Návod na montáž a používání
elektrického podlahového topení
topné rohože
Proč elektrické podlahové topení?
Výhody vytápění
Topné rohože lze použít jako hlavní nebo doplňkový zdroj vytápění.
Některé z důvodů trvalého růstu popularity tohoto vytápění:
SNADNÁ INSTALACE - topná rohož se instaluje přímo pod
podlahovou krytinu, nenavyšuje stavební výšku podlahy
a nemá nároky na další stavební úpravy prostoru.
KOMFORTNÍ PROVOZ - celá obsluha spočívá pouze na nastavení
správné teploty termostatem. Výsledkem je rovnoměrné
rozložení teploty po celém prostoru, nízké povrchové teploty
topné plochy podlahy), zcela neviditelný topný systém.
BEZPEČNOST - po celé délce je kabel opatřen několikanásobnou
izolací a ochranným opletem. Připojení přes proudový chránič
je pojistkou bezpečného provozu.
NÍZKÉ NÁKLADY - nízké náklady na instalaci a nízké provozní
náklady díky efektivní regulaci teploty.
Bezúdržbový provoz.
ZÁRUKA - 10 let.
Domy jsou stavěny a rekonstruovány z kvalitních materiálů
a mají stále lepší tepelně izolační vlastnosti.
Investiční náklady na elektrické podlahové vytápění jsou výrazně
nižší od ostatních systémů vytápění.
Regulace teploty v místnostech je velmi snadná, efektivní
a uspoří provozní náklady na vytápění.
Elektrická energie je považována za ekologicky čistou
a nezanechává negativní stopy v místě provozu spotřebičů.
Účinnost elektrického vytápění se blíží 100%.
Výzkumy ukázaly, že podlahové vytápění je pro člověka to nejlepší,
s přihlédnutím k fyziologickému rozložení tělesné teploty.
Princip fungování elektrického podlahového vytápění
Topná rohož, položena přímo na betonové podlaze a pokryta vrstvou 5 - 10 mm flexibilní lepící směsi, velmi rychle a efektivně předává
teplo na povrch podlahy. Metoda přímého ohřevu podlahy je výhodné zejména v těchto prostorách:
koupelny, kuchyně, haly, chodby, předsíně a technické místnosti. Optimální teplotu a provoz topení zajišťuje elektronický termostat.
Teplotní čidlo termostatu je instalováno v rovině topné rohože (v podlaze) a měří její teplotu.
Termostat zajišťuje efektivní provoz a snižuje náklady na vytápění, mimo jiné i proto, protože reaguje na tepelné zisky z jiných zdrojů
v místnosti: sluneční záření, světlo, topné žebříky ... atd.
Termostat okamžitě odstaví z provozu celý topný systém v případě jakékoliv poruchy (porucha čidla, porucha rohože, zkrat ... Atd.).
Provoz topného systému
Pracovní teplota podlahového topení je ovládána nastavením požadovaných hodnot v termostatu. Teplota podlahy je závislá na její
konstrukci, typu podlahy a charakteru místnosti. Stručně lze říci, že v koupelně je možné tepelné maximum do 32°C, v trvale obývaných
místnostech (kuchyň, obývací pokoj, ložnice ...) maximálně 26°C. Optimální teplota by měla být stanovena dle osobního pocitu.
Použitím termostatu s možností programování, získáme další úspory v provozu. Termostat můžeme nastavit dle individuálních potřeb
užívání místnosti (to znamená, že topíme jen když potřebujeme). Zapnutí topného systému by mělo být cca 30 minut předem.
To znamená, že koupelna bude užívána od 6.30 hodin, takže start topení nastavíme na 6.00 hodin. Vypnutí lze nastavit na cca 30 min.
před opuštěním místnosti. To znamená, když koupelnu opustí poslední člen rodiny v 8.00 hodin, tak vypnutí nastavíme na 7.30 hodin
(podlaha má tepelnou setrvačnost).
Údržba a obsluha systému
Celý systém podlahového vytápění neobsahuje žádnou součást podléhající opotřebení a proto není potřebná žádná údržba.
Pokud však vznikne jakýkoliv problém systému, nejprve zkontrolujte, zda je správně nastaven a pracuje termostat. Za účelem ověření
správné funkce zařízení, nastavte termostat na nejvyšší teplotu a podle typu podlahy počkejte 30 - 60 minut, a pak se ujistětě zda
je podlaha teplá. Zjistěte, zda nejsou vypnuté pojistky.
