EASTLOG 2014
AKCE, CO SE NEBOJÍ KOUSNOUT DO ŽIVÉHO
KOMPLETNÍ PROGRAM
17. ROČNÍK, 29.–30.5., PRAHA
krádeže, právo, technologie, ochrana...
BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA V LOGISTICE
a také: EFEKTIVITA SUPPLY
CHAIN V RETAILU
A FMCG
AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ
VÝVOJ LOGISTICKÝCH
SLUŽEB
EASTLOG 2014
17. ROČNÍK, 29.–30.5., PRAHA
krádeže, právo, technologie, ochrana...
BEZPEČNOSTNÍ PROBLEMATIKA V LOGISTICE
AKCE, CO SE NEBOJÍ KOUSNOUT DO ŽIVÉHO
9:20–9:55
Přednáška
Člověk – kritický faktor
bezpečnosti
Nikoliv technika, ale
člověk stojí za ztrátami
zboží. Přednáška se
bude zabývat kritickými
bezpečnostními body
v logistickém řetězci
spojenými se selháním
lidského faktoru včetně
možných opatření k eliminaci ztrát.
Petr Janovský, Director,
Division of Industrial Sites,
M2C
9:55–10:55
Panelová diskuse
Boj s podvody v dopravě
Ztracené kamiony, ukradené zboží, nezaplacené dopravní služby... Panelová diskuse se bude zabývat různými typy podvodů,
jejich příčinami a možnou prevencí.
Luboš Mervart, předseda pracovní
skupiny Podvody v dopravě, Svaz spedice
a logistiky ČR
Jan Medveď, zástupce generálního
tajemníka a vedoucí odboru legislativy
a mezinárodních vztahů, ČESMAD Bohemia
Daniel Priban, Director Representative
Office Czech Republic, TimoCom
Juraj Drucker, Executive Director CZ, SK
and Hungary, Trans.eu
WORKSHOPOVÝ SÁL Č. 1
29. 5. 2014
PACKLOG
9:30–9:40
Přivítání
účastníků
9:40–10:10
Přednáška
3D modely pro vývoj transportních palet
Využití 3D modelů pro vývoj přepravních balení pro automotive,
doplněno projektovými řešeními
pro logistickou společnost Yusen.
Tomáš Dokoupil, sales mana­ger,
BEKO Engineering
Josef Hykl, PLM solution
consultant, BEKO Engineering
10:10–10:50
Přednáška
Trend doby – multimateriálová
konstrukce
Nejnovější trendy v konstrukci
transportních obalů na bázi
vlnité lepenky s využitím dalších
materiálů. Sofistikovaná řešení
pro efektivní dopravu a obsluhu.
Gabriela Petrová, jednatelka,
THIMM SCHERTLER Packaging
Systems
VELKÁ ZASEDACÍ
MÍSTNOST
WORKSHOPOVÝ SÁL Č. 2
PHARMALOG
9:15–9:25
Přivítání
účastníků
10:55–11:25
Přestávka
na kávu
9:25–10:00
Přednáška
Bezpečnost pacienta – zásadní téma
Jak zajistit celosvětově jednoznačnou identifikaci pacienta, aplikovaného úkonu, léčiv
a chirurgických nástrojů? Je možné eliminovat
omyly vznikající při léčbě a medikaci? Aktuální
směrnice EU a pohled významných evropských asociací na kontrolu léčiv.
Michal Bílý, obchodní ředitel, GS1 Czech
Republic
SAVELOG
11:25–12:00
Trendy
Výkonnost a strategie pro 3PL
Finanční výkonnost a strategické
směřování 3PL.
Jak poskytovatelé 3PL služeb
zvládají měnící
se požadavky
zákazníků za
současného
zachování vlastní
profitability.
Mark O’Bornick,
Director, Analytiqa
10:50–11:20
Přestávka
na kávu
12:00–12:15
Trendy
Development
znovu roste
Současný vývoj
developmentu
logistických prostor a zhodnocení
dalšího ročníku
soutěže Cena nájemců – nejlepší
logistický park.
12:15–12:30
Iniciativa
Vykládejme efektivněji, tedy rychleji!
V tomto roce se v ČR
a SR rozběhla soutěž
Speed Docking
s cílem zefektivnit
příjem zboží na distribučních centrech
maloobchodních
řetězců.
