast, nápojový karton a plechovky.
Průměrně to není ani sto obyvatel na
jedno sběrné hnízdo. Osvěta a soutěž
O keramickou popelnici motivuje
ODDLUŽÍME VŠECHNY
VAŠE DLUHY
Vyjádření ke článku
Skaštice vítězné v soutěži O keramickou popelnici
BANKOVNÍ, NEBANKOVNÍ, POKUTY,
EXEKUCE, MOBILNÍ OPERÁTORY...
RYCHLÉ VYŘÍZENÍ, ŽÁDNÉ POPLATKY
PŘEDEM ANI RUČENÍ MAJETKEM.
SPLÁTKY AŽ O 70 % NIŽŠÍ NEŽ MÁTE
NYNÍ.
KONTAKTUJTE NÁS
SMS VE TVARU: jméno, příjmení,
tel. číslo, město na tel.: 776 842 803
Vinylové podlahy
Renovace parket Dveře
INFOnoviny – říjen 2012
občany ke zlepšení třídění. A letos se
nám tedy podařilo získat první místo.
V minulých třech letech jsme získali
druhé místo. Těší nás samozřejmě
finanční odměna 30 tisíc korun. Cenu
získali všichni naši občané. Moc jim
za to děkujeme! Když se podíváte na
členy Resa, tak uspěly také Kyselovice,
Žalkovice a páté místo Pravčice. Těch
dvacet let práce je už vidět. Což je dobré. Starostové před námi zasluhují
poděkování za tento počin. Občany
motivujeme také tím, že pokud budou
poctivě třídit, tak nedojde k navýšení
komunálního odpadu během roku.
A tím se nezvýší náklady obce a nebudeme zvyšovat poplatek za TKO.
Poplatek máme jen 350 korun na občana,“ uvedl Bc. Richard Novák, starosta vítězných Skaštic.
-ja- Starosta Skaštic Bc. Richard Novák byl po převzetí ceny zpovídán moderátorem.
Umět a chtít diskutovat, pak je šance něco
změnit k lepšímu
Jen pár dní chybí do voleb, a předvolební průzkumy nám hlásí, že u voličů opět vyhrají etablované politické strany a co je horší, že i opět stejní
lidé! Co se to s naším národem děje, že je nepoučitelný? Kde je naše příslovečná národní moudrost? Copak nechápeme, že změna politického
stylu a zásadní změny ve společnosti mohou přijít
pouze s novými lidmi? Lidé zvolení do krajů budou
dál kývat na to, co jim z Prahy nařídí a budou bojovat za stranické zájmy a ne za potřeby voličů. To
chceme?
Byli jste někdy na některém z jednání krajského
zastupitelstva? Vše je předem připraveno. Zvolení
zastupitelé místo aby o problémech, o kterých
často vědí, mluvili a přihlásili se do diskuze, tak
raději mlčí. A zvednou nakonec ruku pro něco
jiného. Ne každý, i když má správné názory, umí
bez ostychu vystoupit před větším fórem lidí, aniž
by se obával, že se protistrana do něj pustí a on
pak třeba nedokáže dobře formulovat argumenty.
Proto je důležité volit hlavně ty, kteří umějí ve
správný čas zvednout hlas a vyvolat diskuzi nad
regionálními problémy. Takové lidi najdete na kandidátce hnutí ZVUK 2012. Jsme rádi, že lídrem
naší kroměřížské kandidátky je Jiří Kašík. Pro-
blémy zná a chce je řešit. A diskutovat se rozhodně
nebojí. Jako dlouholetý herec a šéf Divadelního
spolku Kroměříž je zvyklý vystupovat na veřejnosti.
A hlavně umí konstruktivní diskuzi vyvolat. Což
již mnohokrát přesvědčivě dokázal a prosadil dobrou věc. Pořádá i řadu kulturních akcí, z nichž mnohé také sám sponzoruje. Není typem, který chce
jít do politiky, aby se obohatil. Štve ho nepořádek
ve společnosti a chce přispět k tomu, aby bylo lépe.
A takových lidí je na kandidátce hnutí ZVUK víc.
Právě takové lidi bychom měli mít v krajském
zastupitelstvu jako svoje zástupce. Pak je šance,
že když někdo začne s diskuzí nad problémem,
další se přidají. Podívejte se, kolik straníků při projednávání konkrétních problémů diskutuje, kolik
partajníků se snaží nahlížet na řešené i optikou
svých voličů. Žádný. Vše je dopředu domluveno,
vše je naplánováno na sekretariátech a po tiché
domluvě s ostatními partajemi schváleno. Tento
trend voliči mohou zastavit. Musejí však lépe přemýšlet, kterou z kandidátek budou volit a komu
z kandidátů dají případně svůj preferenční hlas.
Přijďte k volbám, volte ZVUK 2012 a využijte
možnosti preferenčních hlasů, kdy můžete
zaškrtnout až čtyři jména kandidátů!
INFOnoviny – říjen 2012
6
V Kroměříži proběhne celoplošná deratizace
Velkoplošnou deratizaci zaměřenou na hubení potkanů zahájí kroměřížská radnice. K tomuto kroku ji vede
pravidelný boj proti hlodavcům, jejich
populace sice naštěstí nedosahuje
nějakých kalamitních rozměrů, ale je
třeba mít situaci pod kontrolou.
