SOUČASNÁ UMĚLECKÁ PRÓZA
1. H ISTORICKÝ
ROMÁN
JARMILA LOUKOTKOVÁ
N E N Í Ř Í M S K É H O L I D U – román o antice, císař Neron, Petronius – kritizuje, Neron ho
donutí se zabít
S P A R T A K U S – také + satirikon
P O D M A S K O U S M Í C H – také, člověk uteče z kartága, píše hry, neštastný, realizuje se
hrami
N A V Z D O R Y B Á S N Í K Z P Í V Á - o Františkovi (Villonovi), morová epidemie, ujme se ho
kanovník, je na škole, ale zapíchne kněze, odsouzen k smrti, ujme se ho šlechtic, ale
píše kritické básně – utíká, mrtvý ve škarpě
VLADIMÍR NEFF
S R P N O V Š T Í P Á N I – román z 13. – 14. století, smyšlený děj
P E N T A L O G I E – S Ň A T K Y Z R O Z U M U + (Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova) – řeší
soc. problémy, proletářství
VÁCLAV KAPLICKÝ
Ž E L E Z N Á K O R U N A – román (17. stol.), o povstání sedláků
K L A D I V O N A Č A R O D Ě J N I C E – román (přelom 17. – 18. stol), o inkvizici, zinscenované
procesy
2. R OMÁN
DEZILUZE
ZDENĚK PLUHAŘ
O P U S T Í Š - L I M N E – pokud opustíme vlast ona to přežije, ale my ne
IVAN KLÍMA
Trilogie:
M Á V E S E L Á J I T R A – povídky – V úterý ráno
MOJE PRVNÍ LÁSKY
M O J E Z L A T Á Ř E M E S L A – autobiografické – osobní problémy, zklamání
H O D I N A T I C H A – román, stavba přehrady, pijí, nechtějí
S O U D C E Z M I N U L O S T I – samizdat, osobní deziluze, soudce Adam (komunista), pak
dostane rozum
LUDVÍK VACULÍK
M O R Č A T A – experimentální román – úředník v bance počítá peníze, trápí morčata -> není úplně poslední
S E K Y R A – román, otec (komunista) a syn (redaktor) – vyčítá otci
Č E S K Ý S N Á Ř – Vaculíkovy denní záznamy 1979 – 1980
3. F ANTASKNÍ
LITERATURA
LUDVÍK SOUČEK
Trilogie:
C E S T A S L E P Ý C H P T Á K Ů – o mimozemšťanech
RUNA RIDEL
SLUNEČNÍ JEZERO
TUŠENÍ STÍNU
TUŠENÍ SOUVISLOSTI
T U Š E N Í S V Ě T L A – něco, co komunisti tají
H I P P O K R A T Ů V S L I B – soubor povídek
IVAN KŘÍŽ
P R A V D A O Z K Á Z E S O D O M Y – román apokryfy – něco co by mělo být v bibli, ale jiná
idea
JOSEF NESVADBA
E I N S T E I N Ů V M O Z E K – soubor sci-fi povídek, vliv genetiky na budoucnost (povídka
Chemický vzorec osudu)
D I A L O G S D O K T O R E M D O N G E M – kosterní pozůstatky ve Vietnamu --> všichni sou si
rovni <-- není pravda
KAREL MICHAL
B U B Á C I P R O V Š E D N Í D E N – groteskně fantaskní povídky, pohádkové bytosti,
povídky:
S I L N Á O S O B N O S T – úředník šikanován, potká se s dědou, dostane prsten
M R T V Á K O Č K A – žurnalistova kočka mluví proti režimu, kickne jí z domu
KOKEŠ – žurnalista, má jít do pražské kanalizace, človíček s kyjem má někoho
zabít
IVAN VYSKOČIL
K O S T I – satirické povídky, pomocné gymnázium, žáci se setkávají po x letech
M A L Ý A L E N Á Š – fantaskní absolutní novela, hl. hrdina malý správce snů – Jak do
krajiny snů
EGON BONDY
I N V A L I D N Í S O U R O Z E N C I - město – řídí důstojníci, většina obyvatel invalidé
TERRY PRATCHETT
Knihy o Zeměploše (39 knih):
B A R V A K O U Z E L – Mrakoplaš – mág, bojí se kouzlit, situační humor, hra se slovy
LEKHE FANTASTICNO
POHYBLIVE OBRAZKY
MORT...
