ČESKÝ MANUÁL
Vážený zákazníku,
1. Slovo úvodem...............................................................................4
velmi Vám děkujeme za zakoupení
počítačové hry z nabídky vydavatelství
TopCD a věříme, že Vám přinese hodiny kvalitní zábavy.
2. Systémové požadavky...................................................................4
Příjemnou zábavu přeje
4. Spuštění hry a hlavní menu.........................................................6
lokalizační tým TopCD
Varování před epilepsií
Než se pustíte do hry, přečtěte si, prosím, toto varování před epilepsií.
Někteří jedinci mohou být při kontaktu s blikajícími světly nebo jinými světelnými zdroji ve
svém okolí náchylní k epileptickým záchvatům, které mohou v některých případech vést i
ke ztrátě vědomí. Tyto osoby se vystavují riziku záchvatu také sledováním určitých pořadů v
televizi nebo hraním počítačových her.
Tyto potíže se mohou projevit také u osob, které nikdy dříve žádnými zvláštními zdravotními
problémy nebo epileptickými záchvaty netrpěly. Pokud se na vás nebo na člověku ve vašem
okolí projeví příznaky související s epilepsií (záchvaty, ztráta vědomí) v přítomnosti světelné
simulace, poraďte se ohledně hraní počítačových her s vaším lékařem. Všem rodičům
důrazně doporučujeme, aby na své děti dávali během hraní počítačových her pozor. Pokud na
sobě nebo na svém dítěti zpozorujete závratě, zrakové problémy, stahy svalů nebo očí, ztrátu
vědomí, problémy s rovnováhou nebo bezděčné pohybové křeče, okamžitě hru přerušte a
poraďte se s vaším lékařem.
Základní opatření pro všechny hráče počítačových her:
- nehrajte, jste-li unavení nebo ospalí
- hrajte v dobře osvětlené místnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebyl příliš ostrý a jasný
- po každé hodině hraní si dejte 10 - 15 minutovou přestávku
2
3. Instalace........................................................................................5
4.1 Uživatelská správa...............................................................................7
4.2 Pokračovat ve hře................................................................................7
4.3 Kampaň...............................................................................................7
4.4 Režim volné hry.................................................................................11
4.5 Fotoalbum..........................................................................................12
4.6 Nastavení.............................................................................................12
4.6.1 Nastavení obrazu................................................................................14
4.6.2 Nastavení zvuku.................................................................................15
4.6.3 Nastavení uživatelského rozhraní................................................................15
4.7 Ukončit hru..........................................................................................16
5. Ovládání a uživatelské rozhraní.................................................17
5.1 Ovládání.............................................................................................17
5.2 Uživatelské rozhraní...........................................................................18
5.2.1 Obchod se zvířaty, uchazeči, stavební možnosti a zůstatek ........................19
5.2.2 Úroveň zoo, seznamy přehledů a úspěchy....................................................21
5.2.3 Celková mapa a generická tlačítka...............................................................23
5.2.4 Okno zpráv....................................................................................................24
5.2.5 Panel s informacemi o objektu a ovládací panel při označení ....................24
5.2.5.1 Ovládací panel objektu (zvíře)..................................................................25
5.2.5.2 Okno s informacemi (zvíře)..............................................................26
6. Technická podpora.....................................................................32
7. Autoři.........................................................................................30
3
1. Slovo úvodem
Vítejte ve vzrušujícím světě WILDLIFE PARK 3! Podíváte se
do všech kontinentů světa, kde na vás budou čekat nejrůznější
úkoly a kde budete zažívat dobrodružství. Pronikněte do tajů
způsobu života 25 zvířecích druhů, studujte jejich sociální
chování a obstarejte jim všechny aspekty kvalitního života.
Radujte se z narození mláděte a připravte se na to, že vás příroda
svými náladami a vrtochy nejednou zaskočí. Budete získávat
uznání nejen od potenciálních návštěvníků vaší zoo, ale i od
jedné z největších organizací na ochranu zvířat! Pokud k vám
návštěvníci nebudou chodit, pak jste nejspíš udělali něco špatně
– a právě z toho důvodu jsme sepsali manuál, který vám pomůže
vyvarovat se chyb! Najdete v něm všechny důležité informace,
které začínající vědci a majitelé zoo potřebují. Určitě máte
schopnosti obou!
3. Instalace
Vložte do jednotky DVD-ROM DVD s hrou WILDLIFE PARK
3. Na obrazovce se vám zobrazí menu, kde budete mít instrukce,
jak hru krok po kroku nainstalovat. Klikněte na „Nainstalovat
Wildlife Park 3“ a držte se instrukcí. V případě, že se vám menu
po vložení DVD nezobrazí automaticky, možná máte vypnuté
Automatické spouštění. V takové situaci klikněte na tlačítko
„Start“ v levé spodní části plochy a klikněte na pole „Hledat
programy/soubory“. Tam zadejte: D:\Wildlife Park 3 Setup.EXE,
přičemž písmeno “D” je označení DVD-ROM jednotky. Potom
klikněte na “OK”.
Poznámka: Pokud má vaše jednotka jiné označení, stačí písmeno
“D” pouze nahradit.
Doufáme, že si při hraní hry WILDLIFE PARK 3 užijete spoustu
zábavy!