„Situace ve městě není nijak dramatická, pokud bychom ale deratizaci
každoročně neprováděli, mohl by se
stav velmi rychle změnit. První kolo
kladení návnad začne 9. října a další
budou následovat 17. a 22. října.
Smluvně sjednaná odborná firma vyšle
do terénu několik pracovních skupin,
které si město rozdělí na jednotlivá teritoria. Po týdnu od položení první dávky
proběhne kontrola, která podle prvních
výsledků zhodnotí efektivitu zákroku
a zajistí i odstraňování uhynulých
kusů,“ vysvětlil Lambert Hanzal,
vedoucí odboru služeb kroměřížské
radnice. Podle něj se však výsledná
míra úspěšnosti deratizace projeví až
s mnohaměsíčním odstupem.
Při deratizaci bude použita chemická aplikace, což je nejspolehlivější
a nejrozšířenější způsob boje proti
hlodavcům. Efektivnost celé akce také
závisí na její komplexnosti. „Současně s deratizací veřejných prostranství
je třeba provést i deratizaci kanalizační sítě, kterou by měla zajistit společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž. A důležitá je pro nás také spolupráce s občany. Potřebujeme, aby
lidé ohniska výskytu potkanů nahlásili
buď radničnímu odboru služeb, nebo
kontaktovali pracovníky provádějící
firmy. Taky budeme potřebovat jistou
míru tolerance při pohybu na veřejných místech. Do soukromí by však
firma nikomu zasahovat neměla,“ přiblížil vedoucí odboru služeb. Podle
něj přijde deratizace radnici na
300 tisíc korun.
Pokud to bude situace vyžadovat,
mohou se občané obrátit přímo na
pracovníky firmy při jejich činnosti
ve městě, nebo nahlásit své poznatky
na Městský úřad Kroměříž – odbor
služeb, tel. 573 321 161, fax –
573 331 481, e-mail: [email protected]
Jak bude deratizaci provádět zlínská firma Deratex? Nástrahou budou
jednorázové antikoagulanty, kladené
do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům – 2,5 gramu spolehlivě zahubí
potkana do hmotnosti 250 gramů,
zatímco ostatní necílená zvířata by
musela spotřebovat podstatně větší
množství, aby došlo k jejich otravě
(pes – asi 350 gramů, slepice až 1 kg,
kočka až 2 kg).
Ochranná deratizace se provádí
především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči
původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech,
kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech apod.
Vedle deratizace je třeba uplatňovat
i preventivní opatření, která ztíží životní podmínky hlodavců, zamezí jim
zbytečný přístup k potravě, do objek-
tů, obydlí, znesnadní jim hnízdění
apod.
Opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvidaci
černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného
materiálu, kde všude by mohlo být
vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy
budov před pronikáním hlodavců,
zabetonovat vchody do nor, opravit
poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských
objektů, opravit kanalizační poklopy,
pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit.
Represivní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie
potkana, který dospívá po třech měsících, samice je březí pouze tři týdny
a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15
mláďat. Jeden pár potkanů, může mít
teoreticky až 800 potomků za rok.
-pz-
Floria poprvé v novém areálu
Dokončení ze str. 1
Nejen ovocných stromků a růží,
zahradnických výpěstků, ale i řemeslných a jiných výrobků.
Obrovský zájem o výstavu byl hned
první den konání a brzy po zahájení
se zaplnilo parkoviště před vchodem.
„Další parkovací plochy máme ale
z druhé strany areálu, celkem je jich
1 400. Jsme domluveni s Teskem, že
v případě potřeby mohou lidé parkovat i na jejich parkovišti. Nečekali
jsme takový zájem,“ uvádí Ing. Radek
Novotný.
-ja-
Úspěšná premiéra
Běhu za svatým Václavem
výběhů a seběhů krátkých kopcovitých úseků a nutno podotknout, že
právě tato netypická podoba závodu Na Florii byl zájem i o „nezahradnický“ prodej. Například Řempo zde mimo jiné
sklidila u zúčastněných dětí pro svou nabízelo skvělé profesionální čisticí prostředky.
pestrost a nevšednost pozitivní ohlasy
a pro skromnou diváckou kulisu i zajímavé momenty plné předbíhání
a běžeckých soubojů.
Běhu za svatým Václavem se aktivně zúčastnilo celkem téměř 50 dětí
od 3 do 13 let.
Jakub Hřib, SVČ TYMY
Grafická dílna RENO
V úterý 25. září uspořádalo SVČ
TYMY 1. ročník Běhu za svatým Václavem. Tato běžecká akce byla určena
pro všechny zájemce z řad dětí a mládeže, kteří měli chuť změřit svou
výkonnost s ostatními mladými
závodníky z Holešova a nejbližšího
okolí.
Závodní klání mladých sportovců
proběhlo ve všetulském parku naproti
místního fotbalového hřiště coby
terénní běh plný prudkých zatáček,
Jedna z nově postavených hospodářských budov Podzámecké zahrady na snímku
A. O. Novotného.
Arcibiskupové by se divili
„Když bydlíte v centru Kroměříže
a zamýšlíte si nechat dát plastová
okna, památkáři vám to nepovolí,
i když by byl plast rámů dokonalou
imitací dřeva. Ale hlavně, že si sami
nechali postavit takovou obludu hned
kousek za zámkem,“ rozčiluje se jeden
ze čtenářů.
