17/18
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
z á ř í 2 0 1 0
Architekti jsou
k tomu, aby
pochopili hloubku
života,
aby promyslili
potřebu
až do nejza6ších
důsledků,
aby pomáhali
sociálně slabším,
aby vypravili
co největší počet
domácností
dokonalými
užitkovými
předměty,
ale nikdy nejsou
architekti
k tomu,
aby vynalézali
nové formy.
Adolf Loos,
O šetrnosti, 1934
BRNĚNSKÁ VÝSTAVA „ODHALUJE“ LOOSOVY KOŘENY
Ornament je zločin. Tak zněla zásada brněnského rodáka a předního světového architekta a designéra Adolfa Loose. Jeho dílo, i dílo jeho otce-sochaře a kameníka, od konce srpna připomínají hned
dvě výstavy, umístěné v prostorách brněnského hradu Špilberk: Adolf Loos - dílo v českých zemích
a Brněnské stopy Adolfa Loose.
V prostorách brněnského hradu Špilberk mohou návštěvníci až do 24. října vidět výstavu, kterou Muzeum města Brna dlouhodobě připravilo ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a která by
měla především ukázat Loosovy kořeny. Brněnská repríza pražské výstavy je totiž obohacena o dosud neznámé poznatky a exponáty vztahující se k brněnským stopám tohoto architekta. Zaplňuje tak
mezeru v poznání kořenů a díla autora souvisejících s jeho rodným městem a navíc chce pomoci rehabilitovat Loosovy tuzemské realizace. Mnohé z nich totiž dosud trpí nedostatečnou údržbou nebo
2. STRANA
ADOLF LOOS
nezájmem a existence některých z nich je dokonce ohrožena. Na fotografiích mohou návštěvníci porovnat, jak
stavby vypadaly po svém dokončení a v jakém stavu se
nachází nyní. Archivní snímky doplňují současné fotografie Pavla Štechy, Martina Poláka nebo Věroslava
Škrabánka.
Loosovy stavby se nachází především v zahraničí - Rakousku, Švýcarsku či Francii, u nás pak v Plzni a Praze.
V Brně a jeho okolí je jich jen několik, například vila
Karla Herolda, Bauerův zámeček zvaný zámeček na
výstavišti nebo cukerní rafinerie v Hrušovanech u Brna.
Ostatní brněnské stavby bohužel zůstaly jen v podobě
projektů.
Vlastní expozice vychází z díla Adolfa Loose staršího
a ukazuje mimo jiné i dobové dokumenty a fotografie ze
života jeho syna. Z prací architektova otce lze zhlédnout
přípravné kresby, busty či snímky výzdoby některých
domů. Součástí expozice jsou i rodné listy, záznamy
o maturitě, a jasně tak dokládají láskyplný vztah s otcem, ale velký odstup až nepokrytou nenávist k přísné
IN 17 - 18 / 2010
matce. Najdeme zde plány k stavbám nebo i repliku
židle k odkládání oblečení, křesla či noční stolek z dílny
architekta Loose. Výstavu reálně zakončuje rok 1970,
který byl oslavou 100. výročí jeho narození. Z díla architekta zde najdeme projektové dokumentace, fotografie
i modely některých jeho staveb, jako například vily
v Hrušovanech u Brna, vily Konstandt v Olomouci a především nejvíce známé a proslavené Müllerovy vily
v Praze.
Projektové dokumenty z původní pražské výstavy mohou návštěvníci vidět v replikách. Exponáty Muzea města Brna jsou originály. Součástí expozice je také dokument Loos Ornamental režiséra Heinze Emigholza.
Je nutné připomenout, že výstava zároveň upamatovává na 140. výročí narození představitele architektonické
moderny Adolfa Loose, jenž její ideály spatřoval v propojení harmonie, účelovosti, strohé a důstojné elegance
provedení.
Místo konání: Muzeum města Brna, západní křídlo
hradu Špilberk
Termín akce: do 24. 10. 2010
Otevřeno: září: denně 10 - 18 hodin; říjen: 10 - 17 hod.,
mimo pondělí a úterý.
Adolf Loos (10. 12.
1870 - 23. 8. 1933)
Ačkoliv se Adolf Loos za
architekta nepovažoval,
ovlivnily jeho názory a především dílo generaci jeho
současníků i následovníků, architektů i všeobecně kulturně vzdělaných
mužů a žen. Svými postoji a dílem se zařadil do
předválečného „jiného
Rakouska", svobodomyslné alternativy těch společenských vrstev loajálních vůči habsburskému
trůnu, které pevně stály
na konzervativních pozicích. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josefem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska,
kteří ovlivnili evropskou architekturu.
