Čtvrtletník společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Štvrťročník spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike




číslo 2
ročník 60
červen
jún
2012
Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja CESTY NITRA, a.s.
Lepší rozhľad
2...... Personální změny
COLAS CZ s novými řediteli
3 ..... Medzištátny most
Dolinou Zamaguria konečne povedie kvalitnejšia cesta
4..... Budoucnost obaloven
Reorganizace běží společně s dostavbou Bystřice nad Pernštejnem
8..... Zabúdajú na povodeň
Riešenie mosta odstránilo zraniteľný pilier z koryta rieky
10.... Stavební deníky
Denní rutina zaslouží kvalitní záznamy
13.... Špičkový Rančířov
Nová technologie mezi investicemi roku
14.... Pokora za volantom
Projekt ISK upozornil na dôležitosť defenzívneho šoférovania
Slovenské a české
spoločnosti zo skupiny
COLAS chcú získať
prehľad aj postupne sa
presadiť aj v regiónoch,
kde doteraz vo väčšej
miere nepôsobili.
V domovských
oblastiach by radi
potvrdili získané
pozície. Na snímke
letecký pohľad na
obchvat Topoľčian,
ktorý nedávno dokončili
CESTY NITRA (viac na
strane 6).
2
aktuality
Kdo je kdo
Nový obchodní náměstek
bude koordinovat velké zakázky
Zejména rozvoj obchodních aktivit v nových
segmentech i regionech a koordinaci velkých zakázek má od května v COLASu na starosti nový
obchodní náměstek Tomáš Hlaváček (37). Do
firmy COLAS CZ přišel ze společnosti JHP a je přímo podřízen řediteli pro obchod, strategii a rozvoj Ondřeji Komrskovi.
Tomáš Hlaváček pevně věří, že jeho zkušenosti získané v inženýrském stavitelství pomohou
COLASu lépe se prosadit i v tomto segmentu trhu. V oblasti silničního stavitelství nyní především Ředitelství silnic a dálnic vypisuje řadu vý-
běrových řízení, jejichž zadávací podmínky se
navzájem velmi podobají. Úkolem Tomáše Hlaváčka tedy mimo jiné bude i využití určité synergie v zadávacích řízeních.
„Pokud se zadávací podmínky jednotlivých
soutěží podobají, lze k prokázání kvalifikace
využít stejné doklady i pro několik regionálně
nesouvisejících tendrů a regionální zastoupení
COLASu pak nemusí shánět doklady, které už
v rámci společnosti obstaral někdo jiný,“ říká
Tomáš Hlaváček, který se ve volném čase věnuje
myslivosti, přírodě a cestování.
Who’s Who
Oblast Východ povede Libor
Navrátil
Jednou z novinek, kterou obsahuje právě realizovaná strategie COLASu CZ, je zřízení nové organizační jednotky – oblasti Východ. V jejím čele
bude Libor Navrátil (36), který do COLASu CZ
přišel ze společnosti Eiffage Construction Česká
republika. Podle jeho slov ho nabídka z ­COLASu
CZ oslovila zejména možností zaměřit se na další rozvoj a expanzi firmy v ekonomicky nelehkém období, jako velký klad hodnotí i vysoce profesionální přístup vrcholového managementu
společnosti.
„Mým hlavním úkolem ve společnosti bude
vybudování samostatné oblasti Východ, který
se postupně stane rovnocenným členem skupiny COLAS v ČR,“ uvedl Libor Navrátil, který se
ve volném čase věnuje nejraději různým sportovním aktivitám.
tj, foto ccz
New COLAS CZ deputy director
for business Tomáš Hlaváček
hopes that his experience will help
to be successful in construction
engineering. He will also focus on
using synergy in preparing price
quotations, especially with the aim
of landing contracts with state road
building agency ŘSD.
Fresh from Eiffage Construction,
Libor Navrátil is the new director
of COLAS CZ Agency East, which
is projected to become a strong
counterpart to the currently leading
agencies North and South.
Čistý zisk skupiny vzrostl o 50 %
Valná hromada
souhlasí
Akcionáři COLASu, kteří se sešli na valné hromadě 17. dubna 2012 za předsednictví prezidenta korporace Hervé LeBouca, schválili všechny
předložené dokumenty.
Loňské konsolidované tržby skupiny COLAS
dosáhly 12,4 miliardy eur, což představuje růst
o 6,4 procenta v porovnání s 11,7 miliardy eur ve
finančním roce 2010.
Čistý zisk skupiny meziročně vzrostl o 50 %, na
336 milionů eur (z 224 mil. eur v roce 2010). Přitom čistý zisk mateřského COLASu stoupl z 267
milionů (2010) na 325 milionů eur (2011).
Na jednu akcii připadly dividendy v hodnotě
7,26 eura (oproti 6,30 eura při loňské valné hromadě), což značí růst o 15 procent.
www.colas.fr, red
General assembly approves key
figures for 2011
The Shareholders of COLAS, convened
at the Combined Shareholders’
Meeting on April 17, 2012 under
the chairmanship of Hervé Le Bouc,
approved all of the resolutions
presented.
Consolidated revenue for 2011 was
12.4 billion euros, compared with
11.7 billion euros for financial year 2010
(+6.4 %). The Group share of net profit
increased by 50 % to 336 million euros
(from 224 million euros in 2010). The
net profit of the parent company,
Colas, amounted to 325 million euros
compared with 267 million euros in 2010.
A dividend of 7.26 euros per share
(a 15 % increase from 6.30 euros
distributed last year) was paid to the
shareholders.
reportáž
3
Starosta Mníška nad Popradom neveril, že nová cesta a most naozaj budú
Z
Od smútku k pýche?
amagurie, kraj Goralov. Neskazený, čistý, dýchajúci folklórom,
tak trochu starosvetský. Stále
tu cítiť silný genius loci. Hraničný priechod medzi slovenským Mníškom
nad Popradom a poľskou Piwnicznou spája cesta I. triedy. S medzinárodným významom, ale nie zodpovedajúcou kvalitou.
Zmeniť to majú aj Inžinierske stavby.
Cestu na niekoľkých kilometroch dlhodobo poškodzujú zosuvy, čo si vyžaduje neustále obmedzovanie premávky do jedného jazdného pruhu.
Problém chceli kompetentní riešiť už dlho. Prvá
technická štúdia uzrela svetlo sveta v roku 1999.
No k realizácii bolo ďaleko. Dokonca starosta
Mníška Peter Žemba podľa vlastných slov neveril ani počas slávnostného otvorenia stavby
v pondelok 26. marca 2012. Napriek prítomnosti
množstva slovenských i poľských médií, slovenského ministra dopravy či malopoľského vojvodu. Uveril zrejme až vtedy, keď sa o pár dní v malebnom údolí rieky Poprad objavili prvé stavebné
mechanizmy s logom ISK...
Zosuvy pôdy na ceste sa väčšinou dajú obísť.
Ťažšie to bolo s prekážkami pri príprave stavby.
Zelenú jej dal až podpis medzištátnej zmluvy
v Ostrave v roku 2004. Začali dynamické prípravy, priebežne sa však menila legislatíva, v dôsledku toho aj projektová dokumentácia. Navyše, pri štandardnom medzinárodnom projekte
platí vždy prísnejší predpis z oboch krajín.
Most ako srdce
Napokon sa však všetky problémy vyriešili
a našiel sa aj model financovania – Slováci dielo
vybudujú a Poliaci im potom svoju časť nákladov
refundujú. Finančné prostriedky na stavbu poskytla z podstatnej časti Európska únia.
Riešenie prinieslo do projektu prvok, ktorý doteraz v údolí chýbal – most. Práve ten sa stane akýmsi srdcom projektu i stavby ako celku a možno práve preň boli v súťaži o zákazku
úspešné ISK. Dielo s preložkou cesty dlhou 694
From sorrow to pride
ISK company will build a new
junction between Slovakia and
Poland. As a part of international
project worth 6.8 million euros,
the repaired road and a new bridge
will replace the old road, which
is permanently affected and
endangered by numerous landslides.