Pak se setkávám s Aloisem Oldřichem Novotným, který je jedním
z mnoha kroměřížských patriotů, kteří
se s novou stavbou stále vnitřně nevyrovnali. „Pamatujete, jak krásný byl
výhled od tenisových kurtů u Bajdy
na zámek? Teď je odtud ze zámku vidět
jen věž a část střechy. Je to hrozný
pohled. Ta nová hospodářská budova
v Podzámecké zahradě se dost nevyvedla. Je zbytečně velká a vůbec nezapadá do okolí. Dávní arcibiskupové
a jejich úředníci by se dnes divili,“
říká A. O. Novotný a ukazuje fotografie, včetně leteckého snímku, jak
to vypadalo dříve a jak tristní je pohled
na nové monstrum, postavené v historické Podzámecké zahradě, zahrnuté mezi památky UNESCO.
Jak se Národnímu památkovému
ústavu, jehož kroměřížské pracoviště
najdeme na zámku, vlastně podařilo
prosadit schválení stavby, která se do
Podzámky nehodí? Stavba nových
hospodářských budov byla naplánována v rámci projektu Národního
centra zahradní kultury.
„Na první jednání jsme byli jako
sousedé stavby přizváni. Jednalo se
tam o sanaci bývalých hospodářských
budov Podzámecké zahrady, které
sousedily s tenisovým klubem Bajda.
Odsouhlasili jsme odstranění staveb,
ale projekt nových staveb ještě nebyl
hotový. Pak jsme už na žádné jednání
pozváni nebyli. Dělalo se to formou
veřejných oznámení. Kdo se pak
nedostaví na jednání, protože o něm
neví, bere se to za souhlas se stavbou,“ vysvětluje pan Novotný. Když
pak přijel z dovolené a vyžádal si
nahlédnutí do projektu, zděsil se. Ale
na případné námitky už bylo pozdě.
Stejně tak možnost námitek „prošvihli“ ostatní sousedé.
Tři nové budovy zahradnického
zázemí postavené v Podzámecké
zahradě nahradily původní stavby
hospodářského dvora situované na
stejném místě. Bohužel již po odstranění jedné z původních staveb – stolárny, se začal bortit vedlejší objekt,
který patří sousednímu tenisovému
klubu.
„Projektová dokumentace obnovy
této části Podzámecké zahrady (nové
hospodářské stavby, včetně zahradních úprav) byla na základě výběrového řízení zpracována architektonickou kanceláří D.R.N.H., zahradní
úpravy navrhl Ing. Zdeněk Sendler.
Realizaci stavby, na základě výběrového řízení, provedla firma Subterra a. s. Předpokládané celkové
náklady na realizaci této části projektu NCZK jsou 16 096 876 Kč
bez DPH, tedy 19 316 251 Kč včetně
DPH. Novostavby budou sloužit jako
zázemí pro provoz obou kroměřížských zahrad – sklady, garáže, dílny,
zázemí pro zahradníky. V severní
budově jsou garáže zahradnické
mechanizace, jižní slouží jako skladovací prostory. V průčelní (západní)
budově jsou vytápěné dílny a zázemí
zahradníků,“ uvádí Ing. Klára Hodáňová z Národního památkového ústavu a zároveň vysvětluje, že nové
situování hospodářského dvora do
vyšší polohy kvůli zabezpečení techniky před povodní, umožňuje velkoryse rozšířit prostor u Rybářského
pavilonu a Dlouhého rybníka. Po
asanaci novodobých staveb a oddělující zdi bude návštěvníkovi Podzámecké zahrady nabídnuta louka pro
volnočasové aktivity.
Nikdo se však ani slovem nezmiňuje o tom, že jedna z menších budov,
bude sloužit vlastně jako „olejové hospodářství“, kde se mají vyměňovat
oleje do traktorů. Podzámecká zahrada je významným prameništěm pitné
vody pro náš region a tato stavba by
se měla nacházet ve II. ochranném
pásmu pramenišť…
Jana Janoušková
Foto z holešovského Běhu za svatým Václavem.
Nejen opice, ale i kozičky budou!
Když byl v roce 2008 zpracován
nový generel, řešící příští podobu
Podzámecké zahrady v Kroměříži,
jeho některé záměry vzbudily velké
rozhořčení. Nejvíc to, že z Podzámky
zmizí opice a vysoká zvěř, protože
prý historicky do zahrady nepatří.
Navrhovatelé generelu nebyli Kroměřížané, takže netušili, že tím „píchnou“ do vosího hnízda. Kroměřížští
patrioti by takovou věc určitě neplánovali. Rozčilení občané města protestovali. Na „opičky“ do Podzámky
se totiž chodili dívat, když byli malí.
Pak tam na oblíbené procházky vodili
své děti a někteří už i svá vnoučata.
Záměr se jim pochopitelně nelíbil.
Naštěstí pak díky nesouhlasu občanů bylo vše přehodnoceno a v rámci
projektu se už nepočítá se stavební
obnovou původní oranžérie, takže velké klece pro opice a ptáky zůstávají
a bourat se nebudou. Zookoutek zůstane. I vysoká zvěř.
Když loni před koncem roku uhynul pavián Bohouš, ztratila zahrada
svou velkou atrakci. Pro své pravidelné návštěvníky se stala jakoby prázdnější. O to víc je potěšilo, když se
v srpnu objevily nové opice. Dva
paviáni pláštíkoví a dva makakové
červenolící. Napřed ze ZOO Liberec
dorazili dva paviáni. Ctirad a Bakat
byli umístěni do klece po Bohoušovi.
