Smlouva o propojení veřejných sítí elektronických komunikací mezi NEWTEL a OLO
Příloha č. VII
Kontaktní osoby a adresy
PŘÍLOHA VII
(KONTAKTNÍ OSOBY A ADRESY)
SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
mezi společnostmi
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
a
OLO
Strana 1 (celkem 3)
Za NEWTEL:
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Za OLO:
Smlouva o propojení veřejných sítí elektronických komunikací mezi NEWTEL a OLO
Příloha č. VII
Kontaktní osoby a adresy
Smluvní strany se dohodly, že všechna oznámení, informace, sdělení, stížnosti, námitky, žádosti a
požadavky pro účely této Smlouvy budou doručovat kontaktním osobám dle této přílohy.
Dále se smluvní strany dohodly, že každá ze stran sdělí druhé straně kontakt pro operativní řízení, který
bude odpovídat za řízení technického provozu.
Pro vzájemný styk se smluvní strany budou kontaktovat podle kontaktních údajů:
New Telekom
OLO
Adresa
Jméno společnosti
Ulice
PSČ
Město
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
K Hrušovu 293/2
102 03
Praha 10
Administrativní adresa
Jméno společnosti
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
K rukám
Ulice
PSČ
Město
Fax
Přípotoční 1519/10C
100 00
Praha 10
+420 240 240 999
Odúčtování a fakturace
Jméno společnosti
K rukám
Ulice
PSČ
Město
E-mail
NEW TELEKOM, spol. s r.o.
Finance
K Hrušovu 293/2
102 03
Praha 10
[email protected]
[email protected]
Obchodní zástupce
(osoba oprávněná jednat
k náležitostem smlouvy)
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Daniel Hauser
+420 240 240 110
+420 240 240 999
[email protected]
Vyúčtování
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Petra Tuháčková
+420 240 240 111
+420 240 240 999
[email protected]
Finance
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Gabriela Rozumová
+420 240 240 422, 222 353 222
+420 240 240 999
[email protected]
Strana 2 (celkem 3)
Za NEWTEL:
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Za OLO:
Smlouva o propojení veřejných sítí elektronických komunikací mezi NEWTEL a OLO
Příloha č. VII
Kontaktní osoby a adresy
Technický kontakt
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Ing. Lubomír Prokel
+420 240 240 368
+420 240 240 999
[email protected]
[email protected]
Technický kontakt Eskalace
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Ing. Bohdan Gembala
+420 240 240 366
+420 240 240 999
[email protected]
NOC kontakt
Telefon
Fax
E-mail
+420 222 350 222, 800 506 070
+420 240 240 999
[email protected]
NOC kontakt Eskalace
Jméno
Telefon
Fax
E-mail
Ing. Bohdan Gembala
+420 240 240 366
+420 240 240 999
[email protected]
Strana 3 (celkem 3)
Za NEWTEL:
OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Za OLO:
Download

příloha 7 Kontaktní osoby a adresy