Na slávnosti 26. marca - sprava starosta Mníška Peter Žemba, riaditeľ závodu MBK ISK Peter Kolárčik, riaditeľ
prešovskej divízie Dopravoprojektu Dušan Skuban, malopoľský vojvoda Jerzy Miller, prednostka ObÚ Stará Ľubovňa Zita Pleštinská, minister dopravy Ján Figeľ a generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest Pavel Pavlásek.
metrov a mostom dlhým 322,8 metra stavia ich
závod Mosty a betónové konštrukcie z Prešova.
Tím vedie stavbyvedúci Miroslav Timko: „Most
bude mať deväť polí. Tri polia vybudujeme systémom letmej betonáže a ďalších šesť pomocou podpornej skruže.“ Odovzdanie celého diela prešovských stavbárov sa očakáva začiatkom
roku 2014.
Ani túto stavbu však neobišli „úspory“ vyvolané prísnou cenovou politikou, ktorá výrazne
obmedzuje plány stavebných spoločností realizovať zákazky s trochu pozitívnejšou bilanciou.
„Oproti pôvodným plánom bude dielo lacnejšie
skoro o 50 percent, stojí 6,8 milióna eur,“ konkretizuje výrobný námestník závodu MBK Karol
Martinko.
Prevažujú však pozitívne emócie. Najmä
u miestnych. „Cestou ročne prejdú dva milióny ľudí,“ vraví prednostka Obvodného úradu
Tu vyrastie nový most.
Vodič Ľubomír Zaťko, montážnik Štefan Talarovič,
stavbyvedúci Miroslav Timko a tesár Jozef Tartaľ
zo závodu Mosty a betónové konštrukcie.
zo Starej Ľubovne Zita Pleštinská, ktorá sa
o most zasadzovala 15 rokov.
Momentálne pokračuje proces odsúhlasovania
technologických postupov a iných potrebných
dokumentov. Bežia demolácie budov, preložky
elektrických vedení. „Po vyhodnotení skúšky pilót sa bude optimalizovať zakladanie,“ avizuje
dianie M. Timko.
Popri dvoch pruhoch cesty povedie tretí pre
hraničnú a cudzineckú políciu, diplomatické vozidlá a záchranárov. Chýbať nebude pruh pre peších a cyklistov – v trase Toryšskej cyklomagistrály. Z doterajšej nebezpečnej cesty sa tak môže
stať pýcha čarovného regiónu.
Anton Oberhauser,
foto Michal Šipoš, Topky.sk a autor
4
investice
Technologie výrazně zvýší výkon obalovny
Nová
P
bystřická kapitola
oměrně dlouhou historii má za
sebou obalovna asfaltových
směsí v Bystřici nad Pernštejnem, která za dobu své existence již vyrobila tisíce tun směsí na opravu
českých a moravských silnic či dalších
komunikací. Letos nastala doba pro
komplexní přestavbu celé obalovny, zejména pak pro montáž nové technologie.
Obalovna značky Marini v Bystřici nad Pernštejnem.
Ta už sice za sebou má zhruba dva roky provozy v rumunských aktivitách společnosti COLAS,
ve srovnání s dosavadní bystřickou technologií
se však jedná o zásadní vylepšení provozu.
Již za pár týdnů se nová technologie v Bystřici
nad Pernštejnem rozjede na plný provoz, zatím
zbývá vychytat ještě poslední detaily, aby následně vše fungovalo tak, jak má. „V současné
době jsme ve fázi, kdy je hotová hrubá stavba,
jsou dokončené veškeré elektrorozvody a začínáme zkoušet jednotlivé technologické celky,“
popisuje ředitel závodu Obalovny Doprava a Mechanizace Pavel Šrámek.
Podle jeho slov by se zde měly v červenci naplno začít vyrábět asfaltové směsi, a to nejprve na
dokončení komunikací uvnitř obalovny a následně i pro ostatní zákazníky. „Plán počítá s tím, že
Nové parametry umožňují zdvojnásobit kapacitu obalovny.
pojedeme na jednu směnu, případné zvýšené
požadavky na výrobu asfaltové směsi budeme
řešit prodloužením směn,“ pokračuje P. Šrámek.
Pod dozorem
italských techniků
Modernizace obalovny v Bystřici nad Pernštejnem si vyžádala ukončení provozu staré technologie na konci loňského roku a odstávku obalovny. Poté začala demontáž původní technologie,
která zde sloužila od roku 1980, navázaly nutné
stavební úpravy a montáž technologie nové, respektive zánovní.
Většinu prací spojených s modernizací prováděl COLAS CZ vlastními silami, pouze na montáž nové technologie dohlíželi odborníci z Itálie,
odkud nové stroje pocházejí. „Od začátku tady
investice
Organizační změna
Obalovny
se sloučily
s dopravou
Jedním z dalších splněných bodů letos
představené nové strategie COLASu CZ
(viz Stavby Colasu 1/2012) je vyčlenění aktivit provozu Doprava a mechanizace a Obalovny asfaltových směsí do samostatného
závodu. Od 1. května tak vznikl nový závod
s názvem Obalovny, doprava a mechanizace. Jeho ředitelem je Pavel Šrámek. Tento závod má dva provozy, které vycházejí z aktivit
původních samostatných provozů. Provoz
Doprava a mechanizace bude řídit Petr Nečas a jeho úkolem je využít stávající potenciál vozového parku COLASu CZ tak, aby se
dosáhlo maximálního využití automobilů
i stavebních strojů a mechanizací. Druhá polovina nového závodu se jmenuje Obalovny
a soustředí pod sebe všech 12 průmyslových
aktivit - tedy 11 obaloven a Astech (výrobu
PmB), které nyní COLAS CZ v České republice provozuje.
tj
byl strojní specialista, nyní dohlížejí zástupci
výrobce na správné zapojení všech elektrických
obvodů,“ pokračuje Pavel Šrámek s tím, že pro
zdejší zaměstnance je nyní hlavním úkolem naučit se nové stroje správně ovládat.
Ředitel také upozorňuje na některé zajímavé
parametry nové obalovny, zejména pak poměrně úctyhodný výkon. Zatímco stará obalovna
zvládla vyrobit za hodinu kolem 80 tun asfaltových směsí, nová dokáže s přehledem 160 tun
za hodinu. To je určitě dobře investovaných maximálně 60 milionů korun. Alespoň tolik měla rekonstrukce obalovny původně stát. Pavel
Šrámek ale věří, že se jistě podaří původně plánované investiční náklady snížit.
Tomáš Johánek, foto: autor
Reloaded mixing plant
Asphalt mixing plant in Bystřice nad
Pernštejnem has a rich history, which
now continues with a reconstruction.
It will result in a doubled capacity
of producing asphalt mixes, to 160
tonnes per hour. Italian technicians
(Marini) are helping with launch of
the plant.
According to the re-arranged
organizational structure, asphalt
mixing plants in COLAS CZ are
managed by the newly established
department – Asphalt-mixing plants,
Transport and Mechanisation,
chaired by Pavel Šrámek.
5
Nová služba si posvítí na
hospodaření s pohonnými hmotami
Fuelomat
pomůže ušetřit
COLAS CZ je moderní stavební firmou, která
myslí nejen na maximální zisky, ale také na minimální dopad své činnosti na životní prostředí. Jedním z konkrétních kroků v tomto směru je
důraz nové strategie firmy na snížení své energetické spotřeby, a to i třeba v podobě úspor
pohonných hmot. K tomu má pomoci nová
služba - fuelomat.
Vozový park COLASu disponuje momentálně
přibližně 400 motorovými vozidly od osobních
automobilů až po speciální automobily a zhruba 250 stavebními stroji. „Rozhodli jsme se investovat do fuelomatu, který nám zajistí lepší
kontrolu nad spotřebou pohonných hmot,“ říká
ředitel závodu Obalovny, doprava a mechanizace Pavel Šrámek. Podle jeho slov se zařízení pro
novou technologii začala do všech firemních vozidel a strojů montovat v loňském roce, letos už
by měl být vybaven potřebným zařízením prakticky celý vozový park COLASu.