Adolf Loos se narodil v Brně a jeho rodný dům stával na
dnešní Kounicově ulici, kde v současnosti stojí hotel
Continental. Po studiích na průmyslové škole v Liberci
a technické univerzitě v Drážďanech se usadil ve Vídni,
kde brzy stanul v čele modernistického hnutí. Na secesní vídeňský vkus působil jeho asketický účelný styl stroze. Například Café Museum se díky Loosovu interiéru
přezdívalo Café nihilismus, obchodnímu domu Goldman
a Salatsch na Michalském náměstí, jehož holá fasáda
ční přímo naproti honosnému vchodu do Hofburgu, se
přezdívalo „obilní silo“ nebo podle rozmístění oken „dekl
od kanálu“ a terasový Scheuův dům bodří Vídeňáci přirovnávali k alžírským chatrčím.
Loos odmítal v architektuře, ale i užitém umění cokoli,
co brání plnému využití všech funkcí díla. Prohlašoval
ornament za zločin, který jen zbytečně bere čas a peníze, jež by mohly být věnovány užitečnějším věcem. Architektura podle něj nepatří mezi umění, což ale neznamená, že nemá splňovat estetické ideály.
Ve Vídni zformuloval své teoretické postoje již před prv-
IN 17 - 18 / 2010
VÝSTAVY
3. STRANA
na přehodnocováním tradičních přístupů k architektuře
a jejím vnímáním v celé její komplexnosti. Rozmanité
spektrum jeho projektů zahrnuje významné kulturní i komerční instituce, včetně muzeí a koncertních síní, ale
i konferenční centra, univerzity, obytné komplexy, hotely,
nákupní střediska a dokonce i návrhy objektů individuální výstavby. Navrhuje také scény pro operní představení
a vede ateliér designu užitkových předmětů.
ní světovou válkou, jeho esej Ornament a zločin (1908)
je považován za nejvýznamnější architektonický esej
20. století. Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni (1910-1911), dům básníka Tristana Tzary
v Paříži (1926), nerealizovaný projekt domu pro Josephinu Bakerovou a Müllerova vila v Praze (1929-1930),
považovaná za nejvyspělejší Loosovo dílo (od roku
1995 je ve správě Muzea hlavního města Prahy).
Architekt Adolf Loos se řadí mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny, tedy po bok F. L. Wrighta, Le Corbusiera, Miese van der Rohe a stal se jedním
z nejvýznamnějších architektů 20. století v českých zemích.
Text a titulní foto Müllerovy vily v Praze:
A. M. Videmannová
(zpracováno z tiskových materiálů a dostupných dokumentů)
Ostatní fota:
Muzeum města Brna a Muzeum hlavního města Prahy.
VÝSTAVY
Daniel Libeskind - Architektura je řeč
Místo konání: Kabinet architektury - Dům umění,
Moravská Ostrava (GVUO)
Termín výstavy: od 17. 9. do 28. 11. 2010
Daniel Libeskind je jednou z největších osobností současné světové architektury a urbanismu. Proslul zejmé-
Daniel Libeskind, B.Arch. M.A. BDA AIA
se narodil v roce 1946 v poválečném Polsku, od roku
1965 je americkým občanem. Studoval hudbu v Izraeli
(díky stipendiu Americko-izraelské kulturní nadace)
a v New Yorku a stal se virtuózním hráčem na akordeon. Hudby však po čase zanechal a začal studovat architekturu na newyorském Cooper Union for the Advancement of Science and Art, kterou absolvoval v roce
1970. O dva roky později úspěšně zakončil postgraduální studium dějin a teorie architektury na Fakultě komparatistiky Essex University v Anglii.
V roce 1989 zvítězil Daniel Libeskind v soutěži na projekt židovského muzea v Berlíně, které bylo oficiálně otevřeno v září 2001 a sklidilo uznání široké veřejnosti. Již
předtím, v červenci 1998, byla dokončena realizace Muzea Felixe Nussbauma v Osnabrücku. V červenci 2002
se v Manchesteru otevřelo Imperial War Museum North.
Následovaly realizace dalších projektů: Atelier Weil, soukromý ateliér s galerií, Mallorca, září 2003. Graduate
Student Centre na Londýnské metropolitní univerzitě,
březen 2004. Danish Jewish Museum v Kodani, červen
2004. Tangent, kancelářská výšková budova pro Hyundai Development Corporation, Soul, Korea, únor 2005;
Memoria e Luce, památník obětem 11. září v italské
Padově, 11. září 2005, Wohl Centre, Bar Ilan University,
Tel Aviv, Israel, říjen 2005. Mezi pozdějšími realizacemi
vyniká: Frederic C. Hamilton Building, přístavba Muzea
umění, současně s bytovým komplexem Denver Museum Residences, v Coloradském Denveru, říjen 2006;
dostavba Royal Ontario Museum, Kanada, červen 2007
a skleněné nádvoří, přístavba židovského muzea v Berlíně: nová skleněná střecha, zakrývající historické nádvoří, byla dokončena na podzim roku 2007. The Ascent
at Roebling's Bridge, k nebi se vějířovitě vzpínající bytový věžový dům v kentuckém Covingtonu, březen 2008.