Ferdinand
Hlobil, partner,
Cushman &
Wakefield
Tomáš Martoch,
koordinátor CZ a SK,
ECR
11:50–12:30
Přednáška
Nebezpečné zboží vyžaduje
zvláštní zacházení
Zboží klasifikované jako nebezpečné podléhá speciálnímu režimu skladování i dopravy. Zásadní
je také vhodná volba obalu podle
třídy, množství a druhu zboží.
Milan Janda, gestor školení
řidičů, DEKRA CZ
Jiří Kokeš, zástupce vedoucího
ADV, DEKRA CZ
10:00–10:35
Případová studie
Zvyšování kvality a efektivnosti nemocničních procesů
Využitím mobilních terminálů a čárových kódů v denním provozu lůžkových
oddělení je možné zvýšit efektivnost jejich práce, snížit náklady na zajištění
léčebné péče a přispět ke zvýšení její kvality. V oblasti logistiky lze tak
získat účinný nástroj pro sledování, vyhodnocování a optimalizaci interního
logistického řetězce.
Josef Černý, vedoucí oddělení aplikací pro logistiku a výrobu, ICZ
Pplk. Vladimír Tošer, vedoucí oddělení odboru informačních technologií,
Ústřední vojenská nemocnice Praha
12:50–14:10
Desetiminutová „speed dating“ setkání v rámci kongresu EASTLOG 2014.
Osm časových slotů – osm vašich šancí na úspory v logistice!
10:35–11:05
Přestávka
na kávu
12:30–14:00
Oběd
14:00–14:30
Přednáška
Využití dostupných dat
k vyšší efektivitě supply
chain
Informace ve správné
chvíli na správném místě
a ve správné formě dokáží
zásadně pozvednout
efektivitu řízení dodavatelského řetězce s pozitivním
dopadem na obchod,
marketing i výrobu.
Pavel Černý, Principal
Consultant, Head of EU
Operations, Jaguar Advanced Planning Services
11:20–11:50
Přednáška
Korektně fixovat znamená
jezdit bezpečně
Problematika fixace nákladu
na ložné ploše vozidla – platná
legislativa, základní pravidla,
využívané fixační prvky. Časté
chyby a jejich možné důsledky.
RESTAURACE
HOTELU AQUAPALACE HOTEL
PRAGUE
HLAVNÍ KONFERENČNÍ SÁL
TRENDLOG
9:00–9:20
Přivítání
účastníků
a také: EFEKTIVITA SUPPLY
CHAIN V RETAILU A FMCG
14:30–15:00
Případová studie
Zpětná logistika pro Tesco
Maloobchodní řetězec
Tesco se rozhodl kompletně outsourcovat oblast
zpětné logistiky včetně
vratných obalů s cílem
zvýšit efektivitu dodavatelského řetězce.
Paul Hutchins, Project
Manager – Central European Network Development,
Tesco
Bart Caspers, Commercial
Manager CEE, Euro Pool
System
PRODLOG
14:00–14:05
Přivítání
účastníků
14:05–14:45
Přednáška
RFID ve výrobní logistice
RFID technologie – všichni
o ní mluví a skoro nikdo ji
v praxi neviděl. Aspekty použití
technologie ve výrobní firmě,
reálné případové studie z ČR,
praktické ukázky využití, diskuze o bludech a mýtech RFID.
Jakub Unucka, výkonný ředitel,
GABEN
11:05–11:40
Přednáška
Optimalizace procesů
zásobování oddělení nemocnic
Obvyklé problémy zásobování
oddělení v nemocnicích.
Efektivní modely zásobování,
jejich implementace a následná
optimalizace.
Tomáš Prstek, jednatel, Salso
15:00–15:30
Přednáška
Kde hledat a jak využít nové
příležitosti
Lepší využití dopravních
prostředků, rychlejší příjem
zboží, efektivnější objednávání,
společné řízení promocí atd. –
kde je skrytý potenciál pro vyšší
efektivitu při spolupráci na ose
FMGC dodavatel – retailer a jak
ho využít?
Stanislav Martínek, Supply
Chain Manager, Nestlé Česko
Marek Prach, Business Insights
& Commercial Operations
Director, Plzeňský Prazdroj
E-SHOPLOG
15:30–16:00
Trendy
Click&collect –
model budoucnosti
retailu?
Model click&collect
– objednávka na
internetu a vyzvednutí
v prodejně – je stále
populárnější. Jaké
jsou obchodní
modely a technologická a procesní
náročnost?