„Zatím ještě samozřejmě nemáme nějaké detailnější výsledky, nicméně dílčí už ano. Společnost, která technologii nabízí, slibuje úspory
na spotřebě od 10 do 25 procent, my očekáváme úspory mezi pěti až deseti procenty. Už tato úroveň úspory zajistí návratnost investice
do systému fuelomat,“ vysvětluje Pavel Šrámek. Zároveň zdůraznil, že se musí změnit také myšlení a chování uživatelů jednotlivých vozidel či strojů. „Chceme naučit naše lidi, aby
dbali na spotřebu pohonných hmot, aby třeba
nenechávali stavební stroje zbytečně běžet na
volnoběh. Stavební stroje, které nepracují déle
než tři minuty, by se měly vypnout,“ dodal ředitel pro dopravu a mechanizaci.
tj, ilustrační foto autor
Tool for saving fuel
Fuelomat, a new system designed
to control consumption of fuels, will
be installed in practically all COLAS
CZ vehicles. According to head of
asphalt-mixing plants, transport and
mechanisation unit Pavel Šrámek,
the owner of the system promises
cost-cutting between 10 and 25
percent.
COLAS CZ očekává, že investice do fuelomatu se
brzy vrátí.
6
kvalita
Ciele integrovaného systému manažérstva pre CESTY NITRA
Reklamácie?
Maximálne desatina
R
edukcia nebezpečných látok,
zber batérií či nové osobné
ochranné a pracovné pomôcky
(OOPP). Aj tieto ciele figurujú
v zozname, ktorý na jar zverejnili CESTY
NITRA v rámci svojho Integrovaného systému manažérstva (ISM). Vysokú úroveň
riadenia kvality, životného prostredia
a bezpečnosti v spoločnosti potvrdil dozorný audit v druhej polovici mája.
„Technologická disciplína na stavbách je našou
prioritou, ktorá môže v očiach zákazníkov ukázať rozdiel medzi našou spoločnosťou a konkurenciou,“ hovorí technický manažér kvality Vladimír Budinský. CESTY NITRA si preto dali za cieľ,
aby počet oprávnených reklamácií obstarávateľov
na kvalitu prác a odstránenie chýb počas trvania
záručnej lehoty stavieb neprekročil 10 % z celkového počtu diel odovzdaných v roku 2012.
Zjednodušovanie agendy patrí tiež k trendom
dneška. V tomto rámci aktualizácia počiatočných skúšok typu a vyhlásení zhody. Aktuálne
zostanú len pre tie výrobky, ktoré spoločnosť
Záber z revitalizácie obce Trstín v Trnavskom kraji.
dnes využíva pri realizácii zákaziek (kamenivo,
asfaltové zmesi).
„Ďalej budeme aktualizovať technologické
postupy pre zemné práce, podkladové vrstvy
a hutnené asfaltové vrstvy a zlaďovať ich obsah s aktuálne platnými špecifikáciami,“ pripomína V. Budinský.
Dôležitú úlohu zohrávajú školenia, kde CESTY
NITRA pre svojich prvolíniových manažérov
a stavbyvedúcich pripravujú informácie o nových
technológiách a materiáloch, aktuálnom stave technických špecifikácií, preukazovaní zhody
a systéme vnútropodnikovej kontroly výrobní.
Spoločnosť tiež vysiela zamestnancov aj na iné
odborné akcie.
Bezpečnejší život
Z cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa väčšiny zamestnancov dotkne nový výber dodávateľa OOPP. Nebude chýbať ani kontrola ich efektívneho používania.
„Medzi pravidelnými cieľmi máme udržiavanie, zlepšovanie a uplatňovanie systému riadenia BOZP podľa požiadaviek štandardu OHSAS
18001:2007, “ pripája V. Budinský. Štyri razy do
roka prebehne na stálych pracoviskách preventívna protipožiarna prehliadka, na troch stavbách každého strediska sa uskutoční raz ročne.
Zo školení kládli CESTY NITRA v tomto roku
osobitný dôraz na vodičov skupiny C a D a poskytovanie prvej pomoci. Venujeme pozornosť tiež
lekárskym prehliadkam, vrátane kolegov, ktorým práce upravuje osobitný predpis - pre práce
vo výškach, kuričov či vodičov.
Šetrnosť k prírode
Priority v oblasti environmentálneho riadenia
(norma ISO 14001:2004) sa opäť delia na dlhodobé
a krátkodobé. „V areáloch stredísk a trvalých pracovísk chceme v tomto roku vyhradiť a označiť
Obhájené
certifikáty
Dozornému auditu v dňoch 24. a 25. mája predchádzalo prepracovanie a aktualizácia dokumentácie, aby vyhovovala súčasným štandardom a organizačnej štruktúre.
Rovnako bolo nutné preškolenie interných
audítorov a ešte predtým aktualizácia internej smernice o riadení kvality v projektoch
(norma ISO 10006) po vlaňajšom dozornom
audite.
„Aj v tomto roku priniesol dozorný audit
pre nás pozitívne výsledky a potvrdil, že naši zákazníci od nás môžu očakávať vysokú
kvalitu s ohľadom na bezpečnosť i prírodu.
Treba však pamätať, že certifikáty sú len na
papieri a my sami musíme toto papierové
vysvedčenie každý deň uvádzať do pracovného života,“ podotýka Vladimír Budinský.
priestory na dočasné oddelené skladovanie jednotlivých druhov odpadov, k tomu zabezpečiť
zberné nádoby a prístup pre zberné vozidlá,“ konkretizuje jeden z dlhodobých cieľov V. Budinský.
Do konca roku 2015 sa CESTY NITRA zaviazali znížiť počet používaných a povolených nebezpečných látok na prevádzkach z 21 približne na
10. Ďalej chceme znižovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia (najmä skleníkových plynov) pri výrobe asfaltových zmesí
postupnou komplexnou rekonštrukciou a splynofikovaním všetkých obaľovacích súprav.
Tu sme si dali aj cieľ v kratšom časovom horizonte - znížiť množstvo oxidu uhličitého pri výrobe jednej tony asfaltovej zmesi o 3 % oproti
stavu v roku 2011.
„Z ďalších krátkodobých cieľov sme už zaviedli zber drobného elektronického odpadu vyprodukovaného zamestnancami a ich domácnosťami, vrátane pravidelného odovzdávania
oprávnenému subjektu na zlikvidovanie,“ uzatvára V. Budinský. „Je to pomerne nenáročná
vec, ale verím, že o to viac odzrkadľuje našu
snahu prispieť k lepšiemu svetu okolo nás.“
cn, redakcia, foto archív
Quality in CESTY NITRA
Vynovená dedina Rakúsy.
Warranty claims on less than
10 percent of finished projects,
reduction of greenhouse gases
and hazardous substances used
at operations, simplification of
norms – these are some of the
goals for integrated system of
management at CESTY NITRA. The
recent supervision audit confirmed
the system’s accordance with
certification norms.
projekty
CESTY NITRA pre Hornú Nitru
7
Topolcany passed
The west-Slovak town of Topolcany
is now bypassed by new two-lane
road, finished by CESTY NITRA in
2011. The total costs for the recent
two major construction projects
(Stage Two) exceeded 12 million
euros (including VAT).
Obchvat už
slúži
C
esta I/64 je dôležitou dopravnou
tepnou, ktorá spája priemyselnú
oblasť horného Ponitria (Prievidza, Nováky) s južným Slovenskom. Trasa najmä v okrese Topoľčany prechádza husto osídlenou oblasťou
a prieťah cez mesto bol už dlho najproblematickejším z celej tejto cesty I. triedy.
Prinášal negatíva pre životné prostredie
mesta, vodiči tu strácali čas, plytvali pohonnými hmotami, nehodovosť a dopravná preťaženosť boli na dennom poriadku. Preto sa zrodila
myšlienka obchvatu Topoľčian.
CESTY NITRA tu stavali 1. stavbu obchvatu
ešte v 90. rokoch, nasledovala I. etapa 2. stavby, ktorú odovzdali do užívania v októbri 2006,
v cene vyše 57,5 milióna korún vrátane DPH
(1,9 milióna eur). No až po odovzdaní II. etapy 2. stavby môžeme hovoriť o hotovom
obchvate.
„Druhá etapa bola rozdelená na dva samostatné úseky. Hlavným objektom prvého z nich je preložka cesty dlhá 1600 metrov.