Pak ze ZOO Hodonín přicestovali
makakové Krištof a Mikina. Osídlili
vedlejší klec. Paviáni i makakové si
rychle zvykli na svá nová obydlí.
Paviáni Ctirad a Bakat jsou samečci, mají stejného otce a oba se narodili
v roce 2006. Makaky – třináctiletého
Krištofa a jedenáctiletou Mikinu
původní chovatelka vybavila podrobným soupisem jejich zvyklostí a oblíbených jídel. Takže se jejich nový kroměřížský ošetřovatel Bronislav Papež
včas dověděl, že si jídlo rádi namáčejí
do vody a že je lepší rozmístit krmení
na více míst, protože Krištof není
gentleman a Mikinu nepustí k jídlu
dřív, dokud se sám nenažere.
V zajetí se makak červenolící dožívá asi 20 let, zatímco pavián pláštíkový až 37 let. Takže nejen děti mají
pro příští roky šanci se radovat
z pohledu na letos nové „podzámecké
opičky“.
A co Paví dvůr a vysoká zvěř, která
byla také v ohrožení zpracovaným
generelem? „V rámci Pavího dvora
Letecký snímek, jak to vedle tenisových kurtů vypadalo dříve.
bylo navrženo obnovit jeho funkci
jako takzvaného Selského dvora
s veřejně přístupným ovocným sadem
a chovem drobných hospodářských
zvířat,“ uvedla Ing. Klára Hodáňová
z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu. Vysvětlila,
že se rozhodli postupovat podle nového trendu, kdy je návštěvníkům zahrady umožněn bližší kontakt se zvířaty.
Aby to však bylo bezpečné, vysoká
zvěř, která v Podzámecké zahradě
zůstane, bude muset být oddělena od
„domácích“ zvířátek v budoucím
Selském dvoře. Aby se například
v budoucnu malé děti nemusely bát
přijít do Selského dvora hladit kozičky. Plány jsou to jistě mnohem lepší,
než ty předchozí…
-ja- Chodit „na opičky“ je v Kroměříži populární nejen mezi dětmi.
INFOnoviny – říjen 2012
Markéta Pilátová: Jura a lama
Markéta Pilátová pochází z Kroměříže. Je autorkou dvou románů, oba
nominované na literární cenu Magnesia
Litera, a tří knih pro děti. I jedna z dětských knížek M. Pilátové, Kiko a tajemství papírového motýla, byla rovněž
nominována na Magnesii Literu. Nejnovější autorčina kniha má název Jura
a lama. Knihovna Kroměřížska pořádá
v pátek 19. října od 9 hodin autorské
čtení z této knihy.
Nebude chybět lekce pletení. Proč?
„Protože hrdina knížky malý Jura stejně
jako například indiánští kluci v Bolívii
umí plést. V knížce je i pletací návod,“
uvádí spisovatelka a prozrazuje, že ji
samotnou učila kdysi plést babička,
později švagrová a tchýně. „Pletení a
háčkování jsem propadla až v Latinské
Americe, kde jsou ruční práce v mnohem větší oblibě než u nás,“ dodává M.
Pilátová.
Její knížka Jura a lama se poněkud
odlišuje od jiných příběhů pro děti
především tím, že malý Jura má dvě
maminky, Julu a Jolu. Měly se moc
rády, tak se vzaly a měly spolu Juru.
Také vás zajímá, zda se autorka po
vydání této knížky kvůli „jinému“
rodinnému modelu setkala s negativními reakcemi konzervativních čtenářů? Zde je její odpověď: „Reakce konzervativních čtenářů jistě jsou – na
webu mám link na reportáž ČT24, kde
třeba mluví paní Jochová, v jedné pražské základní škole odmítli čtení s tím,
že kniha je vhodná až pro starší děti.
Ale je napsaná pro děti od čtyř let. Pozitivních reakcí je ale mnohem víc.“
O čtení z knížky je mezi knihovnami,
školami a mateřskými centry velký
zájem. Nová knížka pro děti Markéty
Pilátové se líbí. Je to moderní pohádka
z českého venkova, kam Jurovy mámy
nechaly přivézt z Brazílie lamy, které
se staly po mluvícím kocouru a krtčí
královně dalšími kamarády malého
Jury. Více se o knize dočtete na webových stránkách autorky: www.marketapilatova.cz.
-ja-
PEDIKÚRA JANA
Riegrovo nám. 153,
Kroměříž
mob.: 603 924 466
– pfiístrojové o‰etfiení nohou
Rozsáhlé pedikérské
služby podologickým
přístrojem, skvělé výsledky
bez rizika poranění
skalpelem
MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
Akce ve středu 31. října
sleva 50 %
na opalování
a lymfomasáž
Vrchlického 3282/3,
Kroměříž (budova Telecom, přízemí).
Tel.: 775 440 655
Markéta Pilátová je absolventka kroměřížského Gymnázia a FF UP Olomouc.
Freestyling: Nejen na vlasy
s blahodárnými účinky
Kadeřnický salon Freestyling v Kroměříži najdeme na sídlišti Barbořina.
Jeho majitel Jiří Horák sice před časem
odešel pracovat do Prahy, ale do Kroměříže se snaží vracet co nejčastěji, jakmile to jde. Nyní hledá nadané kadeřníky, které chce naučit pracovat na vysoké odborné úrovni a používat revoluční
netoxické produkty na vlasy.