J. K . R O W L I N G O V Á
KÁMEN MUDRCŮ
JOHN R. TOLKIEN
H O B I T A N E B C E S T A T A M A Z A S E Z P Á T K Y – středozemě, Bilbo Pytlík, Gandalf,
trpaslíci, poklad
P Á N P R S T E N Ů – hrdinský fantasy román, původně vcelku
S I L M A R I L L I O N – udává obraz Středozemě
4. S POLEČENSKÁ
PRÓZA
LUDVÍK AŠKENÁZI
D Ě T S K É E T Ý D Y – mikro povídky, řeší se svět dětí a dospělých, prolínání, povídka: O
metodě přesvědčování
P S Í Ž I V O T – svět z pohledu zvířete, povídky:
B R U T U S – německý ovčák patřil židovce, sebrali jí ho, hlídá transporty, když
jde židovka na transport lekne se ho a dead
C V O K – sovět nechává rodině koně, choulostivý na střelbu, třaskavina pod
nohy – dead
V A J Í Č K O – tragikomické povídky, z koncentráku
MILAN KUNDERA
S M Ě Š N É L Á S K Y – soubor povídek, tragikomické, vždy jde o srdeční záležitost
FALEŠNÝ AUTOSTOP
Ž E R T – román o žertu – píše dopis (Ludvík Jahn) – podepíše se jako Trocký
VALČÍK NA ROZLOUČENOU
N E S N E S I T E L N Á L E H K O S T B Y T Í – román
N E S M R T E L N O S T – filosofický experimentální román
NEVĚDOMOST
P T Á K O V I N A – div. hra
BOHUMIL HRABAL
I N Z E R Á T N A D Ů M , V E K T E R É M U Ž N E C H C I B Y D L E T – 9 povídek, 50. léta, koláž,
dialogy, vulgarismy, čtivé
P R O K O P N U T Ý B U B E N – v butice na zahradě hraje dechovka, přes zeď vážná
hudba, potom fight
ANDĚL
P Ř Í L I Š H L U Č N Á S A M O T A – samizdat, dělník sběrných surovin Haňťa, čte každý papír,
proti své vůli vzdělán, nedá Shopenhauera k Nietzschemu, pomalý, chtějí nahradit,
málem se nechá slisovat
N Ě Ž N Ý B A R B A R - lyrický portrét grafika Vladimíra Boudníka, umění vtiskávání –
nepochopen, páchá sebevraždu
Trilogie:
POSTŘIŽINY
KRASOSMUTNĚNÍ
H A R L E K Ý N O V I M I L I Ó N Y – smyšlené, vize své rodiny jak bydlejí dohromady
v domově duchodců, vzpomínají co se stalo
S L A V N O S T I S N Ě Ž E N E K – jak se žije v Kersku
VLADIMÍR PÁRAL
Č E R N Á P E N T A L O G I E – popisují 5 způsobů ukájení, hl. hrdinové mění životní
stereotyp
V E L E T R H S P L N Ě N Ý C H P Ř Á N Í – chemik – má své algoritmy (i na ženy)
S O U K R O M Á V Y C H Ř I C E – 2 páry, stereotyp, hrají karty, na chvilku se vymění,
poté se opět vrací
K A T A P U L T – Jacek Jošt – pomocí kompu hledá partnerky, všem řiká to samé,
začnou se mu potkávat, katapultován z letadla
M I L E N C I A V R A Z I - 2 druhy lidí, červení – mladí, sexuálně nevybití, modří –
peníze, postavení ale unavení zestárlí
P R O F E S I O N Á L N Í Ž E N A – parodie na Angeliku, Soňa zneužívána,
zkontaktována mužem, pomůže jí, je z ní profi žena, když zjistí kdo to je –
nechce ho
BÍLÁ PENTALOGIE
M L A D Ý M U Ž A B Í L Á V E L R Y B A – Břéťa, Vik pracují v chemičce, V vypráví o
své milence Editě, B se zamiluje, potom se s ní setkává, umírá udušením
v továrně
RADOST AŽ DO RÁNA
GENERÁLNÍ ZÁZRAK
MUKA OBRAZNOSTI
VÁLKA S MNOHOZVÍŘETEM?
RADEK JOHN
M E M E N T O – román, popis 10 let života M. Otavy, závislost na pervitinu, vaří ho,
chátrá, končí jako vegeťák ve cvokhousu
ZDENĚK ZAPLETAL
P Ů L N O Č N Í B Ě Ž C I – spycho román, sonda do života lidí
N E K O N E Č N Ý S T R I P T Ý Z – o životě 2 písničkářů, otevřený, nekonečný román
MICHAL VIEWEGH
N Á Z O R Y N A V R A Ž D U – detektivní román, kolegyně 2 mužů učitelka, zabita na pouti
obviňují se, s její smrtí zabito i přátelství 2 kolegů
B Á J E Č N Á L É T A P O D P S A – autobiografický, z pohledu chlapce
V Ý C H O V A D Í V E K V Č E C H Á C H – moderní román, epizoda z autorova života, učitel
vyučuje královu dceru, zamilují se do sebe, jí to omrzí nenajde smysl života jinde –
páchá sebevraždu
NÁPADY LASKAVÁHO ČTÉNÁŘE
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
PETR ŠABAT
J A K P O T O P I T A U S T R Á L I I – sbírka povídek
Š A K A L Í L É T A – do poklidného maloměstského života zasahuje mladý
chuligán oodnikud Bejby (rock’n’roll), za totáče, autorovo vzpomínka na
mládí
PUTOVÁNÍ MOŘSKÉHO KONĚ
KVĚTA LEGÁTOVÁ
Ž E L A R Y – osudy lidí z beskydské vesnice z 1. republiky, nejzaostalejší část ČSR,
realistické
J O S O F A H A N U L E – vychází z Želar, osud ženy – musí se stratit před nacisty, vdá se za
muže, napřed opovrhuje, tragický konec – díky chybě se do sebe pustí obyvatelé a
sověti
Download

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ PRÓZA