2. Systémové požadavky
4
Doporučené
Minimální
CPU
Dvoujádrové CPU (Intel E4300 nebo
lepší, AMD Athlon X2 3800+ nebo
lepší)
3 GHz Intel Pentium D, AMD
Athlon64 3000+
GPU
GPU NVIDIA GeForce 8800 GTX
nebo lepší, ATI Radeon 3870 nebo
lepší RAM 2GB
NVIDIA GeForce 8600 GT nebo
lepší, ATI Radeon X1800 nebo lepší
(minimálně 256 MB Video RAM,
DirectX 9c, shader model 2.0)
RAM
2 GB
1 GB
POZNÁMKA:
Tento produkt má ochran
u proti
kopírování.
ohla být hra správně
POZNÁMKA: Aby m stalovaný DirectX
nain
spuštěna, je třeba mít
9.0c nebo novější.
5
4. Spuštění hry a hlavní menu
Po dokončení instalace můžete hru spustit několika způsoby:
✳ Klikněte dvakrát na ikonu WILDLIFE PARK 3 na ploše.
✳ Po vložení DVD s hrou WILDLIFE PARK 3 do mechaniky
(pokud máte zapnutou funkci Automatického spouštění) by se
na obrazovce mělo automaticky objevit menu.
✳ Klikněte na tlačítko „Start“ v levé spodní části plochy
a poté vyberte “Všechny programy”. Tam najeďte na
“BitcomposerGames/Wildlife Park 3” a klikněte na “Run
Wildlife Park 3”.
Po úvodním filmečku se ocitnete v hlavním menu. Úvodní
sekvenci můžete přeskočit kliknutím myši.
Při prvním spuštění hry budete vyzváni, abyste zadali své
uživatelské jméno. Pod tímto jménem se potom bude ukládat
a spravovat váš postup ve hře. V případě, že budete chtít
přidat nového uživatele, vyvolejte si příslušné menu přes sekci
uživatelské správy.
4.1 Uživatelská správa
Zde 1 uvidíte jméno hráče, které jste zadali při prvním spuštění
hry WILDLIFE PARK 3. Pod tímto jménem se ukládá váš postup
v misích a v režimu volné hry. Pokud budete chtít přidat nového
hráče, klikněte na tlačítko “Uživatelská správa” 2. Zobrazí se vám
menu “Uživatelská správa”, ve kterém si můžete vytvořit nového
hráče (tlačítko “Vytvořit nového hráče”), smazat libovolného
hráče (tlačítko „Smazat hráče“) nebo změnit hráče. Stačí jen
vybrat dostupného hráče a kliknout na „OK“.
4.2 Pokračovat ve hře
Pokud jste již hru WILDLIFE PARK 3 na svém počítači hráli,
díky této možnosti můžete pokračovat v minulé hře od místa,
kde jste skončili. Klikněte na tlačítko „Pokračovat ve hře“ 3 a
budete navráceni do poslední mise nebo poslední hry, kterou jste
hráli v režimu volné hry.
4.3 Kampaň
Kliknutím na tlačítko „Kampaň“ 4 si vyvoláte seznam
dobrodružství. K dráze úspěšného manažera WILDLIFE PARKU
3 vám může dopomoci několik výcvikových misí, ale to prozatím
nebudeme prozrazovat…
6
7
Nastavení obtížnosti
Zařízení s omezeným přečerpáním účtu: Nemůžete mít
neomezený zůstatek; Pokud váš zůstatek překročí určitý limit,
vaše zoo bude postupně zavřena, tzn. že například personál
přestane pracovat, budovy budou muset být zavřeny nebo
bude uvalen zákaz na výdaje.
Smrt zvířete: Pokud aktivujete tuto možnost, musíte se o
svá zvířata starat velmi pečlivě, jinak by totiž mohla zemřít
například v důsledku nějaké nemoci, vyčerpání, nedostatku
potravy, nachlazení, úžehu nebo stářím. Nemoci zvířat: Toto
nastavení určuje to, zda zvířata mohou onemocnět.
Nemoci rostlin: Při aktivaci tohoto nastavení mohou
nemocem podlehnout i rostliny.
Když levým tlačítkem kliknete na první kampaň 1 s názvem
“Stáž”, dojde k výběru této mise. V levé části obrazovky nyní
uvidíte přehled terénu 2 v podobě mapy, podrobnosti o
dostupném kapitálu ve „Stavu účtu“ 3, „Úroveň parku“ v podobě
hvězdiček 4 a krátkou instruktáž ke kampani 5.
Uvidíte také, které obtížnosti 6 jsou pro tuto kampaň k dispozici.
Následující nastavení obtížnosti lze zapnout (šedá fajfka) nebo
vypnout (šedý křížek):
Stav účtu: Zobrazuje velikost zůstatku, který máte k dispozici
na začátku hry.
Úroveň zoo: Zobrazuje úroveň zoo na začátku hry. Zoo
na vyšší úrovni přiláká k návštěvě náročnější návštěvníky.
S rostoucí úrovní zoo budete mít k dispozici lepší konstrukční
možnosti, vylepšení a samozřejmě atraktivnější zvířata, abyste
mohli potřeby těchto návštěvníků patřičně uspokojit.
Na začátku budete mít odemčeny pouze první čtyři výcvikové
mise a ty budou označeny ikonou zeleného otevřeného zámku
1; další mise budou odemčeny až po úspěšném splnění jiných
misí. Když se vám nějaká mise nebude líbit, můžete ji jednoduše
přeskočit. Mise, které dokončíte, budou odškrtnuty zelenou
fajfkou, a mise, které jste ještě nedokončili, budou označeny
ikonou zamčeného zámku.