Jestliže jsou pojistky v pořádku, připravte si záruční list a schéma zapojení topné rohože a kontaktujte náš servis.
Pozor
Pokyny, které jsou obsaženy v návodu musí být při instalaci topné rohože dodržovány.
Při instalaci a používání topného systému je povinnost dbát pokynů výrobce.
Návod, schéma instalace a zapojení a veškerá dokumentace musí být uschována.
Připojení topné rohože do elektrické sítě, stejně jako termostatu, může provádět pouze kvalifikovaný odborník splňující kritéria
dle platné legislativy.
2
Proč elektrické podlahové vytápění zajišťuje vynikající komfort?
25
21
23
23
21
25
Ohřátý vzduch v místnosti vždy stoupá směrem vzhůru. V tradičním systému vytápění s nástěnnými radiátory teplý vzduch velmi rychle
stoupá (protože je horký) až od výšky 1 - 1,5 m nad podlahou. Pod stropem dochází k jeho ochlazení a potom klesá k podlaze. Tak
vzniká nepříjemný efekt "studených nohou", i když je teplota v místnosti vysoká. V pokoji jsou velké rozdíly v teplotních vrstvách.
Podlahové vytápění zajišťuje optimální rozložení teploty v místnosti, které odpovídá našim fyziologickým potřebám.
Rovnoměrné šíření tepla z povrchu podlahy způsobuje mírné proudění vzduchu směrem nahoru (protože podlahové topení
je nízkoteplotní zdroj tepla a vzduch není horký), čímž se také snižuje šíření prachu.
Návrh topení
jediným zdrojem tepla, anebo to bude doplňkový zdroj tepla?
Volba topného systému je spojena s výběrem termostatu.
V hlavním systému používáme termostat duální, s čidlem podlahy
i vzduchu. V systému doplňkovém dostačuje termostat pouze
s čidlem podlahy.
Po rozhodnutí provedeme:
Návrh je nejdůležitějším krokem při tvorbě topného systému.
Správně vypočítaný topný výkon v prostorách, důkladně
vybrané produkty vytápění a regulace jsou důležité
pro správný, efektivní a hospodárný provoz topného systému.
Hlavní topný systém je takový, který zajistí vytápění objektu
bez podpory jakéhokoliv jiného zdroje.
Doplňkový topný systém je takový, který je doplňujícím,
komfortním zdrojem tepla a funguje vedle hlavního topného
systému (např. radiátory - hlavní zdroj tepla a topná rohož
zajišťuje komfort teplé podlahy).
Na účinnost systému má rozhodující vliv provedení stavby (stav
tepelné izolace a tepelná ztráta). Současné stavební normy
vyžadují nízké tepelné ztráty objektů. To je velmi důležité.
Vysoké ztráty mohou být důvodem pro neefektivní provoz vytápění
a teplotní deficit. V případě vyšších tepelných ztrát nedokáže
podlahový topný systém fungovat efektivně a bude nutné instalovat
další zdroj tepla. Takové řešení nedoporučujeme!
Musíme se nejprve rozhodnout o tom, jaké řešení potřebujeme.
Odpověď na otázku: Bude to hlavní topný systém, který je
přesný půdorysný výkres prostor nebo použijeme
již existující projekt.
promítneme do půdorysu pevné prvky v místnosti
(vana, sprchový kout, skříně stojící bez soklu na zemi,
kuchyňskou linku, komín ...).