Protože sám pracuje se skvělými
moderními výrobky v prestižním
pražském kadeřnickém salonu, zjistil,
jak blahodárný mají účinek. Zavádí
je tedy i do svého kroměřížského
kadeřnictví.
Dobrou zprávou je, že zde za jejich
použití včetně práce kadeřníka zaplatíte zhruba pětinovou cenu, jaká by
vás stála při návštěvě pražského salonu, pro který Jiří Horák pracuje. Střih,
vlasová péče a melír, provedený
luxusními produkty, které výrazně
zlepšují kvalitu vlasů, v kroměřížském Freestylingu stojí v průměru
750 korun. Zatímco to samé ve vyhlá-
šeném pražském salonu vyjde na asi
přes 3400 korun.
„Používáme revoluční barvy na přírodní bázi, které vylepší a ošetří strukturu vlasů, dodají jim živiny. Produkty
nové vlasové kosmetiky, se kterými
pracujeme, mají minimum chemie,
ale maximální účinky. Neuvěřitelně
hydratují vlas, vyspraví vlasové vlákno,“ uvádí J. Horák.
Nově zde budete moci zakoupit
i skvělé denní a čisticí krémy. „Součástí
našeho pražského salonu je i kosmetika,
ve které kosmetičky pracují s thajskými
výrobky značky Paňpuri. Kolikrát se až
divím, jak úžasně jsou zákaznice prozářené, když odcházejí z kosmetiky. Proto chci dát ženám i z našeho regionu
podobnou šanci zkrášlit svůj vzhled,“
dodává majitel kroměřížského Freestylingu. Nabízí mi vyzkoušet peelingový krém. Pro možnost srovnání jej
nanáším jen na hřbet jedné ruky. Po
chvíli zjišťuji, že rozdíl je patrný hned
po prvním použití…
-i- Kadeřník Jiří Horák.
Kadeřnický salon Freestyling
Koperníkova ul. (Barbořina za obchodem), Kroměříž
hledá mladé perspektivní
kadeřníky/kadeřnice.
Pracujeme
na profesionální úrovni
s veškerou moderní technologií.
Provozovatel:
Jiří Horák
Tel.: 721 998 966
Dne 1. 10. 2012 byla provedena
výměna lamp na strojích
Ergoline 500 a Viva 303.
Provozní doba
Po–Pá 9 až 21 h. So–Ne 10 až 21 h
CENA ZA 1 MINUTU OD 4 Kč
V PŘÍPADĚ PERMANENTEK
Výhodné permanentky
pro studenty
Rady, tipy a triky do kuchyně:
Pudink se vám už nikdy nepřipálí, když hrnec (zejména dno) před
vařením vymažete máslem. A navíc
bude hladší a vláčnější.
Ostrost křenu pomůže otupit
mléko. Příliš ostrý a štiplavý křen
bude jemnější, když ho na půl hodiny
naložíte do kyselého mléka.
Papírová utěrka zabrání zvlhnutí
brambor. Pokud uvařené brambory
nepodáváte okamžitě, často se stane,
že se v hrnci zapaří a jsou hodně vlhké
až nepříjemně mazlavé. Zabráníte tomu
docela snadno: jakmile slijete vodu,
vložte mezi hrnec a pokličku papírovou
kuchyňskou utěrku. Ta pohltí páru
a brambory tak zůstanou krásně suché
a déle teplé.
Báječné křupavé bramboráky.
Do těsta na bramboráky přidejte 1–2
lžičky tvarohu. Zjemníte tak jejich
chuť a budou krásně křupavé. Při
dochucení nezapomeňte kromě česneku i na majoránku.
Citron zlepšuje stravitelnost hub.
– Život je řada průšvihů po sobě
Jestliže houby před tepelnou úpravou
nepravidelně jdoucích.
– Moudrost často nepřichází
s věkem. Někdy věk přijde i sám.
– Je velmi divné, jak bezvýznamná je tvoje práce – když žádáš o zvýšení platu! A naopak, jak velmi
Drakiáda se bude v Kroměříži
důležitá je tvoje práce – když žádáš konat v sobotu 13. října na kroměřížo jeden den dovolené?
ském letišti za každého počasí (kromě
– Hospoda je jediné místo na světě, deště a sněžení). Zveme nejen děti,
kde se ze savců stávají plazi.
– Všichni chtějí vaše dobro!
NEDEJTE SI HO VZÍT!
– V životě je potřeba se pro něco
zapálit. V krematoriu už bude pozdě.
– Optimista je člověk, který
v pondělí ráno při nástupu do práce
zvolá: „A pozítří už máme středu!“
– Co se dá rozbít, to se rozbije. Co
se nedá rozbít, to se rozbije také!
– Při nocování v přírodě je třeba
myslet na to, že zvířata jednají
pudově. To znamená, že po vás půjdou!
– Člověk se nenaučí pořádně nadávat, dokud se nenaučí řídit auto.
– Dokud nepotřebujete odbočit
vlevo, je silnice téměř prázdná.
Ze života
Drakiáda v Kroměříži
blbost si na kysličníkem odbarvené
vlasy (tehdy se to tak provádělo) dávat
barvu s názvem tizian. Však mě také
výsledek notně vyděsil. Místo tizianovsky narezlé hnědé jsem měla zářivě červené vlasy. Přikrýt tu hrůzu
nějakou tmavou barvou by bylo nejlepším řešením. To však nepřipadalo
v úvahu. Bylo to ještě v období totality, kdy v sobotu odpoledne nebyly
žádné obchody otevřené.