Spolu s vyvolanými investíciami, najmä prekládkami sietí, stála 2,635 milióna eur s daňou a kolaudácia prebehla vo februári 2010,“
rekapituluje stavbyvedúci Roman Vlachynský, ktorý spolupracoval na celej druhej stavbe najmä s Jurajom Markom, dnes už vedúcim strediska Trnava.
Druhý úsek v smere na Krušovce odovzdali
CESTY NITRA do užívania v októbri minulého
roka. „Hlavný objekt meria 2,050 km. Súčasťou sú štyri mostné objekty a to cez rieku Nitra, nad Bedzianskym potokom, nad kanálom
a nad železničnou traťou, ďalšie dva mosty
sa nachádzajú na zrekonštruovanej poľnej
ceste,“ pripája R. Vlachynský.
Cena diela sa vyšplhala na takmer 9,5 milióna eur vrátane DPH, čo predstavuje vyše
12 miliónov eur za celú II. etapu druhej stavby.
Obchvat Topoľčian sa tým zaradil medzi ťažiskové projekty a významné referenčné stavby
spoločnosti CESTY NITRA za posledné roky.
„Obyvatelia Topoľčian oceňujú odklon tranzitnej a sčasti aj zdrojovej dopravy z centra
mesta. Neobťažuje ich toľko hluku, exhalátov
a vibrácií z dopravy,“ uzatvára R. Vlachynský.
rv, ch, foto (aj strana 1) cn
Letecký záber čerstvého obchvatu západoslovenských Topoľčian.
Pochvala za flexibilitu
E
Hyperrýchli
xpresne za necelé štyri týždne
zvládla asfaltová čata strediska
Trenčín pokládku vrstiev na parkovisku pri hypermarkete Tesco
v Žiline. Napriek pokročilému dátumu
v kalendári sa 12 kolegom z CIEST NITRA podarilo zrealizovať plánovanú robotu od 14. novembra do 8. decembra 2011.
Hlavný stavbyvedúci Branislav Valuch oceňuje spoluprácu majstra Milana Durasa, vedúceho čaty, s kolegami z obaľovacej súpravy
Mojšova Lúčka - Pavlom Beháňom, Jánom
Kadašim a Antonom Topolánom. „Profesionálny prístup sa ukázal napríklad vtedy, keď
nám z velína OS avizovali nekvalitu asfaltovej
zmesi. Majster okamžite nechal presťahovať
finišér a asfaltová zmes sa použila do podkladovej vrstvy“.
Aj táto akcia prispela k výborným výsledkom
obaľovačky, ktorá za štyri mesiace vyrobila
22 000 ton zmesí.
Cena diela predstavuje 310 000 eur bez DPH.
„Okrem pokládky cementovej stabilizácie a asfaltových vrstiev sme rozšírili pripájací pruhu
k parkovisku. Tu sme zrealizovali podkladné
vrstvy, cementovú stabilizáciu, asfaltové vrs-
Práce pri žilinskom hypermarkete v plnom prúde
ešte 25. novembra.
tvy a chodník,“ vymenúva B. Valuch. „Každý
deň sme sa báli, že sa už-už pokazí počasie, no
vydržalo do posledného dňa.“
Žilinčania tak môžu pohodlne nakupovať aj
v tomto hypermarkete.
red, bv, foto za
Extra quick
Good weather in November and
December 2011 helped CESTY NITRA
team make parking and other areas
ready near the new Tesco store in
Zilina. The works took just 24 days.
8
projekty a technológie
Elegantný oceľový most v Orlove
Obec zasa
spolu
Z
lomený most a osemkilometrovú
obchádzku. Takýto smutný výsledok priniesli povodne pred dvoma
rokmi do dediny Orlov na severovýchode Slovenska. Dnes sú Inžinierske
stavby hrdé na dokončený mostný objekt,
ktorý už nemá pilier uprostred rieky. Zaujímavé riešenie vzniklo v spolupráci závodu Mosty a betónové konštrukcie (MBK)
a ďalšej prešovskej firmy Isprim.
Osadzovanie mosta na jeseň 2011.
V miestach, kde rieka Poprad končí svoju púť
na našom území pred vstupom do Poľska, zanechala v júni 2010 spúšť. Voda z prívalových dažďov podmyla pilier starého mosta, ktorý tým
poklesol a došlo aj k prelomeniu vozovky. Dokonca aj chodci mali vstup zakázaný. A do práce na druhej strane dediny mali Orlovčania zrazu
o osem kilometrov ďalej.
Odpoveďou na problém sa stal oceľový most
dlhý 62 metrov, ktorý rieku preklenul bez pilierov. „Koncom novembra 2011 sme spojili upravené mostné opory oceľovou konštrukciou. Nato mohli začať objekt využívať aspoň chodci,“
pripomína Karol Martinko, výrobný námestník
závodu MBK.
Technické riešenie
Technické riešenie mosta
v Orlove priblížil projektant
spoločnosti Isprim Ján Roman:
Nosnú konštrukciu tvorí oceľový priehradový nosník so spriahnutou oceľo-betónovou mostovkou a s obojstranným vykonzolovaným chodníkom.
Teoretické rozpätie hlavného nosníka je 59,3 m.
Priehradový nosník tvoria dva nosné pásy prepojené sústavou medzipásových prútov (diagonál) bez zvislíc. Vrchný pás je navrhnutý ako zváraný
uzavretý obdĺžnikový prierez, spodný pás ako zváraný I-profil. Výška hlavného nosníka sa mení v dôsledku polygonálneho tvaru vrchného pásu, zalomeného v mieste styčníkov. Maximálna výška v strede hlavného nosníka
je 7,686 m. Osová vzdialenosť spodného a vrchného nosného pása variuje
od 3,528 m do 6,498 m. Vrchný a spodný pás vzájomne prepájajú diagonály
prierezu zváraného I profilu. V mieste priečnikov vystužujú stenu hlavného
nosníka priečne výstuhy. Priečniky i samotné výstuhy sú k spodnému pásu
hlavného nosníka privárané.
Oceľ a betón
Nosnou konštrukciou mostovky je spriahnutý oceľo-betónový priečnik.
Oceľová časť spriahnutého prierezu má profil I. Výška oceľovej časti prierezu
priečnikov je premenná a kopíruje priebeh povrchu vozovky a rímsy na moste. Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie sa vyznačujú tým, že oceľová aj
železobetónová časť má vlastnú ohybovú tuhosť. V dotykových plochách
sú medzi sebou šmykovo spojené a tvoria jeden konštrukčný prvok, resp.
spriahnutý oceľo-betónový prierez. K výslednej tuhosti, resp. únosnosti prvku prispieva oceľová a betónová časť rádovo podobným podielom. Spojované časti majú vlastnú ohybovú tuhosť, čím sa líšia od štandardne vystuženého betónu, kde ohybová tuhosť betonárskej výstuže je pred zatvrdnutím
betónu zanedbateľná.
Spriahnuté konštrukcie umožňujú využiť a kombinovať výhody železobetónových a oceľových konštrukcií. Koncové priečniky sú zosilnené, za účelom
projekty a technológie
Stavbyvedúci Štefan Molčan si na jar musel
zvykať na rôzne zmeny. V istom období pracovalo v Orlove 18 ľudí, kým optimálny počet sa pohyboval okolo 12. Po štarte výstavby cesty a mosta v nedalekom Mníšku nad Popradom (viac na
strane 3) však počet pracovníkov v Orlove výrazne klesol, čím sa stavba stala personálne poddimenzovanou. V tom čase však bola už v záverečnej fáze, a tak slávnostné odovzdanie stavby
okolo 20. júna by nemalo nič ohroziť.
Suma necelého milióna eur za dielo však hovorí jasnou rečou. Podľa stavbárov je kontrakt - ako
aj väčšina aktuálne uzatváraných - finančne podvyživený. Navyše, „nič sa nedá ušet­riť,“
pripája Štefan Molčan. Predsa však ide o potvrdenie kvality a vysokého povedomia o práci
­COLAS-ákov na severovýchode Slovenska. A povesť sa, ako vieme, vyčísliť rečou financií nedá.
