ZINSER 451 IMPACT FX.
THE NEW FLEXIBILITY
IN WORSTED COMPACT SPINNING.
—
TR
The new flexibility in worsted
compact spinning.
Kamgarn kompakt iplik eğirme işlemi
nasıl daha esnek olabilir? Nasıl daha
kârlı olabilir ve personelden tasarruf
edilebilir? Değerli hammaddeler nasıl daha iyi değerlendirilebilir? Impact FX ile!
Zinser 451 Impact FX size son derece
kısaltılmış ayar süreleri, ipliklerinizde mükemmel kalite ve tekrarlanabilirlik ve
artırılmış hammadde verimliliği sunar.
Üstelik bunu 912 iğ üzerinde yapar.
Daha fazla esneklik
Daha fazla kalite
Daha fazla üretim
Daha az makine duruşu
Daha az personel
Daha az hammadde
Daha az enerji
ZINSER 451 IMPACT F X
3
Zinser 451 Impact FX
The new flexibility in worsted compact spinning
1
1
Bağımsız kompakt emiş
Sayfa 7
Kendi kendini temizleyen
kompakt apronu
2
Sayfa 7
3 Optimum aerodinamik yapıda
kompakt teknoloji
Sayfa 7
2
3
ZINSER 451 IMPACT F X
4
5
6
4 Kademesiz kompakt
karakteristik varyasyonu
Sayfa 9 ve 11
5
Merkezi ayarlar
Sayfa 9
6
Kendi kendini temizleyen
kompakt teknoloji
Sayfa 5
Impact FX ayrıca parmaklı
iplik eğirme teknolojisine
sahip Zinser 451s Impact FX
için de uygundur
ZINSER 451 IMPACT F X
Zinser 451 Impact FX
The new flexibility in worsted compact spinning
Her zaman en iyi kompakt iplikler – no loss
of compact power .................................... 06
Kendi kendini temizleyen teknoloji . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Bağımsız kompakt emiş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07
Üstün kârlılık ........................................... 08
Tekrarlanabilir kalite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Kısa sürede ve esnek ayarlanabilir . . . . . . . . . . . . . . . . . 09
Pazar avantajları ve proses
kısaltma ................................................... 10
İyileştirilmiş hammadde verimliliği ve son üründe büyük
kalite avantajı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
912 iğe kadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Teknik Ayrıntılar ...................................... 12
Zinser 451 Impact FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zinser 451s Impact FX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ZINSER 451 IMPACT F X
Her zaman en iyi kompakt iplikler – no loss of
compact power
—
ff Kendi kendini temizleyen dünyadaki yegane kompakt iplik
eğirme teknolojisi
ff Kamgarn segmentinde kompakt iplik eğirme için mükemmel
ff Tıkanma riski yoktur
ff Kompakt güç kaybı yoktur
ff Optimum aerodinamik yapı
ff Bağımsız, sensör kontrollü emiş sistemi
6
ZINSER 451 IMPACT F X
Kendi kendini temizleyen teknoloji
Bağımsız kompakt emiş
“Tıkanmayan” yegane kompakt sistem
Bağımsız emiş sistemi – kontrollü ve bireysel olarak ayarlanabilir
Yalnız Impact FX kendi kendini otomatik olarak temizler. Yün yağı, salgı ve avivajdan etkilenmez. Bunun kalbi esnek kompakt apronlardır.
Apronun dönüş noktasındaki Walk efekti sayesinde toz zerreleri ve
elyaf parçacıkları birikmez. Düz hava kanalı da ek olarak optimum
aerodinamik özellikler kazandırır: Dirsek, köşe ve kenar yoktur – kir
birikmez, tıkanma olmaz.
Sürekli kontroller olmaksızın sabit kalite
Impact FX ile kendinizi kompakt güç kaybından korursunuz. İstediğiniz iplik karakteri istediğiniz zaman mutlak sabit şekilde uygulanır –
ek kontrollere ve temizlik döngülerine gerek kalmaz.
Bağımsız Impact FX emiş ekipmanıyla kompakt
gücünüz daima kullanıma hazırdır. Buna güvenebilirsiniz. Boyalı penye iplikleri bile sorunsuzca
üretebilirsiniz. Uygun kompakt emiş merkezi olarak EasySpin dokunmatik ekranı üzerinden – hiç
ödün vermeden, hammaddeniz ve istediğiniz iplik
karakte-ristiği için hassas bir şekilde – ayarlayabilirsiniz. Sensörlü kontrol devresi kompakt gücü
hassas bir şekilde seçilen nominal değerde tutar.
