www.uceni.snadno.eu
12. Výpočet hodnoty odporu báze tranzistoru
Jaká bude hodnota odporu báze tranzistoru při napětí mezi bází a emitorem 0,6 V, je-li
napětí zdroje 9 V, proudový zesilovací činitel je 200, kolektorový proud je 20 mA a odpor
v emitoru 100 Ω.
UBE = napětí mezi bází a emitorem
UBE = 0,6 V
UCC = napětí zdroje
UCC = 9 V
h21 = proudový zesilovací činitel
h21 = αe = β = 200
IC = proud kolektoru
IC = 20 mA = 0,02 A
RE = odpor emitoru
RE = 100 Ω
RB = odpor báze
RB = ? Ω
 = ℎ21 ∙
 −  −  ∙ 

9 − 0,6 − 0,02 ∙ 100
0,02
 = 64 000 Ω = 64 kΩ
 = 200 ∙
Postup: Po delším pátrání ve starších zápisech z elektrotechniky a po internetu jsem našla
mezi změtí vzorců pro tranzistory a zesilovače vzorec šitý přesně na míru našim potřebám.
Také jsem našla informaci, že „Proudový zesilovací činitel: h21 = αe = β“. Takže proudový
zesilovací činitel má tři různé označení. (a není to AI, jak jsem se původně mylně domnívala,
AI je proudové zesílení, které v tomto příkladě nebudeme potřebovat). Ve vzorci je použito
pouze h21, ale v zadání uvádím všechny tři, abyste si je mohli zapamatovat, když je budete
potřebovat.
Co se týče vlastností (hodnot) tranzistoru, označují se takto: Tranzistor má tři
konektory (přívody): Bázi (B), Kolektor (C nebo K) a Emitor (E). Každá z nich má svůj odpor
(označuje se R a index přívodu – RB, RC nebo RK a RE) a pokud je tranzistor zapojený v obvodu,
tak i proud, který tím přívodem protéká (označuje se I a index přívodu – IB, IC nebo IK a IE).
Napětí na tranzistoru se počítá vždy mezi jednotlivými konektory (označují se U a indexy
přívodů, mezi kterými se počítá, a to zpravidla podle abecedy – UBC nebo UBK, UBE a UCE nebo
UKE). Dále samotný tranzistor má vlastnost proudový zesilovací činitel, jehož značení jsem
popsala v předchozím odstavci. Tranzistor se často zapojuje jako zesilovač, a v tom případě
má ještě vlastnost A (zesílení, které se dělí na napěťové AU, proudové AI a výkonové AP). Se
zesílením ale v tomto příkladu nepočítáme. Dále napájecí napětí tranzistoru (zesilovače) se
označuje UCC (nevím kdo takové divné označení vymyslel, ale používá se to). (Poznámka:
Stejně jako odpory přívodů tranzistorů se většinou označují rezistory skutečně připojené
k přívodům tranzistoru. V zadání příkladů ale nepíší o žádných externě připojených odporech,
proto předpokládám, že jde o vnitřní odpory přívodů tranzistoru). P.S. vysvětlení značení jsem
vymyslela já z hodnot a vzorců a mohou být nepřesné.
Tento příklad vypadá, že je to pouze jednoduchý výpočet, kde stačí zapamatovat si
dlouhý vzorec, naházet do kalkulačky hodnoty a vypočítat. Věřte ale, že než jsem našla
vzorec šitý na míru, počítala jsem to pomocí tří různých vzorců, a výpočet měl více než 10
řádků. Opravdu nejtěžší je najít ten správný vzorec, ale já to dokázala a teď už můžete jeden
z nejsložitějších příkladů spočítat na tři (potažmo na jeden) řádky. Vzorec je jako heslo
k výpočtu. Toť vše k tomuto příkladu. :-)
Download

12. Výpočet hodnoty odporu báze tranzistoru