Průvodce
aplikací
Liftago
DriverDriver
Průvodce
aplikací
Liftago
Pro
taxi
Prořidiče
řidiče
taxi
LIFTAGO TAXI – Lepší servis pro pasažéry, více zakázek pro Vás
LIFTAGO TAXI – Lepší servis pro pasažéry, více zakázek pro Vás!
Verze 1.1.
Vydáno 23. 3. 2014
Průvodce pravidelně aktualizujeme.
Nejnovější verzi žádejte na kontaktech uvedených na konci této příručky.
Vítejte v Liftago!
Dostáváte do ruky průvodce mobilní aplikací Liftago Driver. Liftago je technologická
služba, která přímo propojuje řidiče taxi se zákazníky, kteří se potřebují rychle,
spolehlivě a pohodlně dopravit z místa na místo.
V tomto průvodci se dozvíte: co je Liftago, jak ho začít používat, a co vše k tomu
budete potřebovat. Provedeme Vás registrací i první objednávkou. Na konci najdete
řešení nejčastějších problémů, s nimiž se jako řidič můžete setkat a také důležité
kontakty. Na tyto kontakty se můžete obrátit, pokud budete potřebovat technickou
podporu, propagační materiály, nebo cokoliv, co jste v našem průvodci nenalezli.
Šťastnou jízdu a mnoho nových a spokojených pasažérů!
Tým Liftago.
1
Obsah
1 Co je to Liftago a jak funguje.................................................................................. 3
2 První kroky s Liftago............................................................................................... 6
2.1 Stažení a instalace aplikace................................................................................. 6
2.2 Registrace a vytvoření účtu.................................................................................. 8
2.3 Nastavení profilu................................................................................................. 10
3 První objednávky a jízda........................................................................................ 14
3.1 Základní obrazovka..............................................................................................14
3.2 Příjem objednávky................................................................................................15
3.3 Jízda.....................................................................................................................17
3.4 Ukončení aplikace na konci směny..................................................................... 20
4 Funkce v levém menu „Nabídka”.......................................................................... 21
5 Pravidelný provoz aplikace – začátek směny........................................................ 26
6 Časté problémy a jejich řešení.............................................................................. 28
7 Dobití kreditu – nákup dalších jízd......................................................................... 30
8 Šíření aplikace: další zdroj Vašich příjmů.............................................................. 32
9 Aby se k Vám pasažéři rádi vraceli….................................................................... 35
2
1. Co je Liftago a jak funguje
Mobilní aplikace Liftago Driver Vám umožňuje přímý přístup k pasažérům, kteří
se nacházejí ve Vámi vymezeném okruhu a potřebují taxi. Od pasažérů dostáváte
poptávku přímo do svého telefonu. Vidíte místo nástupu, vzdálenost k pasažérovi a
předpokládanou dobu jízdy za pasažérem. Pokud pasažér zadá cílovou adresu, vidíte
i délku trasy a odhad celkové ceny jízdy dle Vašeho aktuálního tarifu nastaveného v
aplikaci.
Pasažér vidí dostupné taxi ve svém okolí. Vybírá si z nabídek několika řidičů tu, která
mu nejvíce vyhovuje: rychlostí vyzvednutí, výbavou vozu, poskytovanými službami,
cenou nebo hodnocením řidiče ostatními pasažéry.
Pasažér ve svém telefonu vidí, jak pro něj Váš vůz přijíždí. Stejně jako vy, může
sledovat průběh jízdy v aplikaci. Zobrazuje se mu mapa jízdy, orientační taxametr s
aktuálním odhadem ceny, délka trvání jízdy a odhadovaný čas příjezdu do cíle.
Liftago není taxi dispečink!
Liftago je technologická služba, agregátor trhu taxi. Napříč spektrem
dispečinků i řidičů - živnostníků sdružuje nabídky volné přepravní
kapacity, kterou zprostředkovává potenciálním pasažérům.