vypočteme plochu, na které je možné instalovat
vytápění:
Celková podlahová plocha místnosti
- mínus pevné překážky (vana, kuchyňská linka ... atd)
- mínus odskok (pruhy o šířce 5 až 10 cm na každé straně místnosti)
=
prostor určený pro instalaci topení
2
Orientační doporučení topného výkonu na 1 m obytné plochy
výkon na 1 m2 pro doplňkové vytápění topnou rohoží
od: 120 do: 150 W
od: 120 do: 170 W
od: 120 do: 170 W
Místnost
Obývací pokoj
Kuchyň
Koupelna
Předsíň
Kancelář
Obchod
Sklad
od: 120
od: 80
od: 80
od: 80
Podlahové topení hlavní (topným kabelem), výpočet je dán tepelnou ztrátou objektu
od: 60 do: 120 W
Podlahové topení hlavní (topným kabelem), výpočet je dán tepelnou ztrátou objektu
pod dřevěnou podlahou na trámech
od: 60 do: 100 W
3
do: 170 W
do: 120 W
do: 120 W
do: 120 W
Příklady projektů instalace podlahového vytápění
Hlavní vytápění v koupelně
V této místnosti vypočítáme skutečnou plochu:
2
celková plocha koupelny:
plocha zástavby trvalých předmětů:
13,50 m
2
3,90 m
2
plocha pro vytápění:
9,60 m
3,00 m
koupelna
2
doporučený výkon pro tuto místnost:
120 W/m
celkový doporučený výkon: 13,50 x 120 = 1620 W
2
výkon přepočtený na 1 m , který musí být instalován
2
2
na ploše 9,60 m podlahy: 1620 : 9,60 = 168,75 W/m
výkon rohože plynoucí z výpočtu: 170 W/m
2
v koupelně instalujeme: topná rohož TV TO 50
2
9m
4,50 m.
2
2
topná rohož TV TO 50 170 W/m
topná rohož TV TO 50 170 W/m
termostat
termostat
jednostranné připojení
Jednostranné připojení
Topná rohož v kuchyni
V této místnosti vypočítáme skutečnou plochu :
celková plocha koupelny:
plocha zástavby trvalých předmětů:
2
15,00 m
6,50 m2
2
plocha pro vytápění:
8,50 m
2
doporučený výkon pro tuto místnost:
100 W/m
celkový doporučený výkon: 15,00 x 100 =
1500 W
2
výkon přepočtený na 1 m , který musí být instalován
2
na ploše: 8,50 m podlahy:
1500 : 8,50 = 176,5 W/m2
5,00 m.
kuchyň
výkon rohože plynoucí z výpočtu:
v kuchyni instalujeme:
170 W/m2
topná rohož TV TO 50 8 m2
3,00 m.
Ochrané zóny IP v koupelně
2,40 m.
0,60 m.
2,40 m.
zóna 0 - vnitřní prostor vany nebo sprchové vaničky.
V této zóně neinstalujte elektrické podlahové topení.
zóna 1 - je ohraničena rovinou svislou ve vzdálenosti
do 60 cm od sprchové nebo vanové růžice (baterie)
a rovinou vodorovnou až do výšky 225 cm od podlahy.
V této zóně může být instalován spotřebič se stupněm
ochrany nejméně IPX5.
zóna 2 - prostor o šířce 60 cm (od okraje pásma 1). V této
zóně může být instalován spotřebič se stupněm
ochrany nejméně IPX4.
zóna 3 - prostor o šířce 240 cm (od okraje pásma 2). V této
zóně může být instalován spotřebič se stupněm
ochrany nejméně IPX1.
2,25 m.
0,60 m.
1
2
3
0
kabina
Co potřebujeme k montáži systému?
Topná rohož a termostat jsou základní prvky systému.
Dále si připravte pod omítkovou krabičku 60 mm hlubokou
pro instalaci termostatu a připojení kabeláže,
ochrannou trubici pro instalaci teplotního čidla termostatu
(3 m) včetně záslepky (vodotěsné ukončení),
husí krk (3 m) pro protažení kabelů od rohože k termostatu.
Z nářadí bude potřeba: elektrický měřič (odpor),
nůžky (stříhání rohože), plastová stěrka pro nanášení lepidla,
míchadlo pro rozmíchání flexibilní lepící směsi,
komplet šroubováků pro připojení kabeláže.
4
Instalace elektrického podlahového topení krok za krokem
Rozvineme topnou rohož a předběžně
vyznačíme rozložení na podlaze.
Získáme existující projekt nebo změříme
a zakreslíme půdorys místnosti anebo
domu. V půdorysu musí být zakresleny
stěny, okna, dveře, příčky a trvalé
zařizovací předměty (vana, sprcha,
kuch. linka, skříně, postel ... ).
POZOR: po rohoži nechodíme,
používáme podložku (polystyren,
tvrdá kartová lepenka)
Celková plocha místnosti mínus trvalé
zařizovací předměty = plocha vytápění.