8
9
Žluté hvězdičky napravo za názvem kampaně 7 udávají aktuální
úroveň zoo, které jste dosáhli v příslušné kampani.
Zoo ve čtvrté kampani pojmenované „Váš vlastní park“ 8 se,
jak již název napovídá, v budoucnu stane vaší soukromou zoo
a začnete zde zažívat další dobrodružství. Do své zoo se můžete
vracet i po splnění následných misí a můžete ji vylepšovat a
rozšiřovat. Za hádanky a úspěšně splněné mise budete občas
dostávat „Odměny“, které najdete v herním menu pod tlačítkem
„Úspěchy“ (vpravo nahoře). Odměny lze využít pouze ve vlastní
zoo.
4.4 Režim volné hry
Zde (strana 6, č. 5 ) si můžete najít přednastavené prostředí po
celé zeměkouli s různými klimatickými podmínkami a terénem,
kde si můžete navrhnout vlastní zoo!
V režimu kampaně si můžete konkrétní mise zahrát znovu, i
když jste je již dohráli. Stačí kliknout na tlačítko „Restartovat
úroveň“ 9 vpravo dole na seznamu map a mise se vrátí do
původního stavu. Varování! Pokud tak učiníte, přijdete o veškerý
dosavadní postup v dané misi!
Pokud se rozhodnete jinak a nebudete chtít misi hrát, kliknutím
na tlačítko „Zpět“ 10 se vrátíte do hlavního menu.
Kliknutím na tlačítko “Zahájit” 11 vybranou misi spustíte.
Jde se na věc!
Vyberte si mapu ze seznamu 1. Vedle přehledu zoo, který se bude
měnit v závislosti na vašem postupu na dané mapě, zde také
najdete krátký popis mapy 2 a v „Kampani“ nastavení obtížnosti
3 pro:
Zařízení s omezeným přečerpáním účtu, smrt zvířat, nemoci
zvířat a nemoci rostlin.
Ve volném režimu si můžete nastavit počáteční stav účtu 4 a
počáteční úroveň zoo 5.
10
11
Nezapomeňte: Jakmile si mapu „nakonfigurujete“ a zahrajete
si ji poprvé, dojde pro danou mapu k uložení nastavení a
herního postupu. Poznáte to podle změny na přehledu mapy 2
a podle zvyšující se úrovně zoo 6 (potom už nelze dělat žádné
další změny (šedá tlačítka 7)), nicméně mapy se dají resetovat.
Stačí kliknout na tlačítko „Restartovat úroveň“ 8 napravo pod
seznamem map.
Ve volném režimu také najdete úroveň zoo; současnou úroveň
zoo na mapách, které jste již hráli, uvidíte napravo vedle názvu
mapy. Nejnižší úroveň zoo představuje 1 hvězdička.
Pokud budete se zvolenou mapou spokojeni, stiskněte tlačítko
„Zahájit“ 10 a můžete jít na to! Do hlavního menu se navrátíte
tlačítkem „Zpět“ 11.
4.5 Fotoalbum
Zde (strana 6, č. 6) najdete svoje soukromé digitální fotoalbum
WILDLIFE PARK 3. Budou zde uloženy všechny fotky, které
během hry pořídíte. Fotky jsou zobrazeny vedle sebe a dají
se kliknutím zvětšit na celou obrazovku. Fotky, které se vám
nebudou líbit, můžete v tomto náhledu mazat.
vypadat v „Nejvyšší kvalitě“ obrazu! Můžete si také nastavit
rozlišení obrazu pro svůj monitor, které má na rychlost zobrazení
hry také vliv. U starších sestav je opět lepší zvolit nižší rozlišení
(například 1280x1024).
Když uděláte úpravy, možnost „Kvalita obrazu“ bude nastavena
standardně na hodnotu „Uživatelská“ a bude uložena specificky
pro vás. A nyní si můžete vytvořit vlastní konfiguraci. Do
podnabídek pro nastavení obrazu, zvuku a uživatelského
rozhraní se dostanete pomocí tří tlačítek vlevo nahoře (obraz,
reproduktory, myš). V podnabídkách potom můžete dělat různé
změny pomocí vodorovného posuvníku, šipek nebo červených a
zelených kolonek (zelená značí „zapnuto“, červená „vypnuto“).
Pokud kliknete na tlačítko „Zrušit“, změny v nastavení se
neprojeví a vy se navrátíte do hlavního menu. Úpravy nastavení
tedy přijmete tlačítkem „OK“.
4.6 Nastavení
Jestli si chcete nastavit parametry obrazu, zvuku/hudby nebo
převolit ovládání, jste na správném místě (strana 6, č. 7). Jedním
rázem můžete například upravit hru tak, aby vyhovovala
výkonnosti vašeho počítače, a přitom nebudete dělat ani moc
změn. Když bude váš počítač trošku zastaralejší a budete se bát,
že by vám hra neběžela plynule (trhání obrazu), stačí v sekci
kvality obrazu zvolit možnost „Střední“. V případě, že budou
problémy přetrvávat i v následných hrách, zvolte hodnotu
„Nízká“. Nicméně, asi budete souhlasit, že nejlépe bude hra
12
POZNÁMKA:
Některé změny se projeví
až po
restartování hry.