9
Dôvetok investora,
Prešovského
samosprávneho
kraja (PSK):
Prívalové dažde, zdvihnuté hladiny riek
a zosuvy pôdy počas povodní v roku 2010
spôsobili na cestách v správe PSK škody za
takmer 22 miliónov eur. V Orlove išlo o najväčšie poškodenie mostnej stavby od roku
2004. Následky povodní bude PSK odstraňovať niekoľko rokov.
Betonáž ríms v marci 2012
Community reunited
In the village of Orlov in north-east
Slovakia, a bridge has replaced its
predecessor damaged by flash floods
two years ago. The new bridge, has
no pillar in the water anymore, the
green steel construction is put on the
pillars by means of vessel bearings.
ISK coordinated the construction
works.
zväčšenia tuhosti koncových polrámov a z dôvodu veľkého namáhania v priebehu pridvihnutia konštrukcie pomocou lisov. Medziľahlé priečniky majú výrobné nadvýšenie 20 mm, podperové (krajné) priečniky nadvýšené nie sú.
Chodníky
Hlavnými nosnými prvkami chodníkov sú oceľové konzoly profilu I. Medziľahlé konzoly majú premennú výšku od 280 mm do 188 mm. Stenou
konzoly prestupujú vedenia inžinierskych sietí. Tento priestup je olemovaný
výpalkom z rúrky. V tretinách rozpätia poľa sú konzoly zosilnené. Nad rozšírenou vrchnou pásnicou konzoly chodníka sa v železobetónovej chodníkovej
doske nachádza dilatačná škára.
Materiál priečnikov je akosti S355J2+N, materiál chodníkových konzol má
akosť S235J2+N. Montážne prípoje priečnikov i chodníkových konzol k hlavným nosníkom sú zvárané. Vzdialenosť medzi priečnikmi, resp. medzi
chodníkovými konzolami je 2,0 m, pri podperách 1,65 m.
Nosným podkladom mostného zvršku je železobetónová doska hrubá
200 mm z betónu C30/37-XF4. V mieste chodníka je to železobetónová
dos­ka (150 mm) z betónu C30/37-XF4. Dosky sú vystužené betonárskou výstužou B500B (10 505-R).
V úrovni vrchného pása konštrukciu stužuje pozdĺžne stužidlo. Navrhnutá je polopriečková sústava s krížom v strede mosta. Stužidlá sú montážne
privarené k styčníkovým plechom v úrovni vrchnej pásnice vrchného pása.
Materiál stužidiel je akosti S355J2H.
Uloženie konštrukcie
Oceľová konštrukcia mosta je uložená na podperách prostredníctvom hrncových ložísk. Na každej podpere sú dve ložiská – vždy pod hlavnými nosníkmi. Pevné uloženie v pozdĺžnom smeru je navrhnuté na pilieri č. 2. Na
tomto pilieri sú hlavné nosníky uložené na pevnom a jednosmernom ložisku. Na opore č. 3 sú hlavné nosníky uložené na jednom jednosmernom
a všesmernom ložisku. Všetky ložiská sú z vonkajšej strany pripevnené
k nosnej konštrukcii pomocou pozinkovaných skrutiek akosti 10.9, a spínajú vrchnú dosku ložiska, klinovú dosku a spodnú pásnicu spodného pása
hlavného nosníka. Z vnútornej strany, kde je spodná pásnica zabetónovaná,
sú skrutky upevnené do závitovej diery v spodnej pásnici nosníka. Závitová
diera je z vrchnej strany zaslepená.
Dvojstranu pripravil Anton Oberhauser, foto Isprim a autor
10
dokumentace
Mimořádně důležitý dokument prokazuje reálný průběh stavby
Stavební deník - zrcadlo
díla i nás samotných
K
valita vedení stavebních deníků
už delší dobu pokulhává. Zlepšení kvality jejich vedení proto
COLAS CZ považuje za jednu ze
svých priorit. Tento příspěvek na jednom
místě shrnuje to podstatné, co je nutno
o stavebním deníku vědět – a dělat.
Vedení stavebních deníků (SD) je velmi důležité i s přihlédnutím k případným právním sporům,
kdy předložený SD působí jako důkazní materiál.
Proto musí být řádně veden a chráněn proti poškození a odcizení. SD o stavbě je povinen vést
zhotovitel stavby.
Záznamy do SD jsou oprávněni provádět investor, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní
prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy
jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor,
jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na
staveništi, autorizovaný inspektor u stavby, pro
jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 stavebního zákona, a další osoby oprávněné plnit
úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál SD nebo jednoduchého záznamu o stavbě stavebníkovi. O předání SD musí být pořízen
záznam.
Zásady vedení
stavebního deníku
SD se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, včetně odstranění nedodělků a vad zjištěných při kontrolní
prohlídce. SD musí být vždy přístupný na stavbě kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem
oprávněným osobám.
Záznamy musí být čitelné, nesmazatelné
a zřetelné i na kopiích SD. Stránky jsou číslovány
a nesmí v něm být vynechána volná místa.
SD je veden v tištěné podobě. V případě požadavku investora na vedení SD elektronickou formou, kontaktuje stavbyvedoucí manažera kvality pro zajištění podmínek umožňujících správné
vedení deníku.
Každý záznam ve SD musí být autorizován
podpisem zapisující osoby dle podpisového vzoru uvedeného v identifikačních údajích stavby
(na straně s identifikačními údaji musí být podpisové vzory osob zapisujících do SD ).
SD obsahuje originální listy a dvě kopie pro
oddělení dalším osobám. Kopie č. 1 a č. 2 musí být alespoň 1x za 7 dnů odděleny. Jedna kopie je předávána oproti podpisu investorovi
a druhá kopie je samostatně uložena na určené
stálé provozovně společnosti (např. u ekonoma
provozu).
Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech
se zapisují tentýž den, nejpozději následující
den, ve kterém se na stavbě pracuje.
Za vedení SD je odpovědný stavbyvedoucí
pověřený vedením stavby. Záznamy mohou dále provádět pracovníci tímto stavbyvedoucím písemně pověření ve SD (např. stavbyvedoucí, který není pověřený vedením stavby, nebo mistr).
V případě, že záznamy do SD provádí za zhotovitele i další osoby než stavbyvedoucí pověřený vedením stavby, musí být tyto osoby ve SD
vyjme­
novány, vč. uvedení jejich podpisového
vzoru (např. na vnitřní straně desek SD pro další
osoby pověřené vedením SD a v „Adresáři“ u dalších pracovníků Společnosti).
Části deníku
SD obsahuje tyto části: desky SD (obálka
SD), identifikační údaje, záznamy ve stavebním deníku, pravidelné denní záznamy
a další záznamy dokumentující údaje o vyjmenovaných skutečnostech.
Desky SD a Identifikační údaje SD (tato část SD
nemá kopie k oddělení) musí být okopírována
a uložena ke kopiím záznamů v SD. Kopie SD náležící Společnosti musí být uložena alespoň pro
období záruční doby.
Desky SD by měly obsahovat alespoň rok vedení SD, číslo SD (pořadové číslo SD dané stavby), v případě, že vedením SD je pověřena jiná osoba než stavbyvedoucí pověřený vedením
stavby - osoby, které vedou SD, vč. období vedení SD touto osobou a jejich podpisový vzor, název Společnosti (možno razítkem), interní číslo
zakázky a název stavby shodně se stavebním
povolením (nebo smlouvou, příp. objednávkou).
Identifikační údaje uváděné v první části SD,
tzv. „adresáři“ obsahují informace k identifikaci stavby, investora, zhotovitele, poddodavatele
a osoby mající stanovenu určitou odpovědnost
v rámci výstavby - vč. telefonního čísla, podpisového vzoru a u stavbyvedoucího také otisk autorizačního razítka.
Další identifikační údaje požadované vyhláškou o dokumentaci staveb jsou seznamy nebo odkazy na dokumenty a doklady
ke stavbě jako např. seznam hospodářských
smluv, jejich změn a doplňků; seznam úředních
opatření týkajících se stavby - povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, apod.); seznam všech dokladů týkajících se prací – protokoly o předání/
převzetí staveniště/stavby, registry rizik BOZP,
registr environmentálních aspektů, havarijní
plány, povodňové plány, kontrolně zkušební plá-
projekty
ny, plány jakosti apod.; seznam technické a jiné
dokumentace, jejich změn a doplňků – technické
podklady pro realizaci díla, např. prováděcí projekt, technický projekt; seznam zkoušek na stavbě prováděných – nutno zaznamenat vyhodnocení zkoušky – vyhovuje/nevyhovuje; a další dle
potřeby doložení skutečné realizace díla.