7
1
K vypočtené ploše vytápění vybereme
vhodný produkt. Známe tedy rozměry
rohože (š x d) a navrhneme a zakreslíme
její rozložení. Tak připravený projekt
usnadňuje montáž. V projektu dále
vyberte místo pro instalaci pod omítkové
krabičky pro instalaci termostatu. Projekt
využíváme během instalace a musí být
nedílnou součástí dokumentace
provedení stavby a být uschován.
Napájení rohože je definováno
tabulkou (str. 3).
2
Verze A
Instalace začíná od místa termostatu od místa podlahového topnéha čidla.
Ochranná trubice podlahového čidla
je umístěna uprostřed mezi topnými
kabely rohože (v drážce pod rohoží)
Tato poloha zaručuje správné
a optimální měření teploty podlahové
konstrukce.
8a
Verze B
Plochu určenou pro montáž systému
je ideální opatřit samonivelační
výlevkou.
Z povrchu musí být odstraněny všechny
nerovnosti a nečistoty (smetákem,
vysavačem).
Ochranná trubice pro podlahové čidlo
teploty se nachází mezi dvěmi
sousedícími pásy topné rohože (v
drážce pod rohoží).
Tato poloha rovněž zaručuje správné
a optimální měření teploty konstrukce
podlahy.
POZOR: topné čidlo se v žádném
případě nesmí dotýkat topného
kabelu!
8b
POZOR: připravený povrch podlahy
opatřete penetračním přípravkem.
3
Připravíme se na instalaci systému.
Rozbalíme jednotlivé produkty
a zkontrolujeme zda je vše
v pořádku.
Topnou rohož můžeme nakonfigurovat
do půdorysu vytápěné plochy dle
projektu.
Ke stříhání používáme nůžky.
Jakékoliv mechanické poškození
výrobku okamžitě nahlásíme výrobci.
Příklady konfigurace jsou uvedeny níže.
POZOR: v žádném případě nesmí být
poškozen topný kabel!
Topný kabel nemůže být zkracován!
4
9
Dalším důležitým krokem před montáží
je kontrola odporu topné rohože .
Každá velikost rohože má odlišný odpor.
Hodnoty jsou uveden v tabulce v tomto
návodu.
Pokud měřící přístroj ukazuje správnou
hodnotu tak můžeme pokračovat
v montáži.
Rovnoběžné pokládání pásů
topné rohože.
10a
5
Montáž začíná v místě připojení rohože
a termostatu. Připravíme otvor pro
pod omítkovou krabičku (ve výšce
cca 150 - 160 cm od podlahy) a
vyfrézujeme dostatečně širokou drážku
pro ochranné trubice podlahového
čidla a připojení topné rohože(husí krk).
Tyto pak umístíme.
Můžeme nainstalovat také další krabičku,
pokud budeme připojovat k termostatu
více rohoží.
Pokládání pásů rohože do úhlu
10b
6
5
elektrického
podlahového
topení krok najwyższy
za krokem komfort ?
dlaczego instalace
elektryczne
ogrzewanie
podłogowe gwarantuje
Dlažbu pokládáme na vrstvu lepidla
o tloušťce cca: 5 - 7 mm
POZOR: dlažbu neřezat na instalační
ploše podlahového topení.
POZOR: nepoužívejte jako pochůznou
plochu instalační plochu podlahového
topení!
Používejte ochranný podklad
- např. polystyren, silnou lepenku..
Stříhání a formátování rohože do
prostoru (pravý nebo libovolný úhel,
oblouk).
POZOR!
Nesmí se poškodit topný kabel.
15
10c
Po položení dlažby provedeme
kontrolní měření odporové hodnoty
topné rohože. Jestliže je měření
v souladu s předchozími výsledky
můžeme pokračovat ve finalizaci
podlahy a poté připojit topnou rohož
k termostatu.
Uložení rohože s možností “obejít”
výstupek nebo zástavbu vany.
16
10d
Po uložení a naformátování topné
rohože na místo určené pro vytápění
zavedeme napájecí kabely přes
ochrannou trubku (husí krk)
do pod omítkové krabičky, kde
bude instalován termostat.
Do pod omítkové krabičky, do které
jsou přivedeny připojovací kabely
topné rohože, el. připojení a vodič
podlahového senzoru nainstalujeme
dle pokynů termostat (návod v balení
s termostatem).
V případě programovatelného
termostatu provedeme uložení
potřebných hodnot a režimů.