13
4.6.1 Nastavení obrazu
Obecně: Čím více budete mít zapnutých grafických nastavení,
tím reálněji budou zobrazeny herní prvky, ale zároveň bude více
zatížena vaše grafická karta. Rozlišení obrazu: Zde si můžete
nastavit počet pixelů, který bude použit pro zobrazení obrazu na
monitoru; čím více pixelů, tím ostřejší obraz.
Kvalita textur: Upravuje rozlišení povrchů objektů v herním
světě.
Filtrování rozkvětu: Zap./Vyp. efekty rozkvětu.
Normální mapování: Zap./Vyp. normální mapování.
Odrazy ve vodě: Zap./Vyp. odrazy na vodních hladinách.
Srst: Zap./Vyp. zobrazení srsti zvířat.
Rozlišení srsti: Nastavení rozlišení srsti zvířat.
Rozlišení půdy: Nastavení rozlišení půdy.
Anisotropické filtrování: Zajišťuje ostřejší zobrazení textur na
nakloněných površích (například na zemi, horských úbočích).
Bez filtrování budou textury velmi nezřetelné a rozmazané.
Čím lepší nastavení filtrování, tím ostřejší textury, dokonce i při
pohledu z dálky.
4.6.2 Nastavení zvuku
Hlasitost hudby: Úprava hlasitosti podkresové hudby v menu a ve
Antialiasing: Jedná se o specifickou metodu zobrazování okrajů a
obrysů objektů jemnějším a reálnějším způsobem.
(například zvířat, efektů počasí atd.).
Detail vzdálenosti: Čím více bude posuvník posunut doleva, tím
nižší bude rozlišení objektů při pohledu z dálky (například při
oddálení).
Dohled: Čím více bude posuvník posunut doleva, tím více budou
objekty při pohledu z dálky neurčité a rozmazané (například při
oddálení).
hře.
Hlasitost zvukové kulisy: Úprava hlasitosti zvukové kulisy
Hlasitost dabingu: Úprava hlasitosti dabingu (například ve
výcvikových misích).
4.6.3 Nastavení uživatelského rozhraní
Tipy: Po najetí kurzorem myši na tlačítko se zobrazí textové pole.
Stíny: Zap./Vyp. stíny zvířat, budov atd.
Prodleva tipů: Čím bude posuvník více vlevo, tím pomaleji se
budou po najetí na tlačítko nebo ikonu zobrazovat textová pole.
Tráva: Zap./Vyp. stébla trávy na texturách země.
Animované pozadí: Při zapnutí této možnosti bude mít občas
Volumetrické světlo: Zap./Vyp. efekt světelných paprsků.
menu (například hlavní menu) na pozadí místo obrázku
animovanou scénu.
Hloubka pole: Zap./Vyp. efekt hloubky pole.
14
15
4.7 Ukončit hru
Kliknutím na tlačítko “Ukončit” (strana 6, č. 8) ukončíte
WILDLIFE PARK 3 a vrátíte se do Windows.
5. Ovládání a uživatelské rozhraní
Abyste se seznámili s jednotlivými herními funkcemi a oblastmi,
klikněte v hlavním menu na tlačítko „Režim volné hry“, dalším
kliknutím si ze seznamu vyberte mapu a stiskněte „Zahájit“.
Vítejte v herním světě WILDLIFE PARK 3!
5.1 Ovládání
Pohyb po herním světě je snadný, skládá se pouze z několika
prvků ovládaných myší a klávesnicí.
Když přesunete kurzor myši k okraji obrazovky nebo do rohu,
pohled se posune odpovídajícím směrem. Stejná věc se dá
uskutečnit i klávesami W, A, S, D na klávesnici. Když přesunete
kurzor myši například k levému okraji obrazovky, dojde
k přesunu pohledu doleva. Vyzkoušejte si to! Můžete si také
změnit detail obrazu, a to bez pohybu kurzoru k okraji nebo
do rohu. Stačí podržet levé tlačítko myši a lehce myš posunout
požadovaným směrem.
V případě, že budete chtít pohled otočit, podržte kolečko myši
nebo prostřední tlačítko myši a posuňte myš doleva nebo
doprava.
Otočením kolečka myši si můžete přibližovat a oddalovat herní
události, abyste je viděli detailněji.
Ve hře WILDLIFE PARK 3 si můžete zoo užít z pohledu
návštěvníka! Jednoduše si kolečkem myši co nejvíc přibližte
a změňte pohled na „Pohled 1. osoby“. V pohledu 1. osoby se
dopředu a dozadu pohybujete tak, že posunete kurzor myši
k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, nebo pomocí
klávesnice (šipky „Nahoru“ a „Dolů“ nebo klávesy W a S).
16
17
Když se budete chtít otočit, posuňte kurzor myši k levému nebo
pravému okraji obrazovky, případně použijte příslušné klávesy
(šipky „Doprava“ a „Doleva“ nebo klávesy Q a E).
Objekt (například budovu nebo dekorativní předmět) na mapu
umístíte tak, že podržíte levé tlačítko myši a pohybem myši
nahoru a dolů si objekt vhodně natočíte. Když potom tlačítko
pustíte, poloha objektu zůstane zachována a kliknutím myši
objekt lokalizujete na příslušné místo.