3
Aplikace Liftago Driver je ke stažení zdarma. Za každou přijatou objednávku platíte
jen malý transakční poplatek. Liftago neúčtuje žádné měsíční paušály ani další
poplatky. Navíc máte možnost šířit Liftago mezi pasažéry, a získat podíl z každé jejich
budoucí jízdy přes Liftago, i když zrovna nepojedou s Vámi.
Hlavní výhody pro řidiče
Zdroj dalších zakázek.
Přímé objednávky od zákazníků ve Vašem okolí.
Menší náklady: poptávky na jízdy jen z Vámi stanovené vzdálenosti.
Možnost získat zahraniční zákazníky: přes aplikaci Liftago si Vás objednávají v cizím jazyce, zatímco vy dostáváte objednávku v češtině.
Přehled, odkud a jaké zakázky přicházejí.
Vyzkoušení ZDARMA (5 zakázek). Poté platíte pouze malý transakční poplatek za přijatou objednávku.
4
Jak začít – co k tomu potřebuji?
Platnou taxi licenci.
Chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android 2.3.5 a vyšší,
ideálně 4+.
Účet v Google Play pro stažení aplikace.
Datový tarif minimálně 3 GB/ měsíc (za zvýhodněnou cenu lze zakoupit
v záložce EXTRAS na www.liftago.com).
Držák telefonu (pro správný příjem dat a lokalizačních služeb GPS).
Nabíječku do auta (aby nedocházelo k přepínání do úsporného režimu).
Pro optimální fungování aplikace a Vaše pohodlí doporučujeme
vyhradit si jeden telefon s datovou kartou pro příjem zakázek z
Liftago. Tento telefonon bude Vaším pracovním nástrojem, který
Vám zefektivní a zpříjemní taxi podnikání.
5
2. První kroky s Liftago
2.1 Stažení a instalace aplikace
Aplikaci Liftago Driver si nainstalujte z odkazu na stažení aplikace.
Ten jste mohli obdržet např. ve formě SMS zprávy, můžete ho najít
i jako QR kód na poslední straně tohoto průvodce. Po klepnuní
na odkaz na stažení aplikace Vás systém přesměruje na Obchod
Google Play.
1) Pokud Vás mobilní telefon vyzve k výběru, vyberte si prohlížeč, přes který
chcete aplikaci nainstalovat.
2) Dostanete se na instalační stránku Liftago Driver, kde klepnete na tlačítko
“Instalovat”.
3) Přístroj Vás požádá o povolení skupiny služeb, které jsou nezbytné pro provoz aplikace. Povolte je.
4) Po instalaci Liftago Driver aplikaci spusťte a pokračujte registrací (2.2).
6
Pokud již máte existující účet řidiče nebo
marketéra, nevytvářejte si nový! Na zařízení
se pouze přihlaste do svého účtu emailem a
heslem, které jste zadali při registraci. K přihlášení
můžete být vyzváni například pokud jste si aplikaci
přeinstalovali, nebo pokud jste změnili telefon a
nově jste si na něj nainstalovali Liftago Driver.
Pokud jste odkaz na stažení aplikace od nikoho
neobdrželi, můžete si aplikaci stáhnout přímo z
obchodu Google Play, kde do vyhledávání zadáte
“Liftago Driver”.
Obr. 1: Stažení aplikace z Google Play
7
2.2 Registrace a vytvoření účtu
Poté, co jste aplikaci poprvé nainstalovali, je třeba se v systému registrovat a vytvořit
si účet taxikáře.
Registrace
Objeví se přihlašovací obrazovka. Klepněte na “Vytvořit účet”. U některých
telefonů může být odkaz zakryt klávesnicí - zavřete ji tlačítkem “Zpět”.
Obrázek 2
Vyplňte emailovou adresu. Použijte e-mail, který běžně používáte pro komunikaci,
a zvolte si heslo (min. 5 znaků). Registrační email a heslo si poznamenejte. Budete
je potřebovat pro přihlašování do Vašeho účtu.