Záznamy ve
stavebním deníku
Prvním záznamem ve stavebním deníku je
záznam o předání/převzetí staveniště (možno
odkazem na protokol o předání/převzetí staveniště). SD je veden i v případě, že jsou konstrukce
dokončeny a probíhají např. zkoušky. Posledním
záznamem musí být záznam o předání/převzetí stavby (hotového díla) po odstranění všech
zjištěných nedodělků a vad (možno odkazem na
protokol o předání/převzetí stavby).
Záznamy je nutno provádět tak, abychom byli schopni dokladovat dodržení technologického
postupu.
Vzor vyplnění stránky stavebního deníku – přehled
zkoušek.
Pravidelné denní záznamy:
jména a příjmení osob pracujících na staveništi – nutná jednoznačná identifikace
pracovníka;
začátek a konec pracovní doby – nutno jako
požadavek zákoníku práce
klimatické podmínky na staveništi a jeho
stav – počasí (slunečno, oblačno, bouřka,
apod.), teploty (alespoň minimální a maximální nebo teplota při zahájení prací, v poledne a při ukončení prací), dále např. množství vody na staveništi apod.
nasazení mechanizačních prostředků;
dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení
pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování;
popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup – v souladu s požadavky příslušných technických předpisů.
Dalšími jsou záznamy dokladující veškeré činnosti a práce probíhající na staveništi, případně
odkaz na záznam o provedení. To zahrnuje také
různá školení, souhlas se zakrýváním prací, termíny a důvody přerušení prací, zahájení a ukončení prací poddodavatele, schvalování změn,
skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky do-
11
datečných technických průzkumů, mimořádné
klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za
provozu apod.), dílčí přejímky, manipulaci s odpady, apod.
Stavební deník
malých zakázek
U malých zakázek je přípustné vést jeden SD
pro několik staveb při splnění podmínek:
zákazníci všech zakázek musí s takovým vedením stavebního deníku souhlasit;
všechny zakázky musí provádět jeden stavbyvedoucí pověřený vedením stavby;
všechny zakázky musí být prováděny
v průběhu jednoho kalendářního roku;
plánovaná doba provádění žádné zakázky
nesmí překročit 10 pracovních dnů.
Pro provádění záznamů musí být v SD vyhrazen pro každou zakázku dostatečný počet
listů (vč. rezervy pro příp. prodloužení doby jejího provádění), každý z vyhrazených listů musí
být v záhlaví jednoznačně označen názvem a zakázkovým číslem stavby. Číslování listů jedné
zakázky musí tvořit souvislou řadu, záznamy
z různých staveb se nesmí prolínat. Identifikační údaje zakázky (normálně uváděné v titulních
listech SD) se uvedou na prvním z listů, vyhrazených pro tuto zakázku. Na deskách SD musí být
uvedena čísla a názvy všech staveb, o kterých
jsou v tomto SD prováděny záznamy. Při uložení dokladů takových zakázek do spisovny provozu po jejich dokončení musí být u každé zakázky
přiloženy kopie všech listů SD, které obsahují jakékoliv záznamy o této zakázce.
Stavební deník
poddodavatele
Společnost odpovídá za činnosti prováděné
poddodavatelem v rozsahu daném právními
předpisy a hospodářskou smlouvou.
Poddodavatel vede vlastní SD pro naši společnost jako investora.
Stavbyvedoucí pověřený vedením stavby má
odpovědnost za provádění průběžných kontrol
činnosti poddodavatele. Provedení těchto kontrol musí být zaznamenáno ve SD poddodavatele i v našem SD - možno např. odkazem na
záznam o kontrolním dnu.
Poddodavatel předává stavbyvedoucímu kopie SD průběžně (k založení u zakázky), originál
SD po dokončení prací a převzetí dodávky naším
stavbyvedoucím (k předání našemu investorovi). Stavbyvedoucí má povinnost zajistit okopírování desek a identifikačních údajů SD poddodavatele (tzn. část SD bez propisovacích listů)
a jejich uložení k naší zakázce.
Markéta Šilhavá, manažer kvality a BOZP,
foto archiv, mezititulky redakce
12
vodovody a kanalizace
Čermák a Hrachovec
prázdné
obecní pokladny
Počet zakázek ovlivňují
F
irma Čermák a Hrachovec pokračuje letos v realizacích projektů,
které byly zahájeny v loňském
roce, a aktivně se zapojuje do zatím velmi skromného počtu nových výběrových řízení.
Některé plánované větší investiční akce ještě
čekají na vyhlášení výsledků výběrového řízení. „Ne, že by nebylo nutné opravovat a rekonstruovat jak vodovody, tak kanalizace, ale obce
a města mají velmi omezené rozpočty,“ říká obZrekonstruovaná spojovací komora v Praze (2011).
chodní manažer společnosti Čermák a Hrachovec Tomáš Farka.
Jednou z nosných zakázek je nyní dlouhodobý
kontrakt s akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace, který byl uzavřen na čtyři roky a týká se oprav vodovodních havárií na území
hlavního města Prahy. Tato spolupráce váže celý
stavební úsek pod vedením stavbyvedoucího Josefa Němce. Letos se musela řešit jediná velká
havárie vodovodního řádu, jinak převažují drobnější opravy. Tým stavbyvedoucího Jana Frölicha pokračuje v rekonstrukci a výstavbě splaškové kanalizace řízenou mikrotuneláží v pražské
čtvrti Újezd nad Lesy. Na druhém konci Prahy,
konkrétně v Modřanech, pokračuje výstavba
prodloužení kanalizační stoky, která se provádí
jak ve štole, tak v otevřených rýhách.
Náročná rekonstrukce
Jednou z nejnáročnějších staveb, které nyní
firma Čermák a Hrachovec realizuje, je obnova
vodovodních řadů na Národní třídě, tedy téměř
v historickém centru Prahy. Práce v takovém
prostředí s sebou přinášejí značná omezení, a to
nejen prostorová. Na počátku července začne
další etapa rekonstrukce kanalizační stoky v MiVýstavba mikrotuneláží v pražské čtvrti Újezd nad Lesy.
chelské ulici, která bude zaměřena zejména na
injektáže a zednické opravy havarijního stavu
této stoky.
Stavbyvedoucí Vlastimil Čermák mladší pokračuje se svým týmem na dlouhodobě rozestavěné akci - rekonstrukci a výstavbě další části
splaškové kanalizace v ulici Ořešská v Řeporyjích. Nejhorší část tohoto projektu - rekonstrukci
kanalizace pod železniční tratí, která se realizovala ve velmi obtížných geologických podmínkách, už mají stavbaři za sebou.
Další stránky firmy
Společnost Čermák a Hrachovec lidé sice často
vnímají - a do jisté míry oprávněně - jako firmu pražskou, která se orientuje jen na projekty
v rámci Prahy a jejího okolí. To ale není rozhodně celá pravda. Například parta stavbyvedou­cího
Martina Karola momentálně zahájila stavbu kanalizace ve Zdicích - Chodouni a připravuje se na další poměrně velký mimopražský projekt - výstavbu vodovodu a kanalizace ve Starém
Plzenci.
Firma ale nežije jen kanalizacemi a vodovody.
Kupříkladu komunikační úsek Tomáše Stolaře
dokončuje rekonstrukci pražské ulice Charlese de
Gaulla, realizoval také výstavbu dvou úseků cyklostezek v Modřanech a na Kačerově.
Nakonec, nejen prací živ je člověk. To si uvědomují i u Čermáka a Hrachovce. Na konci dubna
se konal již 13. ročník tenisového turnaje čtyřher,
ve sportovním areálu Wilson (těsně za hranicemi Prahy směrem na Modletice) se nejvíce dařilo
dvojici Pavel Klega a Richard Sazima. Na polovinu června je pak plánovaný cyklistický závod
Řeporyje - Hlásná Třebáň, který má ve společnosti již patnáctiletou tradici.
