EGP INVEST, spol. s r.o.
Dostavba a uvedení do provozu
3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce
Dušan Šišpera, Jaroslav Prachař, Michaela Blahová
5.4.2013
OBSAH
ČÁST A)
Základní informace
Dodavatelský systém
Stavební objekty jaderného ostrova
Organizační struktura
Podklady pro projektovou dokumentaci
Postup projektování
Harmonogram
Připomínkovací proces
ČÁST B)
Systém řízení společnosti
Oprávnění a zákaznické audity
Integrovaný systém řízení
ČÁST C)
Vyhodnocení kvality projektu „Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce“
1
ČÁST A)
Prezentuje: Dušan Šišpera
2
LOKALITA
Blok 3, 4
Mochovce
3
Blok 1, 2
DODAVATELSKÝ SYSTÉM
I.HVDB – funkční část JE
II.HVDB – dostavba
Slovenské elektrárne, a.s. – člen skupiny ENEL
Nuclear island [NI]
Convention island [CI] - ENEL SRI – člen skupiny ENEL
A1. Realizace – Stavební část
- Inžinierske stavby, a.s., člen skupiny COLAS, objekty NI [80%]
- ZIPP Bratislava, spol. s.r.o. - SO 801/1-02 v NI [20%]
A1. Realizace – Stavební část
- ZIPP Bratislava, spol. s r.o.
- EURO - BUILDING a.s., Bratislava
- ViOn, a.s.
A2. Realizace – Technologická část
- ŠKODA JS, a.s.
- ENSECO, a.s.
- PPA ENERGO s.r.o.
- VUJE a.s.
- VÚEZ, a.s.
B1. Projektová dokumentace – Stavební část
DDR-R (DD kotevních prvků pro technologické dodavatele) – objednatel
Slovenske elektrarne, a.s. – člen skupiny ENEL
- EGP Invest, spol. s r.o. (ČR) – člen skupiny ÚJV Řež, a.s. [40%]
- Egis Industries (FR) [40%]
- IDO Hutný Projekt a.s. (SR) [20%]
a) DD (ostatní stavební konstrukce v SO NI) pro Inžinierske stavby, a.s.,
člen skupiny COLAS
EGP Invest, spol. s r.o. (ČR) – člen skupiny ÚJV Řež, a.s.
b) DD (SO
4 801/1-02 v NI)
IDO Hutný Projekt a.s. (SR)
A2. Realizace – Technologická část
- BRUSH SEM s.r.o.
- EGEM s.r.o.
- PPA Energo s.r.o.
B1. Projektová dokumentace – Stavební část
- ÚJV Řež, a.s. pracoviště Praha ENERGOPROJEKT PRAHA
(ČR)
- IDO Hutný projekt a.s. (SR)
STAVEBNÍ OBJEKTY JADERNÉHO OSTROVA
Dostavba 3. a 4. bloku je realizována podle „Kontraktu“ uzavřeného mezi SE a.s. a
ISK, a.s., který se týká veškerých činností potřebných pro stavební práce (dokončení
stavebních konstrukcí) stavebních objektů jaderného ostrova:
SO800/1-02
SO802/1-03
SO803/1-02
SO804/1-02
SO400/1-04
SO802/1-04
SO401/1-02
SO840/1-01
SO801/1-01
5
Reaktorovna II.HVB
Spojovací most mezi II.HVB a SO801/1-02
Ventilační komín II.HVB
Vzduchovod k ventilačnímu komínu II.HVB
Základy pro potrubní most mezi objekty SO801/1-01 a 801/1-02
Spojovací most mezi I.HVB a II.HVB
Potrubní kanály – 2.část, jen část APK4 a APK5
(mezi objekty SO 800/1-02 a 801/1-02 a 803/1-02)
Provozní budova I.HVB
Budova aktivních pomocných provozů I.HVB
ZÁKLADNÍ SCHÉMA OBJEKTŮ
6
STAVEBNÍ OBJEKTY JADERNÉHO OSTROVA
1) SO 800/1-01
Budova reaktoru
2)
2) SO 803/1-01
Ventilační komín
1)
3)
3) SO 802/1-01
Spojovací most mezi II. HVB a SO 801/1-01
4)
4) SO 802/1-04
Spojovací most mezi I. HVB a II. HVB
7
STAVEBNÍ OBJEKTY JADERNÉHO OSTROVA
4)
5)
4) SO 800/1-02
Budova reaktoru
5) SO 802/1-04
Spojovací most mezi I. HVD II. HVD
8
STAVEBNÍ OBJEKTY JADERNÉHO OSTROVA
SO 800/1-02
Blok 3
6) Místnost č. A501
6)
9
7)
7) Reaktorová nádoba
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Petr Sláčala
Ředitel společnosti EGP Invest, spol. s r.o.
