Organizační výbor soutěže Benrontaikai
39. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Benrontaikai
a soutěž v psaném japonském projevu
Termín konání/ vyhlášení výsledků
18. dubna 2015 (sobota) od 13:00
Místo konání
Mramorový sál paláce Lucerna, Štěpánská 61, Praha 1
Pravidla soutěží
Soutěž v mluveném projevu
Soutěžící pohovoří v japonštině o svých zkušenostech, zážitcích, názorech apod. Každý projev
následuje několik otázek týkajících se textu, které položí japonský lektor. Správnost použitého jazyka a
poutavost obsahu projevu i odpovědí bude hodnocena odbornou porotou a nejlepší účastníci obdrží
věcné ceny.
Podmínky účasti a délka projevu
Jednotlivé příspěvky budou předběžně hodnoceny, text s nevhodným obsahem nebo text zjevně
neodpovídající úrovni kategorie, do které se soutěžící přihlašuje, může být vyřazen či přeřazen do jiné
kategorie.
Začátečníci
celková doba studia japonštiny do 300 hodin
maximální předchozí doba pobytu v Japonsku 2 týdny
vítěz dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen z účasti
délka mluveného projevu 2 minuty
Středně pokročilí
přihlášení by měli mít ukončeno studium základní gramatiky japonštiny
(orientačně: dokončení studia Genki 1, 2 či Minna no nihongo šokjú I, II)
maximální předchozí doba pobytu v Japonsku 6 měsíců
vítěz dané kategorie z předchozích kol soutěže je vyřazen z účasti
délka mluveného projevu 4 minuty
Pokročilí
délka mluveného projevu 4 minuty
délka předchozího doba pobytu v Japonsku není omezena
Soutěž v psaném projevu
Texty budou posouzeny odbornou i laickou porotou a ty nejlepší budou oceněny.
Podmínky účasti
Podmínky účasti v kategoriích začátečníci a mírně pokročilí jsou stejné jako podmínky soutěže
v mluveném projevu. Na rozdíl od soutěže v mluveném projevu ale nehraje délka předchozího pobytu
v Japonsku žádnou roli.
Téma a rozsah eseje
začátečníci
pokročilí
začátečníci:
Vzpomínka, která nevybledne
Na co si potrpím
Přibližte čtenáři vaší eseje událost, zážitek apod., na které jen tak nezapomenete.
rozsah: 400 až 600 znaků
pokročilí:
Přibližte logicky, barvitě a inspirativně čtenáři vaší eseje zvyk, způsob apod.,
na který si potrpíte.
rozsah: 800 až 1200 znaků
Do rozsahu textu se započítává i interpunkce.
Esej by měla být pojmenována originálně, jako název by neměl být používán název tématu.
Kritéria hodnocení esejí jsou zveřejněna. Viz příloha.
Způsob a termín podání přihlášek
Soutěž v mluveném projevu
Stáhněte si přihlášku ze stránek Česko-japonské společnosti nebo Japonského centra Brno, vyplňte
potřebné údaje, a spolu s japonským textem a českým resumé ji odešlete na: [email protected]
Soutěž v psaném projevu
Stáhněte si přihlášku, ze stránek Česko-japonské společnosti nebo Japonského centra Brno, vyplňte
potřebné údaje, a spolu se soutěžním japonským textem ji odešlete na:
[email protected]
Text do soutěže v psaném i mluveném projevu musí být v japonštině.
K textu mluveného projevu nezapomeňte připojit stručný obsah v českém jazyce.
Termín podání přihlášek
soutěž v mluveném projevu:přihláška do 20. 3. (pátek)
japonský text projevu a jeho resumé v češtině do 27.3. (pátek)
soutěž v psaném projevu:
přihláška i text do 6.3. (pátek)
Přihláška do 39. ročníku soutěže v japonském mluveném projevu / do soutěže v psaném projevu
Kategorie
(vyberte správnou možnost)
Soutěž v mluveném projevu- pokročilí /
Soutěž v mluveném projevu- mírně pokročilí /
Soutěž v mluveném projevu - začátečníci
Soutěž v mluveném projevu- mírně pokročilí /
Soutěž v mluveném projevu - začátečníci
Jméno a příjmení
Domovská instituce
jméno učitele
Adresa
Telefon/ E-mail adresa
Délka studia japonštiny
Název mluveného projevu/
eseje
Do
.
. 2015 zašlu text mluveného projevu a jeho resumé v češtině.
Jméno a příjmení
Download

39. ročník soutěže v japonském mluveném projevu Benrontaikai a