Obrázek 3
V dalším kroku jste vyzváni k odsouhlasení Všeobecných podmínek a Zásad
ochrany osobních údajů. Je ve Vašem zájmu být informován, k čemu Vás zavazují.
Tyto dokumenty najdete ve své aplikaci v levém menu Nabídka > Všeobecné
podmínky.
Obrázek 4
8
Obr. 2: Vytvoření účtu
Obr. 3: Zadání registračních údajů
Obr. 4: Souhlas se
všeobecnými podmínkami
9
2.3 Nastavení profilu
Profil vyplňte pravdivě – Vaše údaje budou
ověřovány.
Správně vyplněný profil Vám zajistí důvěryhodnost
u zákazníků, a tím i více zakázek!
Jednotlivé kroky potvrzujete klepnutím na
v pravé horní části obrazovky.
1.
Nastavení profilové fotografie. Klepnutí na obrázek Vám nabídne dvě možnosti:
vybrat fotografii z Vaší galerie obrázků
nebo vyfotit autoportrét přímo z Vašeho přístroje.
Profilová fotografie je Vaší vizitkou, která může
být rozhodující pro zákazníkův výběr. Použijte
foto se světlým (bílým) pozadím. Nepoužívejte
foto svého vozu nebo jiné obrázky.
Obr. 5: Profil řidiče
10
2. Jméno, příjmení a telefonní číslo. Jméno uveďte tak, jak je uvedeno na Vaší
licenci. Telefonní číslo, na kterém Vás může pasažér nebo zaměstnanec podpory
Liftago kontaktovat, uvádějte s mezinárodní předvolbou +420.
3. Vyzvednutí do x km (dojezdová vzdálenost) je maximální vzdálenost pasažéra
od Vás, v němž jste ochotni ho vyzvednout.
Dojezdová vzdálenost se liší podle místa, hustoty provozu a denní či
noční doby. Ve velkém městě s dostatečnou poptávkou bude obvykle
do 5 km. Mimo město se bude spíše pohybovat mezi 10-20 km.
Při nižším pokrytí kapacity dostupných řidičů Vám může aplikace
někdy nabídnout i poptávky zákazníků, kteří mohou být o něco dál,
než máte nastaveno.
4. Licenční údaje: město, číslo licence a datum, do kdy je Vaše licence platná.
Vyplňte tak, jak jsou uvedeny na Vaší licenci.
5. Údaje o vozidle – Vyplňte výrobce, značku, barvu a SPZ.
11
sem zadejte název
Obr. 6: Nastavení tarifu
název dalšího tarifu
Obr. 7 a: Přidání tarifu
Obr. 7 b: Uložení nového tarifu
12
6. Tarif – Vyplňte název tarifu (např. základní, mimo
město), jízdné za km, čekací sazbu a nástupní sazbu.
Nastavení tarifů – Tarifů lze mít několik, stejně jako v
taxametru ve Vašem voze. Nový tarif si vytvoříte tlačítkem
“Přidat tarif” a vyplněním údajů. Potvrdíte ho klepnutím
na ikonu
v levé horní části obrazovky.
Mezi tarify lze přepínat dle potřeby. Dbejte na to, aby
tarify ve Vaší aplikaci byly v souladu s tarify, které máte
nastaveny ve Vašem taxametru. Přepínání tarifů viz
kapitola 4 - odd. Změna tarifu.
7. Nabízené služby – volíte tlačítky +/- nebo
přepínačem ano/ne.
Registrací v aplikaci Vám byl vytvořen
účet a osobní profil na www.liftago.com.
Přihlaste se do něj e-mailem a heslem,
jimiž jste se registrovali v aplikaci.
Účty se spárují.
Obr. 8: Nabízené služby
13
3. První objednávka a jízda
3.1 Základní obrazovka
Po vyplnění Vašeho profilu se
zobrazí úvodní obrazovka s mapou,
na které vidíte sebe (modrý bod
nebo šipka
) a ostatní volné
řidiče ve Vašem okolí. Tlačítkem
můžete mapu vycentrovat.