Jiří Holub
Obchodní ředitel
Dušan Šišpera
Ředitel projektu MO34 - Dostavba
Detail Design
Uherský Brod
10
On site
27
Trnava
6
Mochovce
1
Mochovce
POV (Plán organizace výstavby)
37
Mochovce
CELKEM
2
73
PODKLADY PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
DPV1 – podklady
revize BD – stavební a technologická část
původní DD – stavební a technologická část (výkresy z archívu MO34)
DPV2 – Civil DD – skutkový stav
dokumentace současného skutkového stavu v rozsahu architektonické části
Geometrická kontrola
Civil DD – skutkový
stav s BD a DD
DPV3 – požadavky na změny v Civil DD
DPV4 – databáze zabudovaných prvků
DPV5 – výpočet silových účinků do stavebních konstrukcí
DPV6 – sumarizace DPV
11
Finální verze Civil DD
DPV 1
SO 800/1-02
Původní ruský prováděcí
projekt
členěný na titulní listy
12
DPV 2
13
DPV 4
14
DPV 5
15
POSTUP PROJEKTOVÁNÍ
upozornění (emailem) Klienta o obdržení
obdržení nových validovaných
validovaných dat dat
zaslání
design
LogBook
obhlídka
stavby
zaslání
LogBook
ODEVZDÁNÍ
obdržení
odpovědí z KLIENTOVI
LogBook
START DD
kontrola dat
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
příprava DD statické výpočty
5 pracovních
dnů
5 pracovních
dnů
projektování
připomínkovací
proces SE
5 pracovních
dnů
10 pracovních
dnů
dle délky trvání (3-6 týdnů)
16
obdržení
připomínek
HARMONOGRAM
Od roku 2009 harmonogram v SW Primavera
- DŮVOD: požadavek Klienta (Inžinierske stavby, a.s.)
- EGPI importovalo harmonogram do systému Inžinierských staveb, a.s.
Od roku 2011 harmonogram v Microsoft Office Excel
- DŮVOD: požadavek managementu Klienta
- možnost filtrování
17
HARMONOGRAM
Titulní list / Projekt /
Místnost
/Title Sheet / Project / Room
Revize
/Revision
Transmital
/Transmital
VD
11/2012
12/2012
1/2013
Statik
Projektant
/Structural
/Designer
Engineer 28. 29. 30. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 18. 19. 20. 21. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 28. 29. 30. 31.