S tancklubem jsme tehdy měli
taneční vystoupení na všech kroměřížských plesech. A co čert nechtěl,
ten večer byl zrovna ples OV KSČ.
Přijít vystupovat na komunistický ples
s červenými vlasy by jistě bylo bráno
jako provokace s kdovíjakými následky pro náš taneční klub Swing. Stačily
průšvihy, které tehdy pohotově vyráběl Michal. Ten mimochodem v uvedený večer opět zabodoval, když se
mu podařilo (pochopitelně nechtěně)
polít červeným vínem manželku
vedoucího tajemníka, tedy nejvyššího
komunisty v okrese. Naštvaná paní
opustila ihned ples.
Co dělat s příšernou barvou? Náhodou jsem měla láhev peroxidu. Ten
jsem míchala s práškem na praní,
směs opakovaně nanášela na vlasy.
Do večera se mi podařilo stáhnout
barvu vlasů na celkem přijatelný oříškový odstín. Šárka Tesaříková po
mém vyprávění konstatovala, že většině žen by po takovém odbarvování
vypadaly všechny vlasy.
Měla jsem tehdy štěstí. Je dobře,
ale i jejich rodiče či prarodiče. Vyrobte nebo kupte originálního draka
a pochlubte se jeho letovými schopnostmi! Pořádá MC Klubíčko.
Masáže-relax-oriens
Stanislava Dupalová
Moravcova 253 (v přízemí)
Kroměříž, tel.: 725 634 944
Barvení může být zrádné i dnes
Vzpomínám na jeden dávný rozhovor s paní Šárkou Tesaříkovou.
Byla kadeřnicí v Brně, účastnila se
kadeřnických soutěží, při zaměstnání
ještě vystudovala práva. A zároveň se
mimo jiné stala i soudní znalkyní na
vlasy. Tehdy se totiž používala zcela
jiná vlasová kosmetika než dnes.
Navíc byla moderní trvalá ondulace
a když kadeřnice agresivní prostředky
na trvalou včas nesmyla, některým
zákaznicím se poškodily nebo vypadaly vlasy. Smutných historek z této
oblasti soudního znalectví měla paní
Šárka více než dost.
Když jsem jí u kávy vyprávěla své
tehdejší zkušenosti s domácí změnou
barvy, jen kroutila hlavou, co vše moje
vlasy vydržely. Ano, už vím, že je
osolíte a zakapete citronovou šťávou,
stanou se lépe stravitelnými.
Perfektní míchaná vajíčka ke snídani. Míchaná vajíčka budou vláčnější a jemnější, když na jedno vejce
přidáte 1 lžíci minerální vody nebo
sodovky. Příjemnou pikantní chuť získáte, když žloutky předem rozmícháte
s trochou mléka a špetkou instantní
polévky ze sáčku – např. cibulové.
Jedinečná pomazánka z čočky.
Zbyla vám od oběda uvařená čočka
a nevíte co s ní? Rozmixujte ji
s neochuceným pomazánkovým
máslem, 2–3 stroužky česneku a lžičkou plnotučné hořčice.
že současná vlasová kosmetika je
mnohem kvalitnější a šetrnější než to,
co se používalo kdysi. I když nedávno
mi známá vyprávěla, že si letos v létě
doma barvila vlasy a výsledek byl
katastrofální. Použila stejnou barvu
jako obvykle. Ale jak později zjistila,
jednalo se o nějakou špatnou šarži.
Má hodně citlivou pokožku a reakcí
bylo množství bolavých mokvajících
boláků. Ani kožní lékař si s nimi nevěděl rady. Léky nezabíraly a Jana trpěla
bolestí. Zabral až přípravek namíchaný na předpis v lékárně. V kombinaci
s podomácku připravenou mastí
z konopí. Je vidět, že barvení vlasů
může být někdy zrádné i dnes.
Jana Janoušková
• dárkové poukazy na
masáže a bylinné
parní lázně
• prodej přírodní
kosmetiky, šperků
a zdravé kávy reishi
• galvanická žehlička
Vyšetření zdravotního
stavu přístrojem Oberon
v úterý 16. října.
Počet míst omezen,
přihlášky do 14. 10.
www.webareal.cz/masaze-relax-oriens
Strana
nejen
pro ženy
7
INFOnoviny – říjen 2012
8
Řádková inzerce Řádková inzerce
Řádkovou inzerci přijímá Informační kancelář, Velké nám. 50/45 (ve
spodní části – podloubí), Kroměříž, tel.: 573 331 473. Ceník: 1 řádek
nekomerční 15 Kč, komerční 25 Kč (+ DPH 20 %). Rámeček: příplatek
20 %, bílé písmo na černé ploše: příplatek 100 %. Vše plus DPH 20 %.
RŮZNÉ
• MONTÁŽ ŽALUZIÍ, SÍTÍ, PARAPETŮ. Tel. č. 604 301 146, Rybenský.
• NOVÁ RETROKOLA, ELEKTROKOLA, KOLOBĚŽKY KOSTKA.
Talaš Cyklosport, Tylova 13, KM,
www.kolatalas.cz.