Zatím jste ve stavu “Mimo službu”
- nepřijímáte zakázky. Tento stav
indikuje červený praporek
v pravém horním rohu. Klepnutím
na praporek se Vám zobrazí
možnost přepínání mezi stavy
“Mimo službu” (červený) a “Volný”
(zelený).
“Volný” znamená, že jste připraveni
přes Liftago přijímat objednávky od
to jste Vy
Obr. 9: Úvodní obrazovka
Obr. 10: Přepnutí do
režimu Volný
14
Po přepnutí do režimu volný
vidíte ve spodní části obrazovky
text: “Aktuální nabídky” a jejich
počet, který je 0. Toto číslo
představuje počet pasažérů
zvažujících Vaši nabídku poté,
co jste jim potvrdili, že jste
dostupní a ochotni je svézt.
Obrázek 11
3.2 Příjem objednávky
Pasažér, který potřebuje taxi,
nejdříve odešle poptávku. Ta
se zobrazí dostupným vozům
v okolí. Pokud jste jedním z
nich, obdržíte upozornění.
Jste-li ochotný pasažéra svézt,
potvrdíte to stisknutím tlačítka
“Potvrdit” na spodním panelu.
Obrázek 12
Obr. 11: Aktuální nabídka 0
Obr. 12: Potvrzení Vaší
dostupnosti
15
Nyní vidíte, že se počet aktuálních nabídek změnil z 0 na 1.
POZOR! V tuto chvíli ještě pro pasažéra nejedete.
Čekáte, až si pasažér vybere z nabídek řidičů a zakázku
definitivně potvrdí.
Celý proces objednávání trvá max. 2 minuty.
Opakované nepotvrzování Vaší dostupnosti negativně
ovlivňuje Vaše hodnocení. Základní hodnotu, kterou
Liftago pasažérům poskytuje, je dostupná přepravní
kapacita v čase a místě, kde ji pasažér potřebuje.
Pokud o svezení pasažéra nemáte zájem, klepňete na
tlačítko “Odmítnout”. Tím dáte systému najevo, že na
potvrzení Vaší dostupnosti již nemusí čekat.
Obr. 13: Aktuální nabídka 1
16
3.3 Jízda
1. Cesta k pasažérovi
Pokud si pasažér vybral Vaši nabídku, zobrazí se Vám okno s informacemi o jízdě:
místo nástupu, cílová adresa (byla-li zadána) a odhad času příjezdu k pasažérovi.
V tuto chvíli vyrážíte pro pasažéra!
Nástupní adresu označuje bod
. Ikona
je místo, kde se pasažér aktuálně
nachází. Zda je pasažérova poloha přesná, záleží na kvalitě jeho signálu GPS.
Pasažér na své obrazovce vidí, jak se pohybujete směrem k němu. To mu dává jistotu,
že Vám byla zakázka doručena. Nikdy nepotvrzujte poptávku, pokud vezete jiného
pasažéra, nebo z jiných důvodu nemůžete ihned vyjet!
2. Upozornění pasažéra, že jste na nástupní adrese
Když dorazíte na nástupní adresu, upozorníte pasažéra klepnutím na “Jsem na
místě”. Nastavte na Vašem taxametru tarif, který máte aktuálně nastaven v
aplikaci. Pokud pasažér zadal cíl, můžete si také prostudovat navrženou trasu. Obr.14
3. Nástup pasažéra do vozu a začátek jízdy
Jakmile pasažér nastoupí, klepnete na tlačítko „Ve voze”. Tím se v aplikaci spouští
kontrolní taxametr. Zároveň zapněte svůj taxametr. Můžete zahájit jízdu. Obrázek15
17
Obr. 14: Objednávka potvrzená
pasažérem
Obr. 15: Nástup pasažéra do vozu
a skrytí Informace o jízdě
Obr. 16: Konec jízdy
18
Během jízdy můžete skrýt “Informace o jízdě” klepnutím. Tím se Vám
přes většinu obrazovky zobrazí mapa, a pokud pasažér zadal cílové
místo, tak i s navigací k cíli.
