Kdy?
KdyKd
KdyKd
24. – 27.
července 2013
y? registrací ve středu
Konference začne
od 16:00 do 17:00 hod.
Večeře bude od 17:00 do 18:00 hod.
Konference končí obědem
v sobotu odpoledne.
Dospělí
(16 let a
starší)
Cena
KdyKd
Děti
Děti
KdyKd
(11-15) (3-10)
y?
Konference biblického
poradenství
.
Děti
(0-2)
1170
885
735
Zdarma*
Kč
Kč
Kč
*Bez nároku na postel a jídlo.
Cena zahrnuje pobyt v hotelu (3 noci)
s plnou penzí a výuku.
Kde?
KdyKd
V krásné šumavské přírodě:
KdyKd
Hotel Zadov
y? č.p. 350
Zadov
Přihlášku zašlete do 30.6.2013
na adresu:
38473 Stachy
Tel: 483 380 241
www.zadovhotel.cz
Jerry a Marilyn Farníkovi
Pod Kamínkou 987/14
15600 Praha 516
Informace
KdyKdKdy
Další informace můžete získat
Kdy?
na tel.
čísle: 721 926 683
(Jerry a Marilyn Farníkovi) nebo
e-mail: [email protected]
Entrust/BEE International
Jak se přihlásit
Zároveň prosím uhraďte
celkovou částku na účet:
M-bank, č.ú. 670100-2205045957/6210
Jako variabilní symbol uveďte
č. 247 a specifický symbol datum narození
ve tvaru, který jste uvedli na přihlášce.
Na složenku napište
Biblické poradenství 24.-27.7.2013.
Přihláška je platná jen se zaplacenou
částkou. Přihlášky přijímáme jen
do naplnění kapacity.
24. – 27. července 2013
Přihláška
KdyKdKdy
Příjmení___________________________
Kdy?
Jméno
__________________________
Adresa
__________________________
______________________________
E-mail
__________________________
Telefon __________________________
Datum narození
ve tvaru rok, měsíc, den.
r
2
4
r
m
m
d
d
Program
KdyKdKdy
Tento kurz je studijní a
příležitostí Kdy?
pro svobodné lidi,
rekreační
manželské
páry nebo celou rodinu. V rámci kurzu
proběhne 26 vyučovacích hodin, na
kterých budeme hovořit o aplikaci
biblických principů a metod při
poradenství
lidem
s fyzickými
a
psychickými problémy. Během přednášek
bude zajištěn zvláštní program pro děti (212 let). Zveme všechny, kteří chtějí laskavě
a moudře sloužit lidem při poradenství
Božím slovem a rozvíjet své vlastní
poradenské schopnosti.
7
Rodinní příslušníci,
kteří se zúčastní konference:
1. Jméno _________________________
Datum narození _________________
2. Jméno _________________________
Datum narození _________________
3. Jméno _________________________
Datum narození _________________
4. Jméno _________________________
Datum narození _________________
5. Jméno _________________________
Datum narození _________________
Vegeteriánská stráva Ano
Ne
Cena celkem: ______________Kč
Kdo přednáší?
KdyKdKdyKdy?
Dr. George Scipione je ředitelem Institutu
biblického
poradenství
a
vyučuje
pastorační teologii na Reformovaném
presbyterním teologickém semináři v
Pittsburghu, Pensylvánie. Je zakladatelem
a bývalým ředitelem Institutu biblického
poradenství a učednictví v San Diegu
v Kalifornii (1982 – 2006). V letech 1982
až 2006 vyučoval praktickou teologii na
Westminsterském semináři v Kalifornii.
Třicet sedm let slouží jako kazatel v
Ortodoxní presbyterní církvi. Jeho žena
Eileen Scipione založila středisko pro
ženy, které hledají pomoc při těhotenství.
Radí ženám jíž 25 let. Všechny přednášky
budou překládány z angličtiny do češtiny.
Rozvrh
KdyKdKdy
Středa, 24. července 19:00 – 21:15
Biblické
poradenství a dostatečnost
Kdy?
Božího slova
Jak se liší biblické poradenství
od sekulární psychologie
Kdo by měl radit druhým lidem?
Čtvrtek, 25. července 8:30 – 15:00
Kdo je člověk?
Vztah mezi duchem/duší a tělem
Jak Bůh mění lidské životy
Biblický pohled na lidské tělo
Poradenství lidem s fyzickými problémy
Oběd
Poradenství dětem s lehkými mozkovými
dysfunkcemi (ADHD) (Eileen Scipione)
18:45-21:00
Poradenství lidem s psychickými
poruchami
Diskuse o psychických poruchách
Co je to úzkostná porucha?
Pátek, 26. července 8:30 – 15:00
Poradenství lidem s úzkostnou poruchou
Poradenský případ a diskuse
Co je to bipolární porucha?
Poradenství lidem s bipolární poruchou
Poradenský případ a diskuse
Oběd
Poradenství lidem s obsedantněkompulzivní poruchou (Eileen Scipione)
18:45-21:00
Co je to schizofrenie?
Poradenství lidem se schizofrenií
Poradenský případ a diskuse
Sobota, 27. července 8:30 – 13:00
Poradenství lidem, kteří si záměrně
ubližují
Poradenství lidem, kteří uvažují
o sebevraždě
Poradenský případ a diskuse
Závěrečná diskuse a poznámky
Download

přihláška na Konferenci biblického poradenství 2013.