Contemporary Jewish Museum v kalifornském San
Francisku bylo otevřeno v červnu 2008; v říjnu téhož
roku následovalo Westside, největší nákupní a wellness
centrum v Evropě, ve švýcarském Bernu.
4. STRANA
VÝSTAVY
IN 17 - 18 / 2010
valy další čestné doktoráty: College of Arts and Humanities (1999), Essex University, Anglie; University of
Edinburgh (2002) a týž rok DePaul University, Chicago,
a zatím poslední mu udělila University of Toronto (2004)
Dvě ze staveb Daniela Libeskinda získaly v roce 2004
cenu RIBA: London Metropolitan University Graduate
Centre a Imperial War Museum North, královské muzeum bylo také nominováno na Stirlingovu cenu. Ve stejném roce jmenovalo americké ministerstvo zahraničí
v rámci programu Culture Connect Daniela Libeskinda
prvním kulturním ambasadorem pro architekturu.
Dílo Daniela Libeskinda již bylo vystaveno v mnoha významných muzeích a galeriích celého světa a dočkalo
se i knižního zpracování v mnoha světových jazycích.
Josef Hoffmann - Dorit Margreiter:
Přepisy prostoru
V současné době se několik projektů Daniela Libeskinda nachází ve fázi realizace, například Vojenské historické muzeum v Drážďanech; Grand Canal Performing
Arts Centre and Galleria v irském Dublinu; CityCenter,
urbanistický komplex na bulváru Strip v nevadském Las
Vegas; Zlota 44; obytný věžový dům ve Varšavě,
a podle architektova návrhu se vyrábí i koncertní křídlo
pro firmu Schimmel. Po vítězství v soutěži o projekt
World Trade Center v únoru 2003 byl Daniel Libeskind
jmenován hlavním architektem pro zástavbu tohoto prostoru v New York City. Komplex Memory Foundations je
nyní ve výstavbě.
Daniel Libeskind má rozpracováno mnoho dalších projektů, jako například New Center for Arts and Culture
v Bostonu, Massachusetts; L Tower and Sony Centre for
the Performing Arts v kanadském Torontu; přestavbu
historického výstaviště Fiera Milano v italském Miláně;
New Songdo City v jihokorejském Inčchonu; Haeundae
Udong Hyundai l'Park v jihokorejském Pusanu; nábřežní
obytný komplex u zátoky Keppel Bay v Singapuru; Rejuvenation, dětské centrum v mississippském Gulfportu,
zpustošeném hurikánem Katrina; Editoriale Bresciana
Tower v Brescii a tzv. Orestad Downtown Master Site
Plan, koncepční řešení zástavby pětikilometrové zóny
v dánské Kodani.
Daniel Libeskind vyučoval a přednášel na mnoha univerzitách po celém světě. Zastával tak prestižní profesorská místa, jako jsou Frank O. Gehry Chair na University of Toronto, Hochschule für Gestaltung v německém Karlsruhe, Cret Chair na University of Pennsylvania a Louis Kahn Chair na Yale University. Je držitelem
mnoha ocenění, včetně Hiroshima Art Prize z roku 2001
- tato cena, udělovaná umělcům, jejichž dílo podporuje
porozumění a mír mezi národy, nebyla do té doby nikdy
udělena architektovi. Je také držitelem Deutsche Architekturpreis za rok 1999 za projekt židovského muzea
v Berlíně a také Goethe Medallion (2000) za přínos kultuře; roku 1996 získal American Academy of Arts and
Letters Award for Architecture a téhož roku Berlin Cultural Prize; v roce 1990 mu bylo uděleno členství v European Academy of Arts and Letters; roku 1997 čestný
doktorát na Humboldtově univerzitě v Berlíně; následo-
Místo konání: Rodný dům Josefa Hoffmanna, náměstí
Svobody 263, Brtnice u Jihlavy
Termín výstavy: do 31. října 2010
Otevřeno: duben-říjen: úterý-neděle 10 - 17 h (poslední
prohlídka v 16 hod)
Mimo tyto hodiny po předchozí domluvě na telefonu
+420 724 543 722.
Dílo předního představitele vídeňské secese viděné kamerou současné rakouské umělkyně, to je aktuální výstava Josef Hoffmann - Dorit Margreiter: Přepisy prostoru v Rodném domě Josefa Hoffmanna. Díky ní hostí
Brtnice na Vysočině kromě secesního také současné
umění a s ním dokonce část světově proslulého benátského Bienále z roku 2009! Krom projekce krátkého černobílého němého filmu Dorit Margreiter je na výstavě
k vidění také model pavilonu postaveného dle Hoffmannova návrhu, který Dorit ve svém filmu analyzuje, a Hoffmannovy kresby zachycující způsob práce designéra.
Instalace je pro návštěvníky připravena v prostoru určeném krátkodobým výstavám a stálou expozici věnovanou inspiračním zdrojům významného brtnického rodáka korunuje současným dílem, ke kterému byl inspirací
on sám.