4. Konec jízdy
Jakmile dorazíte na cílovou adresu, ukončíte jízdu klepnutím na tlačítko „Konec jízdy”.
Zároveň vypněte taxametr ve voze. Zobrazí se cena za jízdu a výzva k hodnocení
pasažéra. Obr.ázek 16
POZOR! Pasažér nemá možnost jízdu ukončit! To musíte udělat
vy, klepnutím na tlačítko “Konec jízdy”. Pokud tak neučiníte, bude
pasažérovi v jeho zařízení jízda stále pokračovat, i když jste ho už
vysadil, a vy nebudete moci přijímat další zakázky.
5. Hodnocení
Po dokončení jízdy můžete ohodnotit pasažéra. Toto hodnocení se zobrazuje i
ostatním řidičům, jako vizitka chování zákazníků.
Pasažéra hodnotíte klepnutím na počet hvězdiček:
– špatný
– vynikající. Pasažér může stejným způsobem
ohodnotit i Vás. Hodnocení dokončíte klepnutím na tlačítko “Hodnotit”. Poté se
aplikace automaticky přepne do stavu „Volný”. Jste připraveni přijímat další zakázky.
19
Hodnocení je důležitou součástí Vašeho profilu a také rozhodovacím
kritériem pro pasažéry. Aby zákazníci tento krok nevynechali, můžete
je na význam hodnocení taktně upozornit.
3.4 Ukončení aplikace na konci směny
Po ukončení směny se přepněte do stavu „Mimo službu”
.
Tak přestanete přijímat objednávky a aplikace přestane vysílat Vaši polohu a data
potřebná pro svůj provoz. Aplikaci uzavřete tlačítkem “Zpět”.
Pokud aplikaci uzavřete ve stavu “Volný”
, aplikace nadále vysílá
data potřebná pro provoz a přijímá objednávky.
V případě uzavření aplikace ve stavu “Mimo službu”
aplikace
přestává vysílat a přijímat data, její stav je minimalizovaný, nevyužívá
baterku a po delší době nečinnosti může dojít k jejímu úplnému vypnutí.
20
4 Funkce v levém menu Nabídka
Klepnutím na logo
v levé horní části obrazovky se dostanete do menu aplikace.
V něm můžete měnit a nastavovat následující položky:
1. Váš režim
VOLNÝ – jste ve službě, přijímáte objednávky od pasažérů.
OBSAZENÝ – vezete pasažéra, objednávky dočasně nepřijímáte.
MIMO SLUŽBU — nepřijímáte objednávky a aplikace neodesílá žádná data.
Přepínání mezi režimy “Volný” <--> “Mimo službu” provádíte klepnutím na
praporek v pravém horním rohu obrazovky.
Přepínání mezi režimy “Obsazený” / “Volný” provádíte klepnutím na lištu s nápisem
v horní části obrazovky.
Pokud končíte, nebo na delší čas přerušujete službu (odpočinek, pauza na
oběd), přepněte se do stavu “Mimo službu”.
Pokud vezete pasažéra z ulice nebo přes dispečink, přepnete se do režimu
“Obsazený” tlačítkem „Přepnout do obsazený” v horní části obrazovky.
Pokud vezete pasažéra přes Liftago, udělá to aplikace za Vás.
21
2. Váš profil
Nesprávné nebo klamavé údaje v profilu
řidiče mohou být důvodem k jeho
vyřazení z databáze Liftago.
Položka Profil se v menu zobrazuje jako Vaše
jméno zadané při registraci, které vidí i pasažér.
Pokud potřebujete změnit položku ve svém profilu,
klepněte na ni. Změníte ji přímo z obrazovky, na
které se nacházíte, nebo se Vám otevře okno,
kde můžete položku editovat. Pro zavření okna
a uložení údajů klepněte na ikonu
v levém
horním rohu.
