T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ LİSANS PROGRAMI
Kodu
ZM
101
ZM
103
ZM
105
ZM
109
ZM
111
ZM
115
I. Yarıyıl
Dersin Adı
T
U
K
Fizik
2
0
2
Kimya
2
2
3
Botanik
2
2
3
Matematik
3
0
3
Meteoroloji
2
0
2
Temel Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı
Atatürk İlk. ve
İnk. Tarihi-I*
2
2
3
2
0
2
2
0
2
2
0
2
TAR
101
TUR
Türk Dili-I*
101
ING
Yabancı Dil-I*
101
Toplam Kredi
Kodu
ZM
201
ZM
203
ZM
205
ZM
207
ZM
209
ZM
211
ZM
213
ZM
215
BİRİNCİ YIL
16
Kodu
ZM
104
ZM
108
ZM
110
ZM
112
ZM
114
ZM
116
II. Yarıyıl
Dersin Adı
T
U
K
2
0
2
2
0
2
2
0
2
Ölçme Bilgisi
1
2
2
Teknik Resim
1
2
2
İstatistik
1
2
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
Biyokimya
Genel
Ekonomi
Tarımsal
Ekoloji
TAR Atatürk İlk. ve
102
İnk. Tarihi-II*
TUR
Türk Dili-II*
104
ING Yabancı Dil106
II*
Toplam Kredi
12
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Dersin Adı
T
Bahçe Bitkileri
2
U
2
K
3
Kodu
ZM 202
IV. Yarıyıl
Dersin Adı
T
Tarla Bitkileri
2
U
2
K
3
Mikrobiyoloji
2
0
2
ZM 204
Genetik
2
0
2
Tarım Makinaları
2
2
3
ZM 206
1
2
2
Toprak Bilimi
2
0
2
ZM 208
2
0
2
2
2
3
Tarımsal Yapılar
ve Sulama
Bitki
Biyoteknolojisi
Tarım Ekonomisi
2
0
2
2
0
2
ZM 218
2
0
2
2
0
2
ZM 224
2
2
3
2
0
2
ZM 226
2
0
2
2
0
2
BİY316
2
0
2
19
Toplam Kredi
Bitki Koruma
Bitki Fizyolojisi
Tarım Tarihi ve
Deontolojisi
Hayvan Yetiştirme
ve Besleme İlkeleri
Yabancı Dilde
ZM
Okuma ve
217
Konuşma*
Toplam Kredi
ZM 210
Mesleki Yab. DilI*
Gıda Bilimi ve
Teknolojisi
Peyzaj Mimarlığı
Tohumlu Bitkiler
Sistematiği
18
ÜÇÜNCÜ YIL
Kodu
TB 301
TB 303
TB 305
BK 313
BK 315
ZM 321
V. Yarıyıl
Dersin Adı
Organik
ve
Sürdürülebilir
Tarım
Çim Bitkileri
Tıbbi
ve
Aromatik Bitkiler
Tarla
Bitkileri
Hastalıkları
Tarla
Bitkileri
Zararlıları
Bölüm dışı
Seçmeli Ders**
Mesleki Yab. DilII*
T
2
U
0
K
2
Kodu
TB302
2
2
2
2
3
3
TB304
TB 306
2
0
2
TB 308
2
0
2
BK 308
3
0
3
ZM
302
2
0
2
VI. Yarıyıl
Dersin Adı
T
Çayır
Mera
2
Amenajmanı
U
2
K
3
2
2
2
2
3
3
2
0
2
1
2
2
2
2
3
3
0
3
2
0
2
Yağ Bitkileri
Serin
İklim
Tahılları
Bitkisel Gen
Kaynakları
Herboloji
Araştırma ve
Deneme Metotları
Bölüm Dışı
Seçmeli Ders**
İş Hayatında
Yabancı Di*l
Toplam Kredi
ZM 306
Toplam Kredi
15
19
DÖRDÜNCÜ YIL
Kodu
TB401
TB403
VII.
Yarıyıl
Dersin Adı
T
Sıcak İklim Tahılları
2
Lif Bitkileri
2
TB405
Tohumluk Bilimi ve
Teknolojisi
TB407 Buğdaygil
Yem
Bitkileri
TB409 Nişaşta ve Şeker
Bitkileri
Bölüm İçi Seçmeli
Ders***
Sosyal-Kültürel
İçerikli Ders
TB 411 Mezuniyet Tezi-I
Toplam Kredi
Seçmeli Dersler
VII yarıyıl
Dersin adı
TBS 401 Tarla Bitkileri
Fizyolojisi
TBS 403 Biyoçeşitlilik
TBS 405 Soğanlı Bitkiler
VIII. Yarıyıl
Dersin Adı
T
Çayır-Mera Islahı
2
Yemeklik
Dane
2
Baklagiller
Bitki Islahı
2
U
2
2
K
3
3
Kodu
TB402
TB404
2
2
3
TB406
2
2
3
TB408
2
2
3
TB412
3
0
3
3
0
3
0
0
0
21
Bölüm İçi Seçmeli
Ders***
Sosyal-Kültürel
İçerikli Ders
TB 414 Mezuniye Tezi-II
Toplam Kredi
D
3
U
0
K
3
3
3
0
0
3
3
Baklagil
Yem
Bitkileri
Mesleki Uygulama
VIII. yarıyıl
Dersin adı
TBS 402 Tarla Bitkileri
Standardizasyonu ve Depolanması
TBS 404 Enerji Bitkileri
TBS 406 Moleküler Biyoloji
U
2
2
K
3
3
2
3
2
2
3
0
4
2
3
0
3
3
0
3
0
0
0
20
D
3
U
0
K
3
3
3
0
0
3
3
Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi
* Bu dersler 5i dersleri kapsamında olup kredileri toplam krediye dahil edilmemektedir.
** Seçmeli derste kredi saati en az 3 olmak üzere uygulaması olmayan dersler de seçilebilir. Yani; 3-0-3 kredili bir ders veya 2-0-2 kredili iki ders
alınabilir.
*** Bölüm Seçmeli dersleri VII. ve VIII. yarıyılın her ikisi için toplam 6 kredi saati içermelidir.
**** Sosyal-Kültürel içerikli ders Dördüncü yılın her iki yarıyılında da alınabilir.
Temel Bilim Dersleri: 16 Kredi
Temel Mühendislik ve Genel Ziraat Mühendisliği: 49
1.2.3 .ve 4. yarıyıl : 65 kredi
1.2.3. ve 4. yarıyıl uygulama: % 36.9
5.6.7. ve 8. yarıyıl: 75 kredi
Toplam uygulama: % 42.9
Toplam kredi: 140 kred
Download

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