• LYŽAŘSKÉ BURZY: 10. 11.
a 15. 12. 2012, www.skibrazdil.cz
• Prodám tovární svářečku KS 250 +
dlouhý kabel + elektrody, frikční pilu
na kolečkách,ventil na napouštění balonků.Tel. 602 738 633
• Ruský jazyk: lekce, překlady. Rodilý mluvčí: kvalitně a za dobrou
cenu. 777 240 101
• PODNIKATELÉ A MAJITELÉ
FIREM, CHCETE MÍT SVÉ NÁKLADY POD KONTROLOU? KONTAKTUJTE NÁS NA 775 626 777
nebo [email protected]
• Řez, kácení stromů. 776 064 684.
RYBÁŘI I NERYBÁŘI ! Lov
pstruhů a ostatních druhů ryb na
rybníku Zámeček Kroměříž.
Sportovní rybolov, celoroční lov
na přívlač, mušku! Návnady, nástrahy, nástražní rybičky i na
sumce – celoroční prodej! Bliž. inf.
o lovu na tel. 602 738 633,
www.jakoz.estranky.cz.Vybavení
pro lov nakoupíte v nové rybářské prodejně na sídlišti Slovan ul.
Sokolovská, Kroměříž.
BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• Pronajmu RD se zahrádkou na Bartošově ulici v KM 6 studentkám (studentům). Klidné prostředí, levně.
Tel.: 602 759 111 .
• Pronajmu 1+1 na Spáčilově ulici,
částečně zařízený, cena dohodou.
Volný ihned. Nevolat RK. Tel.
606 532 477
Vyzkoušejte naše novinky
badminton
a wallyball
Hrajeme na upravených
squashových kurtech
za akční ceny: Badminton 99 Kč
a wallyball za 160 Kč.
Zve vás sportovní centrum
na Obvodové ulici SportKM,
www.sportkm.cz, tel. 775 304 501
Jak se staví sen – i takto umí proměnit byt
„Nejsme jen klasický nábytek,
kde si pouze vyberete, zaplatíte
a odvezete nějaké kusy nábytku.
Navíc totiž ladíme interiéry a děláme i celkové proměny. Podobné
jako v televizním pořadu Jak se staví
sen,“ uvádí Jaroslav Droběna, jednatel společnosti Harko a šéf jejího
kroměřížského Interiérového a kuchyňského studia.
Na obrazovce počítače ukazuje
některé z návrhů pro zákazníky studia. Díky použité vizualizaci zákazník na obrázku vidí, jak přesně bude
výsledek vypadat. A hlavně zařízené místnosti ve vizualizacích jsou
velmi hezké. Návrhy designéra zákazník dostává včetně cenové kalkulace.
Využít nabízené služby designéra
je dobrou volbou, protože prostory
řeší komplexně a do detailu a tak vás
pak těžko může něco překvapit.
„Lidi se někdy bojí, že práce designéra bude drahá. Lepším řešením
ale lze naopak někdy ušetřit a navíc
pokud u nás zákazník zároveň kupuje zboží, dostává velkou slevu na
práci designéra,“ dodává Jaroslav
Droběna.
A jak zdůrazňuje jeho firemní kolegyně Ing. Jitka Žůrková, interiérové studio umí změny nejen
navrhnout, ale i v případě zájmu za-
jistit jejich realizaci. I včetně renovace podlah, nových radiátorů nebo
krbu, obložení, vymalování… Mají
i případy, že zákazník se dohodne
v interiérovém studiu, odjede na dovolenou a přijede do fungl nového
bytu, kde je vše hotovo včetně
úklidu.
Chcete měnit kuchyni, ložnici,
obývací pokoj nebo třeba jen sedačku či židle nebo doplňky? Přijďte se poradit do Interiérového
a kuchyňského studia v Kroměříži,
vchod je z pasáže vedoucí z Mánesovy ulice k prodejně masny a Hypernově.
-i-
Přišel si na dva miliony
REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
Velké náměstí 48, Kroměříž
573 336 936, 603 854 884,
www.reaia.cz
PRONÁJMY BYTŮ (cena/měsíc)
쐍 3+1 KM Na Kopečku, 5 500 + en.
쐍 2+1 KM Spáčilova, 2. p. s lodžií,
9 300 vč. en.
쐍 2+kk KM Stoličkova, 8 500 vč. en.
쐍 3+1 KM Prusinovského, 64 m2,
opravený, 6 000 + en.
쐍 1+1 KM Spáčilova, 5 900 vč. en.
쐍 1+0 KM Albertova, 5 500 vč. en.
PRODEJ
쐍 BOV 1+0 KM Albertova, 510 000.
쐍 BOV 3+1 Chropyně, 2. p. 720 000.
쐍 DB 2+1 Morkovice, 1. p. 670 000.
쐍 BOV 1+1 KM Spáčilova, 10. p.,
pl. okna 795 000.
쐍 BOV 3+1 Zdounky, 1.p. 103 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 BOV 2+1 Zdounky, 2.p. 104 m2,
cihlový, INFO v RK.
쐍 DB 3+1 KM Spáčilova, 4. p., balkon, plast. okna, 1 050 000.
쐍 BOV 3+kk KM Skopalíkova, 72 m2,
novostavba, 2 terasy, 2 WC, sklep,
plastová okna. Nízké náklady, INFO
v RK.
쐍 RD Morkovice, 3+1 (132 m2) a 1+1
(42 m2) s průjezdem a poz. 372 m2.
쐍 RD 4+1 Hulín Zahradní, v rekonstrukci. 1 700 000.