Dorit Margreiter se ve své práci věnuje hlavně souvislostem filmu a televize ve vztahu k architektonickému
a sociálnímu vnímání prostoru. Pro Bienále v Benátkách
připravila v roce 2009 projekt Pavilion jako svébytnou
dekonstrukci ideálního výstavního prostoru navrženého
Josefem Hoffmannem v roce 1934. Aktuální výstava
v Hoffmannově rodném domě je pak pokusem o přepis
konstelace z roku 2009, který na základě konfrontace
díla současné umělkyně s dobovými skicami zkoumá
přes propast času principy konstrukce a dekonstrukce,
jejichž společným jmenovatelem je Josef Hoffmann.
Výstava Slavné vily Čech, Moravy
a Slezska
Místo konání: Národní technická knihovna v Praze
(foyer)
Termín výstavy: od 20. října do 28. listopadu 2010.
Projekt umělecké agentury Foibos, který začal v roce
2004 výstavou Slavné pražské vily, bude stejně tak završen v Praze soubornou výstavou Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska. Výstava bude představena v prosto
IN 17 - 18 / 2010
AKTUÁLNĚ
5. STRANA
Vrcholem celé akce bude ve dnech 27. a 28. 11. 2010
cyklus přednášek a příspěvků pro veřejnost, nazvaný
Dům včera a dnes. Tento dvoudenní cyklus by měl být
určen především pro architekty, studenty (architektury,
dějin umění), ale i zájemce o architekturu z řad nejširší
veřejnosti. Tématem konference může být architektura,
design, dějiny a teorie vizuálního umění s přesahy do
současnosti s důrazem na vývoj inovace.
Vila Kremerových - Lubomír a Čestmír Šlapetové
(Moravskoslezský kraj)
rách nově postavené budovy Národní technické knihovny. Architektura rodinného bydlení je téma, které bylo
díky nelibosti minulého režimu k tomuto odvětví výrazně
zanedbáno a pro budování dnešního kvalitního veřejného prostoru je naší povinností tento dluh splatit.
Význam-ným krokem se stala edice Slavné vily Čech,
Moravy a Slezska, ale i otevírání domů-muzeí v architektonicky hodnotných vilách a citlivé rekonstrukce těchto objektů. Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
by měla veškeré toto úsilí reflektovat a představit divákovi dějiny architektonického stylu i podob bydlení na
povrchu rodinného domu. Výstava je připravována za
odborné spolupráce prof. Vladimíra Šlapety a prof.
Pavla Zatloukala.
Cílem výstavy je především představit všechny podoby
vily a rodinného domu a to jak napříč časem, slohy a
styly, tak co do proporcí, kompozice a prostoru. Výstava
by měla shrnout nejen několikaleté mapování vilové architektury u nás, ale pokládá si jednoduchou otázku: Co
je vila? V prostoru ochozu knihovny bude naznačeno
několik boxů, v nichž budou rozmístěny panely s jednotlivými objekty (popis, současná fotografie, historické materiály - plány, fotografie).
Vila Tugendhat - Mies van der Rohe (Brno)
AED aneb inženýři v galerii
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 1,
Betlémské nám. 5a
Termín výstavy: od 15. do 29. 9. 2010
Otevřeno: denně, mimo po, 10 - 18 hod.
Výstava realizací projektů za dvacet let činnosti jedné
z našich nejvýznamnějších projekčních a inženýrských
kanceláří, spolupracující s předními českými i zahraničními architekty.
Více naleznete na: www.gjf.cz
21. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
FOR ARCH
Bauerova vila - Josef Gočár (Střední Čechy)
Výstava je doplněna ve vitrínách nábytkovým a užitým
designem, který dokresluje dané téma praktickými a především autentickými předměty, jež jsou jedinou spojnicí
s reálným materiálem a měřítkem dobového prostoru,
a také mnoha modely nejrůznějších vil.
Celá expozice bude podpořena řadou doprovodných
programů věnovaných nejširšímu věkovému i zájmovému spektru návštěvníků, od dětí po seniory.
Souběžné veletrhy: FOR ELEKTRO, FOR INVEST,
FOR WOOD, FOR THERM, FOR CITY a SPORT TECH
Termín konání: 21. až 25. 9. 2010
Místo konání: Pražský veletržní areál Letňany
Na podzim proběhne v Praze již 21. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Účast na veletrhu
dnes neukazuje pouze význam a prestiž společnosti
v rámci celého trhu. Reálný pozitivní přínos ve svém
podnikání tak ocení například realizační a projekční firmy, zástupci výrobců a dovozců stavebních materiálů,
developerů i dalších příbuzných oborů, kteří zde najdou
ideální možnost své prezentace i prostor pro získání nových kontaktů.