Sabit kompakt güç, sabit kompakt kalitesi
t
Impact FX:
Rakipler:
Kompakt güç
Kompakt güç
Kompakt kalite
Kompakt kalite
ZINSER 451 IMPACT F X
7
Üstün kârlılık
—
ff En ekonomik kompakt iplik eğirme teknolojisi
ff En yüksek makine randımanı, çünkü kendi kendini temizler
ff EasySpin üzerinden merkezi ayarlar sayesinde diğer sistemlere
kıyasla neredeyse hiç donanım manipülasyonu gerektirmez
ff Elektronik besleme, kademesiz ayarlanabilir
ff Hızlı parti değişimi
8
ZINSER 451 IMPACT F X
Tekrarlanabilir kalite
Saniyeler süren ayar süreleri
Impact FX göz açıp kapayıncaya kadar ayarlanır – EasySpin dokunmatik ekran üzerinden bir merkezden, kolay ve esnek bir şekilde.
Beslemeyi ve ayrı kompakt emiş hammaddelerinize tam uygun ve
kademesiz olarak seçin. Zahmetli şanzıman değişimi ve şanzıman
tiplerinin depolanması gereği ortadan kalkar. Böylece personel kullanımınızı olduğu gibi duruş zamanlarını da büyük ölçüde azaltırsınız.
Merkezi ayarlar, sabit kompakt kalitesi
Kısa sürede ve esnek
ayarlanabilir
Küçük partilerde daha yüksek kârlılık için invertör teknolojisi
Yün için uygulanan sık değişimlerde partilerin hızla
ve tekrarlanabilir şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni elektronik besleme şanzımanı ile Impact FX
bunu başarıyor. Kompakt tahrik, invertör aracılığıyla
bir mil üzerinden tahrik ediliyor. Yani: Şu andan
itibaren besleme işlemini merkezden ayarlayabilirsiniz.
Zinser 451 Impact FX parti verilerinizi kaydeder, böylece istediğiniz
zaman aynı iplik kalitelerini üretebilirsiniz. Verileri USB bellekle her
Zinser 451 kompakt kamgarn makinesine aktarabilirsiniz – bu sayede
her makinenin standart çalışması garanti edilir.
ZINSER 451 IMPACT F X
9
Pazar avantajları ve proses kısaltma
—
ff En geniş uygulama alanı
ff Farklı hammaddeler için kademesiz hassas ayarlanabilen kompakt karak
teristik, yenilikçi uygulamalar ve maksimum müşteri memnuniyeti
ff Ayarlanabilir kompakt özellikler sayesinde en yüksek düzeyde hammadde
kullanım oranı
ff Eğirme sınırlarını genişletin
ff Otomatik kalite güvencesi sayesinde dokumahane ve trikotajda maksimum
verimlilik artışı
ff Son üründe büyük kalite avantajı
10
ZINSER 451 IMPACT F X
İyileştirilmiş hammadde verimliliği ve son
üründe büyük kalite avantajı
Kademesiz ayarlanabilen kompakt üretimle üretkenliği
artırın ve hammaddelerden tasarruf edin
İster kaliteli elbise kumaşları için en ince Impact FX ipliklerini, ister rağbet gören işlevsel giyim için saf yünden örme iplikleri üretin, fark etmez. Impact FX her hammaddeden optimum ürünü çıkarır. Beslemenin yün inceliğine ve kıvrılmasına göre hassas bir şekilde ayarlanması
sayesinde kesinlikle daha iyi iplik değerleri ve çalışma özellikleri elde
edersiniz. Impact FX ile hammaddedeki kalite dalgalanmalarına da
daima hızlı tepki verebilirsiniz.
Daha yüksek devirler veya düşük büküm
Bununla her hammadde için iplik eğirme sınırlarınızı yükseltir, iplik hammaddelerinizden daha iyi yaralanırsınız. Aynı hammaddeyle daha
yüksek iğ devir sayılarına ulaşabilirsiniz veya iplik bükümünü düşürebilirsiniz. Ve üretkenliğinizi artırırsınız.
ZINSER 451 IMPACT F X
912 iğe kadar
Daha fazla uzunluk: 912 iğe kadar
Zinser 451 Impact FX, 75 mm iğ taksimatıyla 912 iğe
kadar ve 82,5 mm iğ taksimatıyla 900 iğe kadar
uzayabilir.
Mevcut makineleriniz için modernizasyon
Impact FX yenileme kiti olarak da tedarik edilebilir.
Daha iyi hammadde kullanımı, esnek bir uygulama
sahası, azaltılmış personel kullanımı ve daha fazla
üretkenlik için. Bu durumda da yine 75 mm iğ taksimatında 912 iğ ve 82,5 mm iğ taksimatında 900 iğ
maksimum makine uzunluğu gerçekleştirilebilir. Bize
sorun!
11
Teknik ayrıntılar – Zinser 451 Impact FX
L
L1
X
L
L1
X
820
500
820
500
500
840
500
10*
840
1400
10*
1382
1382
İğ sayısı x İğ taksimatı
2140
1400
2140
Makine uzunluğu L, mm
L = 6.210 + X (CoWeMat 395 F’li Zinser 451 Impact FX)
L1 = 4.070 + X (CoWeMat 395 F’siz Zinser 451 Impact FX)
CoWeMat 395 F’li Zinser 451 Impact FX – Stand-alone – CoWeFeed – BobbinTray.