A263/2
rev.04
TRS-4I551-00130-C
-
Mlčoch
Gášek
SE
A0053/1
rev.01
TRS-4I551-00134-C
-
Tóth
Gášek
SE
A513/1
rev.00
TRS-4I551-00131-C
29
Blaha
Zábrana
TL-0133 (floors)
rev.13
TRS-N013-02148-C
-
Manďáková
-
C
COMPLETED
C
COMPLETED
C
C
C
EPS
rev.04
TRS-4I551-00132-C
-
Krajčovič
-
A301/1
rev.00
TRS-4I551-00133-C
937
Mrhálková
Gášek
TRS-SE-4I551-0025-I
VD
A226
rev.00
TRS-4I551-00136-C
233
Manďáková
Gášek
TRS-SE-4I551-0025-I
VD
A603/1
rev.01
TRS-4I551-00139-C
-
Blaha
Zábrana
SE
C
A153
rev.01
TRS-4I551-00137-C
-
Vaši
Gášek
SE
C
issued 31.12.2012
TRS-SE-4I551-0033-I
C
COMPLETED COMMENTS
SE issued comments to SE
VD
C
COMPLETED
SE issued
COMMENTS
comments
A619
rev.01
-
-
Krajčovič
Gášek
A0050/1
rev.00
TRS-4I551-00140-C
37
Borovský
Zábrana
A527/1
rev.01
TRS-4I551-00144-C
-
Mrhálková
Zábrana
A0033
rev.02
-
-
Marková
Martinák
SE
SE
w e are w aiting for new validated data
A613
rev.01
-
-
Steiner
Gášek
SE
SE
NO CRITICAL ROOM
EPS
rev.05
TRS-4I551-00141-C
-
Krajčovič
-
SE
TRS-SE-4I551-0025-I
SE
all LP are located in unfinished structures, and it w ill be solved in design of ti
VD
SE
A011/1
rev.03
TRS-4I551-00142-C
-
Borovský
Martinák
TL-0149
rev.02
-
-
Marková
Martinák
TL-0010 (foundantions)
rev.12
TRS-N013-02914-C
-
Tóth
Gášek
A0026
rev.00
TRS-4I551-00138-C
4
Mlčoch
Zábrana
TRS-SE-4I551-0026-I
VD
A152
rev.01
-
6
Belovičová
Kamenčík
TRS-SE-4I551-0026-I
VD
A323
rev.00
TRS-4I551-00143-C
38
Blaha
Zábrana
TRS-SE-4I551-0026-I
VD
SE
C
C
SE
all LP are located in unfinished structures, and it w ill be
- Termíny pro celou divizi MO34
- Jeden správce, přístupnost na síti, každý projektant denně kontroluje
- Aktualizován každý den („živý harmonogram“)
18
C
C
PŘIPOMÍNKOVACÍ PROCES
Klient
Klient zašle EGPI
upozornění o obdržení
připomínek
EGPI stáhne
připomínky z
extranetu
EGPI zašle
odůvodnění
IRELEVANTNÍ
připomínky
zapracování
připomínek do
DD
RELEVANTNÍ
(změna prvku)
FORMÁLNÍ
(bez změny prvku)
19
odevzdání přes
Extranet
PŘIPOMÍNKY
Kompletní připomínky od Klienta max. 10 dnů po odevzdání projektu
Každý zpracovatel / projektant vyplní komentáře k připomínkám
Vyhodnocené připomínky pravidelně posílány oficiálním dopisem na SE, a to
nejpozději týden před odevzdáním nové revize projektu
Dle ISŘ probíhá vyhodnocení kvality
20
PŘIPOMÍNKY - PŘÍKLAD
21
ČÁST B)
Prezentuje: Jaroslav Prachař
22
Systém řízení společnosti
EGPI má certifikovaný systém řízení podle norem:



ISO 9001 – systém managementu kvality
ISO 14001 – systém environmentálního managementu
OHSAS 18001 – systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Platnost certifikátů do 9/2015
Certifikační orgán – BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
23
Oprávnění a zákaznické audity
EGPI je držitelem oprávnění:


ČEZ, a.s. – kvalifikovaný dodavatel k projektování a výkonu inženýrských
činností (platnost do 3/2015)
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. – způsobilý dodavatel s prioritami v komoditě
projektová činnost v segmentu klasické a jaderné energetiky (platnost
neomezená)
V roce 2012 EGPI úspěšně absolvoval zákaznické audity firem
Inžinierske stavby, a.s. a ÚJV Řež, a.s.-Divize Energoprojekt Praha
na činnosti v rámci dostavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny
Mochovce na Slovensku
24
Integrovaný systém řízení
Integrovaná politika EGP INVEST, spol. s r.o.