쐍 RD 3+1 Újezdsko, část. opravený
s garáží, 490 000
쐍 RD 2+1 Prusinovice, 310 000.
쐍 Jarohněvice, menší výrobní areál.
Vjezd, manip. plocha, výr. hala
190 m2, další prostory 231 m2. Pz.
2.564 m2.
쐍 Garáž KM Zachar, 210 000.
쐍 Garáž Morkovice, 80 000.
PRONÁJMY nebytové
쐍 KM Soudní, kancel. 34 m2, příze-
mí. 3 500/měs. + en.
쐍 KM V. nám., kancel. 46 m2,
6 600/měs. + en.
쐍 KM Erb. nábř., garáž, 600/měs.
ZAHRADY
쐍 Kost. u Hol. 547 m2 se zahr. chat-
kou s napojením na el.
쐍 Hradisko, 15 000 m2, 100 Kč/m2.
쐍 Horní Zahrady, 12 000 m2, 350
Kč/m2.
V předešlých dnech zahájil komisař
Oddělení hospodářské kriminality
v Kroměříži trestní stíhání proti devětačtyřicetiletému muži z Kroměřížska.
STAVEBNÍ POZEMKY
Ten jako jednatel obchodní společnosti 쐍 KM Kostnická, stavební proluka
podával daňová přiznání, do kterých 298 m2, 600 000.
zahrnoval fiktivní faktury od různých
dodavatelů stavebního materiálu. Od
Více najdete
října 2008 do září 2011použil více jak
na www.reaia.cz
šest set falešných faktur a stát tak připravil o bezmála dva miliony korun.
Podnět k šetření policii dal Finanční
úřad v Kroměříži. Kriminalisté na případu pracovali déle jak půl roku. Muž
nyní čelí obvinění z trestného činu kráV neděli 30. září ráno nezvládla
cení daně, poplatků a podobné povinné řízení osobního automobilu Jaguar
platby. Hrozí mu až osm let vězení.
V6 třiadvacetiletá řidička, zjevně
posilněná alkoholem. Mladá žena
jela po ulici Generála Svobody
v Kroměříži směrem na Štěchovice.
Při průjezdu levotočivou zatáčkou
vyjela mimo cestu a pokračovala dál
přes dlážděný vjezd až k domu, kde
čelně narazila do zdi. Utrpěla při tom
lehké zranění. Policisté, kteří byli
na místo přivoláni, zjistili, že řidička
jeví známky podnapilosti. To také
prokázala dechová zkouška, kterou
Tel. 573 335 490, Kotojedská 434/6
žena vykonala. Přístroj odhalil přes
dvě promile alkoholu. Protože hro(vchod z pasáže od ulice Mánesova), Kroměříž,
zilo, že by ve svém riskantním jednání pokračovala, umístila ji hlídka
do protialkoholní záchytné stanice.
Parkování u prodejny, bezbariérový přístup.
Na vozidle vznikla předběžná škoda
sto osmdesát tisíc korun, na fasádě
Otevřeno:
domu pak patnáct tisíc korun.
Po–Pá: 8–11.30 a 12–17 h, So: 8–11 h
por. Mgr. Simona Kyšnerová
Bourala pod vlivem
alkoholu
INTERIÉROVÉ
A KUCHYŇSKÉ STUDIO
www.harko.cz
Vchod do interiérového a kuchyňského studia je z pasáže od Mánesovy ulice
v Kroměříži.
Pět zraněných při dopravní nehodě v Holešově
Zhotovení vizualizace navržených úprav zákazníkovi přehledně zobrazí příští podobu bytu.
OKRESU KROMĚŘÍŽ
Pět zraněných si vyžádala dopravní nehoda z neděle 30. 9., která
se stala v odpoledních hodinách na
křižovatce ulic Palackého a Nerudova v Holešově. Osmašedesátiletý
řidič osobního vozidla Mitsubishi
Colt jedoucí po vedlejší silnici nedal
v křižovatce přednost šestapadesáti-i- letému řidiči automobilu Citröen
Xsara Picasso, který jel po hlavní silnici směrem do centra města. Došlo
k bočnímu střetu vozidel, při kterém
byl citröen odhozen mimo vozovku
na chodník, kde narazil do sloupu veřejného osvětlení a následně do zdi
prodejny. Uvnitř se kromě řidiče nacházeli ještě tři pasažéři. Řidič a další
dva členové osádky, utrpěli lehká zra-
nění, třetí spolujezdkyně pak středně
těžké poranění. Bez újmy na zdraví
vyvázl pouze řidič mitsubishi. Jeho
spolujezdkyně byla zraněna středně
těžce.
Na autech vznikla předběžná
škoda 250 tisíc korun a na osvětlení
50 tisíc korun.
por. Mgr. Simona Kyšnerová
Vydává J. agentura. PhDr. Jana Janoušková, IČO 621 55 261, v nákladu 22 500 ks, vydáno dne 5. 10. 2012. Adresa: INFOnoviny, Žerotínova 2947/13, 767 01 Kroměříž. Telefon (mobil):
602 783 300, e-mail: [email protected], WWW: http://www.infonoviny.cz. Texty v rámečku nebo opatřené značkou -i- jsou uvedeny v rámci placené inzerce. Registrace u MK ČR pod registračním číslem
E 12097. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, 602 00 Brno. Rozšiřováno zdarma do domácností a firem v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni a ve Zdounkách. Dále ve vybraných obcích do obchodů.
Download

naleznete ZDE.