Návštěvníky jedné z nejvýznamnějších veletržních událostí v oblasti stavebnictví v ČR čeká pestrý doprovodný
program zahrnující např. konference „Dřevěné stavění“,
„Křižovatky architektury“, „Zelená úsporám“, finále soutěžní přehlídky řemesel SUSO, či výstavu architektonické soutěže mladých architektů Young Architect Award
a další.
Letos se nově uskuteční souběžně s veletrhem FOR
ARCH také veletrhy FOR THERM, FOR CITY a SPORT
TECH, čímž je doplněna oborová čistota souboru veletrhů.
6. STRANA
KŘIŽOVATKY ARCHITEKTURY
V rámci veletrhu FOR THERM, který je zaměřen na
zdroje tepla, obnovitelné a alternativní zdroje energie a
vzduchotechniku, se návštěvníkům představí například
společnosti Regulus, Thermona, Dakon, Stiebel Eltron,
Atmos, Topsys, Haas+Sohn, Romotop, Nibe, KK Poker,
IVT.
Tématem letošního ročníku veletrhu FOR CITY je bezpečnost ve smyslu ochrany životů, zdraví a majetku občanů před vodním živlem, ohněm, hlukem, ekologickými
haváriemi, dále také bezpečnost v dopravě, dopravní
značení, zabezpečovací systémy apod. Své prezentace
zde představí například VOP Dolní Bousov,
Protipovodňová asociace, Policie ČR nebo společnosti
Josla Fitpark, Floravil, Villa Pro, Jena.
Křižovatky architektury
Termín akce: 16. - 30. září 2010
Do svého druhého ročníku akce vstupuje v novém kabátě. Původně jednodenní mezinárodní konferenci obohatí
architektonický pětidenní studentský workshop pod vedením renomovaného mexického architekta Michela
Rojkinda.
Ten zde také představí vlastní tvorbu a to jak formou
přednášky, tak výstavou v oceňované budově Národní
technické budovy v působivých prostorách Café
Technika.
Samotná konference Křižovatky architektury je úvodní
konferencí odborného doprovodného programu 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2010.
Hlavními tématy budou modulární architektura ve městě
a Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná?
Vyvrcholením celého programu pak přednáška Michela
Rojkinda.
Pokud jde o avizovaný workshop, jeho téma tvoří
Dostavba Staroměstské radnice! Organizátoři si dali za
cíl otevřít téma již mnohokrát diskutované, ale nikdy nedořešené. Jak se s ním popasují studenti z Bratislavy,
Brna, Prahy, Ostravy či Liberce? To poznáte na architektonické výstavě „Křižovatky architektury“ ve výstavních prostorách PVA Letňany v rámci 21. mezinárodního
stavebního veletrhu FOR ARCH 2010.
„Spojení českých a slovenských mladých architektů
s Michelem Rojkindem nám přijde jako velmi zajímavé,
IN 17 - 18 / 2010
jelikož Michel je poměrně mladý architekt známý jako
úspěšný architektonický a urbanistický vizionář. Jeho
samotného téma dostavby Staroměstské radnice zajímá, a proto nám spojení s ním přišlo výborné. Propojení
mexického architekta s mladými architekty, kteří problematiku daného místa zažívají úplně jinak než cizinci,
skýtá více než zajímavou konfrontaci názorů,“ vysvětluje volbu tématu i lektora jeden z organizátorů architekt
Petr Vaněk (EARCH.ITEKT; www.earch.cz)
Studentský workshop pod vedením Michela
Rojkinda
Místo konání: Katedra architektury, Fakulta stavební
ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Termín konference: 15. - 19. září 2010
Na 40 vybraných studentů (z počtu celkem 60 přihlášených zájemců) z Prahy, Brna, Ostravy a Bratislavy se
bude po dobu pěti dnů věnovat tématu dostavby Staroměstské radnice pod vedením Michela Rojkinda s asistenty - pedagogy z Prahy, z Brna a z Bratislavy. Spojení
česko - slovenských studentů z různých vysokých škol,
jejich pedagogů a mexického světoznámého architekta
skýtá nejen zajímavé střetávání „mezikontinetálních architektonických pohledů nad historickým srdcem Evropy“, ale také zajímavou konfrontaci mezi mladými studenty napříč vysokými školami.
Michel Rojkind na otázku, jaký by on navrhl projekt na
dostavbu Staroměstské radnice, říká: „Bylo by to něco,
co by odráželo magické vlastnosti tohoto veřejného prostoru a co by mohlo nastolit porozumění mezi historickou minulostí, přítomností a mírou možností rozvoje
města“.