5.2.1 Obchod se zvířaty, uchazeči, stavební možnosti a zůstatek
1
Úplně vlevo nahoře je důležité tlačítko pro “Obchod se zvířaty“.
Když na něj kliknete, otevře se vám menu obchodu se zvířaty,
kde si dvojklikem můžete zakoupit různá zvířata a zobrazit si o
nich informace.
2 Kliknutím na druhé tlačítko se vám otevře menu „Uchazečů“.
poznámka:
najdeš na poslední
všechny klávesové zkratky
straně manuálu
5.2 Uživatelské rozhraní
Nejdřív taková malá rada: Klávesou “Tab” můžete celé
uživatelské rozhraní hry WILDLIFE PARK 3 skrýt/zobrazit.
Když se vám tedy bude chtít, můžete si užít ničím nerušený
pohled na svou zoo. Na fotkách, které ze své zoo pořídíte, bude
rozhraní automaticky skryto.
Nejdřív si projdeme generická tlačítka na vršku obrazovky:
18
Zde najdete různé uchazeče o pestrou škálu pracovních míst
ve vaší zoo, která se bude odvíjet od úrovně zoo. Budou zde
zahradníci, popeláři, ošetřovatelé a lékařský personál, přičemž
všichni budou různé zkušení a budou mít různé platové
požadavky.
3 Nyní se podíváme na tlačítko pro „Nástroje půdy a terénu”.
Nacházejí se zde nástroje, které využijete pro návrh a péči o půdu
(například její vyvyšování nebo snižování) a pro její pokrytí
(například trávou, zeminou, bahnem atd.). Je zde i „buldozer“,
který můžete využít k likvidaci nadbytečných objektů na mapě.
4 Další je tlačítko „Listoví“. Možná by vás zajímalo, co se pod
ním skrývá: všechny druhy rostlin (klikněte na malé zelené
ozubené kolečko na tlačítku příslušné rostliny) a ceny podle
různé míry atraktivity.
5 Nyní se přesuneme k „Oploceným zařízením“; zde najdete
základní prvky, které udržují zvířata šťastná a spokojená:
klimatické řídicí jednotky, krmicí a hrací zařízení a konečně
ploty, které vytvářejí mezi lidmi a zvířaty bariéru a částečně je
před sebou chrání.
19
6 Další tlačítko s názvem „Budovy pro návštěvníky“ vám
poskytuje všechny důležité komponenty, které jsou potřebné
pro uspokojení návštěvníků s různými požadavky: uzavřené
budovy pro zvířata, například akvária a voliéry, dráhová a letecká
zařízení a pestrou škálu jídla, pití, rekreačních aktivit a zařízení
pro čistotu.
7 Poslední, ale velmi důležité stavební možnosti, se nacházejí
pod tlačítkem „Dekorativní předměty“; zde najdete spoustu
krásných objektů a možností, které můžete využít k návrhu a
zkrášlení své zoo.
8 Tlačítkem „Zisk a ztráty“ se dostanete na obrazovku se
statistikami, kde si můžete vyhodnotit ziskovost své zoo.
Výsledný stav bankovního účtu je zobrazen hned vedle 9.
Po pravé straně můžete vidět menu pro:
5.2.2 Úroveň zoo, seznamy přehledů a úspěchy
1 Pod tlačítkem “Návštěvní kniha” se skrývá návštěvní kniha,
kde mohou návštěvníci okomentovat a ohodnotit vaši zoo.
2 Ukazatel současné úrovně zoo. Malý ukazatel dole zobrazuje,
na kolik se blížíte získání další hvězdy.
3 Tlačítko „Úkoly“: Zde najdete seznam význačných úkolů a
postup v různých úkolech.
4 Tlačítkem “Zařízení” si otevřete seznam zařízení, která jste
TIP: Při výstavbě si můžet
e vybrat mezi výstavbou
s mřížkou nebo bez mřížk
y. Stačí jen dané tlačítko
najít v sekci možností výs
tavby!
zakoupili a zabudovali do své zoo. Jednotlivá zařízení lze třídit
a filtrovat. Příjem a míru atraktivity je nutné bedlivě sledovat.
Příslušné zařízení si můžete otevřít kliknutím přímo na položku.
V seznamu zařízení můžete také otevírat, zavírat a prodávat
„vybraná“ zařízení.
5 Pod tlačítkem „Zvířata“ najdete seznam zvířat, která jste
zakoupili, a která žijí ve vaší zoo. Jednotlivá zvířata můžete
filtrovat a třídit. Míru spokojenosti a atraktivity zvířat je nutné
bedlivě sledovat. Příslušné zvíře si můžete zobrazit kliknutím
přímo na položku.
Červený a zelený ukazatel zachycuje celkovou míru spokojenosti
vašich zvířat a příslušná odnota dole představuje procentuální
míru spokojenosti. Na seznamu zvířat můžete prodat buď
„vybraná“ zvířata, nebo všechna zvířata daného druhu. Lze je zde
také pojmenovávat.
20
21
6 Tlačítkem „Návštěvníci“ si otevřete seznam všech návštěvníků,
kteří se momentálně nacházejí ve vaší zoo. Jednotlivé
návštěvníky můžete filtrovat a třídit. Míru spokojenosti a
požadavků návštěvníků je nutné bedlivě sledovat. Příslušného
návštěvníka si můžete zobrazit přímo kliknutím na položku.