Tomáš Johánek, foto autor
Empty pockets – few orders
Čermák a Hrachovec company,
specialised in water and sewerage
pipe repairs, is working on fewer
projects than in the past, mostly
due to thinner community budgets.
However, they carry on a package of
projects for the capital city of Prague,
also working on activities outside the
metropolis, as well as finishing two
cycling paths.
lomy
13
Kuželový drtič HP3 na místě
Lom
V
Rančířov - skokem kupředu
jarních měsících letošního roku, kdy bývá nižší poptávka po
drceném kamenivu, proběhla
přibližně tříměsíční odstávka
jednoho z velmi vytížených lomů společnosti COLAS CZ v Rančířově u Jihlavy. Důvod byl prostý – starou technologii nahradila během poměrně krátké doby nová.
Podle ředitele závodu Lomy Josefa Lapšo
proběhla celá akce bez větších problémů.
Jedinou komplikací bylo počasí.
Na konci loňského roku se definitivně zastavil
provoz nejen původního kuželového drtiče HP 200,
ale také pásových dopravníků, třídičů kameniva
a dalších technologických celků. Ty měly za sebou
zhruba 14 let provozu a byl tedy čas na změnu.
„Vyměnili jsme třetí stupeň drcení a instalovali to nejmodernější, co je dnes od firmy METSO na trhu - kuželový drtič HP3. Ten by měl
zvýšit kapacitu drtící linky ze zhruba 120 tun
kameniva za hodinu až na 200 tun za hodinu,“
popisuje modernizaci lomu Rančířov Josef Lapšo. Vedle samotného kuželového drtiče se vyměnily i třídiče. „Ty nám zajistí také vyšší kvalitu
třídění,“ pokračuje ředitel závodu Lomy.
že celý proces zpracování vytěženého kamene řídí počítač. Cena za modernizaci lomu Rančířov
nebyla rozhodně malá, vyšplhala se až na 17 milionů korun, nicméně určitě se vyplatí.
„Poslední obnova technologie se odehrála
v roce 1998, kdy se v Rančířově vybudoval velmi moderní lom. Životnost nainstalované technologie by měla být až 20 let,“ dodává J. Lapšo.
A co bylo při modernizaci lomu největší překážkou? Podle slov ředitele závodu Lomy jednoznačně počasí. „Na 14 dní jsme museli práce přerušit, protože byly opravdu vysoké mrazy
a v nich se pracovat nedá. Původně jsme plánovali spuštění provozu o 14 dní dříve, dvoutýdenním odkladem nám ale nevznikly žádné problémy,“ doplnil ředitel.
Nová technologie bude provozována na jednu
směnu, v případě vyšší poptávky je možné pracovat na dvě. Vyšší poptávka však zatím bohužel chybí, celé stavebnictví je v krizi a potenciálním zákazníkům docházejí peníze. „V letošním
roce očekáváme pokles produkce našich lomů
přibližně o 15 procent. Uvidíme, co udělají s poptávkou příští měsíce,“ míní ředitel závod Lomy
společnosti COLAS CZ.
Vše řídí počítač
Výměna některých technologických celků si
samozřejmě vyžádala i další úpravy v práci celého lomu. „Musela se přizpůsobit šíře dopravníků, přestavěli jsme rozvodnu, nová je i instalace
elektrického zařízení,“ pokračuje J. Lapšo s tím,
Pohled na areál lomu, který se také potýká s nižší poptávkou.
Tomáš Johánek, foto autor
Leap forward
A state-of-the-art tertiary crusher
HP3, produced by Metso, has been
installed in Rančířov quarry near
Jihlava. The performance capacity
of crushing line is expected to rise to
200 tonnes per hour.
Nový kuželový drtič HP3 firmy Metso v lomu Rančířov.
Mobilní linka
se stěhuje mezi
jednotlivými
lomy
V letošním prvním čísle magazínu Stavby
COLASU jsme psali o horké novince závodu
Lomy – mobilní drtičce kameniva. Po několika měsících je tedy určitě dobré práci tohoto
zařízení zhodnotit. Mobilní drtička už působila ve čtyřech lomech společnosti COLAS CZ,
momentálně pomáhá plnit poptávku v lomu
Bory. „Trvalo nám určitou dobu, než jsme se
naučili ovládat tyto stroje, museli jsme dopilovat jejich montáž, demontáž i přepravu,“
popisuje Josef Lapšo. Jen tak pro zajímavost
rozložení, složení a přeprava celé technologie trvá přibližně dva a půl dne a na přepravu všech důležitých součástí je potřeba sedm
nákladních automobilů.
14
my a svet
Defenzívne jazdenie môže zachrániť život
V
Pokora za volantom
yzeralo to na obyčajnú zimu. Pokojnú. Väčšina zamestnancov Inžinierskych
stavieb (ISK) si užívala voľno, živých stavieb málo. Pripravovali sa plánované školenia... až prišiel tragický štvrtok 5. januára 2012. V Peugeote 206 našli
40 kilometrov pred Košicami smrť traja kolegovia vracajúci sa zo stavby atómovej elektrárne v Mochovciach.
Pred prekážkou treba pribrzdiť – alebo ju obísť.
Marián Adamčík z Cestného staviteľstva (vpravo)
pred jazdou s inštruktorom.
Udalosť vyvolala množstvo otáznikov. Od kvality áut až po spoľahlivosť údržby slovenských
ciest. Čo však má robiť spoločnosť, ktorá príde
naraz o troch cenných zamestnancov? Bolo jasné, že smútok a nečinnosť stačiť nebudú. „Prirodzene sme hneď, nad rámec zákona, zopakovali školenia pre vodičov referentských vozidiel
i vodičov z povolania,“ rozpráva Katarína Hannelová, manažérka BOZP z ISK.
Hrozné následky dopravnej nehody však nemohli zostať ani bez ďalšej odozvy. Udalosť totiž
maximálne tvrdo pripomenula, že bezpečnosť je
vecou každého z nás v každom okamihu. Ďalšie
riešenie znelo: pripraviť pre zamestnancov kurz
defenzívnej jazdy, kde sa účastníci dozvedia, ako
sú na tom s vodičskými zručnosťami a získajú tipy, kde sa zlepšiť.
S autom v škole
Inštruktori zo Školy bezpečnej jazdy usporiadali pre zamestnancov ISK hodinovú prednášku
a následne pre každého jednotlivca hodinovú
jazdu. Zúčastnilo sa približne 55 kolegov v Košiciach a okolo troch desiatok v Mochovciach. Hodnotilo sa správanie voči chodcom, dodržiavanie
bezpečnej vzdialenosti, rezanie zákrut či ďalšie,
aj nenápadné veci. „Stalo sa mi, že som inštruktorovi počas jazdy nevedela zopakovať tri po sebe idúce dopravné značky na úseku, kde okrem
priamej cesty nebolo nič,“ priznáva K. Hannelová. „Jazdím tadiaľ veľmi často a veru, popoludní som sa bola ešte raz pozrieť, čo mi ušlo.
Napríklad značka sneh na vozovke. Teda profesionálna slepota. Na druhej strane inštruktor
ocenil, keď som počas špičky na frekventovanej
križovatke v centre mesta pustila pred seba náklaďák z vedľajšej cesty,“ dodáva s úsmevom.
Bezpečná jazda do veľkej miery zahŕňa pokoru za volantom. Nemyslieť si, že mne sa nič nemusí stať. Predvídať. Očakávať, že ak mám seba a svoje auto pod kontrolou, u iného účastníka
cestnej premávky to tak byť nemusí.
Driving defensively
Following a tragic car accident, in
which three ISK employees lost their
lives in January, ISK organized training
of defensive driving. Some colleagues
tried a training course, where they
were tested in handling a drift or
reacting to an obstacle in the way.
Za zhoršených poveternostných podmienok je zvýšená opatrnosť nevyhnutná.
Defenzívny
vodič - definícia
Pri jazde používa takú stratégiu jazdy, vďaka
ktorej sa do krízových situácií vôbec nedostáva,
má schopnosť vnímať vznik rizika, odhaľovať
nebezpečné situácie a vopred pripravovať plán
pre prípad, ak sa riziko vyvinie v reálnu hrozbu.