Po vyschnutí flexibilní lepící směsi
(je dána jejím výrobcem) můžeme
začít s provozem vytápění.
17
POZOR: Po odstranění izolace
provedeme kontrolní měření odporových
hodnot topné rohože, výsledky musí
korespondovat s údaji uvedenými
v tabulce (vpravo dole).
11
Zakreslíme rozložení rohože
(pro pozdější potřeby, jako je
například vrtání do podlahy,
NÁKRES USCHOVÁME) a rohož
zalijeme lepící směsí.
Upozornění a zásady bezpečné instalace
Instalace musí obsahovat proudový chránič (výběr dle projektanta).
Musí být instalován také jistič odpovídající hodnoty (dle výkonu topné
rohože) a s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm (výběr dle projektanta).
Všechny výše uvedené zařízení budou instalovány na lištu DIN
v krabici rozdělovače.
POZOR: Používejte pouze lepidla
určeny pro podlahové topné systémy.
Tato informace je uvedena na obalu.
Většinou jde o flexibilní
12
lepící směsi.
Závěrečnou kontrolu zapojení, prověření systému, záznam v záručním
listu provede osoba s platnou vyhláškou zapojení elektrických zařízení.
Lepící směs rovnoměrně rozetřeme
po celém povrchu.
Po aplikaci směsi ponecháne
schnout po dobu 24 hodin.
POZOR: v žádném případě se nemůže zkrátit topný kabel rohože.
POZOR: při manipulaci a instalaci topné rohože nepoužívat kovové a ostré předměty.
POZOR: při manipulaci a instalaci topné rohože neohýbat topný kabel tak, aby
nedošlo k deformaci a poškození vrstvy izolace a vodiče.
POZOR: v místě instalace rohože nemohou být ostré předměty (např. štěrk),
které by mohly narušit integritu kabelu.
POZOR: dodatečné krytiny na podlaze o tloušťce větší než 10 mm nejsou povoleny.
POZOR: Pro aplikaci lepící směsi
používáme plastové pomůcky!
Kovové pomůcky mohou poškodit
izolaci topného kabelu!
13
0
Odporové hodnoty topných rohoží - při teplotě: + 25 C
Co nejdříve po aplikaci lepící směsi
provedeme kontrolní měření
odporových hodnot topné rohože.
Jestliže jsou výsledky shodné
s výsledky předchozího měření
a s výsledky uvedenými v tabulce,
tak můžeme po uplynutí 24 hodin
přistoupit k pokládce dlažby.
14
6
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
rohož: 160 W rohož: 240 W rohož: 320 W rohož: 480 W rohož: 640 W rohož: 800 W rohož: 960 W rohož: 1120 W rohož: 1280 W -
331 ohm
220 ohm
165 ohm
110 ohm
83 ohm
66 ohm
55 ohm
47 ohm
41 ohm
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
rohož: 170 W rohož: 255 W rohož: 340 W rohož: 425 W rohož: 510 W rohož: 680 W rohož: 850 W rohož: 1190 W rohož: 1360 W -
311 ohm
207 ohm
156 ohm
124 ohm
104 ohm
78 ohm
62 ohm
44 ohm
39 ohm
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
rohož:
441 ohm
294 ohm
220 ohm
147 ohm
110 ohm
88 ohm
73 ohm
63 ohm
55 ohm
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
topná
rohož: 128 W rohož: 256 W rohož: 384 W rohož: 512 W rohož: 640 W rohož: 768 W rohož: 896 W rohož: 1024 W -
413 ohm
207 ohm
138 ohm
103 ohm
83 ohm
69 ohm
59 ohm
52 ohm
120
180
240
360
480
600
720
840
960
W
W
W
W
W
W
W
W
W
-
Instalace elektrického podlahového topení krok za krokem
minimální odstup od stěny 5 až 10 cm
příprava povrchu
montáž ochranných trubic
pod omítková krabička - 60 mm (hloubka)
Topnou rohož pokládáme na připravený, čistý a hladký povrch.
Podkladová vrstva může být samonivelační potěr, anebo původní
betonová podlaha (při rekonstrukci) . Na ploše vyznačíme linky
ve vzdálenosti 5 až 10 cm od stěn. Tento rozměr by měl být zachován.
V této zóně se vytápění neinstaluje. Zvolte místo k instalaci termostatu.