16:00–16:30
Přestávka na
kávu
Radim Tvardek, Business Development
Director, U & SLUNO
Jiří Novotný, jednatel,
Logicon
14:45–15:15
Případová studie
Optimalizace vychystávání zboží v pivovaru
Pivovar Velké Popovice optimalizoval přesun
palet v rámci provozu. Díky nasazení válečkových drah došlo k eliminaci manipulace
vozíky mezi výrobou a expedičním skladem.
15:15–15:45
Přednáška
Lean Six Sigma pro interní logistiku
Využití principů metody Lean Six Sigma pomocí nástroje Uzlová Value Stream Mapa
– nástroje pro vizualizaci a analýzu toku
hodnot kombinačně náročných procesů.
Jaroslav Gubiš, Packaging and Warehousing Country Manager, Plzeňský Prazdroj
Michal Beneš, jednatel, BITO skladovací
technika CZ
Libor Čadek, partner a konzultant, ICG –
Capability
Richard Hodulák, manažer Lean Six Sigma
projektů, držitel Lean Six Sigma Black Belt
11:40–12:15
Případová studie
Projekt zvýšení efektivity zásobování oddělení
Případová studie představí projekt optimalizace
zásobování v nemocnici Karviná-Ráj. Projekt se
zabýval zásobováním oddělení zdravotnickým
materiálem a farmaceutiky.
Jana Opavská, vedoucí odd. centrálního
zásobování, Karviná-Ráj
Robert Bartas, vedoucí ústavní lékárny,
Karviná-Ráj
HRLOG
15:00–15:10
Přivítání
účastníků
15:10–16:40
Přednáška
Typologie osobnosti a její profesní uplatnění
Jak může typologie osobnosti sloužit jako
fantastický lék na stres a pro zvládání
náročných situací, kterých je v logistice víc než
dost. Rozpoznání osobnostních typů, jednání
s každým z typů, příčiny potenciálních konfliktů
a jejich řešení.
Hana Ondrušková, lektorka a konzultantka
16:30–17:00
Přednáška
Efektivní design skladu
pro e-shop
Specializovaný e-sho­
pový sklad i sklad pro
multikanálovou distribuci mají s ohledem
na potřeby distribuce
elektronického obchodu
svá specifika. Pouze
jejich respektování při
designu skladu přináší
potřebnou efektivitu.
15:45–16:15
Přestávka
na kávu
AKTUÁLNÍ A BUDOUCÍ VÝVOJ
LOGISTICKÝCH SLUŽEB
17:00–17:50
Panelová diskuse
B2C cesta balíku
Spotřebitel se rád nechává
e-shopy hýčkat a žádá různé
a pokud možno co nejlevnější
způsoby doručení objednaného zboží. Panelová diskuse
se bude zabývat aktuálními
trendy doručení zboží.
Ondřej Vaňha, Sales & Marketing Director, DPD CZ
Robert Boček, jednatel, IN
TIME
Rudolf Žůrek, ředitel logistiky,
Alza.cz
16:15–16:55
Přednáška
IT pro štíhlou výrobu a logistiku
Využití MES informačních
systémů pro plánování, řízení,
kontrolu a podporu štíhlých procesů ve výrobě a logistice. Jejich
využití k dalšímu zefektivnění
štíhlých procesů.
Josef Černý, vedoucí oddělení
aplikací pro logistiku a výrobu,
ICZ
16:40–17:05
Přestávka
na kávu
17:05–17:50
Přednáška
Zákoník práce 2014 vs. nový
občanský zákoník
Jak nové občanské právo ovlivňuje
pracovněprávní vztahy. Zákonné
podmínky vzniku pracovního poměru
a principy relativní neplatnosti v pracovněprávních vztazích.
Vladimír Černý, lektor a poradce
17:50–18:35
Přednáška
Dynamika růstu –
výzva pro logistiku
Růsty objemu
distribuovaného
zboží v řádech desítek
procent znamenají
pro e-shopy každoroční úkol připravit
logistické zázemí na
následující vánoční
sezonu. Komplexnost
tohoto úkolu mnohé
překvapí.
Oldřich Petránek,
COO, MALL.CZ
16:55–17:30
Přednáška
Simulační metody pro optimalizaci
skladů
Díky simulacím skladů je možné
vyhodnotit výkonnost navrhovaných skladových alternativ, a vyladit tak skladové
hospodářství na nejvyšší výkon s minimem potřebných nákladů. Prezentace
představí přínosy simulace skladů.
