Prof. MUDr. Richard ČEŠKA, CSc., F.E.F.I.M.
Předseda České společnosti pro aterosklerózu, 1996-2012
Narodil se 29. 4. 1957 v Praze; v r. 1982 absolvoval 1. LF UK v Praze; v r. 1992 získal titul CSc. za
téma "Farmakoterapie hyperlipoproteinémií", v r. 2001 habilitoval v oboru vnitřní lékařství; v r. 2006
se stal profesorem vnitřního lékařství.
Specializace:Vnitřní lékařství, atestace 1985 (I. stupeň) a 1989 (II. stupeň)
Zahraniční stáž: 1989-1990 Fullbright Scholarship v The Gladstone Foundation Laboratories for
Cardiovascular Disease, San Francisco
Praxe:1982-1985 sekundární lékař, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha; 1985-1989 starší
sekundární lékař, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha;1989-2001 odborný asistent, III. interní
klinika l. LF UK a VFN, Praha; 2001-2006 docent, III. interní klinika l. LF UK a VFN, Praha
Současné postavení: Profesor, zástupce přednosty kliniky, vedoucí Centra preventivní kardiologie III.
interní kliniky VFN, od roku 1996 člen European Atherosclerosis Society, od roku 2006 člen výboru
International Atherosclerosis Society, od roku 2010 předseda Evropské federace International
Atherosclerosis Society, od roku 2006 předseda České internistické společnosti ČLS JEP (dosud), od
roku 2008 Člen Administrative Council EFIM, od roku 2010 předseda přípravného výboru a zvolený
prezident Evropského kongresu interní medicíny (roku 2013 v Praze).
Vědecký zájem:vnitřní lékařství, hyperlipoproteinémie, preventivní kardiologie
Publikace: 4 monografie (jediný autor) jedna z nich již ve 3. vydání; 7 monografií spoluautorství jedna v zahraničí, učebnice INTERNA - hlavní pořadatel (vyd. 2010); více než 100 vědeckých
publikací
Účast na kongresech a konferencích, seminářích (aktivní)/jako první autor přes 200, 40 v zahraničí/
Postgraduální výchova: školitel 7 postgraduálních studentů; 5 studentů ukončilo Ph.D.
Ceny:Cena České internistické společnosti za nejlepší monografii pro rok 2000; Prusíkova cena České
angiologické společnosti v roce 1994; Cena Ministra zdravotnictví ČR v roce 1999 (jako hlavní řešitel
grantového úkolu); Cena Ministra zdravotnictví ČR v roce 1996 (jako spoluřešitel grantového úkolu);
Cena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně za nejlepší knižní publikaci v roce 2008.
Od roku 2012 čestným členem České společnosti pro aterosklerózu.
Download

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., F.E.F.I.M.