Konference - Křižovatky architektury
Místo konání: Katedra architektury, Fakulta stavební
ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6
Termín konference: 16. září od 11 do 17 hodin
Tematické bloky:
Blok I. Modulární architektura ve městě
Blok II. Praha architektonicky pulsující či zakonzervovaná
Přednáška Michela Rojkinda
Místo konání: Katedra architektury, Fakulta stavební
ČVUT v Praze, Přednáškový sál B280, Thákurova 7,
Praha 6
IN 17 - 18 / 2010
AKTUÁLNĚ
Termín přednášky: 16. září 2010, 19.00 - 20.45
„Stal jsem se architektem, abych porozuměl problémům
celého světa a byl schopen na ně reagovat tím nejlepším způsobem. Baví mě o sobě přemýšlet jako o průzkumníkovi celé planety, který shromažďuje informace
tam, kde se to nejmíň čeká, aby je pak v pravý okamžik
vrátil do hry a tím vytvořil nejlepší architekturu.“
Michel Rojkind
Závěrečná večerní konference mexického architekta
Michela Rojkinda, spoluzakladatele studia Rojkind
Arquitectos bude vyvrcholením letošního ročníku
Křižovatek architektury. Nejen přiblížení jeho tvorby bude předmětem této přednášky, na kterou naváže vernisáž výstavy studia Rojkind Arquitectos.
Křižovatky architektury představí návštěvníkům i několik
výstav.
Výstavy
Termín výstavy: 17. - 30. září 2010
Místo konání: Café Technika, Národní technická
knihovna, Praha 6
Sérii výstav otevírá výstava tvorby Michela Rojkinda a
ateliéru Rojkind Arquitectos, která bude instalovaná v
prostorách Café Technika v Národní technické knihovně. Vernisáž se bude konat ve 21 hodin 16. září 2010
za osobní účasti architekta a avantgardisty Michela
Rojkinda, spoluzakladatele architektonického studia
Rojkind Arquitectos. Akce naváže bezprostředně na závěrečnou večerní přednášku.
Architektonická výstava v rámci veletrhu FOR ARCH
Ve dnech 21. - 25. září 2010, v době konání 21. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, budou v prostorách výstaviště PVA Letňany v Praze pod souhrnným
názvem Křižovatky architektury prezentovány tyto projekty:
- výsledky z workshopu v rámci Křižovatek architektury
- projekty z architektonické soutěže Young Architect
Award
- oceněné projekty /zajímavé realizace ze soutěže
KOMA MODULAR
Více informací na:
www.krizovatkyarchitektury.cz/2010/cz/uvod.asp
KONFERENCE
Dřevěné stavění popáté
Místo konání: Konferenční sál 1, Vstupní hala - PVA
Letňany
Termín akce: 22. 9. 2010 od 10.00
V pořadí pátý ročník akce pořádané v rámci odborného
doprovodného programu veletrhů FOR ARCH a FOR
WOOD. Program bude zaměřen na aktuální témata, která mají základní význam pro rozvoj dřevěné bytové
a občanské výstavby. Z energetických, ekologických
a ekonomických důvodů je cílem rozvoje v průběhu příštích cca 10 let podstatné zvýšení podílu dřevěných budov na celkové výstavbě. Z funkčně-architektonických,
konstrukčně-materiálových a technologickoekonomických hledisek je celosvětově pozornost soustředěna zvláště na středněpodlažní obytné i občanské
budovy, kde je rozvojový potenciál nejvyšší, ale i řešení
nízkopodlažních variant přináší nové inspirace. V tomto
duchu jsou vybrány čtyři následující tematické bloky, které budou uvedeny komplexními přednáškami, na něž
budou navazovat odborné příspěvky, příklady z praxe
a diskuse:
- Současná dřevěná architektura v ČR a zahraničí
- Trvale udržitelný rozvoj v bytové a občanské výstavbě
7. STRANA
- Požární odolnost dřevěných budov
- Ekonomika dřevěného stavění.
Konference je určena především projektantům, stavební
inženýrům, architektům, realizátorům, developerským
společnostem a investorům, veřejné správě (stavebním
a investičním odborům), zástupcům příslušných ministerstev, studentům odborných středních a vysokých škol
Více informací na: www.forarch.cz/ds
Pasivní domy 2010
Místo konání: Brněnské výstaviště, Brno,
Termín akce: 14. - 15. 10. 2010
Šestý ročník mezinárodní konference s tematikou pasivního bydlení. Na konferenci vystoupí řada uznávaných
českých i zahraničních odborníků v oboru výstavby pasivních domů.
Z Rakouska zavítají například Martin Treberspurg
a Roman Smutny z vídeňské Universität für Bodenkultur
Wien či architekt Heinz Plöderl, autor řady veřejných budov v pasivním standardu ve Welsu.
S odbornými příspěvky vystoupí i přední čeští a slovenští architekti - Josef Smola, Henrich Pifko a Mojmír
Hudec.
Další bloky konference budou věnovány rekonstrukcím
v pasivním standardu.
O rekonstrukcích historických památek bude hovořit
Kateřina Mertenová a pohled na tuto problematiku v zahraničí nabídne italský architekt Michael Tribus.
Velmi specifické a aktuální problematice rekonstrukce
panelových domů se zase budou věnovat František
Macholda, Jiří Čech a Aleš Brotánek.
