Nominační kritéria RDS pro závodní sezónu 2015
 Vymezení
NK vychází: Z projektu vedení sportovní reprezentace České republiky v rychlostní
kanoistice v letech 2013 – 2016, schváleném VV SRK ČSK. Preferencí je obsazení
OH disciplín.
Cíl NK:
Sestavení reprezentačního družstva seniorů v rychlostní kanoistice pro co
nejúspěšnější účast v mezinárodních soutěžích v sezóně 2015, především pro
úspěšnou olympijskou kvalifikaci z MS 2015, v souladu s postupným naplňováním
perspektivního čtyřletého olympijského plánu.
Pojmy:
VV SRK ČSK –
ICF –
SP –
ME –
EH MS –
ME 23 –
MS 23 –
NZ –
OHQ OH –
neOH –
NK –
RDS –
RSC –
Výkonný výbor sekce rychlostní kanoistiky českého svazu kanoistů
Mezinárodní kanoistická federace (International Canoe Federation)
Závod světového poháru
Mistrovství Evropy dospělých
Evropské hry
Mistrovství světa dospělých
Mistrovství Evropy do 23 let
Mistrovství světa do 23 let
Nominační závod
Olympijská kvalifikace
Olympijské hry, zde i ve smyslu olympijský, olympijské atp.
Neolympijská (disciplína)
Nominační kritéria
Reprezentační družstvo seniorů
Resortní sportovní centrum
1
 Termínová listina
Plánované mezinárodní soutěže, kterých se RDS v roce 2015 zúčastní:
1. Mistrovství Evropy
Račice
1.-3.5. 2015
2. 2. závod světového poháru
Duisburg
22.-24.5.2015
3. Evropské Hry
Baku
14.-16.6. 2015
4. Mistrovství světa do 23 let
Montemor
23.-26.7.2015
5. Mistrovství světa
Milán
20.-23.8. 2015
6. Mistrovství Evropy do 23 let
Piesti – Bascov
17.-20.9. 2015
7. Předolympijská regata
Rio de Janeiro
4.-6.9. 2015
1. Nominační závod (I.NZ)
Račice
21.-22.4.2015
2. Nominační závod (II.NZ)
Račice
5.-7.6.2015
3. MČR Račice (III.NZ)
Račice
31.7.-2.8. 2015
Domácí nominační závody:
 Domácí Soutěže
A. I. Nominační závod Račice
a) Slouží především jako nominace na ME Račice, 2.SP Duisburg a EH Baku.
c) Start na I.NZ je povinný pro všechny adepty nominací do všech mezinárodních
soutěží sezóny 2015, včetně MS, ME, MS 23, ME 23 a EH. Zájemce o nominaci je
povinen startovat v OH disciplíně v kategorii K1, C1, K1Ž na trati, v které bude mít
zájem v sezóně 2015 reprezentovat. Výjimkou je mistr světa na K1 Josef Dostál.
d) Nominace do hromadných posádek (především K4Ž, C4) bude určena na základě
výsledků individuálního závodu na té trati, na které hromadná posádka bude v
dané soutěži startovat (např. K4Ž 500m z K1Ž 500m, C4 1000m z C1 1000m).
2
B. II. Nominační závod Račice
a) Slouží jako nominace na MS Milán a MS 23 Montemor. Pro všechny závodníky
kromě reprezentantů nominovaných už na základě mimořádných výsledků na ME
či SP je II.NZ klíčovým nominačním závodem sezóny 2015.
b) O disciplínách, které budou zařazeny jako nominační, rozhodne reprezentační
trenér po 2. SP. Záměrem je z II.NZ nominovat na MS Milán především posádky
K2 1000 muži, vybrané posádky žen na 500m a vybrané olympijské disciplíny na
200m.
c) Nominace na MS 23 provede reprezentační trenér tak, aby start na MS 23
negativně neovlivnil přípravu na MS Milán – OHQ a přitom aby měly posádky na
MS 23 šanci na úspěch.
C. MČR Račice (III. Nominační závod)
a) Slouží jako dodatečná nominace na MS Milán a nominace na ME 23 Piesti –
Bascov
d) O disciplínách, které budou zařazeny jako nominační pro MS, rozhodne
reprezentační trenér po II.NZ. Záměrem je z MČR nominovat na MS Milán
posádky v olympijských disciplínách, v kterých nebude nominace uzavřena po
II.NZ.
b) O disciplínách, které budou zařazeny jako nominační pro ME 23, rozhodne
reprezentační trenér po MS 23. Na základě výsledků MS 23 (případně ME, SP a
EH) se předpokládá nominace pouze největších medailových nadějí pro ME 23.
