Moravská vysoká škola Olomouc
tř. Kosmonautů 1, 772 00 Olomouc
tel/fax: +420 587 332 311
e-mail: [email protected], www.mvso.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Na vývoji nejinteligentnější budovy v Olomouci se podílel absolvent MVŠO
V Olomouci 14. 8. 2013
Vznikající BEA Centrum Olomouc vytváří unikátní prostředí, kde jsou pod jednou střechou propojovány
oblasti podpory byznysu, vzdělávání a rozvoje podniků. Budova BEA Centra Olomouc není oproti běžným
stavbám výjimečná pouze svou výškou a technologií obvodové konstrukce, ale především svým
integrovaným řízením jednotlivých technických a technologických částí. Studenti Moravské vysoké školy
Olomouc (MVŠO), která se nově do BEA Centra přestěhovala, tak mají denně na očích příklad úspěšného
propojení teorie s praxí. Na vývoji technologicky nejmodernější stavby v regionu se navíc podílel i jejich
předchůdce, nyní absolvent MVŠO.
„BEA Centrum je dnes nejinteligentnější kancelářská budova v Olomouci a našim studentům můžeme
v praxi ukázat, jaké výhody jim jako budoucím manažerům může přinést komplexní energetický a facility
management, který dlouhodobě uspoří až 30 % režijních nákladů,“ říká Ladislav Chvátal, náměstek ředitele
MVŠO. Škola se zaměřuje na výchovu manažerů pro firmy v Olomouckém kraji a problematika efektivní
správy nemovitostí je součástí základních výukových kurzů.
„Inteligentní systémy budovy umožňují manažerovi okamžitý přehled a zpětnou vazbu pro optimalizaci
služeb a nákladů,“ vysvětluje Marek Mihola, který se na MVŠO věnuje oboru facility management.
Zavedení moderních technologií spolu se systematickým energetickým managementem přináší
dlouhodobé úspory energií, ale inteligence budovy nabízí i další možnosti. „Na jaře nebo na podzim se
místnosti ve standardní budově na jižní osluněné straně přehřívají a na stinné severní straně se topí. Ale
v BEA Centru dokážeme převést přebytečné teplo z přehřátých místností do chladných prostor za desetinu
jinak potřebné energie,“ říká Mihola.
Aby bylo možné objekt BEA Centra účelně a bezpečně řídit, je zde nainstalováno 731 požárních hlásičů, 125
elektroměrů, 55 venkovních a vnitřních kamer, 35 vodoměrů, dvě meteorologické stanice, které měří
rychlost větru, intenzitu slunečního svitu, teplotu vzduchu a detekují déšť. Všechna data jsou snímána po
vteřinách, okamžitě vyhodnocována a ukládána pro zpětnou analýzu. Společně s dalším technickým
vybavením, kam patří unikátní strukturovaný kabelážní systém, tepelná čerpadla, rychlovýtahy, záložní
bateriový zdroj a elektronická kontrola vstupu více než 300 elektricky ovládaných zámků vytváří centrální
nervovou soustavu budovy. „Technologické a technické části budovy jsou řízeny prostřednictvím jediného
softwaru. Spojení 28 různorodých technologií do jednoho softwaru je jedinečnou instalací v Evropě,“ říká
Miroslav Roth, který tento software navrhoval. Roth je absolventem MVŠO a zabývá se inteligencí budov,
včetně slaboproudu. Vybíral dodané technologie a koordinoval, aby všechny spolu dokázaly komunikovat.
Investorem BEA Centra Olomouc je společnost TESCO SW, která výstavbu financovala z vlastních zdrojů a
bankovního úvěru. Při výběru dodavatelů stavebních prací byl kladen maximální důraz na využití
regionálních firem. Prostory MVŠO jsou ve dvou nižších křídlech BEA Centra.
Kontakt: Monika Mackovíková, PR manažerka MVŠO, tel. 724 444 368, [email protected]
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Spis. značka: oddíl O; vložka 202; vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 26867184; DIČ: CZ26867184
Bankovní spojení: ČSOB Olomouc 197621416/0300
Držitel certifikátu kvality QMS dle ČSN EN ISO 9001 : 2009
Download

Na vývoji nejinteligentnější budovy v Olomouci se podílel absolvent