Souhrn základních podmínek
Značka:
Původ:
Rok vzniku konceptu:
Druh činnosti:
Další značky:
Mateřská společnost:
Franchisingová role:
Franchising kontakt:
UGOVA čerstvá šťáva
Česká Republika
2005
hostinská činnosti, výroba a prodej nápojů
UGO / UGOVA ČERSTVÁ ŠŤÁVA
UGO trade s. r. o.
Franchisor – držitel a poskytovatel licence
Jan Marek, [email protected],
+420 773 604 018, www.ugo.cz
Velikost provozoven:
Varianty provozoven:
Typy lokací:
15 – 50 m2 + skladovací prostory
ostrůvek v rámci galerií, zabudovaná obchodní jednotka
obchodní centra, pasáže v centrech měst, pěší zóny, office
centra, dopravní uzly, zábavní a volnočasové centra.
Česká republika, Slovenská republika
možný převod vybraných provozoven franchisora nebo
výstavba nových provozoven na lokalitách posouzených a
schválených franchisorem
49 (UGO + Mangaloo)
27 (z toho 4 na SK)
otevřít 10 - 14 nových provozoven
Regiony:
Způsob výběru lokalit:
Počet provozoven celkem:
Počet franchisových provozoven:
Plán pro rok 2015:
Ideální franchisant:
Mise pana UGO:
Vize pana UGO:
Podpora franchisanta:
Výběr lokality:
Zpracování projektu:
Zajištění všech povolení:
Zajištění výstavby:
Výhradní dodavatelé:
Provozní příručka – manuál:
Školení – trénink:
Marketingová podpora:
Informační systém:
Provozní poradenství:
Manažerské poradenství:
lokální osoba ochotná být plně nebo zčásti zainteresována přímo na
provozovně juice baru ve věku 25 – 50 let, sdílející hodnoty a vizi
franchisora. Předností jsou zkušeností z gastro provozu, dále pak
zkušenost s vlastním podnikáním.
UGO dává lidem možnost dopřát si jednoduše a pohodlně čerstvé
ovocné a zeleninové šťávy a jídlo každý den, které jsou zdravější, 100
% kvalitní a přírodní.
UGO chce být synonymem čerstvé šťávy a být tím prvním, co si lidé
vybaví, když se řekne čerstvá šťáva.
vstupní a průběžná
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Délka smlouvy:
Nájemní vztah:
Celková investice:
Vstupní poplatek:
Franšizingový poplatek:
Marketingový poplatek:
dle doby trvání nájemní smlouvy s pronajímatelem
podnájemní
1,0 –1,6 mil Kč dle typu provozovny a stavební připravenosti
prostor
100.000 Kč
0 – 12 % z obratu, až po dosažení provozního zisku
3 % z obratu
Download

Souhrn základních podmínek