Zdroj: Driving Academy
my a svet
15
Areál Driving Academy.
Všetci kolegovia vypĺňali dotazník a priznali
sa v ňom aj k takým chybám ako laxný prístup
k bezpečnostným pásom. Vodiči o školeniach od
prvého dňa hovorili aj na chodbách, vymieňali si
skúsenosti zo svojich jázd, akcia sa stala jednou
z top-tém mesiaca marec v celej firme.
Na samý záver spolupráce sa 11 kolegov zúčastnilo priamo v priestoroch Driving Academy
v Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede na kurze
Školy bezpečnej jazdy. Po krátkej teórii si všetci mohli vyskúšať správanie svojho referenčného vozidla.
Ako vo formule?
Každý modul si kolegovia mohli vyskúšať aj
sedem-osem krát. Zažili veľký rozdiel v správaní
auta so zapnutými brzdovým systémom ABS či
stablilizačným ESP a bez nich. Nacvičovali hodiny, šmyk pretáčavý aj šmyk nedotáčavý. Muse-
Budúcnosť BOZP
Zodpovední tínedžeri
Prax ukazuje, že mladosť a zmysel pre bezpečnosť nejdú veľmi dohromady. Na mladícku
nerozvážnosť by si však určite chceli dať pozor
študenti, ktorí sa 3. mája zišli v Banskej Bystrici - Kremničke na 38. ročníku celoslovenskej
súťaže žiakov stredných odborných škôl z vedomostí o predpisoch bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
Inžinierske stavby už niekoľko rokov figurujú medzi partnermi podujatia a ani v tomto roku neopomenuli podporu tejto tradičnej a prospešnej akcie. Súťažili zástupcovia 11 škôl, ktorí
mali odpovedať na teoretické otázky a v praktickej časti nájsť vo dvojminútovom filme chyby v bezpečnosti pri práci.
Najvyšší počet bodov nazbieral Dušan Popadič zo Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, druhé miesto obsadila
Patrícia Šagatová zo Strednej odbornej školy
stavebnej v Trenčíne. Tieto dve školy boli najVíťazné družstvo z Trenčína.
úspešnejšie aj v súboji tímov, o víťazstve Trenčanov pri rovnosti bodov s Košičanmi (115) rozhodlo vyššie skóre v praktickej časti.
„V Banskej Bystrici sme sa cítili veľmi príjemne
a obzvlášť chcem vyzdvihnúť vysokú vedomostnú úroveň tohtoročných súťažiacich,“ komentuje
Iveta Kucová z usporiadajúceho Integrovaného
odborového zväzu. „Štatistiky naďalej zaznamenávajú početné ťažké úrazy, preto myšlienka
súťaže je stále veľmi opodstatnená.“
red, foto ioz
Responsible teenagers
ISK again supported a work-safety
competiton for secondary school
students in Banská Bystrica. Among
representatives from 11 schools, a
team from Trenčín was victorious.
The prize for best individual
competitor went to Dušan Popadič
from Košice.
li rýchlo reagovať na prekážku na ceste. A buď
stihnúť zastaviť pred ňou alebo nasadiť uhýbací manéver. Nečudo, že muži za volantom sa tešili z dňa na Slovakia Ringu na Žitnom ostrove
tak, akoby boli o hodne mladší. Zážitok, aké majú profesionálni pretekári.
Auto má byť náš pomocník. Ak si nedáme pozor, ľahko sa stane vražedným nástrojom. Vo vozidle máme svoj život väčšnou vo svojich vlastných rukách. Dajme si pozor a vráťme sa k našim
blízkym živí a zdraví.
Tragická udalosť ovplyvnila nielen slovenský
COLAS. V Maďarsku sa stretol výbor pre cestnú bezpečnosť. Výsledkom nie sú nové zodpovednosti pre vodičov služobných áut COLASu,
no potvrdené ciele pre vodičov služobných áut,
ako i výzva k dodržiavaniu charty cestnej bezpečnosti korporácie.
Anton Oberhauser,
foto Katarína Hannelová, Driving Academy a autor
Skromnejší
veľtrh
Podstatne menší rozsah než po minulé roky
mal tohtoročný stavebný veľtrh v Brne v druhej
polovici apríla. Nechýbal na ňom však stánok
Združenia stavebných podnikateľov Slovenska. Na snímke jeho prezident Zsolt Lukáč
(druhý sprava) a podpredseda Pavol Kováčik
(prvý zľava), predseda predstavenstva Inžinierskych stavieb Košice.
ao, foto Miloš Opletal
16
relax
Naše podoby športu
Zážitky zostávajú
Atmosféra v Bachledovej doline.
Dobré veci sa nestrácajú. Prvý ročník vlastne
tradičných lyžiarskych pretekov zorganizovali
nadšenci z Cestného staviteľstva (CS) aj po zmene názvu svojho závodu. K osvedčenej trofeji –
poháru riaditeľa – pribudol do záhlavia súťaže aj
Memoriál Jána Pažáka, vlani zosnulého bývalého kolegu.
Aj tentoraz boli prizvaní do súbojov i zástupcovia dodávateľov a partnerov. A počínali si znamenite. Odniesli si výhry v oboch mužských kategóriách. Nad 40 rokov dominoval Roman Šplíchal
zo Slovenskej správy ciest v Košiciach, ktorý odsunul predsedu predstavenstva ISK Pavla Ko-
Doplnky výstroja mohli byť akékoľvek.
váčika na druhú priečku. Medzi mužmi do 40
rokov sa presadil Stanislav Andraščík z Ekolo
servis pred borcami z hosťujúceho závodu - Miroslavom Širillom a Martinom Mihokom.
Len súťaž žien (bez rozdielu veku) ovládli suverénne lyžiarky vo farbách ISK; triumfovala
Edita Štrkolcová zo závodu Mosty a betónové
konštrukcie pre manažérkou BOZP Katarínou
Hannelovou a Máriou Hrehorovou z CS.
Účastníci sa zhodli, že akcia v Bachledovej doline sa vydarila, aj termín 8. marca vyhovoval, keďže februárové mrazy boli už minulosťou. Zostáva
dúfať, že o rok budú preteky rovnako príťažlivé
a odštartujú cestárov a ich hostí do úspešného
boja s pracovnými povinnosťami.
red, foto cs
Úsmevy na snehu. Uprostred Edita Štrkolcová, víťazka medzi ženami.
COLAS Cup má za sebou již osmý ročník
Nejen prací živ je
člověk. Toto známé
přísloví platí i pro
management všech
firem skupiny COLAS CZ. Proto se jeho
členové vždy jednou
za rok sejdou v Mladé Boleslavi na COLAS Cupu, aby zde
vyměnili klávesnice
počítačů za tenisové rakety, bowlingové koule či pálky na
stolní tenis. Letošní
COLAS Cup se konal
již poosmé a zúčastnilo se ho přibližně 40 sportovců. Líté boje se rozhořely
v tenisu, stolním tenisu, badmintonu,
squashi a bowlingu. A kdo vyhrál? Na
tom přece vůbec nezáleží. Důležité je, že
se zde setkali lidi z různých závodů COLASu CZ
a nemuseli řešit pracovní povinnosti. Každý odcházel s ryze pozitivními zážitky s tím, že za rok
určitě přijede zase.
tj
Vydávajú: akciové spoločnosti Inžinierske stavby, CESTY NITRA a COLAS CZ. Noviny Stavby Colasu sú nasledovníkom Mostov východu Inžinierskych stavieb, a. s.
a Spravodaja CESTY NITRA, a. s. Redakcia: Communication House, s.r.o. Adresa: Štefánikova 6, 040 01, Košice. Telefón: +421 55 623 00 70, +421 911 291 255. e-mail: office@
communicationhouse.sk. web: communicationhouse.sk. Vedúci redaktor: Mgr. Anton Oberhauser. Redakčná podpora: Tomáš Johánek, PaedDr. Katarína Eva Čániová. Web:
www.iske.sk, www.cestynitra.sk, www.colas.cz, www.cerhra.cz. Grafická príprava: FOGRA studio Košice, Tlač: VIENALA s.r.o. Košice,.
Download

Lepší rozhľad - COLAS CZ, a.s.