ENGEL e-factory 2
Nový rozměr přehlednosti.
be the first.
ENGEL e-factory 2
Nový monitorovací systém zvyšuje výkonnost
a produktivitu vašeho vstřikování.
Nové moduly a funkce,
jako detailní plánování zakázek spolu se správou údržby vašich strojů a forem, jsou momentálně ve vývoji
a budou brzy zahrnuty do systému.
Nová dimenze přehlednosti.
Přehled o výrobě stisknutím tlačítka – v reálném čase, z pohodlí kanceláře. Díky kompletnímu softwarovému řešení ENGEL e-factory 2.
Původní systém ENGEL e-factory byl přepracován a rozšířen – výsledkem je ENGEL e-factory 2. Softwarový balíček zaznamenává detailní data z vašich vstřikovacích strojů, což znamená, že jste informováni velmi rychle o tom,
co se děje ve výrobě, i když věci neběží právě tak, jak by měly. Vyvoďte závěry ohledně produktivity a využití vašich
strojů a jejich náchylnosti k poruchám. A uvidíte, kde udělat další vylepšení. ENGEL e-factory 2 přináší ještě
větší přehlednost.
Přehled modulů
e-factory Monitor
e-factory Chart
E-factory Monitor průběžně ukazuje stav vaší produkce. Důležité indikátory průběhu aktuální zakázky nebo
určité směny vám, spolu s informacemi o stavu aktuální výroby, příčinách prostojů a hrozících poruchách stroje, umožňují
rychle reagovat na odchylky od výrobního plánu. Tím vám
pomohou splnit nákladové a výrobní cíle.
Důsledná dokumentace výrobních dat vám poskytuje základ
pro srozumitelnou statistickou analýzu, která posléze pomůže optimalizovat kvalitu produkce. e-factory Chart vám
navíc umožňuje splnit požadavky zákazníků na dokumentování výroby.
Přehlednost ve výrobě.
• stav produkce včetně rozvržení výrobní haly
• archivace výrobních dat
• upozornění e-mailem
Dokumentace kvality.
• zaznamenávání výrobních dat
• statistické hodnocení
• monitoring produkce
e-factory Data
e-factory Reports
Centrální správa dat nastavení výroby chrání vaše know-how.
Integrovaný online a offline prohlížeč dat vám poskytuje centralizovaný přehled nastavení strojů. Díky centrální kontrole všech
změn v nastavení zajistíte stálou kvalitu produkce.
Statistiky a hlášení o produkci vám poskytují základ pro rozhodování. Denní hlášení o postupu výroby v posledních směnách udržují v obraze váš management, zatímco dlouhodobé
hlášení vám dává neocenitelné podklady pro investiční rozhodnutí.
Kvalitní nastavení.
• kompletní správa dat nastavení
• online připojení ke strojům
• vstřikovací protokol
Klíčová fakta rychle a přehledně
• statistiky směn
• statistiky zakázek
• dlouhodobé statistiky
ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009
e-mail: [email protected] | www.engelglobal.com
ENGEL CZ s.r.o. | Baarova 18 | 140 00 Praha 4 – Michle | tel: +420 211 04 2900
fax: +420 211 04 2929 | e-mail: [email protected] | www.engelglobal.com
be the first.
Download

ENGEL e-factory 2 Nový rozměr přehlednosti.