Tématu panelových domů bude zasvěcen i doprovodný
program, pořádaný ve spolupráci se společností EkoWATT. Seminář se zaměří na praktické výsledky analýzy jednotlivých úsporných opatření. Lákadlem bude bezesporu blok věnovaný konkrétním zkušenostem z realizace pasivních domů a kontrole kvality. V sobotu čekají
účastníky konference exkurze do pasivních domů na
jižní Moravě a v Rakousku.
Současně s konferencí proběhne i výstava materiálů,
výrobků a služeb pro pasivní domy, zaměřená na aktuální nabídku na trhu. Akci pořádá Centrum pasivního
domu ve spolupráci se slovenským Inštitútem pre energeticky pasívne domy.
Kompletní program akce na:
www.2010.pasivnidomy.cz/cz/program
PŘEDNÁŠKA
Nové vize modernosti (1985 - 1995)
Místo konání: Muzeum umění Olomouc, Denisova 47,
Olomouc
Termín akce: 16. 09. 2010, 17.00 hodin
Vstup zdarma
Rostislav Švácha ve své přednášce sleduje tvorbu několika předních českých architektů, kteří v 70. a 80. letech
20. století projevovali jistý zájem o západní postmodernismus, ale v druhé polovině 80. let začali hledat jinou
cestu. Byli jimi například Alena Šrámková, Emil Přikryl,
Václav Králíček, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Petr
Malinský, Martin Němec nebo Ján Stempel. Záhadnou
roli v jejich přechodu od postmodernismu k nové modernosti sehrály odkazy k tradici funkcionalismu, které lze
vyložit různými způsoby. Jasný příklad nové modernosti
jim naproti tomu ukazovala švýcarská minimalistická architektura.
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
IN 17 - 18 / 2010
Nominace na Mies van der Rohe Award 2011
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dvě české stavby se letos pokusí prorazit do závěrečných kol soutěže Mies van der Rohe Award 2011. Na
základě doporučení od ČKA budou o prestižní evropskou cenu usilovat Národní technická knihovna v Praze
a hotel Karlov v Benešově. U letošního vítěze Grand
prix architektů, Národní technické knihovny, autorsky
ztvárněné Projektilem architekti, nominátory zaujala
zejména její funkčnost i dokonalost formy. Na benešovském hotelu Karlov, který v sousedství fragmentů minoritského kláštera navrhl Alteliér K2 a Lábus AA, si zase
cení především propojení novostavby se stávajícím prostředím. Provedeným výběrem se stavby dostávají do
širších nominací, odborná komise z nich vybere 30 až
35 finalistů nejlepších evropských staveb, které následně představí katalog a putovní výstava. Porota soutěže,
kterou pořádá EU a Nadace Mies van der Rohe v
Barceloně, zároveň udělí dvě ocenění: Cenu Evropské
unie za současnou architekturu - Mies van der Rohe
Award a Zvláštní cenu pro začínající architekty. Česká
republika své nominace do této přehlídky posílá již od
roku 1997, dosud žádnému českému architektovi se ale
nepodařilo cenu získat. Všechny nominace musejí být
zaslány do kanceláře Mies van der Rohe v Barceloně
Award nejpozději do 11. října 2010.
S Evropskou cenou architektů je spojena i přehlídka staveb, které postoupily v minulém ročníku soutěže do finále. Ta proběhne v říjnu letošního roku ve Veletržním paláci v Praze.
Více informací o soutěži viz www.miesbcn.com
V říjnu 2010 oslaví svá jubilea a dny narození:
1.10. Ing.arch. HRČEK Pavel, Praha 5, (55)
2.10. Ing.arch. ČÍHALOVÁ Zuzana, Praha 4, (60)
2.10. Ing.arch. BENEŠOVÁ Jana, Brno, (65)
3.10. Ing.arch. POHOŘALÝ Ladislav, Plzeň, (60)
4.10. Ing.arch. LAUERMANN Lev, Praha 6, (50)
4.10. Ing.arch. EGER Václav, Praha 6, (60)
4.10. Ing.arch. PLAVEC Leopold, Ostrava, (85)
4.10. Ing.arch. TYPOVSKÝ Karel, Olomouc, (87)
6.10. Ing.arch. MACH Rudolf, Praha 6, (55)
6.10. Ing.arch. SLÁMA František, Brno, (87)
7.10. Ing.arch. KUBRICHT Martin, Most, (60)
8.10. Ing.arch. MERGER Jiří, Praha 4, (70)