L
X
İğ sayısı x İğ taksimatı
L
X
1214 mm
1.214
mm
max. 1.677
1677 mm mm
maks.
820
500
500
840
10*
1400
30
Makine uzunluğu L, mm
L = 4.100 + X (CoWeMat 395 V’li Zinser 451 Impact FX)
CoWeMat 395 V’li Zinser 451 Impact FX – Link – BobbinTray.
820
500
Lütfen dikkat: Link sistemlerde arabi500
840
10*
1400
30
rim
boyları ayrıca
hesaba katılmalıdır. Ke-
sin ölçüler sipariş projelendirme (kurulum) planlarından alınabilir.
Kullanım alanı
200 mm’ye kadar kesik elyaf
Çekim alanı
8 – 80 kat
Hammadde kaliteleri
Tüm yünler, seçkin hayvan kılları,
ipek, rami, sentetik elyaf ve bunların karışımları
İğ taksimatı T
75; 82,5 mm
İplik numara alanı
38 tex ve daha ince
(Nm 28 ve daha ince,
NeKamgarn25 ve daha ince)
Büküm alanı
100 – 3.500 T/m
Masura uzunluğu
220 – 270 mm
Opsiyonlar
FancyDraft
FilaGuard
RovingGuard
Plant Control System
SiroSpun
CoreSpun
SiroSpun ile CoreSpun
kombinasyonu
Bilezik çapları
42 – 58 mm
İğ sayısı
240 – 912 (T = 75 mm)
180 – 900 (T = 82,5 mm)
* Opsiyonel: Impact FX atık havası aşağıya doğru, + 195 mm
12
ZINSER 451 IMPACT F X
Teknik ayrıntılar – Zinser 451s Impact FX
L
X
L
X
1382
İğ sayısı x İğ taksimatı
500
820
500
500
500
840
10*
840
10*
1400
2140
1400
1382
820
2140
Makine uzunluğu L, mm
L1 = 6.210 + X (CoWeMat 395 F’li Zinser 451s Impact FX)
CoWeMat 395 F’li Zinser 451s Impact FX – Stand-alone – CoWeFeed – BobbinTray.
L
X
İğ sayısı x İğ taksimatı
L
X
1214 mm
1.214
mm
max.1.677
1677 mmmm
maks.
820
500
500
840
10*
1400
30
Makine uzunluğu L, mm
L = 4.100 + X (CoWeMat 395 V’li Zinser 451s Impact FX)
CoWeMat 395 V’li Zinser 451s Impact FX – Link – BobbinTray.
820
500
500
840
Lütfen dikkat: Link sistemlerde arabi10*
1400
30
rim boyları ayrıca hesaba katılmalıdır. Kesin ölçüler sipariş projelendirme (kurulum) planlarından alınabilir.
Kullanım alanı
200 mm’ye kadar kesik elyaf
Çekim alanı
8 – 80 kat
Hammadde kaliteleri
Tüm yünler, seçkin hayvan kılları,
ipek, rami, sentetik elyaf ve bunların karışımları
İğ taksimatı T
75; 82,5 mm
İplik numara alanı
38 tex ve daha ince
(Nm 28 ve daha ince,
NeKamgarn 25 ve daha ince)
Büküm alanı
100 – 3.500 T/m
Masura uzunluğu
260 mm / norm seri 1 /
masura ucunda takviye
Bilezik çapları
42 – 58 mm
İğ sayısı
240 – 912 (T = 75 mm)
180 – 900 (T = 82,5 mm)
Opsiyonlar
FancyDraft
FilaGuard
RovingGuard
Plant Control System
SiroSpun
CoreSpun
SiroSpun ile CoreSpun
kombinasyonu
Schlafhorst’un Kalite Yönetim Sistemi
EN ISO 9001 standardının şartlarına
uygundur.
Bu broşür hakkında:
Araştırma ve geliştirmeler durmak bilmiyor. Dolayısıyla, burada verilen bazı bilgiler teknolojideki gelişmelerin gerisinde
kalmış olabilir. Gösterilen resimler bilgilendirme amaçları doğrultusunda seçilmiştir.
Bu resimler, standart donanıma dâhil olmayan opsiyonel donanımları da içerebilir.
* Opsiyonel: Impact FX atık havası aşağıya doğru, + 195 mm
ZINSER 451 IMPACT F X
13
368-641.059/Zinser/Ring/14-04/Zinser 451 Impact FX/TR
Schlafhorst
Zweigniederlassung der
Saurer Germany GmbH & Co. KG
Carlstrasse 60
D-52531 Übach-Palenberg
Germany
T +49 24 51 905 1000
F +49 24 51 905 19 1001
[email protected]
www.saurer.com
Download

zınser 451 ımpact fx. the new flexıbılıty ın worsted compact