HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ EĞİTİM MERKEZİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ YENİLEME EĞİTİMİ – V – 19-23 MART 2014
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı– (3 nolu derslik) – Sıhhiye Yerleşkesi Kütüphane Binası Giriş Katı Sağ Koridor
Saat
9.00
9.45
10 .00
10 .45
11.0011.45
13.00
13 .45
14.00
14 .45
15.00
15 .45
19 Mart 2014 / Çarşamba
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı
ve Ön Test Uygulaması
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
Dr. Kadir Atlı
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve
Güvenlik Eğitimi ve İletişim
20 Mart 2014 / Perşembe
İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
Dr. Kadir Atlı
Dr. Buhara Önal
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
21 Mart 2014 / Cuma
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
22 Mart 2014 / Cumartesi
Kimyasal Risk Etmenleri
Dr. Kadir Atlı
Kadir Tomas
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
İşyerinde Sağlık Gözetimi ve
Çalışma Ortamı Gözetimi
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Buhara Önal
Biyolojik Risk Etmenleri
Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve
Güvenlik Eğitimi ve İletişim
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Prof.Dr.Şevkat Bahar Özvarış
Dr. Kadir Atlı
ÖĞLE YEMEĞİ
Kadir Tomas
Dr. Kadir Atlı
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Dr. Kadir Atlı
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
İşyerinde Sağlık Gözetimi ve
Çalışma Ortamı Gözetimi
Dr. Kadir Atlı
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
ÖĞLE YEMEĞİ
Prof. Dr. Levent Akın
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Dr. Buhara Önal
Psikososyal Risk Etmenleri
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve
Güvenliği
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
İSG Alanında Uluslararası
Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuattaki
Yenilikler
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Fiziksel Risk Etmenleri
Meslek Hastalıkları
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
Fiziksel Risk Etmenleri
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Dr.Buhara Önal
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
Kadir Tomas
Dr. Kadir Atlı
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
ÖĞLE YEMEĞİ
Dr. Buhara Önal
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Dr. Kadir Atlı
ÖĞLE YEMEĞİ
23 Mart 2014 / Pazar
İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Sahada Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumlar
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Dr. Kadir Atlı
İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Sahada Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm İlişkin Sunumlar
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Dr. Kadir Atlı
İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Sahada Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumlar
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Dr. Kadir Atlı
ÖĞLE YEMEĞİ
Meslek Hastalıkları
İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Sahada Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumlar
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Dr. Kadir Atlı
İşyeri Hekimliği Uygulamalarında Sahada Yaşanan
Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumlar
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Kadir Tomas
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Dr.Buhara Önal
Dr. Kadir Atlı
Dr. Kadir Atlı
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
İşyeri Hekiminin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
Dr. Kadir Atlı
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Kimyasal Risk Etmenleri
İşle İlgili Hastalıklar
Son Test ve Genel Değerlendirme
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr.Buhara Önal
Kadir Tomas
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Dr.Buhara Önal
Dr.Buhara Önal
Doç.Dr.Alpaslan Kılıçarslan
Dr.Kadir Atlı
Dr.Buhara Önal
Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Dr. Kadir Atlı
Doç. Dr. Hülya Yavuz Ersan
Kadir Tomas
Dr. Kadir Atlı
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Download

Program - HİSAM - Hacettepe Üniversitesi