 Nominace na Mezinárodní soutěže
1. ME Račice – nominace z MS 2014 + I.NZ Račice
1.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2014 a výsledků I.NZ.
1.2. Na základě výsledků ze sezóny 2014 byli vybráni tito závodníci: Josef Dostál (K1
1000+ K4 1000), Martin Fuksa (C1 1000 + C1 500), Daniel Havel, Lukáš Trefil, Jan
Štěrba (všichni K4 1000), Jaroslav Radoň, Filip Dvořák (C2 1000).
1.3. Pro nominaci na ME Račice musí vybraní úspěšní závodníci ze sezóny 2014 prokázat
výkonnost na I.NZ Račice – úroveň výkonnosti posoudí reprezentační trenér.
Výjimkou je mistr světa na K1 Josef Dostál, který nemusí na I.NZ startovat
1.4. Ostatní posádky nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z I.NZ Račice.
1.5. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu ME.
1.6. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér.
1.7. O finálním složení nominace na ME Račice rozhodne reprezentační trenér na základě
výsledků I.NZ v rámci nominační porady za účasti osobních trenérů a vedoucích
trenérů RSC.
1.8. Předpokládá se obsazení naprosté většiny disciplín, pokud to výkonnost závodníků
dovolí.
3
2. 2. SP Duisburg (GER) - nominace z MS 2014 + I.NZ Račice
2.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2014 a výsledků I.NZ.
2.2. Na základě výsledků ze sezóny 2014 byli vybráni tito závodníci: Josef Dostál, Martin
Fuksa, Daniel Havel, Lukáš Trefil, Jan Štěrba, Jaroslav Radoň, Filip Dvořák.
2.3. Pro nominaci na 2.SP Duisburg musí vybraní úspěšní závodníci ze sezóny 2014
prokázat výkonnost na I.NZ Račice – úroveň výkonnosti posoudí reprezentační
trenér. Výjimkou je mistr světa na K1 Josef Dostál, který nemusí na I.NZ startovat
2.4. Ostatní posádky nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z I.NZ Račice.
2.5. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu SP.
2.6. O nominaci a startu závodníků v ne OH disciplínách rozhodne reprezentační trenér.
2.7. O finálním složení nominace na 2.SP Duisburg rozhodne reprezentační trenér na
základě výsledků I.NZ v rámci nominační porady za účasti osobních trenérů a
vedoucích trenérů RSC.
2.8. Předpokládané obsazení: 15-20 závodníků.
3. Evropské hry Baku (AZE) – nominace z MS 2014 + I.NZ Račice
3.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků ze sezóny 2014 a výsledků I.NZ.
3.2. Na základě výsledků ze sezóny 2014 byli vybráni tito závodníci: Daniel Havel, Lukáš
Trefil, Josef Dostál, Jan Štěrba (všichni K4 1000), Martin Fuksa (C1 1000), Jaroslav
Radoň, Filip Dvořák (C2 1000).
3.3. Pro nominaci na EH Baku musí vybraní úspěšní závodníci ze sezóny 2014 prokázat
výkonnost na I.NZ Račice – úroveň výkonnosti posoudí reprezentační trenér.
Výjimkou je mistr světa na K1 Josef Dostál, který nemusí na I.NZ startovat.
3.4. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu EH.
3.5. Hlavním z kritérií pro nominaci na K1 1000 budou výsledky 2.SP Duisburg.
3.6. O složení nominace na EH Baku rozhodne reprezentační trenér na základě výsledků
I.NZ v rámci nominační porady za účasti osobních trenérů a vedoucích trenérů RSC.
3.7. Předpokládané obsazení: 14 závodníků.
4. MS 23 Montemor (POR) – nominace z II.NZ
4.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků II.NZ
4.2. V případě nominace závodníka na MS Milán reprezentační trenér může závodníkovi
nominaci na MS 23 odepřít kvůli přípravě na MS Milán. Vliv startu na MS 23
v Portugalsku na přípravu na MS posoudí reprezentační trenér.
4.3. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu MS 23.
4.4. Předpokládané obsazení: zhruba 10 závodníků.
4
5. MS Milán (ITA) - Nominace z ME Račice, SP Duisburg, II.NZ Račice a MČR Račice
5.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků z ME Račice, SP Duisburg a
následně z II.NZ Račice a MČR Račice.
5.2. Na základě posouzení konkurence v jednotlivých disciplínách může reprezentační
trenér nominovat na MS přímo z ME Račice nebo SP Duisburg medailisty v OH
disciplínách + při prokázání adekvátní výkonnosti i některé další úspěšné závodníky.