V této sekci můžete měnit:
údaje o vozidle
nabízené služby
údaje o Vaší licenci
telefonnní číslo
dojezdovou vzdálenost
fakturační adresu
Položkou, kterou budete měnit nejčastěji, je Váš
aktuální výchozí tarif.
Obr. 17: Váš profil
22
Změna aktuálního tarifu:
V menu “Nabídka” klepněte na své jméno. Po té na název aktuálního výchozího tarifu.
Z předdefinované nabídky si vyberete ten, který chcete právě používat.
Obr. 19: Změna tarifu
POZOR! Tarif pro jízdu již nelze změnit po té, co akceptujete poptávku pasažéra!
Úprava tarifu:
Tarif/y můžete upravit, přidat nebo smazat.
4
1
Tarify v aplikaci musí odpovídat
tarifům, které máte nastaveny a
zaplombovány v taxametru.
2
3
Obr. 20: Úprava tarifu
23
3. Můj účet
zobrazuje stav Vašeho kreditu, z něhož hradíte poplatky za přidělené zakázky – jízdy.
Jízdy si předplácíte dopředu, jako balíček. Cena zakázky se řídí velikostí města, kde
působíte a strhává se z balíčku dostupných jízd při každé zakázce. Více o nákupu
kreditů v článku “Dobití kreditu - nákup dalších jízd”.
4. Sdílej a Vydělávej
Zde najdete nástroje, kterými můžete zaslat odkaz ke stažení aplikace pro pasažéry
nebo řidiče, kteří mají zájem aplikaci používat. Aplikace nabízí různé možnosti sdílení
— šíření odkazu např. přes SMS nebo email s předformulovaným textem a odkazem.
Nabídka možností ke sdílení se liší dle typu telefonu a nainstalovaných aplikacích Viber, Skype, Facebook, apod.
TIP: Šířením aplikace Liftago můžete vydělávat i Vy! Pokud si pasažér
aplikaci prostřednictvím tohoto odkazu stáhne, získáte malý podíl z
transakčního poplatku pokaždé, když tento pasažér uskuteční jízdu
přes Liftago (více viz Šíření aplikace: další zdroj Vašich příjmů).
24
5. Všeobecné podmínky
Text všeobecných obchodních podmínek Liftago a zásad ochrany osobních údajů. Při
registraci jste souhlasili s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a na tomto
místě si text můžete kdykoliv přečíst.
6. Nastavení
V této části si můžete nastavit, zda chcete mít vzdálenosti zobrazeny v mílích či
kilometrech a můžete sem také zadat zvací kód nebo přezdívku patrona (člověka,
který Vás k Liftago přivedl a který o Vás pečuje). Pokud nevíte co vyplnit, nechte pole
prázdné.
7. Podpora
Telefonický a emailový kontakt, kde Vám pomůžeme vyřešit technické problémy nebo
vyslechneme Vaše připomínky. V nabídce FAQ naleznete odpovědi na často kladené
otázky a podrobné články o tom, jak Liftago funguje.
25
5 Pravidelný provoz aplikace –
začátek směny
Na začátku směny si zkontrolujte, zda máte:
Zapnuty polohové služby (GPS).
Zapnutý internet. Pouze WiFi nestačí. Aplikace vyžaduje mobilní datové
připojení po celou dobu, kdy ji používáte.
Přístroj v nabíječce a nastaven tak, aby se automaticky nezamykal a
nezhasínala se obrazovka
Přístroj zasazen v držáku. Pro Vaši bezpečnost a kvalitní chod polohových a datových služeb.
Hlasitost zvuku na maximum. Každá zakázka je ohlášena zvukem, i když je telefon uzamčen, aplikace Liftago je na pozadí či je spuštěna jiná.
26
V menu Nastavení si zkontrolujte:
Nastavení dojezdové vzdálenosti (Vyzvednutí do)
Dojezdovou vzdálenost nastavte dle aktuální dopravní situace a místa, kde se
nacházíte. Pokud nejste v centru Prahy, měla by být vyšší než 5km. Naopak
v dopravní špičce v centru Prahy by měla být cca 3 km. Pokud operujete v
menším městě, přizpůsobte vzdálenost dle uvážení.