S tím souvisí instalace ochranné trubice podlahového čidla termostatu
a „husího krku“ pro připojovací vodiče rohože. Trubice pro podlahové
čidlo a husí krk pro připojovací kabely musí být vyvedeny kolmo
do instalační pod omítkové krabičky na stěně ve výšce 150 - 160 cm.
Pro obě trubice připravíme drážky ve zdi a v podlaze. Nainstalujeme
trubice dle nákresu. Trubici pro podlahové čidlo ukončete cca 40 - 50 cm
od zdi v podlaze ve drážce hluboké cca 2 cm.
ochranná trubice pro podlahové čidlo (čidlo se nesmí dotýkat topného kabelu!!)
40 - 50 cm (hloubka, po kterou zasahuje podlahové čidlo do místnosti)
1
ochranná trubice pro kabely připojení topné rohože (husí krk)
5 - 10 cm odstup
5- 10 cm - odstup mezi rohožemi
topné kabely
se nesmějí dotýkat!
konfigurace topné rohože na plochu
před vlastní instalací
5- 10 cm odstup
POZOR: Po vyjmutí topné rohože z obalu měříme její odpor. Kontrolujeme
tímto způsobem zda rohož nebyla poškozena během transportu.
ochranná trubice podlahové
čidla je zavedena doprostřed
mezi meandry topného kabelu
Instalace začíná konfigurací topné rohože na povrchu, který
bude vytápěn. Rozvineme rohož. Výchozím bodem bude nejbližší
možné místo, kde jsou instalovány trubice teplotního čidla a
připojení. Pro správnou funkci topení je nutné bezchybně
instalovat podlahové teplotní čidlo. Ochranná trubice teplotního
čidla musí být umístěna uprostřed mezi meandry topného kabelu
čidlo se jich nesmí dotýkat. Měření jsou v tomto případě reálná
a správná.
2
připojovací vodiče protáhněte husím krkem
do pod omítkové krabičky, stejně jako kabel
podlahového čidla
Připojovací vodiče rohože a kabel teplotního čidla jsou
v samostatných trubicích (odst.1) . Do značné míry tak
eliminujeme vliv elektromagnetického záření na kabel čidla
teploty (záření může ovlivňovat čidlo, způsobit chybné údaje
měření teploty)
5 -10 cm - odstup
Co mám dělat pokud konfigurace topné rohože vyžaduje nejen
položení v několika řadách, ale také přizpůsobení unikátním
architektonickým prvkům (např. oblouk) trvalé stavby?
stříhání nosné síťky
topné rohože
V takovém případě nastříháme nosnou mřížku rohože TAK, aby
vytvořila požadovaný tvar. Tento krok musí být proveden přesně.
Nemůže vést k poškození topného kabelu rohože.
3
připojovací vodiče protažené husím krkem do pod omítkové
instalační krabičky
POZOR: Pokud poškodíte topný kabel, okamžitě se obraťte
na zastoupení naší společnosti.
Takové poškození lze opravit.
Nedělejte opravy na vlastní pěst.
Neinstalujte výrobek poškozený.
5 - 10 cm - odstup
Po nastříhání nosné síťky rohože a umístění prvního pásu
na ploše se ujistěte, že skutečně dodržujete dostatečnou
vzdálenost od zdí (5 - 10 cm). Postupujte shodně s tímto
návodem a pokládejte rohož po celé ploše určené k vytápění.
4
5 - 10 cm
odstup
Po položení můžete porovnat aktuální stav s projektem.
V případě rozdílnosti můžete v této fázi provádět korekce (pokud
rohož není není lepena k podkladu). Příklady různých možností
přizpůsobení rohože jsou uvedeny na stránce 5 a 6 tohoto
návodu.
POZOR: po konečném umístění rohože na plochu měřte odpor
topné rohože.
5 - 10 cm
odstup
7
Instalace elektrického podlahového topení krok za krokem
5 - 10 cm - odstup
10 cm - odstęp
prostorová bariéra
- např. WC
nebo příčka
Takovým způsobem konfigurujeme topnou rohož přes
prostorovou bariéru.
51
Různé možnosti přizpůsobení topné rohože do půdorysu jsou
na stranách 5 a 6 tohoto návodu.