Dokumentace ISŘ, rozdělení:








25
Organizační normy
Směrnice
Metodiky
Opatření ředitele společnosti
Příkazy ředitele společnosti
Rozhodnutí ředitele společnosti
Seznamy
Formuláře
Integrovaný systém řízení – vybrané dokumenty
ORGANIZAČNÍ NORMY
Příručka integrovaného systému řízení
Základní řídící dokument systému řízení založený na normách
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
Systém řízení
Stanovuje komunikační matici v rámci EGPI
Organizační řád
Řeší organizační strukturu, personální a funkční obsazení, práva, povinnosti a
odpovědnosti
26
Integrovaný systém řízení – vybrané dokumenty
SMĚRNICE
Řízení projektového procesu a inženýrských činností
Popisuje činnosti související s procesem projektování a inženýrských činností
Nákup subdodávky a hodnocení subdodavatelů
Popisuje výběr dodavatelů, jejich hodnocení a vedení databáze
Interní audit
Popisuje provádění interních auditů s využitím pro zákaznické audity u dodavatelů
Bezpečnost a ochrana zdraví
Registr významných environmentálních aspektů
27
Základní dokumenty pro činnost divize MO34-Dostavba
Realizace prací při dostavbě MO34 – jmenování týmu
Příkazem ředitele byl jmenován tým pro MO34.
Technicko-organizační pokyny MO34
Popisuje vybavení pracoviště po stránce technické, IT apod.
Realizace prací MO34 – organizační a personální zajištění
Popisuje organizační strukturu divize a personální obsazení
Činnost skupiny Designer on Site
Popisuje činnost pracovní skupiny Designer on Site na MO34
28
Zařazení divize MO34-Dostavba
Organizační struktura EGPI
– zařazení divize MO34-Dostavba:
29
ČÁST C)
Prezentuje: Dušan Šišpera, Michaela Blahová
30
VYHODNOCENÍ KVALITY
- DŮVOD: zdokumentování EGPI kvality dle „Interního systému řízení“ Klientovi
- Protokoly kvality od roku 2010 (titulní listy, místnosti)
- Pro místnosti (vyhodnocení do 5.4.2013):
LEGENDA:
Y – realizovatelný prvek
Připomínky - status
Celkem prvků
19 286
CELKEM:
Y
11 128
3 528
N
990
15 646
CELKEM PŘIPOMÍNEK:
PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ:
N1
71,12%
22,55%
6,33%
PRŮMĚRNÁ KVALITA PRO JEDNU MÍSTNOST:
N – nerealizovatelný prvek
= comment SE
N1 - nerealizovatelný prvek
= bez viny zpracovatele (comment
vyhodnocen jako irelevantní, formální,
informativní, absence validovaných dat,
atd.)
94,87%
Chybovost je z velké části způsobena opakovaným vydáváním DPV. Za proces koordinace DPV je zodpovědný Klient.
31
VYHODNOCENÍ KVALITY - PROTOKOLY
- PROTOKOLY se skládají ze 4 částí:
-
Základní informace
Výstupní kontrola EGPI
Výstupní kontrola SE
Vyhodnocení
32
VYHODNOCENÍ KVALITY - PROTOKOLY
-
Základní informace
Protokol č..:
Místnost:
Datum odevzdání:
Transmital:
VK/A301_1/1
A301/1
31.12.2012
TRS-4I551-00133-C
R00
(extranet SE)
Výstupní kontrola EGPI
33
Projektant:
Statik:
Iveta Mrhálková
Libor Gášek
Výstupní kontrola:
Lubomír Maček
Jiří Zábrana
(výkresy)
(statika)
VYHODNOCENÍ KVALITY - PROTOKOLY
-
Výstupní kontrola SE
Kontroloval:
Opravil:
Lubomír Baksa
Iveta Mrhálková
Status
Počet
komentářů
Y
676
N1
144
N
37
LEGENDA:
Y – realizovatelný prvek
Celkem
komentářů
Datum: 21.1.2013
Datum: 31.1.2013
TRS: TRS-4I551-00159-C
Celkem
prvků
%
R01
Celkový počet
připomínkovaných
prvků
78,88%
857
905
16,80%
94,70%
4,32%
Pokles kvality:
4%
N – nerealizovatelný prvek
= připomínka SE
34
N1 – nerealizovatelný prvek
= bez viny zpracovatele (comment vyhodnocen jako irelevantní, formální, informativní, absence
validovaných dat, atd.)
VYHODNOCENÍ KVALITY - PROTOKOLY
Vyhodnocení
a) procentuální vyjádření:
b) graf:
35
Celková kvalita pro místnost A301/1:
96%
Download

zde - EGP INVEST, spol. s ro