Nastavení výchozího tarifu
Ujistěte se, že máte nastaven tarif, který pro následující jízdy chcete používat.
Změnu výchozího tarifu provedete v menu “Nastavení” klepnutím na “Vaše
jméno” a dále na “Název výchozího tarifu”.
Režim
Od posledního vypnutí by měl být nastaven na „Mimo službu” (červený praporek
v pravém horním rohu) Pokud jste připraven k provozu, klepnutím na praporek
se přepněte do režimu „Volný”.
27
6 Časté problémy a jejich řešení
Když se aplikace zasekne nebo nejde spustit...
To se může stát zejména po stažení nové verze. Nejprve zkontrolujte, zda máte:
aktualizovanou aplikaci
zapnuty polohovací služby (GPS)
zapnutý internet (mobilní data)
Dále zkuste v tomto pořadí:
1. Restart aplikace (vypnutí a zapnutí aplikace) Jděte do “Nastavení” – “Aplikace” –
(“Spuštěné aplikace”) – “Liftago Driver” – “Vypnout”.
2. Odinstalování aplikace a její novou instalaci – “Nastavení” – “Aplikace”
– “Liftago Driver” – “Odinstalovat” – “spustit Google Play” – “Liftago Driver” –
“Instalovat”. Po přeinstalaci aplikace či vymazání dat se do aplikace budete muset
přihlásit registračním emailem a heslem.
28
Když pasažér nedorazí…
V menu Liftago Driver otevřete položku “Podpora”. Volejte naši podporu nebo zašlete
e-mail s udáním času a co možná nejvíce podrobnostmi o objednávce: v případě, že
zjistíme neférové jednání, máme možnost pasažéra zablokovat.
Akceptuji mnoho poptávek, ale jízdy nemám téměř žádné.
Zkontrolujte si, zda máte kompletně vyplněný profil. Zákazníci upřednostňují řidiče,
který o sobě poskytuje kompletní a seriózní informace.
Zkontrolujte si dojezdovou vzdálenost – pokud nejste v centru Prahy, měla by být
vyšší než 5km.
Zkuste změnit tarif. Většina zakázek se v Praze pohybuje mezi18–24 Kč/km. Není
třeba se podbízet cenou. Zvolte takovou cenu, která je pro Vás přijatelná.
29
7 Dobití kreditu – nákup dalších jízd
S Liftago platíte až v momentě, kdy pasažér finálně potvrdí svou objednávku jízdy.
Neúčtujeme žádné další měsíční poplatky nebo paušály.
Objednávky, kdy se pasažér nedostaví na místo nástupu, jsou sledovány v našem
systému. Stejně jsou sledovány i nekalé praktiky taxikářů. Pokud došlo k pochybení
na straně pasažéra, vrátí Liftago na účet taxikáře stržené poplatky za jízdy, kdy se
pasažér nedostavil.
Aplikace Liftago Driver je a bude ke stažení zdarma. Prvních 5 objednávek získá
nový řidič od Liftago zdarma, jako prémii za svou registraci. Během prvních zakázek
se naučíte s aplikací zacházet a budete se moci rozhodnout, zda ji budete chtít
nadále používat.
30
Nákup kreditů
Až své volné jízdy vyčerpáte, můžete se přihlásit do svého účtu a předplatit si další
zakázky přes Liftago. Platbu můžete uskutečnit:
Platební kartou Visa / Delta / Electron, MasterCard / Eurocard, Maestro a
American Express.
Bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně banky na účet uvedený v
aplikaci.
Za každou přijatou objednávku Vám Liftago z Vašeho účtu strhne fixní poplatek, který
je závislý na místě, kde operujete:
Město
Praha
Jiná města dle velikosti
Cena objednávky (včetně DPH)
$ 1,20
Kč 25,00*
$ 0,25 - 1,00
Kč 5,00 - 20,00*
*Cenu objednávky účtujeme v amerických dolarech. Cena v Kč se řídí aktuálním kurzem.