9.10. Ing.arch. PAVLÍK Milan, Praha 6, (80)
10.10. Ing.arch. PÁV Petr, Praha 5, (50)
10.10. Ing.arch. ULMANN Radim, Klimkovice, (82)
11.10. Ing.arch. GERŽOVÁ Yvona, Brno, (55)
13.10. Ing.arch. SEIBERT Emil, Brno, (60)
13.10. Ing.arch. KUČA Otakar, Praha 10, (83)
14.10. Ing.arch. KUBEC Václav, Praha 5, (60)
15.10. Ing.arch. HARTL Milan, Havířov, (80)
16.10. Ing.arch. UHLÍŘ Jaroslav, Hradec Králové, (80)
16.10. Profesor HLAVÁČEK Emil, DrSc., Praha 6, (85)
16.10. Ak.arch. KAMENÍK František, Most, (91)
17.10. Ing.arch. KREJČA Jaromír, Praha 6, (60)
18.10. Ing.arch. VYŠÍNOVÁ Jarmila, Praha 8, (60)
18.10. Ing.arch. POHAN Alois, České Budějovice, (65)
18.10. Ing.arch. SLAVÍČEK Ivo, Karlovy Vary, (81)
18.10. Ing.arch. ŠVASTAL Josef, Praha 6, (93)
20.10. Ing.arch. KOMRSKA Ladislav, Praha 4, (55)
20.10. Ing.arch. KOTEK Jaroslav, Ostrava, (65)
21.10. Ing.arch. ŠLOSAR Jiří, Praha 6, (60)
21.10. Ing.arch. ZEMAN Svatopluk, Praha 10, (70)
21.10. Ing.arch. BĚLECKÝ František, Karlovy Vary, (81)
22.10. Ing.arch. HLADÍK Antonín, Brno, (65)
22.10. Ing.arch. ŘÍHA Martin, Praha 3, (65)
23.10. Ing.arch. WRATNY Tadeáš, Karviná, (81)
24.10. Ing.arch. HEČKOVÁ Magdalena, Brno, (55)
25.10. Ing.arch. KUNOVÁ Eva, Praha 4, (84)
25.10. Ing.arch. STAŠEK Zdeněk, Praha 10, (84)
25.10. Ing.arch. ZAVADIL Emil, Praha 4, (85)
25.10. Ing.arch. VONDRKA Juraj, České Budějovice(88)
26.10. Ing.arch. MÁDR Josef, Dobruška, (50)
26.10. Ing.arch. SEDLÁČEK Jiří, Praha 2, (60)
27.10. Ing.arch. VESELÝ Vladimír, Praha 4, (55)
27.10. Ing.arch. SOŠKA Antonín, Litvínov, (60)
27.10. Ing.arch. JANKOVEC Otakar, Tábor, (87)
28.10. Ing.arch. SCHENKOVÁ Miroslava, Praha 5, (65)
28.10. Ing.arch. CRHÁK František, Zlín, (84)
29.10. Ing.arch. GJURIČ Alexander, Praha 10, (70)
29.10. Ing.arch. HOFEREK Leopold, Olomouc, (89)
31.10. Ing.arch. VRABEL Jan, Brno, (55)
31.10. Ing.arch. KOŠŤÁLOVÁ Alena, Brno, (65)
Bílkova vila na Hradčanech
Zrekonstruovaná Bílkova vila na Hradčanech se otevře
100 let po svém vzniku dne 24. září. Opravy budovy začaly v roce 2008. Vila patří od roku 1962 Praze, od roku
1963 ji spravuje Galerie hl. města Prahy. Vila s ateliérem byla postavena podle návrhu sochaře a architekta
Františka Bílka (1872 až 1941), jednoho z nejvýraznějších představitelů expresivního pojetí secesního symbolismu.
Dvoupodlažní budova se nachází v Mickiewiczově ulici
na místě zbořených městských hradeb. Měl tam původně vzniknout urbanistický celek ve stylu anglických zahradních měst. Vila z roku 1911 se dochovala v podstatě v původním stavu. Před lety byla obnovena měděná
střešní krytina a doplněno zateplení. Rekonstrukcí prošlo podkroví, zmodernizována byla kotelna. V posledních dvou letech se pracovalo na opravách rozvodů
elektřiny, vzduchotechniky a klimatizace. Rekonstrukce
se dočkala i zahrada.
Novou expozici vily vytvořil historik umění Petr Wittlich,
kurátorkou projektu je Sandra Baborovská. K expozici
vyjde publikace, kterou graficky upravil Robert V. Novák.
Ve vile otevře galerie rovněž Bílkovo centrum, ve kterém budou badatelům zpřístupněny významné archiválie týkající se umělcova života.
Bílkovu vilu, stejně jako ostatní díla Františka Bílka, charakterizuje symbolické propojení přírodního a duchovního světa.
Zdroj: ČTK, foto: A.M.Videmannová
Oznámení
S lítostí oznamujeme, že ve věku nedožitých 87 let
dne 7. srpna 2010 po krátké, těžké nemoci opustil
řady architektů
Akad. arch. Miroslav Moravec z Prahy.
INformační servis
Členský bulletin Obce architektů. Vychází 1x měsíčně. Neprodejné.
Redaktor: B. Kotora, graf. úprava + foto: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected]
Adresa redakce: Revoluční 23, 110 00 Praha 1
www.architekt.cz
Download

BRNĚNSKÁ VÝSTAVA „ODHALUJE“ LOOSOVY KOŘENY