Pěstouni mohou využít pomoc dobrovolníka, ale nevědí to
8.4.2014 Moravskoslezský deník str. 5 Zpravodajství
(jan)
MPSV - regionální deníky
zpět
Může vás zajímat
Ostrava – Dobrovolnické centrum Ostrava, pobočka humanitární organizace ADRA, řídí činnost
dobrovolníků v řadě ostravských sociálních a zdravotnických zařízení – všude tam, kde jsou děti a
senioři. S novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí z roku 2012 začalo centrum nabízet pomoc
také pěstounským rodinám. Většina pěstounů však o této možnosti neví. „O rozšíření našeho
dobrovolnictví v pěstounských rodinách nás požádal před časem OSPOD, tedy odbor sociálně právní
ochrany dětí Magistrátu města Ostravy,“ říká Zuzana Kuperová, koordinátorka dobrovolníků v
pěstounských rodinách. „Skutečností je, že v současnosti máme více dobrovolníků ochotných
pomáhat než žádostí ze strany pěstounů.“ Důvodem není podle ní nezájem, ale spíš fakt, že pěstouni
o této formě dobrovolnictví nevědí. Rozhodli se proto oslovit pěstouny přímo, a to prostřednictvím
pěstounských klubů.
Jen pro dítě
Smyslem dobrovolnictví v pěstounských rodinách je věnovat něco málo ze svého volného času dítěti v
náhradní rodinné péči – ať už se jedná o volnočasové aktivity, doučování, doprovod do kroužků nebo
vyzvedávání ze školy. „Rozhodně nejde o výpomoc v domácnosti, úklid nebo mytí oken,“ dodává.
Dobrovolník je tu výhradně pro dítě.
Výběr dobrovolníků se řídí přísnými pravidly. Zájemci procházejí náročným výběrovým řízením a
individuálními pohovory. Musejí mít naprosto čistý trestní rejstřík a vyjádření obvodního lékaře o
psychické způsobilosti. „Žadatel musí být řádně prověřený a také vyškolený. Jde o poměrně
zdlouhavý proces, ale tím máme jistotu, že vytrvají jen ti, kdo mají o dobrovolnictví skutečný zájem,“
vysvětluje Zuzana Kuperová. Snaží se vždy vybrat nejvhodnějšího kandidáta na základě požadavků
konkrétní rodiny. První setkání probíhá na neutrální půdě, kde se mohou obě strany poznat a sdělit si
své představy. „Pokud si vyhovují, následují dvě návštěvy v rodině pod dohledem našeho pracovníka
a sociální pracovnice,“ dodává.
Dobrovolnická činnost není placená. Jak Zuzana Kuperová zdůrazňuje, přesto dobrovolníci nabízejí to
nejcennější, co mají – svůj čas –, i když pracují, studují nebo mají vlastní rodiny. Mezi dobrovolníky
jsou především ženy, muži tvoří asi jen deset procent a v programech zaměřených na děti je to ještě
méně. Nábor nových zájemců probíhá vždy první středu v měsíci, úspěšní kandidáti se pak mohou
zapojit do dvaceti různých dobrovolnických programů.
Region| Severní Morava
Publikováno| Moravskoslezský deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Opavský a hlučínský deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Frýdecko-místecký a třinecký deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Havířovský deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Karvinský deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Novojičínský deník; Zpravodajství; 05
Publikováno| Bruntálský a krnovský deník; Zpravodajství; 05
Download

Pěstouni mohou využít pomoc dobrovolníka, ale nevědí to