31
8 Šíření aplikace: další zdroj Vašich příjmů
Jak víte, řidič v budoucnu zaplatí Liftago malý transakční poplatek za každou
objednávku, kterou prostřednictvím Liftago přijme. Polovina z tohoto poplatku
je zdrojem financování pro další vývoj aplikací a chod firmy, která Liftago vyvíjí.
Druhou polovinu poplatku rozdělujeme těm, kdo nám aplikaci pomohou rozšířit mezi
uživatele. Těmto lidem říkáme marketéři. Marketéři dohromady s řidiči a pasažéry,
které získali, tvoří tzv. komunitu.
Marketéry odměňujeme pokaždé, když pasažér, kterého získali, uskuteční jízdu
taxíkem prostřednictvím Liftago.
Svou odměnu z jízdy získáte až do 6. linie Vaší komunity jezdících zákazníků.
Představte si například, že řidič, kterému nasdílíte aplikaci Liftago Driver, získá 10
jezdících pasažérů a další 3 řidiče, kteří udělají totéž. Z tohoto jednoho nasdílení
aplikace pak vytvoříte komunitu o 40 jezdících pasažérech, a to hovoříme teprve o 2.
linii. Vy ale budete dostávat 6,5% z poplatku za jízdu pasažérů, kteří se nacházejí ve
Vaší komunitě, a to až do 6. linie.
32
33
Máte-li zájem navýšit svůj příjem a pokrýt například transakční poplatky za
zakázky u Liftago:
1 Jděte na www.liftago.com, přihlaste se ke svému účtu (heslo a email jsou stejné
jako pro aplikaci Liftago Driver ) a na své profilové stránce klepněte na tlačítko „Staňte
se marketérem“.
2
Tímto krokem získáte ve Vašem účtu řidiče i roli marketéra. Na liftago.com budete mít k dispozici:
unikátní zvací odkazy pro snadné šíření aplikací,
knihovnu marketingových materiálů (letáky, nálepky, ad.), které můžete pro budování své komunity využít,
budete moci sledovat, jak ve Vaší komunitě přibývají pasažéři, řidiči a marketéři.
Šířit aplikaci můžete:
1 Ze sekce “Sdílej a vydělávej” v menu aplikace ve Vašem telefonu (Zasláním SMS
nebo přes další aplikace a sociální sítě). Zpráva je pro Vás již předdefinována.
2 Pomocí marketingových materiálů (obdržíte od svých patronů, můžete si
vyzvednout v Liftago Holečkova 9, Praha 5, nebo si je vytisknete z marketingové
knihovny).
Sdílejte aplikaci mezi pasažéry i řidiče. Získání dalších řidičů do Vaší komunity
nesmírně urychlí získávání dalších pasažérů.
34
9 Aby se k Vám pasažéři rádi vraceli
Poskytování dobré služby nekončí u nablýskaného auta. Někdy stačí maličkosti, které
stojí málo, nebo nic a pasažéři se k Vám budou rádi vracet:
Čistý interiér vozu.
Pohodlné, avšak profesionální oblečení.
Dámám a starším osobám otevřete dveře a pomozte do vozu.
Drobnosti, které potěší: ubrousky, kapesníky, noviny, voda k pití v PET lahvi,
deštník…
Zeptejte se pasažéra, zda mu nevadí rádio, či druh hudby, která hraje.
Věnujte se řízení. Nezneklidňujte pasažéra ovládáním aplikace, telefonováním
bez hands free nebo nevyžádanou konverzací o Vašich osobních problémech.
Hned po skončení jízdy zkontrolujte, zda si pasažér něco nezapomněl ve voze.
35
Kontakty
Podpora*: +420 266 266 200 Email: [email protected]
Po - Pá 9.00 – 18.00
*doporučujeme uložit do paměti telefonu pro případ potíží
Děkujeme, že jezdíte s Liftago!
36
Download

Průvodce aplikací Liftago Driver