Reprezentační trenér předpokládá nominaci mužských posádek C1, C2, K4 a K1 na
1000m už v květnu.
5.3. Po SP Duisburg reprezentační trenér určí disciplíny, které budou nominační pro MS
z II.NZ. Reprezentační trenér předpokládá nominaci na MS z II.NZ v disciplínách K2
1000, v preferovaných disciplínách žen na 500m - na základě výkonnosti na K1ž500 a
v případě přesvědčivé výkonnosti nominaci v disciplínách K1m 200, K1ž 200,
C1m 200 a C1ž 200.
5.4. Po II.NZ reprezentační trenér určí disciplíny, které budou nominační pro MS z MČR.
Reprezentační trenér předpokládá nominaci na MS z MČR v disciplínách K2m 200 a
v OH disciplínách, v kterých nebude jasná nominace už po II.NZ.
5.5. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu MS.
5.6. O nominaci a startu závodníků v neOH disciplínách rozhodne reprezentační trenér.
5.7. Předpokládané obsazení: zhruba 20 závodníků.
6. ME 23 Piesti – Bascov (ROU) – nominace z MS 23 Montemor + MČR Račice
6.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výsledků MS 23 Montemor a následně z
MČR Račice.
6.2. Na základě posouzení konkurence v jednotlivých disciplínách může reprezentační
trenér nominovat medailisty v OH disciplínách + při prokázání adekvátní výkonnosti i
některé další úspěšné závodníky přímo z MS 23 Montemor eventuálně úspěšné
reprezentanty z jiných mezinárodních soutěží (ME, SP, EH).
6.3. Po MS 23 Montemor určí reprezentační trenér disciplíny, v nichž se bude bojovat o
nominaci na ME 23 na MČR Račice.
6.4. V disciplínách daných bodem 6.3. nominuje reprezentační trenér posádky v kategorii
do 23 let po MČR Račice.
6.5. O možnosti startu jednoho závodníka ve více disciplínách rozhodne reprezentační
trenér na základě znalosti aktuálního programu ME 23.
6.6. O nominaci a startu závodníků v neOH disciplínách rozhodne reprezentační trenér.
6.7. O finálním složení nominace na ME 23 rozhodne reprezentační trenér v rámci
nominační porady po skončení MČR.
6.8. Předpokládané obsazení: zhruba 15 závodníků.
6.9. V případě závodníků s nižší výkonností, kteří se do nominace na náklady RDS
nevejdou, přitom budou mít o start na ME 23 zájem a budou ze zájemců
výkonnostně „na řadě“, může reprezentační trenér navrhnout VV SRK ČSK účast
těchto závodníků na vlastní náklady nebo s finanční spoluúčastí. Garantem platby za
účast na ME 23 je klub.
5
7. Předolympijská regata Rio de Janeiro
7.1. Nominuje reprezentační trenér na základě výkonnosti s předpokladem startu
závodníků, kteří budou mít výkonnost na vyjetí účastnického místa na OH 2016.
Složení výpravy bude muset být z organizačních důvodů určeno zřejmě již před MS
Milán.
7.2. Předpokládané obsazení: zhruba 7 závodníků.
 Další obecná ustanovení NK RDS 2015
 Nominace realizačních teamů pro jednotlivé soutěže:
O nominaci realizačních týmů pro jednotlivé akce rozhodne reprezentační trenér na
základě potřeb RDS a finančních, organizačních a přepravních možností. Uváděné zamýšlené
počty účastníků jednotlivých soutěží jsou pouze orientační .
 Sporné a výjimečné případy:
Ve sporných a výjimečných případech rozhodne reprezentační trenér se zřetelem na
doporučení odborného poradce i názory vedoucích trenérů a trenérů RSC.
 Schvalování nominací:
Jmenovité složení nominací je v kompetenci reprezentačního trenéra a VV SRK ČSK je
bere na vědomí. Případná účast samoplátců (či hrazení nákladů klubem) na mezinárodních
soutěžích podléhá schválení VV SRK ČSK na základě návrhu reprezentačního trenéra.
 Návaznost NK do další sezóny:
Výsledky jednotlivých sportovců a posádek v soutěžích ME, SP, EH, MS 23, MS a
ME23 v roce 2015 mohou být základem pro rozhodování reprezentačního trenéra, který
bude provádět výběr reprezentačního družstva pro sezónu 2016.
Mgr. Pavel Hottmar
reprezentační trenér
PhDr. Martin Doktor
asistent reprezentačního trenéra
6
Download

Nominační kritéria RDS (PDF)