Červený a zelený ukazatel zachycují celkovou spokojenost
návštěvníků a příslušná hodnota dole představuje procentuální
míru spokojenosti. Na seznamu návštěvníků můžete také
„vybrané“ návštěvníky posílat domů.
7 Pod tlačítkem „Rostliny“ se skrývá celkový přehled všech
rostlin ve vaší zoo (vyjma těch vně). Jednotlivé rostliny lze třídit
a filtrovat. Míru spokojenosti a atraktivity vašich rostlin je nutné
bedlivě sledovat. Příslušnou rostlinu si můžete zobrazit přímo
kliknutím na položku. Červený a zelený ukazatel zachycují
celkovou spokojenost vašich rostlin a příslušná hodnota dole
představuje procentuální míru spokojenosti. Seznam rostlin
můžete využít k prodeji „vybraných“ rostlin nebo k prodeji všech
rostlin daného druhu.
8 Tlačítkem “Personál“ si otevřete seznam všech zaměstnanců
vaší zoo. Jednotlivé zaměstnance můžete třídit a filtrovat.
Pracovní kapacitu vašeho personálu je nutné bedlivě sledovat.
Příslušného pracovníka si můžete zobrazit přímo kliknutím na
položku. Seznam personálu můžete využít k prodeji „vybraných“
zaměstnanců nebo k prodeji všech zaměstnanců pracujících na
konkrétním úkolu nebo určité profese.
9 Tlačítko „Úspěchy“: Zde najdete úspěchy, které jste získali
v průběhu hry, a které můžete využít ve vlastní zoo nebo ve
volném režimu.
22
A nyní si pojďme probrat možnosti ovládání vespod obrazovky:
5.2.3 Celková mapa a generická tlačítka
Nejdřív se podíváme na popis jednotlivých tlačítek v menu
celkové mapy vlevo vespod obrazovky:
Malá suchozemská mapa (= mapka 1 ) zobrazuje přehled
terénu. Trojúhelníčky 2 představují polohu vašich zvířat a
„čárový“ trojúhelník 3 zobrazuje aktuální pohled vaší kamery.
Užitečný tip: když kliknete kamkoli do „mapky“, okamžitě na
dané místo přejdete v hlavním pohledu!
Modrá a fialová tlačítka 4 se šipkami rotace a plus a mínus
pod mapou představují prvky orientace, které jste se již naučili
ovládat klávesnicí a myší.
Zelenými tlačítky 5 můžete nastavit rychlost hry nebo hru
pozastavit.
Dva modré čtverce 6 ukazují aktuální povětrnostní podmínky a
převládající teplotu.
23
Pomocí tlačítka s ikonou kamery 7 můžete fotit a vaše snímky
potom budou uloženy do fotoalba.
Vpravo nahoře 8 máte aktuální herní měsíc a rok. Těmi dvěma
šipkami dole 9 můžete buď vracet akce (například výstavbu),
nebo obnovovat ty, které jste „vrátili“.
Tlačítkem s ikonou monitoru 10 si můžete vyvolat menu, ve
kterém můžete hru restartovat, navrátit se do hlavního menu
nebo hru okamžitě ukončit. V případě, že nic z toho nebudete
chtít udělat, klikněte jednoduše na tlačítko „Pokračovat ve hře“.
Větší tlačítko vespod vlevo 11 s přeškrtnutou ikonou se používá
k zobrazení/skrytí indikací které se objevují nad různými
objekty. Tyto indikace se objevují například tehdy, pokud není
s vašimi návštěvníky, zvířaty nebo rostlinami něco v pořádku.
5.2.4 Okno zpráv
V okně zpráv se budou objevovat nejnovější zprávy. Tlačítkem
„Zobrazit všechny zprávy“ si můžete otevřít seznam zpráv a
v pravé spodní části menu budete mít přehled všech zpráv, které
jste doposud obdrželi. Smazat můžete buď jednotlivé zprávy,
nebo celý seznam zpráv.
5.2.5 Panel s informacemi o objektu a ovládací panel při označení
Kliknutím si můžete označit všechny objekty v zoo (dokonce i
terén!).
V závislosti na typu objektu (například zvíře, rostlina,
návštěvník, zařízení, dekorativní předmět atd.) budete mít pro
všechno dvě menu:
24
5.2.5.1 Ovládací panel objektu (zvíře)
Podle ikony nad zvířetem 1 okamžitě poznáte, co zvířeti chybí
nejvíce (v tomto příkladě pohyb) a zda je zvíře dobře nakrmené
a šťastné či nikoli. Pokud uvidíte stejné znamení nad zvířetem
kdekoli ve své zoo, znamená to, že něco není v pořádku.
Ukazatel 2 zachycuje míru spokojenosti zvířete; plný zelený
ukazatel odpovídá naprosté spokojenosti, zatímco takřka
prázdný červený ukazatel znamená, že zvíře je nuceno žít ve
špatných podmínkách a mohlo by dokonce pojít! Proto vždycky
svým zvířatům zajišťujte blahobyt, aby na vaši mapu nemuseli být
povoláni fanatičtí ochránci zvířat!
Žluté hvězdičky
3 značí maximální
atraktivitu vybraných
zvířat.
Čím více celých žlutých
hvězdiček, tím více budou
mít návštěvníci o dané
zvíře zájem a tím více
se zvedne jeho aktuální
prodejní cena (pokud se
tedy dokážete duševně od
svého zvířete odpoutat).
