říjen 2013
StoProfi Info
Tipy a trendy (nejen) pro partnery STO
OSTĚNÍ BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ
Problematika:
Při zateplování fasád domů je kritickým místem pro vznik tepelných
mostů oblast ostění oken. V praxi stále více používané silnější tloušťky
izolantu naráží v místě ostění na prostorové omezení. V ploše ostění
jsou projektanti vždy limitováni šířkou rámu okna, která určuje zde
použitou tloušťku izolantu. Proto ve většině případů nelze na ostění
použít izolant tlustší než 30mm. Pokud se zatepluje objekt s původními okny nebo nebylo při výměně oken počítáno s prostorem na zateplení ostění, nelze v mnoha případech použít ani izolant tloušťky
20mm. Potom v těchto místech dochází k výrazným tepelným mostům,
které se projevují vznikem plísní v oblasti vnitřního ostění.
Jak to řeší Sto:
Výhody Sto-Laibungsdämmprofil:
V těchto místech, kde jsme omezeni tloušťkou izolantu, je
možné zvolit kvalitnější tepelný izolant dosahující lepší tepelně-izolační vlastnosti. Možností je použití fenolických
(λ = 0,022 W/mK) nebo polyuretanových (λ = 0,028 W/mK)
desek. Další možností řešení tohoto detailu je použití lišty
Sto-Laibungsdämmprofil, která nám jednoduchým způsobem zvětší prostor ostění pro použití silnějšího izolantu.
•
•
•
•
•
s integrovanou síťovinou
jednoduchá montáž
profil není z interiéru vidět (při zavřeném okně)
řešení nejen pro rekonstrukce
ETICS není pevně spojen s profilem
Lišta se nalepí na
stávající rám okna
(popř. vodící kolejničku žaluzie)
rychleschnoucím
lepidlem, tím se
vymezí prostor pro
izolant.
Následně se postupuje v zateplení obvyklým způsobem.
V ideálním případě se do takto rozšířeného ostění použije kvalitnější tepelný izolant.
Kontakty
Vydává: Sto s r.o., Čestlice 271, 251 70 Dobřejovice, Tel. 225 996 311, Fax 225 996 388, [email protected] Redakce: Marketing a komunikace Sto s.r.o. Vychází: občasník
www.sto.cz
Download

Ostění bez tepelných mostů