Tomáš Tencer, obchodní manažer, SOVA
Digital / Siemens PLM Software
17:50–18:30
Trendy
Outsourcing HR formou in-house servisu
In-house servis je moderní formou řešení
HR problematiky ve firmách. Pro logistické
společnosti představuje velmi flexibilní
a operativní možnost řešení aktuální
potřeby lidských zdrojů.
Jindřich Hodek, Key Account Manager,
INDEX NOSLUŠ
Logistický Business Mixer – BRAZILSKÁ PÁRTY
18:30
Welcome
drink
19:00
Úvodní
slovo
večera
19:15
Rautové občerstvení, živá hudba, hry
a soutěže. Nechte se vést na vlnách
samby nebo capoiery a vychutnejte si
osvěžujíci brazilské koktejly.
20:00
Slavnostní vyhlášení
soutěže Cena nájemců
– nejlepší logistický
park pro rok 2014
21:30
Vyhlášení
výsledků her
a soutěží
22:00
Slosování
tomboly
22:30
Pokračování
večera – raut,
drinky, živá
hudba
LOGISTIKA V PRAXI
30. 5. 2014
SEELOG
DB Schenker Pardubice
Moderní multizákaznické logistické
centrum se železniční vlečkou s možností
přímé vykládky z vagonů do skladové
haly. Využití železnice oceněno v soutěži
Volná cesta Ministerstva dopravy ČR.
A DALŠÍ NÁVŠTĚVY
SE PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ!
Registrujte se na:
www.eastlog.cz/registrace
#17
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A PODMÍNKY ÚČASTI
Pozorně si prosím přečtěte podmínky účasti a řádně a včas se zaregistrujte na stránkách kongresu www.eastlog.cz.
Zajistíte si tím hladkou registraci a bezproblémovou účast. Těšíme se na setkání na kongresu EASTLOG 2014!
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE
Pražská 137, Čestlice
ÚČASTNÍK KONGRESU
• vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
1. osoba: 9 500 Kč bez DPH, každá další osoba ze stejné společnosti:
7 900 Kč bez DPH
• Parkování je možné přímo v místě ZDARMA.
• Simultánní překlad přednášek na konferencích
zajištěn do českého i anglického jazyka.
• vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA
• Registrace na kongres EASTLOG 2014 zahrnuje zároveň i vstup na
večerní XX. Logistický Business Mixer! Není třeba se registrovat zvlášť!
UŽIVATELÉ LOGISTICKÝCH
PROSTŘEDKŮ A SLUŽEB
ÚČASTNÍK XX. LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU
• vstup pro poskytovatele služeb a produktů pro logistiku za poplatek:
každá osoba: 2 000 Kč bez DPH
(SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEPOSKYTUJÍ LOGISTICKÉ
SLUŽBY ANI PRODUKTY ČI SLUŽBY PRO LOGISTIKU)
• vstup pro uživatele služeb a produktů pro logistiku ZDARMA
MAJÍ VSTUP NA CELÝ PROGRAM
KONGRESU VČETNĚ LOGISTICKÉHO
BUSINESS MIXERU ZCELA ZDARMA!
ZLATÝ PARTNER
SPECIÁLNÍ PARTNEŘI
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
E-SHOPLOG HLAVNÍ PARTNER
REGISTRUJTE SE NA:
www.eastlog.cz/registrace
BRONZOVÍ PARTNEŘI
E-SHOPLOG SPECIÁLNÍ PARTNEŘI
HRLOG HLAVNÍ PARTNER
PRODLOG
HLAVNÍ PARTNEŘI
SPECIÁLNÍ PARTNER
LOGISTICKÉHO BUSINESS
MIXERU
PHARMALOG HLAVNÍ PARTNEŘI
PHARMALOG SPECIÁLNÍ PARTNER
PARTNER NÁPOJŮ
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
PARTNEŘI LOGISTICKÉHO BUSINESS MIXERU
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
TÝDENÍK PRO DOPRAVU A LOGISTIKU
KONTAKT:
LENKA BARANOVÁ, project manager
+420 605 296 744, [email protected], www.eastlog.cz
ORGANIZÁTOR:
Download

17. ROČNÍK, 29.–30.5., PRAHA KOMPLETNÍ PROGRAM