Kliknutím na tlačítko
„Prodat“ 4 zvíře prodáte
a na účet vám přibydou
peníze. Tlačítkem „Vzít“
5 můžete zvíře přesunout
25
jinam na mapu. Tip: Kdyby se náhodou zvíře nemohlo
pohybovat v důsledku mnoha objektů kolem něj nebo kvůli
pracem na terénu, můžete ho sebrat a umístit někam, kde se bude
moci zase pohybovat svobodně a bude spokojenější.
Kliknutím na tlačítko „Následovat“ 6 si zobrazíte vybrané zvíře
uprostřed obrazovky a pohled na tomto zvířeti zůstane, dokud
neprovedete jinou akci.
V případě, že budete chtít zabránit tomu, aby se vaše zvířata
nekontrolovaně rozmnožovala, například abyste ušetřili
dodatečné náklady na provoz a údržbu, můžete je „Sterlizovat“
7 . Kdyby vám tento ovládací panel z nějakého důvodu překážel
tam, kde je, můžete ho přesunout jinam.
Stačí na něm podržet 8 tlačítko myši a přesunout ho jinam na
obrazovku.
a někdy budete mít
TIP: Funguje to stejně i pro ostatní objekty
ce. Proto toto menu
možná k dispozici identické nebo další funk
k navolení vzhledu
nebo
í
používejte k aplikaci vylepšení a zbož
é objekty!
různ
na
ěte
klikn
a
to
objektu. Vyzkoušejte si
5.2.5.2 Okno s informacemi (zvíře)
V závislosti na vybraném objektu se vám v pravé spodní části
obrazovky zobrazí důležité informace. V rámci přiblížení tohoto
prvku zde použijeme ty nejdůležitější informace na příkladu
zvířete:
26
1 Aktuální prodejní cena
zvířete.
2 Současná atraktivita
vašeho zvířete.
3 Již známý ukazatel
spokojenosti z ovládacího
panelu zvířete.
Informační oblast 4 asi vypadá trochu jinak. Například zde
můžete vidět seznam zpráv a to, co konkrétní zvíře aktuálně
prožívá nejintenzivněji. Pokud se v seznamu neobjeví žádné
zprávy, potom je pro daný objekt všechno v pořádku (v tomto
případě zvíře).
Například ikony 5 ukazují, zda již zvíře dosáhlo pohlavní
dospělosti nebo je sterilizované, a samozřejmě pokud jde o
samce nebo samici. U rostlin zde budou informace o tom, jestli
je rostlina v rozkvětu nebo jestli nese plody. V případě, že si
nebudete jisti významem ikony, najeďte na ni myší a zobrazí se
vám nápověda.
Tlačítky 6 ve spodní sekci menu si můžete vyvolat podrobnější
informace ohledně spokojenosti a stavu zvířete v různých
ohledech. Zde vidíte, že aktuálně bylo vybráno tlačítko
„Myšlenky“. Jak jsme již vysvětlili, zvíře vám zde říká, jak se cítí:
dobře a špatně! Tyto informace můžete využít k tomu, abyste
kontrolovali hru a udržovali zvířata (nebo ostatní objekty)
spokojená.
Podrobnější informace o všem získáte použitím bonusových
tlačítek (například zde o zvířeti).
27
Stav: Zde najdete informace ohledně stáří, energie a nemocí
Chování: Informace o požadavcích ohledně velikosti stáda a
páření.
Krmení: Zde najdete druhy potravin, které zvířata vyžadují,
například vodu, trávu, listy, ovoce atd.
Pohyb a hygiena: Informace ohledně spokojenosti ve vztahu
k požadavkům zvířete na pohyb a hygienu, například škrábání,
válení se atd.
Prostředí: Zde zvíře hodnotí své prostředí na základě různých
požadavků, například čistoty, tvrdosti půdy, teploty a listoví.
7 zavírá okno a pod tlačítkem „Podrobnosti“ 8 najdete
přesnější informace ohledně denních potřeb zvířete.
TIP: Informační pole pro všechny ostatní
předměty fungují naprosto
stejně a někdy budete mít k dispozici ident
ické nebo dodatečné funkce.
Proto toto menu používejte k aplikaci vylep
šení a zboží nebo k navolení
vzhledu objektu. Vyzkoušejte si to, klikněte
na různé objekty a projděte si
informační okno!
28
29
6. Autoři
Vývojáři
B-Alive GmbH
www.b-alive.de
Herní design
Matthias Koranda
Arndt Schlichtig
Benjamin Erbert
Výtvarný ředitel
Arndt Schlichtig
Technické vedení
Thorsten Brockmann (creature
factory)
Jörg Reuß (creature factory)
Christian Oesch
Michael Schmidt
Level Design
Matthias Koranda
Benjamin Erbert
Daniel Hettinger
Matthias Koranda
Vydavatel
Programátoři
bitComposer Games GmbH
www.bit-composer.com
Matthias Koranda
Marcel Dunkelberg
Andreas Pfeifer
Axel Stumpp
Andrew Kerkel
Tobias Sturn
Martin Schmid
Jochen Heckl
Grafičtí výtvarníci
Sebastian Seubelt
Florian Becker
Kai Sprengart
30
Arndt Schlichtig
Ředitelé
Wolfgang Duhr& Oliver Neupert
Head of Product Management
Stephan Barnickel
International Sales
Veronika Tomasevic-Sanz
Testování
Helge Peglow
Jochen Meckel
bitComposer Games GmbH
© 2010/2011
Zvláštní poděkování patří:
Natalie, Christopher and
Patrick Koranda a
Susanne, Florian, Daniel
a Niklas Schlichtig
Middleware licenses
Distribuce
Deep Silver, divize Koch
Media GmbH, Gewerbegebiet 1,
6604 Höfen, Rakousko
www.kochmedia.com
Koch Media Limited (UK):
Agent Movement powered by
Pathengine ™
Ředitel vydání
Stuart Chiplin
Manažer produktu
Nick Turner
© Portions of this software
Elmar Grunenberg
Manažeři produktu
Lukasz Szczepanczyk
Ředitel marketingu & PR
© 2010 Emergent Game Technologies,
Amy Namihas
Inc. Used under license.