5 - 10 cm
odstup
5 - 10 cm
odstup
Po položení topné rohože přistoupíme k aplikaci flexibilní
lepící směsi. Lepicí směs pro instalaci elektrického podlahové
vytápění připravíme podle instrukcí výrobce.
Směs rozprostřeme na podlahu s rohoží rovnoměrně, tak aby
tloušťka vrstvy nepřesahovala 5 - 6 mm. Topná rohož musí
být zcela pokrytá touto vrstvou. Při práci používáme plastové
nářadí, aby nedošlo k poškození topných kabelů.
Po aplikaci lepicí směsi ponecháme tuto vrstvu po dobu
24 hodin vyzrát (prosychá a odstraní se vzduchové bubliny
z její struktury).
6
Při aplikaci lepidla nechodíme přímo po rohoži.
Používáme podložky: polystyren, silné kartony …
Nepoužíváme nářadí s ostrou hranou.
Používáme obuv s měkkou podrážkou.
POZOR: Po dokončení této fáze práce měříme odpor topné rohože.
Na takto připravenou vrstvu pokládáme dlažbu. K tomuto účelu
používáme stejnou lepicí směs, kterou jsme aplikovali na topnou
rohož. Tloušťka vrstvy pod dlažbu bude opět cca 5 - 6 mm.
POZOR: Po položení dlažby měříme odpor topné rohože.
Je - li měření správné (tzn. shoduje se s údaji v návodu
a s předchozím měřením) tak můžeme přistoupit k instalaci
termostatu a připojení připojovacích vodičů a kabelu
podlahového teplotního čidla.
Po ověření správnosti instalace systému a po uplynutí 72 hodin
od položení dlažby můžeme začít s procesem formátování
teplotní struktury podlahy:
7
Nastavte regulátor teploty na: + 25°C
Po dosažení této teploty necháme systém pracovat 2 hodiny.
Potom systém vypneme.
Další den zvýšíme teplotu o 5°C (na 30°C) a opakujeme stejný
proces.
Formátování je zakončeno tímto procesem při dosažení
teploty 35°C.
Posledním krokem je zaspárování celé plochy.
Spárovací hmota musí být flexibilní.
8
Podlaha s takto instalovaným topením je řádně
připravena k dalšímu využití.
8
Řez podlahou
s nainstalovanou
topnou rohoží
dlaczego elektryczne
ogrzewanie
podłogowe gwarantuje
najwyższy komfort ?
pod omítková krabička (60 mm)
termostat
el. připojení systému
ochranná trubice (husí krk)
- napájení systému
ochranná trubice (OT PC)
- teplotní čidlo
dlažba
vrstva lepidla (5 - 6 mm)
vrstva lepidla (5 - 6 mm)
topná rohož
pokud není pod podlahou
tepelná izolace, doporučujeme na
beton nalepit izolační desky S-BOARD
betonová podlaha (30 - 50 mm)
tepelná izolace (50 - 100 mm)
teplotní podlahové čidlo
v ochranné trubici OT PC
betonová konstrukce podlahy
(strop)
pod omítková instalační
krabička (hl. 55 - 60 mm)
termostat instalovaný uvnitř místnosti
Ve vlhkých prostorech (koupelnách)
instalujeme termostat se stupněm
ochrany IP 21
regulátor teploty
instalovaný na vnější straně
pokoje
ochranná trubice OT PC s teplotním čidlem
ve vyfrézované drážce
Pokud nainstalujete termostat
s IP 20 pro vlhkou místnost (koupelna)
instalujte jej zvenku místnosti
dlažba
vrstva lepidla (cca 10 mm)
topná rohož
pokud není pod podlahou
tepelná izolace, doporučujeme
nalepit na beton izolační desky S-BOARD
ochranná trubice OT PC s teplotním čidlem
přechodové - úhlové koleno UD 90
pro snadnou fixaci úhlu OT PC mezi
stěnou a podlahou.
POZOR: koncovka trubice s čidlem se nesmí
dotýkat topného kabelu. Musí být umístěna pod
rohoží a mezi kabely uprostřed
tepelná izolace (5 - 10 mm)
betonová konstrukce podlahy (strop)
teplotní podlahové čidlo
9
položení
elektrického
podlahového
topného
systémukomfort ?
dlaczegonákres
elektryczne
ogrzewanie
podłogowe
gwarantuje
najwyższy
doplňující informace k zapojení
Download

Návod na instalaci topné rohože