PR
Pete Ballard
Pathengine ™
Ředitel vývoje
Nadine Knobloch
Manažer marketingu (UK)
31
7. Technická podpora
Zárukou maximální spolehlivosti her TopCD je také pečlivý
betatesting. Každá hra je před svým vydáním testována na
několika počítačových sestavách s různými systémy. Pokud se
Vám bude hra chovat nekorektně (zatuhávání počítače, špatné
zobrazování textur, chybové hlášky apod.), navštivte prosím naše
internetové stránky
http://podpora.topcd.cz kde si ze seznamu vyberete rady pro
danou hru. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány a kromě
návrhů řešení případných problémů zde najdete aktuální patche,
jednotlivé CD klíče a také obsáhlou kapitolu řešení nejčastějších
dotazů. Než se na oddělení technické podpory obrátíte,
doporučujeme nejprve navštívit právě tyto stránky.
Jak si vyhledat pomoc pro konkrétní hru? V roletovém menu
na úvodní straně si zvolte hledanou hru a klikněte na červené
tlačítko “Zobrazit technickou podporu”.
Zde uvádíme ještě několik tipů, které prodlužují životnost
počítače i stabilitu operačního systému:
SPRÁVA POČÍTAČE
BĚHEM INSTALACE SE UJISTĚTE ŽE:
5. instalace programu probíhá s příslušnými
administrátorskými právy(Windows 2000, XP)
6. máte deaktivovaný antivirový program a vypnuté všechny
nepotřebné aplikace (MP3 přehrávač, dálkové ovládání TV
tuneru apod.)
7. program nespouštíte na přenosném počítači/notebooku/
laptopu; tyto systémy nejsou primárně určeny ke spouštění her
a multimediálních programů
8. Vaše PC není nakaženo virem
Pokud se Vám hru přesto nepodaří správně nainstalovat nebo
spustit, obraťte se na naše Oddělení technické podpory:
TOPQER s.r.o.
TopCD
Krmelínská 646/22
720 00 Ostrava
1. nepřetaktovaný procesor
Email technické podpory: [email protected]
2. aktualizované verze ovladačů hardwarového vybavení
(základní deska, grafická a zvuková karta apod.)
Abychom Vám mohli poradit, jak hru správně spustit a
instalovat, nezapomeňte do emailu připsat následující informace:
3. aktualizovaná verze operačního systému ze stránek Windows
update
4. aktualizovaná verze rozhraní DirectX
1. konfigurace vašeho PC; jde především o:
a) procesor b) paměť c) grafickou kartu
2. operační systém
3. přesný popis toho, jak se Vám program chová
32
33
Klávesové zkratky
Pravé tlačítko myši Odznačit vybraný předmět / Zrušit nákup
předmětu
Tlačítko myši
Přiblížit/Oddálit
Prostřední tlačítko myši
Otočit pohled
Dvojklik
Postavit objekt / Zakoupit zvíře / Najmout
personál(Menu výstavby)
Pause
Pozastavit hru
ESC
Otevřít menu
Tab
+ (num pad)
Zobrazit/Skrýt tlačítka (rozhraní) a informační lištu
- (num pad)
Zmenšit okruh budovy nebo nástroje (půda,
práce na terénu, buldozer atd.)
Ctrl + Z
Ctrl + Y
Ctrl + Z Vrátit akci
Ctrl + Y Obnovit vrácenou akci
Šipky
W, A, S, D
Obraz nahoru
Obraz dolů
Šipka nahoru / W
Šipka dolů / S
Šipka doleva
Šipka doprava
A, D
Zvětšit okruh budovy nebo nástroje (půda, práce
na terénu, buldozer atd.)
Posun pohledu (pohled z ptačí perspektivy)
Posun pohledu (pohled z ptačí perspektivy)
Natočit pohled na sever
Natočit pohled na jih
Dopředu (pohled 1. osoby)
Dozadu (pohled 1. osoby)
Otočit doleva (pohled 1. osoby)
Otočit doprava (pohled 1. osoby)
Doleva/Doprava (pohled 1. osoby)
© bitComposer Games GmbH, 2011. Developed by B-Alive GmbH. Distributed by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Gewerbegebiet 1, 6604 Höfen, Austria.
Portions of this software are included under license ©2011 Emergent Game Technologies, Inc. All Rights Reserved. Agent movement powered by PathEngine™(www.
pathengine.com).
All other trademarks are the property of their respective owners and used under license. All rights reserved.
Download

Wild Life Park 3 Manual CZ.pdf